II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. h. A PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi 4 megbízásáról 3/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 5 Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 4/2008. (II. 14.) Kgy. h. dr. Nagy Zsuzsanna aljegyzı áthelyezéséhez való 6 hozzájárulásról 5/2008. (II. 14.) Kgy. h. Becsó Zsolt személyes érintettségének bejelentésérıl 7 6/2008. (II. 14.) Kgy. h. A közgyőlés elnöke illetményének és 8 költségtérítésének meghatározásáról 7/2008. (II. 14.) Kgy. h. Barna János, Kriston Péter és Varga Béla személyes 9 érintettségének bejelentésérıl 8/2008. (II. 14.) Kgy. h. Barna János, a közgyőlés alelnöke illetményének és 10 költségtérítésének meghatározásáról 9/2008. (II. 14.) Kgy. h. Kriston Péter, a közgyőlés alelnöke illetményének és 11 költségtérítésének meghatározásáról 10/2008. (II. 14.) Kgy. h. Varga Béla, a közgyőlés alelnöke illetményének és költségtérítésének meghatározásáról 12 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2008. (II. 19.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (V. számú módosítás) 2/2008. (II. 19.) Kgy. r. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, a Megyei Gyermekvédelmi Központ, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet alapító okiratának módosításáról 3/2008. (II. 19.) Kgy. r. A Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola alapító okiratának módosításáról 4/2008. (II. 19.) Kgy. r. A Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) és a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) alapító okiratának módosításáról 5/2008. (II. 19.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésérıl 6/2008. (II. 19.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 7/2008. (II. 19.) Kgy. r. A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról

2 II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 1/2008. (II. 14.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról 11/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet átszervezésével, gazdasági integrációjával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 12/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Baglyaskı Idısek Otthona alapításához kapcsolódó fenntartói intézkedések megtételérıl 13/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Baglyaskı Idısek Otthona intézményvezetıjének megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 14/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Sportági Szövetségek Szövetségével kötött feladatellátási szerzıdés módosításáról 15/2008. (II. 14.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 16/2008. (II. 14.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 17/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. üzletrészének értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról 18/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról szóló 141/2007. (XII. 19.) Kgy. határozat módosításáról 19/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról szóló 142/2007. (XII. 19.) Kgy. határozat módosításáról 20/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról szóló 143/2007. (XII. 19.) Kgy. határozat módosításáról 21/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról szóló 144/2007. (XII. 19.) Kgy. határozat módosításáról 22/2008. (II. 14.) Kgy. h. Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával a pedagógiai szakszolgálatok ellátása tárgyában kötött megállapodás felülvizsgálatáról, aktualizálásáról a évre vonatkozóan

3 23/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átalakítása koncepciójának elıkészítésérıl 24/2008. (II. 14.) Kgy. h. A megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról 25/2008. (II. 14.) Kgy. h. Tájékoztató a évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról Javaslat a évi ifjúságpolitikai cselekvési programra 26/2008. (II. 14.) Kgy. h. Tájékoztató a évi nemzetközi kapcsolatokról, és javaslat a évekre vonatkozó nemzetközi kapcsolatokra 27/2008. (II. 14.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának a évekre szóló kommunikációs stratégiájáról IV. TÁJÉKOZTATÓ A Nógrád Megyei Területi Választási Szervek 235 3

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: a PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi megbízásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése alapítói jogkörében eljárva március 1. napjától megbízza Mizser Attilát a Palócföld c. folyóirat fıszerkesztıi feladatainak ellátásával. A Közgyőlés utasítja a kiadó a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. Felelıs: Becsó Zsolt elnök, Bódi Györgyné dr. igazgató Határidı: február A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése elismeri dr. Praznovszky Mihálynak, a Palócföld c. folyóirat élén végzett munkáját, azt, hogy fıszerkesztıként a jó gazda módjára gondozta a megye meghatározó szellemi kincsét, végezte a szerkesztıség irányításának nem kis feladatát. Munkáját a közgyőlés Nógrád valamennyi polgára nevében megköszöni. Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 4

5 3/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út ) magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül egy pályázat érkezett, amely megfelel az Oktatási Közlönyben közzétett pályázati felhívásnak. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út ) vezetésével, magasabb vezetıi megbízással az igazgatói feladatok ellátásával március 1. napjától határozott idıre, öt tanévre július 31. napjáig Csank István Csabát bízza meg. Az intézményvezetı illetményét havi Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, havi Ft-ban, járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: február 29. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 3. A közgyőlés megállapítja, hogy a 71/2007. (VI. 28.) Kgy. határozatában Fazekas György részére a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út ) vezetésére, az igazgatói feladatok ellátására július 1. napjától az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb egy évre adott magasabb vezetıi megbízás február 29. napjával megszőnik. Megköszöni Fazekas Györgynek az iskola igazgatójaként végzett több éves munkáját. Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízás megszőnésével összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: február 29. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 5

6 4/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: dr. Nagy Zsuzsanna aljegyzı áthelyezéséhez való hozzájárulásról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 14. (2) bekezdése alapján március 17. napi hatállyal hozzájárul dr. Nagy Zsuzsanna aljegyzı végleges áthelyezéséhez az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége munkahelyre, hivatalvezetı helyettesi és kirendeltség-vezetı munkakörbe. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, valamint a fıjegyzıt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, az áthelyezési megállapodás aláírására. Határidı: március 16. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke dr. Barta László, megyei fıjegyzı Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 6

7 5/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: Becsó Zsolt személyes érintettségének bejelentésérıl HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ülésén illetménye és költségtérítésének meghatározása ügyében Becsó Zsolt bejelentette személyes érintettségét. A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. (2) bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. -a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. A testület utasítja alelnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy az érintett vegyen részt a szavazásban. Határidı: azonnal Felelıs: Barna János, a közgyőlés alelnöke Salgótarján, február 14. Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7

8 6/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: a közgyőlés elnöke illetményének és költségtérítésének meghatározásáról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Becsó Zsolt, a megyei közgyőlés elnökének illetményét január 1-jétıl havi bruttó Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát Ft-ban, mindösszesen Ft-ban, a költségátalány havi összegét Ft-ban állapítja meg. Utasítja a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidı: február 15. Felelıs: dr. Rozgonyi József tanácsnok, bizottsági elnök Salgótarján, február 14. Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 8

9 7/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: Barna János, Kriston Péter és Varga Béla személyes érintettségének bejelentésérıl HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ülésén illetménye és költségtérítésének meghatározása ügyében Barna János, Kriston Péter és Varga Béla bejelentette személyes érintettségét. A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. (2) bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. -a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. A testület utasítja elnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy az érintettek vegyenek részt a szavazásban. Határidı: azonnal Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 9

10 8/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: Barna János, a közgyőlés alelnöke illetményének és költségtérítésének meghatározásáról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Barna János, a megyei közgyőlés alelnökének illetményét január 1-jétıl havi bruttó Ft-ban, a költségátalány havi összegét Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidı: február 15. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 10

11 9/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: Kriston Péter, a közgyőlés alelnöke illetményének és költségtérítésének meghatározásáról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Kriston Péter, a megyei közgyőlés alelnökének illetményét január 1-jétıl havi bruttó Ft-ban, a költségátalány havi összegét Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidı: február 15. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 11

12 10/2008. (II. 14.) Kgy. Tárgy: Varga Béla, a közgyőlés alelnöke illetményének és költségtérítésének meghatározásáról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Varga Béla, a megyei közgyőlés alelnökének illetményét január 1-jétıl havi bruttó Ft-ban, a költségátalány havi összegét Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidı: február 15. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 12

13 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (V. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (II.19.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Kvr. 1.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét állapítja meg E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. mellékletei tartalmazzák. 13

14 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenılegesen december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, február 14. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 14

15 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelı járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú kamatok Mőködési célú pénzmaradvány Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék Müködési bevételek Müködési kiadások Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Pályázati pénzeszközök Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék 12. Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitel Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

16 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi IV. módosított elıirányzat Módosítás évi V. módosított elıirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított elıirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása I/A Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai - II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

17 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi IV. módosított elıirányzat Módosítás évi V. módosított elıirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap I/A Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

18 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi ebbıl július 1-tıl : Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ebbıl 2007.július 1-tıl Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskola Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján ebbıl 2007.július 1-tıl Arany János Kollégiumi Program ebbıl 2007.július 1-tıl Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl 2007.január 1-tıl december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria ebbıl 2007.július 1-tıl Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat: Palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján E Ft 1

19 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz június 30.-ig MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése Madách díj I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 750 E Ft 750 E Ft 2

20 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi ebbıl július 1-tıl : Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ebbıl 2007.július 1-tıl Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskola Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl január 1-tıl december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján ebbıl 2007.július 1-tıl Arany János Kollégiumi Program ebbıl 2007.július 1-tıl Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl 2007.január 1-tıl december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria ebbıl 2007.július 1-tıl Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat: Palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján E Ft 1

21 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz június 30.-ig MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése Madách díj I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft 2

22 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Összesen 957 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı E Ft Melegvíztartályok 957 Takarítógép, mobiltelefonok, igazg.gép és felszerelés Jármő (lízingdíj) Számítástechnikai eszközök, szellemi termékek 212 Mőszer (tartozék) Orvosi labor Röntgen és diagnosztikai gépek 805 IBR gép 28 Ügyviteli eszközök 289 Automata ajtó 859 Összesen I.félév Szaletli 110 Szociális foglalkoztató 288 Járda E Ft Élelmezési program 96 Lift tervei 258 Kazánház víztartály II.félév Térítési díj többletbıl felhalmozási kiadások Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó I.félév Telefonközpont 182 DVD olvasó 4 Mikrobusz vásárlás II.félév Térítési díj többletbıl felhalmozási kiadások Szoftver vásárlás 141 Összesen 460 Tőzhely 460 1

23 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Balassagyarmat Összesen Hangszerek, kötelezı eszközjegyzék alapján beszerzések Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen Összesen Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye Éttermi folyosó, éttermi szárny Szellemi termékek Vizesrendszer Informatikai eszközök Tantermek, tanmőhely Arany János Tehetséggondozó Programhoz eszköz beszerzés Bátonyterenye tornacsarnok tetı Virtuális hegesztı munkapad Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı tám.-ból eszk.besz. (Fáy A.Sz.Sz.K.Bátonyt. Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Borbély L.Sz.SZ.K.Salgót.) Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Fáy A.Sz.Sz.K. Bátonyt.II.félév) Összesen I.félév Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 808 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény II.félév Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 558 Befektetetteszköz nyilvántartó program 250 Összesen Összesen I.félév Üvegház 180 I.félév Ancsa-major kerítés 120 II.félév Üvegház 320 Esıbeálló szín 177 "A" épület csatorna, ablakok Gyakorlati oktató kabinet 307 Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz II. félév Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz Ételfelvonólift, mobil kemence Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján Összesen 190 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó I.félév Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 190 Összesen Számítástechnikai eszközök Egyéb gépek, berendezések

24 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen 777 Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Szivárvány Lakásotthon tetı felújítás Lakásotthonokhoz kapcsolódó beszerzések 777 Összesen 716 Interaktív tábla 336 Szakértıi bizottság orvosi szoba felszerelése 380 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen Balassagyarmati Palóc Fundus Állományvédelmi berendezés Bányamúzeum 945 Párásító berendezés, Szécsény 845 Könyvtárberendezés, Szécsény Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen II.félév Fényképnyomtató 311 Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer Számítástechnikai eszközök beszerzése 180 Összesen Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján I.félév Bejárati ajtó II. félév Közmővelıdési érdekeltség növ.számítástechnikai eszközök 320 Könyvtár számítástechnikai eszközök Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Összesen Eszköz beszerzés Védelmi Iroda Összesen Eszköz beszerzés ÖSSZESEN:

25 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft évi IV évi V. M E G N E V E Z É S Ssz. módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat I. Intézményi támogatások II/A. Intézményeket érintı közgyőlési feladatok 1. Intézményi átszervezésbıl, KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni kompenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többletteljesítményének elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás,felújítás) Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb - - Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 11. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen PHARE pályázat Hollókı Felhalmozás Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 18. Salgótarjáni 150 fh.idısek otthona építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 27. Kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési terv Programiroda mőködt Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Bányamúzeumban bányakár helyreállítás Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

26 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz évi IV évi V. M E G N E V E Z É S módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat 29. Megyeháza TV stúdió kialakítása Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház 1. Hatályon kívül helyezve 2. Kórházrekonstrukció záró ütem Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen OTP költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Díjak,szakértıi dijak,rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék 8 8 Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap,Muzsikus Tábor, szinházi- és sportrendezvények, stb ) Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Diáksport támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 12. Ifjúsági feladatok, programok Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

27 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi IV. módosított elıirányzat Módosítás E Ft évi V. módosított elıirányzat 13. PSZF tanulmányi díj Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Illetékérdekeltség, jutalom és elszámolás Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 27. Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Kötvény kibocsájtáshoz szakértıi díj Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen

28 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi IV. módosított elıirányzat Módosítás E Ft évi V. módosított elıirányzat IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan. mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen TEIR, honlap, informatika Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tervezési és projekt készítési munkák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen V. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 1. Utazás Kiállitás részvételére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 7. "Nógrád - a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, turisztikai rendezvények, akciók Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nógrád a varázslatos világ elnevezéső marketingakció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VI. Lakásprogram 1. Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb Fejlesztési kiadások összesen

29 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi IV. módosított elıirányzat Módosítás E Ft évi V. módosított elıirányzat VII. Bizottsági és elnöki hatáskörő kiadások 1. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Ellátottak pénzbeli juttatása - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatása - - Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer közép-és felsıfokú okt.int. járó diákok részére:elızı évrıl áthúzódó kiadások Személyi kiadás Dologi kiadás - - Ellátottak pénzbeli juttatása - - Mőködési kiadások összesen Kárpátaljai fıiskola támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen VIII. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen IX. Tartalékok 1. Hatályon kívül helyezve 2. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve ÖSSZESEN ( II..IX.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..IX) Kontroll összeg:

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 6. szám 2008. Június 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. VI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI I.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 7. szám 2009. szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 1. szám 2009. február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 8. szám 2008. Szeptember.30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.IX.25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 376 038 1. Személyi

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.)

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 1. szám 2010. február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 4. szám 2008. Április 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. IV. 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben