A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február"

Átírás

1 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service February 2008 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján február A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása A nyilvántartott álláskeresők száma november óta mutat emelkedő tendenciát, s ez a trend februárban is folytatódott. A tárgyhavi záróérték 476,6 ezer főt tett ki, ami mérésékelt (1,8%- os, 8,5 ezer fős) növekedést mutat az előző hónaphoz képest. A februári létszámnövekedés a téli foglalkoztatási holtszezon következtében a korábbi évekre is jellemző volt, ennek mértéke viszont idén jelentősen kisebb volt, mint egy éve (20 ezer fő vs. 8,5 ezer fő.) 2007 februárjához képest idén februárban 4%-kal több álláskeresőt tartott nyilván az ÁFSZ, éves szinten tehát mérsékelt növekedés figyelhető meg a nyilvántartott álláskeresők számában. Ezzel a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutatója 10,8%-ot tett ki a tárgyhónapban, mely 0,4 %-ponttal magasabb érték, mint egy éve. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy februárban a nyilvántartott létszámnál több mint 40 ezer fővel kevesebb az álláskeresők száma, s a szezonális adatok februárban csökkenést mutatnak. A szezonális hatásokat leválasztva ugyanis év második hónapjában a munkanélküliek száma mintegy 2,2 ezer fővel mérséklődött az előző hónaphoz képest. Februárban a pályakezdő álláskeresők száma, az összes álláskeresőhöz viszonyítva nagyobb mértékű növekedést mutatott. Számuk 42,3 ezer főt tett ki a tárgyhónapban, ami 4,4%-os (1,8 ezer fős) növekedést mutat az előző hónaphoz, s ennél kisebb, 2,7%-os növekedést az előző év azonos időszakához képest. A pályakezdők létszámának hosszútávú havi idősorát vizsgálva megállapítható, hogy a februári emelkedés általában kisebb, mint a júliust követő felfutás. A februári csúcs az őszi szemeszter lezárulásával, az iskolákból való lemorzsolódással áll összefüggésben, melyek következtében megemelkedik a munkaerőpiacra belépő és álláskereső fiatalok száma. Ezt a szezonális hatást mutatja, hogy februárban 58,7%- kal több pályakezdő fiatal lépett be a nyilvántartásba, mint az előző hónapban. A pályakezdő álláskeresők létszámának szezonálisan kiigazított értéke (41,6 ezer fő) és annak változása azt mutatja, hogy idén februárban a pályakezdők létszáma ellentétben a kiigazítatlan adatokban mutatkozó növekvő trenddel a januári szinthez képest kissé csökkent. Ez azt jelenti, hogy az eredeti létszámadatokban mutatkozó növekedés egyértelműen szezonális hatás eredménye, ahogy az az összes álláskereső körében is megfigyelhető volt. Az álláskeresők egyes csoportjai létszámának változását tekintve a bázisév azonos időszakához képest az átlagot jelentősen meghaladó mértékben nőtt a tartósan regisztrált álláskeresők száma, (25,2%-kal), némileg azt meghaladó mértékben a diplomásoké (5,9%- kal), míg átlag alatti mértékben nőtt a férfi álláskeresők száma (3,4%-kal). A megváltozott munkaképességű álláskeresők létszáma éves összehasonlításban stagnált. Összesen 59,1 ezer fő belépő álláskeresőt regisztráltak a hónap folyamán a munkaügyi központok. A nyilvántartásba belépők száma nagyobb mértékben nőtt az összlétszámnál (5,2% vs. 1,8%) egy hónap alatt, s ezen belül különösen az első alkalommal belépők száma növekedett. Februárban csaknem egyharmadával több első alkalommal belépő álláskereső

3 jelent meg a munkaügyi központok nyilvántartásban, mint januárban, ez összesen 8,3 ezer főt jelentett. Ezzel a belépők között az első alkalommal belépők aránya a tárgyhónapban 14%-ot tett ki. Az adatok azt mutatják, hogy e növekedés jórészt a pályakezdők beáramlásának az eredménye: februárban ugyanis a nyilvántartásba belépő pályakezdők száma 2,5 ezer fővel emelkedett, ez jelentős, csaknem 60%-os növekedésnek felel meg. Az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban a nyilvántartásba belépő pályakezdők száma csökkent (5,5%-kal), miközben az összes belépő száma nem változott jelentősen. Ez azt mutatja, hogy éves szinten a belépő nem pályakezdők száma, a pályakezdőkénél nagyobb mértékben emelkedett. Februárban a legtöbb nyilvántartásba belépő álláskereső Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon volt. A hónap folyamán a legtöbb pályakezdőt szintén e két régióban vették a nyilvántartásba. Azonban mind a nyilvántartott álláskeresők, mind a pályakezdők e két régióban vannak a legtöbben, így az abszolút számok nem mondanak túl sokat a belépési forgalomnak az álláskeresők nagyságához viszonyított arányáról. Az álláskeresők számához viszonyított arányát tekintve a belépési forgalom Közép-Magyarországon a legnagyobb (19,3%), míg Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a legalacsonyabb (10-10%). Hasonlóképpen, a nyilvántartásból kilépők aránya az álláskeresők összlétszámához viszonyítva szintén Közép-Magyarországon (és Közép-Dunántúlon) volt a legnagyobb (16-16%), míg a másik póluson, Észak-Magyarországra és Észak-Alföldre fele ekkora arányszámok a jellemzőek (8-8%). Mindez jelzi, hogy a nyilvántartott álláskeresők populációja Közép-Magyarországon és a dinamikusabb gazdasággal rendelkező régiókban gyorsabban cserélődik, mint a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű területeken. Ezt mutatják a tartósan nyilvántartott álláskeresők arányának területi különbségei is. Országosan 30,3%-ot tesz ki az egy éve vagy annál régebben nyilvántartott álláskeresők aránya. Arányuk azonban csak 17% Közép-Magyarországon, míg több mint kétszer ennyi a negatív póluson álló Észak-Magyarországon. A tartósan - egy éven túl - nyilvántartott álláskeresők aránya régiónként Proportion of registered jobseekers longer than a year by regions 45% 2008 február / Februar % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Közép- Magyarország Central Közép- Dunántúl Central Nyugat- Dunántúl Western Dél-Dunántúl Southern Észak- Magyarország Northern Észak-Alföld Northern Great Dél-Alföld Southern Great

4 A nyilvántartott álláskeresők összetétele Februárban a nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti összetétele nem mutat lényeges változást, mind a férfiak, mind a nők száma az átlagossal nagyjából megegyező mértékben emelkedett egy hónap alatt. A férfiak aránya a tárgyhónap végén 53,4%-ot tett ki, amely férfitöbblet azzal függ össze, hogy télen a szezonális ágazatok csökkenő munkaerő-kereslete jellemzően jobban érinti a férfi munkavállalókat. Iskolai végzettségüket tekintve a nyilvántartott álláskeresők legnagyobb hányadát továbbra is a 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek teszik ki (42,8%), 32%-uk végzett szakmunkásképzőt vagy szakiskolát. További 20% az érettségivel rendelkezők aránya, s 5% a diplomásoké. A pályakezdők között magasabb az érettségivel rendelkezők aránya (33%) és némileg a diplomásoké is (7%), míg a szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzetteké alacsonyabb (17%). Azonban az alacsonyan képzettek aránya a körükben is meghaladja a 40%-ot, ami arra utal, hogy az iskolarendszerből való korai kikerülés, a szakképzetlenség a pályakezdők körében is az álláskeresővé válásra leginkább hajlamosító körülmény, és ez a hátrány a fiatal pályakezdők körében is hasonló magas arányban jelentkezik (azaz termelődik újra), mint az összes álláskereső között. Figyelemre méltó, hogy míg az összes álláskereső között a legtöbb diplomás Közép- Magyarországon van nyilvántartva (5,1 ezer fő), addig a pályakezdő diplomások éppen e régióban vannak a legkevesebben (252 fő). Míg országosan 100 fő diplomás álláskeresőből 14 fő a pályakezdők száma, addig ez a szám Közép-Magyarországon csak 5-öt tesz ki. A pályakezdő diplomások relatív helyzete ezzel szemben Dél-Dunántúlon és Észak- Magyarországon sokkal kedvezőtlenebb. Előbbi régióban az összes nyilvántartott diplomás álláskereső 27%-a pályakezdő, míg utóbbiban 20% ez az arány. A többi régió helyzete ebből a szempontból átlagosnak mondható. Korcsoportonként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket, megállapítható, hogy valamivel több mint háromnegyedük a évesek közé tartozik. A 25 évesnél fiatalabbak aránya 16%, míg az 55 évesek vagy annál idősebbek hányada 8%-ot tesz ki. A megváltozott munkaképességűek teszik ki a nyilvántartott álláskeresők 4,7%-át. Számuk az előző év azonos időszakához viszonyítva stagnálást mutat. Területi különbségek A regionális adatok éves összevetésben továbbra is jelentős területi eltéréseket mutatnak a nyilvántartott álláskeresők számának az alakulását tekintve. Az országos átlagnál (+4%) több mint kétszer nagyobb mértékben nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma Észak-Alföldön (9%), de átlag feletti volt a növekedés Közép-Magyarországon (5,7%) és Észak- Magyarországon is (5,6%). Két régióban Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon csökkent egy év alatt a nyilvántartott álláskeresők száma, míg Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön lényegében stagnált. Megyei szinten Komárom-Esztergom megyében mutatja a nyilvántartott álláskeresők száma a legkedvezőbb dinamikát, itt éves szinten mintegy 7%-os volt a csökkenés. Ezzel együtt továbbra is Közép-Magyarország helyzete a legkedvezőbb, a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva itt 3,8%, ami 15 %-ponttal kevesebb a negatív póluson álló Észak-Magyarország és Észak-Alföld (18,9 ill. 18,8 %) adatainál. Másképp fogalmazva e két régióban közel ötször akkora a nyilvántartott

5 álláskeresők relatív mutatója, mint Közép-Magyarországon. Megyei szinten vizsgálva még élesebbek a különbségek: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csaknem minden negyedik gazdaságilag aktív személyre jut egy regisztrált álláskereső, ezzel a megyére jellemző relatív mutató hétszer akkora, mint Budapest mutatója. Ráadásul a legkisebb és legnagyobb mutatójú megyék közötti rés az elmúlt évben nem csökkent, így a területi kiegyenlítődésnek nem mutatkoznak a jelei. Míg Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl lassan zárkózik fel Közép- Magyarországhoz (e két régió relatív mutatója egy év alatt ugyanis csökkent), addig a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű régiók esetében nőtt a mutató értéke. Összességében a pályakezdő álláskeresők a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű régiókban vannak jelen nagyobb arányban az összes álláskereső között. Míg arányuk Közép- Magyarországon 4%-ot tesz ki, addig Észak-Alföldön, 11,1%, Észak-Magyarországon 10,5% ez az arány. Ráadásul a pályakezdők számának dinamikája azon régiókban volt kedvezőtlenebb, ahol arányuk magasabb az összes nyilvántartott álláskereső között. Észak- Alföldön egy év alatt több mint 10%-kal bővült a számuk, de Észak-Magyarországon is az országos átlag dupláját tette ki a növekedés. Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon ellenben több mint 10%-kal csökkent a pályakezdők száma egy év alatt, de mérsékelt csökkenést mutatnak az adatok Nyugat-Dunántúlon és Dél-Alföldön is. Főbb ellátási formák Az álláskeresési járadékban részesülők száma a tárgyhavi zárónapon 109,4 ezer főt tett ki, ami egy hónap alatt 4,4 ezer fős (3,9%-os) létszámcsökkenést, egy év alatt pedig 1,4 ezer fős (1,3%-os) létszámbővülést jelent. Csökkent, januárhoz képest az álláskeresési segélyben részesülők száma is 8,2 ezer fővel, több mint 15%-kal. Ezzel a tárgyhónap végén 45,4 ezren részesültek álláskeresési segélyben. Nőtt viszont egy hónap alatt a rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma 6,5 ezer fővel, csaknem 5%-kal. Egy év alatt számuk még nagyobb mértékben, 13,4%-kal emelkedett. Ezzel a februári zárónapon 149,6 álláskereső kapott rendszeres szociális segélyt, csaknem annyian tehát, mint álláskeresési járadékot és álláskeresési segélyt együttvéve. Az álláskeresési járadékból kilépők száma 27,1 ezer fő volt a tárgyhónapban, s közülük minden harmadiknak sikerült elhelyezkednie. A járadékból kilépők és az ebből elhelyezkedők száma jelentős megugrást mutat a megelőző hónaphoz képest (a kilépők száma több mint 10 ezer fővel, 62,8 %-kal emelkedett, míg az elhelyezkedőké 57,7%-kal nőtt). Ez összefüggésben van azzal, hogy februárban több olyan közhasznú munka program indult, amelybe jelentős számban kapcsolódtak be álláskeresők. Az álláskeresési segélyben részesülők legnagyobb hányada (58%-a) rövid jogszerző idővel rendelkezők típusába tartozik, ők azok, akik járadékot nyilvántartásba vételükkor nem kaphattak További 33%-uk járadékfolyósítási idejét kimerítette és ezt követően került át az álláskeresési segélyben részesülők csoportjába. Kevesebb mint 10%-ot tesznek ki az álláskeresési segély harmadik, ún. nyugdíj előtti típusába tartozók.

6 Bejelentett álláshelyek és leépítések Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeihez februárban állásra érkezett munkaerőigény bejelentés, ami jelentős emelkedést mutat az előző hónaphoz viszonyítva. Januárhoz képest februárban ugyanis 11,7 ezerrel több új állást jelentettek be a munkáltatók, ami több mint 50%-os növekedésnek felel meg. Emelkedett a bejelentett álláshelyek száma az előző év azonos időszakához képest is 16,4 %-kal. A februárban bejelentett új álláshelyek 65%-a nem támogatott munkaerő-igény volt. A bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma szintén több mint 50%-kal bővült egy hónap alatt. Az előző hónap végéről maradt betöltetlen álláshelyekkel együtt a tárgyhónapban 55,6 ezer állás állt a rendelkezésre a közvetítésekhez. Ez a szám szintén magasabb mind az előző havi adathoz (+13,2 ezer), mind a februári adathoz (+2,2 ezer) képest. Éves összehasonlításban a növekedés mértéke 4,1%-ot tesz ki. Míg a legtöbb régióban nőtt egy év alatt a rendelkezésre álló, közvetíthető állások száma (a legnagyobb mértékben, 52,5%-kal Észak-Alföldön), addig Dél-Alföldön stagnálást, Közép-Magyarországon viszont nagyarányú csökkenést figyelhetünk meg. Itt 35,9%-kal csökkent egy év alatt a közvetíthető állások száma. Ezzel együtt a legtöbb álláshelyet a tárgyhónapban még mindig Közép-Magyarországon kínáltak a munkaügyi központok (11,5 ezer darabot), ezt követően pedig Dél-Alföldön (10,3 ezer darabot). A hónap folyamán a munkaügyi központokhoz 28 létszámleépítési bejelentés érkezett, ez együttesen mintegy 2206 munkahely megszűnését eredményezheti. A megszűnő munkahelyeket azonban ellensúlyozzák a munkaerő felvételek, és a létrejövő új álláshelyek. A hónap folyamán 8 megalakuló cégről szerzett az ÁFSZ tudomást, 357 fős induló létszámmal. További 145 cég jelzett minimum 10 főt érintő munkaerő-felvételt, ami összesen 3973 álláslehetőséget jelenthet. A év eddigi két hónapjában összesen 3,8 ezer főt érintő leépítési bejelentés érkezett, ugyanezen időszakban az új munkahelyek és a létszámfelvételi szándékok összege mintegy 8,9 ezer főt tett ki. Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők érintett létszáma a decemberi létszámhoz képest januárban közel 8 ezer fővel, 14%-kal csökkent. Az érintett létszám csökkenése a szokásos januári visszaesést mutatja, ilyen mértékben csökkent az érintett létszám januárban is. A tárgyhónapban az aktív foglalkoztatási eszközökben érintett létszám 48,8 ezer fő volt. A legnagyobb létszámú eszköz tovább is a bértámogatás, s az ebben résztvevők aránya még nőtt is decemberhez képest. A bértámogatásban részt vevő 22,6 ezer fő az összes aktív eszközben érintett létszám közel felét (46%-át) jelenti. Minden negyedik érintett résztvevő munkaerőpiaci képzésben vett részt, számuk 13,2 ezer főt tesz ki. A közhasznú foglalkoztatásban érintettek száma januárban 8,5 ezer fő volt, ezzel ez a harmadik legnépesebb eszköz. Ugyanakkor a januári közhasznú létszámhoz viszonyítva egyharmadával kevesebben voltak ebben az eszközben idén januárban. A vállalkozóvá válás 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi - tehát a januári - adatokat tartalmazzák.

7 támogatásában az érintett létszám 3 ezer fő, mintegy 270 fővel kevesebb, mint decemberben. A más egyéb eszközben résztvevők érintett létszáma a felére esett vissza decemberhez képest, számuk jelenleg 1,4 ezer főt tesz ki. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők megoszlása Proportion of participants in active labour market programmes 2008 január / Január 2008 Közhasznú munkavégzés Public work programmes 18% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 6% Egyéb eszközök Other programmes 3% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 27% Bértámogatás Wage subsidy 46% Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintettek arányai földrajzilag eltérőek. Januárban a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régió kivételével mindenütt a bértámogatásban résztvevők száma volt a legmagasabb. A közhasznú foglalkoztatás aránya továbbra is Közép-Magyarországon a legmagasabb, megelőzi a többi eszközben résztvevők létszámát. Közép-Dunántúlon a munkaerőpiaci képzésben résztvevők aránya magasabb a többi eszközhöz képest. A vállalkozóvá válás támogatásában résztvevők aránya Nyugat- Dunántúlon a legmagasabb, míg Észak-Alföldön a legalacsonyabb. Ebben az eszközben résztvevők régiónkénti arányai a decemberi arányokhoz hasonlóan alakulnak.

8 % 60 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők megoszlása régiónként Proportion of participants in active labour market programmes by regions 2008 január / Január Közép-Magyarország /Central Közép-Dunántúl /Central Nyugat-Dunántúl /Western Dél-Dunántúl /Southern Észak-Magyarország /Northern Észak-Alföld /Northern Great Dél-Alföld /Southern Great Munkaerőpiaci képzés Labour market training Közhasznú munkavégzés Public work programmes Egyéb eszközök Other programmes Bértámogatás Wage subsidy Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők száma 4,7 ezer főt tett ki januárban, ami a korábbi évek tendenciáinak megfelelően mintegy 20%-kal magasabb, mint a decemberi létszám. Januárban az új belépők több mint 60%-a közhasznú foglalkoztatásba lépett be, ez összesen 2,9 ezer főt jelent. A közhasznú foglalkoztatásba belépők száma 15%-kal magasabb, mint az előző hónapban és 14%-kal magasabb, mint az előző év januárjában volt. Januárban az aktív foglalkoztatási eszközökbe belépők egyötöde (21%) valamilyen munkaerőpiaci képzésbe kezdett, ez közel annyi főt jelent, mind decemberben, az előző év azonos hónapjához képest azonban két és félszer többen kezdtek meg idén munkaerőpiaci képzést. A bértámogatásba belépők száma 612 fő volt, közel négyszerese a decemberben belépő létszámnak, s a januárban belépők létszámától is magasabb, 24%-kal. Vállalkozóvá válás támogatásába új belépő januárban 130 fő volt, ami másfélszer annyi, mint decemberben, s több mint háromszorosa az egy évvel korábbi belépő létszámnak.

9 Bértámogatás Wage subsidy 13% Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökbe belépők megoszlása Proportion of entrants to the several active labour market programmes 2008 január / Január 2008 Közhasznú munkavégzés Public work programmes 62% Munkaerőpiaci képzés Labour market training 21% Egyéb eszközök Other programmes 1% Vállalkozóvá válás támogatása Support to become a sole proprietor 3% Az egyes aktív foglalkoztatáspolitikai eszközbe belépők aránya régiónként más és más. Januárban a Nyugat-Dunántúli régió kivételével mindenütt a közhasznú foglalkoztatásba belépők aránya volt a legmagasabb, Nyugat-Dunántúlon viszont a munkaerőpiaci képzésbe lépők aránya kiemelkedően magas volt. A Közép-Dunántúlon szintén magasabb az országos átlagnál a képzésbe belépők aránya. A bértámogatásba belépők aránya Észak- Magyarországon és Dél-Dunántúlon kiemelkedő. A vállalkozóvá válási támogatásba belépők aránya januárban Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb az aktív eszközökbe belépők között.

10 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period previous year fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,0 pályakezdő / school-leavers , ,7 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,8 férfi / males , ,4 nő / females , ,6 szakképzetlen / without qualification , ,6 diplomás / graduates , ,9 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők* / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , ,2 30,3 0,1** - 5,1** , ,6 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, ** %-pont / % point

11 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number 2007 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December 2008 Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,3 4,0 5,3-3,2-7,3-4,5 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 4,0 2,7 3,8-3,8 1,5 4,1

12 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2008 február/ February 2008 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this schoolleaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies jobseekers fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

13 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central 3,8 2,7 Budapest 3,3 2,3 Pest 4,7 3,1 7,6 5,2 Fejér 7,7 5,2 Komárom-Esztergom 5,8 4,0 Veszprém 9,0 6,2 7,1 5,0 Győr-Moson-Sopron 4,8 3,3 Vas 7,0 4,9 Zala 10,4 7,6 15,6 9,8 Baranya 14,4 9,1 Somogy 18,9 11,6 Tolna 13,2 8,4 Northern 18,9 11,9 Borsod-Abaúj-Zemplén 21,1 13,3 Heves 13,7 8,6 Nógrád 19,0 12,5 Észak-Alföld Northern Great 18,8 11,7 Hajdú-Bihar 18,1 11,4 Jász-Nagykun-Szolnok 13,2 8,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg 23,8 14,1 13,0 8,3 Bács-Kiskun 13,1 8,2 Békés 16,4 10,3 Csongrád 10,0 6,7 Összesen - Total 10,8 7,2 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, ) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, )

14 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers 2008 február / Febuary 2008 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest , ,3 Pest , , , ,5 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,7 Zala , , , ,0 Baranya , ,3 Somogy , ,0 Tolna , ,2 Northern , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,2 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,9 Békés , ,0 Csongrád ,4 85 0,5 Összesen - Total , ,0

15 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total ,8% 31,9% 20,8% 4,3% 0,2% 1

16 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2008 február/ February 2008 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

17 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest , ,3 Pest , , , ,8 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém ,9 23 0, , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,5 Zala , , , ,0 Baranya , ,0 Somogy , ,6 Tolna , ,7 Northern , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,4 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,9 Békés ,1-1 0,0 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,4

18 8. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,6 Budapest , ,0 Pest , , , ,3 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas ,8 10 0,3 Zala , , , ,0 Baranya ,0 52 0,5 Somogy , ,6 Tolna , ,6 Northern , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,2 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,3 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,6

19 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,3 Budapest ,0 10 0,5 Pest , , , ,3 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron ,1 1 0,1 Vas , ,0 Zala ,3 45 2, , ,6 Baranya ,9 86 2,3 Somogy , ,3 Tolna , ,4 Northern , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves ,3 93 3,3 Nógrád ,0 22 0,8 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,4 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,8

20 10. A nyilvántartásba belépők létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,4 Budapest , ,9 Pest , , , ,6 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom ,1 66 3,9 Veszprém ,5 47 2, , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,5 Zala , , , ,8 Baranya ,8 70 2,4 Somogy , ,3 Tolna , ,3 Northern , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves ,5 43 2,0 Nógrád ,2 79 4,8 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,5 Csongrád ,6 71 2,6 Összesen - Total , ,5

21 11. A nyilvántartásba először belépők létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest , ,4 Pest , , , ,2 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron ,9 21 6,7 Vas , ,2 Zala , , , ,5 Baranya , ,6 Somogy , ,1 Tolna , ,4 Northern , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,5 Nógrád ,0 1 0,5 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,7 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,4

22 12. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest ,0-7 -0,7 Pest , , , ,5 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron ,6 7 1,4 Vas , ,3 Zala ,3 25 3, ,1 5 0,1 Baranya , ,5 Somogy , ,6 Tolna , ,2 Northern , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves ,6 86 5,4 Nógrád ,6 32 1,9 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 40 2,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,7 Békés ,2 36 1,6 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,7

23 13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképz ő és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

24 14. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,6 Budapest ,0 3 0,6 Pest , , , ,5 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , ,2-4 -0,4 Győr-Moson-Sopron ,4 6 2,8 Vas , ,9 Zala ,4 30 7, , ,5 Baranya , ,6 Somogy ,9 45 4,5 Tolna , ,5 Northern , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves ,7 26 3,3 Nógrád ,8 12 1,3 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 5 0,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,9 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,2

25 15. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,4 Budapest , ,0 Pest , , , ,7 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron ,9 1 0,4 Vas , ,8 Zala ,4-5 -1, , ,1 Baranya ,9 15 1,5 Somogy , ,1 Tolna ,7-7 -1,0 Northern , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves ,1 60 7,4 Nógrád ,1 20 2,7 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok ,7 35 4,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun ,2 49 3,8 Békés ,0 70 6,1 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,9

26 16. A nyilvántartásba belépő pályakezdők száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,1 Budapest , ,7 Pest , , , ,3 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , ,2 27 6,1 Győr-Moson-Sopron , ,8 Vas ,1 5 4,1 Zala , , ,6 41 4,0 Baranya , ,1 Somogy ,1-2 -0,6 Tolna ,7-3 -1,2 Northern , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén ,6-6 -0,8 Heves , ,9 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,6 3 0,2 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,1 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,5

27 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,2 Budapest , ,2 Pest , , , ,1 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,0 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas ,0 21 4,4 Zala , , , ,6 Baranya , ,0 Somogy , ,3 Tolna , ,8 Northern , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,0 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar ,5 41 2,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,9 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,8

28 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

29 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Northern Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

30 20. A nyilvántartásba belépő megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása T he number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,7 Budapest ,4-1 -1,3 Pest , , , ,3 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas ,0-3 -6,7 Zala , , , ,5 Baranya , ,8 Somogy , ,3 Tolna , ,3 Northern , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves ,4 4 6,0 Nógrád ,5 9 15,3 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,1 11 3,0 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,2 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,2

31 21. A bejelentett álláshelyek száma a hónap végén Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,8 Budapest , ,8 Pest , , , ,6 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,6 Zala , , ,5 63 2,9 Baranya , ,9 Somogy , ,4 Tolna , ,8 Northern , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,0 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,6 Békés ,1 1 0,1 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,5

32 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central , ,9 Budapest , ,4 Pest , , , ,3 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,8 Zala , , , ,4 Baranya , ,7 Somogy , ,6 Tolna ,1 29 2,7 Northern , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,1 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,3 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,1

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján Budapest, 2009. január 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben