A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december"

Átírás

1 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National Employment Service December 2010 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY

2 A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december Nyilvántartott álláskeresık száma Tárgyhónapban az álláskeresık zárónapi száma 591,3 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 6,3%-os (35,0 ezer fıs) emelkedést, míg az elızı év azonos idıszakához képest 2,2%- os (13,3 ezer fıs) csökkenést mutatott május óta az álláskeresık számának változása az elızı év azonos hónapjához képest csökkenı trend látszik. % Az álláskeresık számának változása az elızı hónaphoz és az elızı év azonos hónapjához képest 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 28,3 elızı hónap elızı év 21,3 14,2 8,0 5,7 6,3 0,9 0,7 0,5 2,0-0,6-2,2-1,4-0,6-1,8-1,4-0,7-3,2-4,1-4,2-4,2-2,2-6,6-7,5 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09 10/10 10/11 10/12 A nyilvántartásba belépık száma 80,7 ezer fıt tett ki. Az elmúlt havi értékhez képest decemberben a belépési forgalom jelentısen növekedett (19,4%-kal), míg az elsı alkalommal belépık száma 10,7%-kal csökkent. A belépık számának növekedését a regisztrációba visszalépı álláskeresık számának 22,5%-os emelkedése okozta. Az elızı évhez képest a regisztrációba belépık száma 6,7%-kal nıtt, míg az elsı alkalommal belépık száma 8,8%-kal csökkent decemberben a nyilvántartásból kilépık 36,5%-a helyezkedett el önállóan vagy közvetítéssel. A nyilvántartott álláskeresık 28,9%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskeresı. Az elızı hónaphoz képest az arányuk 1,0 %-ponttal csökkent, ami nem annak a következménye, hogy a tartós álláskeresık száma visszaesett, hanem az össz álláskeresık száma nagyobb mértékben nıtt, mint a tartósak létszáma, elıbbi 6,3%-kal, utóbbi 2,7%-kal. A decemberi zárónapon számuk 170,9 ezer fıt tett ki, egy év alatt jelentısen, 10,9%-kal nıtt a számuk.

3 2010. decemberben a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 587,5 ezer fı volt, míg a szezonális kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 591,3 ezer fıt tett ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy decemberben a szezonális hatások kiszőrése után 7,1 ezer fıs növekedés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában. A szezonálisan kiigazított idısor azt jelzi, hogy decemberben már szezonális jellegő többlet-munkaerıkínálat volt kimutatható. A pályakezdık munkaerıpiacán többlet-munkaerıkereslet, míg a nem pályakezdı csoportjában többlet-munkaerıkínálatról beszélünk (jelentısen csökkent a foglalkoztatottak száma a szezonális ágazatokban). Egy hónap alatt az álláskeresık száma a férfiaknál 9,1%-kal, a nıknél 3,4%-kal, a szakképzetleneknél 6,8%-kal és diplomás álláskeresıknél pedig 0,6%-kal emelkedett decemberhez képest ezekben a csoportokban a következı változások mentek végbe: a férfiak körében -5,1%-os, a nık körében +1,2%-os, a szakképzetlenek +1,4%-os, míg a diplomások körében +7,0%-os változás következett be. A decemberi zárónapon 53,2 ezer pályakezdı szerepelt a nyilvántartásban, arányuk az össz nyilvántartott álláskeresı között 9,0%-os értéket tett ki. Egy hónap alatt a pályakezdı álláskeresık számában 0,5%-os csökkenés figyelhetı, míg 3,7%-os emelkedés elızı év decemberhez képest. Egy hónap alatt a Közép-magyarországi és az Észak-magyarországi régió kivételével csökkent a létszámuk. A pályakezdı álláskeresık száma éves összevetésben a legnagyobb mértékben Közép-Magyarországon nıtt (62,3%-kal). Arányuk az összes nyilvántartott álláskeresı között 9,0%-os értéket mutatott, míg egy évvel korábban 8,5%-ot. Decemberben a pályakezdı álláskeresık iskolai végzettség szerinti megoszlása a következı: a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek 36,5%, a szakmunkásképzıt vagy szakiskolát végzettek 18,4%, a szakközépiskolát vagy technikumot végezettek 23,4%-os, a gimnáziumot végzettek 14,4%, a felsıfokú végzettségőek esetében pedig 7,3%. A nyilvántartott álláskeresık között decemberben 5,4%-ot tett ki a megváltozott munkaképességő álláskeresık aránya. Létszámuk 31,9 ezer fıtt tett ki, egy hónap alatt 4,2%- kal, míg egy év alatt 13,4%-kal nıtt. A megváltozott munkaképességőekre jellemzı, hogy közöttük több a nı (55,6%), s mind korösszetételüket, mind iskolai végzettségüket tekintve kedvezıtlenebb helyzetben vannak az összes álláskeresı csoporthoz képest. Lényegesen magasabb közöttük a legfeljebb 8 általános iskolát végzett (48,6%) és a 45 éven felüliek (70,7%). Területi különbségek A legnagyobb számú álláskeresıt továbbra is Észak-Alföldön (137,5 ezer fı) és Észak- Magyarországon (109,2 ezer fı) találhatjuk és a legtöbb pályakezdıt Észak-Alföldön (14,9 ezer fı) és Észak-Magyarországon (11,1 ezer fı). 2

4 ezer Nyilvántartott pályakezdı és össz álláskeresık száma decemberben KM KD NYD DD ÉM ÉA DA pályakezdı álláskeresı össz álláskeresı KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak- Alföld; DA: Dél-Alföld Az elızı hónappal összevetve a nyilvántartott álláskeresık számát Észak-Alföldön és Dél- Alföldön volt a legnagyobb volumenő növekedés, elıbbi esetében 9,9 ezer fıs, utóbbi esetében 7,1 ezer fıs emelkedés következett be. Elızı év decemberhez képest Közép-Magyarország és Észak-Alföld kivételével a régiókban csökkent a regisztráltak száma. A legnagyobb mérséklıdés továbbra is Nyugat-Dunántúlon (11,2%-os) illetve Közép-Dunántúlon (7,6%-os) következett be. A legtöbb nyilvántartásba belépı álláskeresıt Észak-Alföldön és Dél-Alföldön találunk. Egy hónap alatt az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régióban nıtt a belépık száma a legnagyobb mértékben. Azon munkaügyi központok listája, ahol decemberben a legnagyobb mértékő volt belépı álláskeresık számának egy hónap alatti növekedése: Egy hónap alatt a belépı álláskeresık számának növekedése, % Bácsalmási Kirendeltség 160,0 Békéscsabai Kirendeltség 120,6 Tatabányai Kirendeltség 95,3 Tabi Kirendeltség 94,3 Sárbogárdi Kirendeltség 93,3 Kiskunfélegyházi Kirendeltség 89,9 Mezıcsáti Kirendeltség 88,1 Kunhegyesi Kirendeltség 86,4 Hajdúböszörményi Kirendeltség 85,7 Békési Kirendeltség 85,6 Kapuvári Kirendeltség 84,6 Azon munkaügyi központok listája, ahol decemberben a legnagyobb mértékő volt belépı álláskeresık számának egy hónap alatti csökkenése: Egy hónap alatt a belépı álláskeresık számának növekedése, % Komádi Kirendeltség -42,3 Pétervásárai Kirendeltség -36,2 3

5 Gyöngyösi Kirendeltség -27,0 Csengeri Kirendeltség -25,1 Edelényi Kirendeltség -24,6 Keszthelyi Kirendeltség -24,1 Oroszlányi Kirendeltség -23,4 Balatonfüredi Kirendeltség -21,0 Salgótarjáni Kirendeltség -20,9 Zalaszentgróti Kirendeltség -18,0 Kisvárdai Kirendeltség -14,0 A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya decemberben 13,5%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 8,8% volt. Az elızı hónaphoz képest a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutató értéke 0,8 %-ponttal, a munkavállalási korú népességhez viszonyított mutatóé pedig 0,3 %-ponttal emelkedett. A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak-Alföld (22,1%) és Észak-Magyarország (21,5%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket továbbra is Közép-Magyarország mutatta (6,7%). A régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk a megyék között. A legrosszabb helyzetőeknél ez a mutató még nagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 26,6%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 23,9%, miközben a fıvárosi arányszám csak 6,1% volt. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 10,7%, ami a munkaerı-felmérésbıl a szeptember-novemberre, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ebben az értékben az egy hónappal korábban publikált adathoz képest 0,2 %-pontos csökkenés, míg elızı év azonos idıszakához képest 0,2 %-pontos emelkedés tapasztalható. Fıbb ellátási adatok decemberben az álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresık száma 193,2 ezer fı volt, 24,2 ezer fıvel (14,2%-kal) több mint az elızı hónapban. A legtöbb álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresıt Közép-Magyarországon (41,4 ezer fıt) és Észak-Alföldön (37,0 ezer fıt) regisztrálták. Az álláskeresési járadékban részesülık száma 115,8 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 11,5%-os (11,9 ezer fıs) emelkedést jelent. A tárgyhónapban Közép-Magyarországon 29,3 ezer és Észak-Alföldön 19,7 ezer személy részére folyósították a legtöbb álláskeresési járadékot. Egy hónap alatt a legnagyobb emelkedés Észak-Alföldön (19,5%-os) és Dél- Alföldön (15,7%-os) történt. Az álláskeresési járadékosok közül 22,4 ezer fı került ki, melybıl 30,5%-nak sikerült elhelyezkedni önállóan vagy közvetítéssel. Az álláskeresési segélyben részesülık száma decemberben 77,3 ezer fı volt, az elızı hónaphoz viszonyítva 18,9%-os, míg az elızı év azonos idıszakához képest 5,6%-os emelkedés történt. A segélyben részesülı közül 25,9 ezer fı volt azok száma, aki a járadékfolyósítási idejüket kimerítették és ezután kerültek át a segély a típusába, 45,9 ezer fı b típusba (rövid jogszerzı idı) tartozók száma. A harmadik csoportba csak igen csekély hányada tartozik (7,1%-uk). 4

6 Álláshelyek A foglalkoztatók a tárgyhónapban 15,9 ezer darab új álláslehetıséget jelentettek be, melyek száma egy hónap alatt 25,0%-kal (5,3 ezer darabbal) csökkent. E csökkenés a támogatott álláshelyek számának visszaesésével magyarázható. Ugyanakkor az elızı év azonos idıszakához képest a hónap folyamán bejelentett munkaerıigények száma 9,9%-kal (1,4 ezer darabbal) emelkedett. A legtöbb új állásbejelentés a Közép-magyarországi és a Nyugatdunántúli régióból érkezett, elızı esetében 3,6 ezer darab, míg utóbbi esetében 3,5 ezer darab, e két régió az összes állás 44,3%-át adta. Az elızı hónaphoz képest legnagyobb visszaesés Észak-Alföldön történt, 49,9%-kal csökkent az állások száma, ami nagy részben a támogatott állások számának apadásának a következménye. Az elızı év azonos hónapjához képest Nyugat-Dunántúlon 49,2%-kal emelkedett az újonnan bejelentett munkaerıigények száma. Az újonnan bejelentett állások 73,9%-a volt nem támogatott álláshely, 26,1%-át pedig valamilyen támogatott foglalkoztatási forma keretén belül kínálták a munkáltatók. Két megye kivételével (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a tárgyhónapban minden megyében a nem támogatott állások voltak túlsúlyban. Decemberben a bejelentett nem támogatott állások száma 11,7 ezer darab volt, ami számában az elızı hónaphoz képest 4,9%-os csökkenést, az elızı év azonos idıszakához képest pedig 37,1%-os növekedést mutatott. A legtöbb új nem támogatott álláslehetıséget továbbra is Nyugat-Dunántúlon (3,2 ezer darabot) és Közép-Magyarországon (3,2 ezer darabot) kínálták a foglalkoztatók. Említésre méltó Nyugat-Dunántúlon a +15,8%-os, míg Észak-Magyarországon a -32,0%-os változás az elızı hónaphoz képest. A megyéket tekintve a legnagyobb növekedés Zala megyében 5

7 (86,2%-os) és a legnagyobb csökkenés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (57,2%-os) történt az elızı hónaphoz képest. Az elızı év azonos hónapjához képest egy régió kivételével (Dél- Alföld) nıtt a nem támogatott újonnan bejelentett álláshelyek száma. Az elızı év decemberhez képest kiemelendı a Közép-dunántúli régióban végbemenı 78,3%-os növekedés, azon belül is Komárom-Esztergom megye (163,8%-os). Az új nem támogatott állások legnagyobb részét 19,2%-át az egyéb gazdasági szolgáltatás, a 6,9%-át szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 6,3 %-át az élelmiszer, ital gyártása és 6,1%-át a építıipar nemzetgazdasági ágazatból jelentették be a munkáltatók. A támogatott állások száma decemberben 4,1 ezer darab volt, ami alig haladta meg az elızı hónap felét, decemberhez viszonyítva pedig 29,7%-os csökkenés következett be. Az egy hónap alatti nagymértékő csökkenésnek elıidézıje az, hogy a január elsejétıl a közfoglalkoztatás rendszere átalakul, megszőnnek a közcélú-, a közhasznú munka és a hagyományos közmunkaprogramok és új közfoglalkoztatási formák jönnek létre. A támogatott állások 25,5%-át az Út a munkához program keretén belül meghirdetett közcélú állások teszik ki, melyek között a legnagyobb számban az egyéb segédmunkások, a takarítók, ırök, tehát a szakképzettséget nem igénylı foglalkozások találhatóak. A legtöbb újonnan bejelentett támogatott állást a tárgyhónapban továbbra is Észak- Magyarországon (1,6 ezer darabot) és Észak-Alföldön (0,7 ezer darabot) kínálták és e két régió teszi az összes támogatott állás 55,0%-át. Novemberhez képest az elızıekben említett okok miatt kivétel nélkül minden régióban csökkent a számuk, a legnagyobb visszaesés Dél- Dunántúlon és Észak-Alföldön történt. Az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva is minden régióban csökkenés történt a támogatott álláshelyek számában. A hónap folyamán összesen 31,3 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 7,6 ezer darabbal, az elızı év azonos idıszakához képest pedig 4,2 ezer darabbal csökkent. A decemberi zárónapig 11,7 ezer állás maradt betöltetlen, melybıl a legtöbb állásbejelentés a közigazgatás területérıl (amely a közcélú munka és a közmunka munkaerıigényét takarja), valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az építıipar ágazatból érkezett. 6

8 Létszám-leépítések decemberben 39 cég, összesen 1622 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest 196 fıvel (10,8%-kal) csökkent a bejelentett elbocsátandó létszám. Az egy évvel korábbi, decemberi bejelentések létszámtartalmához képest is csökkenés következett be (172 fıs 9,6%-os). fı Bejelentett csoportos létszám-leépítések alakulása /11 09/02 09/05 09/08 09/11 10/02 10/05 10/08 10/ decemberben a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Közép-Magyarországról (1195 fı) és Közép-Dunántúlról (230 fı) érkeztek, e két régió adta az összes bejelentés 87,9%-át. Állománycsoportonként az elbocsátásra kerülı dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 795 fı (49,0%), szellemi foglalkozású 827 fı (51,0%). A decemberi bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 47,0%-át (762 fıt) a feldolgozóiparból, 23,7%-át (385 fıt) pedig a szállítás, raktározás, posta, távközlésbıl készülnek elbocsátani. 7

9 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE 2010 december / December 2010 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this álláskeresési ellátásra jogosult / eligible for jobseekers' allowance rendelkezésre állási támogatásban részesül 1 / recepients of availability support ellátás nélküli álláskeresık / jobseekers without any benefit , , , , , , , ,2 pályakezdı / school-leavers , ,7 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,3 férfi / males , ,1 nı / females , ,2 szakképzetlen 2 / without qualification , ,4 diplomás / graduates , ,0 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresık 3 registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) , , , , , , , ,9 28,9 1,0 4-3,4 4 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) ,9 17 5,1 1 Rendszeres szociális segélyben részesőlık számával együtt. / These data also contain the recepients of regular social assistance. 2 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 3 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 4 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

10 1. Az NFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 Ebbıl megvált. munkaképességő From this Nyilvántartásba belépı Entrants to the register years disabled jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies db / number Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,7 6,7-1,9 16,4-5,5 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % -2,2 3,7-4,3 13,4 6, , ,5

11 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2010 december / December 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskeresı Ebbıl pályakezdı Ebbıl 25 éven aluli Ebbıl megváltozott Nyilvántartásba belépı Rendelkezésre álló álláshelyek Registered jobseekers From this From this munkaképességő Entrants to the Number of school-leaver younger than 25 years From this disabled register unfilled vacancies jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

12 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population * (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 6,7 4,6 Budapest 6,1 4,3 Pest 7,6 5,0 11,4 7,6 Fejér 12,0 7,9 Komárom-Esztergom 9,9 6,8 Veszprém 12,0 7,9 9,1 6,2 Gyır-Moson-Sopron 6,7 4,6 Vas 8,7 5,9 Zala 12,9 9,0 17,5 10,9 Baranya 17,7 10,8 Somogy 19,5 12,2 Tolna 14,6 9,3 Northern Hungary 21,5 13,3 Borsod-Abaúj-Zemplén 23,9 14,4 Heves 16,0 10,2 Nógrád 22,0 14,0 Észak-Alföld Northern Great 22,1 13,4 Hajdú-Bihar 21,3 12,8 Jász-Nagykun-Szolnok 17,1 11,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 26,6 15,6 15,5 9,8 Bács-Kiskun 15,6 9,8 Békés 19,0 11,6 Csongrád 12,5 8,1 Összesen - Total 13,5 8,8 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, Hungary)

13 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest , ,7 Pest , , , ,6 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,0 Vas , ,1 Zala , , , ,6 Baranya , ,7 Somogy , ,5 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,0 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,3 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,2

14 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

15 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

16 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,0 Pest , , , ,4 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,9 Zala , , , ,3 Baranya , ,1 Somogy , ,0 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,4 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,5 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,1

17 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers 2010 December/ December 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,3 Pest , , , ,3 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron ,9 60 0,9 Vas , ,6 Zala , , , ,7 Baranya , ,9 Somogy , ,6 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,9 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,4 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,2

18 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest , ,2 Pest ,2 25 0, , ,6 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,9 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,7 Zala , , , ,2 Baranya , ,7 Somogy , ,8 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves , ,3 Nógrád , ,9 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,8 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,3

19 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,7 Pest ,1 90 1, , ,3 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,3 Zala , , , ,1 Baranya , ,8 Somogy , ,2 Tolna , , ,6 91 0,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,7 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,1 Békés , ,6 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,7

20 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary ,0 9 0,4 Budapest ,1 58 4,2 Pest , , , ,1 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,3 Zala , , , ,7 Baranya ,8-7 -4,4 Somogy ,2 12 7,7 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves ,5 8 6,9 Nógrád ,9-7 -6,6 Észak-Alföld Northern Great ,6 25 3,2 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok ,0-1 -0,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,5 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,8

21 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,7 Pest , , ,2 68 1,6 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,5 Zala , , ,1 56 0,9 Baranya , ,3 Somogy , ,6 Tolna ,0 28 1, , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves ,1 19 1,0 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar ,2 11 0,2 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 53 2,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,9 Csongrád ,9 82 3,7 Összesen - Total , ,7

22 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

23 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,7 Pest , , , ,2 Fejér ,1 55 6,8 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , ,5-2 -0,1 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,3 Zala , , ,1-3 -0,1 Baranya ,7-2 -0,1 Somogy , ,3 Tolna ,9 26 3, , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves ,3-8 -0,8 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 34 2,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,6 Békés ,0 63 4,6 Csongrád ,2 70 6,6 Összesen - Total , ,5

24 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,3 Pest , , , ,4 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,2 Zala , , ,5 59 1,9 Baranya , ,7 Somogy , ,8 Tolna ,1 2 0, ,4 8 0,2 Borsod-Abaúj-Zemplén ,8 1 0,0 Heves ,8 27 2,9 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great ,3 76 1,1 Hajdú-Bihar ,6 61 2,6 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 19 1,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,9-4 -0, ,6-4 -0,1 Bács-Kiskun ,8 72 4,1 Békés , ,3 Csongrád ,0 12 1,0 Összesen - Total , ,0

25 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,7 Pest , , , ,8 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém ,9 3 1, ,1 40 9,6 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,8 Zala ,8 9 7, , ,0 Baranya , ,2 Somogy , ,8 Tolna , , ,5 77 7,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves ,4-6 -2,9 Nógrád ,9-1 -0,5 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar ,6 42 8,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,5 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,6

26 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,1 Pest , , , ,1 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , ,3 64 3,9 Gyır-Moson-Sopron ,9 38 7,5 Vas ,6 13 2,4 Zala ,8 13 2, , ,8 Baranya , ,3 Somogy , ,8 Tolna ,2 57 6, , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves ,7 47 5,0 Nógrád , ,0 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,6 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,4

27 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

28 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

29 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of disabled jobseekers entering the register Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,3 Pest ,6-1 -0, , ,6 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém ,0-7 -9, , ,3 Gyır-Moson-Sopron ,3 4 6,3 Vas , ,0 Zala ,8 0 0, , ,5 Baranya , ,2 Somogy , ,2 Tolna ,4-4 -5, ,3 11 2,7 Borsod-Abaúj-Zemplén ,9 11 4,5 Heves ,0 6 8,1 Nógrád ,3-6 -7,1 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,7 17 3,3 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,2 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,9

30 21. A bejelentett álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,5 Budapest ,3 92 5,5 Pest , , , ,5 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,3 Zala , , ,8-4 -0,7 Baranya , ,2 Somogy ,7 8 3,4 Tolna , , , ,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,4 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,7 Csongrád ,0 9 1,9 Összesen - Total , ,0

31 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,6 Pest , , , ,6 Fejér ,9 46 4,6 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron ,4 82 5,3 Vas , ,2 Zala , , , ,6 Baranya , ,9 Somogy , ,4 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves , ,2 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun ,1-6 -0,4 Békés , ,9 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,5

32 23. A hónap folyamán bejelentett új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,4 Pest , , , ,8 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,5 Zala , , , ,2 Baranya , ,0 Somogy , ,5 Tolna , , ,1 42 1,8 Borsod-Abaúj-Zemplén ,8 0 0,0 Heves , ,6 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun ,2 4 0,5 Békés , ,1 Csongrád ,5 51 7,0 Összesen - Total , ,9

33 24. A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma és változása Monthly inflow of non-supported vacancies Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest , ,4 Pest ,8 24 4, , ,3 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron ,4 16 2,6 Vas , ,8 Zala , , , ,1 Baranya , ,3 Somogy , ,7 Tolna , , ,0 27 3,7 Borsod-Abaúj-Zemplén ,7 8 2,6 Heves , ,2 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,2-6 -3, , ,7 Bács-Kiskun ,4 37 6,5 Békés , ,6 Csongrád ,0 9 1,7 Összesen - Total , ,1

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. december Egytizedével több állásbejelentés történt a tárgyhónapban mint 2009. decemberben A foglalkoztatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. március A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 49,2 ezer darab új

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. december Nıtt az újonnan bejelentett álláshelyek száma egy hónap alatt A tárgyhónapban több mint

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 37,0 ezer darab új

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. szeptember Csekély mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban 28,4

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján június A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. június Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján április A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. április Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. augusztus Tavaly augusztushoz képest növekedés mutatkozott a bejelentett állások számában 2010. augusztusban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján április Budapest, 2009. május 8. SAJTÓKÖZLEMÉNY A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. április 55,4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi

Részletesebben