A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május"

Átírás

1 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service May 2008 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2008 május A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása A nyilvántartott álláskeresők száma a májusi zárónapon 424,5 ezer főt tett ki. Ez az előző hónaphoz képest 18,3 ezer fős (4,1%-os) csökkenést mutat, az előző év azonos hónapjához képest azonban enyhe, 11,3 ezer fős (2,7%-os) növekedést regisztrálhatunk. A február óta tartó csökkenés a kedvező szezonális hatások érvényesülésével hozható összefüggésbe, melyet a szezonális ágazatok növekvő munkaerő-kereslete jelez. Idén májusra a februári csúcshoz képest több mint 52 ezer fővel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. Bár az előző év májusához képest nőtt valamelyest (2,7%-kal) a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma, pozitívan értékelhető, hogy az egy év alatti növekedés üteme mérséklődött, az egy évvel ezelőtti 12,2%-ról 2,7%-ra. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutatója 9,6%-os értéket vett fel a tárgyhónapban, mely 0,2%-ponttal magasabb érték, mint egy éve, a két évvel ezelőtti májusi adathoz képest pedig éppen 1%-pontos növekedés a megfigyelhető. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy májusban a nyilvántartott létszámnál több mint 12,8 ezer fővel magasabb az álláskeresők száma. A szezonális hatásokat leválasztva, a kiigazítatlan adatokban mutatkozó trenddel ellentétben áprilisról májusra némileg nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. Ez azt mutatja, hogy a szezonális hatások nélkül magasabb lenne a nyilvántartott álláskeresők száma, tehát a munkaerőpiacot májusban szezonális többlet-munkaerőkereslet jellemzi. A szezonálisan kiigazított adatok azt is jelzik, hogy a kedvező szezonális hatások azokban a megyékben érvényesülnek a leginkább (ott csökkentik a leginkább nyilvántartott álláskeresők számát), ahol nagyobb súllyal vannak jelen a munkaerőpiacon a szezonális hatásokra érzékeny ágazatokban dolgozók (pl. idegenforgalom, mezőgazdaság). A szezonális hatások leválasztása után a legkisebb különbség az eredeti és a kiigazított adatokat tekintve Közép-Magyarországon mutatkozik. Májusban a pályakezdő álláskeresők száma, az összes álláskeresőhöz viszonyítva nagyobb mértékű csökkenést mutatott. Számuk 36,3 ezer főt tett ki a tárgyhónapban, ami 7,6%-os (3,0 ezer fős) mérséklődést jelent az előző hónaphoz. A megelőző év azonos időszakához viszonyítva a növekvő tendencia a pályakezdők esetében is érvényesül, idén májusban 3,8%- kal több pályakezdő volt regisztrálva, mint egy éve. A pályakezdők idősora szintén a februári csúcsot követően mutat csökkenést, e hónaptól a májusi zárónapig csaknem 6,0 ezer fővel csökkent a nyilvántartásban lévő pályakezdők száma.

3 fő / number A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és aránya az összes álláskeresőből Number of school-leavers and proportion from total number of registered Országosan összesen / Country total : fő / number 8,5% 3,5% 5,8% 5,3% jobseekers. 8,5% ,3% ,9% ,8% ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% arány/ proportion ,0% 0 Közép- Magyarország Central Közép-Dunántúl Central Nyugat- Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Northern Nyilvántartott pályakezdők létszáma/ Number of registeres school-leavers Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great régió Aránya, az összes álláskeresőből/ Proportion of school-leavers from registered jobseekers (%) 0,0% A nyilvántartásba májusban 39,1 ezer fő lépett be, ami mérsékelten (2,4%-kal) alacsonyabb az áprilisban belépők számánál. Ennél jobban csökkent az első alkalommal belépők száma: körükben egy hónap alatt 6,9%-os csökkenést figyelhetünk meg. A nyilvántartásba belépők száma tavaly májushoz képest azonban nőtt, (9,5%-kal), s az első belépők számának ugyanezen időszak alatt bekövetkezett csökkenése arra utal, hogy idén májusban a nyilvántartásba visszalépők száma volt magasabb. Összefüggésben az első alkalommal belépő álláskeresők számának csökkenésével, jelentősebben mérséklődött májusban a belépő pályakezdők száma is, a megelőző hónaphoz viszonyítva 14,8%-kal. Ez azonban csak két hónap között érvényesülő szezonális hatás, a megelőző év azonos időszakához képest ugyanis 7,4%-kal nőtt a belépő pályakezdők száma. Az, hogy egy év alatt a belépő álláskeresők létszáma a nyilvántartottak összlétszámánál nagyobb mértékben emelkedett arra utal, hogy csökkent a regiszterből való kiáramlás mértéke, amit az átlagos regisztrációs idő hosszabbodása is jelez. Ez a folyamat a pályakezdők esetében is igaz. A tavaly májusi adatokhoz képest a belépő nem pályakezdő álláskeresők utolsó munkahelyük ágazata szerinti szerkezete nem változott: legnagyobb arányban a nem anyagi szolgáltatásokban dolgoztak (39,5%), további 22,5% az ipar, s 14,2% a kereskedelem és vendéglátás területéről vesztette el állását. Májusban a legtöbb nyilvántartásba belépő álláskereső Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon volt. A hónap folyamán a legtöbb pályakezdőt szintén e két régióban vették a nyilvántartásba. Azonban mind a nyilvántartott álláskeresők, mind a pályakezdők e két régióban vannak a legtöbben, így az abszolút számok nem mondanak túl sokat a belépési forgalomnak az álláskeresők nagyságához viszonyított arányáról. Az álláskeresők számához

4 viszonyított arányát tekintve, a belépési forgalom Közép-Magyarországon, Közép- Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb (12-13%), míg Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a legalacsonyabb (7-7%). Hasonlóképpen, a nyilvántartásból kilépők aránya az álláskeresők összlétszámához viszonyítva szintén a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű területeken a nagyobb (a megyék közül Komárom-Esztergom megye áll ezen a póluson 21%- os aránnyal), míg a másik póluson, Észak-Magyarországra és Észak-Alföldre jóval kisebb relatív kilépési forgalom a jellemző (Szabolcs-Szatmár-Beregben pl. a kilépők aránya az összes nyilvántartott álláskeresőhöz viszonyítva 10%-alatt maradt). Mindez jelzi, hogy a nyilvántartott álláskeresők populációja a dinamikusabb gazdasággal rendelkező régiókban gyorsabban cserélődik, mint a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű területeken. A nyilvántartott álláskeresők összetétele Az álláskeresők egyes csoportjai létszámának változását tekintve a bázisév azonos időszakához képest az átlagot meghaladó mértékben nőtt májusban a szakképzetlen és a diplomások száma, míg jelentősen nőtt a tartósan álláskeresők száma is. A tárgyhónapban már minden harmadik nyilvántartott álláskereső, több mint egy éve folyamatosan szerepelt a nyilvántartásban. A tartós álláskeresők száma egy év alatt 22,0%-kal növekedett, s számuk áprilisról májusra történt, jóval átlag alatti mértékű csökkenése (-1,7%) azt jelzi, hogy a kedvező tavaszi szezonális munkaerőpiaci folyamatokba a tartósan álláskeresők csak kisebb mértékben tudtak bekapcsolódni. Megfigyelhető, hogy a tartós álláskeresők aránya a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci-helyzetű régiókban jelentősen meghaladja az országos átlagot, és az is, hogy számuk egy év alatti növekedése ugyanezekben a régiókban volt az erőteljesebb. A tartósan - egy éven túl - nyilvántartott álláskeresők aránya régiónként Proportion of registered jobseekers longer than a year by regions 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2007 és 2008 május / May 2007and máj. / May máj. / May % Közép- Magyarország Central Közép-Dunántúl Central Nyugat-Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Northern Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great

5 A férfi és női álláskeresők aránya éves összehasonlításban nem változott jelentősen, de egy hónap alatt a férfiak létszáma erőteljesebben csökkent, mint a nőké (-11,8 vs. 6,6 ezer fő). Ennek az évek óta megfigyelt jelenségnek az a magyarázata, hogy a szezonális munkaalkalmakban nagyobb arányban tudnak részt venni a férfiak, mint a nők. A nyilvántartott álláskeresők kor és iskolai végzettség szerinti összetétele egy hónap alatt nem változott jelentősen. Iskolai végzettségüket tekintve a nyilvántartott álláskeresők legnagyobb hányadát továbbra is a 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek teszik ki (43,7%), 30,8%-uk végzett szakmunkásképzőt vagy szakiskolát. További 21% az érettségivel rendelkezők aránya, s csaknem 5% a diplomásoké. A pályakezdők között a diplomások aránya 6%-ot tesz ki, s megfigyelhető, hogy míg egy év alatt az összes álláskereső között a diplomások száma 5,4%- kal bővült, addig a pályakezdő diplomások száma 13,3%-kal csökkent. Korcsoportonként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket, megállapítható, hogy valamivel több, mint háromnegyedük a évesek közé tartozik. A 25 évesnél fiatalabbak aránya 15%, míg az 55 évesek vagy annál idősebbek hányada 8,4%-ot tesz ki. A megváltozott munkaképességűek teszik ki a nyilvántartott álláskeresők közel 5%-át. Számuk egy hónap alatt kissé csökkent, s egy év alatt csak az átlag alatti mértékben bővült. Területi különbségek A regionális adatok továbbra is jelentős területi eltéréseket mutatnak a nyilvántartott álláskeresők számának az alakulását tekintve. Áprilisról májusra egységesen minden régióban és minden megyében csökkent az álláskeresők száma, egy év alatt: Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon lényegében stagnálásról beszélhetünk (e régiókon belül több megyében csökkent egy év alatt a létszám), míg Közép-Magyarországon az átlagosnál kedvezőbb, Észak-Alföldön jóval kedvezőtlenebb dinamika érvényesült. Ez utóbbi régióban 6%-kal nőtt egy év alatt az álláskeresők száma, s ez az átlagosnál kedvezőtlenebb tendencia itt, már tavaly is megfigyelhető volt. A pályakezdők számának alakulását tekintve még nagyobb különbségek mutatkoznak. Közép- Magyarországon (-11,7%) és Közép-Dunántúlon (-11,5%), számottevően csökkent a pályakezdők száma egy év alatt, addig Nyugat-Dunántúlon stagnálást, Észak-Alföldön (8,0%) és Dél-Alföldön (6,8%) viszont az átlagost meghaladó mértékű növekedést figyelhetünk meg. Jellemző, hogy a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű régiókban a pályakezdők létszámában mutatkozó egy év alatti növekedés mértéke meghaladja az összes álláskereső körében megfigyelhető növekedési ütemet. Összességében a pályakezdő álláskeresők a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű régiókban vannak jelen nagyobb arányban az összes álláskereső között. Míg arányuk Közép-Magyarországon 3,5%-ot tett ki májusban, addig Észak-Alföldön, 10,9%, Észak-Magyarországon 10,3% ez az arány. A nyilvántartott álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 9,6%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 6,4% volt május végén, változatlanul igen nagy régiók közötti szóródással. Legrosszabb mutatóval Észak- Magyarország és Észak-Alföld (17,1% illetve 17,0%) rendelkezett, míg a legkisebb relatív mutatót Közép-Magyarországon (3,6%) mérték. Továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mutatója a legkedvezőtlenebb 21,7%-os értékkel.

6 Területi különbségek nyilvántartott álláskeresők számában május Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl Közép- Magyarország Észak- Magyarország Észak- Alföld Dél- Dunántúl Dél- Alföld 5708 Nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez 3,7 7,3% 7,4 12,5% 12,6 15% 15,1 18,3% Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma Főbb ellátási formák Az álláskeresési járadékban részesülők száma a tárgyhavi zárónapon 90,3 ezer főt tett ki, ami egy hónap alatt 9,5 ezer fős (9,5%-os), egy év alatt pedig 2,2 ezer fős (2,4%-os) létszámcsökkenést jelent. Csökkent áprilishoz képest az álláskeresési segélyben részesülők száma is 3,0 ezer fővel, 9%-kal. Ezzel a tárgyhónap végén 29,7 ezren részesültek álláskeresési segélyben. Szintén csökkent egy hónap alatt a rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma, ám csak kisebb mértékben (1,7%-kal). Egy év alatt számuk viszont számottevően emelkedett (15,8 ezer fővel, 11,9%-kal). Ezzel a májusi zárónapon 148,9 ezer álláskereső kapott rendszeres szociális segélyt, 18 ezerrel többen tehát, mint járadékot és segélyt együttvéve. Az álláskeresési járadékból kilépők száma 26,1 ezer fő volt a tárgyhónapban, s közülük 35%- nak sikerült elhelyezkednie. A járadékból kilépők és az ebből elhelyezkedők száma jelentősen nőtt tavaly májushoz képest (30,2%-kal ill. 23,4%-kal). Az álláskeresési segélyben részesülők legnagyobb hányada (48,6%-a) tartozik a segély a típusába, ők azok, akik járadékfolyósítási idejük kimerítése után kerültek át az álláskeresési segélyben részesülők csoportjába. További 38,6%-uk a rövid jogszerző idővel rendelkezők közé tartozik, ők azok, akik járadékot nyilvántartásba vételükkor nem kaphattak. 12,7%-ot tesznek ki az álláskeresési segély harmadik, ún. nyugdíj előtti típusába tartozók. A különböző ellátási formákban részesülők arányát tekintve igen nagy régiók közötti különbségeket találunk. Ezek a különbségek összefüggenek a nyilvántartásban töltött idő eltérő hosszával, a tartós álláskeresők különböző arányaival, az álláskeresők populációjának eltérő cserélődési sebességével, amire már a korábbiakban is utaltunk.

7 Az egyes ellátási formákban részesülők aránya régiónként Proportion of several types of allowance 's recipients by regions 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Közép- Magyarország/ Central Közép- Dunántúl/ Central Nyugat- Dunántúl/ Western 2008 május /May Dél-Dunántúl/ Southern Észak- Magyarország/ Northern Észak-Alföld/ Northern Great Dél-Alföld/ Southern Great Ellátást nem kap/ don't receive any supply Rendszeres szociális segélyben részesül/ socail assistance recipients Álláskeresési segélyben részesül/ jobseekers' assistance recipients Álláskeresési járadékban részesül / jobseekers' allow ance recipients Bejelentett álláshelyek és leépítések Május hónapban darab új állást jelentettek be a munkaadók az ÁFSZ kirendeltségein. Számuk áprilishoz képest 3,3 ezerrel, 9,2%-kal csökkent. E csökkenés mögött nagyobbrészt a támogatott álláshely-bejelentések visszaesése áll. A bejelentett, nem támogatott munkaerőigény ugyanis nem változott jelentősen áprilisról májusra, míg a támogatott munkaerőigény 22,8%-kal csökkent. Összességében a tárgyhónapban az újonnan bejelentett állások 66,8%-a vonatkozott nem támogatott álláshelyekre. A munkaerőigények összetétele azonban területenként igen különbözik. Az egyik póluson Nyugat-Dunántúl áll, ahol az új munkaerőigények 87%-a nem támogatott állásra vonatkozott, míg az ellentétes póluson, Észak-Magyarországon ill. Dél-Dunántúlon csak 39 ill. 40%-ot tesz ki ez az arány májusához képest idén, összességében valamelyest kevesebb nem támogatott állás érkezett, ez a csökkenés azonban jórészt a legnagyobb álláspiaccal rendelkező Közép- Magyarország új álláshely-kínálatának, és ezen belül is a külföldi állások csökkenő számának köszönhető. A legtöbb régióban és megyében azonban nőtt a nem támogatott új álláshelyek száma idén májusban, az egy évvel korábbi adathoz képest. Már hónapok óta az egyik legkedvezőbb dinamika Baranya megyében érvényesül. Az előző hónap végéig be nem töltött és a tárgyhónapban bejelentett új álláshelyek (a támogatott álláshelyekkel együtt) összesen 60,5 ezret tettek ki. Ebből a tárgyhó végére 25,9 ezer maradt betöltetlen. A legtöbb munkalehetőséget Közép-Magyarországon (11,6 ezer db) és Dél-Alföldön (10,6 ezer db) kínálták a munkaadók májusban. A hónap folyamán a munkaügyi központokhoz 27 létszámleépítési bejelentés érkezett, ez együttesen mintegy 1178 munkahely megszűnését eredményezheti. A megszűnő munkahelyeket azonban ellensúlyozzák a munkaerő felvételek, és a létrejövő új álláshelyek. A hónap folyamán 5 megalakuló cégről szerzett az ÁFSZ tudomást, 361 fős induló létszámmal. További 179 cég jelzett minimum 10 főt érintő munkaerő-felvételt, ami összesen 4967 álláslehetőséget jelenthet. A év eddigi öt hónapjában összesen 8600 ezer főt

8 érintő leépítési bejelentés érkezett, ugyanezen időszakban az új munkahelyek és a létszámfelvételi szándékok összege mintegy 23,1 ezer főt tett ki. Aktív eszközök április hónapban az aktív foglalkoztatási eszközökben érintett létszám 73,9 ezer fő volt. Az érintett létszám tartalmazza a TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért című program, valamint a munkahelyteremtő beruházás keretében támogatásban részesülők létszámát is. Ez utóbbi két program keretében az érintett létszám 3,3%-a kap támogatást. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők érintett létszáma a 2008 márciusi létszámhoz képest közel 7 ezer fővel magasabb, ez több, mint 10%-os emelkedést jelent. A létszám az előző év áprilisához képest 22,3%-kal emelkedett (az index kiszámításánál nem vettük be a munkahelyteremtő beruházások adatait). A bértámogatás aktív eszközökön belüli aránya márciushoz képest 3%-ponttal csökkent, azonban továbbra is a bértámogatás a legnagyobb létszámú eszköz, áprilisban 27,8 ezer fő volt érintve, ez az előző havi 41%-kal szemben csak 38%-át jelenti az aktív eszközben résztvevőknek. Abszolút számban a bértámogatásban érintett létszám csak kis mértékben emelkedett. Áprilisban a TÁMOP program keretében csupán 150 fő kapott bértámogatást. Emelkedett az aránya a munkaerőpiaci képzésben résztvevőknek áprilisban (24%), a képzésben résztvevők száma közel 18 ezer fő volt, 3 ezer fővel több, mint az előző hónapban és 5 ezer fővel több, mint az előző évben, e létszámnövekedésben jelentős szerepe volt a TÁMOP program keretében képzésekben résztvevő, mintegy 2 ezer főnek. A közhasznú foglalkoztatásban érintettek száma 3,3 ezer fővel nőtt az elmúlt hónaphoz képest, áprilisban 16 ezer fővel ez a harmadik legnépesebb eszköz, a áprilisi közhasznú létszámhoz képest 1,2 ezer fővel többen voltak közhasznú foglalkoztatásban. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek megoszlása főbb eszközönként Proportion of participants in active labour market programmes TÁMOP programban érintett résztvevők megoszlása főbb eszközönként Proportion of participants in TÁMOP program 2008 április / April 2008 Bértámogatás Wage subsidy 37,6% fő 2471 fő Munkaerőpiaci képzés Labour market training 24,1% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 79,0% Ebből Közhasznú munkavégzés Public work programmes 21,7% Egyéb eszközök Other programmes Vállalkozóvá válás 12,5% támogatása Support to become a sole proprietor 4,0% Bértámogatás Wage subsidy 19,7% Egyéb eszközök Other programmes 1,2% 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi - tehát az áprilisi- adatokat tartalmazzák.

9 A vállalkozóvá válás támogatásában az érintett létszám közel 3 ezer fő volt, 7,5%-kal nőtt márciushoz képest, 2007 áprilishoz viszonyítva a támogatott vállalkozók száma hétszáz fővel magasabb. Az egyéb aktív eszközökben résztvevők aránya nem változott, 4%. Az egyéb kategóriába soroltuk az utazási költség támogatásokat és a munkahelymegőrzés támogatását, valamint a munkahelyteremtő beruházások keretében nyújtott támogatásokat, az e kategóriában bekövetkezett mintegy hatszáz fős csökkenés a munkahelymegőrzés és az utazási költség támogatásban részesülők számának csökkenése miatt következett be. Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintettek belső arányai földrajzilag eltérőek. Az aktív eszközökben érintettek több mint 40%-a Észak-Magyarországon (21%) és Észak-Alföldön (21%) él, s legkisebb a számuk Nyugat-Dunántúlon (7%) és Közép-Magyarországon (8%), további 8% Közép-Dunántúlon vesz részt aktív programokban. A bértámogatás szerepe az aktív eszközökön belül a gazdaságilag kevésbé fejlett négy régióban a legnagyobb, e régiókban aktív eszközben résztvevők 38-44%-a bértámogatásban részesül. A képzésben résztvevők aránya áprilisban a Közép-Magyarországi és a Nyugat- Dunántúli Régióban volt a legmagasabb (a résztvevők 38%-a). Közép-Dunántúlon egyharmad-egyharmad arányban vannak résztvevők képzésben és bértámogatásban. A közhasznú foglalkoztatás aránya továbbra is Közép-Magyarországon a legmagasabb (35%). A vállalkozóvá válás támogatásában résztvevők aránya a három legfejlettebb régióban magasabb, 6-8%, míg a többi régióban legfeljebb 4%-ot tesz ki Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek megoszlása főbb eszközönként az egyes régiókon belül Proportion of participants in active labour market programmes within regions 0 Közép-Magyarország /Central Nyugat-Dunántúl /Western Észak-Magyarország /Northern Dél-Alföld /Southern Great Munkaerőpiaci képzés Labour market training Közhasznú munkavégzés Public work programmes Bértámogatás Wage subsidy Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor Egyéb eszközök Other programmes Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők száma 14,6 ezer fő volt. Az aktív eszközbe belépők számának dinamikus növekedése áprilisban megtorpant, sőt az előző

10 hónaphoz képest kismértékű, 7,2%-os csökkenés következett be 2. Az előző év azonos időszakához képest azonban a belépő létszám 26,3%-kal magasabb. A TÁMOP programba 1,1 ezer fő lépett be valamelyik aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe. Áprilisban az aktív foglalkoztatási eszközbe belépők 40%-a valamilyen munkaerőpiaci képzésbe kezdett, a belépő létszám az előző hónaphoz képest 35,8%-kal nőtt (1,5 ezer fővel). A képzésbe belépők száma többszöröse a áprilisban belépők számának. A létszám növekedésben fontos szerepe van a TÁMOP program keretében képzésbe kezdő több mint 700 főnek. Áprilisban az új belépők 35%-a közhasznú foglalkoztatásba lépett be, összesen 5,1 ezer fő. A közhasznú foglalkoztatásba belépők száma minimális mértékben (1%-kal) nőtt az előző hónaphoz képest, azonban 11,1%-kal kevesebben léptek közhasznú foglalkoztatásba, mint áprilisban. Bértámogatásba belépők száma csökkent márciushoz képest 18%-kal, közel ugyanekkora mértékben marad el ez a létszám a áprilisi adatoktól. Minden ötödik aktív programba belépő részesül bértámogatásban. A TÁMOP program keretében bértámogatásba lépők száma még nem éri el a négyszáz főt. Vállalkozóvá válás támogatásába új belépők száma megduplázódott márciushoz képest, áprilisban 482 fő volt. Az egy évvel korábbi létszámnak több mint kilencszerese, akkor 45 fő részesült vállalkozóvá válás támogatásában. Az egyéb eszközökbe belépők számának csökkenése részben technikai jellegű, mivel a munkahelyteremtő támogatás belépő statisztikái csak negyedévente jelennek meg. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők megoszlása főbb eszközönként Proportion of entrants to the several active labour market programmes TÁMOP programba belépők megoszlása főbb eszközönként Proportion of entrants to TÁMOP program Bértámogatás Wage subsidy 19,8% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 39,8% 2008 április / April fő 1118 fő Ebből Munkaerőpiaci képzés Labour market training 64,1% Közhasznú munkavégzés Public work programmes 34,7% Egyéb eszközök Other programmes 2,5% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 3,3% Bértámogatás Wage subsidy 33,2% Egyéb eszközök Other programmes 2,7% Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe belépők arányának regionális különbségeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy áprilisban a Közép-Dunántúli, a Nyugat-Dunántúli és a Dél- Alföldi régióban a munkaerőpiaci képzésbe belépők aránya volt a legmagasabb. Közép- 2 A belépő létszám csökkenésének mértékénél figyelembe kell venni, hogy a munkahelyteremtő beruházás támogatásba belépők adatait negyedévente vesszük számba, így ebbe a programba belépők száma csak háromhavonta jelenik meg a statisztikában.

11 Dunántúlon (49%), Nyugat-Dunántúlon (51%) és az Dél-Alföldön (44%). A Közép- Magyarországi régióban a közhasznú foglalkoztatásba lépők aránya kiemelkedően magas, 45%. A bértámogatásba belépők aránya átlagosan 20%, a Közép-Magyarországi, Közép-, és a Nyugat-Dunántúli régióban ez a mutató jelentősen alacsonyabb, 8% és 13%. Vállalkozóvá válás támogatásba bekerülők az Észak-Alföldi régió kivételével mindegyik régióban voltak, létszámuk Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb, 144 fő.

12 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period previous year fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,7 pályakezdő / school-leavers , ,8 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,0 férfi / males , ,7 nő / females , ,8 szakképzetlen / without qualification , ,2 diplomás / graduates , ,4 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők* / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , ,0 33 0,8** - 5,2** ,5 32 9,8 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, ** %-pont / % point

13 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number 2007 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May , Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December 2008 Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,8-15,5-15,5-21,3-18,6-31,3 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 2,7 3,8 2,0 1,3 9,5-20,0

14 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2008 május/ May 2008 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this schoolleaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies jobseekers fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

15 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central 3,6 2,5 Budapest 3,1 2,2 Pest 4,3 2,9 6,7 4,6 Fejér 7,1 4,8 Komárom-Esztergom 5,1 3,6 Veszprém 7,5 5,2 5,9 4,1 Győr-Moson-Sopron 3,7 2,5 Vas 5,7 4,0 Zala 9,2 6,7 13,5 8,5 Baranya 12,7 8,0 Somogy 16,1 9,9 Tolna 11,4 7,3 Northern 17,1 10,8 Borsod-Abaúj-Zemplén 19,1 12,0 Heves 12,3 7,7 Nógrád 17,2 11,4 Észak-Alföld Northern Great 17,0 10,5 Hajdú-Bihar 16,1 10,1 Jász-Nagykun-Szolnok 11,8 7,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg 21,7 12,8 11,5 7,3 Bács-Kiskun 11,5 7,2 Békés 14,2 9,0 Csongrád 9,2 6,1 Összesen - Total 9,6 6,4 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, ) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, )

16 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,5 Pest , , , ,3 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém ,1 40 0, ,7-5 0,0 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,9 Zala , , , ,5 Baranya , ,0 Somogy ,7 5 0,0 Tolna , ,4 Northern , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,0 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,7 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,7

17 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total ,7% 30,8% 20,9% 4,4% 0,2% 1

18 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

19 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,0 Budapest , ,5 Pest , , , ,7 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém ,5 61 0, , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,5 Zala , , , ,8 Baranya , ,1 Somogy ,9 79 0,7 Tolna , ,7 Northern , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,8 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,8 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,7

20 8. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest , ,6 Pest , , , ,0 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,4 Zala ,5 73 1, , ,2 Baranya , ,0 Somogy , ,7 Tolna , ,2 Northern , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,5 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,5 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,8

21 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,0 Budapest , ,0 Pest , , , ,2 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom ,6 41 3,8 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron ,2 34 4,1 Vas , ,6 Zala ,9 49 3, , ,0 Baranya , ,3 Somogy ,8 86 3,0 Tolna ,0 97 5,3 Northern ,5 93 0,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves ,1-5 -0,2 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,2 70 0, , ,6 Bács-Kiskun ,2 96 2,7 Békés ,5 76 2,1 Csongrád ,8 83 3,4 Összesen - Total , ,0

22 10. A nyilvántartásba belépők létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,2 Pest , , , ,7 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,9 Vas ,6 26 2,9 Zala , , , ,4 Baranya , ,8 Somogy ,5 98 6,2 Tolna , ,4 Northern , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves ,0 34 2,4 Nógrád ,7 71 6,4 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,8 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,5

23 11. A nyilvántartásba először belépők létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,0 Budapest , ,3 Pest ,7 25 4, ,6 27 5,2 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém ,2-6 -3, , ,5 Győr-Moson-Sopron ,4-5 -2,4 Vas , ,6 Zala ,5 5 3, , ,9 Baranya ,2 7 3,5 Somogy , ,9 Tolna ,0-5 -4,9 Northern , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,1 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar ,2 2 0,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,6 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,9

24 12. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest , ,7 Pest , , , ,5 Fejér ,1-5 -0,6 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , ,3 12 0,8 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,1 Zala , , , ,9 Baranya ,7 90 5,3 Somogy , ,2 Tolna ,0 21 1,9 Northern , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén ,7 29 0,5 Heves , ,4 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,7 Csongrád ,0 66 4,4 Összesen - Total , ,8

25 13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ő és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

26 14. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,4 Budapest , ,2 Pest , , , ,7 Fejér ,3-9 -2,4 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , ,0 6 0,8 Győr-Moson-Sopron ,4 9 6,0 Vas , ,8 Zala ,7 25 7, ,4 90 4,0 Baranya ,8 11 1,2 Somogy , ,4 Tolna , ,8 Northern ,9 20 0,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves ,6 35 5,0 Nógrád ,6 54 7,0 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,6 4 0, , ,9 Bács-Kiskun , ,3 Békés ,2 54 5,7 Csongrád ,5 4 0,6 Összesen - Total , ,4

27 15. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,0 Budapest , ,2 Pest , , , ,5 Fejér ,3 4 0,9 Komárom-Esztergom ,9-7 -2,8 Veszprém , , ,5 6 0,8 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,8 Zala , , , ,1 Baranya , ,3 Somogy , ,9 Tolna ,6 31 5,7 Northern , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén ,8 98 3,6 Heves ,5 66 9,8 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok ,0 67 9,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun ,0 40 3,9 Békés , ,6 Csongrád ,9 62 7,3 Összesen - Total , ,3

28 16. A nyilvántartásba belépő pályakezdők száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central ,7 3 1,1 Budapest , ,6 Pest , , ,5 21 8,7 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom ,1-4 -6,3 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,1 Zala , , , ,1 Baranya , ,9 Somogy , ,5 Tolna , ,8 Northern ,7 33 5,2 Borsod-Abaúj-Zemplén ,3 28 7,2 Heves , ,7 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok ,3 2 1,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,6 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,4

29 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,4 Budapest , ,4 Pest , , , ,3 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom ,1-3 -0,5 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas ,9 32 7,7 Zala , , , ,4 Baranya , ,8 Somogy , ,9 Tolna ,3 55 8,0 Northern , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves ,4 48 7,5 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar ,7 56 3,5 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 59 6,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun ,1 59 2,7 Békés ,1 10 1,3 Csongrád ,6 63 4,8 Összesen - Total , ,3

30 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján Budapest, 2009. január 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben