A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus"

Átírás

1 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service August 2008 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerőpiaci helyzet alakulása augusztusban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Az augusztusi zárónapon 425,0 ezer álláskeresőt tartott nyilván az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, amely a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 9,6%-os relatív mutatónak felel meg. A relatív mutató értéke 0,1 %-ponttal emelkedett egy évvel korábbi értékéhez képest. A nyilvántartott álláskeresők száma az előző hónaphoz képest kisebb emelkedést mutat (+4,0 ezer fő, 0,9%), míg az előző év azonos időszakához képest 7,8 ezer fős (1,9%-os) növekedés a megfigyelhető. Ez utóbbi növekedés mértéke lényegesen kisebb volt, mint egy évvel ezelőtt: augusztus végén 10,4%-kal volt magasabb az álláskeresők száma az egy évvel korábbi állapothoz képest. Idén az álláskeresők számának idősora július óta mutat mérsékelten emelkedő tendenciát. E nyárvégi emelkedés a pályakezdő álláskeresők számának emelkedésével hozható összefüggésbe. A szezonális ingadozásoktól megtisztított idősor júliusról augusztusra 1,2 ezer fős növekedést mutat, ami kisebb, mint a kiigazítatlan adatokban kimutatott csaknem 4 ezer fős növekedés, viszont így is azt jelzi, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma emelkedő tendenciájú. Az álláskeresők különböző csoportjait vizsgálva megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest az átlagosnál kisebb mértékű növekedés jellemezte a 25 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresők számát (0,9%), valamelyest nagyobb mértékben nőtt az átlagnál a szakképzetlenek száma (4,0%-kal), míg a tartósan regisztráltak száma jóval nagyobb mértében növekedett annál (13,9%-kal). Ezzel augusztusban minden harmadik álláskereső már több mint egy éve vagy annál régebben megszakítás nélkül folyamatosan szerepelt a nyilvántartásban. A megváltozott munkaképességű álláskeresők száma az előző évhez viszonyítva 2,9%-os emelkedést mutat, s számuk 20,6 ezer főt tett ki az augusztusi zárónapon. A hónap folyamán a nyilvántartásba belépők összlétszáma közel 49,2 ezer fő volt, ami jelentős csökkenést jelent a megelőző hónaphoz képest. Júliusban ugyanis megugrott a nyilvántartásba belépők száma, annak hatására, hogy az iskolákból kikerülve jelentős számú pályakezdő kereste fel a kirendeltségeket. Az augusztusi belépési létszámadat mintegy 3,3 ezer fővel (6,3%-kal) csökkent ehhez képest. A bázisévi adatokhoz képest azonban növekedett az augusztusi belépők száma (9,9%-kal). A nyilvántartásba belépők 16%-a tartozott az első alkalommal belépő álláskeresők közé, számuk augusztusban 8,0 ezer főt tett ki. Az első alkalommal belépők száma még nagyobb visszaesését mutatott augusztusban a megelőző hónaphoz képest, mely a pályakezdők beáramlásának jelentős csökkenésével van összefüggésben. A nyilvántartott álláskeresők összetétele, főbb csoportjai A pályakezdő álláskeresők az összlétszám 10,7%-át teszik ki, létszámuk a nyári hónapokban jellemzően megugrik, igazodva az iskolákból való kikerülés időpontjához. Így a pályakezdők létszáma már júliusban is növekedett (a megelőző hónaphoz képest 6,8 ezer fővel), s számuk augusztusban tovább nőtt (2,4 ezer fővel). A tárgyhavi zárónapon létszámuk mintegy 45,4 ezer főt tett ki, ami az év első nyolc hónapjában a legmagasabb érték. Számuk 5,5%-kal több

3 a megelőző havi adathoz képest, s 1,8%-kal haladja meg az előző év azonos havi adatát, ez utóbbi az összes álláskeresőre jellemző mértékű növekedést jelent. A pályakezdők idősorának szezonális kiigazítása is kissé emelkedő tendenciát mutat (+102 fő), ami kisebb a kiigazítatlan adatokban megfigyelhető növekedésnél, de jelzi, hogy a pályakezdők száma augusztusban is emelkedő tendenciájú volt. Augusztusban a legtöbb, álláskeresőként nyilvántartásba vett pályakezdő Észak-Alföldön (2,0 ezer fő), Észak-Magyarországon (1,5 ezer fő) és Dél-Alföldön (1,4 ezer fő) volt. Arányuk a nyilvántartásba belépők között szintén e régiókban volt az országos átlagnál magasabb. A negatív póluson Dél-Alföld áll, ahol minden ötödik nyilvántartásba belépő pályakezdő volt a hónap folyamán, míg a másik póluson Közép-Magyarország található, ahol a nyilvántartásba belépők közül kevesebb mint minden tizedik volt csak pályakezdő. A belépő pályakezdők száma Közép-Magyarország kivételével minden régióban már csökkent a júliusi csúcshoz képest, a központi régióban azonban augusztusban több mint egyötödével több pályakezdőt regisztráltak a munkaügyi központok kirendeltségein. Különösen Budapesten emelkedett a belépő pályakezdők létszáma (49,4%-kal). Ennek hátterében az, a már évek óta megfigyelhető jelenség áll, miszerint a frissen végzett, fővárosi állást kereső fiatalok csak egy-két hónappal az iskolaév végét követően jönnek be a munkaügyi kirendeltségekre, s kérik nyilvántartásba vételüket. Ebben szerepet játszik minden bizonnyal az is, hogy a fiatalok számára a fővárosban az önálló álláskeresés nagyobb lehetőségeket nyújt, s jellemzően azon fiatalok kérik ehhez a munkaügyi központok segítségét, akiknek ez önállóan egy-két hónap alatt nem sikerült A nyilvántartásba belépő pályakezdők száma iskolai végzettség szerint júliusban és augusztusban Number of school-leaver entrants to the register by highest educational qualification July and August fő /number július/ July augusztus/ August Felsőfokú/ Tertiary education Középiskola/ Secondary education w ith GCE Szakm., szakisk./ Vocational and apprentice school Legfeljebb 8 általános/ Primary school or less than 8 grades

4 Augusztusban a belépő pályakezdők legnagyobb hányada, 46%-a érettségit adó középiskolákban végzett, 16%-uk végzett szakiskolát, szakmunkásképző iskolát, 22%-uknak legfeljebb 8 általános osztály végzettsége volt, míg 15%-uk rendelkezett diplomával. Az elmúlt év trendjét vizsgálva megállapítható, hogy a pályakezdők között egyértelműen a gimnáziumi és szakközépiskolai érettségivel rendelkezők, valamint a legfeljebb 8 általános osztályt elvégzők relatív helyzete romlott a leginkább. Ezen iskolai végzettségű pályakezdők száma jóval átlag feletti mértékben emelkedett, miközben a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek száma stagnált, a diplomásoké pedig több mint 10%-kal csökkent körükben egy év alatt. Belépő pályakezdők toplistája: a leggyakoribb keresett foglalkozások 4 jegyű FEOR kódjai szerint Toplist of school-leaver entrants to the register: the most frequent jobs, they are seeking for (by ISCO categories) Létszám (fő) / Number Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás)/ Labourers and helpers n.e.c. (e.g. odd-job persons) Irodai adminisztrátor, írnok/ Office 860 administrators, clerical writers Eladó/ Shop assistants 487 Egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások/ Watchpersons and related 256 elementary occupations n.e.c. Egyéb irodai jellegű foglalkozások/ Office 201 clerks n.e.c. Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér)/ Waiters, restaurant salespersons 167 Általános iskolai tanár, tanító/ Primary school teachers 136 Kereskedelmi ügyintéző/ Trade clerks 127 Festő és mázoló/ Painters 124 Közgazdász/ Economists 120 Gyártósori összeszerelő/ Production-line assemblers 114 Egyéb számítástechnikai foglalkozások/ Computer associate professionals n.e.c. 101 Kereskedő/ Shopkeepers 100 Összesen/ Total Nemenként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket azt találjuk, hogy a férfiak száma kisebb mértékben nőtt a megelőző hónaphoz viszonyítva (529 fővel), mint a nőké (számuk 3,4 ezer fővel nőtt). Ez összefügg azzal, hogy a pályakezdők között több a nő (arányuk 52,4%-ot tesz ki), valamint azzal is, hogy nyáron a szezonális ágazatokban jellemzően több férfi dolgozik. Így a nemek aránya a nyilvántartott álláskeresők között augusztusban kisebb nőtöbbletet mutatott: arányuk 50,2%-ot tett ki. Figyelemre méltó, hogy a pályakezdő álláskeresők között a legnagyobb nőtöbblet a diplomások körében figyelhető meg: körükben 2,5-ször annyi a nő, mint a férfi. Az érettségivel rendelkezők között ez a különbség csupán 1,5-szeres, szintén a nők javára.

5 Területi különbségek A regionális különbségek továbbra is igen élesek. A legjobb és legrosszabb munkaerőpiaci helyzetű régiókban a nyilvántartott álláskeresők számának a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutatója között mintegy 13,9 %-pontos különbség figyelhető meg (Közép- Magyarország és Észak-Magyarország között, az előbbi javára). Megyei szinten vizsgálva még nagyobb a különbség: a főváros és Győr-Moson-Sopron megye áll a pozitív póluson 4% alatti relatív mutatóval, miközben a mutató értéke Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében meghaladja a 20%-ot. A szezonálisan kiigazított adatok tanúsága szerint augusztusban a szezonális ágazatokban nagyobb többlet-munkaerőkereslet mutatkozik a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű (s részben ezzel összefüggésben a nagyobb mezőgazdasági potenciállal rendelkező) területeken. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és aránya az összes álláskeresőből Number of school-leavers and proportion from total number of registered jobseekers augusztus / August fő / number arány / proportion 14,0% 12,0% 10,0% ,0% Közép- Magyarország Central Közép-Dunántúl Central Nyugat- Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Northern Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nyilvántartott álláskeresők létszáma / Number of registered jobseekers Nyilvántartott pályakezdők létszáma/ Number of registeres school-leavers Pályakezdők aránya az összes álláskeresőből/ Proportion of school-leavers from registered jobseekers (%) Júliushoz képest mind a hét régióban emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma, ellenben Békés megyében és Budapesten enyhe csökkenést figyelhetünk meg. Az előző év azonos hónapjához viszonyítva azonban mind Közép-Magyarországon, mind Nyugat-Dunántúlon csökkent az országos trenddel ellentétben a nyilvántartott álláskeresők létszáma, míg

6 Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon az átlagosnál nagyobb mértékű emelkedés következett be (3,2% és 2,9%). Minden régióban és megyében nőtt egy hónap alatt a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma is: a legnagyobb mértékű emelkedés Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Közép- Magyarországon figyelhető meg (10,9-16,0% közötti), e régiókban azonban összességében kevesebb pályakezdő szerepel a nyilvántartásban így létszámuk kisebb növekedése is nagyobb százalékos változást eredményez. Összességében a kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű régiókban jóval nagyobb a pályakezdők aránya az összes álláskereső körében A negatív póluson Észak-Magyarország és Észak-Alföld áll, ahol 12 ill. 13% a pályakezdők aránya, szemben Közép-Magyarországgal, ahol csak 3,9%-ot tesz ki ez az arányszám. Főbb ellátási formák Álláskeresési járadékban a nyilvántartott álláskeresők mintegy 21,6%-a részesült 2008 augusztusában, számuk megközelítette a 92 ezer főt. A járadékosok száma az előző hónaphoz viszonyítva mérsékelten, az előző év azonos időszakához képest nagyobb mértékben csökkent. Nőtt a járadékból kilépők száma is, az egy évvel korábbi adathoz képest (1,8 ezer fővel, mintegy 10%-kal). Az álláskeresési járadékból kilépők száma 19,6 ezer fő volt a tárgyhónapban, s közülük mintegy 33%-nak sikerült elhelyezkednie. Az álláskeresési járadékosok közül elhelyezkedettek száma nagyobb mértékben emelkedett, mint az összes kilépő száma (22,7% vs 9,9%), így éves összehasonlításban több mint 3 %-ponttal emelkedett a kilépők között az elhelyezkedők aránya. Az augusztusi zárónapon 36,2 ezer fő részesült álláskeresési segélyben, ami az összes nyilvántartott létszám 8,5%-át teszi ki. Ebben az ellátási formában részesülők száma azonban növekvő tendenciájú. Egy év alatt 7,6%-kal nőtt a létszámuk. Az álláskeresési segélyben részesülők legnagyobb hányada, 49%-a, a segély b típusát kapja, mely a rövid jogszerző idővel rendelkezők csoportját alkotja. Ők azok, akik nyilvántartásba vételükkor járadékra nem voltak jogosultak. További 40%-uk járadékos idejük letelte után került át az álláskeresési segélyben részesülők közé, s csak egy kisebb részük (11%-uk) tartozik a nyugdíj előtti álláskeresési segélyesek típusába. A segély három típusa közül egy év alatt a b (rövid jogszerző idővel rendelkező) típusban részesülők száma nőtt a legdinamikusabban, csaknem 20%-kal. Ez arra utal, hogy egyre többen kerülnek be az álláskeresők nyilvántartásába olyanok, akik kevés legálisan munkában töltött idővel rendelkeznek ahhoz, hogy a magasabb összegű álláskeresési járadékra jogosulttá válhassanak (ők jellemzően korábban köz-jellegű munkákban vettek részt). Rendszeres szociális segélyben a tárgyhónapban 144,8 ezer fő részesült, a nyilvántartott álláskeresők 34%-a. Számuk emelkedő tendenciájú, egy év alatt 8,8%-kal nőtt az érintett létszám. Összességében a nyilvántartott álláskeresők 64,2%-a kapott valamilyen pénzbeli ellátást augusztusban, a többiek (152 ezer fő) nem részesültek pénzbeli transzferben.

7 Bejelentett álláshelyek, leépítések Az augusztus hónapban bejelentett új álláshelyek száma 30,2 ezer darab volt, számuk júliushoz képest enyhén csökkent. Az előző év azonos időszakához viszonyítva viszont 1,8 ezerrel több állást jelentettek be idén augusztusban a munkáltatók, mely 6,3%-os emelkedésnek felel meg. A munkaadók a tárgyhónap folyamán a bejelentett álláshelyek közül összesen hoz nem igényeltek támogatást, ez az összes bejelentés 70,6%-a. A nem támogatott, új álláshelyek száma a megelőző hónaphoz képest 1,4%-os növekedést mutat, a tavalyi év azonos időszakához képest pedig még jelentősebb, 6,2%-os emelkedés mutatkozik. Ettől ellentétesen alakult a támogatott állásokra vonatkozó munkaerő-igények dinamikája, ezek száma ugyanis júliushoz képest csökkent. Az előző hónap végéig be nem töltött és a tárgyhónapban bejelentett új álláshelyek (a támogatott álláshelyekkel együtt) összesen 57,8 ezret tettek ki. Ez a hónap során érvényes, közvetíthető állások száma, amelyből a tárgyhó végéig 27,0 ezer maradt betöltetlen. Az augusztusi zárónapon a legtöbb, nem támogatott betöltetlen álláshely a gyártósori összeszerelő, az egyéb segédmunkás és a hegesztő, lángvágó szakmákban jelentkezett. A munkáltatók által felkínált bruttó átlagos munkabér a gyártósori összeszerelők esetében 135,9 ezer Ft, az egyéb segédmunkások esetében 97,7 ezer Ft, a hegesztők, lángvágók esetében 155,9 ezer Ft volt. A támogatott munkaerő-igények több mint felét (56%-át) a közigazgatás, védelem, kötelező társadalom-biztosítás ágazatban jelentették be, ezek dominánsan közhasznú, közmunka vagy közcélú munka keretében történő alkalmazásra irányultak. Ezzel szemben a legtöbb új, nem támogatott állást a feldolgozóipar (6600 darab) és az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás (4200 darab) nemzetgazdasági ágazatok területéről jelentették be a munkáltatók. A hónap folyamán a munkaügyi központokhoz 22 létszám-leépítési bejelentés érkezett, ez együttesen mintegy 950 munkahely megszűnését eredményezheti. A megszűnő munkahelyeket azonban ellensúlyozzák a munkaerő felvételek, és a létrejövő új álláshelyek. A hónap folyamán 2 megalakuló cégről szerzett az ÁFSZ tudomást, 39 fős induló létszámmal. További 104 cég jelzett minimum 10 főt érintő munkaerő-felvételt, ami összesen 3628 álláslehetőséget jelenthet év eddigi nyolc hónapjában összesen 13,1 ezer főt érintő leépítési bejelentés érkezett, ugyanezen időszakban az új munkahelyek és a létszámfelvételi szándékok összege mintegy 35,8 ezer főt tett ki. Aktív eszközök 1 Az aktív foglalkoztatási eszközben érintettek létszáma 86,6 ezer fő volt július hónapban, 8 ezer fővel több, mint az előző hónapban, mely 10,1%-os létszámemelkedést jelent. Az érintett létszám tartalmazza a TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért című program valamint a munkahelyteremtő beruházás keretében támogatásban részesülők létszámát is. Ez utóbbi program keretében az érintett létszám 11,1%-a kap támogatást. A TÁMOP program keretében támogatással érintett létszám aránya közel megduplázódott júniushoz képest. Az aktív eszközökben érintettek létszáma az előző év júliusához képest 25,4%-kal emelkedett. 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi - tehát a júliusi adatokat tartalmazzák.

8 A bértámogatás aránya a legmagasabb az aktív eszközökön belül, 29,6%, annak ellenére, hogy ez az arány júniushoz képest 3,4 %-ponttal csökkent. A résztvevők száma júliusban 25,6 ezer főt tett ki. Júliusban a TÁMOP program keretében több mint 2,9 ezer fő bérét támogatták. A munkaerőpiaci képzésben résztvevők száma júliusban 25,5 ezer fő volt, arányuk 29,5% volt az eszközökön belül. A képzésben résztvevők száma 5 ezer fővel (24,3%) több volt, mint az előző hónapban, ez több, mint a kétszerese az előző évi létszámnak. E létszámnövekedésben jelentős szerepe volt a TÁMOP program keretében képzésben résztvevő 6,5 ezer főnek. A közhasznú foglalkoztatásban érintettek száma 2,6 ezer fővel nőtt az elmúlt hónaphoz képest, júliusban 22 ezer fővel ez a harmadik legnépesebb eszköz. A júliusi közhasznú létszámhoz képest idén 10,9%-kal többen vettek részt közhasznú foglalkoztatásban. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek megoszlása főbb eszközönként Proportion of participants in active labour market programmes TÁMOP programban érintett résztvevők megoszlása főbb eszközönként Proportion of participants in TÁMOP program 2008 július / Jule 2008 Bértámogatás Wage subsidy 29,6% fő 9606 fő Munkaerőpiaci képzés Labour market training 29,5% Ebből Munkaerőpiaci képzés Labour market training 68,0% Közhasznú munkavégzés Public work programmes 25,4% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 4,0% Egyéb eszközök Other programmes 11,6% Bértámogatás Wage subsidy 30,2% Egyéb eszközök Other programmes 1,9% Vállalkozóvá válás támogatásában az érintett létszám közel 300 fővel emelkedett az elmúlt hónaphoz képest, ez a júliusi érintett létszámtól pedig mintegy 700 fővel magasabb. A vállalkozóvá válásban érintettek részaránya alacsony, 4%. Az egyéb aktív eszközben résztvevők aránya közel 4,9%-kal emelkedett júniushoz képest, több mint 10 ezer fő volt ezekben az eszközökben. Az egyéb kategóriába soroltuk az utazási költség támogatásokat és a munkahelymegőrzés támogatását, valamint a munkahelyteremtő beruházások keretében nyújtott támogatásokat.

9 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek megoszlása főbb eszközönként az egyes régiókon belül Proportion of participants in active labour market programmes within regions 2008 július / July 2008 Dél-Alföld /Southern Great Egyéb eszközök /Other programmes Észak-Alföld /Northern Great Észak-Magyarország /Northern Dél-Dunántúl /Southern Vállalkozóvá válás támogatása /Support to become a sole proprietor Közhasznú munkavégzés /Public work programmes Nyugat-Dunántúl /Western Közép-Dunántúl /Central Közép-Magyarország /Central Bértámogatás /Wage subsidy Munkaerőpiaci képzés /Labour market training % Az aktív eszközökben érintettek 23-23%-a az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon él. Ebben a hónapban is Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon volt a legkevesebb aktív eszközben érintett, mindössze az összes eszközben résztvevő 7%-a, illetve 6%-a. Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintettek belső arányai földrajzilag eltérőek. A munkaerőpiaci képzésben résztvevők aránya a gazdaságilag fejlettebb régiókban a magasabb: júliusban Nyugat-Dunántúlon 38% volt, Közép-Magyarországon 37% és Közép- Dunántúlon 33%. A képzés szerepe az Észak-Alföldi régióban a legkisebb, itt csak 24% a képzésben résztvevők aránya. A bértámogatás szerepe ellentétben a képzéssel a négy kevésbé fejlett régióban magasabb, itt az aktív eszközben érintettek 30-34%-a bértámogatásban részesül. A közhasznú foglalkoztatás aránya továbbra is Közép-Magyarországon a legmagasabb, 35%, de szintén magas az arányuk a közhasznú foglalkoztatottaknak a Közép-Dunántúli régióban, (32%). Júliusban Dél-Dunántúlon volt legalacsonyabb a közhasznú foglalkoztatásban résztvevők aránya, 18%, Nyugat-Dunántúlon szintén alacsony volt ez az arány (19%). A vállalkozóvá válás támogatásában résztvevők aránya a Nyugat-Dunántúli és a Közép- Magyarországi régióban volt a legmagasabb (9% és 8%), a legalacsonyabb pedig az Észak- Alföldön. Itt csupán 2% volt a vállalkozóvá válási támogatásban részesülők aránya.

10 Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe júliusban 14 ezer fő lépett be, 1,5 ezer fővel többen, mint az előző hónapban. Az előző év azonos időszakához képest a belépő létszám 34,1%-kal magasabb. A TÁMOP program keretében 2,4 ezer fő lépett be valamelyik aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe, 200 fővel többen, mint az előző hónapban. Az aktív eszközbe belépők száma a képzésen és a vállalkozóvá válás támogatásán kívül mindegyik eszközben emelkedést mutat. A munkaerőpiaci képzésbe belépők száma 3,8 ezer fő volt, közel ezer fővel (19,7%-kal) csökkent júniushoz képest, ugyanakkor idén közel 2,2 ezer fővel többen léptek képzésbe, mint júliusában. A létszám alakulásában döntő szerepe van a TÁMOP program keretében képzésbe belépő több mint 1,2 ezer főnek, ez közel egyharmada az összes képzésbe kerülőnek. Júliusban az új belépők mintegy fele (47%-a) közhasznú foglalkoztatásba lépett be, összesen 6,6 ezer fő. Ez a létszám 2 ezer fővel több, mint az előző hónapban, továbbá az előző év júliusi létszámnál is 1,1 ezer fővel többen léptek közhasznú foglalkoztatásba. Júliusban 2,7 ezer fő lépett bértámogatás jellegű aktív eszközbe. A bértámogatásba belépők száma 13,9%-kal emelkedett júniushoz képest, bár az előző év azonos időszakában közel ugyanennyien léptek be. A TÁMOP program keretében bértámogatásba lépők száma közel 1,1 ezer fő volt. A bértámogatásba belépők 42,6%-a a TÁMOP program keretében kapott támogatást. A vállalkozóvá válás támogatásába új belépők száma közel száz fővel csökkent júniushoz képest, júliusban 434 főnek kezdődött el a vállalkozóvá válási támogatása. Az egyéb eszközökbe belépők száma 517 fő, mely jelentősen emelkedett (255 fővel) az előző hónaphoz képest. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők megoszlása főbb eszközönként TÁMOP programba belépők megoszlása főbb eszközönként Proportion of entrants to the several active labour market programmes Proportion of entrants to TÁMOP program 2008 július / Jule 2008 Bértámogatás Wage subsidy 19,1% fő 2440 fő Munkaerőpiaci képzés Labour market training 27,2% Ebből Munkaerőpiaci képzés Labour market training 50,5% Közhasznú munkavégzés Public work programmes 46,9% Egyéb eszközök Other programmes 3,7% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 3,1% Bértámogatás Wage subsidy 46,6% Egyéb eszközök Other programmes 3,0% Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe belépők arányának regionális különbségeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy júliusban a legtöbb aktív eszközbe belépő Észak-, és Dél- Alföldön volt (25% és 24%) Ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon az összes belépő 4%-a került valamely aktív eszközbe. A képzésbe belépők aránya Közép-Dunántúlon (58%) és Észak- Magyarországon (42%) volt a legmagasabb. Júliusban a képzésbe lépők aránya Észak-, és Dél-Alföldön volt a legalacsonyabb, az összes belépő 15-15%-a. Kiemelkedően magas volt

11 Dél-Alföldön (66%), Közép-Magyarországon (55%), és Észak-Alföldön (54%) a közhasznú foglalkoztatásba belépők aránya. A bértámogatással foglalkoztatásba lépők aránya Nyugat-, és Dél-Dunántúlon (29-29%) volt a legmagasabb, ezzel szemben Közép-Dunántúlon az aktív eszközbe lépők mindössze 12%-a dolgozott bértámogatás révén. Vállalkozóvá válás támogatásba bekerülők aránya Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb júniusban, 11%, míg Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön csupán 2-2% volt a támogatásba lépők aránya.

12 Módszertani leírás A kiadványban szereplő adminisztratív forrásokból származó adatok vonatkozási időpontja a tárgyhónap zárónapja (tárgyhónap 20-a). A bejelentett munkaerő-igények esetében a tárgyhónapban munkaközvetítésre rendelkezésre álló álláshelyek (előző havi záróérték + tárgyhavi új bejelentések) számát is közöljük. Az aktív foglalkoztatási programok esetében szintén ezt a módszert követjük, vagyis az érintett létszám ebben az esetben azokat foglalja magába, akik a tárgyhónapban legalább egy napon támogatott eszközben vettek részt. Az áramlási, ú.n. flow-típusú adatok (be- ill. kilépők) a tárgyidőszak első és utolsó napja, vagyis az előző hónap zárónapja és a tárgyhónap zárónapja közötti mozgás kumulált összegeként értelmezhetők. Az idősoros táblákban szereplő éves átlag a havi adatok 12 havi számtani átlagát jelenti, míg a havi átlag az év első hónapjától a tárgyhónapig eltelt időszak számtani átlagát mutatja. A változást ezekben a táblákban a havi átlagoknak az előző év hasonló időszakának átlagához viszonyítva adjuk meg. (Kivétel a december, amikor mindkét év esetében rendelkezésre áll az éves átlag, így itt a változás ezek hányadosaként jelenik meg.) A regionális adatoknál az egyes régiókhoz tartozó megyék a következők: Közép-Magyarország: Budapest, Pest; Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém; Nyugat- Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala; Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna; Észak- Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád; Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun- Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg; Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád. Nyilvántartott álláskereső: az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem tanuló, nem nyugdíjas, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkoztatást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési megállapodást kötött. Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző év január 1-i gazdaságilag aktív népesség, ill. a munkavállalási korú népesség százalékában. Álláskeresési járadékban részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik álláskeresővé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és így a Foglalkoztatási Törvényben meghatározottak szerint álláskeresési járadék folyósítására jogosultságot szereztek. Az Flt nov. 1-i változása jan. 1-től volt vállalkozók belépését is lehetővé teszi. A törvényváltozás következtében januártól az álláskeresési járadék folyósításának első és második szakaszában lévők valamint a vállalkozói járadékban részesülők száma. Az adatok statisztikai összehasonlíthatósága érdekében a 2006-os bázis adatokból az álláskeresési segély b) típusába tartozók létszáma kikerült. Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették, b) akik min 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és c) akiknek a kérelem benyújtásakor a reájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették. Nyugdíj előtti munkanélküli segélyben részesülők: a regisztrált munkanélküliek közül azok, akik a munkanélküli járadék folyósítási idejét kimerítették és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik, valamint megfelelnek az Flt.-ben meghatározott egyéb feltételeknek. (Az Flt nov. 1-i változása után kifutó eszköz.) Az adatok statisztikai összehasonlíthatósága érdekében a 2006-os bázis adatokból az álláskeresési segély c) típusába tartozók létszáma kikerült. Rendszeres szociális segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették és akiknek a települési önkormányzat az évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális segélyt állapított meg. Aktív foglalkoztatási eszközökben résztvevők létszáma: a létszám a Munkaerőpiaci Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészéből finanszírozott, a TÁMOP programban valamint a Központi Foglalkoztatási Alaprészből finanszírozott munkahelyteremtő támogatásokban résztvevők létszámát jelenti. 47

13 Methodology All the data in this publication come from administrative sources, from the records of the Public Employment Service. The stock data of registered jobseekers and the numbers of jobseeker s allowance and regular social allowance recipients concern the closing date of each month (the 20 th of each month). In case of notified manpower demand we report the total number of vacancies available during the given month (the closing number of the previous month plus the new vacancies reported within the month). The total number of participants of the active labour market programmes include all persons who participated in these programmes for at least one day during the given period. The flow type data are the number of persons entering to or outgoing from the register between the first and last day of the given period. The yearly average in the tables of time series is the arithmetical mean of the 12 months data. The monthly average is arithmetical mean of the months from January to the given month. The counties which constitute the regions: Central : Budapest, Pest; Central : Fejér, Komárom, Veszprém; Western : Győr, Vas, Zala; Southern : Baranya, Somogy, Tolna; Northern : Borsod, Heves, Nógrád; Northern Great : Hajdú, Szabolcs, Szolnok; Southern Great : Bács, Békés, Csongrád. Registered jobseekers: from among the total number of clients registered with the Public Employment Service those who are out of employment, not pensioners, or day-time students; who do not get employment facilitating promotion (re-training, employment for public benefit etc.); who look for work, employment or individual occupation, ready to accept a suitable job, and signed a jobseeking agreement with the local office of PES. The number of jobseekers include all persons who receive and who do not receive jobseekers allowance or any other allowance. Those who do not receive benefit or allowance are counted as registered jobseekers until they cooperate with the local office (i.e. who visit the local office regularly on the prescribed days). Registered school- jobseekers: persons from the registered jobseekers younger than 25 years with tertiary education younger than 30 years who are not eligible for jobseekers allowance or jobseekers assistance because they have not collected enough working days after finishing their studies. Jobseekers rates: the ratio of the closing number of registered jobseekers compared to (a) previous year s economically active population, and (b) to the total population in working age. 48

14 Jobseekers allowance recipients: defined by law (Act IV. of 1991) who are eligible for jobseekers allowance based on their previous employment (at least 365 day within the last 4 years). Recipients of jobseekers assistance: those from the registered jobseekers whose eligibility for jobseekers allowance were at least 180 days long and asked for jobseekers assistance not later than 30 days after exhausting their eligibility. Recipients of jobseekers assistance are those from registered jobseekers, who (a) exhausted their (at lest 180 days long) eligibility for jobseekers allowance, (b) have minimum 200 days, maximum 364 days employment before for their registration and (c) exhausted their (at lest 140 days long) eligibility for jobseekers allowance and are no more than 5 years before the statutory retirement age. Recipients of jobseekers assistance before retirement: those from the registered jobseekers whose jobseekers allowance expired, less than 5 years missing to the statutory retirement age and meet the other conditions defined in the Employment Act. (This form of assistance was also abolished after 1 st November 2005.) Recipients of regular social assistance: provided for persons no more entitled to receive jobseekers allowance or assistance, if in their family the per capita monthly income does not exceed 70 percent of the minimum old age pension. Participants of active labour market policies: persons who participate in a supported programme defined in the Employment Act, the persons who participate in the program of TÁMOP (Social Renewal Operational Programme) 1.1.2, and the participants in supporting job creating-investments programs. The jobseekers during their participation in the programmes are not counted as registered jobseekers. 49

15 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period previous year fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,9 pályakezdő / school-leavers , ,8 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,9 férfi / males , ,6 nő / females , ,1 szakképzetlen* / without qualification , ,0 diplomás / graduates , ,0 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők** / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , , ,3*** - 3,5*** ,3 28 8,6 * A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresőket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE ** Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break *** %-pont / % point

16 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number 2007 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May , Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,1 3,1 2,6-0,5-0,3-11,2 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 1,9 1,8 0,9 2,9 9,9 0,4

17 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies jobseekers fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

18 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central 3,5 2,5 Budapest 3,0 2,2 Pest 4,2 2,9 6,7 4,6 Fejér 7,2 4,9 Komárom-Esztergom 5,3 3,7 Veszprém 7,4 5,1 5,9 4,1 Győr-Moson-Sopron 3,8 2,6 Vas 5,8 4,0 Zala 8,9 6,5 13,8 8,6 Baranya 13,3 8,4 Somogy 15,8 9,7 Tolna 11,9 7,6 Northern 17,4 11,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 19,8 12,4 Heves 12,2 7,7 Nógrád 17,3 11,4 Észak-Alföld Northern Great 16,9 10,5 Hajdú-Bihar 15,9 10,0 Jász-Nagykun-Szolnok 11,6 7,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 21,8 12,9 11,3 7,2 Bács-Kiskun 11,4 7,2 Békés 14,0 8,8 Csongrád 8,9 5,9 Összesen - Total 9,6 6,4 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, ) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, )

19 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,2 Budapest , ,8 Pest , , , ,6 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom ,4 95 1,2 Veszprém , , , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,8 Zala , , , ,9 Baranya , ,0 Somogy , ,0 Tolna , ,2 Northern , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,9 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,7 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,9

20 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

21 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

22 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,8 Pest ,1 35 0, , ,0 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom ,5 79 2,4 Veszprém , , , ,7 Győr-Moson-Sopron ,5 48 1,5 Vas , ,9 Zala , , , ,5 Baranya , ,7 Somogy , ,7 Tolna , ,9 Northern , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,9 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,3 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,6

23 8. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,3 Budapest , ,2 Pest , , , ,6 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom ,1 16 0,4 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,1 Zala , , , ,2 Baranya , ,3 Somogy ,4 16 0,2 Tolna , ,4 Northern , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,9 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,1 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,1

24 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,4 Budapest , ,7 Pest , , , ,7 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom ,7 70 5,0 Veszprém ,5 67 3, ,7 81 1,9 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,3 Zala ,4 13 0, , ,9 Baranya , ,6 Somogy , ,3 Tolna ,5-2 -0,1 Northern , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great ,7 16 0,1 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,1 92 0,8 Bács-Kiskun ,2 69 1,7 Békés , ,3 Csongrád ,9 34 1,3 Összesen - Total , ,9

25 10. A nyilvántartásba belépők létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,2 Budapest , ,2 Pest , , , ,6 Fejér ,7 72 4,1 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,9 Győr-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,5 Zala , , , ,3 Baranya , ,2 Somogy , ,6 Tolna ,7 53 3,9 Northern , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,6 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,4 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,9

26 11. A nyilvántartásba először belépők létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,6 Budapest , ,9 Pest , , , ,4 Fejér ,4 7 2,0 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron ,4 12 3,7 Vas , ,4 Zala , , , ,4 Baranya , ,2 Somogy , ,3 Tolna , ,9 Northern , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves ,7 2 0,7 Nógrád ,4-9 -4,3 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 11 3,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,1 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,4

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján Budapest, 2009. január 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. DECEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben