* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET"

Átírás

1 XXI. évfolyam 1. szám február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4 szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 6 módosításáról (VI. sz. módosítás) Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetéséről 44 A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének módosításáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet II. KÖTET III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2011. (II. 17.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a 142 két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 3/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának évi ciklusra szóló 207 gazdasági programja 4/2011. (II. 17.) Kgy. h. A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 226 rendelet módosításával összefüggő intézkedések 5/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 227 végrehajtása 6/2011. (II. 17.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 240 támogatására kiírt pályázat benyújtása 7/2011. (II. 17.) Kgy. h. Egyes vagyoni kérdések rendezése 245 8/2011. (II. 17.) Kgy. h. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek 247 működési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák 9/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási 248 minőségirányítási programja elfogadása 10/2011. (II. 17.) Kgy. h. A kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítése 270 1

3 11/2011. (II. 17.) Kgy. h. Az intézményvezetői teljesítmények meghatározása /2011. (II. 17.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi 290 szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának jóváhagyása 13/2011. (II. 17.) Kgy. h. A évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról 294 szóló tájékoztató elfogadása, a évi ifjúságpolitikai cselekvési program 14/2011. (II. 17.) Kgy. h. A évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek 295 megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása 15/2011. (II. 17.) Kgy. h. Zárt ülés keretében került megtárgyalásra! 16/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyzői pályázat kiírása /2010. (XII. 16.) Kgy. h. Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása /2010. (XII. 16.) Kgy. h. Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása 299 2

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi dr. Becsó Károly Csabának (3060 Pásztó, Gárdonyi G. u. 5.) a közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának február 1. napjával történő lemondását. 2. A közgyűlés február 17. napjával a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Molnár Sándort (3065 Pásztó, Alkotmány út 28.). 3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 2., valamint 7. számú függelékeiben. Határidő: március 1. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 3

5 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A soron kívüli ülésre szóló meghívót amennyiben az ülés összehívására rendkívüli, halasztást nem tűrő, sürgős esetben kerül sor az ülés napját lehetőség szerint két nappal megelőzően, elektronikusan kell megküldeni, az érintettek rövid úton való tájékoztatása mellett. 2. (1) Az SZMSZ 19. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közgyűlés ülésére meg kell hívni a bizottságok nem közgyűlési tag tagjait. A bizottság nem közgyűlési tag tagjának kérésére a közgyűlésre készült előterjesztéseket a zárt ülésre készültek kivételével számára elérhetővé kell tenni. (2) Az SZMSZ 19. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés üléséről értesíteni kell:) d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjét, (3) Az SZMSZ 19. (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A közgyűlés és a bizottságok ülésére meg kell hívni az előterjesztések elérhetővé tételével a területi kisebbségi önkormányzat elnökét, aki a közgyűlés és a bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (4) Az SZMSZ 19. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A jelen szakasz szerinti meghívás, értesítés, valamint a közgyűlési anyagok elérhetővé tétele kivéve a közgyűlés elnökének rendelkezése esetén a (6) bekezdés szerinti alkalomkor elektronikusan történik. 3. Az SZMSZ III. fejezet E) alcíme a következő szerint módosul: E) A közgyűlési anyagok elérhetővé tétele 22. (1) A közgyűlés ülésére készült írásos előterjesztéseket a bizottsági ülésre szóló meghívókkal együtt, a bizottsági ülések időpontját megelőzően legkésőbb 4 nappal kell elektronikusan elérhetővé tenni. (2) Az ülést megelőző legkésőbb 4 munkanappal kell elektronikusan elérhetővé tenni a közgyűlés ülésére vonatkozó meghívót, az elnöki jelentést, valamint azokat az írásos előterjesztéseket, amelyek a bizottsági ülések óta szükségessé vált döntési javaslatokat tartalmazzák. (3) A közgyűlés nem zárt ülésére készült, az (1)-(2) bekezdés szerinti írásos előterjesztéseket az 1. (2) bekezdése szerinti honlapon közzé kell tenni. (4) A zárt ülésre készült előterjesztéseket az annak megismerésére jogosultak kötelesek úgy kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne tekinthessék meg. 4

6 4. Az SZMSZ 44. (7)-(8) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a főjegyző megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. (8) A jegyzőkönyvek eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente a zárt ülés jegyzőkönyveit külön be kell köttetni, irattárba kell helyezni és meg kell őrizni. A jegyzőkönyveket a zárt ülésen készültek kivételével meg kell küldeni a területi irodának, a megyei könyvtárnak, valamint az 1. (2) bekezdés szerinti honlapon közzé kell tenni. 5. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A megyei közlönyt a megyei önkormányzat honlapján [1. (2) bekezdés] történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni. A megyei közlönyt kinyomtatva minden esetben meg kell küldeni: a) a megyei könyvtárnak és a Nógrád megyei városok könyvtárainak, b) az Országos Széchenyi Könyvtárnak, c) a hivatal dokumentumtárának, d) a közlöny előfizetőinek. 6. Az SZMSZ 60. -a a következő (19) bekezdéssel egészül ki: (19) A bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyvet a) a bizottság elnöke és a főjegyző írják alá, b) a főjegyző küldi meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős szervnek, c) közzé kell tenni az 1. (2) bekezdés szerinti honlapon. 7. Az SZMSZ 1/b. melléklete I. 3. a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: (Átruházott hatáskörben) a) jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, 8. Az SZMSZ 1/c. melléklete 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Megtárgyalja a belső ellenőrzési terv szerinti, valamint az eseti ellenőrzések jelentéseit, azokról a 38. (6) bekezdés c) pontja szerint dönt. 9. Az SZMSZ 1/d. melléklete 10. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. 10. (1) Hatályát veszti az SZMSZ a) 21/A. -a, b) 1/b. melléklete II. 6. pontja. (2) Jelen rendelet március 1. napján lép hatályba. Salgótarján, február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 5

7 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2011. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft-ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét: állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák. 6

8 (3) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen, december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 7

9 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési hitelműveletek bevételei 6. Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

10 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 14. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Működési pénzmaradvány összesen Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

11 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 11. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 14. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai - - II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen E Ft Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján től Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján től Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján től célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ig ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1305 E Ft 1124 E Ft Kiemelt előirányzatok E Ft

13 Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján től Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján től Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján től célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ig ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft

14 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Összesen TIOP pályázat SO1 felújítás Szellemi termékek vásárlása 689 Röntgen és diagnosztikai eszközök vásárlása Számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása Jármű lízing díja 905 Orovosi, labor készl.felszerelés vásárlása TIOP2.2.2 pályázat- SBO kialakításához TIOP pályázat - számítástechnikai eszközök Gépjármű vásárlás (2db) Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Összesen 280 Fűkasza vásárlás 155 Weblap kialakítása 125 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen Összesen 394 Telefonhálózat 110 Bojler vásárlás 284 Fejlesztő Iskola - felújítás 672 Melegvíz rendszer felújítás 311 Kazánház felújítás Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon, Diósjenő Gázóra csere 598 Összesen Összesen 777 Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció 100 Gyógyszerszekrény 433 Pavilon- tűzjelző berendezés bővítése 435 Másológép vásárlás 238 Vizesblokk szigetelés 500 Számítástechnikai eszköz 106 1

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen 215 Összesen Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat E Ft Akadálymentesítés tervezési díj 50 Indirekt fűtésű hőtároló 884 Energetikai pályázat tervezési díj 165 Gázkazán csere Kenderváros úti telephelyen E Ft Nyomtató vásárlás 21 Program, számítástechn.eszk vásárlás 78 Összesen Összesen Balassagyarmaton Patvarci úti iskola felújítás Bgy Patvarci úti iskolában nevelési tanácsadó helyiség kialakítása Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 FORD kisbusz vásárlás Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 491 Összesen 629 Szakmai eszközök, hangszerek 629 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Főépület, tanműhely felújítása 664 TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés Egyéb gép felújítás 803 HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés Számítástechnikai eszközök Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés Szellemi termékek vásárlása 281 Felzárkóztató oktatás eszközbeszerés Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 700 Szellemi termékek vásárlása Számítástechnikai eszközök vásárlása 846 Egyéb, gép berendezés vásárlás 133 2

16 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó E Ft Összesen 285 Összesen Egyéb gép felújítás 285 Szaktantermi felszerelések E Ft Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 698 TÁMOP 3.2.9/B-08/ pályázat 495 Összesen Összesen Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 Informatikai eszközfejlesztés Főépület és kollégium felújítása TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 452 Kommunikációs eszközfejlesztés Egyéb, gép berendezés vásárlás Hálózatfejlesztés 500 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen 349 Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Beléptető rendszer kiépítése 418 Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) 120 Szátok gyermekotthon felújítás Beléptető rendszer szoftvere 45 Mátraszele gyermekotthon felújítás Fénymásoló vásárlás 184 Szátok gyermekotthon felújítás túzjelzőrendszer 674 Vadvirág Lakás O.,Tar tűzkár miatti helyreállítás Összesen Számítástechnikai eszköz vásárlás 148 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés db Notebook + külsö hálózati adattároló vásárlás db asztali számítógép operációs rendszerrel és szoftverrel vás. 900 A/3-s színes fénymásológép vásárlás

17 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján E Ft E Ft Bányamúzeum - ventilátor 314 TIOP pályázat:számítógép beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:szoftver beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum Tervezési feladatok TIOP pályázat: Épület kialakítás - Pásztói Múzeum Összesen Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk Önkiszolgáló pult Ellátó Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen Élelmezési tevékenység átszer.kapcs.felújítások Megyeháza épületéhez kapcsolódó fejlesztések Megyeháza épületéhez kapcsolódó felújítások 800 Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek TDM Iroda akadálymentesítése 500 Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez Konyhai gépek, eszközök vásárlása Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás E Ft 2010.évi VI. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások II./A Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás - - Fejlesztési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 10. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 26. Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás - - Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum viharkár és árvízkár miatti helyreállítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tanulói laptop program-tiop pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok sajáterős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen

Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 2 376 038 1. Személyi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XIX. évfolyam 7. szám 2009. szeptember 28. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IX. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 1. szám 2010. február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 6. szám 2008. Június 30. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. VI. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI I.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 1. szám 2009. február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

II. KÖTET III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2008. (II. 14.) Kgy. h. A PALÓCFÖLD c. folyóirat fıszerkesztıi 4 megbízásáról 3/2008. (II. 14.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 5 Kollégium

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 53-90 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) A 10. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 10. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben