KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XIX. évfolyam 3. szám május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 22/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízása, alapító okiratának módosítása II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 13/2009. (V. 5.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 14/2009. (V. 5.) Kgy. r. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratának módosításáról 15/2009. (V. 5.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (II. számú módosítás) 16/2009. (V. 5.) Kgy. r. A helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésérıl II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2009. (IV. 29.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a 111 két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 23/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 134 végrehajtásával kapcsolatos további racionalizálási intézkedések 24/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetérıl, 137 valamint a stabilizációt szolgáló intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódó feladatok teljesítése 25/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához 195 kapcsolódó intézkedések 26/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési 198 Szabályzata elfogadása 27/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Szakképzési feladatellátáshoz állami tulajdonú termıföldek 206 tulajdonba adásának igénylése 28/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 207 (Ludányhalászi) intézményvezetıi feladatainak ellátásához szükséges pályázat kiírása 29/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár intézményvezetıi megbízásához 209 szükséges pályázat kiírása 30/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány évi 211 tevékenységérıl szóló beszámoló 31/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A évre vonatkozó ellenırzési jelentések elfogadása /2009. (IV. 29.) Kgy. h évi kommunikációs feladatok végrehajtásáról szóló 224 beszámoló elfogadása 33/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrádi Mecénás Alapítvány részére átadott támogatás 225 felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 34/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Sportjáért Alapítvány részére átadott támogatás 226 felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása IV. TÁJÉKOZTATÓ A Nógrád Megyei Területi Választási Szervek 227 1

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 22/2009. (IV. 29.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízása, alapító okiratának módosítása HATÁROZATA 1. A közgyőlés a Salgótarján Megyei Jogú Város 54/2009. (III. 31.) Öh. Határozatának figyelembe vételével - a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az alapító okirat pontja második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: A megbízás kezdı idıpontja május 1., lejárta április 30. b.) Az alapító okirat pontja helyébe a következı rendelkezés lép: A kuratórium tagjai: Elnöke: Melo Ferenc, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út B. fsz. 3. Tagjai: 1. Andóné Angyal Mária, 3100 Salgótarján, Pécskı út Baffi István, 3100 Salgótarján, Acélgyári út Bocsok Józsefné, 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út Erdei Györgyné, 3181 Karancsalja, Bercsényi út Mocsári Gergely, 2651 Rétság, Búzavirág út Molnár József, 3078 Bátonyterenye, Wesselényi út Mravcsik Sándor, 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út Nagy Zsuzsanna, 2688 Vanyarc, Kossuth út Pálfalvai Zoltán, 3100 Salgótarján, Losonci út ifj. Stayer László, 3170 Szécsény, Május 1. út Sztancsikné Sebes Katalin 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út Zsíros Csaba Lászlóné, 3170 Szécsény, Felszabadulás tér 5. III/2. 2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a határozatot küldje meg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének elfogadásra, majd a Város döntésével együtt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Nógrád Megyei Bíróságnak bejegyzésre juttassa el. A testület a leköszönı kuratóriumi tagoknak eddig végzett munkáját megköszöni, felkéri elnökét, hogy errıl az érintetteket levélben értesítse. Határidı: május 10. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, április 29. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 2

4 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 13/2009. (V. 5.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2, 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat évi egyszerősített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint, e) az önkormányzati beszámoló részét képezı kiegészítı melléklet szöveges indoklását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a évi egyszerősített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelıen közzéteszi, illetve az Állami Számvevıszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 29. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr.barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának évi összevont mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának évi mőködési mérlege 1 1/ 2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának évi fejlesztési mérlege 1 2.sz. melléklet 2/a.sz. melléklet 2/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése 4 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése 4 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei évi létszámának alakulása 1 3/d.sz. melléklet Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 3 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi kiadásai 7 4/a.sz. melléklet Kimutatás az elnöki keretbıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl 11 4/b.sz. melléklet Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretbıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl 4/c.sz. melléklet Kimutatás a "Rendezvények, kiállítások díja" keretbıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl 1 4/d.sz. melléklet 5.sz. melléklet Kimutatás az 4. sz. melléklet beszámolásra kötelezett egyéb kereteibıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak december 31-ei állományáról 6.sz. melléklet Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról 1 7/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei évi pénzmaradványának levezetése 1 7/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei évi pénzmaradványának visszaengedélyezése 1 7/c.sz. melléklet Tájékoztató a évi keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról 1 8/a.sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi ingatlan-állományáról 5 8/b.sz. melléklet 8/c.sz. melléklet Kimutatás az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekrık, építményekrıl Kimutatás az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról 8/d.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata évi vagyonáról 3 8/e.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévı részesedései december 31-ei állományáról 8/f.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata győjteményi anyaga évi állományáról 1 9.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi egyszerősített mérlege 1 10.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése 1 11.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatása 1 12.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi kiegészítı melléklete 2 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részetezése 2 8.sz. tábla 9.sz. tábla Sorszáma Mellékletek jegyzéke Melléklet Megnevezése Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenı Európai Uniós támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak évben kifizetett kerset-kiegészítésérıl Oldal szám 10.sz. tábla Kimutatás a évben biztosított közvetett támogatásokról

6 Nógrád Megye Önkormányzatának évi összevont mérlege 1.sz. melléklet E Ft évi Teljesítés a évi Teljesítés a Ssz. Bevételek elıirányzat módosított Ssz. Kiadások elıirányzat módosított. teljesítés teljesítés eredeti módosított ei.%-ában eredeti módosított ei.%-ában Intézményi mőködési bevételek ,1% 1. Személyi juttatások ,3% 2. Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz ,0% 2. Munkaadót terhelı járulékok ,5% 3. Állami támogatás ,0% 3. Dologi kiadások ,2% 4. Átengedett SZJA bevétel ,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 5. Egyéb önkormányzati bevételek ,9% 5. Mőködési célú kamatok ,1% 6. Mőködési célú pénzmaradvány ,2% 6. Egyéb mőködési célú kiadások ,8% 7. Függı, átfutó, kiegyenlító bevételek Általános tartalék ,0% 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Müködési bevételek ,0% Müködési kiadások ,8% 8. Mőködési hitelmőveletek bevételei Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,0% I. Müködési bevételek összesen ,3% I. Mőködési kiadások összesen ,9% 9. Intézményi fejlesztési bevételek ,2% 10. Felújítások ,5% 10. Címzett támogatás ,8% 11. Felhalmozási kiadások ,9% 11. Támogatási értékő felhalmozási bevételek ,8% 12. Egyéb fejlesztési célú kiadások ,0% 12. Egyéb fejlesztési célú bevételek ,9% 13. Fejlesztési tartalék ,0% 13. Fejlesztési célú pénzmaradvány ,0% Fejlesztési bevételek ,2% Fejlesztési kiadások ,4% 14. Fejlesztési célú hitelmőveletek ,0% 14. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai ,0% II. Fejlesztési bevételek összesen ,4% II. Fejlesztési kiadások összesen ,4% III. Bevételek összesen ,3% III. Kiadások összesen ,0% IV. Hiány összesen Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbözete Bevételek mindösszesen Záró pénzkészlet ,6% Kiadások mindösszesen ,6%

7 Nógrád Megye Önkormányzatának évi mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi teljesítés Teljesítés az eredeti ei.%-ában E Ft Teljesítés a módosított ei.%-ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek ,3% 100,1% 2. Intézményi mők.c.átvett pénz ,4% 102,2% 3. Illetékbevétel ,6% 99,9% 4. Önkormányzati kamat bevétel ,7% 99,9% 5. Intézményi kamat bevételek ,2% 100,0% 6. Egyéb önkormányzati bevétel ,0% 123,0% 7. Normatív állami támogatás ,8% 100,0% 8. Átengedett SZJA bevétel ,2% 100,0% 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ,3% 100,0% 10. Támogatási értékő mőködési bevétel ,4% 96,0% 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz ,5% 103,6% 12. Központosított elıirányzat ,8% 100,0% 13. Pénzmaradvány - intézményi ,4% 99,2% 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 15. Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása ,0% 16. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek I/A Mőködési bevételek összesen ,9% 100,0% 17. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen ,7% 103,3% II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások ,7% 98,8% 2. Egyéb kiadások ,5% 49,1% 3. Igazgatási kiadások ,9% 83,2% 4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások II/A Mőködési kiadások összesen ,3% 95,8% 5. Hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% Kiadások összesen ,2% 95,9% I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

8 Nógrád Megye Önkormányzatának évi fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi teljesítés Teljesítés az eredeti ei.%-ában E Ft Teljesítés a módosított ei.%-ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek ,8% 99,2% 2. Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel ,7% 98,7% 4. Kórház rekonstrukció 5. Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása ,8% 74,8% 6. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja ,8% 87,0% 7. Támogatási értékő felhalmozási bevétel ,8% 32,8% 8. Pénzmaradvány - intézményi ,2% 100,0% 9. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 10. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 11. Munkáltatói lakáskölcsön alap ,9% 49,9% Hatályon kívül I/A Fejlesztési bevételek összesen ,9% 83,2% 14. Fejlesztési célú hitelfelvétel ,0% 100,0% 15. Belföldi értékpapírok bevételei ,0% I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen ,6% 100,0% Bevételek összesen ,6% 92,4% II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások ,9% 94,9% 2. Egyéb kiadások ,8% 21,9% 3. Igazgatási kiadások ,4% II/A Fejlesztési kiadások összesen ,5% 37,4% 4. Hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen ,0% 100,0% Kiadások összesen ,5% 37,4% I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

9 Nógrád Megye Önkormányzata 2.sz. melléklet évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Tényleges Tényleges Eltérés Tervezett Tervezett állami Állami hozzájárulás jogcíme ellátotti állami ellátotti állami ellátotti hozzájárulás létszám támogatás létszám támogatás létszám (fı) (Ft) fı Ft fı Ft Ft Megyei igazgatás és sportfeladatok Megyei közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Megyei közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülık ellátása Óvodai nevelés évi kv.tv. szerint 1, , Óvodai nevelés évi kv.tv. szerint 0, , , Iskolai oktatás 1. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 4. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 5. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 6. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon évi kv.tv. szerint 10, , Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , , Iskolai oktatás 3. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , , Iskolai oktatás 4. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , , Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon évi kv.tv. szerint 3, , , Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon évi kv.tv. szerint 9, , , Középfokú isk.oktatás 9. évfolyamon évi kv.tv. szerint 52, ,

10 Nógrád Megye Önkormányzata 2.sz. melléklet évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Tényleges Tényleges Eltérés Tervezett Tervezett állami Állami hozzájárulás jogcíme ellátotti állami ellátotti állami ellátotti hozzájárulás létszám támogatás létszám támogatás létszám (fı) (Ft) fı Ft fı Ft Középfokú isk.oktatás10. évfolyamon évi kv.tv. szerint 50, , , Középfokú isk.oktatás éf évi kv.tv. szerint 80, , , Középfokú isk.oktatás éf évi kv.tv. szerint 94, , , Középfokú isk.oktatás éf évi kv.tv. szerint 84, , , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 32, , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 26, , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 53, , , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 7, , , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 542, , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 230, , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 18, , , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 2, , , Kollégiumi ellátás évi kv. tv. szerint 221, , , Hátr.Helyz.Tan.Arany J.Koll.Programja koll.ell kv.tv. 32, , Sajátos nev.igényő gyerm.koll.ellátása évi kv.tv. sz. 56, , Kollégiumi ellátás évi kv. tv. szerint 23, , , Napközi ellátás évi kv. tv. szerint 42, , Napközi ellátás évi kv. tv. szerint 0, , Napközi ellátás évi kv. tv. szerint 0, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 534, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 259, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 91, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 36, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 132, , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 83, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 68, , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 34, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 220, , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 118, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 8, , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 7, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 53, ,

11 Nógrád Megye Önkormányzata 2.sz. melléklet évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Tényleges Tényleges Eltérés Tervezett Tervezett állami Állami hozzájárulás jogcíme ellátotti állami ellátotti állami ellátotti hozzájárulás létszám támogatás létszám támogatás létszám (fı) (Ft) fı Ft fı Ft Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 36, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 154, , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 78, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 1, , , Korai fejlesztés, gondozás évi kv. tv. szerint 14, , , Korai fejlesztés, gondozás évi kv. tv. szerint 8, , , Fejlesztı felkészítés évi kv. tv. szerint 40, , , Fejlesztı felkészítés évi kv. tv. szerint 19, , , Kéttannyelvő oktatás évi kv. tv. szerint 122, , Kéttannyelvő oktatás évi kv. tv. szerint 59, , Nyelvi felkészítı évi kv. tv. szerint 76, , Nyelvi felkészítı évi kv. tv. szerint 39, , , Arany János Kollégiumi Program tám évi kv. tv. sz. 14, , Arany János Kollégiumi Program tám évi kv. tv. sz. 8, , Arany János Kollégiumi Program tám évi kv. tv. sz. 22, , , Minısített zeneoktatás 283, , , Minısített mővészetoktatás 100, , , Bejáró tanulók támogatása évi kv. tv. szerint 6, , Bejáró tanulók támogatása évi kv. tv. szerint 3, , , Szervezett int.étkeztetés évi kv. tv. szerint 172, , , Szervezett int.étkeztetés évi kv. tv. szerint 86, , , Szervezett int.étkeztetés 16, , , Ingyenes tankönyv támogatás 1 280, , , Általános tankönyv támogatás 2 955, , , Kollégiumi lakhatási feltételek támogatása 153, , , Normatív állami támogatások összesen Ellátotti SZJA Ö s s z e s e n :

12 2/a.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása Az éves költségvetési tv.-ben Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme megállapított tervezett Évközi változások(+,-) Tényleges Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között Az önk.által az adott célra A központi ktgvetéssel (az éves költségvetési tv.szerint) mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- dec.31-ig ténylegesen feladattal terhelt, de rendezendı visszafizetés (-), fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft felhasznált összeg Ft fel nem használt összeg Ft pótlólagos támogatási igény (+) Ft Ped.szakvizsga és továbbképzés Ped.szakvizsga és továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Szociális továbbképzés Összesen

13 Nógrád Megye Önkormányzata évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása 2/b.sz. melléklet E Ft A feladatra a központi Az önkormányzat által Jogcím költségvetésbıl tényleges feladattal terhelt, de visszafizetendı igényelt összeg felhasználás XII.31.-ig fel nem használt összeg támogatás összesen Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása Könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Közöktatás fejlesztési célú támogatása Alapfokú mővészetoktatás támogatása évi bérpolitikai intézkedések támogatása év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása Helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknélfoglalkoztatottak kereset kiegészítése Központosított és egyéb központi támogatás összesen:

14 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek E Ft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,1% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,1% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,2% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,4% ,0% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,2% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,9% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,1% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,1% ,3% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,8% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,2% ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,8% ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,1% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% III. MINDÖSSZESEN ,1% ,0% ,0% * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft 1

15 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában 3/a.sz. melléklet E Ft Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,9% ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,9% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS (cím-alcím) mőködési Intézmény finanszírozás felhalmozásra, felújításra Kiemelt elıirányzatok III. MINDÖSSZESEN ,0% ,0% ,0% Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában 2

16 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel 3/a.sz. melléklet E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,1% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,4% ,5% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,7% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,9% ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,0% ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% ,0% ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,1% ,2% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda ,0% ,0% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,0% III. MINDÖSSZESEN ,1% ,2% ,0% 3

17 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése 3/a.sz. melléklet 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,1% ,0% ,0% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% ,9% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,1% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,0% ,3% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,3% ,0% ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,1% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% ,9% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,2% ,0% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,2% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,7% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Mőködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Összesen Kiemelt elıirányzatok 15. Védelmi Iroda ,0% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% III. MINDÖSSZESEN ,2% ,2% ,0% ,0% Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Függı, átf., kiegy. bev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés E Ft Telj.a mód.ei. %-ában 4

18 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások 3/b.sz. melléklet E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,7% ,6% ,4% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,7% ,8% ,4% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,7% ,0% ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,5% ,0% ,1% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,6% ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,1% ,8% ,1% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% ,2% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,8% ,0% ,4% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,1% ,6% ,9% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,9% ,3% ,4% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,2% ,7% ,2% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,4% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,2% ,0% ,9% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,6% ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,9% ,7% ,7% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,8% ,6% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,3% ,8% ,5% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,9% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,1% ,2% ,4% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,3% ,1% ,7% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,8% ,5% ,2% célfeladat:palócföld mőködése ,1% ,8% ,4% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,9% ,2% ,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,6% ,7% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,1% ,2% ,4% 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% ,7% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% ,8% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,9% ,0% ,6% 15. Védelmi Iroda ,0% ,2% ,7% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% ,7% ,4% III. MINDÖSSZESEN ,5% ,6% ,7% 1

19 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre 3/b.sz. melléklet E Ft Támogatásérékő felhalmozási kiadások. Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése 10. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,0% ,0% 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,0% 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% ,0% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,0% ,0% 2

20 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 3/b.sz. melléklet E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a Eredeti mód.ei.%- elıirányzat ában Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,6% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,4% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,7% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,8% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,4% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,1% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,9% ,6% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,8% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,2% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,9% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,9% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda ,4% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,9% 3

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 6. szám 2008. Június 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. VI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI I.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 7. szám 2009. szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 1. szám 2009. február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.)

Részletesebben

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. h. A PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi 4 megbízásáról 3/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 5 Kollégium

Részletesebben

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 8. szám 2008. Szeptember.30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.IX.25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 376 038 1. Személyi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 4. szám 2008. Április 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. IV. 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 1. szám 2010. február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rendelet hatályba lépésének napja: április 29.

Rendelet hatályba lépésének napja: április 29. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) Rendelet hatályba lépésének napja: 2011.

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben