A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november"

Átírás

1 A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment Service Nov 2010 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT AND SOCIAL OFFICE HUNGARY

2 Nyilvántartott álláskeresık A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november Tárgyhónapban az álláskeresık zárónapi száma 556,2 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 2,0%-os (10,7 ezer fıs) emelkedést, míg az elızı év azonos idıszakához képest 4,2%- os (24,2 ezer fıs) csökkenést mutatott május óta az álláskeresık számának változása az elızı év azonos hónapjához képest csökkenı trendet mutat. % Az álláskeresık számának változása az elızı hónaphoz és az elızı év azonos hónapjához képest 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 28,3 elızı hónap elızı év 21,3 14,2 8,0 5,7 0,9 0,7 0,5 2,0-0,6-2,2-1,4-0,6-1,8-1,4-0,7-3,2-4,1-4,2-4,2-6,6-7,5 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09 10/10 10/11 A nyilvántartásba belépık száma 67,6 ezer fıt tett ki. Az elmúlt havi értékhez képest novemberben a belépési forgalom csupán 2,5%-kal növekedett, míg az elsı alkalommal belépık száma 19,1%-kal csökkent. Az elızı évhez képest a regisztrációba belépık száma 6,1%-kal, míg az elsı alkalommal belépık száma 16,0%-kal csökkent novemberben a nyilvántartásból kilépık 37,5%-a helyezkedett el önállóan vagy közvetítéssel. A nyilvántartott álláskeresık 29,9%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskeresı. A novemberi zárónapon számuk 166,4 ezer fıt tett ki, ami az elızı hónaphoz képest némi növekedést jelent, egy év alatt pedig jelentısen, 13,8%-kal nıtt a számuk. A tartós álláskeresık között a legtöbben (közel 60%-ban) azok az álláskeresık vannak, akiknek a nyilvántartásban töltött idejük 1 és 2 év között van, ezen csoport létszáma emelkedett a legnagyobb mértékben, 21,9%-kal az elızı év azonos idıszakához képest. A két évnél régebben nyilvántartottak száma 67,7 ezer fı, ami az összes álláskeresınek a 12,2%-a. Ezen álláskeresıi csoport túlnyomóan alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik és több, mint 60%-uk részesül rendelkezésre állási támogatásban.

3 2010. novemberben a nyilvántartott álláskeresık létszámának szezonálisan kiigazított értéke 578,5 ezer fı volt, míg a szezonális kiigazítás elıtti, eredeti regisztrációs létszámadat 556,2 ezer fıt tett ki. Az adatok szezonális kiigazítása után megállapítható, hogy novemberben a szezonális hatások kiszőrése után már csak 1,1 ezer fıs növekedés tapasztalható a nyilvántartott álláskeresık számában. A szezonálisan kiigazított idısor azt jelzi, hogy szezonális jellegő többlet-munkaerıkereslet volt kimutatható novemberben. A pályakezdık munkaerıpiacán továbbra is többlet-munkaerıkínálat mutatkozott, bár kisebb mértékő, mint az elızı hónapban. A nem pályakezdık csoportjában többletmunkaerıkeresletrıl beszélünk, bár már csökkent a foglalkoztatottak száma a szezonális ágazatokban. Egy hónap alatt az álláskeresık száma a férfiaknál 3,0%-kal, a nıknél 1,0%-kal, a szakképzetleneknél 3,0%-kal emelkedett, míg a diplomás álláskeresık száma 1,4%-kal csökkent novemberhez képest ezekben a csoportokban a következı változások zajlottak le: férfiak körében -7,2%-os, a nık esetében -0,8%-os, a szakképzetlen esetében - 0,5%-os, míg a diplomás álláskeresık körében 4,5%-os változás következett be. A novemberi zárónapon 53,5 ezer pályakezdı szerepelt a nyilvántartásban, arányuk az összes nyilvántartott álláskeresı között 9,6%-os értéket mutatott. Számuk az elızı hónaphoz képest 3,0%-kal, az elızı év novemberhez képest pedig 0,3%-kal csökkent. Csökkenést mutat a nyilvántartásba belépı pályakezdık száma is októberhez képest, viszont elızı év hasonló idıszakához viszonyítva nıtt a belépı pályakezdık száma. A belépık között az újonnan belépık száma nagyobb mértékben (31,0%-kal) csökkent, mint a visszalépık száma (12,0%- kal) egy hónap alatt. Novemberben a pályakezdı álláskeresık iskolai végzettség szerinti megoszlása a következı: a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek 35,7%, a szakmunkásképzıt vagy szakiskolát végzettek 18,5%, a szakközépiskolát vagy technikumot végezettek 23,8%-os, a gimnáziumot végzettek 14,5%, a felsıfokú végzettségőek esetében pedig 7,5%. Pályakezdı álláskeresık iskolai végzettség szerinti megoszlása novemberben 23,8% 14,5% 7,5% legfeljebb 8 általános iskola szakmunkásképzı és szakiskola szakközépiskola és technikum gimnázium 18,5% 35,7% fıiskola és egyetem A nyilvántartott álláskeresık között novemberben 5,5%-ot tett ki a megváltozott munkaképességő álláskeresık aránya. Létszámuk 30,6 ezer fıt tett ki, egy hónap alatt 1,6%- kal nıtt a számuk, míg az elızı év azonos idıszakához képest 12,3%-kal. A megváltozott munkaképességő álláskeresıkre jellemzı, hogy közöttük több a nı (56,4%), s mind 2

4 korösszetételüket, mind iskolai végzettségüket tekintve kedvezıtlenebb helyzetben vannak az összes álláskeresı csoporthoz képest. Lényegesen magasabb körükben az 45 éven felüli (70,6%-uk) és állományuk közel fele tartozik a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek csoportjába. Területi különbségek A legnagyobb számú álláskeresıt továbbra is Észak-Alföldön (127,5 ezer fı) és Észak- Magyarországon (103,3 ezer fı) találhatjuk. Az elızı hónappal összevetve a nyilvántartott álláskeresık számát Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon volt a legnagyobb volumenő növekedés, elıbbi esetében 4,8 ezer fıs, utóbbi esetében 1,8 ezer fıs emelkedés következett be. A válság kitörése óta megfigyelt növekvı trend (a tárgyhónapban az álláskeresık számának változása az elızı év azonos idıszakához képest) már májusban megtört és novemberben is tovább folytatódott az álláskeresık számának apadása. Közép-Magyarország kivételével ahol 7,3%-os növekedés nagysága - minden régióban csökkent a számuk az elızı év novemberhez képest. A legnagyobb csökkenés továbbra is Nyugat-Dunántúlon (13,7%-os) illetve Közép-Dunántúlon (11,2%-os) következett be. Azon munkaügyi központok listája, ahol novemberben a legnagyobb mértékő volt a nyilvántartott álláskeresık számának egy hónap alatti növekedése. Munkaügyi központok listája %-os változás mértéke Balatonfüredi Kirendeltség 29,3 Komádi Kirendeltség 25,6 Biharkeresztesi Kirendeltség 13,8 Mohácsi Kirendeltség 12,0 Balatonboglári Kirendeltség 11,8 Baktalórántházi Kirendeltség 9,9 Tapolcai Kirendeltség 9,7 Keszthelyi Kirendeltség 9,5 Pétervásári Kirendeltség 9,0 Edelényi Kirendeltség 8,6 Csengeri Kirendeltség 8,4 Azon munkaügyi központok listája, ahol novemberben a legnagyobb mértékő volt a nyilvántartott álláskeresık számának egy hónap alatti csökkenése. 3

5 Munkaügyi központok listája %-os változás mértéke Hajléktalanok Közvetítı Irodája -6,3 Tatabányai Kirendeltség -3,7 Ercsi Kirendeltség -2,8 Zsámbéki Kirendeltség -2,7 Dunaújvárosi Kirendeltség -2,5 Monori Kirendeltség -2,3 Hatvani Kirendeltség -2,2 Sátoraljaújhelyi Kirendeltség -2,1 Dabasi Kirendeltség -2,1 Móri Kirendeltség -1,6 Bicskei Kirendeltség -1,5 A tárgyhavi zárónapon 53,5 ezer pályakezdı álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami 3,0%-kal kevesebb, mint az elızı hónapban és 0,3%-kal az elızı év azonos hónapjához képest. Egy hónap alatt a Közép-magyarországi régió kivételével minden régióban csökkent a létszámuk. A pályakezdı álláskeresık száma éves összevetésben a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon csökkent (4,5%-kal). A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya novemberben 12,7%, a munkavállalási korú népességhez viszonyított arányuk pedig 8,3% volt. Az elızı hónaphoz képest a mindkét relatív mutató értéke 0,2 %-ponttal nıtt. A gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutató értéke továbbra is Észak-Alföld (20,5%) és Észak-Magyarország (20,4%) esetében a legmagasabb, a legalacsonyabb értéket továbbra is Közép-Magyarország mutatta (6,6%). A régiókon belül is igen nagy különbségeket találunk a megyék között. A legrosszabb helyzetőeknél ez a mutató még nagyobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 24,7%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 22,6%, miközben a fıvárosi arányszám csak 6,0% volt. Egy év alatt a legkedvezıbb és legkedvezıtlenebb rátájú régiók közötti különbség továbbra is csökkenést mutat, de az olló záródása a kedvezıbb helyzetben lévı régiók mutatóinak korábbi, átlagon felüli növekedésének az eredménye és nem a kedvezıtlenebb helyzető régiók felzárkózásának. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt definíció szerinti munkanélküliségi ráta KSH által publikált legfrissebb adata 10,9%, ami a munkaerı-felmérésbıl a augusztus-októbere, a éves népességre vonatkozóan kapott országos adatot mutatja. Ez az érték az egy hónappal korábban publikált adathoz képest stagnálást mutat, míg elızı év azonos idıszakához képest 0,5 %-pontos emelkedés tapasztalható. Fıbb ellátási adatok novemberben az álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresık száma 169,0 ezer fı volt, 9,3 ezer fıvel (5,5%-kal) több mint az elızı hónapban. A legtöbb álláskeresési ellátásban részesülı álláskeresıt Közép-Magyarországon (40,4 ezer fıt) és Észak-Alföldön (29,6 ezer fıt) regisztrálták. Az álláskeresési járadékban részesülık száma 103,9 ezer fı volt, ami az elızı hónaphoz képest 1,6%-os (1,6 ezer fıs) emelkedést jelent. A tárgyhónapban Közép-Magyarországon 4

6 28,7 ezer és Észak-Alföldön 16,5 ezer személy részére folyósították a legtöbb álláskeresési járadékot. Közép-Magyarország kivételével minden régióban növekedés történt az elızı hónaphoz képest, a legnagyobb emelkedés pedig Dél-Dunántúlon (5,2%-os) és Észak- Alföldön (3,9%-os) történt. Az álláskeresési járadékosok közül 22,9 ezer fı került ki, melybıl 35,5%-nak sikerült elhelyezkedni önállóan vagy közvetítéssel. Az álláskeresési segélyben részesülık száma novemberben 65,0 ezer fı volt, az elızı hónaphoz viszonyítva 13,5%-os, míg az elızı év azonos idıszakához képest 2,1%-os emelkedés történt. A segélyben részesülı közül 26,1 ezer fı volt azok száma, aki a járadékfolyósítási idejüket kimerítették és ezután kerültek át a segély a típusába, 33,5 ezer fı b típusba (rövid jogszerzı idı) tartozók száma. A harmadik csoportba csak igen csekély hányada tartozik (8,3%-uk). Bejelentett álláshelyek A foglalkoztatók a tárgyhónapban 21,2 ezer darab új álláslehetıséget jelentettek be, melyek száma egy hónap alatt 18,4%-kal (4,8 ezer darabbal) csökkent, ennek hátterében mind a támogatott, mind a nem támogatott álláshelyek számának apadása áll. Ugyanakkor az elızı év azonos idıszakához képest a hónap folyamán bejelentett munkaerıigények száma 18,3%- kal (3,3 ezer darabbal) emelkedett. Az újonnan bejelentett állások 58,3%-a volt nem támogatott álláshely, 41,7%-át pedig valamilyen támogatott foglalkoztatási forma keretén belül kínálták a munkáltatók. Novemberben tovább emelkedett a nem támogatott álláshelyek számának aránya az összes álláshelyek között. Továbbra is négy régióban van túlsúlyban a nem támogatott állások száma, ezekben a régiókban 67%-nál nagyobb az ilyen típusú állások aránya. A támogatott állások aránya a gazdaságilag elmaradottabb régiókban a legmagasabb: Észak- Magyarországon 73,7%, Észak-Alföldön 63,5%. darab Az újonnan bejelentett támogatott és nem támogatott álláshelyek száma novemberben régiónként Támogatott Nem támogatott KM KD NYD DD ÉM ÉA DA KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak- Alföld; DA: Dél-Alföld 5

7 darab Az újonnan bejelentett állásokhoz igényelt iskolai végzettség november legfeljebb 8 általános iskola szakmunkásképzı és szakiskola szakközépiskola és technikum gimnázium fıiskola és egyetem 0 Támogatott Nem támogatott Mind a támogatott, mind a nem támogatott újonnan bejelentett állások legnagyobb része általános iskolai végzettséget igényelt novemberben. A nem támogatott állások közül még kiemelendı a szakmunkás és szakiskolai végzettséget igénylı álláshelyek, hiszen arányuk 36,5%. Novemberben a bejelentett nem támogatott állások száma 12,4 ezer darab volt, ami számában az elızı hónaphoz képest 14,4%-os csökkenést, míg az elızı év azonos idıszakához képest 12,2%-os növekedést jelent. A legtöbb új nem támogatott álláslehetıséget Közép-Magyarországon (3,0 ezer darabot) és Nyugat-Dunántúlon (2,8 ezer darabot) kínálták a foglalkoztatók. Említésre méltó Közép- Dunántúlon a 38,9%-os, míg Észak-Magyarországon a -44,5%-os változás az elızı hónaphoz képest. A megyéket tekintve a legnagyobb növekedés Veszprém megyében (50,7%-os) és a legnagyobb csökkenés Heves illetve Nógrád megyében (51,2%-os illetve 50,3%-os) történt az elızı hónaphoz képest. Az elızı év azonos hónapjához képest két régió kivételével (Nyugat- Dunántúl és Észak-Alföld) nıtt a nem támogatott újonnan bejelentett álláshelyek száma. Azon megyék közül, ahol emelkedés következett be az elızı év novemberhez képest kiemelendı a Közép-dunántúli régióban végbemenı 62,2%-os növekedés, azon belül is Veszprém és Komárom-Esztergom megye (88,1%, 80,0%). Novemberben döntı többségében határozatlan idejő munkaszerzıdéső állásajánlatokat jelentettek be a munkáltatók. Az új nem támogatott állások legnagyobb részét 16,9%-át az egyéb gazdasági szolgáltatás, a 6,8%-át az építıipar, 5,5%-át az élelmiszer, ital gyártása és 5,2%-át a gép, berendezés gyártása nemzetgazdasági ágazatból jelentették be a munkáltatók. A támogatott állások száma novemberben 8,8 ezer darab volt, ami az elızı hónaphoz képest csökkenést mutatott (23,4%-ost), míg novemberhez viszonyítva a számuk nıtt (27,9%- kal). A támogatott állások legnagyobb hányadát (48,9%-át) az Út a munkához program keretén belül meghirdetett közcélú állások teszik ki, melyek között a legnagyobb számban az egyéb segédmunkások, a takarítók, ırök, tehát a szakképzettséget nem igénylı foglalkozások találhatóak. A legtöbb újonnan bejelentett támogatott állást a tárgyhónapban továbbra is Észak- Magyarországon (3,1 ezer darabot) és Észak-Alföldön (2,0 ezer darabot) kínálták és e két 6

8 régió teszi az összes támogatott állás 57,7%-át. Októberhez képest kivétel nélkül minden régióban csökkent a számuk, a legnagyobb visszaesés Dél-Dunántúlon és Közép- Magyarországon történt. A megyéket vizsgálva a legnagyobb pozitív irányú változás Zala megyében, míg a legnagyobb negatív irányú Budapesten következett be. Az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva két régióban történt csökkenés a támogatott álláshelyek számában: Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon. A hónap folyamán összesen 39,0 ezer állás állt rendelkezésre a közvetítéshez, számuk az elızı hónaphoz képest 6,1 ezer darabbal, az elızı év azonos idıszakához képest pedig 3,9 ezer darabbal csökkent. A novemberi zárónapig 15,4 ezer állás maradt betöltetlen, melybıl a legtöbb állásbejelentés a közigazgatás területérıl (amely a közcélú munka és a közmunka munkaerıigényét takarja), valamint az erdıgazdálkodás és az egyéb gazdasági szolgáltatás ágazatból érkezett. 7

9 Csoportos leépítések novemberben 34 cég, összesen 1818 fıt érintı csoportos létszámleépítést jelentett be a munkaügyi központok kirendeltségein. Az elızı hónaphoz képest 855 fıvel (88,8%-kal) növekedett a bejelentett elbocsátandó létszám. Az egy évvel korábbi, novemberi bejelentések létszámtartalmához képest azonban csökkenés következett be (913 fıs 33,4%- os). fı 6000 Bejelentett csoportos létszám-leépítések alakulása /11 09/02 09/05 09/08 09/11 10/02 10/05 10/08 10/ novemberben a legnagyobb létszámot érintı csoportos létszám-leépítési bejelentések Nyugat-Dunántúlról (910 fı) és Közép-Magyarországról (428 fı) érkeztek, e két régió adta az összes bejelentés háromnegyedét. fı Csoport os leépítés alakulása régiónként KM KD NYD DD ÉM ÉA DA KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: Észak-Magyarország; ÉA: Észak- Alföld; DA: Dél-Alföld Állománycsoportonként az elbocsátásra kerülı dolgozók megoszlása a következı: fizikai foglalkozású 1216 fı (66,9%), szellemi foglalkozású 602 fı (33,1%). 8

10 A novemberi bejelentések ágazati megoszlását tekintve az érintett létszám 56,5%-át (1027 fıt) a feldolgozóiparból, 11,9%-át (216 fıt) pedig az építıiparból készülnek elbocsátani I-XI. hónapokban összesen 249 bejelentés érkezett, fıt érintıen. Az elızı év azonos idıszakában 629 bejelentés volt és összesen fıre vonatkozó leépítési döntést jelentettek be a munkaadók, így 2010-ben az elbocsátandó dolgozók száma az elızı év azonos idıszakában bejelentett létszámhoz képest egyharmadára csökkent A I-XI. havi bejelentések összességét tekintve a leépítések régiók szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a teljes létszám 33,8%-át (3752 fı) a Közép-magyarországi, 17,7%-át (1969 fı) pedig a Nyugat-dunántúli régió adta. A nemzetgazdasági ágak I-XI. havi összesítését tekintve a feldolgozóipar részesedése az összes bejelentést nézve 53,1% (5896 fı), a következı legnagyobb az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 10,7% (1184 fı) részesedéssel szerepel I-XI. hónapokban az elbocsátásra kerülı dolgozók 67,4%-a (7490 fı) fizikai és 32,6%-a (3622 fı) szellemi munkakörben dolgozott munkaadójánál. 9

11 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA november / November 2010 Kategóriák / Categories Létszám, fı Number of Változás az elızı hónaphoz képest / Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest / Changes compared to the same period previous year fı / number %-ban / in % fı / number %-ban / in % Nyilvántartott álláskeresık összesen Registered jobseekers total Ebbıl / From this álláskeresési ellátásra jogosult / eligible for jobseekers' allowance rendelkezésre állási támogatásban részesül 1 / recepients of availability ellátás nélküli álláskeresık / jobseekers without any benefit , , , , , , , ,7 pályakezdı / school-leavers , ,3 25 évesnél fiatalabb / younger than 25 years , ,1 férfi / males , ,2 nı / females , ,8 szakképzetlen 1 / without qualification , ,5 diplomás / graduates , ,5 megváltozott munkaképességő / disabled jobseekers nyilvántartásba belépık / monthly inflow to the register elsı alkalommal belépı álláskeresık / first-time entrant jobseekers tartósan regisztrált álláskeresık 2 registered jobseekers longer than a year Tartósan nyilvántartottak aránya (%) / Ratio of long-term registered (%) , , , , , , , ,8 29,9-0,1 3-4,7 3 - Átlagos regisztrációs idı (nap) / Average length of registration (day) ,6 23 6,8 1 A szakképzetlenek közé soroljuk a legfeljebb 8 általánost és a gimnáziumot végzett álláskeresıket / The category 'without qualification' contains those jobseekers, who have primary school or less than 8 grades and secondary grammar school with GCE 2 Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a nyilvántartásban. / Continuously registered longer than a year, without break 3 %-pont / % point januártól az osztályközös megoszlásból számított közelítı érték helyett a regisztrációban töltött napok számának tényleges átlaga (nap/fı) / From January 2010 the calculation method changed: instead of the approximation estimated from the distribution, now it is the actual avarage of the the days spent in the registration.

12 1. Az ÁFSZ nyilvántartás fontosabb adatai Main data of the PES Idıszak / Month Nyilvántartott álláskeresı Registered jobseekers Ebbıl pályakezdı From this school-leaver Ebbıl 25 éven aluli From this younger than 25 Ebbıl megvált. munkaképességő From this Nyilvántartásba belépı Entrants to the register years disabled jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Rendelkezésre álló álláshelyek Number of unfilled vacancies db / number Havi átlag / Monthly average Január / January Február / February Március / March Április / April Május / May Június / June Július / July Augusztus / August Szeptember/September Október / October November / November December / December Havi átlag / Monthly average Változás az elızı év azonos idıszakához, % / Changes compared to the same period previous year 4,3 7,0-1,6 16,6-6,7 9,1 Az utolsó hónap változása az elızı év azonos hónapjához / Changes compared to the same period previous year Abszolút értékben/in No Százalékban / in % -4,2-0,3-8,1 12,3-6, ,1

13 2. A Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb megyei és regionális adatai County level and regional data of PES 2010 november / November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Nyilvántartott álláskeresı Ebbıl pályakezdı Ebbıl 25 éven aluli Ebbıl megváltozott Nyilvántartásba belépı Rendelkezésre álló álláshelyek Registered jobseekers From this From this munkaképességő Entrants to the Number of school-leaver younger than 25 years From this disabled register unfilled vacancies jobseekers fı / number fı / number fı / number fı / number fı / number db / number Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

14 3. A nyilvántartott álláskeresık relatív mutatói Relative indicators of registered jobseekers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and counties A nyilvántartott álláskeresık aránya / The ratio of registered jobseekers compared to a gazdaságilag aktív népességhez* (%) / the economically active population * (%) a munkavállalási korú népességhez** (%) / the population in employment age** (%) Közép-Magyarország Central Hungary 6,6 4,5 Budapest 6,0 4,2 Pest 7,4 4,9 10,8 7,2 Fejér 11,5 7,6 Komárom-Esztergom 9,2 6,3 Veszprém 11,3 7,5 8,5 5,8 Gyır-Moson-Sopron 6,0 4,1 Vas 8,3 5,6 Zala 12,4 8,6 16,4 10,2 Baranya 16,4 10,1 Somogy 18,3 11,5 Tolna -0,1 3 8,7 Northern Hungary 20,4 12,6 Borsod-Abaúj-Zemplén 22,6 13,6 Heves 15,2 9,7 Nógrád 21,0 13,3 Észak-Alföld Northern Great 20,5 12,4 Hajdú-Bihar 19,8 11,9 Jász-Nagykun-Szolnok 15,8 10,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 24,7 14,5 14,3 9,0 Bács-Kiskun 14,6 9,2 Békés 16,9 10,3 Csongrád 11,7 7,5 Összesen - Total 12,7 8,3 Forrás: / Sources: * A nemzetgazdaság munkaerımérlege, (KSH) / Labour Account of the National Economy 1. January (CSO, Hungary) ** KSH Népszámlálás (ill. Népességnyilvántartás) adatai, 2009 január 1-i állapot szerint. / Data from the Census (and the population register) on 1. January (CSO, Hungary)

15 4. A nyilvántartott álláskeresık létszáma és változása Number and changes of registered jobseekers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,0 Pest , , , ,2 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,6 Vas , ,1 Zala , , , ,7 Baranya , ,8 Somogy , ,5 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,7 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,6 Csongrád , ,1 Összesen - Total , ,2

16 5. A nyilvántartott álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseekers by highest educational qualification 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Közép-Dunántúl Central Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Western Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Southern Great Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

17 6. A nyilvántartott álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered jobseekers by age groups 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

18 7. A nyilvántartott álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseekers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,8 Pest ,5 72 0, , ,3 Fejér , ,0 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,5 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas , ,9 Zala , , , ,3 Baranya , ,6 Somogy , ,7 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves , ,6 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,9 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,1 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,2

19 8. A nyilvántartott álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseekers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,2 Pest , , , ,9 Fejér ,7 7 0,1 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,7 Vas , ,9 Zala , , , ,0 Baranya , ,8 Somogy , ,9 Tolna , , , ,9 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,0 Nógrád , ,7 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,8 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,8

20 9. A 25 éven aluli nyilvántartott álláskeresık száma és változása Number of registered jobseekers younger than 25 years old 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,5 Pest , , , ,3 Fejér , ,5 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,1 Vas , ,8 Zala , , , ,3 Baranya , ,1 Somogy , ,9 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,2 Heves , ,1 Nógrád , ,1 Észak-Alföld Northern Great , ,3 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,8 Békés , ,7 Csongrád , ,3 Összesen - Total , ,1

21 10. A nyilvántartásba belépık létszáma és változása Number of entrants to the register 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,3 Budapest , ,1 Pest , , , ,2 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom , ,6 Veszprém , , , ,0 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,1 Zala , , ,5 14 0,2 Baranya , ,2 Somogy , ,4 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves , ,1 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,6 Hajdú-Bihar , ,4 Jász-Nagykun-Szolnok , ,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,4 Békés , ,2 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,1

22 11. A nyilvántartásba elıször belépık létszáma és változása Number of first-time entrants to the register 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,0 Budapest , ,5 Pest , , , ,3 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,8 Gyır-Moson-Sopron , ,2 Vas , ,4 Zala , , , ,9 Baranya , ,7 Somogy , ,8 Tolna , , , ,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,0 Heves ,2-6 -3,6 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,1 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,7 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,0 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,0

23 12. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık létszáma és változása The number and changes of registered jobseeking school-leavers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties száma, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,8 Budapest , ,7 Pest , , , ,5 Fejér , ,9 Komárom-Esztergom ,7 4 0,4 Veszprém , , , ,6 Gyır-Moson-Sopron ,2 33 3,8 Vas , ,4 Zala ,3 74 5, , ,8 Baranya , ,3 Somogy , ,4 Tolna , , , ,6 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 Heves ,3 22 1,1 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,4 53 0,6 Bács-Kiskun , ,3 Békés , ,1 Csongrád ,4 57 2,5 Összesen - Total , ,3

24 13. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered jobseeking school-leavers by highest educational qualification 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

25 14. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı férfiak létszáma és változása Number and changes of registered males jobseeking school-leavers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,7 Budapest , ,6 Pest ,4 75 7, , ,6 Fejér ,9 59 6,7 Komárom-Esztergom ,4 20 4,0 Veszprém , , , ,9 Gyır-Moson-Sopron ,9 18 4,5 Vas , ,6 Zala ,8 38 6, , ,2 Baranya , ,9 Somogy ,5-7 -0,6 Tolna ,9-3 -0, , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Heves ,4 10 0,9 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,4-8 -0,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun ,2 83 5,3 Békés ,4 22 1,6 Csongrád ,6 59 5,5 Összesen - Total , ,0

26 15. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresı nık létszáma és változása Number and changes of registered females jobseeking school-leavers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,1 Budapest , ,1 Pest , , , ,4 Fejér ,5 76 7,1 Komárom-Esztergom , ,9 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron ,1 15 3,2 Vas , ,3 Zala ,2 36 5, , ,3 Baranya ,9 39 3,1 Somogy , ,0 Tolna , , , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves ,3 12 1,2 Nógrád , ,5 Észak-Alföld Northern Great , ,2 Hajdú-Bihar ,6 8 0,3 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,5 Bács-Kiskun ,7 60 3,4 Békés , ,4 Csongrád ,2-2 -0,2 Összesen - Total , ,4

27 16. A nyilvántartásba belépı pályakezdık száma Number of school-leaver entrants to the register 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest , ,4 Pest , , , ,8 Fejér , ,2 Komárom-Esztergom ,8-9 -4,8 Veszprém , , , ,7 Gyır-Moson-Sopron , ,4 Vas ,1 4 2,6 Zala , , ,2 48 6,0 Baranya ,8 10 2,8 Somogy ,0 25 9,5 Tolna ,8 13 7, ,1-3 -0,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves , ,7 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar ,2 39 7,4 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 1 0,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,4 Bács-Kiskun , ,0 Békés , ,3 Csongrád , ,0 Összesen - Total , ,3

28 17. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of registered disabled jobseekers 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,4 Budapest , ,8 Pest , , , ,8 Fejér , ,4 Komárom-Esztergom ,7 82 7,6 Veszprém , , ,0 25 1,6 Gyır-Moson-Sopron ,8 21 4,3 Vas ,9-6 -1,1 Zala ,2 10 1, ,4 52 1,4 Baranya ,1 78 4,5 Somogy , ,7 Tolna ,1 55 6, , ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Heves ,6 31 3,3 Nógrád , ,2 Észak-Alföld Northern Great , ,8 Hajdú-Bihar , ,6 Jász-Nagykun-Szolnok , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,8 Bács-Kiskun , ,6 Békés , ,0 Csongrád , ,6 Összesen - Total , ,3

29 18. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma iskolai végzettség szerint Number of registered disabled jobseekers by highest educational qualification 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 8 általános és alacsonyabb primary school or less than 8 grades Szakmunkásképzı és szakiskola vocational and apprentice school Középiskola secondary education with GCE Fıiskola és egyetem tertiary education Kitöltetlen missing data Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

30 19. A nyilvántartott megváltozott munkaképességő álláskeresık száma korcsoportok szerint Number of registered disabled jobseekers by age groups 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék /Regions and counties 19 éves és fiatalabb Younger than 19 years éves years éves years éves years éves years 55 éves és idısebb Older than 55 years Összesen Total Közép-Magyarország Central Hungary Budapest Pest Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Northern Great Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen - Total

31 20. A nyilvántartásba belépı megváltozott munkaképességő álláskeresık száma és változása The number and change of disabled jobseekers entering the register 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Létszám, fı Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,6 Budapest ,7 5 5,4 Pest , , , ,2 Fejér , ,7 Komárom-Esztergom , ,7 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron ,5 1 1,7 Vas ,5-3 -6,7 Zala , , , ,7 Baranya ,9 1 0,6 Somogy , ,5 Tolna ,7-4 -5, ,0 5 1,3 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,5 Heves , ,1 Nógrád ,7-4 -5,1 Észak-Alföld Northern Great , ,5 Hajdú-Bihar ,0-7 -4,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,1 Bács-Kiskun ,7 7 6,3 Békés , ,6 Csongrád ,9 2 1,2 Összesen - Total ,1 31 1,3

32 21. A bejelentett álláshelyek zárónapi száma Number of unfilled vacancies at the end of the month 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,2 Budapest ,4 78 4,3 Pest , , , ,3 Fejér , ,3 Komárom-Esztergom , ,5 Veszprém , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron , ,3 Vas , ,8 Zala , , , ,2 Baranya , ,7 Somogy , ,8 Tolna , , , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,9 Heves , ,5 Nógrád , ,4 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,7 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , , ,9 Bács-Kiskun , ,7 Békés ,0 8 1,6 Csongrád , ,7 Összesen - Total , ,9

33 22. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma és változása Available vacancies during the month 2010 november/ November 2010 Régiók és megyék / Regions and Counties Száma, db Változás az elızı hónaphoz képest Changes compared to previous month Változás az elızı évhez képest Changes compared to the same period previous year Number fı / number % fı / number % Közép-Magyarország Central Hungary , ,9 Budapest , ,5 Pest , , , ,1 Fejér ,4 74 8,0 Komárom-Esztergom , ,4 Veszprém , , , ,3 Gyır-Moson-Sopron , ,9 Vas , ,0 Zala , , , ,3 Baranya , ,0 Somogy ,8 59 8,4 Tolna , , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,9 Nógrád , ,8 Észak-Alföld Northern Great , ,4 Hajdú-Bihar , ,5 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,0 42 0,9 Bács-Kiskun , ,3 Békés ,8 94 6,5 Csongrád , ,4 Összesen - Total , ,1

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. december Main data on the labour market situation based on the administrative records of the National

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján március A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2010. március Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai augusztus. Main data of the National Employment Service. August 2011 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2011. augusztus Main data of the National Employment Service August 2011 FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. június Main data of the National Employment Service June 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. november Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A novemberi hónap

Részletesebben

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus

A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján augusztus A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. augusztus Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. október Nıtt a bejelentett álláshelyek száma az elızı év azonos hónapjához képest A tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. március 63,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek márciusban A

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai március. Main data of the National Employment Service. March 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. március Main data of the National Employment Service March 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai február. Main data of the National Employment Service. February 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. február Main data of the National Employment Service February 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. augusztus Nıtt a munkaügyi kirendeltségeken bejelentett munkaerıigények száma 2011. augusztusban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai április. Main data of the National Employment Service. April 2014 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2014. április Main data of the National Employment Service April 2014 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. február 24,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. februárban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. november Kismértékben nıtt a bejelentett állások száma tavaly novemberhez képest A foglalkoztatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. szeptember 50,9 ezer munkaerıigényt jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségein 2011.

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. október Egy év alatt kis mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján július A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. július Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. február A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 45,6 ezer darab új

Részletesebben

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban

Az újonnan bejelentett munkaerıigények száma februárban A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. február Februárban emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma 2012. februárban a munkáltatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. szeptember Emelkedett a bejelentett munkaerıigények száma egy hónap alatt 2012. szeptemberben az

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján szeptember A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2009. szeptember Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján február A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. február Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. június 47,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júniusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján november A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2007. november Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai december. Main data of the National Employment Service. December 2012 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2012. december Main data of the National Employment Service December 2012 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. július 41,6 ezer új munkaerıigényt jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A júliusi hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. augusztus 28 ezer új bejelentett állás augusztusban Augusztus folyamán a Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján november A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. november 22,9 ezer újonnan bejelentett munkaerıigény novemberben 2012. novemberi hónap folyamán 22,9

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. július 61,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júliusban A július

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. október 32 ezer újonnan bejelentett munkaerıigények októberben 2012. októberben az újonnan bejelentett

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. május 60,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek májusban Május

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. március 35,9 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. márciusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján június A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. június 23,8 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Június hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. augusztus 24,3 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken Augusztus hónapban

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján október A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. október 24,2 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein Az augusztusi és szeptemberi

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008 június 68,5 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek júniusban A június

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján május A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2008. május Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaer -piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. május 40,4 ezer új álláshelyet jelentettek be az ÁFSZ kirendeltségein 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. november 38 EZERREL KEVESEBB AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA MINT EGY ÉVVEL

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. december AZ UTÓBBI 11 ÉVBEN IDÉN A LEGALACSONYABB AZ ÁLLÁSKERES

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján május A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. május Több a munkalehetıség, mint tavaly májusban A tárgyhónapban 55,5 ezer darab új álláslehetıséget

Részletesebben

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA

TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA A MUNKAER -PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. október TOVÁBBRA IS 400 EZER F ALATT AZ ÁLLÁSKERES K SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES K SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. március A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 49,2 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. január Januárban is a támogatott munkaerıigények domináltak 2012. januárban a foglalkoztatók összesen

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján február Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. február 20,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A február

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március

Sajtóközlemény. A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján március Sajtóközlemény A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. március 37,0 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A március

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai június. Main data of the National Employment Service. June 2013 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai 2013. június Main data of the National Employment Service June 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NATIONAL LABOUR OFFICE HUNGARY AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján szeptember A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. szeptember Csekély mértékben nıtt a bejelentett állások száma A foglalkoztatók a tárgyhónapban 28,4

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január

A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2009. január 11,7 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken A január hónap folyamán

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. december Nıtt az újonnan bejelentett álláshelyek száma egy hónap alatt A tárgyhónapban több mint

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján december A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. december Egytizedével több állásbejelentés történt a tárgyhónapban mint 2009. decemberben A foglalkoztatók

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 37,0 ezer darab új

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január

A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján január A munkaerőpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján 2006. január Main data on the labour market situation based on the administrative records of the Public Employment

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus

A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján augusztus A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2010. augusztus Tavaly augusztushoz képest növekedés mutatkozott a bejelentett állások számában 2010. augusztusban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben