KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XX. évfolyam 5. szám június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 68/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) igazgatói feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása 69/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása 70/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértés /2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) 5 III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 67/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 71/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredménye 72/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések és a 31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat módosítása 73/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hivatalának években végzett tevékenysége 74/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek a évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolói 75/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai és tanácsnokai években végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 76/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 1-jétől február 28-ig hozott határozatainak felülvizsgálata 77/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata és elfogadása 78/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program koncepciója 79/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját megalapozó előzetes helyzetelemzés elfogadása 80/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 68/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) igazgatói feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Ezüstfenyő Idősek Otthona intézményvezetőjének kinevezésére kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül három pályázat érkezett, melyek közül egy pályázó az eljárás alatt pályázatát visszavonta, Vassné Tóth Katalin jászberényi lakos által benyújtott pályázat pedig formailag nem felel meg a felhívásban foglalt feltételnek. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezüstfenyő Idősek Otthona intézményvezetőjének, önálló kinevezett vezetői munkakörbe július 1. napjától határozatlan időre, 4 hónap próbaidő kikötésével Bóna Eleonórát nevezi ki. 3. Az intézményvezető illetményét havi Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a kinevezéssel összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2010.június 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 2

4 69/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi. út 1.) intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a benyújtására nyitva álló határidőn belül egy pályázat érkezett, amely megfelel a Közgyűlés által közzétett felhívásnak. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 1.) vezetésével, magasabb vezetői megbízással az igazgatói feladatok ellátásával július 2. napjától határozott időre, öt tanévre július 1. napjáig Herczegné Varga Ilonát bízza meg. Az intézményvezető illetményét havi Ft-ban (ebből garantált illetmény: Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Ft), magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ában, havi Ft-ban, járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 3

5 70/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértés HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztás betöltésével öt évre július 1. napjától június 30. napjáig Ludasi Tünde kerüljön megbízásra. 2. A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Molnár Éva igazgató Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 4

6 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét: állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 5

7 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeretelőirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. (4) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. (1) A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyonkódex) IV. 3. pontjában foglalt, Ludányhalászi, belterület 841 hrsz-ú ingatlan területe m 2 -ről m 2 -re módosul. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ Alapító Okiratát a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet okban foglalt módosításokkal jelen rendelet 7. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. (3) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okiratát a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. -ban foglalt módosításokkal jelen rendelet 8. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. (4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a a) 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, valamint b) 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 6

8 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési hitelműveletek bevételei 6. Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen sz. melléklet 6. Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

9 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 13. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Működési pénzmaradvány összesen Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

10 Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat E Ft 1/2.sz.melléklet I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 11. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 14. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai - - II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

11 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1087 E Ft 1000 E Ft Kiemelt előirányzatok E Ft

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2010.évi módosított előirányzatból Fő Ssz. INTÉZMÉNY 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1. 1 fő pályázati referens foglalkoztatása július 1-től 2 éves időtartamra Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján november 1-től Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi szeptember 1-től Reménysugár Otthon Balassagyarmat június 15-től 1 fő gyógypedagógus, szeptember 1-től, 0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 fő gondozónő, 0,5 fő gyermekápoló Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 12. 1fő 2009/2010. tanévre Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fő június 1-től szeptember 30-ig 17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján szeptember 1-től Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző Július 1-jétől 18 hónapra Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye június 30-ig Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján

14 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon, Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó E Ft Összesen Fejlesztő Iskola - felújítás Melegvíz rendszer felújítás 311 Összesen 100 Összesen 106 Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció 100 Számítástechnikai eszköz 106 Összesen 50 Összesen Fűtéskorszerűsítés tervezés 50 Indirekt fűtésű hőtároló 884 Összesen 63 Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 E Ft Új otthon 2*10 fh iker lakóotthon tervezési díj Összesen Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés Számítástechnikai eszközök Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Összesen 769 AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769 Összesen Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján Ellátó Szervezet, Salgótarján E Ft Összesen 63 Összesen Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 Informatikai eszközfejlesztés E Ft TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 500 Kommunikációs eszközfejlesztés 500 Hálózatfejlesztés 500 Összesen 418 Összesen 165 Beléptető rendszer kiépítése 418 Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) 120 Beléptető rendszer szoftvere 45 Összesen Bányamúzeum - ventilátor 314 Tervezési feladatok Összesen Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk Önkiszolgáló pult Összesen Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint

16 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás E Ft 2010.évi III. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen

17 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 9. Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 25. "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 5. Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 3. Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 6. Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetőségei Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 376 038 1. Személyi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 7. szám 2009. szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 1. szám 2010. február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 6. szám 2008. Június 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. VI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI I.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (II.)

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (II.) XX. évfolyam 7. szám 2010. szeptember 7. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IX. 2-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI (II.)

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. h. A PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi 4 megbízásáról 3/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 5 Kollégium

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET XXI. évfolyam 2. szám 2011. április 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 1. szám 2009. február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 8. szám 2008. Szeptember.30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.IX.25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-38/2011.ikt.sz. 3. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben.

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (III.8.) önkormányzati e az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 1/011. (VI. 8.), 0/011. (IX. 1.), /011. (X..) és a 0/011. önkormányzati ekkel

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben