KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XX. évfolyam 5. szám június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 68/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) igazgatói feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása 69/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása 70/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértés /2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) 5 III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 67/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 71/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredménye 72/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések és a 31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat módosítása 73/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hivatalának években végzett tevékenysége 74/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek a évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolói 75/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai és tanácsnokai években végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 76/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 1-jétől február 28-ig hozott határozatainak felülvizsgálata 77/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata és elfogadása 78/2010. (VI. 24.) Kgy. h. A Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program koncepciója 79/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját megalapozó előzetes helyzetelemzés elfogadása 80/2010. (VI. 24.) Kgy. h. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 68/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) igazgatói feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Ezüstfenyő Idősek Otthona intézményvezetőjének kinevezésére kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül három pályázat érkezett, melyek közül egy pályázó az eljárás alatt pályázatát visszavonta, Vassné Tóth Katalin jászberényi lakos által benyújtott pályázat pedig formailag nem felel meg a felhívásban foglalt feltételnek. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezüstfenyő Idősek Otthona intézményvezetőjének, önálló kinevezett vezetői munkakörbe július 1. napjától határozatlan időre, 4 hónap próbaidő kikötésével Bóna Eleonórát nevezi ki. 3. Az intézményvezető illetményét havi Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a kinevezéssel összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2010.június 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 2

4 69/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi. út 1.) intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a benyújtására nyitva álló határidőn belül egy pályázat érkezett, amely megfelel a Közgyűlés által közzétett felhívásnak. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 1.) vezetésével, magasabb vezetői megbízással az igazgatói feladatok ellátásával július 2. napjától határozott időre, öt tanévre július 1. napjáig Herczegné Varga Ilonát bízza meg. Az intézményvezető illetményét havi Ft-ban (ebből garantált illetmény: Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Ft), magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ában, havi Ft-ban, járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 3

5 70/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértés HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztás betöltésével öt évre július 1. napjától június 30. napjáig Ludasi Tünde kerüljön megbízásra. 2. A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Molnár Éva igazgató Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 4

6 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét: állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 5

7 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeretelőirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. (4) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. (1) A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyonkódex) IV. 3. pontjában foglalt, Ludányhalászi, belterület 841 hrsz-ú ingatlan területe m 2 -ről m 2 -re módosul. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ Alapító Okiratát a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet okban foglalt módosításokkal jelen rendelet 7. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. (3) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okiratát a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. -ban foglalt módosításokkal jelen rendelet 8. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. (4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a a) 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, valamint b) 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Salgótarján, június 24. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 6

8 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési hitelműveletek bevételei 6. Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen sz. melléklet 6. Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

9 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 13. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Működési pénzmaradvány összesen Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

10 Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat E Ft 1/2.sz.melléklet I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 11. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 14. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai - - II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

11 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1087 E Ft 1000 E Ft Kiemelt előirányzatok E Ft

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2010.évi módosított előirányzatból Fő Ssz. INTÉZMÉNY 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat 2010.évi II. előirányzat 2010.évi III. előirányzat Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1. 1 fő pályázati referens foglalkoztatása július 1-től 2 éves időtartamra Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján november 1-től Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi szeptember 1-től Reménysugár Otthon Balassagyarmat június 15-től 1 fő gyógypedagógus, szeptember 1-től, 0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 fő gondozónő, 0,5 fő gyermekápoló Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 12. 1fő 2009/2010. tanévre Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fő június 1-től szeptember 30-ig 17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján szeptember 1-től Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző Július 1-jétől 18 hónapra Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye június 30-ig Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján

14 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon, Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó E Ft Összesen Fejlesztő Iskola - felújítás Melegvíz rendszer felújítás 311 Összesen 100 Összesen 106 Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció 100 Számítástechnikai eszköz 106 Összesen 50 Összesen Fűtéskorszerűsítés tervezés 50 Indirekt fűtésű hőtároló 884 Összesen 63 Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 E Ft Új otthon 2*10 fh iker lakóotthon tervezési díj Összesen Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés Számítástechnikai eszközök Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Összesen 769 AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769 Összesen Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján Ellátó Szervezet, Salgótarján E Ft Összesen 63 Összesen Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 Informatikai eszközfejlesztés E Ft TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 500 Kommunikációs eszközfejlesztés 500 Hálózatfejlesztés 500 Összesen 418 Összesen 165 Beléptető rendszer kiépítése 418 Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) 120 Beléptető rendszer szoftvere 45 Összesen Bányamúzeum - ventilátor 314 Tervezési feladatok Összesen Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk Önkiszolgáló pult Összesen Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint

16 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás E Ft 2010.évi III. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen

17 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 9. Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 25. "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 5. Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi III. módosított előirányzat 3. Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 6. Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetőségei Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Budapest Főváros Önkormányzata Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben