Önkormányzatának Közlönye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatának Közlönye"

Átírás

1 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7

2 2 I. Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 83/2010. (VI. 25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés e) pontja alapján augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő határozott időre Daru Éva Katalint bízza meg a Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (3200 Gyöngyös, Petőfi u. 67.) igazgatói teendőinek ellátásával.. * * * * Heves Megye Közgyűlése a 84/2010. (VI. 25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 102. (2.) bekezdés e) pontja alapján augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre Hargitai Gézát bízza meg a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.) igazgatói teendőinek ellátásával. * * * * Heves Megye Közgyűlése a 85/2010. (VI. 25.) számú határozatának 1. pontjában foglaltak alapján, a Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezetőjévé július 6. napjától október 31. napjáig tartó határozott időre Dr. Banyó Tamást, a Markhot Ferenc Kórház Kft. felügyelő bizottsága tagjává Kontra Gyulát, Dr. Lénárt Andrást, valamint Dr. Liptai Piroskát jelölte ki. * * * * Heves Megye Közgyűlése a 85/2010. (VI. 25.) számú határozatának 2. pontjában foglaltak alapján, a Markhot Ferenc Kórház Kft. könyvvizsgálójává július 6. napjától május 11. napjáig tartó határozott időre a BNB AUDIT Könyvvizsgáló, Adó- és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.: ), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak Berényi Lászlót jelölte ki. * * * *

3 3 II. Önkormányzati rendeletek Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet módosításáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. -a valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv. alapján a következő rendeletet alkotja a Megyei Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről: 1. A Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet (továbbiakban R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. bevétel főösszege ezer Ft kiadás főösszege ezer Ft bevétel kiadás egyenlege ezer Ft hitelfelvétel összege ezer Ft hiteltörlesztés összege Ft finanszírozási egyenleg ezer Ft hiány összege: ezer Ft 2. (1) A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány

4 4 (2) A R. 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 884 Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök Tartalékok Pénzmaradvány tartalék (3) A R. 2. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A költségvetés hiányának összege ezer Ft. 3. (1) A R. 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.melléklete lép. (1) A R. ezen rendelettel nem módosított rendelkezései változatlan szöveggel hatályosak. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 4. Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője

5 5 Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet módosításáról Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. -ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló évi LXIV. tv. 13. (1) (2) bekezdéseire is, az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 7. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az illetményelőleg mértéke nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér havi összegének háromszorosát. 2. Hatályát veszti a R. 5. (2) bekezdése. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője III. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a weblapon. 78/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Pénzügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 79/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 80/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: az Oktatási és Művelődési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 81/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Sport Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

6 6 82/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: Elnöki jelentés 86/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a folyószámla hitelkeret emelés fedezetének kiegészítése 87/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Markhot Ferenc Kórház Kft évi likviditási tervének jóváhagyása 88/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó adásvételi szerződés megkötése 89/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: az Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás megszüntetése 90/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 91/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 92/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Alapító Okiratának módosítása 93/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: ellátási Szerződés megkötése 94/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: működési típusú pályázat jóváhagyása 95/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: Heves Megye Közoktatás Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervének módosítása 96/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola rendszerellenőrzése 97/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola rendszerellenőrzése 98/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola rendszerellenőrzése 99/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

7 7 100/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a hatvani MÁV tanműhely bérleti szerződésének módosítása 101/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a Gyöngyös-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosítása 102/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya és Andornaktálya Község Önkormányzata közötti megállapodás jóváhagyása 103/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat Tárgy: működtetési, üzemeltetési megállapodás megkötése 104/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat 105/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat 106/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat 107/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat 108/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat 109/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat 110/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozat IV. Közlemények, hirdetmények Tájékoztatás a Heves Megyei Önkormányzat között felhalmozási előirányzat fedezetű, nettó 3 millió Ft-ot meghaladó szerződéseiről sorszám 1. Szerződés tárgya Arany János Iskola és Szakiskola bővítése Szerződő partner neve Korinthos 2000 Építőipari Kft. Eger Szerződés kelte Megvalósít ás ideje Szerződés nettó összege Ft ,-

8 8 A Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumának határozatai:

9 9 FELELŐS KIADÓ: DR. BENKÁR JÓZSEF Heves Megye Főjegyzője FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. SASS BARNA ATTILA Heves Megye Aljegyzője KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: ISSN

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. november 27. XIX. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 8 IV. Hirdetmények 10 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. augusztus 28. XIX. évfolyam 6. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 11 IV. Hirdetmények 13 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. augusztus 27. XX. évfolyam 5. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Önkormányzati rendeletek 2 II. Közgyűlési határozatok 7 III. Közlemények, hirdetmények 9 2 I. Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. április 24. XIX. Évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 13 IV. Közlemények 15 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. január 28. XXI. évfolyam 2. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 6. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008. június 27. XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 14 IV. Hirdetmények 16 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008. április 24. XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemény, tájékoztató 17 V. Hirdetmény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. december 08. XX. évfolyam 9. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 9 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 17., december 15., december 18. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. február 17. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 18.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 22. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. augusztus hó 3. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 109/2001. (VII.30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben