KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36."

Átírás

1 XVIII. évfolyam 8. szám Szeptember.30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.IX.25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és I-II. Kötet HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 103/2008. (IX. 25.) Kgy. h. A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 104/2008. (IX. 25.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 3 4 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 29/2008. (IX. 30.) Kgy. r. Egyes intézmények alapító okiratának módosításáról 5 30/2008. (IX. 30.) Kgy. r. A közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési 14 Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 31/2008. (IX. 30.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi 15 költségvetésének módosításáról (III. számú módosítás) III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 102/2008. (IX. 25.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról 105/2008. (IX. 25.) Kgy. h. A évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 106/2008. (IX. 25.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készült tájékoztató elfogadása 107/2008. (IX. 25.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat elbírálása

3 II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 108/2008. (IX. 25.) Kgy. h. Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési 140 koncepciójának felülvizsgálata és elfogadása 109/2008. (IX. 25.) Kgy. h. Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, 237 intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv módosítása 110/2008. (IX. 25.) Kgy. h A Nógrád megyei aljegyzıi pályázat kiírása /2008. (IX. 25.) Kgy. h. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 299 Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozás 112/2008. (IX. 25.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi gazdasági 305 helyzete, valamint a stabilizálót szolgáló intézkedési terv végrehajtása 113/2008. (IX. 25.) Kgy. h. A Budapesti Gazdasági Fıiskolával kötött 306 együttmőködési megállapodás 2009/10-es tanévre vonatkozó kiegészítése, külön megállapodás megkötése 114/2008. (IX. 25.) Kgy. h. Az Ösztöndíj támogatás iránti kérelmek beadási határidejének módosítása 307 Nógrád Megyei Önkormányzat Ösztöndíj Kuratóriumának Ösztöndíj pályázata 308 2

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 103/2008. (IX. 25.) Kgy. Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül egy pályázat érkezett. A pályázat megfelel a Szociális Közlönyben közzétett pályázati felhívásnak. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon vezetésével, magasabb vezetıi megbízással az igazgatói feladatok ellátásával október 1. napjától határozott idıre, öt évre szeptember 30. napjáig Szepes Pétert bízza meg. Az intézményvezetı illetményét havi Ft-ban (ebbıl garantált illetmény: Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Ft), magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap 250 %-ában, havi Ft-ban, munkahelyi pótlékát a pótlékalap 120 %-ában, havi Ft-ban járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 104/2008. (IX. 25.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára a pályázat benyújtására nyitva álló határidın belül három pályázat érkezett. A pályázat megfelel a Kulturális Közlönyben közzétett pályázati felhívásnak. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet vezetésével, magasabb vezetıi megbízással az igazgatói feladatok ellátásával december 1. napjától határozott idıre, öt évre november 30. napjáig dr. Szirácsik Évát bízza meg. Az intézményvezetı illetményét havi Ft-ban, (ebbıl garantált illetmény: Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Ft), magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap 275 %-ában, havi Ft-ban, tudományos pótlékát a pótlékalap 50 % -ában, havi Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát a pótlékalap 50 %-ában, havi Ft-ban járandóságát összesen Ft-ban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: november 30. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 4

6 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 29/2008. (IX. 30.) Kgy. r e n d e l e t e egyes intézmények alapító okiratának módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 89. -ában kapott felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet A Közgyőlés a 8/2008. (IV.30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 27/1992. (VI.11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona A Közgyőlés a 17/2008. (VI.30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 26/1992. (VI.11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A Közgyőlés a 17/2008. (VI.30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 4. Záró rendelkezések (1) E rendelet 1. -a október 1-én lép hatályba, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a 8/2008. (IV.30.) Kgy. rendelet 1. -a. (2) E rendelet 2. -a október 1-én lép hatályba, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a 17/2008. (VI.30.) Kgy. rendelet 10. -a. (3) E rendelet 3. -a január 1-én lép hatályba, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a 17/2008. (VI.30.) Kgy. rendelet 8. -a. Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 5

7 A 29/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése A L A P Í T Ó O K I R A T A Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai: 2.1. Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/ Lakóotthonai: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontja, az évi III. törvény 69. (1) bek., 71., 73. (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt szakosított ellátások biztosítása. Az intézmény mőködési területe: Nógrád megye Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai): Fogyatékosok bentlakásos elhelyezése (TEÁOR 8730) Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása (TEÁOR 8720) Ápoló, gondozó otthoni ellátás az intézmény székhelyén 372 férıhelyen éven felüli, számottevı pszichiátriai kezelést nem igénylı, nem veszélyeztetı állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti gondoskodást igénylı pszichiátriai betegek (210 férıhelyen) részére, ezen felül ellátja a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott idıre szóló ellátását is, Szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylı, önálló életvitelre idılegesen nem képes, kötelezı intézeti gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybetegek (50 férıhelyen) számára, Súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára (112 férıhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetıség, ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása az intézmény lakóotthoniban 10, 10 és 8, összesen 28 férıhelyen Azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, kórházi elhelyezésükrıl, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásukat Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elısegíti a lakók önálló életvezetési képességének helyreállítását. 6

8 5. 6. Biztosítja az ellátottak meglévı képességeinek szinten tartását és fejlesztésük érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. Külsı foglalkoztató által mőködtetett fejlesztı-felkészítı foglalkoztatást biztosít az intézet területén Elıkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történı visszatérését Az Észak-magyarországi régió területén szociális módszertani tevékenység ellátása konzorciumi szerzıdés alapján július 1-jétıl 5 éven át. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének módja tekintetében részben önállóan gazdálkodó Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2643 Diósjenı, Kastély) Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petıfi Sándor út 2.), Reménysugár Otthon (Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.) pénzügyi-gazdasági feladatait. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. Az intézmény jogi személy. Az intézmény általános jogutódja a Szécsényi Járási Tanács által 1950-ben alapított Ludányhalászi Szociális Otthonnak. Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7

9 A 29/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete Ezüstfenyı Idısek Otthona A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: Székhelye: Ezüstfenyı Idısek Otthona 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férıhelyszám: 210) Intézmény telephelyei: 3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (Idısek otthont nyújtó ellátása: férıhelyszám 156) 3102 Salgótarján, Petıfi út (Idısek Klubja, férıhelyszám: 20) 3. Az intézmény mőködési területe: Nógrád megye 4. Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontja, az évi III. törvény 57. (1) bekezdés f) és j) pontja, a 68. (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt ellátások biztosítása. 5. Az intézmény formája, típusa: 5.1 Formája: ápolás-gondozást, nappali ellátást nyújtó intézmény. 5.2 Típusa: a) Idısek otthont nyújtó ellátása, b) Idısek Klubja 6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): Bentlakásos, nem kórházi ápolás (TEÁOR 8710) Idısek bentlakásos ellátása (TEÁOR 8730) Idısek szociális ellátása elhelyezés nélkül (TEÁOR 8810) Idısek otthont nyújtó ellátása A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára teljes körő ápolását, gondozását végzi 366 férıhelyen. Ebbıl: Bátonyterenyén 58 férıhelyen mizserfai telephelyen 53 férıhelyen összesen 111 férıhelyen intenzív gondozást (demens ellátást) biztosít. Felvehetı az idısek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, kórházi beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásukat. 8

10 Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató foglalkozásukat. Idısek Klubja A nappali ellátás keretében elsısorban a saját otthonukban élı, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; szervezeti és mőködési szabályzatát a közgyőlés ágazatilag illetékes bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének módja tekintetében részben önállóan gazdálkodó Baglyaskı Idısek Otthona (3102 Salgótarján, Petıfi út ) pénzügyi-gazdasági feladatait. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szernek a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által szeptember 1-jén alapított szentkúti szociális otthonnak. Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 9

11 A 29/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet 3. számú melléklete Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2. A szervezet elnevezése, székhelye: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: - Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] - Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] - Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady e. út 7.] - Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 3. Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az évi CXL. törvény 45. -ában a megyei önkormányzat számára elıírt múzeumi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 4. A Múzeumi Szervezet mőködési területe: Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel. 5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata): Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (TEÁOR 9102), könyvkiadás (TEÁOR 5811). 6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: A Múzeumi Szervezet és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. 7. A Múzeumi Szervezet felügyeleti szerve: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése. Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá. 8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása: a) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. Pénzügyigazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörő költségvetési egységek, amelyek - a kiemelt elıirányzatokon belül - a szakmai feladatok elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal bírnak. b) A Múzeumi Szervezet (a Nógrádi Történeti Múzeum) az a) pontban foglalt feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének módja tekintetében részben önállóan gazdálkodó ba) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (Salgótarján, Kassai sor 2.) és bb) Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján, Bem út 18.) pénzügyi-gazdasági feladatait. 10

12 9. A Múzeumi Szervezet jogelıdei: A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: - az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati Múzeumnak; - az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei Munkásmozgalmi Múzeumnak; - az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti Győjteménynek; - az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti Kiállítóhelynek és Romkertnek; - az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyőlése által a 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendelettel alapított Nógrádi Múzeumoknak; - a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 19/2000. (XII.1.) Kgy. sz. rendelettel - alapított Nógrád Megyei Múzeumnak. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei II. Nógrádi Történeti Múzeum 10. Az intézmény elnevezése, székhelye: Nógrádi Történeti Múzeum 3100 Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény feladatai: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az évi CXL. törvény 45. (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára meghatározott feladatokat. 12. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete: Győjtıkörök: történeti muzeológia, mőszaki-technikatörténet és mővészettörténet, numizmatika Győjtıterület: Nógrád megye. 13. Az intézményhez tartozó kiállítóhely, külsı raktár: - NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) Az intézmény telephelye (külsı raktára): - A Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 14. Az intézmény vezetıje: Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi szervezet vezetıje. Az igazgatót a közgyőlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - határozott idıtartamra bízza meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 15. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan gazdálkodó az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját pénzügyigazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek 11

13 mint szakmailag önálló, részjogkörő költségvetési egységeknek a pénzügyigazdasági feladatait is. III. Palóc Múzeum 16. Az intézmény elnevezése, székhelye: Palóc Múzeum 2660 Balassagyarmat, Palóc liget Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 47. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (tematikus múzeum) 18. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete: Győtjıköre: néprajz, elsı sorban a palóc néprajzi egység anyaga, valamint irodalomtörténet Győjtıterülete: a néprajz tekintetében Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe; a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország. 19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külsı raktárak: - Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) - Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) - Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) - Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petıfi út 94.) - Palóc Tájház (3176 Hollókı, Kossuth út 82.) Az intézmény telephelye (külsı raktára): - Néprajzi mőtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) - Néprajzi mőtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, hrsz.: 526) - Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsıpetény, Petıfi S. út 36.) 20. Az intézmény vezetıje: Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott idıtartamra bíz meg. 21. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. IV. Kubinyi Ferenc Múzeum 22. Az intézmény elnevezése, székhelye: Kubinyi Ferenc Múzeum 3170 Szécsény, Ady E. út Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 46. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (területi múzeum). 12

14 24. Az intézmény vezetıje: Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott idıtartamra bíz meg. 25. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete: Győtjıköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája a XIX. század közepéig terjedıen; Győjtıterülete: Nógrád megye 26. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. V. Pásztói Múzeum 27. Az intézmény elnevezése, székhelye: Pásztói Múzeum 3060 Pásztó, Múzeum tér Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 47. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (tematikus múzeum). 29. Az intézmény vezetıje: Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott idıtartamra bíz meg. 30. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete: Győtjıköre: természettudomány; Győjtıterülete: Nógrád megye. 31. Az intézményhez tartozó kiállítóhely: - Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 32. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 13

15 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 30/2008. (IX. 30.) Kgy. r e n d e l e t e a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az SzMSz 1/e. mellékletének 3. b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 3. [...] b) jóváhagyja a nevelési- oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, intézményi minıségirányítási programját, házirendjét, az országos mérés, értékelés (kompetenciamérés) eredménye miatt elkészített intézkedési tervét, Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2. Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 14

16 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 31/2008. (IX. 30.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.19.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Kvr. 1.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. harmadik bekezdésében elıirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeret-elıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. 15

17 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 16

18 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelı járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú kamatok Mőködési célú pénzmaradvány Egyéb mőködési célú kiadások Általános tartalék Müködési bevételek Müködési kiadások Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Pályázati pénzeszközök Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitelmőveletek Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai 633 II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

19 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított elıirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása I/A Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

20 Nógrád Megye Önkormányzatának évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció - 5. Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Hatályon kívül I/A Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Belföldi értékpapírok bevételei I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen E Ft Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

21 Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és SZJA bevétele 2.sz.melléklet E Ft Megnevezés 2008.évi eredeti elıirányzat 2008.évi módosított elıirányzat 1. Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítı hozzájárulások Közoktatási feladatok támogatása összesen (3.+4.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, szolgáltatások Megyei, fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Normatív állami hozzájárulások összesen ( ) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása Fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen ( ) Megyéket egységesen megilletı személyi jövedelemadó Megyéket lakosok száma alapján megilletı személyi jövedelemadı Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megilletı személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó összesen ( ) Állami támogatások és hozzájárulások összesen ( )

22 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat E Ft E Ft 1

23 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft 1

24 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Fı Teljes munkaidıben foglalkoztatott Részmunkaidıben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2008.évi elıirányzatból Ssz. INTÉZMÉNY 2008.év II. módosított elıirányzat 2008.év III. módosított elıirányzat 2008.év II. módosított elıirányzat 2008.év III. módosított elıirányzat 2008.év II. módosított elıirányzat 2008.év III. módosított elıirányzat 2008.év II. módosított elıirányzat 2008.év III. módosított elıirányzat Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebbıl pedagógus 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó * Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ** Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján *** Ellátó Szervezet Salgótarján **** Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN * Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium= 2 fı pedagógus szeptember 1-tıl ** Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet= 2 fı június 1-tıl szeptember 30-ig *** Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet= részmunkaidıs foglalkoztatott 3 fı napi 4 órában **** Ellátó Szervezet= 7 fı "Baglyaskı" Idısek Otthona élelmezésével összefüggı munkakör 2008 december 31-ig

25 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Összesen E Ft "C"épület mőtı folyosó feletti tetırész Gépkocsi beszerzés Térségi diagnosztikai szőrıközpont Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Összesen 645 Összesen 312 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Bátonyterenyei épület 645 Számítógép 85 Fénymásológép 227 Összesen II.jelő épület emeleti körfolyosói biztonságos lezárása Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen 325 Összesen 235 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Vízlágyító 325 Számítógép 235 Összesen 981 Összesen 458 Fızıüst 670 Pavilon épület módosított építési engedélyezési tervdokumentáció 458 Mosógép 311 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen 511 Összesen 343 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Melegítıkonyha 511 Számítástechnikai eszközök 343 Összesen 803 Fénymásológépek 803 Összesen Hangszerek Összesen Összesen Tanmőhely nıi öltözı, vizes rendszer Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Lorántffy Zsuzsanna Kollégium egy szintje Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Intézmények közötti információs hálózat kiépítés BLSZSZK Fáy A.Sz.I. Szakipari szakmacsoportok, gépek., szerszámok E Ft Informatikai eszközök Kollégium eszközfejlesztés BLSZSZK Lorántffy Zs.K.informatikai fejlesztés Eszköz fejlesztés AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása, hálózatfejlesztés Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 764 AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása 764 1

26 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Összesen Összesen Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény Kollégium déli homlokzat csatorna Informatikai fejlesztés Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Egyéb gépek beszerzése Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz Összesen Összesen Villámvédelem (Rákóczi út 1.) 286 Informatikai eszközök, hálózatfejlesztés Csapadékvízelvezetés (Fı út 58.) Kompetencia alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés Vizesblokk (Fı út 58.) Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Pedagógiai Intézet iroda helyiségek Közmőfejlesztési hozzájárulás 200 HEFOP pályázatból számítástechnikai és ügyviteli eszközök Összesen Számítógépes hálózat kialakítása 861 Orvosi szoba felszerelése 645 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen Palóc Ház zsupptetı Video megfigyelı rendszer (Bányamúzeum kültéri kiállítóhely) 554 Állományvédelmi berendezés (Balassagyarmat) 430 Palóc Ház biztonságtechnikai rendszer és informatikai eszköz beszerzés 845 Palóc Múzeum mőtárgy környezetét javító berendezések beszerzése 530 Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján Salgótarjáni telephely "B" épület villámvédelem Fényképnyomtató 320 Video megfigyelı rendszer (Bátonyterenyei részleg) Összesen 59 Számítástechnikai eszközök 59 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások Mikrobusz Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Védelmi igazgatáshoz kapcsolódó beszerzések

27 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet évi II évi III. M E G N E V E Z É S Ssz. módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat I. Intézményi támogatások E Ft II/A. Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok 1. Int. átszerv.kjt,ktv-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többlettelj. elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhaszn.támogatások átadása Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb - - Fejlesztési kiadások összesen Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás (Borbély,Pásztó) Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 1

28 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat 12. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kelet -nógrádi TISZK programiroda mőködéséhez Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen N. T. M., Bányamúzeumi, Bányászati Skanzen kapcs.elık.felad Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akdálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház Hatályon kívül helyezve Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen

29 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat 6. Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve - 8. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Kötvény kibocsátás szakértıi díja, egyéb költségei Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

30 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat 4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetıségei Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal Személyi kiadás - Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen Honlap, informatika, TEIR Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen VII. 1. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, Besztercebánya, Balatonfüred, ) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

31 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat 2. Turisztikai desztinációs szervezet felállítása, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ısz" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen E Ft VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Cigány kisebbs.konzultációs tanács programjaira, mőködésére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Idısügyi tanács munkájának támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen

32 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat 10. PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen E Ft IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Rendezvények, kiállítások díjai Személyi kiadás Munkaadói járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen

33 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi II. módosított elıirányzat Módosítás évi III. módosított elıirányzat 6. Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen X. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen E Ft XI. Tartalékok 1. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..XI) Kontroll összeg:

34 T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörő elıirányzat változtatásairól Intézmény megnevezése Mőködési Fejlesztési Intézményi Támogatás- Támogatásmőködési, értékő és Társadalom- értékő és kamat és mőködési c. bizt. Alapból felhalmozási felhalmozás átvett átvett pénz c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p. E Ft Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján - - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján - - Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján - - Összesen

35 Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Támogatási értékő mőködési bevétel Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2008.évi II. módosított elıirányzat 2008.évi III. módosított elıirányzat St. várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J. Város St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz Salgótarján M.J. Város Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz Pásztó Város Pásztó várostól 2007.évben átvett oktatási feladatokhoz kapcs.megállapodás módosítása Pásztó Város Közalapítvány fenntartási támogatása Megye városai Ped.szakszolg.,nevelési tanácsadás Szécsény Kistérs.Társ Népszavazás Önkorm.és Területfejlesztési Min Diósjenıi int. szociális foglalkoztatására Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzat "Nógrád a varázslatos világ " marketingakció Önkorm.és Területfejlesztési Min Érettségi vizsgák támogatás Okt. és Kult. Minisztérium Munkatapasztalatos támogatás Munkaügyi Központ BURSA ösztöndíj elszámolás Okt. és Kult. Minisztérium Tám.kez.I. 390 Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda támogatás Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Önkormányzati Minisztérium Összesen: E Ft /1.sz.m.12.sor Központosított elıirányzat Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Prémium évek program támogatása Létszámcsökkentési intézkedések támogatása havi illetmény 6 havi összege évi bérpolitikai intézkedések támogatása Szakmai vizsgák támogatása Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése Felzárkóztató oktatás támogatása 780 Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítése 440 Alapfokú mővészetoktatás támogatása Összesen:

36 Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2008.évi II. módosított elıirányzat 2008.évi III. módosított elıirányzat 1/2.sz.m.6.sor Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007 évrıl áthúzódó fizetés Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Összesen: /2.sz.m.7.sor Támogatás értékő felhalmozási bevétel TV stúdió kialakítása TFC Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése ÉMOP N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés ÉMOP Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése ÉMOP Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) TEKI ferıhelyes Idısek Otthona építése TRFC 39 Összesen:

37 Nógrád Megye Önkormányzata évi elıirányzat-felhasználási ütemterve 3. sz. tábla E Ft Megnevezés Január (tény) Február (tény) Március (tény) Április (tény) Május (tény) Június (tény) Július (tény) Auguszt.(terv) Szept.(terv) Október (terv) Nov. (terv) Dec. (terv) Összesen Bevételek 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Hitel, kötvény Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen Hitelfelvétel 8. Elızı havi egyenleg Pénzforgalmi bevétel Kiadások 10. Mőködési kiadások Adósságszolgálat 12. Felújítási feladatok Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználás Kiadások összesen Hitelvisszafizetés Pénzforgalmi kiadás Egyenleg

38 4.sz. tábla KIMUTATÁS az Európai Uniós támogatási programok pénzeszközeinek felhasználásáról E Ft. Intézmény Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Forrás:ESZA EU strukturális alap HEFOP Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP

39 III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 102/2008. (IX. 25.) Kgy. Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról HATÁROZATA 1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület a közgyőlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az sz. mellékletek szerint elfogadja. 3. A közgyőlés a évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret terhére: a) A Rákóczi Városa Alapítvány (Szécsény) részére: XII. Rákóczi Emlékfutás megrendezésének Ft-os b) A Befogad-Lak Állat- és Természetvédı Közhasznú Alapítvány (Salgótarján) részére: Mőködésének Ft-os IX/1. sorában lévı, A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok keret terhére a Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány erdélyi szakmai táborozásának Ft-os támogatásáról dönt. Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására Határidı: értelemszerő Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánítja szándékát az Észak-Magyarországi Regionális Környezetügyi Tanácshoz való csatlakozásról, egyúttal felkéri Kriston Pétert a közgyőlés alelnökét az önkormányzat képviseletére. Határidı: folyamatos Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Kriston Péter, a közgyőlés alelnöke 5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a határozat 30. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával a nevelési tanácsadás ellátása tárgyában a 2/2006. (II. 16.), az 1/2007. (II. 13.) és a 22/2008.(II. 14.) Kgy határozatok alapján megkötött, illetve módosított megállapodás módosítását. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a megállapodás módosítás aláírására. Határidı: október 15. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 6. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP Funkcióbıvítı település rehabilitáció elnevezéső pályázat benyújtására vonatkozó jelen határozat 31. sz. mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodást. 38

40 b) A testület a megállapodás elfogadásával egyidejőleg jóváhagyja a közgyőlés elnökének szeptember 11-ei, az a) pont szerinti konzorciumi együttmőködésre vonatkozó nyilatkozatát. c) A közgyőlés az a) pontban foglalt döntését azzal a kitétellel hozza meg, hogy ca) Nógrád Megye Önkormányzata a 37/2008. (IV.24.) Kgy. határozat 11. pontjában foglalt önrész megfizetésén túl semmilyen kötelezettséget nem vállal, így különösen további hozzájárulást nem biztosít, a pályázat megvalósításában nem vesz részt; cb) az együttmőködési megállapodáshoz mellékelt nyilatkozatokért, az ott szolgáltatott adatok valóságtartalmáért Nógrád Megye Önkormányzata felelısséget nem vállal. d) A testület utasítja elnökét, hogy az a) pont szerinti pályázatról folyamatosan és szükség szerint tájékoztassa a közgyőlést. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 89/2008. (VI.26.) Kgy. határozatában a Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú, Keszi út 12. szám alatti ingatlan területét 713 m 2 -rıl 735 m 2 - re módosítja. A testület felkéri elnökét, hogy intézkedjen az adásvételi szerzıdés módosítására, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidı: értelemszerően Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 8. A közgyőlés az elıterjesztésben foglalt indokok alapján egyetért azzal, hogy a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi utca 37. szám alatti ingatlan elidegenítésével összefüggı elıkészítı munkálatok elkezdıdjenek. Utasítja a közgyőlés elnökét, hogy minden részletre kiterjedıen egyeztessen a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet vezetıivel az ingatlanban jelenleg ellátott feladatok további végzésének lehetséges formáiról. A szakmai kérdések megnyugtató tisztázását követıen azok eredményével együtt a nyilvános pályázatra vonatkozó felhívást legkésıbb a testület novemberi ülésére terjessze be. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 39

41 1. sz. melléklet Összefoglaló kimutatás a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerıre emelkedett hatósági döntéseirıl június, július, augusztus, szeptember hónap Sorszám Határozat száma A személyi térítési díj fizetésére kötelezett neve Ellátó intézmény /2008. Varga Lászlóné Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján, Füleki úti telephelye /2008. Tóth Gyula Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Tóth József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Molnár József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Gáspár Margit Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Tudja József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Botos Gábor Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Lengyel Zoltán Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Füle Vendel Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szeberényi Zoltán Ezüstfenyı Idısek Otthona Salgótarjáni telephelye /2008. Szeberényi Zoltán Ezüstfenyı Idısek Otthona Salgótarjáni telephelye /2008. Szeberényi Zoltán Ezüstfenyı Idısek Otthona Salgótarjáni telephelye /2008. Barna József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Toldi Miklós Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szmrek János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 40

42 /2008. Pap Éva Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Porubszky Margit Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Kovács Norbert Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Kovács Norbert Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Fekete Gyuláné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Villányi Józsefné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Bakos János Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Luschcsek Alfrédné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Pócsa Enikı Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Fancsik Gyula Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Czene Zoltán Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Kövesdi Andrásné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Kövesdi Andrásné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Garami Józsefné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Tóth József Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Somoskıi József Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Krekács István Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Vas Lászlóné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Vas Lászlóné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Szabó Béla Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Tóth Józsefné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Jásfalvi Jánosné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Sirkó Józsefné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Salamon Jánosné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Sas Mihályné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 41

43 /2008. Babanyecz János Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Dusicza Attila Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Hakkel Éva Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Faragó Nikoletta Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2008. Vojnich Ágnes Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2008. Földi István Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2008. Jászberényi Zoltán Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Léman Jánosné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Erdei Dániel Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Barabás Mária Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Barabás Mária Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Harmath Rudolf Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Jakucs Melinda Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kuris Renáta Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Lehoczky Éva Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Lovász Tünde Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Nagy András Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Rácz József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szécsi Antal Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 42

44 /2008. Szalai Tibor Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szabó János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szegedi József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Sulyok István Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Mayer András Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Sótér Vilmosné Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján, Füleki úti telephelye /2008. Maksi Istvánné Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján, Füleki úti telephelye /2008. Juhász László Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján, Füleki úti telephelye /2008. Angyal Sándorné Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján, Füleki úti telephelye /2008. Bacsa István Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Bojtor Béla Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bíró Márton Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Csábi László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Csiszár Géza Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Földing Irén Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Elefánti Miklós Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Haidó Pál Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Halla Lajos Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 43

45 /2008. Heincz László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Juhász Bertalan Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kiss Gyula Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kovács János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kovács Kálmán Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Lajter Mária Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kozich József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Megyeri János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Oláh István Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Bugarszki Árpád Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Börcsök László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bakos Katalin Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Zentai Gizella Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Vidrik János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Varga Mihály Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Tyukodi Mária Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Tóth Ferenc Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 44

46 /2008. Szunyog Margit Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szombati László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Sulyan Antal Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Sirkó József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Simon László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Raffael Hajnalka Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bencsik Gábor Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bossányi Zsuzsanna Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Deák Sándor Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Gavallér Eszter Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kökény Ferenc Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Papp Sándor Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bárány Bertalan Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Patai János Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Hegyi Elekné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Bő Orsolya Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2008. Kovács Ágnes Anna Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 45

47 /2008. Csemer Nikoletta Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel /2008. Csikós Györgyné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Sándor Péterné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Branstetter József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Branstetter József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Buris Katalin Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Csernus László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Hoffer János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Faragó László Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kucsera Ferenc Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Szabó Beáta Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Sallai János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Balázs János Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bangó Gyula Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Barcs Zoltán Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Bogdán Anna Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kaspár Éva Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 46

48 /2008. Tóth Anna Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Jándék Józsefné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Szeles Bertalanné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Bada Margit Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Csemer István Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Baranyi Éva Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Szıllıs József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Boda István László Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Rafael Gyula Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján /2008. Szoucsek Istvánné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Bő Orsolya Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel /2008. Csemer Nikoletta Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel /2008. Kecskés Istvánné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Szabó József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Horváth Ferenc Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kovács József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kóka Zoltánné Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Kóka Zoltán Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Zámbó Iván Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Lakatos András Krisztián Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Agócs Gergely Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Zsivor Evelin Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Balázs Renátó Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Varga Árpádné Ezüstfenyı Idısek Otthona mizserfai telephelye 47

49 /2008. Szikszai Jánosné Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye /2008. Süller Marianna Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Oláh Viktor Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Bugarszki Árpád Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi /2008. Kovács Tiborné Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı /2008. Rafael Attila Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Oláh Béla Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Vass Róbert Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Rácz Norbert Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Szırös Zsolt Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Csemer Jenı Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Rácz Zsaklin Natália Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Rácz Szonja Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Kiss Dorottya Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Hugyecz Martin Pál Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Izsák Viktor Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Danyi Ramóna Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Csemer Veronika Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Baranyi János Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /2008. Váczi Ferencné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 48

50 2. sz. melléklet Közbeszerzési Bíráló Bizottság 7/2008. (VII. 18.) B.B. számú határozata Nógrád Megye Önkormányzatának intézményei fejlesztéseit megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások megrendelésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárásban közbensı intézkedés meghozatalára A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága az Intézményi fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások elvégzése megnevezéső nyílt közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Bíráló Bizottság alelnöke és a megyei fıjegyzı által tett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. A bizottság gyakorolva a Kbt. 83. (5) bekezdésében és 85. -ában biztosított jogosultságot Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata pontja szerint úgy dönt, hogy e határozat melléklete szerint a TARJÁNTERV Kft. és a TOP-KVALITÁS Kft. tekintetében július 31., 10,00 óráig újabb lehetıséget biztosít a Kbt. 63. (5) bekezdésében elıírt bányafelügyeleti hatósági igazolás pótlására, valamint a TARJÁNTERV Kft. vonatkozásában felvilágosítást kér az ajánlatban szereplı nyilatkozatok tartalmának tisztázása érdekében. A bizottság utasítja alelnökét és a megyei fıjegyzıt a hiánypótlást és felvilágosítás kérést tartalmazó értesítés valamennyi ajánlattevı részére történı haladéktalan megküldésére. Határidı: értelemszerően Felelıs: Babják Andrea, a bizottság alelnöke Dr. Barta László megyei fıjegyzı Salgótarján, július 18. Babják Andrea s.k. a bizottság alelnöke Errıl értesülnek: 1.) Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében foglaltak közlöny útján 2.) Irattár 49

51 A 7/2008 (VII.18.) B.B. számú határozat melléklete NÓGRÁD MEGYEI FİJEGYZİ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK ALELNÖKE Ikt. szám: /2008. Tisztelt Ajánlattevık! Nógrád Megye Önkormányzata mint ajánlatkérı az Intézményi fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások elvégzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárása során tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a Kbt. 63. (5) bekezdése szerint a Kbt. 60. (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulásának ellenırzése kétféle módon történhet. A munkaügyi ellenırzés szempontjából a bányászatról szóló évi XLVIII. tv. hatálya alá tartozó esetekben a bányafelügyelet adja ki a hatósági igazolást. Ajánlattevık cégkivonatában rögzített tevékenységi kör tanulmányozása kapcsán ajánlatkérı valamennyi ajánlattevı egyidejő értesítése mellett az ajánlattevık számára azonos feltételekkel július hó 31. nap 10,00 óráig a Kbt. 83. (5) bekezdésében foglalt jogánál fogva újabb lehetıséget biztosít a TARJÁNTERV Kft. és a TOP-KVALITÁS Kft. részére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági igazolásának pótlására. Ajánlatkérı a Kbt a alapján a fentiekben megjelölt idıpontig a TARJÁNTERV Kft. ajánlatában szereplı nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása, egyértelmősítése érdekében felvilágosítást kér az alábbiak szerint: A TARJÁNTERV Kft. alvállalkozójaként szereplı PIPELINE Épületgépész Tervezı Kft. a hiánypótlás során - a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja tekintetében csatolt nyilatkozatával - az A, B, C, D és E részajánlatok körére megjelölve ismertette és igazolta a vélhetıen épületgépészeti szaktervezıként teljesített referenciáit. A mőszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei teljesítéséhez minimum a nettó ajánlati árral azonos értékő, az A rész vonatkozásában bentlakásos ellátást biztosító épület megvalósításának építési engedélyezési tervdokumentációja, a C, D és E részek tekintetében pedig bentlakásos ellátást nyújtó, vagy oktatási intézmény építésének vagy korszerősítésének építési engedélyezési és tender-, vagy kiviteli tervdokumentációja szükséges. Ajánlatkérı számára nem egyértelmő, hogy ajánlattevı az alvállalkozói referenciamunkák, gépészeti tervezési díj ismertetésével miként kívánja igazolni az A, C, D és E részek vonatkozásában a mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot. 50

52 Ajánlatkérı a jelen felhívást ajánlattevıknek egyidejőleg, faxon és levélben küldi meg és felhívja ajánlattevıket, hogy a hiánypótlás és felvilágosítás kérésre a válaszadás ajánlatkérı 32/ as faxszámára teljesíthetı, azonban a dokumentumokat (1 eredeti, és az eredetirıl készült 2 db másolati példányban) az ajánlat beadásának helyére hétköznapokon , pénteken óráig (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., 142. szoba) személyesen vagy postai úton is el kell juttatni. Salgótarján, július 18. Üdvözlettel: Dr. Barta László Babják Andrea Kapják: - TARJÁNTERV Kft. Fax.: (32) , 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. - NÓGRÁDTERV Kft. Fax.: (32) Salgótarján, Kossuth u Salgótarjáni AGROBER Kft. Fax.: (32) Salgótarján, Május 1. út TOP-KVALITÁS Kft. Fax.: (1) Budapest, József krt

53 3. sz. melléklet Közbeszerzési Bíráló Bizottság 8/2008. (VIII. 1.) B.B. számú határozata Nógrád Megye Önkormányzatának intézményei fejlesztéseit megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások megrendelésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményérıl A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága az Intézményi fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások elvégzése megnevezéső nyílt közbeszerzési eljárás eredménye tekintetében az alábbi döntéseket hozza: 1.a) A bizottság az A részre (Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petıfi út 2.) bıvítése keretében 2*10 férıhelyes iker lakóotthon mely a mőemléki védelem alatt álló ingatlanon kerül megépítésre építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése) a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. 1.b) A bizottság megállapítja, hogy az A részre a NÓGRÁDTERV Kft. (3100 Salgótarján, Kossuth u. 8.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 1.c) A bizottság megállapítja, hogy az A részre a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó Ft-os ajánlatot tevıt az A rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 2.a) A bizottság megállapítja, hogy a B részre (A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó, Fı út 138.) főtéskorszerősítésének (a beépített légtér légm 3 ) megvalósítása céljából benyújtandó pályázat részét képezı megvalósíthatósági tanulmány; a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció; a kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel együtt történı elkészítése) a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 2.b) A bizottság megállapítja, hogy a B részre a NÓGRÁDTERV Kft. (3100 Salgótarján, Kossuth u. 8.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 2.c) A bizottság megállapítja, hogy a B részre a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó Ft-os ajánlatot tevıt a B rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 52

54 3.a) A bizottság a C részre (A 4484 m 2 beépített területő Reménysugár Otthon (Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.) szakaszolható korszerősítésének felmérési terveket is tartalmazó építési engedélyezési tervdokumentációja, mely érinti a 102 ellátottnak helyet adó 4 pavilon és anyaotthon átalakítását, teljeskörő akadálymentesítését, a homlokzatok és a lapostetık egy részének felújítását; főtéskorszerősítésének keretében a benyújtandó pályázat részét képezı megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció; fenti munkák kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel együtt történı elkészítése) a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. 3.b) A bizottság megállapítja, hogy a hogy a C részre a NÓGRÁDTERV Kft. (3100 Salgótarján, Kossuth u. 8.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 3.c) A bizottság megállapítja, hogy a C részre a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó Ft-os ajánlatot tevıt a C rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 4.a) A bizottság a D részre (Az 1035 m 2 alapterülető Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola (Balassagyarmat, Óváros tér 11.) tetıtérbeépítésével, a meglévı épület átalakításával, épületgépészeti és elektromos hálózatának felújításával történı szakaszolható korszerősítésének felmérési terveket is tartalmazó építési engedélyezési tervdokumentációja; főtéskorszerősítésének keretében a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció; fenti munkák kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel együtt történı elkészítése) a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. 4.b) A bizottság megállapítja, hogy a D részre a NÓGRÁDTERV Kft. (3100 Salgótarján, Kossuth u. 8.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 4.c) A bizottság megállapítja, hogy a D részre a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó Ft-os ajánlatot tevıt a D rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 5.a) A bizottság az E részre (Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján, Csokonai út ) 4 szintes (szintenként 1200 m 2 ) alapterülető fıépülete szakaszolható homlokzatfelújításának és tetıszigetelése cseréjének un. bejelentési dokumentációja; légm 3 főtött légterő teljes épületegyüttese főtéskorszerősítése és vízellátása felújításának tervdokumentációja, ezen belül a gázszolgáltató 53

55 nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció; fenti munkák kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel együtt történı elkészítése) a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. 5.b) A bizottság megállapítja, hogy az E részre a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó Ft-os ajánlatot tevıt az E rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 6.a) A bizottság az F részre (Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye, Ózdi út 39.) 1500 m 2 -es tornacsarnoka tetıfelújítási munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel együtt történı elkészítése) a TOP-KVALITÁS Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. 6.b) A bizottság megállapítja, hogy az F részre a Salgótarjáni AGROBER Kft. (3100 Salgótarján, Május 1. út 70.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 6.c) A bizottság megállapítja, hogy az F részre a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó Ft-os ajánlatot tevıt az F rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 7. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét e határozat mellékletét képezı összegezés az ajánlatok elbírálásáról megnevezéső dokumentum szerint hirdesse ki, azt az ajánlattevık részére kézbesítse, valamint a megyei fıjegyzı bevonásával gondoskodjon a Kbt. szerinti tájékoztató közzétételérıl. Határidı: - az eredményhirdetésre: augusztus 1., 10,00 óra - a Közbeszerzési Értesítıben való megjelentetésre: augusztus 8. Felelıs : Fazekas János, a bizottság elnöke Dr. Barta László megyei fıjegyzı 54

56 8. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a megyei fıjegyzı bevonásával a szerzıdéseket a nyertes ajánlattevıkkel kösse meg, és gondoskodjon azoknak a Nógrád Megyei Önkormányzat honlapján történı közzétételérıl. Határidı - a szerzıdéskötésre: augusztus 11., 10,00 óra - a szerzıdés közzétételére: a szerzıdéskötést követıen haladéktalanul Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Dr. Barta László megyei fıjegyzı Salgótarján, július 31. Fazekas János s.k. a bizottság elnöke Errıl értesülnek: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében foglaltak közlöny útján 2. Irattár 55

57 A 8/2008. (VIII.1.) B.B. számú határozat melléklete Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Intézményi fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások elvégzése a dokumentációban megjelölt jogszabályok és további elıírások alapján az alábbi mennyiségben: A rész: A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petıfi út 2.) bıvítése keretében 2*10 férıhelyes iker lakóotthon mely a mőemléki védelem alatt álló ingatlanon kerül megépítésre építési engedélyezési tervdokumentációja. B rész: A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó, Fı út 138.) főtéskorszerősítésének (a beépített légtér légm 3 ) megvalósítása céljából a benyújtandó pályázat részét képezı megvalósíthatósági tanulmány, C rész: D rész: E rész: a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció, a kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel. A 4484 m 2 beépített területő Reménysugár Otthon (Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.) szakaszolható: korszerősítésének felmérési terveket is tartalmazó építési engedélyezési tervdokumentációja, mely érinti a 102 ellátottnak helyet adó 4 pavilon és anyaotthon átalakítását, teljeskörő akadálymentesítését, a homlokzatok és a lapostetık egy részének felújítását, főtéskorszerősítésének keretében a benyújtandó pályázat részét képezı megvalósíthatósági tanulmány továbbá a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció, fenti munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel. Az 1035 m 2 alapterülető Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola (Balassagyarmat, Óváros tér 11.) szakaszolható: tetıtérbeépítésével, a meglévı épület átalakításával, épületgépészeti és elektromos hálózatának felújításával történı korszerősítésének felmérési terveket is tartalmazó építési engedélyezési tervdokumentációja, főtéskorszerősítésének keretében a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció, fenti munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján, Csokonai út ) szakaszolható: 56

58 F rész: 4 szintes (szintenként 1200 m 2 ) alapterülető fıépülete homlokzatfelújításának és tetıszigetelése cseréjének un. bejelentési dokumentációja, légm 3 főtött légterő teljes épületegyüttese főtéskorszerősítése és vízellátása felújításának tervdokumentációja, ezen belül a gázszolgáltató nyilatkozatának kiadásához szükséges tervdokumentáció, fenti munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel. Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye, Ózdi út 39.) 1500 m 2 -es tornacsarnoka tetıfelújítási munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja árazott költségvetéssel. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás 4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - c)* Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): - 5. A benyújtott ajánlatok száma: A rész: 3 (három) B rész: 3 (három) C rész: 3 (három) D rész: 3 (három) E rész: 2 (kettı) F rész: 3 (három) 6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei: A rész: NÓGRÁDTERV Kft., 3100 Salgótarján, Kossuth u. 8. nettó ajánlati ár: ,- Ft TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft B rész: NÓGRÁDTERV Kft., 3100 Salgótarján, Kossuth u. 8. nettó ajánlati ár: ,- Ft TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. nettó ajánlati ár: ,- Ft TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft C rész: NÓGRÁDTERV Kft., 3100 Salgótarján, Kossuth u. 8. nettó ajánlati ár: ,- Ft TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft D rész: NÓGRÁDTERV Kft., 3100 Salgótarján, Kossuth u. 8. nettó ajánlati ár: ,- Ft TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft E rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft 57

59 F rész: Salgótarjáni AGROBER Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 70. nettó ajánlati ár: ,- Ft TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. nettó ajánlati ár: ,- Ft b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva: - c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : - Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: A rész: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. A Kbt. 88. (1) bek. e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. C rész: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. A Kbt. 88. (1) bek. e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. D rész: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. A Kbt. 88. (1) bek. e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. E rész: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. A Kbt. 88. (1) bek. e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. F rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. A Kbt. 88. (1) bek. e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel az ajánlattevı által ismertetett referencia nem felel meg a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti minimumkövetelményének. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: A rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft, A Kbt. 57. (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. B rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft, A Kbt. 57. (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. C rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft, 58

60 A Kbt. 57. (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. D rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft, A Kbt. 57. (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. E rész: TOP-KVALITÁS Kft., 2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1. nettó ajánlati ár: ,- Ft, A Kbt. 57. (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. F rész: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft., 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. nettó ajánlati ár: ,- Ft, A Kbt. 57. (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 9.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetıleg az ıt követı ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést köthet: * Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 12.* Egyéb információk: Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes tájékoztatóra és közzétételének napja: Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és közzétételének napja: K.É. 6846/2008; Az eredményhirdetés idıpontja: , óra 16. Az összegezés elkészítésének idıpontja: Fazekas János s.k. a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 59

61 4. sz. melléklet Közbeszerzési Bíráló Bizottság 9/2008. (VIII.01.) B.B. számú határozata a 150 férıhelyes bentlakásos intézmény megvalósításához kapcsolódó építési beruházási munkák elvégzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindítására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága - megismerve az ajánlattételi dokumentáció teljes terjedelmét - megtárgyalta és dönt arról, hogy a 150 férıhelyes bentlakásos intézmény megvalósításához kapcsolódó építési beruházási munkák elvégzésére e határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás közzétételével nyílt közbeszerzési eljárást indít. A bizottság utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségének küldje meg. Határidı: haladéktalanul Felelıs: Fazekas János, a bizottság elnöke dr. Barta László megyei fıjegyzı 2. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítı által esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül, a fıjegyzı bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és errıl a bizottság soron következı ülésén számoljon be. Határidı: értelemszerően Felelıs: Fazekas János, a bizottság elnöke dr. Barta László megyei fıjegyzı Salgótarján, augusztus 1. Fazekas János s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak a közlöny útján 2. ÉPBER ZRt Budapest, Belgrád rakpart Irattár 60

62 A 9/2008. (VIII.01.) B.B. számú határozat melléklete KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nógrád Megye Önkormányzata Postai cím: Rákóczi út szoba Város/Község: Salgótarján Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 3100 Címzett: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala, Beruházási Fıosztály - Fax: 32/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe (URL): - Telefon: 32/ Ország: Magyarország További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen nem 61

63 II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés A bentlakásos intézmény megvalósításához kapcsolódó építési beruházási munkák elvégzése. II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió A teljesítés helye Salgótarján, Petıfi út NUTS-kód HU 313 A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodás megkötése Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: 62

64 A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzıdés a 150 férıhelyes bentlakásos intézmény megvalósításához kapcsolódó építési, építési-szerelési munkák elvégzésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) Fı tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): Teljes körő infokommunikációs akadálymentesítés a teljes 5744 m 2 -es hasznos alapterületen, továbbá 25 m keményfa lépcsıkorlát készítése és felszerelése; 8 db bejárati ajtó (4 részleg 2-2 ajtó) cseréje és az új automatizálása; Fizikoterápiás helyiség építési, épületgépészeti és szakipari kialakítása, 6 db bordásfal, 11,5 m 2 tükör elhelyezése; 5 db fürdıegység átalakítása a fürdıkádak bontásával és hidraulikus betegemelıvel kiegészített hidromasszázs egység beépítésével; A feladatokhoz kapcsolódó bontási és helyreállítási munkák elvégzése. 63

65 II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) befejezés // (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A nettó ajánlati árra vetített 0,5 %/nap mértékő késedelmi, 10 % meghiúsulási kötbér, 10 % teljesítési biztosíték, 48 hónap jótállás. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A Kbt (3) bekezdése szerint az ellenszolgáltatás megfizetése a teljesítésigazolást követıen kiállított számla alapján 30 napon belül átutalással történik meg. Ajánlatkérı adószáma: III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezetı céget meg kell jelölni az egyetemleges kötelezettség- és felelısségvállalás mellett. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 64

66 III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: ajánlatkérı figyelemmel a Kbt. 60. (4) bekezdésére is, a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Igazolási mód: a Kbt. 63. (1)-(7) bekezdései szerint kell igazolni, illetve nyilatkozni, hogy nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevınek, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és közös ajánlattevıknek önállóan kell megfelelniük a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerinti, a évben számlá(i)t vezetı pénzintézete(i) évi nyilatkozatával arról, hogy számláján évben volt-e az évi CXII. törvény 2. sz. melléklete III.36. pontja szerinti sorban állás. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevınek, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és közös ajánlattevıknek együttesen kell megfelelniük: Az elızı 3 év (2005.,2006.,2007.) építési beruházásairól a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont szerinti ismertetésével, a Kbt. 68. (2) bekezdésében meghatározott módon kiállított referencia benyújtásával. A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja szerint azoknak a szakembereknek, illetıleg vezetıknek a megnevezésével, képzettsége ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minıségellenırzésért felelısek, mellékelve a magasépítési szakterületen az A, az épületgépészeti szakterületen az ÉG, az épületvillamossági szakterületen az ÉV kategóriájú felelıs Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Számláján évben nem volt 30 napot meghaladó, az évi CXII. törvény 2. számú melléklete III.36. pontja szerinti sorban álló tétel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Rendelkezik az elızı 3 év (2005., 2006., 2007.) bármelyikében befejezett, legalább egy, nettó 35 millió Ft értékő, szociális intézményben végzett, építésszerelésre vonatkozó referenciával. Rendelkezik legalább egy-egy fı, a magasépítési szakterületen A, az épületgépészeti szakterületen ÉG, az épületvillamossági szakterületen ÉV kategóriájú felelıs mőszaki vezetıvel. 65

67 mőszaki vezetıi névjegyzékbe vételrıl szóló határozatok másolatát. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott? igen nem III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét és képzettségét? igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd 66

68 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben) Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 67

69 IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap) Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Ajánlati/részvételi felhívás VAGY Egyszerősített ajánlattételi felhívás (DBR) A hirdetmény száma a KÉ-ben: Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a KÉ-ben: IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2008/10/02 (év/hó/nap ) Idıpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (számokkal): ÁFA Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A számú számlára fizetendı. IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı Dátum: 2008/10/02 (év/hó/nap) Idıpont: óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: // (év/hó/nap ) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 68

70 IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2008/10/02 (év/hó/nap) Idıpont: óra Helyszín: Salgótarján, Rákóczi út 36. I. emeleti Hadady-Hargitay-terem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében felsoroltak. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) VI. 3.1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása A hiánypótlás lehetısége biztosított. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre Teljeskörő VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idıpontja ,00 óra VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerzıdéskötés tervezett idıpontja ,00 óra VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: // (év/hó/nap) Idıpont: Helyszín: A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési idıpontja VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) VI ) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 69

71 VI ) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk A dokumentáció átvehetı az ellenérték megfizetésének igazolása mellett a I.1) pontban meghatározott címen munkanapokon: óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján óráig, illetve postai úton a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint. VI ) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: igen nem VI ) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja avi.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen nem VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban a) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen nem b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen nem VI.3.11.) Egyéb információk: Az eredményhirdetésre és a szerzıdéskötésre a IV.3.8. pontban jelzett helyen kerül sor. Ajánlattevınek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, el nem bírált változásbejegyzési kérelmét, az ajánlatot cégszerően aláíró személyek aláírási címpéldányát, nyilatkozatát valamennyi számlájáról, valamint a Kbt (2) bekezdésével elıírtak teljesülése érdekében ajánlattevı szándéknyilatkozatát a nettó ajánlati ár 50 %-át elérı kárértékő felelısségbiztosítási szerzıdés megkötésének vállalása, vagy a meglévı felelısségbiztosítási szerzıdésére történı kiterjesztése vonatkozásában. Az igazolások, nyilatkozatok egyszerő másolatban is benyújthatók. A Salgótarján, Petıfi út szám alatti bentlakásos intézmény kiviteli tervének elkészítésére és építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást évben az 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Lakóházépítı Kft. és a Styl-Bau Kft., mint egyetemlegesen jogosult és kötelezett vállalkozók nyerték el, a bútor-, berendezés-, elsı beszerzés szállítására-szerelésére irányuló közbeszerzési eljárás nyertese pedig a Nógrádtrade Plus Kft. lett. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó munkák befejezıdtek, a használatba vétel megtörtént, az új épületre a kivitelezı 60 hónap jótállást vállalt. A beruházási koncepció évi elkészítése óta a gondozásban alkalmazott módszerek és technikai eszközök korszerősödése, a várakozók számában, azok egészségi állapotában történt kedvezıtlen változás, továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló jogszabályi 70

72 elıírások módosulásának végrehajtása indokolásával ajánlatkérı mőszaki tartalom változtatásra irányuló kérelemmel fordult az ÖTM-hez, mely helyt adott annak. Így jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezı munkák elvégzése vált szükségessé, melynek során az egységes megjelenés (pl.: burkolat) nem változhat, azaz a helyreállítási munkák során csak az eredetivel egyenértékő technológia alkalmazása és a bontott szerkezettel minden paraméterében (szín, méret, textúra, minıség) azonos anyag felhasználása elfogadott. Ha ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbb ajánlattevıt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal köt szerzıdést. A teljesítési biztosíték teljesíthetı a Kbt. 53. (5) bekezdés a) pontja szerint, melyet a szerzıdés megkötésének idıpontjában kell ajánlatkérı rendelkezésére bocsátani a jótállás idıtartamára, feltétel nélküli kötelezettségvállalással. Ajánlatkérı jelzi, hogy pályázati lehetıségek függvényében további építésiberuházási munkák megrendelése érdekében a korábbi nyertes ajánlattevıvel a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni. VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2008/08/01 (év/hó/nap) 71

73 A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE Hivatalos név: ÉPBER Építıipari Beruházási Szervezı Zrt. Postai cím: Belgrád rakpart 3-4. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1056 Ország: Magyarország Telefon: Címzett: Villányi Gyula - Fax: Internetcím (URL): - II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTİ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETİK Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - Telefon: Fax: Internetcím (URL): - III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: 72

74 5. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 29/2008. (VI. 26.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökének 1998/2008. számú levele, a Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: július 15. Salgótarján, június 26. Kıszeginé Kárpáti Mónika s.k. a bizottság elnöke h. A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Lavajné Dóka Éva, Bátonyterenye Kistérség Többcélú Társulása elnöke - Székhelyén 3. Irattár 73

75 6. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 30/2008. (VI. 26.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására a berceli általános iskola átszervezésérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a berceli általános iskola átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja: Jelenleg a becskei 1-4. évfolyamos gyerekek a berceli székhelyő, Bercel-Becske- Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott általános iskola becskei tagiskolájában tanulnak. Az 5-8. évfolyamosok kötelezı felvételét eddig a nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola biztosította, melyet Nógrádkövesd, Szécsénke és Galgaguta Községek Intézményfenntartó Társulása mőködtet. Becske önkormányzata kilép Nógrádkövesd, Szécsénke és Galgaguta Községek Intézményfenntartó Társulásából azzal a szándékkal, hogy az 5-8. évfolyamosok nevelésére, oktatására is a Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp- Szanda Közoktatási Intézményi Társulás keretében biztosítson lehetıséget. Az érintett önkormányzatok a berceli Széchenyi István Általános Iskola feladatának a becskei 5-8. évfolyamosok nevelésével, oktatásával történı bıvítéséhez hozzájárultak. A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A Széchenyi István Általános Iskola feladatbıvítéséhez a személyi, tárgyi és szakmai feltételrendszer adott, az átszervezés aránytalan terhet nem jelent, biztosított a feladatról megfelelı színvonalon való gondoskodás és az eddigi pedagógiai szolgáltatások igénybevétele. Indokolás: A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttmőködésekben (4.1. pont) az egyik cél, hogy meg kell teremteni a megye közoktatási feladatellátására vonatkozó tervezési összhangot. A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb közoktatási együttmőködések alapelvei: Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje. (A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, b) a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez, c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára legkedvezıbbet választva döntsenek.) 74

76 Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek létre. Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő elérhetıségét. Az alapfokú oktatásban cél a megye egész területén biztosítani annak lehetıségét - az iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdı szakaszában (1.-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék igénybe. Az 5-8. évfolyamok tekintetében a tanuló mindenek felett álló érdekében a fenntartók elsıdleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelı színvonalú nevelést, oktatást (4.3.). Alapvetı feladat a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett tanulószállítással), valamint az általános iskolák költséghatékonyabb mőködtetése (5.3. pont); a többcélú intézmények adta lehetıségek jobb kihasználása (4.3.). Kiemelt figyelmet kell fordítani a cigány kisebbségi program szerint oktatott tanulócsoportok munkájára, a feladat tárgyi és személyi feltételeinek megfelelı szintő biztosítására {5.3.a)}. A feladatbıvítés, a megfelelı színvonalon történı további feladatellátás feltételei és az aránytalan teher vizsgálata A szakértıi vélemény szerint a berceli iskola kihasználtsága 80%-os, ami lehetıséget biztosít a becskei tanulók fogadására. Az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség elımozdítását segíti, hogy a becskei iskolások egy intézményen belül, egy pedagógiai program alapján teljesíthetik tankötelezettségüket. Biztosítottak lesznek a Nógrádkövesden eddig rendelkezésre álló szolgáltatások, így a sajátos nevelési igényő tanulók integrált ellátása, a cigány kisebbségi oktatás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés. Az intézmény rendelkezik az OKÉV engedélyével a kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak augusztus 31-éig történı tejesítésére. Nem merülhet fel új teher a jelenleg Nógrádkövesden évfolyamon tanuló 13 gyerek esetében, hiszen tanulói jogviszonyuk folyamatos a nógrádkövesdi iskolában tankötelezettségük végéig, amennyiben önként nem váltanak iskolát. Új teher a jelenleg Becskén 4. osztályban tanuló gyerekek számára lesz, mivel ık mindennapos bejárással vehetik igénybe a berceli iskolát. A két település közötti 6 km-es utazás tömegközlekedési eszközzel nem jelent aránytalan terhet. Még kedvezıbb megoldás lenne az iskolabusz mőködtetése, mely akár Becske, akár Bercel közösségi autóbuszra benyújtott pályázatának sikere esetén megvalósulhat. 2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (5) és (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Várszegi György körjegyzı 2004/2008. számú levele, Becske Községi Önkormányzat képviselı-testületének 23/2007. (VI. 29.) számú, Bercel Községi Önkormányzat képviselı-testületének 82/2007. (XI. 23.) számú, Nógrádsáp Községi Önkormányzat képviselı-testületének 4/2008. (I. 25.) számú, Galgaguta Községi Önkormányzat képviselı-testületének 3/2008. (II. 8.) számú, Szanda Községi Önkormányzat képviselı-testületének 4/ (I. 25.) számú határozatai, Bercel- Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítás tervezete, Bercel-Becske Községi Önkormányzatok Általános Iskolája alapító okirat módosításának tervezete, Szabó Zita közoktatási szakértı véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 75

77 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja. 3. A Bizottság felhívja a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (11) bekezdése alapján az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelésioktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához be kell szerezni az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat egyetértését. 4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Bercel-Becske-Galgaguta körjegyzıjét, Nógrádsáp és Szanda polgármestereit. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: július 15. A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Várszegi György, körjegyzı Székhelyén 3. Nógrádsáp, Szanda polgármesterei - Székhelyükön 4. Irattár Kıszeginé Kárpáti Mónika s.k. a bizottság elnöke h. 76

78 7.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 31/2008. (VI. 26.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására a rimóci Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár feladatbıvítésérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a rimóci Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár feladatbıvítésérıl az alábbi szakvéleményt adja: Rimóc Község Önkormányzata az általa mőködtetett Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár alapfeladatát bıvíteni tervezi az alapfokú oktatásban felnıttoktatással. A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés személyi, tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Költségvetési fedezete megteremthetı. Az intézményben eddig ellátott feladatokról változatlanul gondoskodnak oly módon, hogy a gyermekeknek, szülıknek semmiféle új teher nem jelentkezik. Indokolás: A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: A közoktatás-fejlesztés általános célkitőzései között szerepel az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén, valamint az oktatási egyenlıtlenségek mérséklése. Az alapfokú oktatásban igény szerint biztosítani kell a felnıttoktatást ( 4.3.), települési szinten vagy társulásban (5.3.). A közoktatási feladatellátás tervezésében meghatározott feladatok között szerepel, hogy közoktatási intézmények átszervezésekor az önkormányzatok és társulások kérjék ki a megyei önkormányzat megyei fejlesztési tervre épített szakvéleményét (5.1.). A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A feladatbıvítés feltételei, az eddigi feladatellátásról történı megfelelı gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata A felnıttoktatás bevezetését esti munkarendben tervezik, amely a nappali munkarend szerinti általános iskolai nevelés, oktatás megszokott körülményeit nem érinti. Az iskolában a felnıttoktatáshoz a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, költségvetési fedezete megteremthetı. Az intézményben eddig ellátott feladatokról változatlanul gondoskodnak oly módon, hogy a gyermekeknek, szülıknek semmiféle új teher nem jelentkezik. 77

79 2. A Bizottság a szakvéleményt Rimóc és Nagylóc körjegyzıjének 1927/2008. számú levele, Potsay Csaba közoktatási szakértı véleménye, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 6. pontja alapján adja. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Rimóc és Nagylóc körjegyzıjét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: július 15. Kıszeginé Kárpáti Mónika s.k. a bizottság elnöke h. A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia, Rimóc és Nagylóc körjegyzıjének Rimóc, Madách tér Irattár 78

80 8.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 32/2008. (VI. 26.) Okt. Biz. Tárgy: évi Nógrád Megye Veres Pálné Díja adományozásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága átruházott hatáskörben évben Nógrád Megye Veres Pálné Díja -t adományoz: Angyalné Percze Lívia részére. 2. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a kitüntetı díjjal járó oklevél, emlékplakett és a pénzjutalom átadásáról a testület a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi ülésén gondoskodjon. Határidı: szeptember 20-ai ünnepi ülés Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, június 26. Kıszeginé Kárpáti Mónika s.k. a bizottság elnöke h. A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. A kitüntetı díjban részesült - lakhelyén 3. Irattár 79

81 9.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 33/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának jóváhagyására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e. melléklet 3. b) pontja szerinti átruházott hatáskörben szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programját a melléklet szerint, azzal, hogy a beterjesztett pedagógiai program 19.3 pontjának 5. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés kerül: Amennyiben a tanuló a tanév végén a tantárgyakból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgára bocsátással és a javítóvizsga szervezésével kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályi elıírásokat szükséges figyelembe venni. 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az intézmény igazgatóját. Határidı: szeptember 1. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója Székhelyén 3. Irattár 80

82 10.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 34/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban a 2008/2009. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumokban szervezhetı csoportok számának meghatározására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben a határozat melléklete szerint határozza meg a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhetı csoportok számát. 2. Jelen határozattal egyidejőleg hatályát veszti a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. számú határozat 5. számú melléklete. 3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az intézmény igazgatóját. Határidı: augusztus 29. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója Székhelyén 3. Irattár 81

83 Melléklet a 34/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. sz. határozathoz a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban a 2008/2009. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumokban szervezhetı csoportok számának meghatározására Az oktatás típusa Osztályok, csoportok száma Osztály, csoport várható létszáma Enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája, önálló osztályok 1. évf évf. 3. év. 4. évf évf évf. 2 15/11 7. évf évf. 2 13/13 Enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája, összevont osztályok évfolyamok évfolyamok évfolyamok évfolyamok 1 15 Középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolája, önálló osztályok 6. évf. 7. évf. 8. évf. 1 6 Középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolája, összevont osztályok évfolyamok évfolyamok évfolyamok évfolyamok 1 7 Autista csoportok általános iskolája, összevont osztályok évfolyamok évfolyamok 1 5 Óvodai csoportok 1 7 Napközis osztályok (csoportok) 3 16/31 Kollégiumi csoportok 8 58/25 82

84 11.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 35/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2293/2008. iktatószámú kérelme, a Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása elnökét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Medvácz Lajos Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása elnöke - Székhelyén 3. Irattár 83

85 12.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 36/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása Pásztó Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Pásztó Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2174/2008. iktatószámú kérelme, a Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Pásztó Kistérség Többcélú Társulása elnökét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Sisák Imre, Pásztó Kistérség Többcélú Társulása elnöke - Székhelyén 3. Irattár 84

86 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 13. sz. melléklet 37/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása kérelme, a Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása elnökét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása elnöke - Székhelyén 3. Irattár 85

87 14. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 38/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása Erdıkürt közoktatási intézménye átszervezésérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Erdıkürt közoktatási intézménye átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja: Egyházasdengeleg községi Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezésére nyarán megszőnt az Erdıkürt és Egyházasdengeleg községek önkormányzatainak Általános Iskolai és Napköziotthonos Óvodai intézményfenntartó társulása. Az erdıkürti önkormányzat közoktatási feladatainak további megoldására önálló, az óvodai és iskolai feladatot ellátó intézmény fenntartásáról döntött, mely július 10-tıl jött létre Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda néven. Az intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatokról történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az a gyermekekre, tanulókra, szülıkre nem ró terhet. Indokolás: Bár az erdıkürti önkormányzat - különösen költséghatékonysági okokból - megvizsgálta a társulás lehetıséget más partnerekkel, a lakosság, különösen az intézményben nevelt, oktatott gyermekek szülei, tiltakoztak a társulás ellen. A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban Az óvodai ellátásban, nevelésben (4.2.) cél a 3-7 éves korú gyermekek számára az óvodai nevelés lehetıségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára a kötelezı óvodáztatás biztosítása, lehetıleg a lakóhelyen; a szülıi igények alapján a nemzetiségi kultúra megalapozásának elısegítése. Az óvodai feladtok (5.2.) között megjelenik a jelenlegi óvodai hálózat megtartása; a nemzetiségi településeken a kétnyelvő óvodai nevelés igények szerinti megvalósítása. Az alapfokú oktatásban (4.3.) cél a megye egész területén biztosítani annak lehetıségét az iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdı szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék igénybe. Az 5-8. évfolyamok tekintetében a tanuló mindenek felett álló érdekében a fenntartók elsıdleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelı színvonalú nevelést, oktatást. A nemzetiségiek által lakott településeken fontos a nemzetiségi nyelvoktatás, illetve a hagyományápolás lehetıségeinek biztosítása. Az alapfokú oktatás feladati (5.3.) között megjelenik a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, 86

88 társulással, vagy szervezett tanulószállítással), valamint a nemzetiségi nyelvoktatás fenntartása, illetve a szülık igényei szerint történı bıvítése az érintett településeken. A tervezett átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervvel. A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás és az aránytalan teher vizsgálata Az átszervezés az intézmény fenntartójában, szervezeti felépítésében és vezetési szerkezetében jelent változást, és nem érinti a gyermekekkel, tanulókkal történı közvetlen foglalkozás körülményeit. A település óvodája és iskolája a korábbi feladatellátási helyen marad, az önálló intézmény az eddig alkalmazott dolgozókat továbbfoglalkoztatja. A közoktatási szakértı véleménye szerint a nevelés, oktatás feltételei rendelkezésre állnak, a pedagógiai szolgáltatásokról való gondoskodás változatlan marad, beleértve a szlovák kisebbségi nevelést, oktatást. Új teher sem a szülıkre, sem a gyermekekre, tanulókra vonatkozóan nem merül fel, tekintettel arra, hogy a nevelés, oktatás helyszínei nem változnak. 2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Paszterovics János polgármester 1012/2008. számú levele, Erdıkürt község képviselı-testületének 18/2008. (VI. 01.) számú határozata, a Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata, Barnáné Zajakovszki Mária közoktatási szakértı véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja. 3. A Bizottság kéri a képviselı-testületet, hogy - az érdemben történı döntés elıkészítés érdekében - a jövıben hasonló szakvéleményt a képviselı-testületi döntés elıtt kérjenek. 4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az érintett polgármestert. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Paszterovics János, Erdıkürt polgármestere Székhelyén 3. Irattár 87

89 15. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 39/2008. (VIII. 25.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása salgótarjáni közoktatási intézmények átszervezésérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a salgótarjáni közoktatási intézmények átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja: 1.a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszámot 4128 fıre kívánja módosítani. A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel, a feladatról történı további megfelelı gondoskodás, valamint az aránytalan teher kizárása megfelelı adatok hiányában nem állapítható meg. Indokolás: A tervezett átszervezés összhangja a megyei fejlesztési tervvel nem állapítható meg, mert létszámadatok nélkül nem lehet állást foglalni abban, hogy megvalósul-e az alapfokú oktatás alapvetı feladata: a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása valamennyi gyermek számára (5.3.). A szakértıi vélemény a feladatról történı további gondoskodás és az esetleges aránytalan teher vizsgálata során a következıket állapítja meg: A módosított maximális tanulói létszám (4128 fı) feltehetıen alacsonyabb a jelenleg érvényben levınél. A tervezett összlétszám jogszerőségét abban az esetben lehet megállapítani, ha rendelkezésre áll a salgótarjáni és mátraszelei alapfokú nevelés-oktatásra jogosult állandó lakhellyel (vagy tartózkodási engedéllyel) rendelkezı lakosok száma, mert az intézmény egészének legalább ilyen létszámú befogadóképességgel kell bírni. A tagiskolák maximális létszámának megállapításánál pedig az adott körzetben lakó és az alapfokú nevelés-oktatást igénybe vevık létszáma az irányadó. Ehhez pedig ki kell jelölni a körzeteket, amelynél figyelembe kell venni az esélyegyenlıségi szempontokat is. A fentiek együttes ismeretében lehet megállapítani, hogy a tervezett maximális intézményi és tagiskolai létszámok sértik-e az esélyegyenlıséget, okoznak-e aránytalan megterhelést. A rendelkezésemre bocsátott dokumentumból ez nem volt megállapítható. 1.b Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az alábbi átszervezéseket tervezi: új szakképzés indítása; az intézménybe felvehetı maximális létszám megfelelı módosítása. A tervezett intézkedés összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. A feladatokról történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az a tanulóknak és szüleiknek nem okoz terhet. A feladatbıvítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. 88

90 Indokolás: A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: A közoktatás-fejlesztés általános célkitőzései között szerepel az oktatási egyenlıtlenségek mérséklése. Az alapfokú oktatás alapvetı feladata a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása valamennyi gyermek számára (5.3.). A különleges gondozásban, a rehabilitációs célú foglalkoztatásban, a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban (4.5.) alapvetı cél a joggyakorlás feltételeinek - az érvényes jogszabályoknak megfelelı - megteremtése, és az ezt szolgáló intézményrendszer szakszerő mőködtetése; a különleges ellátás intézményrendszerének teljessé tétele; az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál mőködı speciális szakiskola fenntartása. A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A szakértıi vélemény szerint a tervezett tevékenységbıvítés összhangban van a hatályos jogszabályokkal, vagyis a feladatellátásról történı gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az a tanulóknak, szülıknek nem jelent terhet. A feladatbıvítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. 1.c Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mihálygergei telephelyének megszüntetését tervezi. A tanulók további ellátásáról a salgótarjáni telephelyeken gondoskodnak. A tervezett intézkedés összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. A feladatokról történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az a tanulóknak és szüleiknek nem okoz aránytalan terhet. Indokolás: A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: A közoktatás-fejlesztés általános célkitőzései között szerepel az oktatás költséghatékonyságának javítása. Az alapfokú mővészetoktatás (4.4.) céljai között szerepel a mővészetoktatás intézményhálózatának ésszerősítése, a költséghatékonyság javítása, a többcélú intézmények adta lehetıségek jobb kihasználása. A feladatok (5.4.) egyike a mővészetoktatásban történı részvétel lehetıségének megteremtése a tradicionális mővészetoktatási intézmények bázisán, kihelyezett tagozatok, intézményegységek, illetve a többcélú intézmények létrehozásával, a költséghatékonyság szem elıtt tartásával. A szakértıi vélemény szerint összességében megállapítható, hogy a fenntartó tervezett intézkedése feladatellátási hely megszüntetése nem jár aránytalanul nagy teherrel az iskolahasználók számára. 1.d Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Összevont Óvoda alaptevékenységét kiegészíti az integrált nevelés keretében óvodai fejlesztı programmal, valamint az intézménybe felvehetı maximális létszámot 1526-ról 1430 fıre csökkenti. 89

91 Az integrált nevelés keretében óvodai fejlesztı program bevezetése összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés feltételei rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. A felvehetı maximális gyermeklétszám tervezett módosításáról nem állapítható meg, hogy bevezetése után megvalósul-e a megfelelı gondoskodás a feladatról oly módon, hogy nem okoz aránytalan terhet a gyermekeknek és szüleiknek. Emiatt nem állapítható meg a megyei fejlesztési tervvel való összhang sem. Indokolás: A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: Az óvodai ellátásban, nevelésben elérendı egyik fontos cél (4.2.) a hátrányos helyzető gyermekek esélyegyenlıségének elısegítése. A feladatok között megjelenik (5.2.) az óvodai nevelımunkában a differenciált személyiségfejlesztés kiemelt szerepe; a cigány gyermekek óvodáztatásának megszervezése megfelelı programok szerint. A fentiek alapján az integrált nevelés keretében óvodai fejlesztı program bevezetése összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. Adatok hiányában nem állapítható meg, hogy biztosított-e a 3-7. éves korú gyermekek számára az óvodai nevelés lehetısége, valamint valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára egy évig az óvodai nevelésben való részvétel, lehetıleg a lakóhelyen. A szakértıi vélemény az integrált nevelést szolgáló fejlesztési program bevezetését a hatályos jogszabályok szerint elfogadhatónak és támogatandónak ítéli. A maximális gyermeklétszám tervezett módosításáról az alábbiakat állapítja meg: A módosított maximális gyermeklétszám (1430 fı) alacsonyabb a jelenleg érvényben levınél. A tervezett összlétszám jogszerőségét abban az esetben lehet megállapítani, ha rendelkezésre áll a salgótarjáni óvodai nevelésre jogosult állandó lakhellyel (vagy tartózkodási engedéllyel) rendelkezı lakosok száma, mert az intézmény egészének legalább ilyen létszámú befogadóképességgel kell bírni. Az alapító okirat nem tartalmazza tagóvodai bontásban a létszámhatárokat, körzethatárokat, így kötelezı felvételt biztosító intézményegységet sem. A tagóvodák maximális létszámának megállapításánál pedig az adott körzetben lakó és az óvodai ellátást igénybe vevık létszáma az irányadó. Ehhez pedig ki kell jelölni a körzeteket, amelynél figyelembe kell venni az esélyegyenlıségi szempontokat is. A fentiek együttes ismeretében lehet megállapítani, hogy a tervezett maximális intézményi és tagóvodai létszámok sértik-e az esélyegyenlıséget, okoznak-e aránytalan megterhelést az óvodahasználóknak. 1.e Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola alaptevékenységét kiegészíti a felsıfokú idegenforgalmi szakmenedzser képzéssel. A tervezett intézkedés nem ellentétes a megyei fejlesztési tervvel. A közoktatási feladatokról történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az a tanulóknak és szüleiknek nem okoz terhet. Indokolás: A felsıfokú oktatás nem tárgya a megyei fejlesztési tervnek. Az intézkedés nem sérti a közoktatási feladatok megvalósítását. A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 90

92 A szakértıi vélemény szerint a tervezett alaptevékenység bıvülés összhangban van a hatályos jogszabályokkal. 1.f Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola alaptevékenységét kiegészíti a képesség-kibontakoztató felkészítéssel. A tervezett intézkedés összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. Indokolás: A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: A fejlesztési terv általános célkitőzései között szerepel az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén, valamint az oktatási egyenlıtlenségek mérséklése. A középfokú oktatás egyik feladata (5.6.1.) a hátrányos helyzető tanulókkal való kiemelt foglalkozásról történı gondoskodás. A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A szakértıi vélemény szerint a tervezett alaptevékenység bıvülés összhangban van a hatályos jogszabályokkal. 1.g Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola alaptevékenységét kiegészíti a képesség-kibontakoztató felkészítéssel, a szakképzési évfolyamok számát - az új OKJ szerinti képzési idı növekedése miatt - növeli. A tervezett intézkedések összhangban vannak a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık. Indokolás: A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: A fejlesztési terv általános célkitőzései között szerepel az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén, valamint az oktatási egyenlıtlenségek mérséklése. A középfokú oktatás egyik feladata (5.6.1.) a hátrányos helyzető tanulókkal való kiemelt foglalkozásról történı gondoskodás. A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A szakértıi vélemény szerint a tervezett alaptevékenység bıvülés, valamint a tervezett évfolyamszám-módosulás összhangban van a hatályos jogszabályokkal. 2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (5) és (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 2251/2008. számú levele, az átszervezésrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése számára készült elıterjesztés (benne az alapító okiratok módosításának tervezete), Révészné Bögös Zsuzsanna közoktatási szakértı véleménye, valamint a 91

93 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Salgótarján polgármesterét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal Salgótarján, augusztus 25. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása elnöke - Székhelyén 3. Irattár 92

94 16. sz. melléklet NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Szám: 19/2008. (IX. 16.) SZEB. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Szervezeti és Mőködési Szabályzatának véleményezése HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 6. pontjában foglaltak alapján véleményezte a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, és a határozat melléklete szerint javasolja az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságnak annak jóváhagyását. A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy jelen döntésrıl tájékoztassa az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnökét. Határidı: azonnal Felelıs: Koós Istvánné, igazgató Salgótarján, szeptember 16. A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Irattár Sisák Imre s.k. a bizottság elnöke 93

95 17. sz. melléklet NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Szám: 20/2008. (IX. 16.) SZEB. Tárgy: az Ezüstfenyı Idısek Otthona és az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján átruházott hatáskörben az Ezüstfenyı Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 1. sz. melléklete szerint október 1-jei hatállyal jóváhagyja. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján átruházott hatáskörben az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a határozat 2. sz. melléklete szerint október 1-jei hatállyal jóváhagyja. 3. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja az Ezüstfenyı Idısek Otthona igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a módosítással foglalja egységes szerkezetbe. Határidı: október 15. Felelıs: Serfızı Tamás, igazgató 4. A bizottság a 11/2007. (VI.19.) SZB. sz. határozat 4. pontját, a 20/2007. (XII. 10.) SZEB. sz. határozat 4. pontját, valamint a 16/2008. (VI.17.) SZEB. sz. határozat 5. pontját október 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi. 5. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa az érintett intézmények vezetıit. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke Salgótarján, szeptember 16. A bizottság határozatát kapják: 1. SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 2. Irattár Sisák Imre s.k. a bizottság elnöke 94

96 18. sz. melléklet NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Szám: 21/2008. (IX. 16.) SZEB. Tárgy: a Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által készített szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. Megállapítja, hogy az alapvetıen összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott, ben a 10/2006. (II. 16.) Kgy. határozatával felülvizsgált - Nógrád megye szolgáltatástervezési koncepciójával. Megállapítja továbbá, hogy a kistérségi társulás a 2008-ban elkészített koncepcióját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elızetesen, a Kistérség Tanácsának elfogadását megelızıen, terjesztette be a megyei önkormányzathoz, ugyanakkor az elkészítés Szt.-ben rögzített határidejét (2006. december 31.) figyelmen kívül hagyta. 2. A Bizottság javasolja, hogy a koncepció végleges elfogadása elıtt vegyék figyelembe az alábbiakat: - A koncepció I.2. Alapelvek és I.5.2. A segélyezés technikai lebonyolítása, valamint az A munkahelyteremtés lehetıségei pontjainak javítását végezzék el, - valamint a hiányzó ellátások tekintetében az esetleges további együttmőködések kereteit, a konkrét elképzeléseket, finanszírozási lehetıségeket határozzák meg. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét. Határidı: október 01. Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke 4. A Bizottság a vélemény kiadásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (8) bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. f) pontja alapján döntött. Salgótarján, szeptember 16. Sisák Imre s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ. 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának elnöke 3. Irattár 95

97 19. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 40/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. a) pontja szerinti átruházott hatáskörben a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon módosított szervezeti és mőködési szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 2. E határozat október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg az 50/2007. (IX.18.) Okt. Biz. határozat 1. b) pontja hatályát veszti. Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója - Székhelyén 3. Irattár 96

98 20. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 41/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet módosított szervezeti és mőködési szabályzata jóváhagyására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet módosított szervezeti és mőködési szabályzatát. 2. E határozat október 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a 23/2005. (VI. 14.) Mőv. Biz. határozat. Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet igazgatója - Székhelyén 3. Irattár 97

99 21. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 42/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium kiegészített a pedagógiai programjának jóváhagyására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e. melléklet 3. b) pontja szerinti átruházott hatáskörben jóváhagyja a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium kiegészített pedagógiai programját a melléklet szerint. 2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az intézmény igazgatóját. Határidı: szeptember 20. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója Székhelyén 3. Irattár 98

100 22. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 43/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves beszámolójának és a 2008/2009. tanévi munkatervének jóváhagyására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 2007/2008. tanévi feladatai teljesítésérıl szóló beszámolóját és a 2008/2009. tanévre vonatkozó munkatervét. 2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Irattár 99

101 23. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 44/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységérıl szóló éves beszámoló, a 2008/2009. tanévre vonatkozó és a középtávú munkaterv jóváhagyására HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységérıl szóló 2007/2008. tanévi beszámolót, a pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységgel összefüggı, 2008/2009. tanévre vonatkozó munkatervet, valamint a évekre szóló középtávú munkatervet. 2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója - Székhelyén 3. Irattár 100

102 24. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 45/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: a megyei önkormányzat nevelésioktatási intézményeiben szervezhetı kötelezı, választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 2008/2009. tanévi idıkereteire HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményei által ellátandó foglalkozások idıkereteit a 2008/2009. tanévre a 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklete 3. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben az 1. és 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 2. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a nevelési-oktatási intézmények költségvetésének az idıkeretek változása miatt szükséges módosítására az intézményi költségvetések szeptember 30-ai tényszámainak ismeretében az önkormányzat évi költségvetése IV. számú módosításakor szükség szerint tegyen javaslatot. Határidı: szöveg szerint Felelıs: a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s..k a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Irattár 101

103 1. számú melléklet a 45/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. sz. határozathoz A nevelési-oktatási intézmények óratervi foglalkozásainak idıkeretei ( tanévben) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye* Borbély Lajos Szakközépiskola Salgótarján BLSZSZK Fáy András Szaképzı Iskola és Koll. Bátonyterenye BLSZSZK Lorántffy Zs. Kollégium Salgótarján* Borbély Lajos Szakk., Szakisk. és Kollégium (összesen) Lipthay Béla Mazıgazd. Szak. Iskola és Koll. Szécsén Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Sazkközépiskola és Kollégium Ált.Isk. Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diákotthon és Gy.otthon, Szátok Óvoda, Ált. Isk.ola, Diákotthon, Ped. Szakszolgálat és Gy.otthon, Pásztó Óvoda, Ált. Isk. és Ped. Szakszolg. Balassagyarmat EGYMI (összesen) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A kötelezı A kötelezı tanórai foglalkozásokból számított órakeretek a) óvodai foglalkozások száma (a Kt. 24. (4) bekezdése alapján) b) tanórai foglalkozások száma (a Kt. 52. (3) - (5) bekezdései alapján számítva és iskolai szinten összegezve) a) eü. és ped. célú habi. és rehabi. tanórai fogl. a (gyógyped. intézményekben) (a Kt. 52. (6) bek. alapján) b) a választható tanórai foglalk. (a Kt ai alapján, de az 52. (7) bek. alapján kiszámított idıkeretnél figyelembe venni a Kt. 3. sz. melléklet II. fejezet 10. pontját) * ,5 247, ,86 53,75 14,25 90, * ,74 49,875 22, ,49 - Egyéni foglalkozások órakerete (a Kt. 52. (11) valamint a 129. (10) bek. alapján) * ,25 24,75 9,5 49,5 878 A napközis, tanulószobai foglalkozások órakerete (a Kt. 53. (4) bek. alapján) A kollégiumi felkészítı foglalkozások órakerete (a Kt. 53. (7) bek. alapján) * ** A kollégiumi egyéb foglalkozások órakerete (a Kt. 53. (7) bek. alapján) * ** A gyógytestnevelés órakerete (a Kt. 52. (8) bek. alapján) Logopédiai foglalkozások órakerete 8. (a Kt.121. (1) bek. 1. pontja, ill. a 14/1994.(VI. 24.) MKM r. alapján) A magántanulók órakerete (a Kt. 52. (13) bek. alapján) A korai fejlesztés és gondozás órakerete (a 14/1994.(VI. 24.) MKM rend. 8. (1),(2),(3) bek. alapján) A képzési kötelezettek fejlesztı felkészítésének órakerete (a 14/1994.(VI.24.)MKM rend. 9. (2) bek. alapján) Osztályfınöki, munkaközösség-vezetıi, a tanulók felügyeletével összefüggı, a kötelezı órákba beszámítható feladatok idıkerete (a Kt. 1. melléklet Harmadik rész II. fejezet 7. pontja alapján) * * +1 ** ,625 4,75 33, Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának órakerete (a Kt. 1. melléklet Harmadik rész II. fejezet 8. pontja alapján)

104 14. ELLÁTANDÓ HETI ÓRÁK SZÁMA ÖSSZESEN a 2008/2009. tanévben (1-13. összesen) * * +51 ** ,35 718,5 304, , *Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Program többlet foglalkozásai **Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program többlet foglalkozásai 2. számú melléklet a 45/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. sz. határozathoz A nevelési-oktatási intézmények óratervi foglalkozásai idıkereteinek változása Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Borbély Lajos Szakközépiskola Salgótarján BLSZSZK Fáy András Szaképzı Iskola és Koll. Bátonyterenye BLSZSZK Lorántffy Zs. Kollégium Salgótarján* Borbély Lajos Szakk., Szakisk. és Kollégium (összesen) Lipthay Béla Mazıgazd. Szak. Iskola és Koll. Szécsén Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Sazkközépiskola és Kollégium Ált.Isk. Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diákotthon és Gy.otthon, Szátok Óvoda, Ált. Isk.ola, Diákotthon, Ped. Szakszolgálat és Gy.otthon, Pásztó Óvoda, Ált. Isk. és Ped. Szakszolg. Balassagyarmat EGYMI (összesen) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 1. Ellátandó heti órák száma összesen a 2008/2009. tanévben óra/hét 2. Ellátott heti órák száma összesen a 2007/2008. tanévben óra/hét 3. Változás a 2007/2008. tanévhez képest óra/hét ,35 718,5 304, , ,05 724, , , ,7-6, ,5-164,

105 25. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 46/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6), 89/A. (1) és (5) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 424-2/2008. iktatószámú kérelme, a társulás felülvizsgált közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: szeptember 30. Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnöke - Székhelyén 3. Irattár 104

106 26. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 47/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására Nógrádmegyer-Kishartyán községek közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Nógrádmegyer-Kishartyán községek közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság kéri a képviselı-testületeket, hogy - az érdemben történı döntés elıkészítés érdekében - a jövıben hasonló szakvéleményt a képviselı-testületi döntések elıtt kérjenek. 3. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Nógrádmegyer-Kishartyán körjegyzıje 2254/2008. számú kérelme, a két község közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Nógrádmegyer-Kishartyán körjegyzıjét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: szeptember 30. Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Dr. Verbói Mária, Nógrádmegyer és Kishartyán körjegyzıje - Székhelyén 3. Irattár 105

107 27. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 48/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására Karancsság és Szalmatercs községek felülvizsgált közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Karancsság és Szalmatercs községek évekre szóló, 2008-ban felülvizsgált közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Karancsság polgármesterének /2008. számú kérelme, a két község évekre szóló közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, a Karancsság Szalmatercs község önkormányzatainak közoktatási intézkedési tervének évi felülvizsgálata címő dokumentum, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Karancsság és Szalmatercs polgármestereit. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: szeptember 30. Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Tóth Tihamér, Karancsság polgármestere Székhelyén 3. Szentes Dezsı, Szalmatercs polgármestere Székhelyén 4. Irattár 106

108 28. sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 49/2008. (IX. 16.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására Sóshartyán és Magyargéc községek közoktatási intézkedési, esélyegyenlıségi tervérıl HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága megállapítja, hogy Sóshartyán és Magyargéc községek évekre szóló közoktatási intézkedési, esélyegyenlıségi terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével. 2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Sóshartyán és Magyargéc körjegyzıjének /2008. számú kérelme, a két község évekre szóló közoktatási intézkedési, esélyegyenlıségi terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Sóshartyán és Magyargéc körjegyzıjét. Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke Határidı: szeptember 30. Salgótarján, szeptember 16. Kovács Gábor s.k. a bizottság elnöke A bizottság határozatát kapják: 1. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésében felsoroltak közlöny útján 2. Cservenák Zsuzsanna, Sóshartyán és Magyargéc körjegyzıje Székhelyén 3. Irattár 107

109 MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 29. sz. melléklet A 102/2008.(IX.25.) Kgy. határozat melléklete amely létrejött egyrészrıl Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) képviseletében Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet, a társulási tanács elnöke, mint megbízó a továbbiakban Megbízó -, másrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) képviseletében Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, mint megbízott a továbbiakban Megbízott - között az alulírott helyen és idıben a következı feltételekkel: Felek a pedagógiai szakszolgálatok ellátása tárgyában február 28-án határozatlan idıre megkötött, március 5-én és február 22-én módosított Megállapodásukat az alábbiak szerint módosítják: 1. A Megállapodás 1. pontja helyébe a következı lép: Megbízó jelen megállapodás alapján megbízza Megbízottat, hogy a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatokat megszervezze, és a Megállapodás február 22- ei módosítása szerinti évi 400 órán túl december 31-éig további 100 órában lássa el. Az ellátási körzet a kistérség összes települése. Megbízott a megbízást elvállalja. 2. Jelen megállapodás-módosítást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 102/2008.(IX. 25.) Kgy. határozattal hagyta jóvá. Szécsény, Salgótarján, Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet a társulási tanács elnöke megbízó Ellenjegyezte:.. Ellenjegyezte:. Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke megbízott.. A megállapodás tartalmát a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója megismerte, és a rá vonatkozó feladatokat tartalmazó rendelkezéseket elfogadja. Pásztó, Koós Istvánné igazgató 108

110

111

112 105/2008. (IX. 25.) Kgy. Tárgy: a évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések HATÁROZATA 1.) A közgyőlés tudomásul veszi, hogy a közszféra területén dolgozók évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 49/2008. (III.14.) Kormány rendelet, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti keresetkiegészítésérıl szóló 162/2008. (VI.19.) Kormány rendelet, a helyi önkormányzatok és a többcélú társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 15/2008. (III.27.) ÖTM rendelet, a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján a Szent Lázár Megyei Kórház adatszolgáltatásai szerint igényelt központosított elıirányzatok intézményi támogatásként továbbadásra kerülnek az intézménynek. A közgyőlés felhívja a Szent Lázár Megyei Kórház vezetıjének figyelmét, hogy a központosított elıirányzatokkal a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 40. (2) bekezdés e.) pontja alapján az éves költségvetési beszámolóban el kell számolni. Az elszámolásból eredı visszafizetés a Szent Lázár Megyei Kórházat terheli, a többletigény az intézményt illeti. Határidı: január 31. az elszámolásra és az elıirányzat maradvány/többlet utalására Felelıs: Dr. Bercsényi Lajos fıigazgató 2.) A közgyőlés a 15/2008. (III.27.) ÖTM rendelet 3. (3) bekezdése alapján megerısíti a 29/2007. (IX.27.) Kgy. rendeletével és a végrehajtására alkotott 88/2007. (IX.27.) Kgy. határozatával kimondott, a Szent Lázár Megyei Kórház humán-egészségügyi menedzser és géplakatos munkakörök, létszámcsökkentéssel történı megszüntetését. A közgyőlés utasítja elnökét a pályázat határidıre történı beadására. Határidı: október 1. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 3.) A közgyőlés javasolja elnökének, hogy az új típusú pénzügyi finanszírozási rendszer bevezetésérıl szóló 199/1997. (XI.28.) Kgy. határozat alapján mőködı kiskincstári rendszer további átalakítási lehetıségét vizsgálja meg. Indokolt esetben, a lehetıségek függvényében a módosításokra tegyen javaslatot. Határidı: a közgyőlés decemberi ülése Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 4.) A közgyőlés dönt arról, hogy a gazdasági integrációból és a telephely bıvülésbıl adódó többletfeladatokra tekintettel a 15/2008. (II.14.) Kgy. határozat 6.a) pontjában leírtakat nem kell alkalmazni az Ezüstfenyı Idısek Otthona, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási 110

113 Intézmény, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet gazdasági vezetıi vonatkozásában. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy végezze el a szükséges egyeztetéseket a munkáltatói jogköröket gyakorló érintett intézmények vezetıivel. Az éves költségvetések összeállítása során jelen döntésbıl eredı kötelezettségek kerüljenek figyelembe vételre. Határidı: értelemszerően Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke az érintett intézmények vezetıi Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 111

114 106/2008. (IX. 25.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készült tájékoztató elfogadása HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat és intézményei költségvetése elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 4/a., 4/b., 4/c., sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja. Határidı: szöveg szerint Felelıs: a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 112

115 Nógrád Megye Önkormányzatának I.félévi mérlege 1.sz.melléklet évi Telj. a I. félévi Ssz. Bevételek Eredeti Módosított mód.ei. %- teljesítés Ssz. Kiadások elıirányzat elıirányzat ában Intézményi mőködési bevételek ,1 1. Személyi juttatások ,6 2. Társadalombizt.Alaptól átvett pénz ,5 2. Munkaadót terhelı járulékok ,2 3. Állami támogatás ,8 3. Dologi kiadások ,6 4. Átengedett SZJA ,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,4 5. Egyéb önkormányzati bevételek ,7 5. Mőködési célú kamatok ,0 6. Mőködési célú pénzmaradvány ,2 6. Egyéb mőködési célú kiadások ,4 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Általános tartalék Müködési bevételek ,7 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Mőködési hitelmőveletek bevételei I. Müködési bevételek összesen ,1 Müködési kiadások ,2 9 Mőködési hitelmőveletek kiadásai E Ft Telj. a mód.ei. %- ában I. Mőködési kiadások összesen ,6 9. Intézményi fejlesztési bevételek ,7 10. Felújítások ,5 10. Címzett támogatás ,0 11. Felhalmozási kiadások ,0 11. Pályázati pénzeszközök ,2 12. Egyéb fejlesztési célú kiadások ,1 12. Egyéb fejlesztési célú bevételek ,3 13. Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú pénzmaradvány ,0 Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat I. félévi teljesítés Fejlesztési bevételek ,2 Fejlesztési kiadások ,4 14. Fejlesztési célú hitelmőveletek bevételei ,0 14. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai ,7 II. Fejlesztési bevételek összesen ,2 II. Fejlesztési kiadások összesen ,4 III. Bevételek összesen ,6 III. Kiadások összesen ,3 IV. Hiány összesen Pénzmaradvány - Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Bevételek mindösszesen ,3 Kiadások mindösszesen ,3

116 Nógrád Megye Önkormányzatának I.félévi mőködési mérlege 1/1.sz.melléklet E Ft Teljesítés a évi évi M E G N E V E Z É S I.félévi módosított Ssz. eredeti módosított Cím - alcím teljesítés elıirányzat %- elıirányzat elıirányzat ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek ,1 2. Intézményi mők.c.átvett pénz ,7 3. Illetékbevétel ,3 4. Önkormányzati kamat bevétel ,6 5. Intézményi kamat bevételek ,7 6. Egyéb önkormányzati bevétel ,8 7. Normatív állami támogatás ,8 8. Átengedett SZJA bevétel ,1 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ,5 10. Támogatási értékő mőködési bevétel ,8 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz ,0 12. Központosított és egyéb állami támogatás ,0 13. Pénzmaradvány - intézményi ,2 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 15. Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása 16. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek I/A Mőködési bevételek összesen ,7 17. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen ,1 II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások ,4 2. Egyéb kiadások ,8 3. Igazgatási kiadások ,1 4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások II/A Mőködési kiadások összesen ,2 5. Hitelmőveletek kiadásai II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,6 Kiadások összesen ,6 I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

117 Nógrád Megye Önkormányzatának I.félévi fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés E Ft Teljesítés a módosított elıirányzat %- ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek ,7 2. Osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel ,8 4. Kórház rekonstrukció fh. Idısek otthona címzett támogatása ,0 6. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja ,8 7. Támogatási értékő felhalmozási bevétel ,2 8. Pénzmaradvány - intézményi ,0 9. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 10. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 11. Munkáltatói lakáskölcsön alap ,2 12. Állami hozzájár.és szja bevétel fejlesztésre ford.része 13. Központosított elıirányzat I/A Fejlesztési bevételek összesen ,2 14. Fejlesztési célú hitelfelvétel ,0 15. Belföldi értékpapírok bevételei ,0 I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen ,0 Bevételek összesen ,2 II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások ,2 2. Egyéb kiadások ,0 3. Igazgatási kiadások 4. Fejlesztési célú tartalék II/A Fejlesztési kiadások összesen ,4 5. Hitelmőveletek kiadásai ,7 II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen ,7 Kiadások összesen ,4 I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

118 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/a.sz.melléklet Intézményi mőködési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,7% Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,7% ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,9% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl ,9% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,6% ,3% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,6% ,6% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,2% Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,1% Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,9% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,3% ,5% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,5% ,4% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,2% ,8% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,8% ,0% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,7% ,2% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,0% ,4% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,8% ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,4% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,2% ,3% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,1% ,8% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,5% ,0% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,6% ,1% célfeladat:palócföld mőködése ,9% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,2% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,1% ,7% Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN ,1% ,7% * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 867 E Ft 1175 E Ft 587 E Ft Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 867 E Ft 1257 E Ft 629 E Ft 1

119 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/a.sz.melléklet Ssz évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,5% Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,8% ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,9% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl ,4% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,3% ,5% ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,3% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,6% ,0% évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,6% ,0% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,8% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,3% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,5% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,4% ,5% ,1% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,7% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,8% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,5% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,9% ,0% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,1% ,6% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,3% ,0% ,4% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,4% ,0% ,7% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl ,0% ,0% ,3% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,2% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,3% ,0% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,3% ,7% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,7% ,7% célfeladat:palócföld mőködése ,9% Ellátó Szervezet Salgótarján ,5% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,6% ,6% ,5% ,6% II. 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS (cím-alcím) mőködési Intézmény finanszírozás felhalmozás, felújítás Kiemelt elıirányzatok III. MINDÖSSZESEN ,6% ,6% ,5% ,6% évi eredeti elıirányzat Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat Támogatásértékő mőködési bevétel évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 2

120 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/a.sz.melléklet Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi I.félévi módosított teljesítés elıirányzat Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi I.félévi módosított teljesítés elıirányzat Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,0% ,0% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,5% Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,8% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,5% ,9% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,4% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,1% ,9% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,5% ,4% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,9% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% célfeladat:palócföld mőködése Ellátó Szervezet Salgótarján 12 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,9% ,9% ,5% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,2% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,9% ,5% 3

121 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/a.sz.melléklet Mőködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány Összesen E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Finansz. bevételek évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,3% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,9% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,0% ,4% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl ,8% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,8% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,8% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,9% Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,0% ,1% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,8% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,0% ,0% 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,3% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,3% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,7% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,4% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,1% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,0% ,0% ,3% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl ,6% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig ,0% ,0% ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,7% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,9% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% ,7% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,0% ,4% célfeladat:palócföld mőködése ,0% ,4% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,9% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * ,8% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4% III. MINDÖSSZESEN ,2% ,0% ,9% 4

122 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról E Ft Intézmény Felújítás célonként eredeti Elıirányzat mód I.fé. teljesítés Felhalmozás feladatonként eredeti Elıirányzat mód I.fé. teljesítés Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti iskola Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Összesen Gépkocsi beszerzés Térségi diagnosztikai szőrıközpont Összesen Összesen Bátonyterenyei épület Számítógép Fénymásológép Összesen Összesen 235 Vízlágyító Számítógép 235 Összesen 311 Mosógép 311 Összesen Összesen 343 Mosógép, vasaló 400 Számítógép, monitor, nyomtató 343 Burkoló vásárlás 73 Összesen 803 Fénymásológép 803 Összesen Hangszer Összesen Összesen Éttermi folyosó, éttermi szárny Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Tanmőhely nıi öltözı vizes rendszer Informatikai eszközök BLSZSZK Fáy A.Sz.I. bejárati kapuk Intézmények közötti információs hálózat kiépítése tornacsarnok tetı BLSZSZK Fáy A. Sz. I. szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok lépcsı informatikai eszközök belsı udvar közlekedı útvonalai kollégiumi eszközfejlesztés AJKP számítástechnikai eszközök vásárlása, hálózatfejlesztés Fénymásológép 928 Összesen AJKP számítástechnikai eszközök vásárlása

123 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról E Ft Intézmény Felújítás célonként eredeti Elıirányzat mód I.fé. teljesítés Felhalmozás feladatonként eredeti Elıirányzat mód I.fé. teljesítés Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Összesen Összesen Kollégium déli homlokzat csatorna Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése "A" épület déli és északi homlokzat csatorna Számítástech., ügyviteli gépek, berendezések "A" épület ablakok "A" épület tetı héjazat Jármő felújítás 403 Összesen Összesen Villámvédelem (rákóczi út 1.) Informatikai eszközök, hálózatfejlesztés Csapadékvízelvezetés (Fı út 58.) Kompetencia alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés Vizesblokk (Fı út 58.) Összesen Összesen Ped. Intézet költöztetésével kapcsolatos munkák Pedagógiai Intézet iroda helyiségek Közmőfejlesztési hozzájárulás HEFOP pályázatból számítástechnikai és egyéb ügyviteli eszközök Összesen Számítógépes hálózat kialakítása Orvosi szoba felszerelése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján Összesen Video megfigyelı rendszer (Bányamúzeum kültéri kiállítóhely) 554 Állományvédelmi berendezés (Balassagyarmat) Összesen Fényképnyomtató 320 Video megfigyelı rendszer (Bátonyterenyei részleg) Összesen 58 Számítástech., ügyviteli gépek, berendezések 58 ÖSSZESEN: Ellátó Szervezet Salgótarján Összesen Összesen Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felúj Mikrobusz Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk., berend

124 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/b.sz.melléklet Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,8% ,1% ,9% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,2% ,4% ,2% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,3% ,2% ,2% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl ,4% ,6% ,7% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,3% ,4% ,5% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,3% ,0% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,3% ,9% Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,6% ,0% ,9% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,9% ,6% ,1% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,2% ,8% ,5% 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,5% ,0% ,3% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,4% ,6% ,4% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,7% ,7% ,1% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,7% ,3% ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,7% ,1% ,3% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,2% ,6% ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,3% ,1% ,4% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,6% ,1% ,0% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,7% ,1% ,7% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,8% ,0% ,4% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl ,2% ,5% ,4% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig ,0% ,0% ,4% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,1% ,2% ,5% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,7% ,8% ,1% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,5% ,4% ,5% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,3% ,2% ,5% célfeladat:palócföld mőködése ,7% ,8% ,4% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,6% ,1% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,1% ,8% ,1% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,4% ,3% ,1% 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,7% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,8% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,4% ,5% ,3% 15. Védelmi Iroda ,8% ,4% ,3% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2% ,3% ,7% III. MINDÖSSZESEN ,4% ,1% ,9% 1

125 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/b.sz.melléklet Támogatásértékő mőködési kiadások ÁHT-on kívülre mőködési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékő felhalmozási kiadások E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,7% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig ,0% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése 10. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,3% Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,0% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,1% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,7% 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7% ,4% III. MINDÖSSZESEN ,1% ,0% 100 2

126 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/b.sz.melléklet Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi I.félévi módosított teljesítés elıirányzat Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi I.félévi módosított teljesítés elıirányzat Teljesítés a módosított ei. %-ában évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,2% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,4% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,0% ,4% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,0% ,0% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,4% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,6% Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,7% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,9% ,0% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,1% ,2% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,9% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,4% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,9% ,0% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,9% ,8% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl ,2% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,2% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld mőködése 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,1% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,4% ,0% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 15. Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN ,4% ,0% 3

127 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak I.félévi teljesítése 3/b.sz.melléklet Felújítás Összesen E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Finansz. kiadások évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I.félévi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,8% 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,9% 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye ,0% ,2% "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl ,5% 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,9% ,4% 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ,8% Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,8% ,7% Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı ,3% Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,6% ,5% 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó ,5% 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,4% 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,5% ,1% 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ,1% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,0% Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,5% = ebbıl Arany János Kollégiumi Program ,4% Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény ,1% ,6% Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó ,7% 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,6% 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,2% Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.St. március 1-jétıl ,0% 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. St.február 28-ig ,4% 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,1% célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,7% Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ,3% célfeladat:palócföld mőködése ,0% 10. Ellátó Szervezet Salgótarján ,2% ,8% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,2% ,8% 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,8% 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat ,4% 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat ,2% 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,1% 15. Védelmi Iroda ,5% II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% III. MINDÖSSZESEN ,2% ,4% 4

128 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Teljesítés a M E G N E V E Z É S évi eredeti évi I. félévi Ssz. módosított ei. %- Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok ei. módosított ei. teljestés ában I. Intézményi támogatások ,7% II/A. Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok 1. Int. átszerv.kjt,ktv-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Intézményi vezetık többlettelj. elismerése ,7% Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás ,5% Mőködési kiadások összesen ,7% 4. Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhaszn.támogatások átadása ,3% Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,0% Mőködési kiadások összesen ,3% Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 7. Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás (Borbély,Pásztó) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 1

129 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. Teljesítés a M E G N E V E Z É S évi eredeti évi I. félévi módosított ei. %- Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok ei. módosított ei. teljestés ában 12. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása ,0% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,0% Mőködési kiadások összesen ,0% fh szociális otthon építés ,0% Felhalmozás ,0% Fejlesztési kiadások összesen ,0% 14. Kelet -nógrádi TISZK programiroda mőködéséhez Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház Hatályon kívül helyezve Egészségügyi tanácsadói feladatok ,0% Dologi kiadás ,0% Mőködési kiadások összesen ,0% III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása ,9% Dologi kiadás ,9% Mőködési kiadások összesen ,9% 2. Pénzintézeti költségek ,6% Dologi kiadás ,6% Mőködési kiadások összesen ,6% 3. Társasági, jogi képviseleti díjak ,7% Dologi kiadás ,7% Mőködési kiadások összesen ,7% 4. Állami támogatások elszámolása ,0% Dologi kiadás ,0% Mőködési kiadások összesen ,0% 5. Önkormányzati pályázatok saját erıs része ,5% Dologi kiadás ,3% Mőködési kiadások összesen ,3% Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat ,8% Dologi kiadás ,8% Mőködési kiadások összesen ,8% 7. Hatályon kívül helyezve 8. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás ,4% Dologi kiadás ,4% Mőködési kiadások összesen ,4% 9. ÁFA befizetések ,9% Dologi kiadás ,9% Mőködési kiadások összesen ,9% Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 10. Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

130 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. Teljesítés a M E G N E V E Z É S évi eredeti évi I. félévi módosított ei. %- Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok ei. módosított ei. teljestés ában 11. Eszköz beszerzés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások ,0% Személyi kiadás ,0% Munkaadói járulék ,0% Dologi kiadás ,0% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen ,0% Hatályon kívül helyezve 15. Kötvény kibocsátás szakértıi díj ,5% Dologi kiadás ,5% Mőködési kiadások összesen ,5% IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés ,2% Dologi kiadás ,0% Mőködési kiadások összesen ,0% Felújítás Felhalmozás ,6% Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés ,0% Dologi kiadás ,8% Mőködési kiadások összesen ,8% Felújítás Felhalmozás 11 Fejlesztési kiadások összesen ,1% 4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetıségei ,7% Személyi kiadás Dologi kiadás ,7% Mőködési kiadások összesen ,7% 3. Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal ,1% Személyi kiadás Dologi kiadás ,1% Mőködési kiadások összesen ,1% 3

131 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok évi eredeti ei évi módosított ei I. félévi teljestés E Ft Teljesítés a módosított ei. %- ában VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése ,8% Dologi kiadás ,8% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen ,8% 2. Honlap, informatika, TEIR ,5% Dologi kiadás ,4% Mőködési kiadások összesen ,4% Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok 1. Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, Besztercebánya, Balatonfüred, ) ,1% Dologi kiadás ,1% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen ,1% Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen - 2. Turisztikai desztinációs szervezet felállítása, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ısz" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció ,7% Dologi kiadás ,7% Mőködési kiadások összesen ,7% Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen - 3. Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció ,0% Dologi kiadás ,0% Mőködési kiadások összesen ,0% VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica ,0% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,0% Mőködési kiadások összesen ,0% 2. Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai ,0% Személyi kiadás ,0% Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen ,0% Hatályon kívül helyezve Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Cigány kisebbs.konzultációs tanács programjaira, mőködésére ,3% Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 373 Mőködési kiadások összesen ,3% 4

132 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. Teljesítés a M E G N E V E Z É S évi eredeti évi I. félévi módosított ei. %- Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok ei. módosított ei. teljestés ában 8. Idısügyi tanács munkájának támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági, diáksport feladatok ,8% Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás ,5% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,7% Mőködési kiadások összesen ,8% Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret ,2% Dologi kiadás 12 Mőködési kiadások összesen 12 Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap ,4% Dologi kiadás 18 Mőködési kiadások összesen 18 Felhalmozás Egyéb ,3% Fejlesztési kiadások összesen ,3% 13. BGF Pénzügyi- és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása ,7% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,7% Mőködési kiadások összesen ,7% 3. Rendezvények, kiállítások díjai ,0% Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 180 Mőködési kiadások összesen ,0% 4. Megyei kiemelt rendezvények ,4% Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás ,9% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 250 Mőködési kiadások összesen ,4% 5. Elnöki keret ,8% Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,8% Mőködési kiadások összesen ,8% 5

133 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. Teljesítés a M E G N E V E Z É S évi eredeti évi I. félévi módosított ei. %- Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok ei. módosított ei. teljestés ában 6. Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények ,0% Dologi kiadás ,0% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen ,0% Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 7. Nemzetközi kapcsolatok ,1% Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás ,8% Mőködési kiadások összesen ,1% 8. "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen X. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések és kamat (fejlesztési célú) ,4% Dologi kiadás ,1% Mőködési kiadások összesen ,1% Egyéb ,7% Fejlesztési kiadások összesen ,7% 2. Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat ,8% Dologi kiadás ,8% Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz ,6% Mőködési kiadások összesen ,8% 3. Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen XI. Tartalékok 1. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvénykibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I.XI.) Kontroll összeg: ,2% ,0% ,5% ,0% ,9% ,1% ,3% ,5% ,0% ,6% ,2% 6

134 KIMUTATÁS az Elnöki keretbıl megítélt támogatások I. félévi teljesítésérıl (4. sz. melléklet IX/5. sor) Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja é v i d ö n t é s e k Támogatás összege 4/a. sz. melléklet adatok Ft-ban Támogatás megvalósulási helye Farkas László-Legéndi Hagyományırzı Egy. Nemzetközi testépítı verseny részvétel Csehország, Ausztria Vadászati Kulturális Egyesület Bp. Bérczy Károly jobbágyi sírjának rendbetétele, koszorúzása Jobbágyi Szabó János-Nmi Sportági Szakszöv. St. Nógrád m-i Sportbibliográfia megjelentetés Salgótarján Mátramindszent Cigány Kisebbségi Önk. Mikulás esttel egybekötött Romanap Mátramindszent Nagylóci Csicsergı Óvoda Batyus Bál megrendezése Nagylóc É Mátraaljai Iskolafenntartó Társ.Mikszáth K. Tagint. Ki mit tud? Vetélkedı Mátramindszent Fészek Óvoda Lucfalva Karácsonyi ajándékozás Lucfalva Horváth Gy. - Salgótarjáni Sportiskola Labdarúgó szakág mők.tám Salgótarján NM-i Kereskedelmi és Iparkamara St "Karácsonyi készülıdés" c rend Salgótarján Szabadidıs Társaság Egy. Erdıtarcsa Nyugdíjas Klub Kirándulásának Tám Erdıtarcsa Nógrád Jövıjéért Egyesület St. Mőködési támogatás Salgótarjám NM-i Tudományos Ismeretterjesztı Egyesület St. Irodalmi és rajzpályázat Salgótarján 1. Gárdonyi Géza Általános Iskola Pásztó - IPESZ 110 évford.alkalmából szervezett kirándulás tám Pásztó 2. Palóc Úszás Alapítvány St. Úszóversenyen való részvétel tám Mőnchen 3. Rákóczi Városa Alapítvány Szécsény Mőködési támogatás Szécsény 4. Észak Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ "Globális felmelegedés" konferencia tám Salgótarján 5. Salgótarjáni Vadmacskák SE. St. Mőködési támogatás Salgótarján 6. POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete St. Mőködési támogatás Nógrád megye 7. Játékvár Tagóvoda Bgyarmat - GAMESZ Tornaszoba berendezésének tám Balassagyarmat 8. Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület St. Kirándulás támogatása Gyöngyös 9. Kiss Árpád Általános Isk. Szabó L. Tagiskola Bgy. - Zrínyi Ilona Matematikaverseny támogatása Balassagyarmat 10. Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club St. Vulkánszpeleológiai Tábor támogatása Nógrád megye 11. Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Mőködési támogatás Nógrád megye 12. Fészek Napköziotthonos Óvoda Játékok, fejlesztı eszk.beszerzés tám Lucfalva 13. Nógrád Jövıjéért Egyesület St. Drégelypalánki kirándulás támogatása Drégelypalánk 14. Tolnay K. Kulturális és Mővészeti Egyesület Mohora Mőködési támogatás Mohora 15. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó - IPESZ "Varázsvölgy" Ismerkedı bábos találkozó tám Pásztó 16. Magyar Nemzetırség NM-i Szervezete Starján Mőködési támogatás Salgótarján 17. HUFEZE Sportklub Pásztó Mőködési támogatás Pásztó 18. FREETIME Sport Club Salgótarján 2008 évi autóverseny megrend.tám Nógrád megye 19. Mátraverebélyi Római Katolikus Egyházközösség Ünnepi Találkozó megrend. Tám Mátraverebély

135 KIMUTATÁS az Elnöki keretbıl megítélt támogatások I. félévi teljesítésérıl (4. sz. melléklet IX/5. sor) 4/a. sz. melléklet Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Támogatás megvalósulási helye 20. Varsányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Cigány Nap" rendezvény támogatása Varsány 21. Ságújfalusi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Hagyományırzı nap tám Ságújfalu 22. Göngyösbokréta Hagyományırzı Egy.Rimóc Orsz.minısítı versenyen való részvétel tám Kapuvár 23. Római Katolikus (Ferences) Plébánia Szécsény Szent Erzsébet szobor felállításának tám Szécsény 24. Nagylóc Község Önkormányzata Sztancsikné gyermekei tanulmnyainak tám Nagylóc 25. Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszerv, St-i Nyugdíjas Emlékhely felújításának támogatása Salgótarján 26. Madár János St. - RÍM Könyvkiadó és Nyomda Tokaj "Hullong az idı" c verseskötet megjelent. tám Magyarország 27. Margit Kórház Pásztó - Athéné Alkotó Kör "Festımővészek a kórházért" Alkotótábor tám Pásztó 28. Nógrád Megyei Mérnöki Kamara St. Mőködési támogatás Salgótarján 30. Kékszivárvány Népdalkör Becske - Becske Község Önkorm. Szolnoki találkozón részvétel tám Szolnok 31. Római Katolikus Plébánia, Ferences Rendház, Szentkút újság megjelentetésének támogatása Magyarország 32. Mátrakeresztesi Idısek Klubja - Teleki L. Városi Könyvtár 2008 évi programok megvalósításának tám Mátrakeresztes 33. Római Katolikus Plébánia, Etes Keresztény Ifjúsági Tábor támogatása Nógrád megye 34. Római Katolikus Plébánia Hugyag Liturgikus eszközök beszerzésének tám Hugyag 35. Kanyó Zsolt Tar, - Váci Reménység Egyesület Sportversenyekre való felkészülés tám Vác 36. Wágner János Cserháthaláp - VITALITÁS SE. Bgy. Wágner Bianka Világbajnokságra kijutás tám Japán 37. Dr. Szentes Csaba St. - Gagarin DSE St. Szentes Réka teniszversenyre felkészülés, részvétel tám Magyarország 38. Pásztói Shotokan Karate Klub Karate VB részvétel támogatása Prága 39. Pusztaberki Község Önkormányzata Falunap megrendezésének támogatása Pusztaberki 40. Szilaspogony Cigány Kisebbségi Önkormányzat Falusi Majális támogatása Szilaspogony 41. Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége St évi rendezvények támogatása Nógrád megye 42. Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Könyvtára St. Levelezıs játék döntıjének tám Salgótarján 43. Szécsényi Óvodásokért Alapítvány IX Jótékonysági Bál megrendezésének támogatása Szécsény 44. Nógrádsipek Községi Önkormányzat - Nógrádsipek Falunap megrendezésének támogatása Nógrádsipek 45. Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó XVI Pásztói Regionális Néptáncfesztivál támogatása Pásztó 46. Horpácsi Fundus Közalapítvány Szontágh Pál szobor felállításának tám Horpács 47. Mátraszılısi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub - Mátraszılıs 2008 évi kulturális programok támogatása Magyarország

136 KIMUTATÁS az Elnöki keretbıl megítélt támogatások I. félévi teljesítésérıl (4. sz. melléklet IX/5. sor) 4/a. sz. melléklet Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Támogatás megvalósulási helye 48. Pásztói Margit Kórház Megyei Szakdolgozói Tudományos Ülés tám Pásztó 49. Cene Gál István, Cered - Medvesalja Caritas Közhasznú X. Ceredi Ifjúsági Mővészeti Alkotótábor támogatása Cered 50. Héhalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Máriacelli Zarándokút támogatása Ausztria, Máriacell 51. Erdıkürt Általános Iskola - Erdıkürt Község Önkormányzata Jótékonysági rendezvény támogatása Erdıkürt 52. NIKI Táncegyesület Salgótarján Világbajnokságon való részvétel támogatása Horváthország 53. Nık a Szebb Jövıért Egyesület Pásztó Retró Buli Jótékonysági Bál támogatása Pásztó 54. Mikszáth Kálmán Közmővelıdési Intézet Érsekvadkert VII. Nemzetközi Akusztikusgitár Gitárfesztivál tám Érsekvadkert 55. Rimóci Általános Iskola - Rimóc Község Önkormányzata Jótékonysági Bál megrendezésének tám Rimóc 56. Szurdokpüspöki Polgárır Egyesület Gyermeknap megrendezésének támogfatása Szurdokpüspöki 57. Kodály Zoltán Általános Iskola - Tar Község Önk. "Sej a tari réten " c. rendezvény támogatása Tar 58. Baglyasalja Barátainak Köre St. "Baglyasi Napok" c. rendezvény sorozat tám Salgótarján 59. Sulyok László St. - Ipoly Print Kft Szécsény Drogról szóló könyv megjelentetésének tám Magyarország 60. Magyar Vöröskereszt NMi Szervezete St. "Régiós kortársképzés" program támogatása Salgótarján 61. Mecser Lajos St. - Nmi Sportági Szakszövetség St évi sporteseményeken való részvétel tám Magyarország 62. Héhalmi Római Katolikus Plébánia Héhalmi Plébániatemplom felújításának támogatása Héhalom 63. Béri Evangélikus Gyülekezet, Bér Nyári gyermektábor megrendezésének tám Bér 64. Bátonyterenyei İzike Tagóvoda - IPESZ "Gyermeknapi kavalkád" megrendezésének tám Bátonyterenye 65. St-i Összevont Óvoda, Mackóvár Központi Óvoda - KIGSZ Mátrai kirándulás támogatása Mátrafüred, Sástó 66. Salgótarjáni Erdélyi Kör Mőködési támogatás Salgótarján 67. Dornyay Sportegyesület St Tájfutó Diákolimpia Orsz Döntı Tám Salgótarján 68. SKÁID Beszterce-Lakótelepi Tagiskola St. - KIGSZ 3/B osztály tanulmányi kirándulásának támogatása Salgótarján 69. Búzavirág Népdalkör Szalmatercs/Szalmatercs Község Kirándulás támogatása Budapest 70. Karancssági Plébániahivatal Plébánia épületének felújítása Karancsság 71. Ludányhalászi Község Önkormányzata Falunap megrendezésének támogatása Ludányhalászi 72. Teleki László Városi Könyvtár Mővelıdési Központ Pásztó Jubileumi program + "Szılı és borünnep" rend. tám Pásztó 73. Falusi Vendéglátók NM-i Egyesülete, Szécsény - Varsányi "Tájak, Ízek, Kultúrák" c. fesztivál támogatása Varsány 74. Aba Sámuel Ált. és Alapfokú Mőv.Iskola Móra Ferenc Gyermeknap megrendezésének támogfatása Dorogháza 75. Római Katolikus Fıplébánia, Salgótarján NM-i Egyházi Énnekkarainak IV. Találkozója tám Salgótarján 76. Nógrádszakáli Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyermek-, falu-, cigánynap támogatása Nógrádszakál

137 KIMUTATÁS az Elnöki keretbıl megítélt támogatások I. félévi teljesítésérıl (4. sz. melléklet IX/5. sor) 4/a. sz. melléklet Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Támogatás megvalósulási helye 77. Hibó Tamás Mővészeti Alapítvány Salgótarján UHF- "Új Hangok Fesztiválja" támogatás Salgótarján 78. Római Katolikus Egyházközösség, Ságújfalu Közösségi házba eszköz, felszerelés beszerzésének tám Ságújfalu 79. Garamvölgyi Attila Starján - Fyducya Kft. Csömör Nemzetközi Ipolyparti Repülınap támogatása Balassagyarmat 80. Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete, Salgótarján Mőködési támogatás Nógrád megye 81. Ceredi Lovassport Egyesület, Cered II. Ceredi Kupáért Fogathajtó Verseny Cered 82. Egyházasdengeleg Faluvédı Egyesület "Hazaváró Juniális' rendezvény támogatása Egyházasdengeleg 83. Beszterce DSE., Salgótarján Kézilabda Országos Döntın részvétel támogatása Nyíregyháza, Tata 84. Felsıpetényi Baptista Gyülekezet, Felsıpetény Keresztény angol napközis tábor támogatása Romhány 85. Vörös Meteor Természetbarát Egyesület, Szécsény Meteor Természetbarát Egyesületek Országos Találkozója tám Szécsény, 86. Mátranováki Vasas Sport Club Mőködési támogatás Mátranovák 87. Horpács Község Önkormányzata X. Horpácsi Falunap megrendezésének támogatása Horpács Összesen: Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról: adatok Ft-ban Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás Támogatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium Pásztó - BLSZSZK 12.f.osztály Franciaországi kirándulás tám Franciaország, Párizs 2. Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet St. - MEGYEK "Esélyek és veszélyek" konferencia tám Salgótarján Összesen:

138 KIMUTATÁS A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása keretbıl megítélt támogatások I. félévi teljesítésérıl (4. sz. melléklet IX./2. sor) Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja Megítélt támogatás adatok Ft-ban Támogatás megvalósulási helye 4/b.sz. melléklet 2007 évi döntés Salgótarjáni Barátok Torna Club Mőködési feltételek javításának támogatása Salgótarján Rimóc Község Önkormányzata Palóc Emléknap és Gálamősor támogatása Rimóc 1. Fenyves Kulturális és Szabadidı Egyesület, Nógrádsáp Nógrádsápi templomkert felíújítás Nógrádsáp 2. Börzsöny Kulturális és Szabadidı Egyesület Hollókıi látogatás megszervezése Hollókı 3. Jobb Jövı Kulturális és Szabadidı Egyesület Az egyesület évi rendezvényeinek támogatása Szügy 4. Drégely és környéke Kulturális és Szabadidı Egyesület, Drégelypalánk Az 1848-as szabadságharc 160. megemlékezése alkalmából 3 napos kirándulás megszervezésének támogatása Magyarország 5. Palóctáj Méhész és Környezetvédı Egyesület, Salgótarján Palóctáj Mézlovagrend ünnepélyes megalakításának támogatása Nógrád megye 6. Dornyay Sportegyesület, Salgótarján Nógrád Nagydíj tájékozódási futóverseny megrendezésének támogatása Pásztó, Mátrakeresztes 7. Nógrád Megyei Diáksport Tanács, Salgótarján Nógrád Megye Jó tanuló Jó sportoló díjátadó ünnepség támogatása Salgótarján 8. Petıfi Ifjúsági Klub, Bátonyterenye - Illés Diák SE St. Falusi majális és sportnap megszervezésének támogatása Nógrád megye 9. Vitalitás Sportegyesület Erıemelı Szakosztálya Fekvenyomó Diákolimpia Megyei Döntıjének megrendezésének támogatása Balassagyarmat 10. Vitalitás Sportegyesület Kyokushin Szakosztálya Magyar Karatebajnokság megrendezésének támogatása Balassagyarmat 11. Tócsa és Társa Produkciós Bt., Karancsalja 24. Nemzetközi Dixieland Fesztivál megrendezésének támogatása Salgótarján 12. Kakuk Lovasudvar Sportegyesület, Somoskıújfalu Díjugrató verseny megrendezésének támogatása Somoskıújfalu 13. Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület, Salgótarján Somoskıi Várfesztivál megrendezésének támogatása Salgótarján 14. Nógrád Megyei Korall Búvár Klub, Salgótarján Tanfolyamok szervezésének támogatása Magyarország 15. Református Lelkészi Hivatal, Balassagyarmat Honismereti Zarándokutak (Kárpátalja) gyülekezeti kirándulás támogatása Kárpátalja 16. Kozárd Község Önkormányzata Kozárdi Almavirág Fesztivál megrendezésének támogatása Kozárd 17. Oláh "Szürke" Zoltán St. - FLORA Fogyatékos Gyermekek és Nevelıik Természetbarát és Tájvédelmi Egy. Starján Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása Salgóbánya 18. Bosco Szent János Szalézi Plébánia, Balassagyarmat Szalézi Ifjúsági Tábor megrendezésének támogatása Balassagyarmat 19. Szent Ilona Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány, Salgótarján A Csángóföldön élı magyarok megsegítése érdekében indított expedíció támogatása Románia 20. Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület, Starján Rock tehetségkutató fesztivál megrendezésének támogatása Somoskıújfalu 21. Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány Viselet-beszerzési program megvalósításának támogatása Salgótarján Összesen:

139 KIMUTATÁS A rendezvények, kiállítások díjai keretbıl megítélt támogatások I.félévi teljesítésérıl (4. sz. melléklet IX./3. sor) 4/c.sz. melléklet adatok Ft-ban Ssz. Jogcím Támogatott szerv Összeg Támogatás megvalósulási helye 1. Madách - ünnepség támogatása Madách Imre Városi Könyvtár- GAMESZ Balassagyarmat Összesen: Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról: Ssz. Jogcím Támogatott szerv Összeg Támogatás megvalósulási helye 2. Madách- és Mikszáth pályázatok díjazása Balassi Bálint Megyei Könyvtár Balassagyarmat Összesen:

140 Nógrád Megye Önkormányzata I.félévben átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla E Ft Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2008.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat I. félévi teljesítés 1/1.sz.m.10.sor Támogatásértékő mőködési bevételek St. Várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J.Város St. Várostól idısek átmeneti ellát.és klubja üzemelt.átvett pénz Salgótarján M.J.Város Pásztó Várostól a múzeumhoz átvett pénz Pásztó Város Pásztó Várostól évben átvett oktatási feladatokhoz kapcs.megáll.mód. Pásztó Város Közalapítvány fenntartási támogatás Megye városai Ped.szakszolg., nevelési tanácsadás Szécsény Kistérs.Társ Népszavazás Önkorm.és Területfejlesztési Min Diósjenıi int.szociális foglalkoztatására Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szintentartásának, javítás.tám. Szoc.és Munkaügyi Minisztérium Rózsavölgyi Márk Mőv.Iskola kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzatok "Nógrád a varázslatos világ" marketingakció Önkorm.és Területfejlesztési Min Munkatapasztalatos támogatás Munkaügyi Központ BURSA ösztöndíj elszámolása Okt.és Kult.Minisztérium Tám.kez.I. 390 Összesen: /1.sz.m.12.sor 1/2.sz.m.6.sor Központosított elıirányzat Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Prémium évek program támogatása Létszámcsökkentési intézkedések támogatása 13. havi illetmény 6 havi összege évi bérpolitikai intézkedések támogatása (I.félév) Szakmai vizsgák támogatása Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset kiegészítése Összesen: Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Összesen: /2.sz.m.7.sor Támogatásértékő felhalmozási bevétel TV stúdió kialakítása TFC Akadálymentesítés Borbély ÉMOP Akadálymentesítés Pásztó ÉMOP férıhelyes Idısek Otthona építése TRFC 39 Összesen:

141 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 108/2008. (IX. 25.) Kgy. Tárgy: Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata és elfogadása HATÁROZATA 1. A Közgyőlés megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja a Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról készült javaslatot. 2. A Közgyőlés utasítja Elnökét, hogy a koncepció soron következı felülvizsgálatát április 30-ig végezze el és tegyen javaslatot a közgyőlésnek az aktualizálásra, illetve az esetleges módosításra. 3. A Közgyőlés utasítja elnökét, hogy terjessze a koncepciót az egyeztetı bizottság soron következı ülésére, valamint kezdeményezzen konzultációt a szociális szolgáltatástervezési koncepciót készítı kistérségi társulásokkal. A bizottság döntésérıl, javaslatairól, valamint az Országos Szociálpolitikai Tanács észrevételeirıl, valamint a konzultáció eredményérıl december 31-ig tájékoztassa a Közgyőlést. Határidı: szöveg szerint Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, szeptember 25. Becsó Zsolt helyett: Barna János s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének alelnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 140

142 Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata (második forduló) 2008.

143 K é s z í t e t t e : Szlovacsek Gyuláné S z e r k e s z t e t t é k : Barnáné Nyegota Andrea Oraveczné Torják Anita Almádi Katalin Salgótarján, szeptember 03. 1

144 B e v e z e t é s Európa regionális politikája, mindenekelıtt a szolidaritás politikája, amellyel az Európai Unió segíti a fejlıdésben elmaradott régiókat, támogatja a nehéz helyzetbe került ipari térségeket, valamint az elöregedı városrészek újjáélesztését. A regionális politika azonban az emberek politikája is, amely hozzásegíti ıket a munkavállaláshoz és javítja az emberek életminıségét országos, regionális, valamint helyi szinten. A szociális szolgáltatások fejlesztése terén sem téveszthetjük szem elıl azokat a követelményeket, amelyeket joggal támaszthatnánk saját, egyéni igényeink alapján. Az európai szellemő alapelvek szerint cél, a szolgáltatók kölcsönösen hasznos együttmőködésén nyugvó olyan szociális ellátórendszer kifejlesztése, amelyben a szolgáltatások elérhetıek, lehetıséget nyújt a választásra, egymástól való tanulásra. Európa regionális politikájának sikere a szilárd partneri kapcsolatokon, az országos és helyi szervekkel való szoros együttmőködésen, valamint természetesen a jelentıs innovációs kapacitáson alapul. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3 ) bekezdése alapján decemberében a 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadta Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. Az Szt. rendelkezése alapján a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja. A Nógrád megyei koncepció felülvizsgálatára elsı alkalommal 2005-ben került sor. Az aktuális helyzetnek megfelelı adatok módosításra kerültek, melyet a közgyőlés a 10/2006. (II.16.) Kgy. határozatával fogadott el. A felülvizsgálat óta eltelt több mint két év, ezért az Szt.-ben elıírtaknak megfelelıen szükségessé vált a koncepció ismételt áttekintése és aktualizálása. A koncepció készítésekor 2003-ban teljes körő áttekintés történt a megyei szociális szolgáltatásokról, melyhez valamennyi települési önkormányzat szolgáltatott adatokat, meghatározva szociális szolgáltatásait 2009-ig. A koncepció teljes részletességgel elemezte a megyei önkormányzat szociális ellátórendszerét, meghatározta a fejlesztés irányait, illetve tartalmazta az intézmények rekonstrukciós és fogyatékos ügyi programját is. Az Szt évi módosításai az alap és nappali ellátások fejlesztésére, a lakókörnyezetben történı szociális szolgáltatások kiépítésére irányultak. A változások másik fontos iránya a kistérségek erısödése volt, amely elsısorban az alap és nappali ellátások tekintetében szerepelt kiemelten. A jogszabályi háttér megteremtésével egyre több ellátási forma megszervezése jelent meg a kistérségek szociális szolgáltatásaiban. A jelenlegi felülvizsgálat az eltelt több mint két év változásainak, valamint az Szt. módosításainak figyelembe vételével történt. A koncepció azon fejezeteit, amelyekben változás nem következett be, jelen módosítás nem érinti. Az elıkészítı munka során a felülvizsgálathoz az adatgyőjtést csökkentett tartalommal megismételtük, amely elsısorban a megvalósult szolgáltatásokra vonatkozott. A különbözı ellátási formák tekintetében adatokat kértünk az ellátottak számának alakulásáról is. Az ellátottak számának alakulásáról szóló kimutatáshoz a december 31-ei, a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló kimutatáshoz a december 31-ei állapotnak megfelelı adatokat, valamint a tervezett szolgáltatás bevezetése idıpontjának megjelölését kértük a települési önkormányzatoktól. 2

145 Tekintettel arra, hogy a koncepció felülvizsgálata elsı fordulóban júniusban, második fordulóban szeptemberben történik, a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények adataiban az aktuális helyzetnek megfelelıen május 31-ei adatok is megjelennek, figyelembe véve az Szt január 1-jei hatállyal történt módosításait. A kiküldött adatlapokat a települési önkormányzatok 90 %-a küldte vissza. Néhány települési önkormányzat az ellátottakra vonatkozóan hiányos, vagy pontatlan adatokat közölt, amelyek pontosítása a telefonon történt egyeztetések során részben megtörtént. Megkértük valamennyi Nógrád Megyei Kistérség Többcélú Társulásának szociális szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezésre. Megkeresésünkre a bátonyterenyei, pásztói, rétsági, balassagyarmati és a szécsényi kistérségtıl érkezett koncepció. A salgótarjáni kistérség jelezte, hogy a koncepció készítése folyamatban van. Az adatszolgáltatók segítı közremőködését ezúton is megköszönjük. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése májusi ülésén elsı fordulóban megtárgyalta a Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról készült elıterjesztést és a 95/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatában arra utasította Elnökét, hogy a koncepció második fordulóban történı felülvizsgálatát a szeptemberi üléséig készítse el, a vonatkozó jogszabályok szerinti egyeztetéseket folytassa le és a végleges koncepciót terjessze a közgyőlés elé megtárgyalásra. Az egyeztetések megtörténtek, a jelzett észrevételek, javaslatok, kiegészítések a koncepcióban átvezetésre kerültek. (A változások dılt és kisebb betőmérettel vannak jelölve.) A szolgáltatástervezési koncepció célja: - meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, amelyeket a település (megye) a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplıit, - részletezni a szociális szolgáltatások biztosítása során érvényesíteni kívánt konkrét célkitőzéseket, - elısegíteni az Szt. által bevezetésre került új típusú intézmények (pl. támogató szolgálatok, lakóotthonok) feladatainak ellátását. A célokból következıen a koncepció feladatát a következıképpen foglalhatjuk össze: - elısegíteni az egyes szociális szolgáltató politika kialakítását a településeken, megyében, - információkat biztosítani egyéb fejlesztési programok, tervek, koncepciók kidolgozásához, megvalósításához, - információt adni a különbözı szolgáltatást igénylık részére, illetve a szolgáltatást biztosító intézmények, szervezetek számára. 3

146 I. Nógrád megye rövid bemutatása Nógrád megye az ország északi részén található, az Észak-magyarországi régióban. Északról Szlovákia, keletrıl Borsod-Abaúj-Zemplén megye, délkeltrıl Heves megye, délnyugatról Pest megye határolják. Megyeszékhely: Salgótarján A megye területe km 2, ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a legkisebb lélekszámú és a második legkisebb területő megye. Településeinek száma évi adatok alapján 131. Népessége fı. Népsőrősége 86 fı/ km 2. Történelme: A történelmi Nógrád vármegye a központjáról, Nógrád váráról kapta nevét. Elsıként ban említik. Az elsı vármegyeháza 1790-ben épült fel az akkori megyeszékhelyen, Balassagyarmaton. A trianoni békeszerzıdés után a vármegye az északi részét (területének 42 %-át) elveszítette ban a csonka megyét összevonták Hont vármegye Magyarországon maradt részével Nógrád és Hont közigazgatásilag egyenlıre egyesített (k.e.e.) vármegye néven. 1 A megye mai határai az 1950-es megyerendezés során alakultak ki. Az egykor Hont megyéhez tartozott települések döntı többségét (az akkori Szobi járást) Pest megyéhez csatolták és további határkiigazításra került sor Heves megye irányában. Egyúttal a megye (nevét Nógrádra változtatták és) székhelyét Balassagyarmatról Salgótarjánba helyezték. Nógrád megye kistérségei (területi beosztás: szeptember 25., terület és lélekszám: január 1.) Kistérség Székhely Terület (km 2 ) Lélekszám Települések száma Balassagyarmati Balassagyarmat 532, Kistérség Bátonyterenyei Bátonyterenye 273, Kistérség Pásztói Pásztó 551, Kistérség Rétsági Rétság 435, Kistérség Salgótarjáni Salgótarján Kistérség Szécsényi Kistérség Szécsény 277, Összesen: (forrás: 4

147 I. 1. Demográfiai változások Népmozgalom A természetes népmozgalmi folyamatok következtében tovább csökkent a megye népessége. Nógrád megyében a évi elızetes adatok szerint újszülöttet anyakönyveztek és haláleset történt. A kettı különbözetébıl számított természetes népességfogyás el csökkentette a megye lakosságát, nagyobb mértékben mint egy évvel korábban. A változást a születések 5,7%-os csökkenése mellett a halálozások 0,2%-os mérséklıdése idézte elı. Országosan a vizsgált idıszakban 2,3%-kal kevesebb gyermek született és 0,9%-kal több lakos hunyt el, ezáltal a természetes fogyás üteme nagyobb, mint megyei szinten. Lakónépesség alakulása Nógrád megye kistérségeiben fı Balassagyarmati kistérség Bátonyterenyei Pásztói kistérség Rétsági kistérség Salgótarj áni kistérség kistérség 2003 év 2005 év 2007 év Szécsényi kistérség Népességfogyás Nógrád megyében idıszakban fı év

148 Foglalkoztatottság, keresetek, munkaerı-piaci folyamatok A megyében IV. negyedévévében - a KSH munkaerı-felmérése alapján a éves népességbıl a gazdaságilag aktív népesség 82,3 ezer fıt tett ki, amely az egy évvel korábbinál 2,5%-kal kevesebb. Ezen belül a foglalkoztatottak száma 75,8 ezerrıl 74,3 ezerre, a munkanélkülieké 8,6 ezerrıl 8 ezerre mérséklıdött. Az aktivitási arány (gazdaságilag aktívak részesedése a éves népességbıl) a év azonos idıszakához képest 51,5%-ról 50,6%-ra változott. A munkanélküliségi ráta IV. negyedévében 9,7%-kal volt az Északmagyarországi régió átlagánál (13,5%) alacsonyabb. Továbbra is kedvezıtlenek a munkanélküliség adatai Nógrád megyében. A nyilvántartott álláskeresı fı volt decemberében, 8,7%-kal több mint az elızı év azonos idıszakában. A nyilvántartott álláskeresık közel egytizedét kitevı pályakezdık száma 14,7%- kal növekedett. A betöltetlen álláshelyek száma alig bıvült a vizsgált idıszakban, az egy álláshelyre jutó álláskeresık száma 30 fı volt. Álláskeresési járadékban a nyilvántartott álláskeresık 16 %, álláskeresési segélyben 9,7%, rendszeres szociális segélyben pedig 39%- uk részesült. Valamennyi ellátási formában növekedés tapasztalható. Nem mondható ez el az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel támogatottakról: számuk decemberében 1956 fı volt, 23,9%-kal kevesebb, mint az elızı év azonos idıszakában. A nyilvántartott álláskeresık 45,5%-a nı, 54,5%-a férfi volt decemberében. Az álláskeresık közel fele képzetlen, az általános iskola 8 osztályát, vagy annál kevesebbet végzett, a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek aránya 28,4%, a középiskolát végzetteké 20,0%, a fıiskolát, egyetemet végzetteké 2,3%. Kistérségenként változóan alakult a nyilvántartott álláskeresık munkavállalási korú népességéhez viszonyított aránya. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ adatai alapján a legmagasabb a szécsényi kistérségben (14,7 %), de alig alacsonyabb a salgótarjáni (14,3%) és a bátonyterenyei (13,7 %) is. A legkedvezıbb helyzetben döntıen Budapest közelsége miatt a rétsági kistérség van, ahol a fentebb vizsgált mutató 7,7%-os. Lakáshelyzet Az országban a év során több mint 36 ezer lakást vettek használatba és 44 ezer új lakásra adtak ki építési engedélyt, az elıbbiek száma csaknem 7%-kal meghaladta az elızı évit, míg az utóbbiaké 1,2%-kal elmaradt attól. A használatba vett lakások számának emelkedése a vállalkozói lakásépítés, valamint az értékesítésre szánt lakások számának növekedésébıl adódott, ami elsısorban a fıvárosban valósult meg. A lakásépítések folyamatát Budapesten és tíz megyében kedvezı tendencia jellemezte, kilencben ugyanakkor, - köztük Nógrádban is - mérséklıdött a lakásépítések száma. Nógrád megyében a évben 291 lakás kapott használatbavételi engedélyt, amely nem egészen 86 %-a az egy évvel korábbinak. Az építési kedv mérséklıdését jelzi emellett az új építési engedélyek számának (362) több mint 15%-os csökkenése is. A kedvezıtlen tendencia a városokra jellemzı, a lakásépítések száma a vizsgált egy év alatt a megyeszékhelyen 63%- kal többi városban csaknem 19%-al csökkent, miközben a községekben nem változott. A korábbi évekhez hasonlóan 2007-ben a legtöbb (205) új otthon a községekben valósult meg, a megyeszékhelyen 20, a többi városban pedig 66 lakást adtak át rendeltetésének. Nógrád megye lakásépítésében továbbra is a természetes személyek szerepvállalása a meghatározó, mindez a szobaszám szerinti struktúrában, valamint a lakások nagyságában is érzıdik ben minden második lakás 4 vagy annál több szobával épült, az átlagos 6

149 lakásméret megyei szinten 107 négyzetméter volt, amely 8 négyzetméterrel nagyobb az egy évvel korábbinál és 20 négyzetméterrel az országos átlagnál. A megyében a évben 68 lakás szőnt meg, tizedével kevesebb, mint egy évvel ezelıtt. A megszőnt lakások átlagos nagysága 66 négyzetméter volt, mintegy hattizedük avulás miatt következett be. 2 A lakónépesség nem és életkor szerint (KSH évi adatai alapján) 3 Korcsoport, Férfi Nı Összesen éves fı % fı % fı % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Összesen , , ,0 Nógrád megye laksságának korfája a évi KSH adatok alapján Életkor I. Jogszabályi változások Ratkó korszakbeliek Lakosok száma Nı Férfi 2 (forrás: statisztikai tükör március 13. II. évfolyam 29. szám Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága 3 (forrás: Nógrád megye Statisztikai évkönyve 2006.) 7

150 II. Jogszabályi változások Azt eltelt több, mint kétéves idıszakban több jogszabály módosításra került sor, melyek közül a koncepciót érintı legfontosabb az Szt.-t január 01-jei hatállyal módosító évi CXXI. törvény. Az Szt. módosítása elsısorban a szociális szolgáltatások célzottabbá tételét szolgálja. A törvénymódosítás azokat a legszükségesebb és azonnali lépéseket kívánta megtenni, amellyel már január 1-jével biztosítani lehet a gondozási, ápolási szükséglettel rendelkezı, alacsony jövedelmő és legkisebb érdekérvényesítési képességgel bíró lakosok szociális szolgáltatásokhoz történı hozzáférését. A szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés, a szolidaritás elvének erıteljesebb érvényesítése, valamint a legrászorultabbak elérése érdekében a törvény több rendelkezést érintı pontosítása, valamint egyes koncepcionális kérdésekben annak kiegészítése vált szükségessé. Az idısotthoni ellátás és a házi segítségnyújtás terén az ellátás indokoltságát a gondozási szükséglet vizsgálata méri. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza majd meg, a vizsgálandó kérdések az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás és az önkiszolgálási képesség körét fedik le. Az adott ellátási formára elıírt gondozási szükséglet hiányában az ellátás nem nyújtható. Ezért a törvény a gondozási szükséglet mértékét is meghatározza, olyan módon, hogy alkalmas legyen az alapellátásban vagy szakosított ellátásban gondozást igénylık elválasztására. Ilyen módon érvényesíthetı az az elv, hogy a szakosított ellátás csak abban az esetben vehetı igénybe, ha az ellátást igénylı alapellátásban nem gondozható megfelelıen. A hatályos szabályozás szerint az önkormányzatok kötelezı feladataiknak eltérı mennyiségi és minıségi mutatók alapján tesznek eleget. Ahhoz, hogy a meglévı forrásokkal hatékonyabban tudjanak gazdálkodni, mozgásterük növelése szükséges. A mozgástér növelését a módosítás egyrészt bizonyos szolgáltatások esetében a lakosságszám-határok módosításával, másrészt az egyes alapszolgáltatások kötelezı önkormányzati feladatból állami feladattá alakításával kívánta elérni. Ez a változás érinti a nappali ellátást, amely csak lakostól lesz kötelezı feladat a jelenlegi helyett, azzal a kivétellel, hogy az idısek nappali ellátása továbbra is kötelezı feladat marad a fı feletti önkormányzatok számára. Módosul a kötelezı feladatot meghatározó létszámhatár az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások esetében is, fırıl fıre emelkedik. A támogató szolgáltatás, valamint a közösségi ellátások nyújtásának kötelezettsége január 1-jétıl megszőnik, de mint törvényben meghatározott tartalmú szociális szolgáltatások továbbra is megmaradnak, finanszírozásuk valamennyi fenntartó számára egységes módon, a tényleges szükségletek figyelembevételével, pályázat útján valósul meg. A törvény nem érinti az elemi szükségleteket kielégítı étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatait, azokat továbbra is valamennyi településen biztosítani kell. Étkeztetés, házi segítségnyújtás és bentlakásos idısotthoni ellátás esetében a törvény az igénybe vevı jövedelmi helyzetének vizsgálatát is elıírja. A jövedelem vizsgálata alapján a szolgáltatást nyújtó fenntartó a költségvetési törvényben meghatározott, eltérı összegő normatív állami hozzájárulásra válik majd jogosulttá az ellátott után, illetve a jövedelem a térítési díjak mértékét is befolyásolja. A differenciált összegő normatíva érdekeltté teszi a fenntartót az alacsonyabb jövedelmő igénylık ellátásában, illetve az eltérı összegő 8

151 intézményi térítési díjak lehetıséget biztosítanak arra, hogy a magasabb jövedelemmel bíró ellátottak magasabb összeget vállaljanak át a szociális költségvetésbıl. Az Szt. rendelkezése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történı szabad mozgásához és tartózkodásához való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv egyenlı bánásmódról szóló 24. cikkébıl következı hatálykiterjesztést tartalmazza, mely szerint a szociális törvények személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre kiterjed, amennyiben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja. Az Szt. 4/A. (1) bekezdése szerint amely január 1-jétıl hatályos - a szociális igazgatás szervei az Szt.-ben meghatározott szociális feladat és hatásköröket: - a) a helyi önkormányzat képviselı-testülete, - b) a települési önkormányzat polgármestere, - c) a települési önkormányzat jegyzıje, - d) a szociális hatóság gyakorolja (továbbiakban az a)-d) pontokban foglaltak együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv). Az Szt. 4/A. (2) bekezdése szerint a jegyzı szakmai irányítását a szociális hatóság látja el. A szociális információs szolgáltatás a évi CXVII. törvény 39. (1) bekezdése alapján január 1-jétıl nem tartozik a települési önkormányzatok kötelezı feladati körébe. Az Szt. jelenleg hatályos rendelkezései alapján: Szociális alapszolgáltatások: - falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - jelzırendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - utcai szociális munka, - nappali ellátás. Szakosított ellátások: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény, - rehabilitációs intézmény, - lakóotthon, - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, - egyéb speciális szociális intézmény. Alapszolgáltatási központ: - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - családsegítést, - nappali ellátást és - gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. 9

152 A települési önkormányzatok kötelezı feladatai: 1.) - a) étkeztetés, - b) házi segítségnyújtás, - c) állandó lakosainak számától függıen a 2. pont szerinti szolgáltatások, - d) a fentiekben nem említett szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítéshez való hozzáférés biztosítása. 2.) - a) kétezer fınél több állandó lakos esetén családsegítés, - b) háromezer fınél több állandó lakos esetén alapszolgáltatás és idısek nappali ellátása, - c) tízezer fınél több állandó lakos esetén alapszolgáltatás, jelzırendszeres házisegítségnyújtás és a b) pontban nem említett nappali ellátás, valamint december 31-ig támogató szolgáltatás és közösségi ellátások, - d) harmincezer fınél több állandó lakos esetén az a) c) pont szerinti szociális szolgáltatások és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás, - e) ötvenezer fınél több állandó lakos esetén az a) d) pont szerinti szolgáltatások és utcai szociális munka biztosítása. Hatszáz lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen az egyes szociális alapellátási feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás) falugondnoki szolgálat keretében is elláthatók. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása legalább 70, legfeljebb 400 lakosú helyen szükséges. Új szabályozás az Szt.-ben, hogy jelzırendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végzı szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. Nógrád megye települései lakosságszám alapján, amely az önkormányzatok ellátási kötelezettségét az Szt.-ben szabályozottak alapján meghatározza: Kistérség 600 lakos alatti település lakos közötti település lakos közötti település lakos közötti teleülés lakos közötti település lakos közötti település Balassagyarmati Bátonyterenyei Pásztói Rétsági Salgótarjáni Szécsényi Összesen:

153 Nógrád megye településeinek bemutatása lakosságszám alapján 1 1,5 2, közötti közötti közötti közötti közötti 54 A megyei önkormányzat kötelezı feladatai: azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezése, amelyek biztosítására az Szt. szerint a települési önkormányzat nem köteles, a megyei önkormányzat gondoskodik a szakosított szociális szolgáltatások összehangolásáról, valamint a módszertani feladatok ellátásáról. (A módszertani feladatok június 30.-a után az Szt. szerint új rendszerben fognak mőködni) Az Szt. alapján a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények ellátási területe az egész megyére kiterjed. A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idısellátás, továbbá elızetes igényfelmérésre alapozva a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatit biztosítani. A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A módszertani intézmények eddigi tapasztalatai tükrében szükségessé vált a szabályozás felülvizsgálata. A módszertani intézmények különbözı ellátási területen úgy földrajzi, mint szakterületi értelemben végezték mőködésüket. A módszertani munka megújítása és a struktúra átláthatóságának biztosítása érdekében az Szt. szerint július 1-jétıl megszőnt a kijelölés és mőködés jelenlegi rendszere és új módszertani intézmények kerültek kijelölésre. Jelentıs változás az Szt.-ben az idısek otthonában történı elhelyezés feltétele, mely szerint ilyen típusú intézménybe csak meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (indokolt esetben 18 év feletti személy) látható el. A gondozási szükségletet szociális szakértıi szerv a jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl, illetve a külön jogszabály szerinti körülményekrıl. Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Amennyiben a gondozási szükséglet 11

154 nem éri el a napi 4 órát, a települési önkormányzat házi segítségnyújtás keretében biztosítja az ellátást. Az Szt. hatálybalépésekor idısotthoni ellátásban részesülı személyek gondozási szükségletét nem kell felülvizsgálni, fennállónak kell tekinteni idısotthoni ellátásuk teljes idıtartama alatt. Idısotthoni ellátás esetében a jövedelem vizsgálat keretében a jegyzı megvizsgálja az ellátást igénylı vagyoni helyzetét. Vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének idıpontjában az ellátást igénylı tulajdonában álló ingatlant, valamint az ıt illetı hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékő jogot, illetve az ellátás igénylését megelızı 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant az Szt.-ben meghatározott értékben. III. A megyei szociális szolgáltatások változásai, a helyi önkormányzatok kötelezı feladatainak teljesítése ( ) III Szociális alapszolgáltatások A megyei szociális szolgáltatásokat és a helyi önkormányzatok kötelezı feladatainak teljesítését az áttekinthetıség érdekében kistérségenként mutatjuk be. A kistérségek szociális alapszolgáltatásokban betöltött szerepe az alábbiak szerint alakul: Négy kistérségben (Bátonyterenye, Balassagyarmat, Salgótarján, Szécsény) több célú kistérségi társulás keretében mőködik a szociális alapellátások egy része. Balassagyarmati Kistérség A balassagyarmati kistérség társulása a korábbi 28-ról október 1-jétıl - Ipolyszög kiválásával 29 településre bıvült. A kistérségben a balassagyarmati kistérségi társulás mőködteti a jelzırendszeres házi segítségnyújtást (2006. évtıl), a támogató szolgáltatást (két szervezettel kötött ellátási szerzıdést: ÉFOÉSZ Nógrád megyei Egyesülete (Balassagyarmat), Kolping Szövetség Kistérségi Támogató Szolgálat (Érsekvadkert), áprilistól, a szenvedélybetegek közösségi ellátását (2007. évtıl). A kistérség településein a kötelezı szociális alapellátásokat az önkormányzatok mőködtetik, falugondnoki szolgálat 9, házi segítségnyújtás 14 településen megoldott. A családsegítést 4 szolgáltató látja el (Belsı-Cserhát Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat - Bercel, Gyermekjóléti és Családsegítı Társulás - İrhalom, Nyugat-Nógrád Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat - Nagyoroszi, Szociális Alapszolgáltatási Központ - Buják) 12

155 Bátonyterenyei Kistérség Bátonyterenye városban az önkormányzat biztosítja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, mőködteti az idısek klubját és a jelzırendszeres házi segítségnyújtást. Idısek nappali intézménye csak bátonyterenyén mőködik két intézmény fenntartásával. Változás, hogy december 31-ét követıen, amikor az egyik klub, valamint május 31.-el az idısek átmeneti otthona bezárásra került. Bátonyterenye város lakosságszáma 2006-ban fı, amely alapján a hiányzó ellátások körébe a támogató szolgálat és a közösségi ellátások tartoznak. A szociális és gyerekjóléti szolgáltatások egy részét a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ látja el december 15-tıl. A kistérségi feladatellátás kiterjed: házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés szolgáltatásokra. Kivételt képez Nagykeresztúr és Lucfalva (a két település a salgótarjáni kistérségi társulással kötött ellátási szerzıdést). Nagybárkány csak a házi segítségnyújtást igényli az intézménytıl. Jelzırendszeres készülék Lucfalva kivételével minden településen mőködik, amely 830 db kitelepített készüléket jelent. A szociális étkeztetést minden település önállóan biztosítja. Falugondnoki szolgálat 5 településen mőködik. A kistérségben a települések lakosságszáma nem éri el a 3000 fıt, ezért a nappali ellátások mőködtetése nem kötelezı feladat. Pásztói Kistérség A pásztói kistérségben (26 település) az idısek átmeneti ellátását biztosító intézmény mőködik kistérségi szinten, amelyben 4 település nem vesz részt (Héhalom, Kisbágyon, Palotás, Szirák). A jelzırendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpontja az idısek átmeneti otthonában van elhelyezve és további két településen (Szurdokpüspöki és Jobbágyi) mőködik. Az alapellátást a települések többsége önállóan és a társulva látják el. Falugondnoki szolgálat 12 településen mőködik. A házi segítségnyújtást 6 településen a Körzeti Egészségügyi és Házi-gondozó Szolgálat látja el, 7 településen az Idısek Klubja keretében mőködik. Önállóan 7 település mőködtet házi segítségnyújtást, 3 településen (Erdıtarcsa, Kálló, Kisbágyon) nem mőködik. 7 Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat lát el több településen családsegítést, egy településen (Mátraszıllıs) nem mőködik. Héhalom Község Önkormányzata, mint fenntartó közvetlenül biztosít Héhalom község közigazgatási területén házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást. Rétsági Kistérség A rétsági kistérségben (25 településbıl) 6 településen még nem mőködik házi segítségnyújtás. A falugondnoki szolgálat 6 településen biztosítja az alapellátást. A családsegítést a térségben két szolgáltató látja el (Nyugat-Nógrád Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Rétság, Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat Vác). Támogató szolgáltatás 4 településen mőködik, melynek fenntartója Balassagyarmat Kistérségi Társulás. Idısek klubja 4 településen mőködik. A kistérségi tervezés szerint II. félévtıl kistérségi társulás mőködtetésével tervezik a házi segítségnyújtást, jelzırendszeres házi segítségnyújtást és családsegítést. 13

156 Salgótarjáni Kistérség október 1-jétıl a korábban 23 települést magába foglaló kistérség 24-re bıvült Somoskıújfalu önálló közigazgatási egységként való megjelenésével. A kistérségi szintő szociális ellátás mőködtetéséhez januártól csatlakozott a salgótarjáni többcélú kistérségi társulás, amely a szociális alapellátások ellátására létrehozta a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központot. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az idıskorúak nappali ellátásának biztosítását ( Várkapu Idısek Klubja Salgótarján, Vár út 4., Aranykor Idısek Klubja Salgótarján, Gorkij krt. 85.) március 1-jével adta át a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére, ugyanezen idıponttól kezdıdıen került megszőntetésre az İszirózsa Idısek Klubja Salgótarján, Május 1. út 67. A Dobroda és Ménes-völgyi Mikrotérségi Egyesület a házi segítségnyújtást a mőködési engedélyben foglaltak szerint október 20- ától, a jelzırendszeres házi segítségnyújtást december 19-étıl mőködteti. A kistérségben a társulás látja el: a házi segítségnyújtást, az idısek nappali ellátását, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, a támogató szolgálatot, a családsegítést. A salgótarjáni kistérségben januártól két idısek klubja nem mőködik. (Ebbıl egy klub Somoskıújfaluban tovább mőködik). A karancsaljai klubot bezárták, a karancssági klub mőködését szüneteltetik. A kistérségben szeptembertıl a Dobroda-Ménesvölgyi Mikrotérségi Egyesület 14 településen mőködtetette a házi segítségnyújtást és jelzırendszeres házi segítségnyújtást, amely várhatóan július 1-jétıl integrálódik a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kereteibe, majd ezt követıen a jelzırendszeres készülékek kiépítése további 10 településre történik. A szociális étkeztetést és a falugondnoki szolgáltatást az önkormányzatok mőködtetik. Falugondnoki szolgálat 6 településen mőködik. Szécsényi Kistérség A szécsényi kistérséghez 13 település tartozik. A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a kistérség 8 településén a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, szenvedélybetegek közösségi ellátását, családsegítést. Nógrádszakál településen évben terveznek beindítani egy 12 férıhelyes önkormányzati fenntartású idısek otthonát, a tárgyi feltételek biztosításához szükséges épület rendelkezésre áll. A felsorolt szolgáltatások kiterjesztése a többi településekre folyamatban van évben tervezik a pszichiátriai betegek közösségi ellátását. A szociális alapellátást a többi település önállóan látja el, 8 településen mőködik idısek klubja, falugondnoki szolgálat pedig 4 településen. Két kistérségben (Rétság és Pásztó) eddig még nem valósult meg a szociális alapellátások kistérségi szintő szervezése 14

157 A szociális alapszolgáltatások elemzése Szociális alapszolgáltatások körébe az Szt. alapján a falugondnoki szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás tartozik, melyek az önkormányzatok kötelezıen ellátandó feladatai. Szociális információs szolgáltatás: Szociális információs 8 szolgáltatást mint 7 alapszolgáltatási formát az 7 Szt évtıl vezette be, évben azonban már 5 hatályon kívül helyezte. Ebbıl 4 adódóan csak a 2005 évre 4 3 vonatkozóan lehet elemzést 3 készíteni. A kistérségek 2 1 településszámához viszonyítva 1 a legkiépítettebb térség a szécsényi és a pásztói kistérség, 0 Balassagyarmati Pásztói Salgótarjáni kistérség kistérség kistérség ahol a települések 30%-a mőködtetett szociális információs szolgáltatást a évben. A salgótarjáni kistérségben mindössze 4% (1 település), a balassagyarmati kistérségekben 10% (8 település) üzemeltette ezt a típusú szolgáltatást. Étkeztetés: településeken mőködı szolgáltatások száma Szociális információs szolgáltatások mőködése évben 8 8 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani év 2005 év 2007 év A kistérségek települései év végén 100%-ban biztosítják az étkeztetést óta a legnagyobb fejlıdés a szécsényi kistérségben mutatkozott, ahol a kiépítettség 76.9%- ról 100%-ra emelkedett. A balassagyarmati, a pásztói és a salgótarjáni kistérségek megközelítıleg azonos ütemben fejlıdtek. A települések nem rendelkeznek információval arra vonatkozóan, hogy szolgáltatások száma A szociális étkeztetés alakulása Nógrád megye kistérségeiben Balassagyarmati kistérség Bátonyterenyei kistérség Pásztói kistérség Rétsági kistérség Salgótarjáni kistérség Szécsényi kistérség 2003 év 2005 év 2007 év 15

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 6. szám 2008. Június 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. VI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI I.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 7. szám 2009. szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. h. A PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi 4 megbízásáról 3/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 5 Kollégium

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 1. szám 2009. február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 376 038 1. Személyi

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 4. szám 2008. Április 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. IV. 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 1. szám 2010. február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ÉS RENDELETEI I. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ÉS RENDELETEI I. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 10. szám 2008. December.4. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.XI.27.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET XXI. évfolyam 2. szám 2011. április 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IV. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI I. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.)

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-38/2011.ikt.sz. 3. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 7. szám 2008. Augusztus.25 R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.VIII.19.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. XI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. XI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 9. szám 2009. december 4. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. XI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (II.)

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (II.) XX. évfolyam 7. szám 2010. szeptember 7. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IX. 2-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI (II.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben