A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január"

Átírás

1 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service January 2008 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerőpiaci helyzet alakulása januárban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Januárban a nyilvántartott álláskeresők száma mérsékelt emelkedést mutatott az előző havi záróértékhez képest. A tárgyhavi zárónapon 468,1 ezer fő szerepelt az ÁFSZ nyilvántartásában, ami 5,2%-os (23,1 ezer fős) emelkedést mutat decemberhez képest. Ez kisebb növekedés mint az előző év hasonló időszakában (35,3 ezer fő vs. 23,1 ezer fő). Emelkedett az álláskeresők száma az előző év januárjához képest is, 6,7%-kal, de az éves növekedés üteme jelentősen csökkent. Fél évvel ezelőtt ennek üteme még 9,5%-ot tett ki januárban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességben 10,6 %-ot tett ki, amely 0,6%-ponttal magasabb, mint 2007 januárjában. A nyilvántartott álláskeresők létszáma október óta mutat növekvő tendenciát, számuk jelentősebben decemberben ugrott meg. A szezonális ágazatok (pl. mezőgazdaság, építőipar, idegenforgalom) csökkenő kereslete (beleértve az alkalmi munkavállalási lehetőségek csökkenését is) következtében jellemző téli foglalkoztatási holtszezon a korábbi években is megfigyelhető volt januárban a nyilvántartott álláskeresők létszámának szezonálisan kiigazított értéke 435,2 ezer fő volt. A január hónapban hosszú távon megfigyelt szezonális ingadozást figyelembe véve, és azt kiszűrve az idén 6,6 ezer fővel kevesebben voltak a nyilvántartott álláskeresők állományában, mint egy hónappal korábban. Januárban valamelyest nőtt a pályakezdő álláskeresők száma is, ám a növekedés nem volt jelentős. Számuk a havi záróérték alapján 40,5 ezer főt tett ki, ami 0,8%-kal (335 fővel) magasabb decemberhez képest. Számuk azonban 5-6 ezer fővel alacsonyabb az augusztusi, szeptemberi csúcshoz képest. A szezonálisan kiigazított adatok viszont azt mutatják, hogy a pályakezdő álláskeresők száma januárban kissé magasabb volt a nyilvántartott létszámnál (41,8 ezer fő). A szezonális hatásoktól megtisztított adatok decemberhez képest enyhe csökkenést mutatnak. Az álláskeresők egyes csoportjai létszámának változását tekintve megállapítható, hogy a januári növekedés jobban érintette a férfiakat, valamint a középfokú szakmai végzettségűeket. A diplomások száma egy hónap alatt alig emelkedett. A megváltozott munkaképességű álláskeresők száma szintén csak átlag alatti mértékben emelkedett (2,7%-kal), létszámuk azonban egy év viszonylatában csökkenést mutat. Januárban számuk 21,6 ezer főtt tett ki, ami a nyilvántartott teljes létszám 4,6%-a. A tartósan nyilvántartott álláskeresők száma az átlagosnak megfelelően alakult egy hónap alatt (számuk 4,7%-kal nőtt), de egy év alatt már jelentősebben növekedett a létszámuk hasonló időszakához viszonyítva több mint egynegyedével több tartós álláskereső szerepelt idén januárban a nyilvántartásban, ezzel arányuk az összes álláskereső között 30,2 %-ot tett ki. Ez 4,6 %-ponttal magasabb értéket jelent, mint egy éve. Az átlagos regisztrációs idő 318 napot tett ki, 34 nappal többet, mint egy évvel ezelőtt. Összesen 56, 2 ezer fő belépő álláskeresőt regisztráltak a hónap folyamán a munkaügyi központok. A belépők számában visszaesést figyelhetünk meg januárban, számuk 16,7%-os (11,3 ezer fős) csökkenést mutatott decemberhez képest. De csökkent a januári belépők száma a megelőző évhez képest is, csaknem 10 ezer fővel. Tavaly januárban ugyanis decemberhez képest még jelentősebben

3 nőtt a belépők száma, idén ez a növekedés elmaradt. A januári belépő létszám csökkenése a nyilvántartásba visszalépő álláskeresők létszám-csökkenésének köszönhető, az első alkalommal belépők száma ugyanis alig mérséklődött (124 fővel, 1,9%-kal). A belépők számának csökkenése az álláskeresők összlétszámának növekedése mellett következett be, ez azt jelenti, hogy lassult a regisztrációból való kiáramlás. Ezt mutatja a tartósan álláskeresők számának folyamatos, immár több mint egy éve tartó növekedése is. A nyilvántartott álláskeresők összetétele, főbb csoportjai Évek óta megfigyelhető, hogy a munkaerőpiacon jellemző téli foglalkozási holtszezon jobban érinti a férfiakat, így a januári álláskereső létszám növekedése is mintegy háromnegyed részben a férfiaknak volt köszönhető. A férfiak száma 16,6 ezer fővel, a nőké 6,2 ezer fővel nőtt egy hónap alatt. A férfitöbblet így a nyilvántartott álláskeresők között 53,3%-ra emelkedett januárban. Iskolai végzettség szerint a nyilvántartott álláskeresők között a legjelentősebb a 8 általános osztályt vagy kevesebbet végzettek száma (arányuk 42,5%), további 32%-uk végzett szakiskolát, szakmunkásképzőt. Egyötödöt tesznek ki körükben a középiskolai végzettségűek, míg a diplomások aránya kevesebb, mint 5%. A legtöbb diplomás álláskereső Közép-Magyarországon, ezen belül Budapesten van, arányuk az összes álláskeresőn belül itt meghaladja a 15%-ot. Ezzel szemben a másik póluson - Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3%-ot tesz ki a diplomások aránya, míg az álláskeresők közel fele csak 8 általános osztályt vagy kevesebbet végzett. Kor szerint vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket megállapítható, hogy a 25 éven aluliak aránya 15,4%-ot tesz ki körükben, az 55 éven felülieké pedig 8%. Az idősebb, 55 éven felüli álláskeresők nagyobb arányban vannak jelen a nyilvántartottak között Közép-Magyarországon és Nyugat- Dunántúlon (12-12%), míg az Észak-Alföldi vagy Észak-Magyarországi régióban csak fele ekkora az arányuk. A 25 éven aluliak viszont éppen a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű megyékben és régiókban képviselnek az átlagosnál magasabb arányt az álláskeresőkön belül. Így Szabolcs- Szatmár-Bereg megye áll a negatív póluson, ahol minden ötödik nyilvántartott álláskereső fiatalabb 25 évesnél, míg az ellentétes póluson Budapest található 7%-os arányszámmal. A pályakezdők aránya hasonlóképpen a kedvezőtlenebb helyzetű régiókban magasabb. Területi különbségek A regionális adatok januárban mindenhol a nyilvántartott álláskeresői létszám növekedéséről tanúskodnak a decemberi adatokhoz képest. Egy év alatt - Közép-Dunántúl kivételével - szintén mindenütt nőtt az álláskeresők száma. Ezen belül Komárom-Esztergom megyében jelentősebben, mintegy 7%-kal csökkent az álláskeresők létszáma. Az átlagosnál kétszerte nagyobb növekedés mutatkozott egy év alatt Észak-Alföldön (12,1%), de átlagon felüli volt a növekedés mértéke Közép-Magyarországon (7,4%) és Észak-Magyarországon (7,7%) is.

4 A nyilvántartott álláskeresők és a pályakezdők száma régiónként Number of registered jobseekers and school-leavers by regions fő Nyilvántartott álláskereső/ Registered jobseekers Pályakezdő/ School-leaver 2007 január / January Közép- Magyarország Central Hungary Közép-Dunántúl Central Nyugat-Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great A pályakezdők létszáma szintén Észak-Alföldön 16% nőtt a legnagyobb mértékben egy év alatt, ám míg a másik alföldi régióban Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon szintén nőtt a számuk, addig Nyugat és Közép-Dunántúlon kisebb mértékben, Közép-Magyarországon azonban 18%-kal csökkent. Így a tárgyhónapban Közép-Magyarországon - az abszolút számot tekintve heted annyi pályakezdő álláskereső szerepelt a nyilvántartásban, mint Észak- Alföldön (az összes álláskereső tekintetében csak mintegy két és félszeres különbség mutatkozik a két régió adata között). A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított arányát tekintve továbbra is jelentősek a területi különbségek, s az ismert képet vetítik elénk. A relatív mutató értéke a legkedvezőbb Közép-Magyarországon (3,7%), s ezen belül Budapesten (3,1%), míg ennél 15 %- ponttal magasabb a mutató értéke Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön. Ám a régiókon belüli különbségek is igen nagyok, sőt esetenként egymáshoz közeli kistérségek között is jelentős különbségek lehetnek. Észak-Magyarországon belül például Heves megye mutatója több mint 7%- ponttal jobb, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megyéé, de Heves megyén belül pl. az egri kistérség helyzetet messzemenően kedvezőbb a pétervásáraiénál. Főbb ellátási formák Januárban a nyilvántartott álláskeresők 35,8%-a álláskeresési ellátást, 30,6%-a rendszeres szociális segélyt kapott, 33,4%-a pedig nem részesült ellátásban. Az álláskeresési ellátásban részesülők közül 113,8 ezer fő kapott álláskeresési járadékot, kevesebb mint fele ennyien pedig (55,8 ezer fő) álláskeresési segélyt. A járadékban részesülők száma egy hónap alatt jelentősen, 18,9%-kal nőtt, jóval nagyobb mértékben tehát, mint a nyilvántartott álláskeresők összlétszáma. Egy év alatt csak kisebb, 2,9%-os volt a növekedés mértéke. Az álláskeresési járadékból kilépők száma 16,7 ezer fő volt a tárgyhónapban, s közülük minden harmadiknak sikerült elhelyezkednie. Az álláskeresési

5 járadékosok közül elhelyezkedettek száma mintegy 26%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A tavalyi év során egyébként áprilisban és szeptemberben volt a legmagasabb ez a szám, ami nemcsak a munkaerőpiaci kereslet szezonális ingadozásaival, hanem a támogatott foglalkoztatási programok indulási idejével is összefüggést mutat. A járadékosok mellett nőtt az álláskeresési segélyben részesülők száma is, a megelőző hónaphoz képest szintén jelentős, mintegy 18%-os mértékben. Egy év alatt az álláskeresési segélyben részesülők létszáma 10,8%-kal emelkedett. A segélyben részesülők döntő többsége (62%-a) a rövid jogszerző idővel rendelkezők típusába tartozik, ők azok, akik járadékot nyilvántartásba vételükkor nem kaphattak. További csaknem harmaduk járadékfolyósítási idejét kimerítette, s ezt követően került át az álláskeresési segélyben részesülők csoportjába. Egy kisebb hányaduk, 7%-uk tartozik az álláskeresési segély harmadik, ún. nyugdíj előtti típusába. Ebben a harmadik típusú segélyben részesülők száma 32,8%-kal nőtt a bázisévhez viszonyítva, ezen ellátási forma ugyanis fokozatosan szorítja ki a kifutó nyugdíj előtti munkanélküliségi segélyt. A év első hónapjában nőtt a rendszeres szociális segélyben részesülők létszáma is, a megelőző hónaphoz képest 2,9 ezer fővel (2,1%-kal). A megelőző év azonos időszakához képest azonban jelentősebb, mintegy 15%-os mértékben bővült a létszámuk, egy év alatt tehát ebben az ellátási formában résztvevők száma emelkedett a legnagyobb mértékben. A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez 15,4 18,4 12,4 15,3 9,5 12,3 6,4 9,5 3,5 6,3 Az egyes ellátási formákban részesülők aránya régiónként 2008 január Észak-Magyarország Közép-Magyarország Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl = 100% Dél-Alföld Dél-Dunántúl Álláskeresési járadék Álláskeresési segély Rendszeres szociális segély FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Ellátást nem kap Jelentős területi különbségek adódnak az álláskeresők ellátásának tekintetében. Az ellátásban nem részesülő nyilvántartott álláskeresők aránya Észak-Alföldön a legmagasabb (csaknem 40%), míg az ellentétes póluson, Közép-Magyarországon mindössze 25%. A különböző ellátási formák megoszlásában még nagyobb különbségek mutatkoznak a régiók között. A járadékban részesülők aránya igen magas Közép-Magyarországon (itt csaknem minden második nyilvántartott álláskereső

6 járadékot kap), de jóval magasabb az országos átlagnál Közép- és Nyugat-Dunántúlon is. Ellenben Észak-Magyarországon vagy Észak-Alföldön az álláskeresők 16-17%-a részesül álláskeresési járadékban, miközben e régiókban igen magas a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya. Ez az arány Észak-Magyarországon 42%-ot tesz ki, ami éppen háromszorosa Közép-Magyarország megfelelő adatának. Bejelentett álláshelyek, leépítések Január folyamán 22,3 ezer álláshelyet jelentettek be a munkaadók a kirendeltségeken. Az előző hónapról maradt betöltetlen álláshelyekkel együtt 42,5 ezer kiközvetíthető állás állt januárban rendelkezésre. A rendelkezésre álló álláshelyek száma szeptember óta csökken, s a tárgyhónapban 9,8%-kal volt kevesebb a megelőző havi adatnál. A tárgyhónapban közvetíthető állások száma azonban a megelőző év azonos időszakához képest is csökkenést mutat, több mint 13%-kal (6,8 ezerrel) kevesebb állás állt ugyanis 2008 januárjában a rendelkezésre mint egy évvel korábban. A legtöbb állást a tárgyhónapban a Dél-Alföldi régióban jelezték a munkáltatók (4502 db-ot), ezt követi a Közép-Magyarországi régió, az Észak-Alföldi régió és a Nyugat-Dunántúli régió munkaerőigényének a nagyságrendje. Az új munkaerő-igény bejelentések 66%-a érkezett nem támogatott álláshelyre. A támogatást nem igénylő álláshelyek száma 15,9%-kal kevesebb az előző havi hasonló adatnál és 15,6%-kal marad el a tavaly januári szinttől. A nem támogatott állásigények esetében tehát mindkét időviszonylatban magasabb volt valamelyest a csökkenés mértéke, mint az összes állás esetében. A hónap folyamán az ÁFSZ kirendeltségeihez 22 darab létszám leépítési bejelentés érkezett, ami együttesen 1651 munkahely megszűnését eredményezheti. Ennél lényegesen nagyobb volt azonban a több mint 10 főt felvevő cégektől érkező bejelentések alapján érintett létszám. 108 cég jelezte ugyanis, hogy minimum 10 fő felvételét tervezi, ami összesen 4373 álláshelyet jelenthet. Emellett további 181 új munkahelyről szóló bejelentés érkezett. Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők érintett létszáma a novemberi létszámhoz képest 6,7 ezer fővel, 19%-kal csökkent. Ez a jelentős létszámcsökkenés erőteljesebb, mint az előző év decemberében mért visszaesés. Az érintett létszám alakulására az elmúlt 12 hónapban lassú emelkedés volt a jellemző, októberi csúcsponttal, majd novemberben kisebb, decemberben erőteljes visszaesés következett be december hónapban az aktív foglalkoztatási eszközökben érintett létszám 56,8 ezer fő volt. A legnagyobb létszámú eszköz továbbra is a bértámogatás, decemberben 23,1 ezer fő volt érintve ebben az eszközben, majd a munkaerőpiaci képzés következik 15,3 ezer fővel. E két eszközben a létszám csökkenése 1,1-1,4 ezer fő volt. A közhasznú foglalkoztatás 11,7 ezer fő érintett létszámmal a harmadik legnépesebb eszköz, bár az előző hónapban a közhasznú foglalkoztatatásban résztvevők létszáma nagyobb volt, mint a képzésben résztvevőké. Novemberhez viszonyítva itt volt a legradikálisabb a létszámcsökkenés, 45,9%, (nagyobb mint decemberben). A vállalkozóvá válás támogatásában az érintett létszám 3,3 ezer fő, mintegy 200 fővel kevesebb, mint novemberben (a csökkenés 6,6%-os). Más egyéb eszközben résztvevők érintett létszáma szintén 3,3 ezer fő volt, az előző hónaphoz képest 500 fővel kevesebb. 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi - tehát a decemberi - adatokat tartalmazzák.

7 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek aránya Proportion of participants in active labour market programmes 2007 december / December 2007 Közhasznú munkavégzés Public work programmes 21% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole propriet or 6% Egyéb eszközök Other programmes 6% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 27% Bértámogatás Wage subsidy 40% Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintettek arányai földrajzilag eltérőek. Decemberben a munkaerőpiaci képzésben résztvevők aránya Közép-Dunántúlon és Nyugat- Dunántúlon magasabb a többi eszközben résztvevők arányánál. A közhasznú foglalkoztatás aránya Közép-Magyarországon a legmagasabb. A bértámogatásban résztvevők aránya a gazdaságilag elmaradottabb régiókban magasabb. A vállalkozóvá válás támogatásában résztvevők aránya Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb, míg Észak-Alföldön alig több mint ennek az egyharmada.

8 % 60 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek aránya régiónként Proportion of participants in active labour market programmes by regions 2007 december / December Közép-Magyarország /Central Hungary Közép-Dunántúl /Central Nyugat-Dunántúl /Western Dél-Dunántúl /Southern Észak-Magyarország / Észak-Alföld /Northern Great Dél-Alföld /Southern Great Munkaerőpiaci képzés Labour market training Közhasznú munkavégzés Public work programmes Egyéb eszközök Other programmes Bértámogatás Wage subsidy Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők száma 3,9 ezer fő volt a tárgyhónapban, számuk 2 ezer fővel csökkent az előző hónaphoz viszonyítva. Az egyes eszközök közül a közhasznú foglalkoztatás kivételével mindenütt csökkent a belépők száma. A közhasznú foglalkoztatásba mintegy 200 fővel többen léptek be, mint novemberben, ez közel 10%-os növekedést mutat. Munkaerőpiaci képzésbe decemberben 1,1 ezer fő lépett be, fele annyian, mint novemberben. Bér- és járulék jellegű támogatásokba 15 ezer fő lépett, hétszáz fővel kevesebb, mint az előző hónapban. A vállalkozóvá válási támogatásba belépők száma 90 fő, 73%-kal kevesebb, mint az előző hónapban.

9 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők aránya Proportion of entrants to the several active labour market programmes 2007 december / December 2007 Bértámogatás Wage subsidy 20% Közhasznú munkavégzés Public work programmes 49% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 25% Egyéb eszközök Other programmes 4% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 2% Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe belépők aránya régiónként más és más. Decemberben a munkaerőpiaci képzésbe lépők aránya Közép-, és Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb, az összes eszközbe lépő közül 84 és 62 % munkaerőpiaci képzésbe kezdett. A közhasznú munkavégzésbe belépők aránya Észak-, és Közép-Magyarországon, illetve Dél- Dunántúlon és Dél-Alföldön a legmagasabb. A bértámogatásba belépők aránya Észak-Alföldön a legnagyobb, míg a vállalkozóvá válás támogatásába belépők aránya Nyugat-, és Dél-Dunántúlon, valamint a központi régióban.

10 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők aránya régiónként A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez 15,4 18,4 12,4 15,3 9,5 12,3 6,4 9,5 3,5 6, december = 100% Munkaerőpiaci képzés Bértámogatás FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Közhasznú munkavégzés Vállalkozóvá válás támogatása Egyéb eszközök

11 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period previous year fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,7 pályakezdő / school-leavers , ,3 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,8 férfi / males , ,4 nő / females , ,1 szakképzetlen / without qualification , ,3 diplomás / graduates , ,9 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők* / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , ,2 30,2-0,1** - 4,6** , ,0 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, ** %-pont / % point

12 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number 2007 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December 2008 Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,7 5,3 6,8-2,5-15,0-13,8 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 6,7 5,3 6,8-2,5-15,0-13,8

13 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2008 január/ January 2008 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this schoolleaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies jobseekers fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

14 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 3,7 2,6 Budapest 3,1 2,2 Pest 4,5 3,0 7,4 5,1 Fejér 7,5 5,1 Komárom-Esztergom 5,6 3,9 Veszprém 8,9 6,2 7,2 5,1 Győr-Moson-Sopron 4,9 3,4 Vas 7,2 5,0 Zala 10,4 7,6 15,3 9,6 Baranya 14,2 8,9 Somogy 18,6 11,5 Tolna 13,0 8,3 Northern Hungary 18,7 11,8 Borsod-Abaúj-Zemplén 20,9 13,1 Heves 13,5 8,5 Nógrád 18,7 12,4 Észak-Alföld Northern Great 18,5 11,4 Hajdú-Bihar 17,8 11,2 Jász-Nagykun-Szolnok 13,0 8,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 23,4 13,8 12,8 8,1 Bács-Kiskun 12,8 8,0 Békés 16,2 10,3 Csongrád 9,7 6,4 Összesen - Total 10,6 7,0 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, Hungary)

15 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,8 Pest , , , ,2 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron ,9 63 0,6 Vas , ,5 Zala , , , ,8 Baranya , ,4 Somogy , ,2 Tolna ,0 18 0, , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,7 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,3 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,7

16 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

17 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2008 január/ January 2008 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

18 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,4 Pest , , , ,4 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém ,3 69 0, , ,7 Győr-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,8 Zala , , , ,2 Baranya , ,8 Somogy , ,1 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,0 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,4 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,4

19 8. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,3 Pest , , , ,1 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,4 Zala , , , ,2 Baranya , ,8 Somogy , ,2 Tolna ,6 35 0, , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,5 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,6 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,1

20 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,2 Pest , , , ,4 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas ,4 0 0,0 Zala , , , ,3 Baranya , ,0 Somogy , ,0 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,6 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,6 Csongrád ,0 46 1,7 Összesen - Total , ,8

21 10. A nyilvántartásba belépők létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,3 Pest , , , ,6 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom ,1 29 1,7 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,2 Zala , , , ,6 Baranya , ,7 Somogy ,5 82 2,7 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,8 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,9 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,0

22 11. A nyilvántartásba először belépők létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,2 Pest , , , ,5 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,4 Zala , , ,7 11 1,6 Baranya , ,6 Somogy , ,7 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,8 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,4 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,7

23 12. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,1 Pest , , , ,9 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém ,3-8 -0, , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,2 Zala ,0 65 8, ,7 84 1,7 Baranya , ,6 Somogy , ,1 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,8 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok ,3 73 4,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun ,5 8 0,3 Békés , ,6 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,3

24 13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ő és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

25 14. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,0 Pest , , , ,1 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,8 Zala ,6 24 6, , ,4 Baranya , ,6 Somogy ,0 78 9,0 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves ,0 13 1,7 Nógrád ,1 60 7,3 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 28 3,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,8 Békés ,5-1 -0,1 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,4

26 15. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,4 Pest , , , ,0 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém ,5 14 2, ,9 8 0,8 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,9 Zala , , ,8 95 3,9 Baranya ,8 0 0,0 Somogy , ,6 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,9 Nógrád ,0 53 7,5 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 45 5,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun ,3 60 5,0 Békés , ,3 Csongrád ,3 40 4,1 Összesen - Total , ,5

27 16. A nyilvántartásba belépő pályakezdők száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,5 Pest , , , ,3 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,7 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,3 Zala , , , ,0 Baranya , ,6 Somogy ,5-4 -1,8 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,7 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,2 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,3

28 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,5 Pest , , , ,5 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,1 Vas ,1 15 3,2 Zala , , , ,1 Baranya , ,2 Somogy , ,3 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,6 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar ,9 89 5,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,6 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,5

29 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

30 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

31 20. A nyilvántartásba belépő megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása T he number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,1 Pest , , , ,1 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom ,1 5 5,1 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,5 Zala , , , ,1 Baranya , ,0 Somogy , ,9 Tolna , ,2 Northern Hungary , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,3 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,9 1 0, , ,8 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,3 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,3

32 21. A bejelentett álláshelyek száma a hónap végén Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,6 Pest , , , ,7 Fejér ,4 35 2,6 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,0 Zala , , , ,6 Baranya ,0-5 -0,6 Somogy , ,1 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,7 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar ,1 23 7,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,3 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,8

33 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,4 Pest , , , ,2 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,1 Zala , , , ,5 Baranya , ,7 Somogy , ,8 Tolna ,3 5 0, , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,9 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,4 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,8

34 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,7 Pest , , , ,8 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,4 Zala , , , ,6 Baranya , ,7 Somogy , ,8 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,3 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar ,5 61 9,5 Jász-Nagykun-Szolnok ,1 18 2,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,9 52 1,2 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,6 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,8

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján Budapest, 2009. január 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben