A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január"

Átírás

1 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service January 2010 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT AND SOCIAL OFFICE HUNGARY

2 Nyilvántartott álláskeresık A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A nyilvántartott álláskeresık száma a januári zárónapon 653,0 ezer fı volt, 48,5 ezer fıvel (8,0%- kal) több mint az elızı hónapban. Az álláskeresık számának növekedése az elızı év azonos hónapjához képest 28,3%-os volt, ami a néhány hónapja tartó mérséklıdı növekedési ütem után ismét emelkedést jelez. A munkaerıpiacon jelentkezı szezonális hatások miatt januárban megszokottnak értékelhetı az álláskeresık számának növekedése, de ez a növekedés idén nagyobb volt, mint a megelızı évben (tavaly januárban egy hónap alatt 6,7%-kal, idén 8,0%-kal emelkedett az álláskeresık száma). Az egy hónap alatti emelkedés januárban nagyobb mértékő volt, mint decemberben, a növekedés az év elsı hónapjában tehát decemberhez képest lényeges gyorsulást jelez. ezer 700 Nyilvántartott álláskeresık számának alakulása nemenként ( ) /01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 10/01 nık férfiak összesen Egy hónap alatt a férfi álláskeresık száma a nıknél valamelyest nagyobb mértékben emelkedett (9,7 illetve 6,1%), a nyilvántartott álláskeresık növekményének mintegy 65,0%-áért a férfiak a felelısek. Egy év alatt a férfiak létszáma 30,9%-kal, a nık száma 25,2%-kal, a szakképzetlenek létszáma 21,6%-kal, a diplomások száma pedig továbbra is kiugróan nagy arányban (56,1%-kal) emelkedett. A nyilvántartott álláskeresık 25,1%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskeresı. Éves összehasonlításban számuk szeptember óta növekedést mutat, ami azt jelzi, hogy a válság kitörésekor regisztrált álláskeresık egy része még mindig nem tudott elhelyezkedni és így

3 ık fokozatosan bekerülnek a tartósan regisztrált álláskeresık állományába januárban az összes nyilvántartott álláskeresı között legtöbben a 25 és 34 év közöttiek (26,6%-ban) voltak, míg a tartós álláskeresık között a 45 és 54 év közöttiek (28,7%-ban). Nyilvántartott álláskeresık számának növekedése januárban az elızı hónaphoz képest, korcsoportonként 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 19 év alatti évesek évesek évesek évesek 55 év feletti Korcsoport szerint vizsgálva az álláskeresıket elmondható, hogy minden korcsoporton belül egyenletes, 6,9 és 8,9% közötti volt az egy hónap alatti növekedés nagysága kivéve a 19 év alattiakat, ahol 1,0% körüli volt a növekedés. Az álláskeresık számának hónapok óta tartó emelkedése júliustól szeptemberig fıként a pályakezdı fiatalok, októbertıl decemberig a nem pályakezdık beáramlásának volt betudható, azonban a januári növekedés hátterében már mindkét csoport számában növekedést történt. A nyilvántartott álláskeresık januári zárólétszámában a pályakezdık száma 3,6%-kal, míg a nem pályakezdıké 8,4%-kal volt nagyobb, mint egy hónappal korábban. A tárgyhavi zárónapon 53,1 ezer fı pályakezdı álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami 27,6%-kal (11,5 ezer fıvel) több mint egy évvel korábban elsı hónapjában a pályakezdı álláskeresık számában 1833 fıs növekedés következett be az elızı hónaphoz képest, többen közülük olyan visszalépı, aki korábban megszakította az ÁFSZ-szel kapcsolatát és most ismét a szervezeten keresztül keres munkalehetıséget. Arányuk az összes nyilvántartott álláskeresı között 8,1%-os értéket mutatott. Továbbra is jellemzı, hogy a pályakezdı álláskeresık száma éves összevetésben - azon területeken nıtt nagyobb mértékben, ahol az összes álláskeresı számában is kiemelkedı volt a növekedés, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon 62,2 és 42,8% volt a pályakezdık számának egy év alatti emelkedése. A januári zárónapon a pályakezdık számának iskolai végzettség szerinti megoszlása a következı: 36,8%-uk legfeljebb 8 általános iskolát, 19,5%-uk szakmunkásképzıt vagy szakiskolát, 19,3%-uk szakközépiskolát, 13,6%-uk gimnáziumot, 4,0%-uk technikumot végzett és 6,7%-uk volt felsıfokú végzettségő januárban a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 617,4 ezer fı volt, míg a szezonálisan kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 653,0 ezer fıt tett ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy januárban a szezonális hatások kiszőrése 2

4 után jóval kisebb, 11,5 ezer fıs növekedés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában. A szezonálisan kiigazított idısor is azt jelzi, hogy januárban jelentıs mértékő szezonális jellegő többlet-munkaerıkínálat volt kimutatható. A szezonális ágazatok nagymértékben csökkentették a foglalkoztatottaik számát, ez azzal magyarázható, hogy erısen érzékelhetı a téli foglalkoztatási holtszezon. Az elmúlt havi értékhez képest januárban a belépési forgalom 10,4%-kal, az elsı alkalommal belépık száma 7,1%-kal növekedett, ami azt jelzi, hogy ebben a hónapban fıként a visszalépık számának fokozott emelkedése okozta a belépési forgalom növekedését. Elızı évhez képest 26,1%- kal (17,3 ezer fıvel) nıtt a regisztrációba egy hónap alatt belépık száma, míg az új belépık száma 21,1%-kal (1130 fıvel). A januári belépık között magas számban találhatók olyan személyek, akik határozott idejő, év végéig tartó munkaszerzıdéssel rendelkeztek, továbbá azok, akiknek ekkor járt le a közcélú foglalkoztatásban eltöltött idejük. A megváltozott munkaképességő álláskeresık száma januárban 30,2 ezer fı volt. Az elızı hónaphoz képest egy viszonylagos enyhébb, 7,2%-os növekedést mutatott, míg egy év viszonylatában nagyobbat, 25,6%-ost. A legnagyobb arányban az állásukat elsısorban az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, a mezıgazdaság, vadgazdálkodás és erdıgazdálkodás, az építıipar, a közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombiztosítás és a kereskedelem, jármőjavítás területén dolgozók vesztették el januárban. 3

5 A területi különbségek Az elızı hónappal összevetve a nyilvántartott álláskeresık száma minden régióban növekedett. A legnagyobb mértékő növekedést Dél-Alföldön (9,7%) és Nyugat-Dunántúlon (9,5%) regisztrálták, de nem elhanyagolható a többi régióban bekövetkezett emelkedés sem. Megyénként vizsgálva a regisztrált álláskeresık zárónapi számát a legnagyobb változás Békés megyében történt, ahol 12,1%-os egy hónap alatti növekedés tapasztalható, de jelentısen meghaladja az átlagot a Jász- Nagykun-Szolnok-, a Gyır-Moson-Sopron- és a Vas megyei emelkedés is (10,0% feletti). ezer Az álláskeresık száma decemberben és januárban, régiónként KM KD NYD DD ÉM ÉA DA 2009/Dec 2010/Jan KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld A válság kitörése óta megfigyelt trendnek megfelelıen az álláskeresık száma egy év alatt továbbra is Közép-Magyarországon (59,7%), Közép-Dunántúlon (39,3%) és Nyugat-Dunántúlon (32,1%) emelkedett a legnagyobb mértékben, vagyis a legfejlettebb régiókban. Ennek ellenére még mindig sokkal jobb ezeknek a régióknak a helyzete, mint a többi régióé: a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutatójuk lényegesen kedvezıbb a többi régióhoz képest. Azon munkaügyi központok toplistája, ahol a legnagyobb mértékő volt a nyilvántartott álláskeresık számának relatív növekedése egy hónap alatt januárban. Munkaügyi körzet megnevezése %-os változás mértéke Kunhegyesi Kirendeltség 27,2 Körmendi Kirendeltség 24,0 Vasvári Kirendeltség 16,3 Szeghalomi Kirendeltség 16,0 Kalocsai Kirendeltség 15,9 Sárvári Kirendeltség 15,8 Kapuvári Kirendeltség 15,7 Tiszakécskei Kirendeltség 15,7 Csornai Kirendeltség 15,5 Tiszafüredi Kirendeltség 15,5 Komádi Kirendeltség 15,4 4

6 A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya januárban 14,9%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 9,7% volt. 30,0 Nyilvántartott álláskeresık aránya a gazdaságilag aktív népességhez januárban (%) 25,0 Országos átlag 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Budapest Pest Gyır-MS Komárom-E Vas Fejér Csongrád Veszprém Zala Tolna Bács-Kiskun Heves Jász-NSz Baranya Békés Somogy Hajdú-Bihar Nógrád Borsod-AZ Szabolcs-Sz.B A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak- Magyarország (24,3%) és Észak-Alföld (23,8%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket pedig Közép-Magyarország mutatta (6,5%). A régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk a megyék között. A legrosszabb helyzetőeknél ez a mutató még nagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében 28,5%, Borsod-Abaúj-Zemplénnél pedig 26,7%, miközben a fıvárosi arányszám csak 5,7%. A megyék több mint a felében az országos átlagtól rosszabb a mutató értéke. Az elmúlt év során a legkedvezıbb és legkedvezıtlenebb rátájú régiók közötti különbség kissé csökkent, de az olló záródása a kedvezıbb helyzetben lévı régiók mutatói átlagon felüli növekedésének köszönhetı és nem a kedvezıtlenebb helyzető régiók felzárkózásának. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 10,5%, ami a munkaerı-felmérésbıl a IV. negyedévre, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ez az érték az egy hónappal korábban publikált adathoz képest stagnálást jelent és 2,5%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Fıbb ellátási formák januárban az álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresık száma 237,2 ezer fı volt, 8,5 ezer fıvel (3,7%-kal) többet, mint az elızı hónapban. A legtöbb álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresıt Közép-Magyarországon (47,8 ezer fıt) és Észak-Alföldön (39,8 ezer fıt) regisztráltak. Az álláskeresési járadékban részesülık száma 158,6 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 2%- os (3,1 ezer fıs) növekedést jelent. A tárgyhónapban Közép-Magyarországon 36,4 ezer és Észak- Alföldön 23,5 ezer személy részére folyósították a legtöbb álláskeresési járadékot. A Középmagyarországi régióban 1,5%-os csökkenés történt az elızı hónaphoz képest. 5

7 ezer Nyilvántartott álláskeresık ellátási formánként januárban KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Álláskeresési járadékos* Álláskeresési segély** RSZS+RÁT*** * Álláskeresési járadék+vállalkozói járadék+munkanélküli járadék. **Álláskeresési segély I-III.+nyugdíj elıtti segély+álláskeresést ösztönzı juttatás. ***Rendszeres szociális segély+rendelkezésre állási támogatás KM: Közép-Magyarország, KD: Közép-Dunántúl, NYD: Nyugat-Dunántúl, DD: Dél-Dunántúl, ÉM: Észak- Magyarország, ÉA: Észak-Alföld, DA: Dél-Alföld Az álláskeresési járadékosok közül 26,3 ezer fı került ki, melybıl 28,1%-nak sikerült elhelyezkedni önállóan vagy közvetítéssel. Az álláskeresési segélyben részesülık száma januárban 78,5 ezer fı volt, az elızı hónaphoz viszonyítva 7,3%-os, míg az elızı év azonos idıszakához képest 58,4%-os emelkedés történt. A segélyben részesülı közül 31,6 ezer fı volt azok száma, aki a járadékfolyósítási idejüket kimerítették és ezután kerültek át a segély a típusába, 42,6 ezer fı b típusba (rövid jogszerzı idı) tartozók száma. A harmadik csoportba csak igen csekély hányada tartozik (közel 5,6%-uk). Álláshelyek, leépítések januárban a munkaügyi kirendeltségekhez bejelentett állások száma több mint duplájára nıtt decemberhez képest. A munkáltatók ebben a hónapban 30,1 ezer új álláslehetıséget jelentettek be, ami az elızı hónaphoz képest 15,6 ezres (108,1%-os), az elızı év januárjához képest 18,4 ezres (157,2%-os) növekedést mutatott. A januári növekedésben kiemelt szerepet játszik a támogatott közmunka-programok beindítása. Az újonnan bejelentett állások 33,6%-a (10,1 ezer darab) volt nem támogatott álláshely és 66,4%-a (20,0 ezer darab) pedig támogatott foglalkoztatásra vonatkozott. Az elızı hónappal összevetve a nem támogatott álláshelyek 18,1%-os, a támogatott álláshelyek esetében pedig 238,7%-os növekedés következett be. 6

8 A támogatott és nem támogatott álláshelyek számának alakulása januárban az elızı hónaphoz képest KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Támogatott Nem támogatott KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld A 10,1 ezer nem támogatott állásból a legtöbbet Közép-Magyarországon (2323 darabot) és Nyugat- Dunántúlon (2223 darabot) kínáltak a munkáltatók. A Közép-magyarországi 3,9%-os csökkenést kivéve minden régióban növekedés figyelhetı meg az új, nem támogatott álláshely bejelentések tekintetében az elızı hónaphoz képest. Legnagyobb arányú egy hónap alatti növekedés Észak- Magyarországon (85,9%) figyelhetı meg. Régiókon belül vizsgálva az újonnan bejelentett nem támogatott álláshelyeket, egyes esetekben a megyék között igen nagymértékő szóródás figyelhetı meg: így a Nyugat-dunántúli régión belül Vas megyében 121,7%-kal nıtt, míg Zala megyében 3,0%-kal csökkent a számuk egy hónap alatt januárral összehasonlítva a legnagyobb növekedés Észak-Magyarországon (792 darabos) és Nyugat-Dunántúlon (620 darabos) volt megfigyelhetı. A januári zárónapon a legtöbb támogatás nélküli betöltetlen álláshely az egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások, a feldolgozóipari gépek kezelıi, a kereskedelmi, vendéglátóipari és vas- és fémipari szakmákban jelentkezett. A 20,0 ezer támogatott álláshely közül januárban a legtöbbet azokban a régiókban kínálták, ahol a legmagasabb volt a regisztrált álláskeresık száma, így az új állásbejelentések több mint a felét az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban regisztrálták. Az elızı év azonos idıszakához képest a legnagyobb változás Közép-Magyarországon (827,8%-os), Dél-Dunántúlon (737,9%-os) és Dél-Alföldön (694,4%-os) következett be januárban. 20,0 ezer támogatott álláshelybıl 13,8 ezer álláshelyet közmunkaprogram, míg 4,5 ezer álláshelyet közcélú munka keretében jelentették be munkaügyi kirendeltségekhez. 7

9 ezer Támogatott álláshelyek: közcélú munka és közmunka januárban KM KD NYD DD ÉM ÉA DA közcélú munka közmunka Összes tá moga tott á llá shely KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld Az Út a munkához program keretében 4,5 ezer fı részére kínáltak közcélú foglalkoztatási lehetıséget, amelynek több mint a felét az Észak-magyarországi (1,4 ezer) és az Észak-alföldi (1,1 ezer) régiókban hirdették meg elsı hónapjában jelentısen megemelkedett a közmunka programok keretében meghirdetett álláshelyek száma mind az elızı hónappal, mind az elızı év ugyanezen idıszakával összehasonlítva. A hónap folyamán összesen 40,2 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 48,0%-os, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 56,8%-os növekedést mutatott. A januári zárónapig összesen 26,5 ezer állás maradt betöltetlen januárban 23 cég, összesen 752 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest jelentıs mértékben, 1042 fıvel (58,1%-kal) csökkent a bejelentett elbocsátandó létszám. Az egy évvel korábbi, januári bejelentések létszámtartalmához képest a csökkenés mértéke még jelentısebb, 4475 fı (85,6%) volt. Ennek fı oka, hogy december és március között csúcsosodott ki a válság hatása, a létszámleépítési bejelentések havonkénti száma ebben az idıszakban érte el a maximumát. 8

10 6000 Bejelentett csoportos létszám-leépítések alakulása (fı) januártól januárig januárban a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Közép- Magyarországról (254 fı), Dél-Dunántúlról (196 fı) és Nyugat-Dunántúlról (153 fı) érkeztek, e három régió adta az összes bejelentés négyötödét. A tevékenységi fıcsoportokat tekintve a januári bejelentések szerint elbocsátandó dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 571 fı (75,9%), szellemi foglalkozású 181 fı (24,1%). A januári bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 31,3%-át a feldolgozóiparból, 16,1%-át az egészségügyi, szociális ellátásból, 14,8%-át pedig az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágból készülnek elbocsátani. 9

11 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2010 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this , ,3 pályakezdı / school-leavers , ,6 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,6 férfi / males , ,9 nı / females , ,2 szakképzetlen 1 / without qualification , ,6 diplomás / graduates , ,1 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresık 2 registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) , , , , , , , ,5 25,1-0, ,0 3 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) ,2 23 7,7 1 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 2 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 3 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

12 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebbıl megvált. munkaképességő From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépı entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December db / number Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,3 27,6 24,6 25,6 26, ,8 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 28,3 27,6 24,6 25,6 26, ,8 *2009. január 1-t l az ÁFSz-hez bejelentett álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek számbavételre. A viszonyítások megfelel ségének biztosítása érdekében az el z év bázisadatait az új módszertan alapján számoljuk (ún. Janus évet iktattunk be).

13 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and counties Nyilvántartott álláskeresı Ebbıl pályakezdı Ebbıl 25 éven aluli Ebbıl megváltozott Nyilvántartásba belépı Rendelkezésre álló álláshelyek Registered jobseekers From this From this munkaképességő entrants to the Number of school-leaver younger than 25 years From this disabled register unfilled vacancies jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

14 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers 2010 január / January 2010 A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to Régiók és megyék / Regions and counties a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 6,5 4,5 Budapest 5,7 4,0 Pest 7,8 5,1 13,4 8,9 Fejér 13,3 8,7 Komárom-Esztergom 11,8 8,1 Veszprém 14,9 9,8 11,2 7,7 Gyır-Moson-Sopron 8,1 5,5 Vas 12,2 8,2 Zala 15,0 10,4 19,6 12,2 Baranya 19,1 11,7 Somogy 22,1 13,8 Tolna 17,3 11,0 Northern Hungary 24,3 15,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 26,7 16,1 Heves 18,5 11,8 Nógrád 25,2 16,0 Észak-Alföld Northern Great 23,8 14,4 Hajdú-Bihar 22,9 13,8 Jász-Nagykun-Szolnok 18,5 12,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 28,5 16,7 17,5 11,0 Bács-Kiskun 17,7 11,2 Békés 21,5 13,1 Csongrád 14,0 9,0 Összesen - Total 14,9 9,7 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, Hungary)

15 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,9 Pest , , , ,3 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,4 Zala , , , ,9 Baranya , ,0 Somogy , ,6 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,4 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,0 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,3

16 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification 2010 január / January 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

17 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2010 január/ January 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

18 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,9 Pest , , , ,8 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,2 Zala , , , ,8 Baranya , ,4 Somogy , ,9 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,1 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,4 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,9

19 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers 2010 január/ January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,9 Pest , , , ,4 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,1 Zala , , , ,5 Baranya , ,3 Somogy , ,9 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,9 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,1 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,2

20 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old 2010 január /January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,4 Pest , , , ,7 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,9 Zala , , , ,7 Baranya , ,1 Somogy , ,8 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,0 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,2 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,6

21 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,6 Pest , , , ,4 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,6 Zala , , , ,5 Baranya , ,2 Somogy , ,0 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,7 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,4 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,1

22 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,0 Pest , , , ,3 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom ,7-7 -3,2 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas ,4 11 6,8 Zala ,5 13 6, , ,6 Baranya ,0 15 7,8 Somogy , ,6 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves ,4-6 -4,1 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar ,1 30 9,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun ,7-8 -2,8 Békés , ,4 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,1

23 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,1 Pest , , , ,2 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,2 Zala , , , ,8 Baranya , ,8 Somogy , ,5 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,0 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,6 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,6

24 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification 2010 január / January 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

25 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers 2010 január/ January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,5 Pest , , , ,6 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,3 Zala , , , ,8 Baranya , ,1 Somogy , ,3 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,6 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,7 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,7

26 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers 2010 január/ January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,5 Pest , , , ,2 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,3 Zala , , , ,8 Baranya , ,0 Somogy , ,1 Tolna ,7 32 4, , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád ,3 64 7,7 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,1 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,4

27 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary ,6-7 -1,7 Budapest , ,4 Pest , , , ,8 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , ,4 27 7,5 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,0 Zala ,8 12 9, , ,7 Baranya ,5 2 0,6 Somogy , ,7 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,4 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,5 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,0

28 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,4 Pest , , , ,3 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , ,1 80 4,9 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas ,3 36 6,9 Zala , , , ,8 Baranya , ,6 Somogy , ,7 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,4 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,3 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,6

29 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification 2010 január / January 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

30 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups 2010 január / January 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

31 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of disabled jobseekers entering the register 2010 január/ January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,0 Pest , , , ,2 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,9 Zala , , , ,5 Baranya , ,4 Somogy , ,2 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád ,1 9 11,0 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,7 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,3

32 21. A bejelentett álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,6 Pest , , , ,8 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,1 Zala , , , ,4 Baranya , ,6 Somogy , ,9 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,0 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,8 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,4

33 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest , ,9 Pest , , , ,8 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron ,7 0 0,0 Vas , ,4 Zala , , , ,1 Baranya , ,9 Somogy , ,0 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,5 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,8 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,8

34 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies 2010 január / January 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,9 Pest , , , ,8 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,7 Zala , , , ,3 Baranya , ,9 Somogy , ,3 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,9 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,0 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,2

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. március A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 49,2 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. december Nıtt az újonnan bejelentett álláshelyek száma egy hónap alatt A tárgyhónapban több mint

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben