A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február"

Átírás

1 A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service February 2010 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT AND SOCIAL OFFICE HUNGARY

2 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Nyilvántartott álláskeresık számának alakulása A nyilvántartott álláskeresık száma a februári zárónapon 659,0 ezer fı volt, 6,0 ezer fıvel (0,9%- kal) több mint az elızı hónapban. Az álláskeresık számának növekedése az elızı év azonos hónapjához képest 21,3%-os volt, ami a januári 28,3%-os növekedéshez képest némileg mérséklıdést mutat. Egy év alatt a férfiak létszáma 22,4%-kal, a nık száma 20,0%-kal, a szakképzetlenek létszáma 14,9%-kal, a diplomások száma pedig továbbra is kiugróan nagy arányban, 53,4%-kal emelkedett. A nyilvántartott álláskeresık 25,4%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskeresı. Éves összehasonlításban számuk szeptember óta folyamatos növekedést mutat, ami azt jelzi, hogy a válság kitörésekor regisztrált álláskeresık egy része még mindig nem tudott elhelyezkedni és így ık fokozatosan bekerülnek a tartósan regisztrált álláskeresık állományába. 58,0 48,0 38,0 28,0 18,0 8,0 Nyilvántartott álláskeresık számának alakulása az elızı év azonos idıszakához képest iskolai végzettség szerint (%) -2,0 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 10/01 10/02 8 ált. vagy kevesebb középfokú felsıfokú Az adatok alapján éves viszonylatban jelentısebb mértékben a felsıfokú végzettségő álláskeresık száma emelkedett, de februárban minden csoportban mérséklıdött a növekedés mértéke. Ez a tendencia a gazdasági válság indulása óta megfigyelhetı a nyilvántartott álláskeresık körében. Az álláskeresık számának hónapok óta tartó emelkedése júliustól szeptemberig fıként a pályakezdı fiatalok, októbertıl decemberig a nem pályakezdık beáramlásának volt betudható, azonban a januári és februári növekedés hátterében már mindkét csoport számának mérsékelt növekedése állt. A nyilvántartott álláskeresık februári zárólétszámában a pályakezdık száma 1,6%-kal, míg a nem pályakezdıké 0,9%-kal volt nagyobb, mint egy hónappal korábban februárban a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 605,1 ezer fı volt, míg a szezonálisan kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 659,0 ezer fıt tett

3 ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy februárban a szezonális hatások kiszőrése után 4,8 ezer fıs csökkenés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában. A szezonálisan kiigazított idısor is azt jelzi, hogy februárban jelentıs mértékő szezonális jellegő többlet-munkaerıkínálat volt kimutatható. A szezonális ágazatok nagymértékben csökkentették a foglalkoztatottaik számát, ez azzal magyarázható, hogy még mindig erısen érzékelhetı a téli foglalkoztatási holtszezon. Az elmúlt havi értékhez képest februárban a belépési forgalom 15,9%-kal csökkent, az elsı alkalommal belépık száma viszont 28,9%-kal növekedett, így ebben a hónapban a visszalépık számának csökkenése (-19,6%-os) ellensúlyozta az új belépık számának növekedését. Elızı évhez képest 0,8%-kal (555 fıvel) nıtt a regisztrációba egy hónap alatt belépık száma, míg az új belépık száma 12,5%-kal (1198 fıvel) csökkent. A visszalépık között azon álláskeresık száma mutatott növekedést egy hónap alatt a Dél-alföldi régió kivételével, akiknek az utolsó jelentkezése a munkaügyi központoknál 4 éven túli, azonban csökkenés figyelhetı meg minden régióban azon visszalépık körében, akiknek utolsó jelentkezése 6 hónap és 1 év közé esik. % A nyilvántartásba ismételten visszalépık számának alakulása februárban az elızı hónaphoz képest régiónként 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 KM KD NYD DD ÉM ÉA DA 6 hónapnál nem régebben 6 hónap és 1 év közötti 1 és 4 év közötti 4 éven túli KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld A megváltozott munkaképességő álláskeresık száma februárban 30,9 ezer fı volt. Az elızı hónaphoz képest egy viszonylagos enyhébb, 2,6%-os növekedést mutatott, míg egy év viszonylatában erıteljesebbet, 23,6%-ost második hónapjában a pályakezdı álláskeresık számában 1,6%-os (840 fıs) növekedés következett be az elızı hónaphoz képest. Arányuk az összes nyilvántartott álláskeresı között 8,2%- os értéket mutatott. A tárgyhónapban a regisztrációba belépı pályakezdık száma az elızı hónaphoz képest 30,8%-kal nıtt, többen közülük olyan visszalépı, aki korábban megszakította az ÁFSZ-szel kapcsolatát és most ismét a szervezeten keresztül keres munkalehetıséget, a visszalépık aránya a regisztrációba belépı pályakezdık között 72,9% volt. A legnagyobb arányban az állásukat elsısorban az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, a mezıgazdaság, vadgazdálkodás és erdıgazdálkodás, a közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombiztosítás, az építıipar és a kiskereskedelem területén dolgozók vesztették el februárban. 2

4 Területi különbségek Az elızı hónappal összevetve a nyilvántartott álláskeresık száma 4 régióban növekedést, 3 régióban mérsékelt csökkenést mutatott. A legnagyobb mértékő növekedést Közép- Magyarországon (5,2%) és Közép-Dunántúlon (3,3%) regisztrálták. Megyénként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresık zárónapi számát a legnagyobb változás a fıvárosban, Pest-, Fejér- és Gyır-Moson-Sopron megyében történt, ahol 5,0% feletti volt az egy hónap alatti növekedés mértéke. A legnagyobb mértékő csökkenés Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Somogy- és Békés megyében történt, ezekben a megyékben 1,6 és 2,4% közötti volt a csökkenés. A válság kitörése óta megfigyelt trendnek megfelelıen az álláskeresık száma egy év alatt továbbra is Közép-Magyarországon (53,3%-kal) és Közép-Dunántúlon (29,7%-kal) emelkedett a legnagyobb mértékben, vagyis a legfejlettebb régiókban. Ennek ellenére még mindig sokkal jobb ezeknek a régióknak a helyzete, mint a többi régióé: a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutatójuk lényegesen kedvezıbb a többi régióhoz képest. % Az álláskeresık számának alakulása az elızı év azonos idıszakához képest 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 KM KD NYD DD ÉM ÉA DA KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld A tárgyhavi zárónapon 54,0 ezer fı pályakezdı álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami 20,7%-kal (9,3 ezer fıvel) több mint egy évvel korábban. Továbbra is jellemzı, hogy a pályakezdı álláskeresık száma éves összevetésben - azon területeken nıtt nagyobb mértékben, ahol az összes álláskeresı számában is kiemelkedı volt a növekedés, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon 23,0 és 49,8% közötti volt a pályakezdık számának egy év alatti emelkedése. A februári zárónapon a pályakezdık számának iskolai végzettség szerinti megoszlása a következı: 36,3%-uk legfeljebb 8 általános iskolát, 18,8%-uk szakmunkásképzıt vagy szakiskolát, 19,5%-uk szakközépiskolát, 14,1%-uk gimnáziumot, 3,9%-uk technikumot végzett és 7,5%-uk volt felsıfokú végzettségő. 3

5 Azon munkaügyi központok listája, ahol februárban a legnagyobb mértékő volt a pályakezdı álláskeresık számának egy hónap alatti növekedése. %-os Munkaügyi körzet megnevezése változás mértéke Nagykátai Kirendeltség 26,0 Csornai Kirendeltség 23,4 Mosonmagyaróvári Kirendeltség 23,2 Oroszlányi Kirendeltség 21,2 Komáromi Kirendeltség 21,0 Kapuvári Kirendeltség 19,2 Gyomaendrıdi Kirendeltség 19,0 Monori Kirendeltség 17,3 Zsámbéki Kirendeltség 17,1 Érdi Kirendeltség 16,5 Hatvani Kirendeltség 16,1 Azon munkaügyi központok listája, ahol februárban a legnagyobb mértékő volt a nyilvántartott álláskeresık számának egy hónap alatti növekedése. Munkaügyi körzet megnevezése %-os változás mértéke Bátonyterenyei Kirendeltség -15,6 Biharkeresztesi Kirendeltség -15,4 Enyingi Kirendeltség -12,1 Sellyei Kirendeltség -11,8 Rétsági Kirendeltség -11,6 Gönci Kirendeltség -11,4 Budaörsi Kirendeltség -10,0 Bácsalmási Kirendeltség -9,9 Encsi Kirendeltség -9,8 Sarkadi Kirendeltség -9,5 Celldömölki Kirendeltség -9,0 A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya februárban 15,1%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 9,8% volt. A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak- Magyarország (24,1%) és Észak-Alföld (23,6%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket pedig Közép-Magyarország mutatta (6,9%). A régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk a megyék között. A legrosszabb helyzetőeknél ez a mutató még nagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében 27,9%, Borsod-Abaúj-Zemplénnél pedig 26,3%, miközben a fıvárosi arányszám csak 6,0%. Az elmúlt év során a legkedvezıbb és legkedvezıtlenebb rátájú régiók közötti különbség továbbra is csökkent, de az olló záródása a kedvezıbb helyzetben lévı régiók mutatói átlagon felüli növekedésének eredménye és nem a kedvezıtlenebb helyzető régiók felzárkózásának. 4

6 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 10,8%, ami a munkaerı-felmérésbıl a november januárra, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ez az érték az egy hónappal korábban publikált adathoz képest 0,3%-pontos növekedést mutat és 2,4%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Fıbb ellátási formák február az álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresık száma 244,0 ezer fı volt, 6,8 ezer fıvel (2,9%-kal) több mint az elızı hónapban. A legtöbb álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresıt Közép-Magyarországon (49,9 ezer fıt) és Észak-Alföldön (41,3 ezer fıt) regisztrálták. Az álláskeresési járadékban részesülık száma 165,9 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 4,6%-os (7,3 ezer fıs) visszaesést jelent. A tárgyhónapban Közép-Magyarországon 37,9 ezer és Észak-Alföldön 25,3 ezer személy részére folyósították a legtöbb álláskeresési járadékot. Az álláskeresési járadékosok közül 31,2 ezer fı került ki, melybıl 33,3%-nak sikerült elhelyezkedni önállóan vagy közvetítéssel. Az álláskeresési segélyben részesülık száma februárban 78,1 ezer fı volt, az elızı hónaphoz viszonyítva 0,6%-os csökkenés, míg az elızı év azonos idıszakához képest 53,1%-os emelkedés történt. A segélyben részesülı közül 32,1 ezer fı volt azok száma, aki a járadékfolyósítási idejüket kimerítették és ezután kerültek át a segély a típusába, 41,5 ezer fı b típusba (rövid jogszerzı idı) tartozók száma. A harmadik csoportba csak igen csekély hányada tartozik (közel 5,7%-uk). 5

7 Álláshelyek, bejelentett csoportos létszámleépítések februárban a munkaügyi kirendeltségekhez újonnan bejelentett állások száma az elızı hónaphoz képest mérséklıdött. A munkáltatók ebben a hónapban 24,9 ezer új álláslehetıséget jelentettek be, ami az elızı hónaphoz képest 5,2 ezres (17,2%-os) csökkenést, az elızı év februárjához képest viszont 4,9 ezres (24,7%-os) növekedést mutatott. A februári csökkenésnek a legfıbb oka, hogy a 2010 elején induló támogatott közmunka-programok létszámigényének jelentıs részét már januárban bejelentették a munkaügyi kirendeltségekhez. ezer A támogatott és nem támogatott új állásbejelentések számának alakulása 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 10/01 10/02 Támogatott Nem támogatott Az újonnan bejelentett állások 46,4%-a (11,6 ezer darab) volt nem támogatott álláshely és 53,6%-a (13,4 ezer darab) pedig támogatott foglalkoztatás. Az elızı hónappal összevetve a támogatott álláshelyek 33,2%-os csökkenés, a nem támogatott álláshelyek esetében pedig 14,5%-os növekedés következett be. A 11,6 ezer nem támogatott állásból a legtöbbet Nyugat-Dunántúlon (2591 darabot) és Közép- Magyarországon (2376 darabot) kínálták a munkáltatók. Az Észak-magyarországi 17,4%-os csökkenést kivéve minden régióban növekedés figyelhetı meg az új, nem támogatott álláshely bejelentések tekintetében az elızı hónaphoz képest. Legnagyobb arányú, egy hónap alatti növekedés Észak-Alföldön (84,6%) figyelhetı meg. Régiókon belül vizsgálva az újonnan bejelentett nem támogatott álláshelyeket, egyes esetekben a megyék között igen nagymértékő szóródás figyelhetı meg: így a Közép-dunántúli régión belül Komárom-Esztergom megyében 83,7%-kal nıtt, míg Veszprém megyében 17,4%-kal csökkent a számuk egy hónap alatt februárral összehasonlítva a legnagyobb növekedés Vas megyében (123,8%-os), míg a legnagyobb csökkenés Bács-Kiskun megyében (-48,6%-os) volt megfigyelhetı. A 13,4 ezer támogatott álláshely közül februárban a legtöbbet azokban a régiókban kínálták, ahol a legmagasabb volt a regisztrált álláskeresık száma, így az új állásbejelentések több mint a felét az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban regisztrálták. Az elızı év azonos idıszakához képest a legnagyobb változás Nyugat-Dunántúlon (323,2%-os), Közép-Magyarországon (200,0%- os) és Észak-Alföldön (195,8%-os) következett be februárban. Az Út a munkához program keretében 6,7 ezer fı részére kínáltak közcélú foglalkoztatási lehetıséget. A hónap folyamán összesen 51,4 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 28,0%-os, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 47,9%-os növekedést mutatott. A februári zárónapig összesen 21,2 ezer állás maradt betöltetlen. 6

8 A februári zárónapon (hasonlóan a januári zárónapihoz) a legtöbb támogatás nélküli betöltetlen álláshely az egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások, a feldolgozóipari gépek kezelıi, a kereskedelmi, vendéglátóipari, a gazdasági, pénzintézeti ügyintézı és a vas- és fémipari szakmákban jelentkezett februárban 20 cég, összesen 1263 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest 511 fıvel (68,0%-kal) növekedett a bejelentett elbocsátandó létszám. Az egy évvel korábbi, februári bejelentések létszámtartalmához képest azonban jelentıs csökkenés volt, 3587 fı (74,0%). Ennek fı oka, hogy december és március között csúcsosodott ki a válság hatása, a létszámleépítési bejelentések havonkénti száma ebben az idıszakban érte el a maximumát februárban a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Közép- Magyarországról (577 fı), Közép-Dunántúlról (260 fı), Dél-Alföldrıl (118 fı) érkeztek, e három régió adta az összes bejelentés háromnegyedét. A tevékenységi fıcsoportokat tekintve a februári bejelentések szerint elbocsátandó dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 691 fı (54,7%), szellemi foglalkozású 572 fı (45,3%). A februári bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 46,6%-át a feldolgozóiparból, 21,2%-át a pénzügyi közvetítésbıl, 11,6%-át pedig a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágból készülnek elbocsátani I-II. hónapokban összesen 43 bejelentés érkezett, 2015 fıt érintıen. Az elızı év azonos idıszakában 117 bejelentés volt és összesen fıre vonatkozó leépítési döntést jelentettek be a munkaadók, így 2010-ben az elbocsátandó dolgozók száma az elızı év azonos idıszakában bejelentett létszámhoz képest egyötödére csökkent. A I-II. havi bejelentések összességét tekintve a leépítések régiók szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a teljes létszám kétharmadát a Közép-magyarországi (41,2%), a Közép-dunántúli (14,8%) és a Dél-dunántúli (13,3%) régió adta. 7

9 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE február / February 2010 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this , ,3 pályakezdı / school-leavers , ,7 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,1 férfi / males , ,4 nı / females , ,0 szakképzetlen 1 / without qualification , ,9 diplomás / graduates , ,4 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresık 2 registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) , , , , , , , ,9 25,4 0,3 3-0,3 3 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) , ,4 1 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 2 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 3 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

10 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebbıl megvált. munkaképességő From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépı entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December db / number Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,7 24,0 19,6 24,6 13,1 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 21,3 20,7 15,1 23,6 0, , ,9

11 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl Ebbıl pályakezdı 25 éven aluli From this schoolleaver younger than 25 From this years Ebbıl megváltozott munkaképességő From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépı entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

12 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 6,9 4,7 Budapest 6,0 4,3 Pest 8,2 5,4 13,8 9,2 Fejér 13,9 9,2 Komárom-Esztergom 12,3 8,4 Veszprém 15,1 10,0 11,4 7,8 Gyır-Moson-Sopron 8,5 5,8 Vas 12,1 8,2 Zala 15,2 10,6 19,5 12,2 Baranya 19,2 11,8 Somogy 21,7 13,6 Tolna 17,3 11,0 Northern Hungary 24,1 14,9 Borsod-Abaúj-Zemplén 26,3 15,8 Heves 18,9 12,1 Nógrád 25,1 15,9 Észak-Alföld Northern Great 23,6 14,3 Hajdú-Bihar 23,0 13,8 Jász-Nagykun-Szolnok 18,8 12,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 27,9 16,3 17,6 11,1 Bács-Kiskun 17,9 11,3 Békés 21,2 12,9 Csongrád 14,1 9,1 Összesen - Total 15,1 9,8 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, Hungary)

13 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,7 Pest , , , ,7 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,6 Zala , , , ,0 Baranya , ,4 Somogy , ,0 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,6 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,9 Békés , ,9 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,3

14 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification 2010 február / February 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

15 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

16 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,2 Pest , , , ,1 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,3 Zala , , , ,1 Baranya , ,4 Somogy , ,8 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,2 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,5 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,4

17 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,8 Pest , , , ,1 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,6 Zala , , , ,6 Baranya , ,2 Somogy , ,9 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,4 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,9 Békés , ,4 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,0

18 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old 2010 február /February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest , ,5 Pest , , , ,6 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,9 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,2 Zala , , , ,4 Baranya , ,9 Somogy , ,2 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,9 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,6 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,1

19 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,2 Pest , , , ,4 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,2 Zala , , , ,4 Baranya , ,0 Somogy , ,3 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves ,2 49 1,8 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun ,3 58 1,5 Békés , ,8 Csongrád ,3 83 3,0 Összesen - Total , ,8

20 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,4 Pest , , , ,8 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,6 Zala , , , ,0 Baranya , ,8 Somogy , ,3 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,8 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0-2 -0, , ,8 Bács-Kiskun , ,3 Békés ,3-6 -2,4 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,5

21 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,1 Pest , , , ,8 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,2 Zala , , , ,5 Baranya , ,8 Somogy , ,5 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,8 Nógrád ,6 44 2,3 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,7 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,7

22 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification 2010 február / February 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

23 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,9 Pest , , , ,5 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,8 Zala , , , ,1 Baranya , ,2 Somogy , ,2 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,2 Nógrád ,4 41 3,9 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,6 79 2, , ,6 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,7 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,1

24 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,4 Pest , , , ,3 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,1 Zala , , , ,8 Baranya , ,4 Somogy , ,9 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,1 Nógrád ,7 3 0,3 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,9 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,3

25 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary ,5 5 0,6 Budapest , ,5 Pest , , , ,9 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém ,0 26 9, , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas ,1 5 3,0 Zala , , , ,8 Baranya ,2 34 8,6 Somogy ,1 15 5,5 Tolna , , ,4 68 5,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,8 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great ,6 47 2,7 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,2-4 -0, , ,5 Bács-Kiskun , ,8 Békés ,5 34 8,7 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,9

26 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,6 Pest , , , ,0 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , ,3 50 2,9 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas ,5 35 6,4 Zala , , , ,9 Baranya , ,2 Somogy , ,5 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,0 Nógrád ,0 80 7,7 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,4 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,6

27 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification 2010 február / February 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

28 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups 2010 február / February 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

29 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of disabled jobseekers entering the register 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,4 Pest , , , ,6 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas ,2 4 6,7 Zala , , , ,4 Baranya , ,3 Somogy ,1-5 -6,8 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves ,9-3 -3,1 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,8 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,9

30 21. A bejelentett álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,7 Pest , , ,3 86 5,3 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom ,1 21 3,1 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,6 Zala , , , ,7 Baranya , ,8 Somogy , ,1 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,4 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,6 59 7, , ,3 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,3 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,9

31 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,2 Pest , , , ,9 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom ,5-7 -0,5 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,7 Zala , , , ,9 Baranya , ,4 Somogy , ,7 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,1 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,1 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,9

32 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies 2010 február / February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,3 Pest , , , ,2 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron ,6 77 7,5 Vas , ,8 Zala , , , ,8 Baranya , ,5 Somogy , ,5 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,4 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,0 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,7

33 24. A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of non-supported vacancies 2010 február/ February 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,5 Pest , , , ,2 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,8 Zala , , ,9 47 7,2 Baranya , ,1 Somogy , ,4 Tolna , , ,4-9 -0,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,1 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,2 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,5

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. december Nıtt az újonnan bejelentett álláshelyek száma egy hónap alatt A tárgyhónapban több mint

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. március A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 49,2 ezer darab új

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 37,0 ezer darab új

Részletesebben