KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XIX. évfolyam 3. szám május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 22/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízása, alapító okiratának módosítása II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 13/2009. (V. 5.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 14/2009. (V. 5.) Kgy. r. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratának módosításáról 15/2009. (V. 5.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (II. számú módosítás) 16/2009. (V. 5.) Kgy. r. A helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésérıl II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2009. (IV. 29.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a 111 két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 23/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 134 végrehajtásával kapcsolatos további racionalizálási intézkedések 24/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetérıl, 137 valamint a stabilizációt szolgáló intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódó feladatok teljesítése 25/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához 195 kapcsolódó intézkedések 26/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési 198 Szabályzata elfogadása 27/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Szakképzési feladatellátáshoz állami tulajdonú termıföldek 206 tulajdonba adásának igénylése 28/2009. (IV. 29.) Kgy. h. Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 207 (Ludányhalászi) intézményvezetıi feladatainak ellátásához szükséges pályázat kiírása 29/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár intézményvezetıi megbízásához 209 szükséges pályázat kiírása 30/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány évi 211 tevékenységérıl szóló beszámoló 31/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A évre vonatkozó ellenırzési jelentések elfogadása /2009. (IV. 29.) Kgy. h évi kommunikációs feladatok végrehajtásáról szóló 224 beszámoló elfogadása 33/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrádi Mecénás Alapítvány részére átadott támogatás 225 felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 34/2009. (IV. 29.) Kgy. h. A Nógrád Sportjáért Alapítvány részére átadott támogatás 226 felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása IV. TÁJÉKOZTATÓ A Nógrád Megyei Területi Választási Szervek 227 1

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 22/2009. (IV. 29.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízása, alapító okiratának módosítása HATÁROZATA 1. A közgyőlés a Salgótarján Megyei Jogú Város 54/2009. (III. 31.) Öh. Határozatának figyelembe vételével - a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az alapító okirat pontja második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: A megbízás kezdı idıpontja május 1., lejárta április 30. b.) Az alapító okirat pontja helyébe a következı rendelkezés lép: A kuratórium tagjai: Elnöke: Melo Ferenc, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út B. fsz. 3. Tagjai: 1. Andóné Angyal Mária, 3100 Salgótarján, Pécskı út Baffi István, 3100 Salgótarján, Acélgyári út Bocsok Józsefné, 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út Erdei Györgyné, 3181 Karancsalja, Bercsényi út Mocsári Gergely, 2651 Rétság, Búzavirág út Molnár József, 3078 Bátonyterenye, Wesselényi út Mravcsik Sándor, 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út Nagy Zsuzsanna, 2688 Vanyarc, Kossuth út Pálfalvai Zoltán, 3100 Salgótarján, Losonci út ifj. Stayer László, 3170 Szécsény, Május 1. út Sztancsikné Sebes Katalin 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út Zsíros Csaba Lászlóné, 3170 Szécsény, Felszabadulás tér 5. III/2. 2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a határozatot küldje meg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének elfogadásra, majd a Város döntésével együtt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Nógrád Megyei Bíróságnak bejegyzésre juttassa el. A testület a leköszönı kuratóriumi tagoknak eddig végzett munkáját megköszöni, felkéri elnökét, hogy errıl az érintetteket levélben értesítse. Határidı: május 10. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, április 29. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 2

4 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 13/2009. (V. 5.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2, 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat évi egyszerősített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint, e) az önkormányzati beszámoló részét képezı kiegészítı melléklet szöveges indoklását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a évi egyszerősített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelıen közzéteszi, illetve az Állami Számvevıszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 29. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr.barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának évi összevont mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának évi mőködési mérlege 1 1/ 2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának évi fejlesztési mérlege 1 2.sz. melléklet 2/a.sz. melléklet 2/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése 4 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése 4 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei évi létszámának alakulása 1 3/d.sz. melléklet Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 3 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi kiadásai 7 4/a.sz. melléklet Kimutatás az elnöki keretbıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl 11 4/b.sz. melléklet Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretbıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl 4/c.sz. melléklet Kimutatás a "Rendezvények, kiállítások díja" keretbıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl 1 4/d.sz. melléklet 5.sz. melléklet Kimutatás az 4. sz. melléklet beszámolásra kötelezett egyéb kereteibıl megítélt támogatások évi teljesítésérıl Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak december 31-ei állományáról 6.sz. melléklet Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról 1 7/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei évi pénzmaradványának levezetése 1 7/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei évi pénzmaradványának visszaengedélyezése 1 7/c.sz. melléklet Tájékoztató a évi keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról 1 8/a.sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi ingatlan-állományáról 5 8/b.sz. melléklet 8/c.sz. melléklet Kimutatás az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekrık, építményekrıl Kimutatás az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról 8/d.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata évi vagyonáról 3 8/e.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévı részesedései december 31-ei állományáról 8/f.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata győjteményi anyaga évi állományáról 1 9.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi egyszerősített mérlege 1 10.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése 1 11.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatása 1 12.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi kiegészítı melléklete 2 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részetezése 2 8.sz. tábla 9.sz. tábla Sorszáma Mellékletek jegyzéke Melléklet Megnevezése Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenı Európai Uniós támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak évben kifizetett kerset-kiegészítésérıl Oldal szám 10.sz. tábla Kimutatás a évben biztosított közvetett támogatásokról

6 Nógrád Megye Önkormányzatának évi összevont mérlege 1.sz. melléklet E Ft évi Teljesítés a évi Teljesítés a Ssz. Bevételek elıirányzat módosított Ssz. Kiadások elıirányzat módosított. teljesítés teljesítés eredeti módosított ei.%-ában eredeti módosított ei.%-ában Intézményi mőködési bevételek ,1% 1. Személyi juttatások ,3% 2. Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz ,0% 2. Munkaadót terhelı járulékok ,5% 3. Állami támogatás ,0% 3. Dologi kiadások ,2% 4. Átengedett SZJA bevétel ,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,0% 5. Egyéb önkormányzati bevételek ,9% 5. Mőködési célú kamatok ,1% 6. Mőködési célú pénzmaradvány ,2% 6. Egyéb mőködési célú kiadások ,8% 7. Függı, átfutó, kiegyenlító bevételek Általános tartalék ,0% 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Müködési bevételek ,0% Müködési kiadások ,8% 8. Mőködési hitelmőveletek bevételei Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,0% I. Müködési bevételek összesen ,3% I. Mőködési kiadások összesen ,9% 9. Intézményi fejlesztési bevételek ,2% 10. Felújítások ,5% 10. Címzett támogatás ,8% 11. Felhalmozási kiadások ,9% 11. Támogatási értékő felhalmozási bevételek ,8% 12. Egyéb fejlesztési célú kiadások ,0% 12. Egyéb fejlesztési célú bevételek ,9% 13. Fejlesztési tartalék ,0% 13. Fejlesztési célú pénzmaradvány ,0% Fejlesztési bevételek ,2% Fejlesztési kiadások ,4% 14. Fejlesztési célú hitelmőveletek ,0% 14. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai ,0% II. Fejlesztési bevételek összesen ,4% II. Fejlesztési kiadások összesen ,4% III. Bevételek összesen ,3% III. Kiadások összesen ,0% IV. Hiány összesen Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbözete Bevételek mindösszesen Záró pénzkészlet ,6% Kiadások mindösszesen ,6%

7 Nógrád Megye Önkormányzatának évi mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi teljesítés Teljesítés az eredeti ei.%-ában E Ft Teljesítés a módosított ei.%-ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek ,3% 100,1% 2. Intézményi mők.c.átvett pénz ,4% 102,2% 3. Illetékbevétel ,6% 99,9% 4. Önkormányzati kamat bevétel ,7% 99,9% 5. Intézményi kamat bevételek ,2% 100,0% 6. Egyéb önkormányzati bevétel ,0% 123,0% 7. Normatív állami támogatás ,8% 100,0% 8. Átengedett SZJA bevétel ,2% 100,0% 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ,3% 100,0% 10. Támogatási értékő mőködési bevétel ,4% 96,0% 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz ,5% 103,6% 12. Központosított elıirányzat ,8% 100,0% 13. Pénzmaradvány - intézményi ,4% 99,2% 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 15. Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása ,0% 16. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek I/A Mőködési bevételek összesen ,9% 100,0% 17. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen ,7% 103,3% II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások ,7% 98,8% 2. Egyéb kiadások ,5% 49,1% 3. Igazgatási kiadások ,9% 83,2% 4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások II/A Mőködési kiadások összesen ,3% 95,8% 5. Hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% Kiadások összesen ,2% 95,9% I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

8 Nógrád Megye Önkormányzatának évi fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi teljesítés Teljesítés az eredeti ei.%-ában E Ft Teljesítés a módosított ei.%-ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek ,8% 99,2% 2. Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel ,7% 98,7% 4. Kórház rekonstrukció 5. Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása ,8% 74,8% 6. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja ,8% 87,0% 7. Támogatási értékő felhalmozási bevétel ,8% 32,8% 8. Pénzmaradvány - intézményi ,2% 100,0% 9. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 10. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 11. Munkáltatói lakáskölcsön alap ,9% 49,9% Hatályon kívül I/A Fejlesztési bevételek összesen ,9% 83,2% 14. Fejlesztési célú hitelfelvétel ,0% 100,0% 15. Belföldi értékpapírok bevételei ,0% I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen ,6% 100,0% Bevételek összesen ,6% 92,4% II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások ,9% 94,9% 2. Egyéb kiadások ,8% 21,9% 3. Igazgatási kiadások ,4% II/A Fejlesztési kiadások összesen ,5% 37,4% 4. Hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen ,0% 100,0% Kiadások összesen ,5% 37,4% I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

9 Nógrád Megye Önkormányzata 2.sz. melléklet évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Tényleges Tényleges Eltérés Tervezett Tervezett állami Állami hozzájárulás jogcíme ellátotti állami ellátotti állami ellátotti hozzájárulás létszám támogatás létszám támogatás létszám (fı) (Ft) fı Ft fı Ft Ft Megyei igazgatás és sportfeladatok Megyei közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Megyei közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülık ellátása Óvodai nevelés évi kv.tv. szerint 1, , Óvodai nevelés évi kv.tv. szerint 0, , , Iskolai oktatás 1. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 4. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 5. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 6. évfolyamon évi kv.tv. szerint 2, , Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon évi kv.tv. szerint 10, , Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , , Iskolai oktatás 3. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , , Iskolai oktatás 4. évfolyamon évi kv.tv. szerint 1, , , Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon évi kv.tv. szerint 3, , , Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon évi kv.tv. szerint 9, , , Középfokú isk.oktatás 9. évfolyamon évi kv.tv. szerint 52, ,

10 Nógrád Megye Önkormányzata 2.sz. melléklet évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Tényleges Tényleges Eltérés Tervezett Tervezett állami Állami hozzájárulás jogcíme ellátotti állami ellátotti állami ellátotti hozzájárulás létszám támogatás létszám támogatás létszám (fı) (Ft) fı Ft fı Ft Középfokú isk.oktatás10. évfolyamon évi kv.tv. szerint 50, , , Középfokú isk.oktatás éf évi kv.tv. szerint 80, , , Középfokú isk.oktatás éf évi kv.tv. szerint 94, , , Középfokú isk.oktatás éf évi kv.tv. szerint 84, , , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 32, , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 26, , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 53, , , Szakmai elméleti képzés évi kv.tv.szerint 7, , , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 542, , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 230, , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 18, , , Alapfokú mővészetoktatás évi kv. tv. szerint 2, , , Kollégiumi ellátás évi kv. tv. szerint 221, , , Hátr.Helyz.Tan.Arany J.Koll.Programja koll.ell kv.tv. 32, , Sajátos nev.igényő gyerm.koll.ellátása évi kv.tv. sz. 56, , Kollégiumi ellátás évi kv. tv. szerint 23, , , Napközi ellátás évi kv. tv. szerint 42, , Napközi ellátás évi kv. tv. szerint 0, , Napközi ellátás évi kv. tv. szerint 0, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 534, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 259, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 91, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 36, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 132, , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 83, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 68, , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 34, , , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 220, , Szakmai gyakorlati oktatás évi kv. tv. szerint 118, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 8, , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 7, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 53, ,

11 Nógrád Megye Önkormányzata 2.sz. melléklet évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Tényleges Tényleges Eltérés Tervezett Tervezett állami Állami hozzájárulás jogcíme ellátotti állami ellátotti állami ellátotti hozzájárulás létszám támogatás létszám támogatás létszám (fı) (Ft) fı Ft fı Ft Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 36, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 154, , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 78, , , Gyógypedagógiai nevelés évi kv. tv. szerint 1, , , Korai fejlesztés, gondozás évi kv. tv. szerint 14, , , Korai fejlesztés, gondozás évi kv. tv. szerint 8, , , Fejlesztı felkészítés évi kv. tv. szerint 40, , , Fejlesztı felkészítés évi kv. tv. szerint 19, , , Kéttannyelvő oktatás évi kv. tv. szerint 122, , Kéttannyelvő oktatás évi kv. tv. szerint 59, , Nyelvi felkészítı évi kv. tv. szerint 76, , Nyelvi felkészítı évi kv. tv. szerint 39, , , Arany János Kollégiumi Program tám évi kv. tv. sz. 14, , Arany János Kollégiumi Program tám évi kv. tv. sz. 8, , Arany János Kollégiumi Program tám évi kv. tv. sz. 22, , , Minısített zeneoktatás 283, , , Minısített mővészetoktatás 100, , , Bejáró tanulók támogatása évi kv. tv. szerint 6, , Bejáró tanulók támogatása évi kv. tv. szerint 3, , , Szervezett int.étkeztetés évi kv. tv. szerint 172, , , Szervezett int.étkeztetés évi kv. tv. szerint 86, , , Szervezett int.étkeztetés 16, , , Ingyenes tankönyv támogatás 1 280, , , Általános tankönyv támogatás 2 955, , , Kollégiumi lakhatási feltételek támogatása 153, , , Normatív állami támogatások összesen Ellátotti SZJA Ö s s z e s e n :

12 2/a.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása Az éves költségvetési tv.-ben Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme megállapított tervezett Évközi változások(+,-) Tényleges Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között Az önk.által az adott célra A központi ktgvetéssel (az éves költségvetési tv.szerint) mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- dec.31-ig ténylegesen feladattal terhelt, de rendezendı visszafizetés (-), fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft felhasznált összeg Ft fel nem használt összeg Ft pótlólagos támogatási igény (+) Ft Ped.szakvizsga és továbbképzés Ped.szakvizsga és továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Szociális továbbképzés Összesen

13 Nógrád Megye Önkormányzata évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása 2/b.sz. melléklet E Ft A feladatra a központi Az önkormányzat által Jogcím költségvetésbıl tényleges feladattal terhelt, de visszafizetendı igényelt összeg felhasználás XII.31.-ig fel nem használt összeg támogatás összesen Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása Könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Közöktatás fejlesztési célú támogatása Alapfokú mővészetoktatás támogatása évi bérpolitikai intézkedések támogatása év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása Helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknélfoglalkoztatottak kereset kiegészítése Központosított és egyéb központi támogatás összesen:

14 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek E Ft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,1% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,1% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,2% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,4% ,0% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,2% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,9% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,1% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,1% ,3% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,8% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,2% ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,8% ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,1% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% III. MINDÖSSZESEN ,1% ,0% ,0% * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft 1

15 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában 3/a.sz. melléklet E Ft Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,9% ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,9% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS (cím-alcím) mőködési Intézmény finanszírozás felhalmozásra, felújításra Kiemelt elıirányzatok III. MINDÖSSZESEN ,0% ,0% ,0% Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában 2

16 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel 3/a.sz. melléklet E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,1% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,4% ,5% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,7% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,9% ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,0% ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% ,0% ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,1% ,2% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,0% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda ,0% ,0% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,0% III. MINDÖSSZESEN ,1% ,2% ,0% 3

17 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak évi teljesítése 3/a.sz. melléklet 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,1% ,0% ,0% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% ,9% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,1% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,0% ,3% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,3% ,0% ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,1% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% ,9% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,2% ,0% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,2% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,7% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Mőködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Összesen Kiemelt elıirányzatok 15. Védelmi Iroda ,0% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% III. MINDÖSSZESEN ,2% ,2% ,0% ,0% Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Függı, átf., kiegy. bev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés E Ft Telj.a mód.ei. %-ában 4

18 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások 3/b.sz. melléklet E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,7% ,6% ,4% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,7% ,8% ,4% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,7% ,0% ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,5% ,0% ,1% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,6% ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,1% ,8% ,1% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,0% ,2% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,8% ,0% ,4% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,1% ,6% ,9% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,9% ,3% ,4% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,2% ,7% ,2% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,4% ,0% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,2% ,0% ,9% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,6% ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,9% ,7% ,7% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,8% ,6% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,3% ,8% ,5% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,9% ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,1% ,2% ,4% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,3% ,1% ,7% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,8% ,5% ,2% célfeladat:palócföld mőködése ,1% ,8% ,4% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,9% ,2% ,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,6% ,7% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,1% ,2% ,4% 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% ,7% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% ,8% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,9% ,0% ,6% 15. Védelmi Iroda ,0% ,2% ,7% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% ,7% ,4% III. MINDÖSSZESEN ,5% ,6% ,7% 1

19 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre 3/b.sz. melléklet E Ft Támogatásérékő felhalmozási kiadások. Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése 10. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,0% ,0% 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% ,0% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,0% 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% ,0% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,0% ,0% 2

20 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak évi teljesítése Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 3/b.sz. melléklet E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a Eredeti mód.ei.%- elıirányzat ában Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Telj.a mód.ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,6% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl ,4% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó ,0% ,7% 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,8% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,4% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,1% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,9% ,6% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó ,0% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,8% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,2% célfeladatok: Pászói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetés Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,9% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,9% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda ,4% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,9% 3

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben