A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július"

Átírás

1 A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service July 2007 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerőpiaci helyzet alakulása júliusban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása A nyilvántartott álláskeresők számának március óta tartó csökkenése júliusban emelkedésbe fordult: a tárgyhónapban 9,5 ezer fős (2,4%-os) növekedést figyelhetünk meg a megelőző hónaphoz képest. A tárgyhavi záróérték 412,2 ezer nyilvántartott álláskeresőt tett ki, ami a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 9,4%-os relatív mutatónak felel meg. A közel 10 ezer fős emelkedés mögött jórészt a pályakezdők létszámának júliusi megugrása áll. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma ugyanis 22,7%-kal (mintegy 7,8 ezer fővel) nőtt júliusban a megelőző hónap záróértékéhez képest, ami jelentős szezonális létszám-mozgásra utal. A megelőző év azonos hónapjához képest ugyanis nem változott jelentősen (+0,1%-kal) a pályakezdők létszáma. Számuk a tárgyhónapban 42,2 ezer főt tett ki. A pályakezdők létszámának júliusi megemelkedése azzal magyarázható, hogy az iskolákból való kikerülést követően sok állást kereső pályakezdő fiatal keresi fel a kirendeltségeket. Ezzel függ össze, hogy a diplomás álláskeresők létszáma júniushoz képest a tárgyhónapban 21,7%-kal volt nagyobb. A szezonális ingadozásoktól megtisztított idősor ellentétben a kiigazítatlan adatokban kimutatott növekedéssel - júniusról júliusra 1,1 ezer fős csökkenést mutat. Hasonlóképpen, a pályakezdők idősorának szezonális kiigazítása is csökkenő tendenciát mutat, júniusról júliusra mintegy 1,2 ezer fővel mérséklődött a pályakezdő álláskeresők szezonálisan kiigazított létszáma. Mindez azt mutatja, hogy az eredeti regisztrációs létszámadatokban mutatkozó növekedés egyértelműen szezonális hatás eredménye. A tárgyhavi adatokat az előző év azonos hónapjához viszonyítva a nyilvántartott álláskeresők száma 35,6 ezer fővel, 9,5%-kal növekedett. Az álláskeresők egyes csoportjai létszámának változását tekintve a bázisév azonos időszakához képest az átlagot jelentősen meghaladó mértékben nőtt a tartósan regisztrált álláskeresők száma (22%-kal), némileg azt meghaladó mértékben a fizikai foglalkozásúaké (12,1%-kal) és a szakképzetleneké (10,6%-kal), míg átlag alatti mértékben nőtt a diplomásoké (6,9%-kal), s a 25 évesnél fiatalabbaké (4,7%-kal). A megváltozott munkaképességű álláskeresők létszáma éves összehasonlításban - stagnált. Mivel a tartósan regisztrált álláskeresők száma az átlagosnál lényegesen gyorsabban emelkedett, arányuk mintegy 3 %-ponttal nőtt az egy évvel korábbi adathoz képest, s a tárgyhónapban 29,2%-ot tett ki. Az átlagos regisztrációs idő 324 nap volt. Összesen 57,6 ezer fő belépő álláskeresőt regisztráltak a hónap folyamán a munkaügyi központok. A nyilvántartásba belépők száma 27,9%-kal (12,5 ezer) fővel nőtt a megelőző hónaphoz képest, de tavaly júliushoz viszonyítva mintegy 12%-kal csökkent a belépők száma. A belépők között jelentősen megnőtt az első alkalommal belépő álláskeresők száma: júliusban minden negyedik regisztráló ügyfelet első alkalommal vettek nyilvántartásba. Ez az arány júniusban még csak 17% volt. Az első alkalommal nyilvántartásba vett ügyfelek száma 80,3%-kal nőtt a megelőző hónaphoz képest, miközben valamelyest csökkent az egy évvel korábbi létszámhoz viszonyítva (6,8%-kal). A beáramlási adatok azt mutatják, hogy a belépő és különösen az először belépő álláskeresők számának növekedése mögött jórészt a pályakezdők belépési létszámának megemelkedése áll:

3 júliusban több mint a duplájára emelkedett a nyilvántartásba belépő pályakezdők száma a megelőző hónaphoz képest, s számuk 12,9 ezret tett ki. A megelőző évhez viszonyítva azonban a nyilvántartásba belépő pályakezdők száma csökkent: 2007 júliusában mintegy 14%-kal (2,1 ezer fővel) kevesebb pályakezdőt vettek nyilvántartásba, mint egy évvel korábban. A nyilvántartott álláskeresők összetétele: nem, kor és iskolai végzettség szerint Nemenként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket megállapíthatjuk, hogy a nők száma a férfiakénál lényegesen nagyobb mértékben nőtt. Míg a női álláskeresők száma 8,9 ezer fővel (4,5%-kal) emelkedett egy hónap alatt, addig a férfiaké mindössze közel 600 fővel (0,3%- kal). Ez összefügg azzal, hogy a pályakezdők között valamivel több a nő (arányuk 53%-ot tesz ki), valamint azzal is, hogy nyáron a szezonális ágazatokban jellemzően több férfi dolgozik. Így a nemek aránya a nyilvántartott álláskeresők között júliusban kisebb nőtöbbletet (50,2%) mutatott. Iskolai végzettségüket tekintve a nyilvántartott álláskeresők legnagyobb hányadát a 8 általános osztályt vagy kevesebbet végzettek teszik ki (42%). 31%-uk végzett szakmunkásképzőt vagy szakiskolát, 22% az érettségivel rendelkezők száma, s 5%-ot tesznek ki a diplomások. Figyelemre méltó, hogy míg az összes álláskereső között a diplomások a legtöbben (5 ezer fő), Közép-Magyarországon vannak jelen, addig a pályakezdő diplomás álláskeresők éppen e régióban vannak a legkevesebben (245 fő). Arányait tekintve az összes diplomás álláskereső 24%-a, ezzel szemben a diplomás pályakezdőknek csak 6%-a van nyilvántartva Közép-Magyarországon. Ugyanakkor, a másik póluson, Észak-Alföldön több mint 1,2 ezer fő a diplomás pályakezdők száma. Míg az összes diplomás álláskereső ötöde van nyilvántartva ebben a régióban, addig az összes pályakezdő diplomásnak több mint 30%-a. Korcsoportonként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresőket megállapítható, hogy háromnegyedük a évesek közé tartozik. A 25 évesnél fiatalabbak aránya 17%, míg az 55 évesnél idősebbeké 8%. A megváltozott munkaképességűek teszik ki a nyilvántartott álláskeresők 4,8%-át. Őket az átlagosnál idősebb korszerkezet és kedvezőtlenebb iskolai végzettség szerinti összetétel jellemzi. Közel kétharmaduk (64%-uk) idősebb 45 évesnél, miközben mintegy felük (49,7%- uk) 8 általános osztályt vagy annál kevesebbet végzett. Az érettségivel valamint diplomával rendelkezők aránya együttesen sem éri el a körükben a 20%-ot. Területi különbségek A regionális adatok éves összevetésben továbbra is jelentős területi eltéréseket mutatnak a nyilvántartott álláskeresők számának az alakulásában. Az országos átlagnál (+9,5%) több mint kétszer nagyobb mértékben nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma a Közép- Magyarországi régióban (19,7%), valamelyest átlag feletti volt a növekedés Észak-Alföldön (12,8%), míg Nyugat-Dunántúlon jóval átlag alatti (3,7%). Közép-Dunántúlon - egyedüliként a régiók közül - csökkent egy év alatt a nyilvántartott álláskeresők száma (0,6%-kal). Ezzel együtt továbbra is Közép-Magyarország helyzete a legkedvezőbb, a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva itt 3,5%, ami 13,7 %- ponttal kevesebb a negatív póluson álló Észak-Magyarország adatánál. Máshogy fogalmazva:

4 Észak-Magyarországon (és Észak-Alföldön is) közel ötször akkora a nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója, mint Közép-Magyarországon. Júliusban a legtöbb álláskeresőként nyilvántartásba vett pályakezdő Észak-Alföldön (3,6 ezer fő) és Észak-Magyarországon (2,8 ezer fő) volt. Arányuk a nyilvántartásba belépők között szintén e régiókban volt az országos átlagnál magasabb. Míg országosan a tárgyhónapban a nyilvántartásba belépők 22%-a volt pályakezdő, addig például Észak-Alföldön 28% ez az arány. Ezzel szemben Közép-Magyarországon a nyilvántartásba belépők 10%-a volt a tárgyhónapban pályakezdő. Összességében a pályakezdő álláskeresők a kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetű régiókban vannak jelen nagyobb arányban az összes álláskereső között. Míg arányuk Közép- Magyarországon 3,6%-ot tesz ki, addig Észak-Alföldön 13%, Észak Magyarországon 12% ez az arány. Mindez összefügg a szűkösebb munkaerőpiaci lehetőségekkel és a pályakezdők képzettségével is. Míg Észak-Magyarországon a pályakezdő munkanélküliek 45%-a, Észak- Alföldön 40%-a 8 általánost vagy kevesebb osztályt végzett, addig Nyugat-Dunántúlon 20%, Közép-Dunántúlon valamint Közép- Magyarországon 25% ennek a csoportnak az aránya. Főbb ellátási formák Az álláskeresési járadékban részesülők száma a tárgyhavi zárónapon 93,1 ezer főt tett ki, ami egy hónap alatt 3,8 ezer fős (4,3%-os), egy év alatt pedig 11,8 ezer fős (14,6%-os) létszámbővülést jelent. Az álláskeresési járadékból kilépők száma 20 ezer fő volt a tárgyhónapban, s 29%-uknak sikerült elhelyezkednie. Az álláskeresési járadékosok közül elhelyezkedettek száma május óta csökken, az előző hónaphoz képest júliusban 13,6%-kal csökkent a számuk. A járadékosok mellett júliusban némileg nőtt az álláskeresési segélyben részesülők száma is, a megelőző hónaphoz képest (7,7%-kal), de éves összevetésben létszámuk valamelyest csökkent (4,8%-kal). A tárgyhavi zárónapon mintegy 32,4 ezer fő részesült ebben az ellátásban. A segélyben részesülők legnagyobb hányada (46%-a) járadékfolyósítási idejét kimerítette és ezt követően került át az álláskeresési segélyben részesülők csoportjába. További 44%-uk a rövid jogszerző idővel rendelkezők típusába tartozik, ők azok, akik járadékot nyilvántartásba vételükkor nem kaphattak. 10%-ot tesznek ki az álláskeresési segély harmadik ún. nyugdíj előtti típusába tartozók. Ebben a harmadik típusú segélyben részesülők száma mintegy 82%-kal nőtt a bázisévhez viszonyítva, ezen ellátási forma fokozatosan szorítja ki a kifutó nyugdíj előtti segélyt, amelyben 1,5 ezer fő részesült 2007 júliusában. A bázisévi létszámadathoz viszonyítva ez több mint 50%-os csökkenést jelent. E kettő - egymást felváltó a nyugdíjhoz közeledő álláskeresőket támogató ellátásban összesen 4,9 ezer fő részesült a tárgyhónapban, ami a bázisévhez képest 8,3%-kal kevesebb érintett létszámot jelent. Júliusban a rendszeres szociális segélyben részesülők létszáma 131 ezer főt tett ki. Létszámuk február óta lényegében stagnál. A megelőző év azonos időszakához képest azonban egy jelentősebb bővülés mutatható ki: létszámuk 15,9%-kal nőtt a bázisévhez viszonyítva.

5 Aktív eszközök 1 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben résztvevők együttes érintett létszáma júniusban 5,1 ezer fős (8,9%-os) emelkedést mutatott a megelőző hónaphoz képest. Az év első felében a legmagasabb havi létszámadat a júniusi, 61,8 ezer fős érintett létszámmal. A megelőző év azonos időszakához képest azonban 2007 júniusában kevesebben vettek részt valamilyen aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben (a csökkenés 18,2%-ot tett ki). A tárgyhónapban valamennyi aktív eszközben nőtt a résztvevők száma a megelőző hónaphoz képest, de a megelőző év azonos időszakával összevetve némi átrendeződésnek lehetünk tanúi. Míg nőtt a közhasznú munkavégzésben résztvevők száma (7%-kal), jelentősen csökkent a bértámogatásban érintetteké (29,3%-kal). Valamelyest csökkent a képzésekben részt vevők száma is júniusban a megelőző évhez képest (5,3%-kal) ban ugyanis a képzések az év elején felfutottak, melynek a résztvevők számában megmutatkozó hatása júniusra is áthúzódott, ilyen felfutás 2007-ben nem volt. Ezzel együtt továbbra is a bértámogatás a legnagyobb volumenben alkalmazott aktív eszköz, a résztvevők száma 22,4 ezer fő volt a tárgyhavi zárónapon. Ezt követi a közhasznú munkavégzés 18,9 ezer fővel, majd a képzések 14 ezer résztvevővel. Kis volumenű eszköz a vállalkozóvá válás támogatása, melyben 2,4 ezer fő részesült. Ez egy-harmaddal kevesebb érintett létszámot jelent az egy évvel korábbi létszámadathoz képest. Bejelentett álláshelyek és leépítések Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeihez júliusban 33,1 ezer állásra érkezett munkaerőigény bejelentés, ami 9,1 ezerrel (21,7%-kal) kevesebb a megelőző hónaphoz viszonyítva. Jelentősen csökkent a bejelentett álláshelyek száma a megelőző évhez képest is, 20,5%-kal. A júliusban bejelentett új álláshelyek 66%-a nem támogatott munkaerő-igény volt. Az előző hónap végéről maradt betöltetlen álláshelyekkel együtt 70 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez. Ez a szám szintén kevesebb mind az előző havi adathoz (-8,1 ezer), mind a júliusi adathoz (-18,5 ezer) képest. Éves összehasonlításban a csökkenés mértéke 20,9%-ot tesz ki. Átlagon felüli volt a rendelkezésre álló, közvetíthető álláshelyek számának csökkenése Közép-Magyarországon (-29,6%), valamint Nyugat-Dunántúlon (- 27,5%). A hónap folyamán a munkaügyi központokhoz 38 létszámleépítési bejelentés érkezett, ez együttesen mintegy 1085 munkahely megszűnését eredményezheti. A megszűnő munkahelyeket azonban ellensúlyozzák a munkaerő felvételek, és a létrejövő új álláshelyek. A hónap folyamán 6 megalakuló cégről szerzett az ÁFSZ tudomást, 111 fős induló létszámmal. További 162 cég jelzett minimum 10 főt érintő munkaerő-felvételt, ami összesen 4190 álláslehetőséget jelenthet. A év eddigi hét hónapjában összesen 20,9 ezer főt érintő leépítési bejelentés érkezett, ugyanezen időszakban az új munkahelyek és a létszámfelvételi szándékok összege mintegy 35,2 ezer főt tett ki. 1 Az aktív eszközökre vonatkozó adatok az előző havi - tehát a júniusi - adatokat tartalmazzák.

6 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest / Changes compared to the same period fő / number %-ban / in % fő / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this , ,5 pályakezdő / school-leavers ,7 57 0,1 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,7 férfi / males , ,4 nő / females , ,6 fizikai foglalkozású / manual workers , ,1 szellemi foglalkozású / non manual workers , ,2 szakképzetlen / without qualification , ,6 diplomás / graduates , ,9 megváltozott munkaképességű / disabled jobseekers nyilvántartásba belépők / monthly inflow to the register első alkalommal belépő álláskeresők / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresők* / registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) Ratio of long-term registered (%) Átlagos regisztrációs idő (nap) / Average length of registration (day) , , , , , , , ,0 29,2 0,6** - 3,0** ,8 21 6,9 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, ** %-pont / % point 7

7 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Időszak / Month Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this school-leaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megvált. munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az előző év azonos időszakához, % / Changes compared to the same period ,5 4,1 4,5 1,5 1,6-21,0 Az utolsó hónap változása az előző év azonos hónapjához / Changes compared to the same period Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 9,5 0,1 4,7-0,4-11,6-20,9 8

8 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES. Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskereső Registered jobseekers Ebből pályakezdő From this schoolleaver Ebből 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebből megváltozott munkaképességű From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépő entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fő / number fő / number fő / number fő / number fő / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

9 3. A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresők aránya / The ratio of registered jobseekers compored to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 3,5 2,5 Budapest 3,1 2,2 Pest 4,3 2,9 6,5 4,4 Fejér 6,8 4,6 Komárom-Esztergom 5,2 3,6 Veszprém 7,3 4,9 5,9 4,2 Győr-Moson-Sopron 3,8 2,6 Vas 6,1 4,3 Zala 8,7 6,4 12,8 8,2 Baranya 12,4 8,0 Somogy 14,8 9,3 Tolna 10,9 7,1 17,2 10,6 Borsod-Abaúj-Zemplén 19,7 12,0 Heves 11,8 7,4 Nógrád 17,0 10,8 Észak-Alföld Northern Great 16,1 9,9 Hajdú-Bihar 15,1 9,5 Jász-Nagykun-Szolnok 11,4 7,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 20,6 12,2 11,2 7,0 Bács-Kiskun 11,0 6,9 Békés 14,3 8,7 Csongrád 8,8 5,7 Összesen - Total 9,4 6,2 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerőmérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2006 december 31-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 31. December (CSO, Hungary) 10

10 4. A nyilvántartott álláskeresők létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,8 Pest , , , ,6 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,7 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,3 Zala , , , ,3 Baranya , ,9 Somogy , ,8 Tolna ,1 16 0, , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,0 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,6 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,5 11

11 5. A nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

12 6. A nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

13 7. A nyilvántartott álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,8 Budapest , ,5 Pest , , , ,8 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,3 Zala , , , ,8 Baranya , ,5 Somogy , ,9 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,5 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,9 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,4 14

14 7. A nyilvántartott álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,1 Budapest , ,4 Pest , , , ,5 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,1 Zala , , , ,7 Baranya , ,3 Somogy , ,7 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,6 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,4 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,6 15

15 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresők száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,4 Budapest , ,3 Pest ,5 39 1, , ,1 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,3 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas ,3 52 4,5 Zala , , , ,1 Baranya , ,6 Somogy ,0 1 0,0 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,2 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok ,3 98 2,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun ,0 18 0,5 Békés , ,7 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,7 16

16 10. A nyilvántartásba belépők létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,0 Budapest , ,1 Pest ,0 53 1, , ,6 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,6 Győr-Moson-Sopron ,9-6 -0,4 Vas ,6 5 0,4 Zala , , , ,5 Baranya , ,6 Somogy , ,6 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,4 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,1 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,6 17

17 11. A nyilvántartásba először belépők létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,2 Budapest , ,5 Pest , , , ,4 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,2 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,9 Zala , , , ,3 Baranya ,0 52 8,3 Somogy ,5 31 6,8 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves ,2 16 3,3 Nógrád ,7 0 0,0 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,2 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,8 18

18 12. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary száma, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,8 Budapest , ,9 Pest , , , ,6 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,0 Zala , , , ,2 Baranya , ,0 Somogy , ,6 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,1 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,3 Csongrád , ,3 Összesen - Total ,7 57 0,1 19

19 13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

20 14. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,2 Budapest ,3 21 5,9 Pest , , , ,4 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,7 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,2 Zala , , , ,1 Baranya ,6-5 -0,5 Somogy , ,9 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves ,9 26 3,4 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,4 Békés ,5-5 -0,4 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,1 21

21 15. A nyilvántartott pályakezdő álláskereső nők létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,8 Budapest , ,9 Pest , , , ,6 Fejér ,4 3 0,5 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,4 Vas ,3 0 0,0 Zala , , , ,3 Baranya , ,5 Somogy , ,3 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,6 Nógrád ,7 43 5,5 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun ,6 33 2,4 Békés , ,4 Csongrád , ,9 Összesen - Total , ,4 22

22 16. A nyilvántartásba belépő pályakezdők száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,8 Budapest , ,1 Pest , , , ,4 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,1 Győr-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,3 Zala , , , ,5 Baranya , ,3 Somogy ,2-4 -0,9 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves ,5-9 -1,7 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,2 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,9 23

23 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,8 Budapest , ,7 Pest , , , ,0 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém ,2 14 3, , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,1 Vas ,6 10 2,3 Zala ,7 5 0, , ,8 Baranya , ,7 Somogy ,0 11 1,1 Tolna ,5 26 3, ,8 12 0,4 Borsod-Abaúj-Zemplén ,3 52 4,5 Heves ,7 0 0,0 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar ,1 52 3,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,9 2 0,0 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,2 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,4 24

24 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification 2007 julius / July 2007 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképző és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Főiskola és egyetem tertiary education Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

25 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idősebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

26 20. A nyilvántartásba belépő megváltozott munkaképességű álláskeresők száma és változása T he number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Létszám, fő Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,6 Budapest , ,4 Pest , , , ,8 Fejér ,5-5 -5,8 Komárom-Esztergom ,4-1 -1,2 Veszprém , , , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,3 Vas ,5 7 24,1 Zala , , , ,2 Baranya , ,9 Somogy ,4-6 -7,8 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,1 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,5 Békés , ,2 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,1 27

27 21. A bejelentett álláshelyek száma a hónap végén Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,7 Budapest , ,0 Pest , , , ,6 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,7 Győr-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,1 Zala , , , ,3 Baranya , ,6 Somogy , ,5 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,4 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,7 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,1 28

28 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,6 Budapest , ,9 Pest , , , ,9 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,5 Győr-Moson-Sopron , ,8 Vas ,4 92 5,3 Zala , , , ,3 Baranya , ,1 Somogy , ,7 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,3 Nógrád ,1 7 0,4 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,5 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,9 29

29 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,7 Budapest , ,1 Pest , , , ,7 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,7 Győr-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,8 Zala , , , ,5 Baranya , ,7 Somogy , ,6 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,9 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,6 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,5 30

30 24. A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of non-supported vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Közép-Magyarország Central Hungary Száma, db Változás az előző hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az előző évhez képest Changes compared to the same period Number fő / number % fő / number % , ,0 Budapest , ,0 Pest , , , ,5 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,4 Győr-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,0 Zala , , , ,2 Baranya , ,9 Somogy , ,3 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,7 Nógrád ,7 13 3,3 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,5 Csongrád ,4 15 1,4 Összesen - Total , ,7 31

31 25. A munkaügyi központokhoz beérkezett létszámleépítési bejelentések valamint a munkaügyi központok tudomására jutott 10 fő feletti létszámfelvételek és új munkahelyteremtések Notices of major layoffs reported to the County Labour Centres, and new jobs created by new firms, plus recruitments by existing employers over 10 persons Régiók és megyék / Regions and Counties Létszámleépítési bejelentések Notices of major layoffs darabszám no. of notices érintett létszám no. of persons Új munkahelyteremtések Jobs at new firms darabszám no. of firms induló létszám no. of persons Több mint 10 főt felvevő cégek Firms recruiting more than 10 persons darabszám no. of firms létszámfelvétel no. of persons Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

32 26. A munkaügyi központokhoz beérkezett létszámleépítési bejelentések valamint a munkaügyi központok tudomására jutott 10 fő feletti létszámfelvételek és új munkahelyteremtések Notices of major layoffs reported to the County Labour Centres, and new jobs created by new firms, plus recruitments by existing employers over 10 persons 2007 január-július / January-July 2007 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszámleépítési bejelentések Notices of major layoffs darabszám no. of notices érintett létszám no. of persons Új munkahelyteremtések Jobs at new firms darabszám no. of firms induló létszám no. of persons Több mint 10 főt felvevő cégek Firms recruiting more than 10 persons darabszám no. of firms létszámfelvétel no. of persons Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. december 46,4 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek decemberben A december hónap folyamán

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben