Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási pénzügyi adatok. Financial Data of Education"

Átírás

1 Oktatási pénzügyi adatok Az állami és intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest, 2016

2 Készült Published by az Emberi Erőforrások Minisztériuma the Ministry of Human Capacities Oktatásért Felelős Államtitkárságán State Secretariat for Education Összeállította Compiled by Hagymásy Tünde 2

3 Tartalomjegyzék Összefoglalás 5 Módszertan 7 Ábrajegyzék 1. ábra A költségvetés oktatási kiadásai 4 2. ábra A költségvetés oktatási kiadásainak és a GDP-nek változása (1995=100) 6 3. ábra A költségvetés oktatási kiadásainak aránya a GDP%-ában, oktatási szintenként 6 Táblázatok 1. A költségvetés oktatási kiadásai A évi költségvetés oktatási kiadásai forrás szerint Az egy gyermekre, tanulóra, hallgatóra jutó költségvetési kiadás (nappalival egyenértékű számított létszám alapján) Az egy gyermekre, tanulóra, hallgatóra jutó költségvetési kiadás %-os emelkedése az évhez viszonyítva (nappalival egyenértékű számított létszám alapján) A költségvetés oktatási kiadásai az államháztartás konszolidált kiadásainak, illetve a GDP arányában A költségvetés oktatási kiadásainak aránya a GDP %-ában oktatási szintenként A költségvetési oktatási kiadások és a GDP változása az év %-ában A költségvetés oktatási kiadásai tevékenységenként, Az oktatási kiadások főbb összetevői 2014-ben A költségvetés oktatás-beruházási kiadásai A költségvetés oktatási kiadásaiból a beruházások aránya (%) 21

4 millió Ft million HUF 1. ábra - A költségvetés oktatási kiadásai Figure 1 - Public expenditure on educational institutions százalék % 8, , , , ,00 3, , , ,00 Összesen (folyó áron, millió Ft-ban) Total (in current price, million HUF) A GDP (bruttó hazai termék) %-ában In % of GDP 4

5 Összefoglalás Az állami, illetve költségvetési intézmények oktatással összefüggő kiadásai 2014-ben a GDP 4,3 %-át tették ki, ami az előző évhez képest 0,4 %-os növekedést jelent. (A mutató értéke nem tartalmazza a nem állami oktatási intézményekre fordított költségvetési kiadásokat (és azok oktatásra fordított kiadásait sem). Az utóbbi intézmények aránya az oktatási rendszerben növekszik, ami befolyásolja a mutató értékét.) A költségvetés oktatási kiadásainak növekedési üteme az 1995-ös évhez viszonyítva 2003-ban meghaladta, és 2005-ben közel azonos arányban változott, 2006 óta azonban elmarad a GDP növekedési ütemétől. Az oktatási szintek közötti arányokban a létszámváltozásokat követve a felsőoktatás részaránya az elmúlt 15 évben növekedett ben az oktatási kiadásokból a felsőoktatás részaránya 17,6 %, 2014-ben 18,8 % volt. Az egy gyermekre, tanulóra, hallgatóra jutó költségvetési kiadások 1995-höz viszonyítva az óvodánál emelkedtek a legnagyobb mértékben, az 1995-ös nominális érték 7,4-szeresére. Az iskolai oktatásban 5,1- szer, a felsőoktatásban 2,4-szer magasabb a támogatás. Folyó áron az óvodára fordított költségvetési kiadás 2014-ben 5,6-ször, az alap- és középfokú oktatásra fordított költségvetési kiadás 2,2 illetve 5,7-szer, a felsőoktatásra fordított kiadás 4,8-szer nagyobb volt, mint ben. Summary In 2014, the public expenditure on educational institutions was equivalent to 4,3 per cent of the GDP without the public expenditure on private educational institutions. This ratio has risen by 0,4 % since last year. The amount of private expenditure is unknown. Since the proportion of private institutions increases, the education expenditure is underestimated by this figure. Between 1995 in 2003, the growth rate of public expenditure on educational institutions exceeded the growth rate of the GDP, in 2004 and in 2005 it was about the same, but from 2006 the growth rate of educational expenditure lagged behind the growth rate of the GDP. The proportion of public expenditure on tertiary education increased in the last 15 years following the changes of number of student in tertiary institutions. In 1995, 17, 6 per cent of the public expenditure on education was spent on tertiary education, whereas in 2014 this ratio was 18,8 per cent. Since 1995, the annual expenditure per student grew in kindergartens by 7,4 times, in primary and secondary education by 5,1 times, and at the tertiary level by 2,4 times in nominal terms.

6 2. ábra - A költségvetés oktatási kiadásainak és a GDP-nek változása (1995=100) Figure 2 - Changes of public expenditure on educational institutions and of the GDP (1995=100) 500% Oktatás öszesen Public expenditure GDP 400% 300% 200% 100% % 3. ábra - A költségvetés oktatási kiadásainak aránya a GDP%-ában, oktatási szintenként Figure 3 - Public expenditure on education institutions as a % of GDP by level of education Egyéb oktatás, oktatással összefüggő egyéb kiadások Other education, other educational expenditure Felsőfokú oktatás Tertiary education Középfokú oktatás Upper secondary education Alapfokú oktatás Primary and lower secondary education Óvoda Kindergartens 6

7 Módszertan Az adatok forrása: az állami, intézmények költségvetési beszámolói. A költségvetés oktatási kiadásai nem tartalmazzák a támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásait. A költségvetés oktatási kiadásai az évtől a beruházási, évtől ezen felül a felújítási kiadásokat is tartalmazza. Az adatok1992 előtt a fegyveres testületek oktatásra fordított kiadásait nem tartalmazzák ben a fegyveres testületek 2073 millió Ft-ot fordítottak oktatási célokra. Az évtől az oktatási kiadások adatai a fegyveres testületek adatait is tartalmazzák között a szakfeladati rend az alap és középfokú oktatás kiadásainak szintenkénti bontását nem tette lehetővé, együtt iskolai oktatás kiadásaiként közöltük től 2006-ig az Intézményi vagyon működtetése" szakfeladat kiadásait számított adatként tartalmazzák a közoktatási kiadások. Az intézményi vagyon működtetése a közoktatási feladatot ellátó intézmények intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával) és nem vállalkozási hasznosításával (pl. bérbeadásával) kapcsolatos kiadásai. A közoktatási intézményekben végzett kiegészítő és vállalkozási tevékenységekre fordított kiadások 2005-től 2009-ig külön szakfeladaton, évtől az egyes szakfeladaton belül jelentek meg január 1-jétől változott a szakfeladat rend, a 2010-es szakfeladati rend közlésénél a 8/2010. (IX. 10.) NGM (tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről) tájékoztató szerinti szakfeladatokat 5 (vagy ahol szükséges) 6 számjegyű bontásig közöljük évtől a alrendszer adatainál az 5-ös, illetve 6-os kódú támogatási típusú szakfeladatokat nem vesszük számításba. A év adata a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről) 9. Oktatás kormányzati funkció összesített adatát tartalmazza. A évi intézményi beszámolók kormányzati funkciók szerinti elszámolásra való áttérése miatt a évi adatoknak az előző évi adatokhoz való összehasonlítása korlátozott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ esetén a költségvetési pénzügyi beszámolójában szereplő valamennyi kormányzati funkciót figyelembe vettük. Az egyes szintekhez a következő kormányzati funkciókat rendeltük hozzá:

8 Óvoda Óvodai nevelés, Óvodai intézményi étkeztetés Alapfokú oktatás Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon, iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon (kivéve az alapfokú művészetoktatás), iskolai intézményi étkeztetés (általános iskolai tanulók arányában számítva), köznevelési intézményekben tanulók lakhatásának biztosítása, köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelés (általános iskolai tanulók arányában számítva), Az alapfokú oktatás adata 2005-től a gimnázium 5-8. évfolyamára eső kiadásokat is tartalmazza. Középfokú oktatás Középfokú nevelés, oktatás, középiskolát követő nem felsőfokú oktatás, iskolai intézményi étkeztetés (középfokú iskolai tanulók arányában számítva), köznevelési intézményekben tanulók lakhatásának biztosítása, köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (középfokú iskolai tanulók arányában számítva). Iskolai oktatás alap- és középfokú oktatás együtt. Felsőfokú oktatás Felsőszintű képzés, felsőfokú oktatás előtt a felsőfokú továbbképzés kiadásai az egyéb oktatás, továbbképzés, felsőfokú továbbképzés adatai között szerepelnek. Egyéb oktatás alapfokú művészetoktatás, iskolarendszeren kívüli OKJ képzés, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés. Oktatással összefüggő egyéb kiadások Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások, oktatáshoz kapcsolódó K+F, máshová nem sorolt oktatás, egyéb szakfeladatok (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ esetén). Átszámított létszám az egy tanulóra, hallgatóra jutó költségvetési kiadás nappalival egyenértékű számított létszámánál 2004-ig közoktatásban az esti tagozat szorzója 0,5, a levelező és a távoktatás esetén a szorzó 0,2. A felsőoktatásban az esti tagozaton a szorzó 0,33, a levelező és távoktatási képzésben 0, től a közoktatásban az esti, levelező és távoktatási képzés szorzója változatlan (0,5, illetve 0,2), a felsőoktatásban az esti, levelező és távoktatás tagozat szorzója egységesen 0,5. Az adatokat az összehasonlíthatóság miatt a től alkalmazott számítási mód szerint közöljük. A kiadások felosztása a kormányzati funkciókhoz tartozó szintek között, az állami, fenntartású intézmények tanulóinak szintek szerinti, éves átlaglétszámainak arányában történik. Az arányok számításánál nem bontjuk külön a és létszámadatokat. 8

9 Táblázatok

10 1. A költségvetés oktatási kiadásai Public expenditure on educational institutions Év Year Óvoda Kindergarten Alapfokú Primary and lower secondary Középfokú Upper secondary oktatás - education Felsőfokú Tertiary Egyéb oktatás Other education (folyó áron millió Ft-ban - at current prices, million HUF) Oktatással összefüggő egyéb kiadások Other expenditure on education Közoktatási intézményben végzett kiegészítő és vállalkozási tevékenység Additional and forprofit activities on public education Összesen Total

11 2. A évi költségvetés oktatási kiadásai forrás szerint Public expenditure on educational institutions in 2014 by sources (folyó áron, millió Ft-ban - at current prices, million HUF) Forrás Source Óvoda Kindergarten Alapfokú Primary and lower secondary Középfokú Upper secondary oktatás education Felsőfokú Tertiary Egyéb oktatás Other education Oktatással összefüggő egyéb kiadások Other expenditure on education Együtt Total Központi - Central government Önkormányzati - Local government Összesen - Total

12 3. Az egy gyermekre, tanulóra, hallgatóra jutó költségvetési kiadás (nappalival egyenértékű számított létszám alapján) Public expenditure on educational institutions per student based on full-time equivalents (forint HUF ) Év Year Óvoda Kindergarten Alapfokú oktatás Primary (general) schools Szakiskola (szakmunkásképző) Vocational schools Gimnázium Secondary general schools Szakközépiskola Secondary vocational schools Felsőfokú oktatás Tertiary education Középfokú Upper secondary

13 4. Az egy gyermekre, tanulóra, hallgatóra jutó költségvetési kiadás %-os emelkedése az évhez viszonyítva (nappalival egyenértékű számított létszám alapján) Trends in public expenditure on educational institutions per student as a % of 1995 (based on full-time equivalents) Év Year Óvoda Kindergarten Iskolai oktatás Primary and secondary education Felsőfokú oktatás Tertiary education ,00 100,00 100, ,32 112,31 98, ,87 136,09 122, ,18 158,76 126, ,39 179,05 140, ,58 194,43 170, ,27 225,26 175, ,56 278,94 187, ,78 344,81 206, ,13 364,49 192, ,91 397,95 197, ,68 422,16 203, ,02 436,28 221, ,73 455,05 239, ,11 443,62 241, ,39 457,93 250, ,00 435,24 264, ,99 434,85 207, ,25 421,58 228, ,69 513,98 241,09 13

14 5. A költségvetés oktatási kiadásai az államháztartás konszolidált kiadásainak, illetve a GDP arányában Trend in public expenditure on educational institutions as a % of public expenditure and the GDP Év Year Összesen (folyó áron millió Ft-ban) Total (at current prices, million HUF) Az államháztartás kiadásainak GDP (bruttó hazai termék) %- ában as a percentage of public expenditure GDP ,6 5, ,7 4, ,8 4, ,8 4, ,0 5, ,1 5, ,4 5, ,0 5, ,3 5, ,7 5, ,4 5, ,6 5, ,5 4, ,5 4, ,2 4, ,3 4, ,3 4, ,2 4, , ,3 14

15 6. A költségvetés oktatási kiadásainak aránya a GDP %-ában oktatási szintenként Public expenditure on educational institutions as a % of GDP by level of education Év Year Óvoda Kindergarten Alapfokú oktatás 1) Primary and lower secondary education 1) Középfokú oktatás 1) Upper secondary education 1) Közoktatás Total public education Felsőfokú oktatás Tertiary education Egyéb oktatás Other education Oktatással összefüggő egyéb kiadások 2) Other educational expenditure 2) Összesen Total ,8 2,1 1,3 4,1 0,9 0,2 0,1 5, ,7 1,9 1,2 3,7 0,8 0,2 0,1 4, ,7 2,9 3,6 0,9 0,2 0,1 4, ,7 2,8 3,5 0,9 0,2 0,1 4, ,8 2,8 3,6 1,0 0,2 0,3 5, ,7 2,7 3,4 1,1 0,2 0,4 5, ,7 2,7 3,4 1,0 0,2 0,5 5, ,8 2,9 3,7 1,0 0,2 0,5 5, ,8 3,3 4,1 1,1 0,2 0,2 5, ,8 3,0 3,8 1,0 0,2 0,2 5, ,8 2,0 1,1 3,9 1,0 0,2 0,2 5, ,8 1,9 1,1 3,7 0,9 0,2 0,2 5, ,7 1,7 1,1 3,5 1,0 0,2 0,2 4, ,7 1,7 1,0 3,4 1,0 0,2 0,2 4, ,7 1,7 1,0 3,4 1,0 0,2 0,3 4, ,7 1,7 1,0 3,3 1,0 0,1 0,3 4, ,7 1,5 0,9 3,0 1,0 0,1 0,3 4, ,7 1,4 0,8 2,9 0,9 0,1 0,2 4, ,7 1,4 0,6 2,7 0,8 0,1 0,2 3, ,8 0,8 1,3 2,9 0,8 0,1 0,5 4,3 1) között alap és középfokú oktatás kiadásainak szintenkénti bontása nem érhető el, együtt iskolai oktatás kiadásaiként kerültek közlésre to 2004 only of primary and secondary education is available. 2) között a közoktatási intézményekben végzett kiegészítő és vállalkozási tevékenységgel együtt 2005 to 2009 data include also the expenditure on additional and for profit activities on public education 15

16 7. A költségvetési oktatási kiadások és a GDP változása az év %-ában Change of public expenditure in educational institutions (1995=100) Év Year Óvoda Kindergarten Alapfokú oktatás 1) Primary and lower secondary education 1) Középfokú oktatás 1) Upper secondary education 1) Felsőfokú oktatás Tertiary education Egyéb oktatás Other education Oktatással összefüggő egyéb kiadások 2) Other educational expenditure 2) Összesen Total GDP GDP ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,1 110,0 112,3 108,5 116,3 112,6 111,1 123, ,3 132,7 148,8 139,4 166,3 138,8 153, ,2 153,1 170,3 185,6 189,7 160,9 181, ,0 171,4 204,9 215,6 676,1 192,5 202, ,5 184,6 265,2 262,6 939,6 219,5 232, ,7 212,3 287,7 282, ,4 251,5 266, ,3 260,9 326,8 338, ,5 304,2 299, ,7 319,5 384,4 404,6 812,4 349,5 327, ,2 327,3 379,9 429,1 783,1 355,3 362, ,1 369,5 320,6 401,0 480,5 882,6 381,7 382, ,6 376,2 341,9 415,8 504,0 944,1 396,7 413, ,1 366,3 364,2 449,5 446,5 955,3 400,8 440, ,4 370,1 375,7 474,8 459, ,3 416,0 465, ,5 361,6 344,1 468,0 429, ,7 403,6 446, ,6 367,7 346,6 479,9 375, ,3 412,0 461, ,7 342,7 326,2 501,2 336, ,8 395,3 480, ,5 330,6 306,1 458,3 322, ,2 376,4 488, ,0 309,1 217,8 415,8 303, ,9 335,4 506, ,7 216,2 569,6 477,6 354, ,8 447,3 554,5 1) között alap és középfokú oktatás kiadásainak szintenkénti bontása nem érhető el, együtt iskolai oktatás kiadásaiként kerültek közlésre to 2004 only the of primary and secondary education is available. 2) között a közoktatási intézményekben végzett kiegészítő és vállalkozási tevékenységgel együtt 2005 to 2009 the data includes also the expenditure on additional and for profit activities on public education 16

17 8. A költségvetés oktatási kiadásai tevékenységenként, 2014 Public expenditure on educational institutions by level and service category, 2014 (folyó áron millió Ft-ban - at current prices, million HUF ) Megnevezés Denomination Költségvetési oktatási kiadások Public expenditure a 2013.év %- ában as a percentage of évi költségvetés oktatási kiadásból személyi juttatások, Beruházás felújítási munkaadót terhelő járulékok investment kiadások összege %-a Of the 2014 public expenditure renovation compensation of all staff in % Óvoda - Kindergarten ,7% ,7% Általános iskola - Primary (general) schools ,9% ,6% Középiskola, szakiskola - Seconday schools, secondary vocational schools ,0% ,4% Iskolai intézményi étkeztetés - School meals ,8% ,5% Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása - Housing allowance for students in secondary schools ,2% ,9% Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése ,4% ,7% Felsőfokú oktatás - Tertiary education ,9% ,3% Egyéb oktatás - Other education ,4% ,4% Oktatással összefüggő egyéb kiadások - Other educational expenditure ,3% ,2% Összesen Total ,0% ,9% 17

18 9. Az oktatási kiadások főbb összetevői 2014-ben - Components of public expenditure on educational institutions in 2014 Megnevezés Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházás Költségvetési oktatási kiadások Compensation of all staff, contributions Other current expenditure Financial aid to students Renewal expenditure Capital expenditure Total public expenditure Denomination local local local local budget budget budget budget budget local budget local Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Kindergarten, preschool education, professional fields Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Kindergarten, preschool education, operational task Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda - Kindergarten Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon Primary (general) school education in full time education, grade 1-4, professional fields Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Primary (general) school education in full time education, grade 1-4, operational task Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon - Adult education, grade 1-4 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon - Primary (general) school education in full time education, grade 5-8, professional fields Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Primary (general) school education in full time education, grade 5-8, operational task Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon - Adult education, grade Általános iskola - Primary (general) schools Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai - Secondary general school education (grades 9-12) Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban - Pre-vocational education in secondary vocational schools Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban - Practical vocational education in secondary vocational schools Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Operational tasks in secondary general schools and in pre-vocational education Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Operational tasks in practical vocational education Középiskola, szakiskola - Secondary schools, secondary vocational schools Iskolai intézményi étkeztetés - School meals Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása - Housing allowance for students in secondary schools Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Provision for students living in student homes Iskolai étkeztetés, kollégiumi, externátusi nevelés, köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása - School meals, housing allowance for students in secondary schools, provision for students living in student homes Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések - Advanced vocational training without tertiary level qualification Felsőoktatási szakképzés - Tertiary vocational education Szakirányú továbbképzés - Postgraduate specialisation Egészségügyi szakmai képzés - Medical professional programme Felsőfokú oktatás - Tertiary education

19 Megnevezés Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházás Költségvetési oktatási kiadások Compensation of all staff, contributions Other current expenditure Financial aid to students Renewal expenditure Capital expenditure Total public expenditure Denomination local local local local budget budget budget budget Tankönyv- és jegyzettámogatás - Support for education lecture notes and text books Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - Financial allowance for teachers and students Egyéb felsőoktatási feladatok - Other tasks at tertiary level Hallgatók lakhatásának biztosítása - Housing allowance for students in tertiary education Felsőfokú oktatás - Tertiary education Egyéb oktatás - Other education Alapfokú művészetoktatás - Basic music and arts education Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok - Basic music and arts education, operational tasks Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés - NQR ISCED 2 vocational education outside of the school-system Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés - NQR ISCED 3 vocational education outside of the school-system Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés - NQR ISCED 4 vocational education outside of the school-system Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés - NQR ISCED 5 vocational education outside of the school-system Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés - Other education outside of the school-system Oktatással összefüggő egyéb kiadások Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások - Adult education for Labour Market Szakképzési és felnőttképzési támogatások - Support for vocational training and adult education Határon túli magyarok oktatási támogatásai - Educational support of Hungarian living in neighbouring countries Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés - Applied research and development related to education Oktatás igazgatása - Administration of education Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai - Pedagogical assistance services, professional tasks Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai - Pedagogical assistance services, professional tasks Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai - Pedagogocal professional service, operational tasks Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai - Pedagogocal professional service, operational tasks Nemzetközi oktatási együttműködés - International education cooperation Egyéb szakfeladatok (Klebelsberg Intézményfenntartó központ egyéb feladatai) - Other tasks ÖSSZESEN - Total budget local budget local 19

20 10. A költségvetés oktatás-beruházási kiadásai Capital expenditure on public educational institutions (folyó áron millió Ft-ban at current prices, million HUF ) Év Year Óvoda Kindergarten Alapfokú 1) Primary and lower secondary 1) Középfokú 1) Felsőfokú Tertiary Upper secondary 1) Egyéb oktatás 2) Other education 2) oktatás education Oktatással összefüggő egyéb 2) 3) kiadások 2) 3) Other expenditure Összesen Total ) között az iskolai oktatás beruházásai együtt to 2004 the of capital expenditure on primary and secondary education. 2) 1991-ig az egyéb oktatás, továbbképzés beruházásaival és az oktatással összefüggő egyéb kiadásokkal, az oktatási intézmények nagyjavításának, felújításának beruházási adataival együtt Up to 1991 data include capital expenditure of other education, further trainig and other educational expenditure, 3) 2005-től a közoktatási intézményekben végzett kiegészítő és vállalkozási tevékenység adatával együtt 2005 data include expenditures of additional and for-profit activities on public education. 20

21 11. A költségvetés oktatási kiadásaiból a beruházások aránya (%) Capital expenditure as a percentage of public educational expenditure Év Year Óvoda Kindergarten Alapfokú 1) Primary and lower secondary 1) Középfokú 1) Upper secondary 1) Felsőfokú Tertiary oktatás education Egyéb oktatás 2) Other education 2) Oktatással összefüggő egyéb 2) 3) kiadások 2) 3) Other expenditure Összesen Total ,3 24,1 9,3 14,7 10,9 18, ,1 9,2 13,7 7,5 19,2 9, ,4 9,5 10,7 5,7 23,5 9, ,5 7,7 9,8 5,9 6,3 8,4 7, ,0 6,3 8,0 5,4 4,1 8,2 6, ,0 5,6 7,8 4,9 5,9 6,9 5, ,8 3,8 7,4 4,0 4,2 5,4 4, ,2 3,2 9,2 6,2 5,0 6,1 5, ,5 6,0 17,8 4,5 13,5 7, ,6 6,1 6,8 6,1 8,5 5, ,6 5,7 7,9 4,9 3,8 5, ,2 5,8 12,8 4,6 7,3 6, ,8 6,1 13,4 4,1 7,8 7, ,6 6,3 14,6 3,6 10,4 7, ,4 4,4 10,7 4,4 10,6 5, ,2 3,8 8,9 4,0 4,1 4, ,4 3,0 7,3 8,0 2,6 9,4 4, ,8 3,1 6,6 6,9 3,9 12,9 4, ,3 2,4 5,6 5,3 2,5 6,3 3, ,3 2,5 6,2 5,2 2,9 5,3 3, ,6 3,5 3,8 6,4 2,6 5,1 4, ,4 5,6 5,1 7,7 2,4 18,2 6, ,0 4,0 4,1 7,8 1,6 18,1 5, ,6 1,4 2,5 6,4 0,9 12,2 3, ,4 0,5 0,9 5,4 0,8 6,0 2, ,9 2,6 1,2 7,2 2,8 1,8 3,0 1) között az iskolai oktatás beruházásai együtt to 2004 the of capital expenditure on primary and secondary education. 2) 1991-ig az egyéb oktatás, továbbképzés beruházásaival és az oktatással összefüggő egyéb kiadásokkal, az oktatási intézmények nagyjavításának, felújításának beruházási adataival együtt Up to 1991 data include capital expenditure on other education, further training and other educational expenditure, 3) 2005-től a közoktatási intézményekben végzett kiegészítő és vállalkozási tevékenység adatával együtt the data includes also the the number of expenditures of additional and for-profit activities of public education. 21

Oktatási pénzügyi adatok

Oktatási pénzügyi adatok Oktatási pénzügyi adatok Az állami és önkormányzati intézményekre vonatkozó költségvetési beszámolókból származó pénzügyi adatok Financial Data of Education Data for public institutions only Budapest,

Részletesebben

Statistical Yearbook of Education 2003/2004

Statistical Yearbook of Education 2003/2004 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2003/2004 Budapest, 2004 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2005/2006 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2013/2014. Statistical Yearbook of Education 2013/2014

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2013/2014. Statistical Yearbook of Education 2013/2014 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2013/2014 Statistical Yearbook of Education 2013/2014 Budapest, 2015 Készült Published by az Emberi Erőforrások Minisztériuma the Ministry of Human Capacities

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2010/2011 Statistical Yearbook of Education 2010/2011

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2010/2011 Statistical Yearbook of Education 2010/2011 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2010/2011 Statistical Yearbook of Education 2010/2011 Budapest, 2011 Készült Compiled by a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ministry of National Resources Oktatási

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012. Statistical Yearbook of Education 2011/2012

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012. Statistical Yearbook of Education 2011/2012 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉVKÖNYV 2011/2012 Statistical Yearbook of Education 2011/2012 Budapest, 2012 Készült Compiled by az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ministry of Human Resources Statisztikai

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2005/2006

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2005/2006 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2005/2006 Budapest, 2006 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Fejlesztési Főosztályának

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016. Statistical Yearbook of Public Education 2015/2016

KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016. Statistical Yearbook of Public Education 2015/2016 KÖZNEVELÉSI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015/2016 Statistical Yearbook of Public Education 2015/2016 Budapest, 2017 Készült Published by az Emberi Erőforrások Minisztériuma the Ministry of Human Capacities Köznevelésért

Részletesebben

felsőoktatásban résztvevő

felsőoktatásban résztvevő e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Növénytermesztés, 010000 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020000 Erdőgazdálkodás 100000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2004/2005 Budapest, 2005 Készült Compiled by az Oktatási Minisztérium Ministry of Education Közgazdasági Főosztályának Department of Economics

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2007/2008 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2009/2010

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2009/2010 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2009/2010 Budapest, 2010 Készült Compiled by az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ministry of National Resurces Közigazgatási Koordinációs Főosztályának

Részletesebben

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2008/2009

OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2008/2009 OKTATÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV Statistical Yearbook of Education 2008/2009 Budapest, 2009 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Közigazgatási Koordinációs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2004/2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2004/2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2004/2005 BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 HUNGARIAN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról

Munkaanyag, a kormány álláspontját nem tükrözi. A Kormány /2007. (...) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról 1. számú melléklet a./2007. sz. kormány- előterjesztéshez A Kormány /2007. (....) Korm. rendelete az egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 134/2011. (IX.23.) határozata

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

A Kormány..../2015. ( ) Korm. rendelete

A Kormány..../2015. ( ) Korm. rendelete A Kormány.../2015. ( ) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Magyar Táncművészeti Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 13., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 13., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd 150. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/283-32/2009 TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZAKFELADATRENDJE MELLÉKLET: 24 DB ÚJ E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Riport filterek. MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37]

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Riport filterek. MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37] Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Riport filterek Szűrés MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37] Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 37 A mutatószámok állományának

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete 2. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 2.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Angol > Magyar (English > Hungarian)

Angol > Magyar (English > Hungarian) Angol > Magyar (English > Hungarian) Angol kifejezés accreditation adult education adult guidance adult training / adult education advanced level of education, tertiary education Magyar kifejezés A akkreditáció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 150. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 150. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 13., kedd 150. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Részletesebben

Alapító Okiratot Módosító Okirat

Alapító Okiratot Módosító Okirat 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a Keleti Városrészi Óvoda alapító szerve, a költségvetési szerv 2009. július 1. napjától hatályos alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből: 82/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. /2012. (04.02.) számú állásfoglalása. A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. /2012. (04.02.) számú állásfoglalása. A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése OKTATÁSI ALBIZOTTSÁGÁNAK /2012. (04.02.) számú állásfoglalása A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Az Oktatási Albizottság javasolja

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

119/2011.(V.27.) HÖ. sz. határozat

119/2011.(V.27.) HÖ. sz. határozat Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 119/2011.(V.27.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben