A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március"

Átírás

1 A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service March 2010 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT AND SOCIAL OFFICE HUNGARY

2 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Nyilvántartott álláskeresık száma A nyilvántartott álláskeresık száma a márciusi zárónapon fı volt, fıvel (2,2%-kal) kevesebb, mint az elızı hónapban. Az álláskeresık számának márciusi csökkenése annak köszönhetı, hogy az elızı hónaphoz képest jelentısen, 21,6%-kal (15,2 ezer fıvel) mérséklıdött a belépési forgalom, bár ennek volumene még mindig magasabb az elızı év azonos idıszakához (15,5%-kal, 10,1 ezer fıvel) képest. Emellett jelentıs a nyilvántartásból történı kiáramlás, ami a kedvezı szezonális hatások mellett elsısorban a közcélú munkaalkalmakra történı elhelyezkedések nem csökkenı számának köszönhetı. Márciusban 17,8 ezren léptek ki a nyilvántartott álláskeresık közül rövid idejő (fıként közcélú) munkákba. % Nyilvántartott álláskeresık számának változása az elızı év azonos idıszakához képest régiónként 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 10/01 10/02 10/03 KM KD NYD DD ÉM ÉA DA KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld Az álláskeresık számának növekedése az elızı év azonos hónapjához képest 14,2%-os volt, amely az elızı hónapokhoz képest egy viszonylag kisebb mértékő növekedést takar. Az egy év alatti növekedés január óta minden régióban csökkenı tendenciát mutatott. A növekedés mértéke a munkaerı-piacilag kedvezıbb (magasabb aktivitási aránnyal rendelkezı, gazdaságilag fejlettebb) helyzetben lévı régiókban volt a legnagyobb márciusban az elızı év márciushoz képest Közép-Magyarországot (43,3%-os) és Közép-Dunántúlt (19,3%) kivéve a régiókban az országos átlag alatti (14,2%) volt az emelkedés mértéke. Egy év alatt mind a férfiak és mind a nık létszáma 14,2%-kal, a szakképzetlenek létszáma 8,5%- kal, a diplomások száma pedig továbbra is kiugróan nagy arányban (47,2%-kal) emelkedett. A nyilvántartott álláskeresık 26,3%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskeresı. Éves összehasonlításban számuk szeptember óta folyamatos növekedést mutat, ami azt

3 jelzi, hogy a válság kitörésekor regisztrált álláskeresık egy része még mindig nem tudott elhelyezkedni és így ık fokozatosan bekerülnek a tartósan regisztrált álláskeresık állományába márciusban a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 602,5 ezer fı volt, míg a szezonálisan kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 644,2,0 ezer fıt tett ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy márciusban a szezonális hatások kiszőrése után is csökkenés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában, az elızı hónaphoz képest 1,9 ezer fıvel csökkent az álláskeresık száma. A szezonálisan kiigazított idısor is azt jelzi, hogy márciusban is jelentıs mértékő szezonális jellegő többlet-munkaerıkínálat volt kimutatható. A szezonális ágazatokban azonban már nıtt a foglalkoztatottak száma. A nyilvántartásba belépık száma és változása 2010/Márc. az elızı hónaphoz képest Változás, % az elızı év azonos hónapjához képest Elıször belépı ,9-21,1 ismételten belépı ,3-14,7 Ebbıl az utolsó jelentkezése: <= 6 hó ,9 7,9 6 hó < x < 12 hó ,9 0,6 1 év < x < 4 év ,1-39,8 > 4 év ,8-14,3 Az elmúlt havi értékhez képest márciusban a belépési forgalom 21,6%-kal (15202 fıvel) és az elsı alkalommal belépık száma 23,9%-kal (1998 fıvel) csökkent. Elızı évhez képest a regisztrációba egy hónap alatt belépık száma 15,5%-kal (10077 fıvel), míg az új belépık száma 21,1%-kal (1709 fıvel) csökkent. A nyilvántartásba visszalépık között a legnagyobb arányban azok az álláskeresık voltak, akiknek a legutolsó jelentkezése a kirendeltségeken 4 éven túli, de számuk január óta folyamatosan csökken és elızı év azonos idıszakához képest is csökkenést mutat. Növekedés figyelhetı a belépı álláskeresık azon körében, akiknek belépése és jelentkezése között maximum 6 hónap telt el. A nyilvántartásba elıször belépı álláskeresık száma foglalkozások szerint március FEOR szám, megnevezés Létszám 9190 egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) eladó irodai adminisztrátor, írnok egyéb irodai jellegő foglalkozások tehergépkocsi-vezetı egyéb ırök és hasonló jellegő egyszerő 125 foglalkozások 8193 gyártósori összeszerelı lakatos lakás-, intézménytakarító kereskedelmi ügyintézı közgazdász pénzügyi ügyintézı 93 2

4 A nyilvántartásba újonnan belépı álláskeresık között legtöbben az egyéb segédmunkások, eladók és irodai adminisztrátorok vannak márciusban. Az összes álláskeresı között a legnagyobb arányban az állásukat elsısorban az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, a mezıgazdaság, vadgazdálkodás és erdıgazdálkodás, a közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombiztosítás, az építıipar és a kiskereskedelem területén dolgozók vesztették el márciusban március hónapjában a pályakezdı álláskeresık számában 1,4%-os mérséklıdés következett be az elızı hónaphoz képest. Arányuk az összes nyilvántartott álláskeresı között 8,3%-os értéket mutatott. A tárgyhónapban a regisztrációba belépı pályakezdık száma az elızı hónaphoz képest 21,3%-kal csökkent. A tárgyhavi zárónapon 53,2 ezer fı pályakezdı álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami 15,0%-kal (6,9 ezer fıvel) több mint egy évvel korábban. A pályakezdı álláskeresık száma éves összevetésben a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon (33,1%-kal), Nyugat-Dunántúlon (26,9%-kal) és Dél-Alföldön (26,7%-kal) emelkedett. A márciusi zárónapon a pályakezdık számának iskolai végzettség szerinti megoszlása a következı: 36,5%-uk legfeljebb 8 általános iskolát, 18,5%-uk szakmunkásképzıt vagy szakiskolát, 19,2%-uk szakközépiskolát, 14,2%-uk gimnáziumot, 3,8%-uk technikumot végzett és 7,8%-uk volt felsıfokú végzettségő. A megváltozott munkaképességő álláskeresık száma márciusban 31,1 ezer fı volt. Az elızı hónaphoz képest egy enyhébb (0,7%-os), míg elızı év azonos hónapjához képest erıteljesebb (20,9%-os) növekedést mutatott. A területi különbségek Az elızı hónappal összevetve a nyilvántartott álláskeresık száma minden régióban - a Közép- Magyarország kivételével - mérsékelt csökkenést mutatott. A legnagyobb mértékő csökkenést Nyugat-Dunántúlon (4,7%-os), Dél-Dunántúlon (3,0%-os) és Dél-Alföldön (3,0%-os) regisztrálták. Megyénként vizsgálva a nyilvántartott álláskeresık zárónapi számát a legnagyobb változás Vas-, Gyır-Moson-Sopron-, Békés-, Veszprém- és Zala megyében történt, ahol 3,8% feletti volt az egy hónap alatti mérséklıdés mértéke. A legnagyobb mértékő növekedés a Fıvárosban és Fejér megyében történt, ahol 1,2% körüli volt a növekedés mértéke. Azon munkaügyi kirendeltségek listája, ahol a legnagyobb volt a csökkenés mértéke nyilvántartott álláskeresık körében az elızı hónaphoz képest márciusban. Munkaügyi körzet megnevezése %-os változás mértéke Biharkeresztesi Kirendeltség -15,3 Kapuvári Kirendeltség -13,2 Sellyei Kirendeltség -12,3 Vámospércsi Kirendeltség -11,3 Csornai Kirendeltség -9,8 Szécsényi Kirendeltség -9,1 Celldömölki Kirendeltség -9,0 Sárvári Kirendeltség -8,7 Szeghalomi Kirendeltség -8,4 Csongrádi Kirendeltség -8,1 3

5 Azon munkaügyi kirendeltségek listája, ahol a legnagyobb volt a növekedés mértéke nyilvántartott álláskeresık körében az elızı hónaphoz képest márciusban. Munkaügyi körzet megnevezése %-os változás mértéke Hajdúhadházi Kirendeltség 6,7 Sárbogárdi Kirendeltség 6,6 Budapest, Bajáki utcai Kirendeltség 5,6 Budapest, Darus utcai Kirendeltség 5,4 Hajdúnánási Kirendeltség 3,7 Budapest, János utcai Kirendeltség 3,1 Gödöllıi Kirendeltség 2,9 Dunaújvárosi Kirendeltség 2,3 Oroszlányi Kirendeltség 2,3 Váci Kirendeltség 2,3 Bicskei Kirendeltség 2,1 A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya márciusban 14,7%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 9,6% volt. Mindkét relatív mutató esetében hónapok óta tartó növekvı tendencia márciusban megtört, hiszen az elızı hónaphoz képest a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke 0,4%-ponttal, míg a munkavállalási korú népességhez viszonyított mutatóé 0,2%-ponttal csökkent. % A nyilvántartott álláskeresık aránya a gazdaságilag aktív népességhez Országos átlag A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak- Magyarország (23,6%) és Észak-Alföld (23,%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket pedig Közép-Magyarország mutatta (6,9%). A régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk a megyék között. A legrosszabb helyzetőeknél ez a mutató még nagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében 27,0%, Borsod-Abaúj-Zemplénnél pedig 25,7%, miközben a fıvárosi arányszám csak 6,1%. Az elmúlt év során a legkedvezıbb és legkedvezıtlenebb rátájú régiók közötti különbség továbbra is csökkent, de az olló záródása a kedvezıbb helyzetben lévı régiók mutatói átlagon felüli növekedésének eredménye és nem a kedvezıtlenebb helyzető régiók felzárkózásának. 4

6 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 11,4%, ami a munkaerı-felmérésbıl a december februárra, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ez az érték az egy hónappal korábban publikált adathoz képest 0,6%-pontos növekedést mutat és 2,6%-ponttal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Fıbb ellátási formák márciusban az álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresık száma 225,8 ezer fı volt, 18,2 ezer fıvel (7,4%-kal) kevesebb mint az elızı hónapban. A legtöbb álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresıt Közép-Magyarországon (49,5 ezer fıt) és Észak-Alföldön (37,0 ezer fıt) regisztrálták. Az álláskeresési járadékban részesülık száma 158,2 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 4,6%-os (7,7 ezer fıs) visszaesést jelent. A tárgyhónapban Közép-Magyarországon 37,8 ezer és Észak-Alföldön 24,1 ezer személy részére folyósították a legtöbb álláskeresési járadékot. Minden régióban csökkenés történt az elızı hónaphoz képest, a legnagyobb visszaesés pedig Nyugat- Dunántúlon (9,1%-os) és Dél-Dunántúlon (7,5%-os) történt. Az álláskeresési járadékosok közül 33,4 ezer fı került ki, melybıl 40,2%-nak sikerült elhelyezkedni önállóan vagy közvetítéssel. Az álláskeresési segélyben részesülık száma márciusban 67,6 ezer fı volt, az elızı hónaphoz viszonyítva 13,4%-os csökkenés, míg az elızı év azonos idıszakához képest 48,4%-os emelkedés történt. A segélyben részesülı közül 31,0 ezer fı volt azok száma, aki a járadékfolyósítási idejüket kimerítették és ezután kerültek át a segély a típusába, 32,0 ezer fı b típusba (rövid jogszerzı idı) tartozók száma. A harmadik csoportba csak igen csekély hányada tartozik (közel 6,8%-uk). ezer fı 200 Ellátásben részesültek száma elllátási formánként ÁS/a típus ÁS/b típus Álláskereséi segély ÁS/c típus Álláskeresési járadék március február március rát+rszs 5

7 Bejelentett álláshelyek, létszám-leépítések márciusban a munkaügyi kirendeltségekhez újonnan bejelentett állások száma az elızı hónaphoz képest növekedett. A munkáltatók ebben a hónapban 35,9 ezer új álláslehetıséget jelentettek be, ami az elızı hónaphoz képest 10,9 ezres (43,7%-os) emelkedést, az elızı év márciusához képest viszont 1,1 ezres (-3,1%-os) csökkenést mutatott. A márciusi növekedésben szerepet játszott az újabb támogatott közmunka- és közcélú munka-programok létszámigényének emelkedése, de nem elhanyagolható a nem támogatott álláshelyek számának növekedése sem. db A havonta bejelentett új támogatott és nem támogatott álláshelyek számának alakulása március március 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 10/01 10/02 10/03 Támogatott Nem támogatott Az újonnan bejelentett állások 38,8%-a (13,9 ezer darab) volt nem támogatott álláshely és 61,2%-a (21,9 ezer darab) pedig támogatott foglalkoztatás. Az elızı hónappal összevetve a támogatott álláshelyek 64,2%-os, a nem támogatott álláshelyek esetében pedig 20,1%-os növekedés következett be. A nem támogatott álláshelyek esetében az emelkedés már december óta megfigyelhetı, ami a munkaerı-piaci helyzet javulásának az egyik jele lehet. A 13,9 ezer nem támogatott állásból a legtöbbet Közép-Magyarországon (3236 darabot), Nyugat- Dunántúlon (3106 darabot) és Dél-Alföldön (2868 darabot) kínálták a munkáltatók. Minden régióban növekedés figyelhetı meg az új nem támogatott álláshely bejelentések tekintetében az elızı hónaphoz képest. Legnagyobb arányú, egy hónap alatti növekedés Közép-Magyarországon (36,2%) figyelhetı meg. Az új nem támogatott állások legnagyobb részét az építıipar, az egyéb gazdasági szolgáltatások és a kiskereskedelem területén kínálták a munkáltatók. Régiókon belül vizsgálva az újonnan bejelentett nem támogatott álláshelyeket, egyes esetekben a megyék között igen nagymértékő szóródás figyelhetı meg: így a Észak-magyarországi régión belül Heves megyében 49,6%-kal nıtt, míg Borsod-Abaúj Zemplén megyében 18,7%-kal csökkent a számuk egy hónap alatt márciussal összehasonlítva a legnagyobb növekedés Veszprém megyében (88,7%-os), míg a legnagyobb csökkenés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (-66,9%- os) volt megfigyelhetı. Márciusban a bejelentett nem támogatott állások 39,2%-a igényelt szakképzettséget és 70,3%-a vonatkozott határozatlan idejő szerzıdésre. 6

8 db Újonnan bejelentett közfoglalkoztatási jellegő álláshelyek száma március KM KD NYD DD ÉM ÉA DA közcélú munka támogatása közhasznú munkavégzés támogatása támogatott közmunka KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld A 21,8 ezer támogatott álláshely közül márciusban a legtöbbet Észak-Magyarországon (7129 darabot) és Észak-Alföldön (6578 darabot) kínálták. Az elızı év azonos idıszakához képest a legnagyobb változás Észak-Alföldön (47,0%-os) és Észak-Magyarországon (37,0%-os) következett be márciusban. Legnagyobb részük, 45,2%-uk közcélú jellegő, 27,7%-uk támogatott közmunka jellegő munkaalkalom volt és nem elhanyagolható a közhasznú munkavégzés (arányuk 5,8%-os) támogatása sem az új, támogatott álláshelyek tekintetében. Mind három közfoglalkozatási forma létszámigénye az elızı hónaphoz képest jelentıs mértékben emelkedett: a közcélú 47,6%-kal, a közmunka 111,8%-kal, a közhasznú 104,2%-kal. Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön regisztrálták a legtöbb álláshelyet mind három foglalkoztatási forma esetében. Közcélú munkák 73,6%-át, a közhasznú munkák 42,1%-át és a közmunkák 69,5%-át ebben a két kedvezıtlen helyzetben lévı régiókban kínálták. Az Út a munkához program keretében 9907 fı részére kínáltak közcélú foglalkoztatási lehetıséget. A hónap folyamán összesen 57,0 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 10,9%-os, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 10,3%-os növekedést mutatott. A márciusi zárónapig összesen 25,4 ezer állás maradt betöltetlen. A márciusi zárónapon a legtöbb támogatás nélküli betöltetlen álláshely az egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások, a kereskedelmi, vendéglátóipari, a feldolgozóipari gépek kezelıi, a gazdasági, pénzintézeti ügyintézı és a vas- és fémipari szakmákban jelentkezett márciusban 26 cég, összesen 1312 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest 49 fıvel (3,9%-kal) növekedett a bejelentett elbocsátandó létszám. Az egy évvel korábbi, márciusi bejelentések létszámtartalmához képest azonban jelentıs csökkenés volt, 4493 fı (77,4%). Ennek fı oka, hogy december és március között csúcsosodott ki a válság hatása, a létszámleépítési bejelentések havonkénti száma ebben az idıszakban érte el a maximumát. 7

9 Bejelentett csoportos létszám-leépítések alakulása (fı) /01 08/04 08/07 08/10 09/01 09/04 09/07 09/10 10/ márciusban a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Közép- Magyarországról (450 fı), Észak-Alföldrıl (358 fı), Észak-Magyarországról (171 fı) érkeztek, e három régió adta az összes bejelentés háromnegyedét. A tevékenységi fıcsoportokat tekintve a márciusi bejelentések szerint elbocsátandó dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 886 fı (67,5%), szellemi foglalkozású 426 fı (32,5%). A márciusi bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 76,9%-át a feldolgozóiparból, 18,3%-át pedig a szállítás, raktározás, posta, távközlés, 2,4%-át építıipar ágból készülnek elbocsátani elsı negyedévében összesen 69 bejelentés érkezett, 3327 fıt érintıen. Az elızı év azonos idıszakában 207 bejelentés volt és összesen fıre vonatkozó leépítési döntést jelentettek be a munkaadók, így 2010-ben az elbocsátandó dolgozók száma az elızı év azonos idıszakában bejelentett létszámhoz képest egyötödére csökkent. A I-III. havi bejelentések összességét tekintve a leépítések régiók szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a teljes létszám kétharmadát a Közép-magyarországi (38,5%), Észak-alföldi (15,9%) és a Nyugat-dunántúli (11,5%) régió adta. A nemzetgazdasági ágak I-III. havi összesítését tekintve a feldolgozóipar részesedése az összes bejelentést nézve 55,1%, a következı legnagyobb a szállítás, raktározás, posta, távközlés (12,4%), a pénzügyi közvetítés ág már csak 8,1%-os részesedéssel szerepel. Az elbocsátásra kerülı dolgozók 64,6%-a (2148 fı) fizikai és 35,4%-a (1179 fı) szellemi munkakörben dolgozott munkaadójánál. Amíg Közép-magyarországi régióban az elbocsátásra kerülık 72,2%-a szellemi foglalkozású, addig a Észak-alföldi régióban ez az arány mindössze 2,2%. 8

10 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE március / March 2010 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this , ,2 pályakezdı / school-leavers , ,0 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,2 férfi / males , ,2 nı / females , ,2 szakképzetlen 1 / without qualification , ,5 diplomás / graduates , ,2 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers , , , , , ,1 tartósan regisztrált álláskeresık 2 registered jobseekers longer than a year , ,1 Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) 26,3 1, ,5 3 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) , ,8 1 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 2 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 3 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

11 Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebbıl megváltozott munkaképességő From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépı entrants to the register fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies db / number 2009 Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year ,0 20,9 15,2 23,3 3,9 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % 14,2 15,0 7,2 20,9-15, , ,3

12 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 years Ebbıl megváltozott munkaképességő From this disabled jobseekers Nyilvántartásba belépı entrants to the register Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

13 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers 2010 március / March 2010 Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population* (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 6,9 4,8 Budapest 6,1 4,3 Pest 8,2 5,4 13,6 9,1 Fejér 14,1 9,3 Komárom-Esztergom 12,0 8,3 Veszprém 14,5 9,6 10,9 7,4 Gyır-Moson-Sopron 8,1 5,5 Vas 11,4 7,7 Zala 14,6 10,2 19,0 11,8 Baranya 18,6 11,4 Somogy 21,0 13,1 Tolna 16,9 10,7 Northern Hungary 23,6 14,5 Borsod-Abaúj-Zemplén 25,7 15,5 Heves 18,4 11,7 Nógrád 24,3 15,4 Észak-Alföld Northern Great 23,0 14,0 Hajdú-Bihar 22,5 13,5 Jász-Nagykun-Szolnok 18,2 11,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg 27,0 15,8 17,1 10,7 Bács-Kiskun 17,5 11,0 Békés 20,3 12,4 Csongrád 13,8 8,9 Összesen - Total 14,7 9,6 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, Hungary)

14 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers 2010 március / March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,2 Pest , , , ,3 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,1 Veszprém , , , ,2 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,8 Zala , , , ,6 Baranya , ,6 Somogy , ,4 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,4 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,2 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,4 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,2

15 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification 2010 március / March 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

16 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

17 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,0 Pest , , , ,0 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,4 Zala , , , ,1 Baranya , ,7 Somogy , ,9 Tolna , ,7 Northern Hungary , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,3 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,2 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,2

18 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,6 Pest , , , ,5 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,9 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,0 Zala , , , ,0 Baranya , ,5 Somogy , ,8 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,0 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,1 Csongrád , ,2 Összesen - Total , ,2

19 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old 2010 március /March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,9 Pest , , , ,0 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,0 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,5 Zala , , , ,2 Baranya , ,7 Somogy , ,4 Tolna ,5 85 3, , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,7 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,2 Csongrád , ,5 Összesen - Total , ,2

20 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest ,8 19 0,3 Pest , , , ,0 Fejér ,8-8 -0,3 Komárom-Esztergom , ,2 Veszprém , , , ,4 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,4 Zala , , , ,9 Baranya , ,7 Somogy , ,5 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,4 Nógrád , ,3 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,6 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,3 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,5

21 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register 2010 március / March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,1 Pest , , , ,7 Fejér , ,1 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,5 Zala , , , ,0 Baranya , ,5 Somogy , ,2 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,9 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,1 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,1

22 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest , ,0 Pest , , , ,1 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,9 Gyır-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,8 Zala , , , ,1 Baranya , ,1 Somogy , ,5 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,2 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,9 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,0

23 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

24 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,6 Pest , , , ,1 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,9 Zala , , , ,6 Baranya ,3 75 5,6 Somogy , ,4 Tolna , ,1 Northern Hungary , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,6 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,0 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,1 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,8

25 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,4 Pest , , , ,2 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,0 Zala , , , ,5 Baranya ,6 79 6,8 Somogy , ,6 Tolna ,6 39 5, , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,4 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,6 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,2

26 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register 2010 március / March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,9 Pest , , , ,5 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , ,0 33 6,9 Gyır-Moson-Sopron , ,5 Vas , ,7 Zala , , , ,4 Baranya , ,7 Somogy ,9 0 0,0 Tolna , , , ,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,6 Nógrád , ,6 Észak-Alföld Northern Great ,7 80 5,6 Hajdú-Bihar ,0 22 4,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 24 4, ,0 78 8,7 Bács-Kiskun , ,1 Békés ,3-5 -2,0 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,3

27 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,8 Pest , , , ,6 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,3 Veszprém , , ,9 2 0,1 Gyır-Moson-Sopron ,8 30 5,7 Vas ,0 37 6,7 Zala , , , ,7 Baranya , ,6 Somogy , ,9 Tolna , , , ,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,1 Heves , ,2 Nógrád ,3 82 7,8 Észak-Alföld Northern Great , ,0 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,3 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,8 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,9

28 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

29 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups 2010 március / March 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

30 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of disabled jobseekers entering the register 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,1 Pest ,0 5 4, ,4 7 2,7 Fejér , ,6 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas ,7 1 2,3 Zala ,1-5 -9, , ,3 Baranya , ,6 Somogy ,8-2 -2,7 Tolna , , ,7 25 6,8 Borsod-Abaúj-Zemplén ,0 18 8,1 Heves ,3 5 7,6 Nógrád ,0 2 2,6 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,1 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,1 Csongrád , ,8 Összesen - Total , ,4

31 21. A bejelentett álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month 2010 március/ March 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,9 Pest ,1 27 1, , ,1 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,7 Zala , , , ,9 Baranya , ,1 Somogy ,9 43 6,8 Tolna , , , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves ,7 57 7,1 Nógrád ,6 26 3,1 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,1 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,3

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2007. szeptember Több mint 72 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek szeptemberben

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. március A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 49,2 ezer darab új

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben