A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november"

Átírás

1 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service November 2007 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerőpiaci helyzet alakulása novemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása A nyilvántartott álláskeresők száma az előző hónaphoz képest enyhe emelkedést mutat (7 ezer fő, +1,7%), de a novemberi létszámadat alapvetően jól illeszkedik a nyári hónapok óta tartó stagnáló trendbe. Az egy évvel korábbi azonos időszakhoz viszonyítva azonban jelentős emelkedést figyelhetünk meg: 2007 novemberében mintegy 35,9 ezer fővel (csaknem 10%- kal) nagyobb volt a nyilvántartott álláskeresők száma, mint egy évvel korábban. A 2007 novemberi zárónapon 419,8 ezer álláskeresőt tartott nyilván az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, amely a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 9,5%-os relatív rátának felel meg. A szezonális ingadozásoktól megtisztított idősor októberről novemberre 2 ezer fős növekedést mutat, ami lényegesen kisebb, mint a kiigazítatlan adatokban kimutatott 7 ezer fős növekedés, viszont így is azt jelzi, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma továbbra is emelkedő tendenciájú. A hónap folyamán a nyilvántartásba belépők összlétszáma közel 49 ezer fő volt, ami néhány ezer fős csökkenést jelent az előző hónaphoz képest. Az első alkalommal belépő álláskeresők száma 6 ezer főt tett ki, mely az egy hónappal korábbi adathoz képest 16%-os csökkenést mutat. Csökkent a nyilvántartásba belépők, s különösen az első alkalommal regisztrálók száma a bázisévi adatokhoz képest is (utóbbi több mint 12%-kal). Az álláskeresők különböző csoportjait vizsgálva, megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest az átlagosnál kisebb arányú növekedés jellemezte a 25 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresők létszámát (+8,2%). A megváltozott munkaképességű álláskeresők száma pedig még némileg csökkent is az egy év alatt (-1%-kal). Az álláskeresők összlétszámának növekedése a belépők számának csökkenése mellett következett be. Ez azzal magyarázható, hogy a regisztrációból kikerülők száma még nagyobb mértékben csökkent, mint a belépőké. Ezzel függ össze, hogy nőtt a tartósan regisztrált álláskeresők száma: a megelőző hónaphoz képest 2,5%-nyival, az egy évvel korábbi időszakhoz képest pedig már csaknem egy-negyednyivel. A tartósan nyilvántartottak aránya novemberben meghaladta a 30%-ot. Emelkedett az átlagos regisztrációs idő is, ami novemberben már 330 napot tett ki. A nyilvántartott álláskeresők összetétele, főbb csoportjai A pályakezdő álláskeresők az összlétszám mintegy 10%-át teszik ki, létszámuk a nyári hónapokra jellemző megugrást követően novemberben, a megelőző hónaphoz képest kisebb csökkenést mutatott (-1,7 ezer fő). A pályakezdők idősorának szezonális kiigazítása kissé emelkedő tendenciát mutat (+0,8 ezer fő), ellentétben a kiigazítatlan idősorban érzékelt közel kétezer fős csökkenéssel. Az elmúlt év azonos időszakához képest azonban a nyilvántartott pályakezdők létszáma is nőtt, ámde az összes álláskeresőhöz képest valamivel kisebb mértékben (+6,9%-kal). A pályakezdők létszámát csökkentette, hogy az iskolából való nyári kikerülést követően néhány hónap alatt sokaknak sikerült elhelyezkedniük, de a képzésekben résztvevők

3 létszámának őszi felfutása is csökkenti az álláskereső fiatalok számát. Kedvező, hogy jelentősebben csökkent az újonnan regisztrált pályakezdők száma is: ez év októberéhez viszonyítva 25%-kal, s a megelőző év azonos időszakához viszonyítva is csaknem 10%-kal. Nemenként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket azt találjuk, hogy a férfiak száma nagyobb mértékben nőtt a megelőző hónaphoz viszonyítva (6,2 ezer fővel), mint a nőké (számuk 824 fővel nőtt), azonban arányuk nem változott jelentősen a bázis évhez képest. Jelenleg a férfiak az álláskeresők 50,7%-át teszik ki. Iskolai végzettség szerint az álláskeresők több mint két-ötöde csak 8 általánost vagy annál kevesebbet végzett, további 30% a szakmunkások aránya. Egy-ötödöt tesznek ki az érettségizettek, s 5%-ot a diplomások. Utóbbiak száma, bár októberhez képest némileg csökkent, a megelőző év azonos időszakával összevetve - az összes álláskeresőre jellemző trendnek megfelelően - mintegy 10%-kal nőtt. Novemberben az álláskeresők között 5%-ot tettek ki a megváltozott munkaképességűek, számuk meghaladta a 20 ezer főt, ami az előző hónaphoz képest csekély mértékben (mindössze 200 fővel) emelkedett. Ebben a célcsoportban a belépési létszámok csökkenést mutatnak a megelőző hónaphoz képest (-8,6%), a bázisév hasonló időszakához képest pedig 20,3%-kal kevesebb belépő volt (1562 fő). A megváltozott munkaképességű álláskeresők mintegy két-harmada 45 évesnél idősebb, s iskolázottságuk kedvezőtlenebb az összes nyilvántartott álláskeresőhöz viszonyítva. Megállapítható, hogy a nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők közel fele 8 általánost vagy kevesebbet végzett, s mintegy egyharmaduk rendelkezik szakmunkás végzettséggel. Területi különbségek A regionális különbségek továbbra is igen élesek. A legjobb és legrosszabb munkaerőpiaci helyzetű régiók relatív mutatója között mintegy 14,1%-pontos különbség figyelhető meg (Közép-Magyarország és Észak Magyarország között, az előbbi javára). Megyei szinten vizsgálva még nagyobb a különbség: a főváros adata 18,2%-kal, Győr- Moson-Sopron megye adata 17,3 %-ponttal jobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megfelelő adatánál. A dinamikát illetően azonban már korántsem olyan előnyös a Központi régió helyzete. Az egy évvel korábbi adathoz képest átlag feletti volt itt a nyilvántartott álláskeresők létszámának növekedése (11,4%), ennél magasabb növekedés csak Észak-Alföldön volt megfigyelhető (16,4%). A nyilvántartott álláskeresők száma két megyében, (Komárom-Esztergomban és Győr-Moson Sopronban) viszont - az országos trenddel ellentétben - csökkent a megelőző év azonos időszakához képest. Jellemző, hogy a pályakezdő munkanélküliek aránya azon megyékben, régiókban magasabb, ahol egyébként is kedvezőtlenebb a munkaerőpiaci helyzet. Például míg Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében 14% a pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresőkön belül, addig Budapesten mindössze 4%. Ez összefügg a szűkösebb munkaerőpiaci lehetőségekkel és a pályakezdők képzettségével is. Míg Észak-Alföldön vagy Észak-Magyarországon a pályakezdő munkanélküliek csaknem fele 8 általánost vagy kevesebb osztályt végzett, addig Nyugat- és Közép-Dunántúlon valamint Közép- Magyarországon mintegy fele ekkora ennek a csoportnak az aránya. Ennek megfelelően alakultak a pályakezdő álláskeresők idősorai is. Míg létszámuk csökkent a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű régiókban az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva (pl. Közép-Magyarországon 19%-kal, Közép-és Nyugat-Dunántúlon

4 3,7 és 3,4%-kal), addig a többi régióban nőtt, különösen Észak Alföldön, ahol több mint 20%-os volt a létszám-bővülés. Főbb ellátási formák Álláskeresési járadékban a nyilvántartott álláskeresők 22%-a részesült 2007 novemberében, számuk meghaladta a 90 ezer főt. A járadékosok száma az előző hónaphoz viszonyítva ezer fővel csökkent, a megelőző év azonos adatához képest azonban több mint 4 ezer fővel több járadékos volt 2007 novemberében, ami 5,4%-os növekedésnek felel meg. Az álláskeresési járadékból kilépők száma 21 ezer fő volt a tárgyhónapban, s közülük mintegy 30%-nak sikerült elhelyezkednie. Az álláskeresési járadékosok közül elhelyezkedettek száma 20,9%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Nőtt az álláskeresési segélyben részesülők száma is mind a megelőző havi, mind az egy évvel korábbi összehasonlításban. Álláskeresési segélyben mintegy 40 ezren részesülnek, ami az összes nyilvántartott létszám közel 10%-át teszi ki. Az álláskeresési segélyben részesülők legnagyobb része (több mint a fele) a rövid jogszerző idővel rendelkezők csoportjába tartozik, tehát ők azok, akik járadékra nem voltak jogosultak. A kisebb részük (38%-uk) járadékos idejük letelte után került át az álláskeresési segélyben részesülők közé, s csak egy töredékük (8%-uk) tartozik a nyugdíj előtti álláskeresési segélyesek típusába. Ez az ellátási forma fokozatosan felváltja a nyugdíj előtti munkanélküli segélyt, amelyben már mindössze ezer fő részesült 2007 novemberében. Rendszeres szociális segélyben a tárgyhónapban 135,2 ezer fő részesült, a nyilvántartott álláskeresők 32%-a. A rendszeres szociális segélyesek száma némi emelkedést mutat az októberi adathoz viszonyítva (1,5%), ám a megelőző év azonos időszakához képest 16,8%-os volt a növekedés. Aktív eszközök 1 Az aktív eszközökben résztvevők száma összességégen októberben érte el az év első tíz hónapjában a maximumot, ekkor valamivel több mint 73 ezer fő részesült valamilyen aktív eszköz támogatásban. A felfutás már szeptemberben elkezdődött (a képzési programok beindulásával) s a részvételi adatok októberre tovább nőttek. Leginkább a képzésben résztvevők száma ugrott meg (szeptemberben több mint 7 ezren kezdték el a képzést, ami messze a legmagasabb havi adat az I-X. hónap során), valamelyest nőtt a közhasznú munkavégzésben részt vevők száma is, mind az előző hónaphoz, mind a megelőző év azonos időszakához képest. A közhasznú munkák esetében az őszi hónapokban van jellemzően a legtöbb új belépő. A bértámogatásban résztvevők száma stagnált októberben a megelőző hónaphoz képest, s volumene éves összehasonlításban sem változott jelentősen. Összességében a bértámogatás és a közhasznú munka továbbra is a legnagyobb volumenben alkalmazott aktív eszköz (25,3 és 23,6 ezer fővel) ezt követi a képzés, amelyben a résztvevők száma 16,9 ezer fő volt. A vállalkozóvá válás támogatása viszont fellendült, több mint 200 fővel többen kaptak ilyen támogatást októberben, mint a korábbi hónapban, s még nagyobb a növekedés, ha éves viszonylatban vizsgáljuk. Ez a támogatási forma azonban összességében nem olyan jelentős, a havi belépők száma októberben 358 fő volt, ami azonban háromszorosa a évi megfelelő havi adatnak. Vagyis kis volumenű, de az utóbbi időszakban 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi- tehát az októberi - adatokat tartalmazzák.

5 gyakrabban igényelt eszközről van szó. Az említett aktív eszközökön kívüli összes többi aktív eszközben részesülők aránya mindössze 5,3%-ot tett ki. Bejelentett álláshelyek, leépítések Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeihez novemberben 21,3 ezer állásra érkezett munkaerőigény bejelentés, ami 42%-kal kevesebb a megelőző hónaphoz viszonyítva. De jelentősen csökkent a bejelentett álláshelyek száma a megelőző évhez képest is, 36,3%-kal. A novemberben bejelentett új álláshelyek 80%-a nem támogatott álláshely-igény volt. Az előző hónap végéről maradt betöltetlen álláshelyekkel együtt 50,4 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez. Ez a szám szintén kevesebb mind az előző havi adathoz (-17,3 ezerrel), mind a novemberi adathoz (-23,8 ezerrel) képest. Éves összehasonlításban a csökkenés mértéke csaknem egy-harmadot tesz ki. Átlagon felüli volt a rendelkezésre álló, közvetíthető álláshelyek számának csökkenése Dél-Dunántúlon (-52,4%) valamint Közép-Magyarországon (-43,1%), azon belül is Budapesten (-45,5%). Nyugat Dunántúlon és Közép-Dunántúlon azonban csak 10 és 20% közötti volt a csökkenés mértéke. A hónap folyamán a munkaügyi központokhoz 52 létszámleépítési bejelentés érkezett, ez együttesen mintegy 2700 munkahely megszűnését eredményezheti. A megszűnő munkahelyeket azonban ellensúlyozzák a munkaerő felvételek, és a létrejövő új álláshelyek. A hónap folyamán 7 megalakuló cégről szerzett az ÁFSZ tudomást, 195 fős induló létszámmal. További 106 cég jelzett minimum 10 főt érintő munkaerő-felvételt, ami összesen 2860 álláslehetőséget jelenthet. A év eddigi tizenegy hónapjában összesen 28,7 ezer főt érintő leépítési bejelentés érkezett, ugyanezen időszakban az új munkahelyek és a létszámfelvételi szándékok összege mintegy 56 ezer főt tett ki.

6 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,4 pályakezdő / school-leavers , ,9 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,2 férfi / males , ,7 nő / females , ,0 szakképzetlen / without qualification , ,0 diplomás / graduates , ,8 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők* / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , ,0 31 0,2** - 3,6** , ,0 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, ** %-pont / % point

7 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number 2006 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period ,3 3,8 5,4 0,8 0,3-22,4 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 9,4 6,9 8,2-0,9-3,3-32,0

8 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2007 november/ November 2007 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies jobseekers fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

9 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 3,4 2,4 Budapest 2,9 2,1 Pest 4,2 2,8 6,6 4,5 Fejér 6,6 4,5 Komárom-Esztergom 4,9 3,4 Veszprém 8,0 5,4 6,0 4,2 Győr-Moson-Sopron 3,8 2,6 Vas 6,0 4,2 Zala 9,0 6,6 13,6 8,7 Baranya 12,9 8,3 Somogy 16,4 10,3 Tolna 11,1 7,2 Northern Hungary 17,5 10,8 Borsod-Abaúj-Zemplén 19,9 12,1 Heves 12,2 7,6 Nógrád 17,5 11,1 Észak-Alföld Northern Great 16,6 10,2 Hajdú-Bihar 15,9 10,0 Jász-Nagykun-Szolnok 11,4 7,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 21,1 12,5 11,3 7,1 Bács-Kiskun 11,1 6,9 Békés 14,4 8,7 Csongrád 9,0 5,9 Összesen - Total 9,5 6,3 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, Hungary)

10 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,9 Pest , , ,5 99 0,3 Fejér ,6 4 0,0 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,6 Zala , , , ,8 Baranya , ,7 Somogy , ,4 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,3 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,8 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,4

11 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ő és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

12 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2007 november/ November 2007 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

13 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest , ,8 Pest , , , ,8 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,6 Zala , , , ,2 Baranya , ,8 Somogy , ,7 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,4 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,5 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,7

14 8. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,4 Pest , , , ,3 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron ,9 18 0,4 Vas , ,7 Zala , , , ,4 Baranya , ,5 Somogy , ,1 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,1 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,1 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,0

15 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest ,4 50 2,9 Pest , , , ,0 Fejér ,3 43 2,4 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém ,1 80 4, , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,3 Zala , , , ,3 Baranya , ,7 Somogy , ,4 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,1 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun ,7 56 1,4 Békés , ,6 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,2

16 10. A nyilvántartásba belépők létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,6 Pest , , , ,2 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,5 Győr-Moson-Sopron ,6 58 3,8 Vas , ,9 Zala , , ,8 10 0,2 Baranya , ,5 Somogy ,2 20 0,8 Tolna ,4 50 3, , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,6 Nógrád ,2 46 3,2 Észak-Alföld Northern Great ,6 90 0,8 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,1 50 0,7 Bács-Kiskun ,2 99 3,4 Békés , ,8 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,3

17 11. A nyilvántartásba először belépők létszáma és változása Number of first-time entrants to the register 2007 október / October 2007 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,2 Pest , , , ,8 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,2 Zala , , , ,8 Baranya ,6 15 7,2 Somogy ,9-1 -0,4 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,9 Nógrád ,6 0 0,0 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar ,8 8 2,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun ,2 3 0,8 Békés , ,2 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,1

18 12. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,4 Pest , , , ,7 Fejér ,2 15 1,5 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém ,9 39 3, , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas ,6-3 -0,5 Zala , , , ,7 Baranya , ,8 Somogy , ,7 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves ,2 53 3,3 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok ,2 17 1,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,8 Csongrád ,9 48 2,8 Összesen - Total , ,9

19 13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ő és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

20 14. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest , ,2 Pest , , , ,7 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém ,5-7 -1, , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,3 Zala , , ,7 59 2,3 Baranya ,4 41 4,1 Somogy ,5 42 4,7 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves ,0-2 -0,3 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok ,0 4 0,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,8 59 2,2 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,4 Csongrád ,8 15 2,1 Összesen - Total , ,9

21 15. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest ,3 14 2,8 Pest , , ,5-5 -0,3 Fejér ,8 27 4,7 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém ,1 46 8, ,2 49 4,4 Győr-Moson-Sopron ,7 3 1,0 Vas ,9 20 5,7 Zala ,4 26 5, , ,1 Baranya ,3 89 9,6 Somogy , ,1 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves ,1 55 6,7 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok ,4 13 1,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun ,4 51 4,0 Békés , ,1 Csongrád ,7 33 3,2 Összesen - Total , ,9

22 16. A nyilvántartásba belépő pályakezdők száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,3 Pest , , , ,4 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém ,5 0 0, ,9 21 6,8 Győr-Moson-Sopron ,4-8 -8,2 Vas , ,9 Zala ,9 4 2, , ,2 Baranya , ,5 Somogy ,6 6 2,9 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,5 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great ,3 38 3,3 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,2-4 -1,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,0-9 -1,1 Bács-Kiskun ,3 0 0,0 Békés , ,9 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,3

23 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,1 Pest , , , ,0 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,9 Vas ,0 17 4,1 Zala , , , ,8 Baranya , ,8 Somogy ,3 17 1,6 Tolna ,4 33 4, , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,3 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok ,0 3 0,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,1 Békés ,3 26 3,6 Csongrád ,3-6 -0,5 Összesen - Total , ,9

24 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

25 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

26 20. A nyilvántartásba belépő megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása T he number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,3 Pest , , , ,8 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom ,8-5 -7,5 Veszprém , , , ,6 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,7 Zala , , , ,0 Baranya , ,9 Somogy , ,7 Tolna ,7-4 -6, ,4 18 7,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves ,9-6 -9,2 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,4 22 9, , ,9 Bács-Kiskun , ,9 Békés , ,6 Csongrád ,7 3 2,9 Összesen - Total , ,3

27 21. A bejelentett álláshelyek száma a hónap végén Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest , ,5 Pest , , , ,2 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém ,4 0 0, , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,2 Zala , , , ,8 Baranya , ,4 Somogy , ,3 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,6 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar ,3 1 0,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,5 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,6

28 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,5 Pest , , , ,7 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,6 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,7 Zala , , , ,4 Baranya , ,4 Somogy , ,2 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,8 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 93 5,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,0 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,0

29 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,1 Pest , , , ,5 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom ,6-6 -0,7 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,4 Zala , , , ,5 Baranya , ,4 Somogy , ,0 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,3 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,6 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,3

30 24. A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of non-supported vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,9 Pest , , , ,4 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,1 Zala , , , ,0 Baranya , ,3 Somogy , ,9 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,0 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,2 69 9, , ,2 Bács-Kiskun , ,2 Békés ,7-6 -0,6 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,4

31 25. A munkaügyi központokhoz beérkezett létszámleépítési bejelentések valamint a munkaügyi központok tudomására jutott 10 fő feletti létszámfelvételek és új munkahelyteremtések Notices of major layoffs reported to the County Labour Centres, and new jobs created by new firms, plus recruitments by existing employers over 10 persons Régiók és megyék / Regions and Counties Létszámleépítési bejelentések Notices of major layoffs darabszám no. of notices érintett létszám no. of persons Új munkahelyteremtések Jobs at new firms darabszám no. of firms induló létszám no. of persons Több mint 10 főt felvevő cégek Firms recruiting more than 10 persons darabszám no. of firms létszámfelvétel no. of persons Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

32 26. A munkaügyi központokhoz beérkezett létszámleépítési bejelentések valamint a munkaügyi központok tudomására jutott 10 fő feletti létszámfelvételek és új munkahelyteremtések Notices of major layoffs reported to the County Labour Centres, and new jobs created by new firms, plus recruitments by existing employers over 10 persons 2007 január-november / January-November 2007 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszámleépítési bejelentések Notices of major layoffs darabszám no. of notices érintett létszám no. of persons Új munkahelyteremtések Jobs at new firms darabszám no. of firms induló létszám no. of persons Több mint 10 főt felvevő cégek Firms recruiting more than 10 persons darabszám no. of firms létszámfelvétel no. of persons Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

33 Időszak / Month 27. Az álláskeresők közül ellátásban részesülők fontosabb adatai / Main data of allowance receipt Álláskeresési járadékos* Jobseekers allowance recipients Álláskeresési segélyben részesül Recipients of jobseekers' assitance Nyugdíj előtti segélyes Recipients of unemployment allowance before retirement Az álláskeresési járadék átlagos összege Average monthly jobseekers allowance Álláskeresési járadékból kilépő Outflow from jobseekers allowance Ebből: elhelyezkedő Outflow to work from jobseekers allowance Rendszeres szociális segélyes Recipients of social assistance fő / number fő / number fő / number Ft/fő/hó fő / number fő / number fő / number 2006 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Éves átlag Annual average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period ,9-52,9 6,4 6,7 7,3 8,5 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes in the last month compared to the same period Abszolút értékben/ in No Százalékban / in % 5,4 7,3-65,1 9,6 17,6 20,9 16,8

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben