A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november"

Átírás

1 A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service November 2008 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT AND SOCIAL OFFICE HUNGARY

2 A munkaerő-piaci helyzet alakulása novemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása A nyilvántartott álláskeresők száma a novemberi zárónapon 446,0 ezer fő volt. Ez az előző hónaphoz képest 5,0%-os (21,4 ezer fős) növekedést mutat, míg az előző év azonos időszakához képest 6,2%-os (26,1 ezer fős) növekedés volt megfigyelhető. Az idei novemberi emelkedés valamelyest nagyobb volt, mint a novemberben megszokott, így pl. tavaly ebben a hónapban csak 1,7%-kal emelkedett a nyilvántartott létszám. Az egy év alatti növekedés mértéke jelentősen gyorsult a megelőző hónapokhoz képest novemberben. Míg az elmúlt fél év során 2-3% körül ingadozott ez a szám, novemberben 6,2%-osra emelkedett. Mindez azt mutatja, hogy a novemberben megszokott szezonális hatásokon túlmenően már érzékelhető volt az álláskeresők számában a gazdasági környezet kedvezőtlenebbé válása. Az összes nyilvántartott álláskeresővel ellentétben a pályakezdő álláskeresők száma novemberben az előző hónapban megkezdődött csökkenést követően, tovább mérséklődött. Egy hónap alatt a nyilvántartásban szereplő pályakezdők létszáma 621 fővel, 1,4%-kal csökkent, ezzel a novemberi zárónapon a regiszterben szereplő pályakezdők száma 42,3 ezer főt tett ki. Arányuk az összes nyilvántartott álláskereső között némileg csökkent, s 9,5%-os értéket mutatott. A mérséklődés mögött az áll, hogy csökkent a pályakezdők körében a belépők száma, miközben a korábban nyilvántartásba került fiatalok közül egyre többen kerülnek ki a nyilvántartásból (elhelyezkednek, illetve valamilyen aktív eszközbe kerülnek.) Egy éves viszonylatban a pályakezdők száma 2,5%-os emelkedést mutat, körükben tehát némileg kedvezőbb dinamika érvényesül, mint az összes álláskereső között. Az elmúlt hónapok trendjét vizsgálva megállapítható, hogy a nem pályakezdő nyilvántartott álláskeresők létszámát júniustól szeptemberig alapvetően stagnáló, ezt követően gyorsuló ütemben emelkedő trend jellemezte. Az álláskeresők egyes csoportjai létszámának változását tekintve a bázisév azonos időszakához képest az átlagot jelentősen meghaladó mértékben nőtt a tartósan regisztrált álláskeresők száma (9,3%-kal), a szakképzettséggel nem rendelkező álláskeresőké (8,2%-kal), némileg átlag alatti mértékben nőtt a 25 évesnél fiatalabbak száma (4,6%-kal), míg a diplomások száma csökkent (-3,4%-kal). A megváltozott munkaképességű álláskeresők száma egy év alatt 2,0 ezer fővel (10,1%-kal ) növekedett, s létszámuk a tárgyhónapban 22,2 ezer főt számlált. Mivel a tartósan regisztrált álláskeresők száma az átlagosnál lényegesen gyorsabban emelkedett, arányuk csaknem 1 %-ponttal nőtt az egy évvel korábbi adathoz képest, a tárgyhónapban 31,9%-ot tett ki. Nőtt a nyilvántartásban lévők átlagos regisztrációs ideje is, a bázisévhez képest 11 nappal (3,3%-kal), s novemberben már 341 napot tett ki. Az ország egyes régióit tekintve azonban jelentős mértékű szóródást figyelhetünk meg e tekintetben. Míg ugyanis két régióban érzékelhetően csökkent egy év alatt a tartósan nyilvántartott álláskeresők aránya (Közép- és Nyugat-Dunántúl), két régióban az átlagnál jóval erőteljesebben emelkedett (Észak-Alföld és Észak-Magyarország).

3 A tartósan - egy éven túl - nyilvántartott álláskeresők aránya régiónként Proportion of registered jobseekers longer than a year by regions 45% 40% 2007 és 2008 november / November 2007and nov. / November nov. / November % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Közép- Magyarország Central Közép- Dunántúl Central Nyugat- Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Northern Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great Novemberben a megelőző hónaphoz képest 3,8%-kal nőtt a nyilvántartásba belépők száma. A növekvő belépési forgalom a nyilvántartásba visszalépő ügyfelek növekvő számának köszönhető, hiszen az első alkalommal belépők száma valamelyest (1,4%-kal) csökkent. Azonban részletesebben megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy ez utóbbi csökkenést a pályakezdő álláskeresők beáramlásának mérséklődése okozta, hiszen egy hónap alatt 16,3%- kal csökkent a nyilvántartásba belépő pályakezdők száma (és még ennél is nagyobb mértékben 23,1%-kal - az első alkalommal belépő pályakezdők száma.) Ez megszokott szezonális jelenség, hiszen távolodva az iskolákból való kikerülés időpontjától egyre kevesebb pályakezdő keresi fel a kirendeltségeket, hogy újonnan regisztráltassa magát. Azonban a nem pályakezdők körében ettől eltérő folyamatok következtek be. A novemberi belépési forgalom a körükben 6,3%-kal növekedett, és ebben az első alkalommal belépők számának átlagon felüli növekedése játszott szerepet (az első alkalommal belépő nem pályakezdők száma 9%-kal nőtt egy hónap alatt). Ez a korábbi évek trendjétől teljesen eltérő jelenség, az elmúlt két évre nem volt jellemző novemberben. A belépési forgalom ilyetén alakulása tehát már érezhetően a pénzügyi-gazdasági válság munkaerő-piaci hatásairól tanúskodik, mely a számok nyelvén azt jelenti, hogy idén novemberben 28,2%-kal nőtt a belépési forgalom a megelőző év azonos időszakához képest (miközben az álláskeresők száma egy év alatt csak 6,2%-kal emelkedett.) Még jobban mutatja e folyamatokat, hogy a nem pályakezdők belépési forgalma novemberben csaknem 30%-kal volt magasabb, mint a megelőző év novemberében.

4 A belépő nem pályakezdők utolsó munkahelyük nemzetgazdasági ága szerinti megoszlásában a szezonális és konjunkturális munkaerő-mozgások következtében némi eltolódást figyelhetünk meg októberhez viszonyítva. Elsősorban az ipar és az építőipar területéről vesztették el nagyobb arányban állásukat novemberben, mint a megelőző hónapban, azonban éves összevetésben lényeges strukturális változások nem érzékelhetőek. A nyilvántartott álláskeresőket nemenként vizsgálva azt találjuk, hogy egy hónap alatt a férfiak száma a nőkénél kétszerte nagyobb ütemben növekedett (6,8% vs. 3,3%). Ennek hátterében az áll, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyáron a nők vannak többen a regisztrált álláskeresők között, télen pedig a férfiak, ami azzal magyarázható, hogy a szezonális ágazatok jóval nagyobb arányban foglalkoztatnak férfiakat. Területi különbségek % A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez The ratio of registered jobseekers compared to the economically active population november / November ,7 Országos átlag / Country avarage: 10,1% 7,5 6,3 14,5 17,9 17,5 11,9 0 Közép- Magyarország - Central- Közép-Dunántúl - Central- Nyugat-Dunántúl - Western Dél-Dunántúl - Southern Észak- Magyarország - Észak-Alföld - Northerrn Great Dél-Alföld - Southern Great A nyilvántartott álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 10,1%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 6,7% volt november végén, változatlanul igen nagy régiók közötti szóródással. Az előbbi mutató Észak-Magyarország és Észak-Alföld esetében volt a legrosszabb (17,9%, illetve 17,5%), míg a legkisebb relatív mutatót Közép-Magyarországon (3,7%) figyelhetjük meg. Azonban a régiókon belül is igen nagy különbségek találhatók. Egy év alatt a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke 0,6 %-ponttal növekedett. Októberhez képest minden régióban emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma, a növekedés azonban a legnagyobb mértékben Nyugat-Dunántúl (11,5%) és Közép-Dunántúl (8,8%) munkaerő-piacát érintette. A megyék közül kimagaslik Győr-Moson-Sopron és

5 Veszprém megye, előbbi esetében 18,6%-os, utóbbi esetében 11,5%-os volt egy hónap alatt a növekedés. Az előző év azonos hónapjához viszonyítva Közép-Dunántúlon figyelhető meg a legkedvezőtlenebb dinamika, itt 15,9%-kal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. Az emelkedés a növekvő belépési és csökkenő kilépési forgalom együttes következménye. A tapasztalatok szerint a szezonális ágazatokban dolgozó munkavállalókon kívül azon álláskeresők jelentek meg nagyobb számban a munkaügyi központokban, akik eddig kölcsönzött munkaerőként dolgoztak, főként exportra termelő cégeknél. Ez arra utal, hogy a pénzügyi válság munkaerő-piaci hatásai először főként az egyes atipikus formákban dolgozókat érinthetik. Mint említettük novemberben összességében csökkent a nyilvántartásba első alkalommal belépő álláskeresők száma. Ám azon területeken, ahol a nyilvántartott álláskeresők számának átlagon felüli emelkedése volt megfigyelhető, növekedett az első alkalommal belépők száma (így pl. Nyugat-Magyarországon az első alkalommal belépő nem pályakezdő álláskeresők száma egy hónap alatt 19,9%-kal nőtt meg). Októberhez képest Közép-Magyarország kivételével minden régióban csökkent a pályakezdő álláskeresők száma, a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon (4,9%-kal) és Nyugat- Dunántúlon (3,3%-kal). A központi régióban kisebb emelkedést figyelhetünk meg. Összességében azonban a kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű régiókban jóval kisebb a pályakezdők aránya az összes álláskereső körében. A pozitív póluson Közép-Magyarország áll, ahol 4,8%-ot tesz ki a pályakezdők részesedése, szemben Észak-Alfölddel és Észak- Magyarországgal, ahol 11,3% ill. 11,1% ez az arányszám. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és aránya az összes álláskeresőből Number of school-leavers and their proportion from the total number of registered jobseekers november / November Országosan összesen / Country total: fő/ number, 9,5% 7,4% 7,3% 9,6% 11,1% ,3% ,8% 12,0% 10,0% 8,0% fő/ number ,8% ,0% 4,0% 2,0% arány / proportion 0 Közép- Magyarország - Central- Közép-Dunántúl - Central- Nyugat-Dunántúl - Western Dél-Dunántúl - Southern Észak- Magyarország - Észak-Alföld - Northerrn Great Dél-Alföld - Southern Great Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma régió / Number of registered school-leavers Aránya, az összes álláskeresőből / Proportion of school-leavers from registered jobseekers (%) 0,0%

6 Főbb ellátási formák Az álláskeresési járadékban részesülők száma a tárgyhavi zárónapon 96,0 ezer főt tett ki, ami egy hónap alatt 11,6 ezer fős (13,8%-os), egy év alatt pedig 5,1 ezer fős (5,7%-os) növekedést jelent. További 43,3 ezer fő részesült álláskeresési segélyben novemberben, számuk mind egy hónap (20,6%-kal), mind egy év alatt (10,9%-kal) növekedett. Legnagyobb mértékben egy hónap alatt a segély második - rövid jogszerző idővel rendelkezők - típusába tartozók száma emelkedett: több mint harmadával nőtt a számuk. E csoportba tarozik az álláskeresési segélyben részesülők 56%-a (24,3 ezer fő). Számuk egy év alatt is átlagon felüli mértékben emelkedett (17,8%-kal), ami arra utal, hogy egyre többen lépnek be a regiszterbe olyanok, akik nem rendelkeznek kellő hosszúságú munkaviszonnyal ahhoz, hogy a magasabb összegű járadékra legyenek jogosultak. A segélyben részesülők 35%-a járadékfolyósítási idejét kimerítette, s ezt követően került át az álláskeresési segélyben részesülők csoportjába. További csaknem tizedük tartozik az álláskeresési segély harmadik, ún. nyugdíj előtti típusába. A rendszeres szociális segélyben részesülők létszáma 148,7 ezer főt tett ki a novemberi zárónapon. Létszámuk emelkedő tendenciájú, hiszen a megelőző év azonos időszakához képest 10,0%-kal nőtt. A legtöbb rendszeres szociális segélyben részesülő álláskereső Észak- Magyarországon és Észak-Alföldön van (43,9 ill. 42,6 ezer fő) ahol az álláskeresők 46 ill. 40%-át ők teszik ki. Közép-Magyarországon arányuk ezzel szemben csak 15%-ot tesz ki az álláskeresők között. Az egyes ellátási formákban részesülők aránya régiónként Proportion of several types of allowance 's recipients by regions 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Közép- Magyarország/ Central Közép- Dunántúl/ Central Nyugat- Dunántúl/ Western. Dél-Dunántúl/ Southern Észak- Magyarország/ Northern Észak-Alföld/ Northern Great Dél-Alföld/ Southern Great Ellátást nem kap/ don't receive any supply Rendszeres szociális segélyben részesül/ socail assistance recipients Álláskeresési segélyben részesül/ jobseekers' assistance recipients Álláskeresési járadékban részesül / jobseekers' allowance recipients Bejelentett álláshelyek, csoportos létszám-leépítések A november hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma 19,9 ezer darab volt, számuk októberhez képest jelentősen, annak mintegy a felére visszaesett. A novemberi visszaesés

7 szezonális hatások következtében a megelőző években is megfigyelhető volt, azonban idén ennek mértéke jelentősebb. Idén novemberben 1,4 ezerrel kevesebb állást jelentettek be a munkáltatók, mint egy évvel ezelőtt, ami 6,6%-os csökkenésnek felel meg. A munkaadók a tárgyhónap folyamán a bejelentett álláshelyek közül összesen höz nem igényeltek támogatást, ez az összes bejelentés 74%-a. A nem támogatott, új álláshelyek száma a megelőző hónaphoz képest 39,4%-os mérséklődést mutat, amely kisebb csökkenés, mint a támogatott állások esetében, ezek száma ugyanis 64%-kal esett vissza egy hónap alatt. darab Közép- Magyarország Central A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma típusuk szerint, régiónként Monthly inflow of vacanciesby types and regions Közép-Dunántúl Central november / November Nyugat- Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Northern Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great Nem támogatott/ Non-supported Támogatott/ Supported Míg azonban a kedvezőbb gazdasági helyzetű területeken a bejelentett állások döntő többsége továbbra is nem támogatott állás volt, addig Észak-Magyarországon ill. Dél-Dunántúlon azok nagyobb része támogatott munkaerő-igény volt. Az előző hónap végéig be nem töltött és a tárgyhónapban bejelentett új álláshelyek (a támogatott álláshelyekkel együtt) összesen 45,5 ezret tettek ki, ez csaknem 15 ezerrel kevesebb közvetíthető állást jelentett novemberben, mint a megelőző hónapban. Ebből a tárgyhó végéig 21,3 ezer állás maradt betöltetlen. A legtöbb új, nem támogatott állást Közép-Magyarországon (3993 darab) és Dél-Alföldön (2922 darab) kínálták a munkáltatók novemberben. A nem támogatott új álláshelyek számának csökkenése a legerőteljesebben Észak-Alföld (-61,1%), Dél-Dunántúl (-60,1%), Közép-Dunántúl (-57,4%), és Észak-Magyarország (-52,3%) munkaerő-piacát érintette. A csökkenéshez hozzájárult, hogy egyre kevesebb munkalehetőséget kínálnak a munkáltatók a szezonális ágazatokban és a konjunktúra-érzékeny területeken is. Egy hónap alatt például a járműgyártás területén a töredékére csökkent a bejelentett nem támogatott állások száma (896- ról 59 darabra). A bejelentett nem támogatott állásokat legnagyobb számban továbbra is a feldolgozóiparban (32%) és a gazdasági szolgáltatások, ingatlanügyek (18,5%) ágazatokból kínálták a munkáltatók novemberben. A novemberi zárónapon a legtöbb betöltetlen, támogatás nélküli álláshely a gyártósori összeszerelő, az egyéb segédmunkás és a tehergépkocsi-vezető szakmákban jelentkezett. A

8 munkáltatók által felkínált bruttó átlagos munkabér a gyártósori összeszerelők esetében 141,8 ezer forint, az egyéb segédmunkások esetében 95,4 ezer forint, a tehergépkocsi-vezetők esetében 139,4 ezer forint volt. Fő / Number Bejelentett csoportos létszámleépítésekben érintett munkavállalói létszám Number of employees in the notices of major layoffs reported to the County Labour Centres jan nov. - From January 2007 to November Novemberben 58 munkáltató, 3,1 ezer főt érintő csoportos létszám-leépítési bejelentést tett a munkaügyi kirendeltségeken. Az érintett munkavállalók száma 2,0 ezer fővel nőtt a megelőző hónaphoz képest és az év során is eddig ez a legmagasabb havi érték. Bár a megelőző év azonos időszakhoz viszonyítva 15%-os növekedést figyelhetünk meg, a két évvel ezelőtti, novemberi bejelentett létszámhoz képest idén, 46%-kal kisebb a bejelentett létszám. A bejelentések alapján a legtöbb munkavállalót (934 főt) a Közép-Dunántúli régióban bocsáthatják el. A novemberben tett bejelentések alapján az elbocsátandó dolgozók több mint kétharmada (68,5%-a) 300 fő feletti nagyságú vállalatnál dolgozik. A leépítések a legnagyobb számban a feldolgozóiparban valósulhatnak meg (a bejelentett létszám 67,5%-a 2088 fő - ebben az ágazatban dolgozik). Ezt követően a bányászat ágazatából érkezett a legnagyobb létszámot érintő bejelentés (344 fő, de ez már csak töredéke a feldolgozóiparénak). Legnagyobb arányban a megnevezett fő leépítési okok között a külkereskedelmi kereslet csökkenése szerepelt (a bejelentések által érintett munkavállalók 57%-a esetében ezt nevezték meg a munkáltatók az elbocsátás fő okaként.) A hónap folyamán az ÁFSZ kirendeltségeinek munkatársai 458 főt érintő új munkahelyteremtésről szereztek tudomást. Ezen túl 57 cég jelezte, hogy minimum 10 fő felvételét tervezi, ami összesen 1627 álláshelyet jelenthet. Éves összesítésben 2008 eddigi tizenegy hónapjának folyamán 18,8 ezer főt érintő csoportos leépítési bejelentés érkezett, ugyanezen időszakban az új munkahelyek és a létszámfelvételi szándékok összege mintegy 46,6 ezer főt tett ki.

9 Aktív eszközök 1 Az aktív foglalkoztatási eszközben érintettek létszáma 92,5 ezer fő volt októberben, ez 4,6%-os létszám csökkenést jelent az előző hónaphoz képest. Az érintett létszám tartalmazza a TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért című program valamint a munkahelyteremtő beruházás keretében támogatásban részesülők létszámát is. Ez utóbbi program keretében 9,9 ezer fő kapott támogatást. A TÁMOP program keretében 15,3 ezer fő vett részt különböző aktív eszközökben, ez az érintett létszám mintegy 2 ezer fővel emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva. Az aktív eszközökben érintettek létszáma az előző év októberéhez képest 14,2%-kal emelkedett. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek megoszlása főbb eszközönként Proportion of participants in active labour market programmes TÁMOP programban érintett résztvevők megoszlása főbb eszközönként Proportion of participants in TÁMOP program 2008 Október/October Bértámogatás Wage subsidy 30,3% fő fő Munkaerőpiaci képzés Labour market training 27,3% Ebből Munkaerőpiaci képzés Labour market training 60,9% Közhasznú munkavégzés Public work programmes 26,3% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 4,1% Egyéb eszközök Other programmes 12,09% Bértámogatás Wage subsidy 37,3% Egyéb eszközök Other programmes 1,8% A bértámogatás aktív eszközökön belüli aránya a legmagasabb, 30,3%, szeptemberhez képest 1,5 %-ponttal emelkedett. A résztvevők száma októberben 28 ezer fő volt. Októberben a TÁMOP program keretében több mint 5,7 ezer fő bérét támogatták, közel ezer fővel többét, mint szeptemberben. A munkaerőpiaci képzésben résztvevők száma októberben 25,3 ezer fő volt, arányuk 27,3%-ot tett ki az aktív eszközökön belül. A képzésben résztvevők száma 1,7 ezer fővel csökkent az előző hónaphoz képest, de 45,9%-kal nőtt az előző évi létszámhoz képest. E létszámnövekedésben jelentős szerepe volt a TÁMOP program keretében képzésben résztvevő 9,3 ezer főnek. A közhasznú foglalkoztatásban érintettek száma 2,4 ezer fővel csökkent az elmúlt hónaphoz képest, októberben 24,3 ezer fővel ez a harmadik legnépesebb eszköz. A októberi közhasznú létszámhoz képest 9,2%-kal többen voltak idén közhasznú foglalkoztatásban. A vállalkozóvá válás támogatásában az érintett létszám közel azonos a szeptemberi létszámmal, a októberi érintett létszámtól viszont több mint négyszáz fővel magasabb. A vállalkozóvá válásban érintettek részaránya alacsony, 4,1%. Az egyéb aktív eszközben 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi - tehát az októberit tartalmazzák.

10 résztvevők száma szeptemberhez képest 3,6%-kal csökkent. Az egyéb kategóriába soroltuk az utazási költség támogatásokat és a munkahelymegőrzés támogatását, valamint a munkahelyteremtő beruházások keretében nyújtott támogatásokat. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevő érintettek megoszlása főbb eszközönként az egyes régiókon belül Proportion of participants in active labour market programmes within regions 2008 Október / October Dél-Alföld /Southern Great Egyéb eszközök /Other programmes Észak-Alföld /Northern Great Észak-Magyarország / Vállalkozóvá válás támogatása /Support to become a sole proprietor Dél-Dunántúl /Southern Közhasznú munkavégzés /Public work programmes Nyugat-Dunántúl /Western Közép-Dunántúl /Central Közép-Magyarország /Central Bértámogatás /Wage subsidy Munkaerőpiaci képzés /Labour market training % Az aktív eszközökben érintettek 24-24%-a az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon volt októberben. Ebben a hónapban Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon volt a legkevesebb aktív eszközben érintett, mindössze az összes eszközben résztvevő 7-7%-a. Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintettek belső arányai földrajzilag eltérőek. A munkaerőpiaci képzésben résztvevők aránya a gazdaságilag fejlettebb régiókban a magasabb, különösen Nyugat-Dunántúlon (43%) és Közép-Dunántúlon (43%). A képzés szerepe az Észak-Magyarországi régióban a legkisebb, itt csak 21% a képzésben résztvevők aránya. A bértámogatás szerepe jelentősebb Dél-Dunántúlon (36%) és a Dél-Alföldön (37%). A közhasznú foglalkoztatásban résztvevők aránya Közép-Magyarországon (36%) és Észak- Magyarországon (32%) a legmagasabb. Októberben Dél-, és Nyugat-Dunántúlon volt legalacsonyabb a közhasznú foglalkoztatásban résztvevők aránya, 17% és 15%. A vállalkozóvá válás támogatásában résztvevők aránya a Nyugat-Dunántúli és a Közép- Magyarországi régióban volt a legmagasabb, 7-7%, a legalacsonyabb pedig Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon (3-3%).

11 Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe októberben 19,2 ezer fő lépett be, 3 ezer fővel kevesebben, mint az előző hónapban. Az előző év azonos időszakához képest a belépő létszám 51%-kal magasabb. A TÁMOP program keretében 3,3 ezer fő lépett be valamelyik aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe, ez közel azonos számot jelent, mint az előző hónapban. Az aktív eszközbe belépők száma a képzés kivételével mindegyik eszközben csökkenést mutat. A munkaerőpiaci képzésbe belépők száma 8,2 ezer fő volt, ami több mint 2,5 ezer fővel magasabb létszám, mint az előző hónapban októberhez képest pedig közel 5,3 ezer fővel többen léptek idén képzésekbe. A létszám alakulásában kiemelkedő szerepe van a TÁMOP program keretében képzésbe belépő, 2,2 ezer főnek, ez mintegy 27%-a az összes képzésbe lépőnek. Októberben az új belépők 35,8%-a közhasznú foglalkoztatásba lépett be (összesen 6,9 ezer fő). Ez a létszám 24%-kal kevesebb, mint az előző hónapi létszám, ám előző év októberében közel ugyanennyien léptek közhasznú foglalkoztatásba. Októberben 3,2 ezer fő lépett bértámogatás jellegű aktív eszközbe. A bértámogatásba belépők száma közel 2 ezer fővel csökkent szeptemberhez képest. A TÁMOP program keretében bértámogatásba lépők száma közel ezer fő volt (a bértámogatásba belépők 32,6%-a). Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők megoszlása főbb eszközönként TÁMOP programba belépők megoszlása főbb eszközönként Proportion of entrants to the several active labour market programmes Proportion of entrants to TÁMOP program 2008 Október/October Bértámogatás Wage subsidy 16,5% fő 3298 fő Munkaerőpiaci képzés Labour market training 42,6% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 67,0% Ebből Közhasznú munkavégzés Public work programmes 35,8% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 2,2% Egyéb eszközök Other programmes 2,9% Bértámogatás Wage subsidy 31,5% Egyéb eszközök Other programmes 1,5% A vállalkozóvá válás támogatásába az új belépők száma kis mértékben csökkent (3,8%-kal) szeptemberhez képest, októberben 425 főnek kezdődött el a vállalkozóvá válási támogatása. Az egyéb eszközökbe belépők száma októberben több mint 5 száz fő volt. Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe belépők arányának regionális különbségeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy októberben a legtöbb aktív eszközbe belépő az Észak- Alföldön volt (21%) Ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon az összes belépő 6%-a lépett be valamely aktív eszközbe. A képzésbe belépők aránya Közép-Dunántúlon (54%) és Nyugat- Dunántúlon (66%) volt a legmagasabb. Októberben a képzésbe lépők aránya Dél-Alföldön

12 volt a legalacsonyabb, az összes belépő mindössze 27%-a. A közhasznú foglalkoztatásba belépők aránya Közép-Magyarországon volt a legmagasabb (61%), szintén magas volt a közhasznú foglalkoztatást kezdők aránya a Dél-Alföldön (53%). A bértámogatással foglalkoztatásba lépők aránya Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (25% és 23%), ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon az aktív eszközbe lépők mindössze 5-5%-a lépett bértámogatási programba. Vállalkozóvá válás támogatásba bekerülők aránya Nyugat-, és Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb októberben (3-3%), és Közép-Dunántúlon a legalacsonyabb, csupán 1% volt a támogatásba lépők aránya.

13 Módszertani leírás A kiadványban szereplő adminisztratív forrásokból származó adatok vonatkozási időpontja a tárgyhónap zárónapja (tárgyhónap 20-a). A bejelentett munkaerő-igények esetében a tárgyhónapban munkaközvetítésre rendelkezésre álló álláshelyek (előző havi záróérték + tárgyhavi új bejelentések) számát is közöljük. Az aktív foglalkoztatási programok esetében szintén ezt a módszert követjük, vagyis az érintett létszám ebben az esetben azokat foglalja magába, akik a tárgyhónapban legalább egy napon támogatott eszközben vettek részt. Az áramlási, ú.n. flow-típusú adatok (be- ill. kilépők) a tárgyidőszak első és utolsó napja, vagyis az előző hónap zárónapja és a tárgyhónap zárónapja közötti mozgás kumulált összegeként értelmezhetők. Az idősoros táblákban szereplő éves átlag a havi adatok 12 havi számtani átlagát jelenti, míg a havi átlag az év első hónapjától a tárgyhónapig eltelt időszak számtani átlagát mutatja. A változást ezekben a táblákban a havi átlagoknak az előző év hasonló időszakának átlagához viszonyítva adjuk meg. (Kivétel a december, amikor mindkét év esetében rendelkezésre áll az éves átlag, így itt a változás ezek hányadosaként jelenik meg.) A regionális adatoknál az egyes régiókhoz tartozó megyék a következők: Közép-Magyarország: Budapest, Pest; Közép-Dunántúl: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém; Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala; Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna; Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád; Észak- Alföld: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg; Dél-Alföld: Bács- Kiskun, Békés, Csongrád. Nyilvántartott álláskereső: az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem tanuló, nem nyugdíjas, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkoztatást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési megállapodást kötött. Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző év január 1-i gazdaságilag aktív népesség, ill. a munkavállalási korú népesség százalékában. Álláskeresési járadékban részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik álláskeresővé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és így a Foglalkoztatási Törvényben meghatározottak szerint álláskeresési járadék folyósítására jogosultságot szereztek. Az Flt nov. 1-i változása jan. 1-től volt vállalkozók belépését is lehetővé teszi. A törvényváltozás következtében januártól az álláskeresési járadék folyósításának első és második szakaszában lévők valamint a vállalkozói járadékban részesülők száma. Az adatok statisztikai összehasonlíthatósága érdekében a 2006-os bázis adatokból az álláskeresési segély b) típusába tartozók létszáma kikerült.

14 Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették, b) akik min 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és c) akiknek a kérelem benyújtásakor a reájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették. Nyugdíj előtti munkanélküli segélyben részesülők: a regisztrált munkanélküliek közül azok, akik a munkanélküli járadék folyósítási idejét kimerítették és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik, valamint megfelelnek az Flt.-ben meghatározott egyéb feltételeknek. (Az Flt nov. 1-i változása után kifutó eszköz.) Az adatok statisztikai összehasonlíthatósága érdekében a 2006-os bázis adatokból az álláskeresési segély c) típusába tartozók létszáma kikerült. Rendszeres szociális segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették és akiknek a települési önkormányzat az évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális segélyt állapított meg. Aktív foglalkoztatási eszközökben résztvevők létszáma: a létszám a Munkaerőpiaci Alap Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészéből finanszírozott, a TÁMOP programban valamint a Központi Foglalkoztatási Alaprészből finanszírozott munkahelyteremtő támogatásokban résztvevők létszámát jelenti. Csoportos létszám-leépítési bejelentésekben érintett munkavállalói kör: Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint a) Húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz, b) Száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka, c) Háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harminc napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal (a továbbiakban együtt: a munkavállalók képviselői) konzultációt kezdeményezni és azt a döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni. A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a rendes felmondás, illetve a jognyilatkozat közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatja.

15 Methodology All the data in this publication come from administrative sources, from the records of the Public Employment Service. The stock data of registered jobseekers and the numbers of jobseeker s allowance and regular social allowance recipients concern the closing date of each month (the 20 th of each month). In case of notified manpower demand we report the total number of vacancies available during the given month (the closing number of the previous month plus the new vacancies reported within the month). The total number of participants of the active labour market programmes include all persons who participated in these programmes for at least one day during the given period. The flow type data are the number of persons entering to or outgoing from the register between the first and last day of the given period. The yearly average in the tables of time series is the arithmetical mean of the 12 months data. The monthly average is arithmetical mean of the months from January to the given month. The counties which constitute the regions: Central : Budapest, Pest; Central : Fejér, Komárom, Veszprém; Western : Győr, Vas, Zala; Southern : Baranya, Somogy, Tolna; : Borsod, Heves, Nógrád; Northern Great : Hajdú, Szabolcs, Szolnok; Southern Great : Bács, Békés, Csongrád. Registered jobseekers: from among the total number of clients registered with the Public Employment Service those who are out of employment, not pensioners, or day-time students; who do not get employment facilitating promotion (re-training, employment for public benefit etc.); who look for work, employment or individual occupation, ready to accept a suitable job, and signed a jobseeking agreement with the local office of PES. The number of jobseekers include all persons who receive and who do not receive jobseekers allowance or any other allowance. Those who do not receive benefit or allowance are counted as registered jobseekers until they cooperate with the local office (i.e. who visit the local office regularly on the prescribed days). Registered school- jobseekers: persons from the registered jobseekers younger than 25 years with tertiary education younger than 30 years who are not eligible for jobseekers allowance or jobseekers assistance because they have not collected enough working days after finishing their studies. Jobseekers rates: the ratio of the closing number of registered jobseekers compared to (a) previous year s economically active population, and (b) to the total population in working age. Jobseekers allowance recipients: defined by law (Act IV. of 1991) who are eligible for jobseekers allowance based on their previous employment (at least 365 day within the last 4 years).

16 Recipients of jobseekers assistance: those from the registered jobseekers whose eligibility for jobseekers allowance were at least 180 days long and asked for jobseekers assistance not later than 30 days after exhausting their eligibility. Recipients of jobseekers assistance are those from registered jobseekers, who (a) exhausted their (at lest 180 days long) eligibility for jobseekers allowance, (b) have minimum 200 days, maximum 364 days employment before for their registration and (c) exhausted their (at lest 140 days long) eligibility for jobseekers allowance and are no more than 5 years before the statutory retirement age. Recipients of jobseekers assistance before retirement: those from the registered jobseekers whose jobseekers allowance expired, less than 5 years missing to the statutory retirement age and meet the other conditions defined in the Employment Act. (This form of assistance was also abolished after 1 st November 2005.) Recipients of regular social assistance: provided for persons no more entitled to receive jobseekers allowance or assistance, if in their family the per capita monthly income does not exceed 70 percent of the minimum old age pension. Participants of active labour market policies: persons who participate in a supported programme defined in the Employment Act, the persons who participate in the program of TÁMOP (Social Renewal Operational Programme) 1.1.2, and the participants in supporting job creating-investments programs. The jobseekers during their participation in the programmes are not counted as registered jobseekers.

17 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period previous year fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,2 pályakezdő / school-leavers , ,5 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,6 férfi / males , ,1 nő / females , ,3 szakképzetlen* / without qualification , ,2 diplomás / graduates , ,4 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők** / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , ,3 31,9-1,2*** - 0,9*** ,8-2,5 11,0 3,3 * A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresőket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE ** Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break *** %-pont / % point

18 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number 2007 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May , Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,3 2,5 2,3 1,4 4,1-9,5 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 6,2 2,5 4,6 10,1 28,2-9,9

19 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies jobseekers fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

20 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central 3,7 2,6 Budapest 3,1 2,2 Pest 4,5 3,0 7,5 5,2 Fejér 7,7 5,2 Komárom-Esztergom 5,8 4,0 Veszprém 8,9 6,2 6,3 4,4 Győr-Moson-Sopron 4,3 2,9 Vas 6,1 4,2 Zala 9,4 6,9 14,5 9,1 Baranya 13,9 8,8 Somogy 17,1 10,5 Tolna 12,1 7,7 Northern 17,9 11,3 Borsod-Abaúj-Zemplén 20,1 12,6 Heves 12,8 8,1 Nógrád 17,8 11,8 Észak-Alföld Northern Great 17,5 10,8 Hajdú-Bihar 16,1 10,1 Jász-Nagykun-Szolnok 12,2 7,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg 22,8 13,5 11,9 7,6 Bács-Kiskun 12,2 7,7 Békés 14,5 9,2 Csongrád 9,4 6,2 Összesen - Total 10,1 6,7 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, ) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, )

21 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest , ,0 Pest , , , ,9 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,3 Zala , , , ,2 Baranya , ,2 Somogy , ,0 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,6 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,2 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,2

22 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total ,6% 30,4% 21,5% 4,4% 0,2% 1

23 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

24 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,5 Pest , , , ,6 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,5 Zala , , , ,6 Baranya , ,6 Somogy , ,4 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,6 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,0 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,1

25 8. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,6 Budapest , ,7 Pest , , , ,6 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,5 Zala ,8 71 1, , ,9 Baranya , ,8 Somogy , ,6 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,6 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,4 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,3

26 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,2 Pest , , , ,9 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,8 Zala ,3 17 0, , ,2 Baranya , ,6 Somogy , ,3 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,2 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 8 0, , ,1 Bács-Kiskun , ,6 Békés ,7 99 2,5 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,6

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján Budapest, 2009. január 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. márc. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben