Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kóta Béla: A PIRAMISOK TANULSÁGA. Matematikai visszafoglaló."

Átírás

1 P6.sz. #1. Kót Bél /19:56 Kezdés: 004. július. :6 H pedig egyszerre tö mesterség feltlálásáról vn szó, melyek közül némelyek z életszükségletekre, mások pedig szemlélődő élet örömeire vontkoznk, z utóik föltlálóit mindig ölcsenek trtjuk z előieknél, mert z ő tudományuk nem hszonr irányul. ARISZTOTELÉSZ. Kót Bél: A PIRAMISOK TANULSÁGA Mtemtiki visszfoglló. A tizedesjel vessző. (,) A listelválsztó pontosvessző (;) Az egyenletszerkesztőt telepíteni kell. Figyelmeztetés!! Az nyg Hlmzelmélet mentes! A mtemtiki izonyítások megértéshez áltlános iskoli végzettség jánlott, lehetőleg nppli tgozton. Tnkönyv: Mtemtik áltlános iskol 8. osztály. Alpszint. A kiegészítésen néhány levezetés szintje meghldj z ipri- és mezőgzdsági technikumokn 1954-től tnított mtemtikát. A tizedesjel (,) listelválsztó (;) Az egyenletszerkesztő t telepíteni kell! 004

2 P6.sz. #. Kót Bél /19:56 1. TARTALOM: 1. TARTALOM: Árák: Bevezetés Esettnulmány z lgeri módszerről...6. MATEMATIKAI ALAPOK A számolás kilkulás A számnév A számolás kezdetei...9. A görög és egyiptomi mtemtik jellemzői Áltlánosítás és elvontkozttás Alpműveletek Összedás és kivonás Szorzás Osztás Az ógörög mtemtik fejezetei A vlódi osztók A mtemtiki rányelmélet és váltkozv kivonás Figurális számok Újszövetségi kitérő GEOMETRIAI BEMELEGÍTÉS A szögek A háromszög szögeinek összege A háromszögek jellemzői A háromszögek hsonlóság Az rányosság értelmezése hsonló derékszögű háromszögekkel A tégllp és négyzet THALÉSZ tétele A PITHAGORASZ TÉTEL A PITHAGORASZ tétel terület lefedéses izonyítás A PITHAGORASZ tétel, hogy én tnultm 1954-en EUKLEIDÉSZ izonyítás mértni középértékekkel eukleidész: Elemek, i. 47. tétel Módszertni megjegyzések A PITHAGORASZ tétel, hogy én izonyítnám 004-en A kiővített thlész kör A NÉGYZET ÁTLÓJA Páros - Pártln izonyítás Váltkozv kivonás Az oldl kivonás z átlóól Az átló mrdékánk kivonás z oldlól A négyzet területének megkettőzése SZÓKRATÉSZ és FIÚ páreszéde TAN-ulság Hogyn kettőzném meg én négyzet területét Az ARANYMETSZÉS A PIRAMIS A prolém felvetése Az egyiptomi tudomány fejlettsége Geometrii lpfoglmk (Hjós György nyomán)...45

3 P6.sz. #3. Kót Bél /19:56 6. A KHEOPSZ más néven NAGY pirmis A méretrányok értelezésére irányuló spekulációk és cáfoltok A KHEOPSZ Pirmis méretei Részletezés Tudományosn vizsgálhtó feltételezések A REND--Rkás Összehsonlító értékelés A KHEOPSZ Pirmis számi Cáfoltok Azért fogllkozunk KHEOPSZ Pirmis mtemtikájávl, mert: A SZÁMHÁRMAS ÉS A DERÉKSZÖG A cáfolás lélektn A feltlálás és felismerés művészete Az ellentmondások kísérjenek utunkon! A tudománytörténeti vitkérdés: A cáfoltok A cáfoltok értékelése A elátttás Megvilágosodás szemen egy csempézett flll A skktál módszer Mit izonyít töi pirmis Tnulságok: miért? KIEGÉSZÍTÉS A Gyök() közelítése törttel Felismerés Egy gyökközelítési módszer A htványozási lgoritmus A négyzetre emelési lgoritmus Áltlánosított gyökvonási lgoritmus NEWTON érintő módszere A skktáláól diophntosz TÁBLÁZATOK IDÉZETGYŰJTEMÉNY HÉRODOTOSZ (Kr.e. 484): A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚ. Ford: Murközy Gyul. EURÓPA k PYTHAGORASZ (Kr.e. VI.sz.): DÉMOKRITOSZ (Kr.e. 460): PLATON (Kr.e ) EURÓPA Állm ARISZTOTELÉSZ (Kr.e ): Metfizik EUKLIDÉSZ (Kr.e. 300 körül): Elemek STRABÓN (Kr.e. 64): GEÓGRAPHIKA. Ford: Dr. Földy József. GONDOLAT k VITRUVIUS: Tíz könyv z építészetről. Képzőművészeti Kidó, Budpest Fordított: Gulyás Dénes. Átdolgozt: Mrosi Ernő APULEIUS (Kr.u. 14): A mágiáról. Virágoskert. Ford: Détshy Mihály. MAGYAR HELIKON k Woody ALLEN IRODALOM...95

4 P6.sz. #4. Kót Bél /19: ÁBRÁK: 1. ár: A számok pitgorszi osztályozás ár: Figurális számok ár: A szög értelmezése ár: A háromszög szögeinek összege ár: A háromszögek osztályozás ár: Hsonló áltlános háromszögek ár: Arányosság hsonló derékszögű háromszögeken ár: A derékszögű háromszög szármzttás ár: A Thlész háromszög szögei ár: A Pitgorsz tétel lefedéses izonyítás ár: A mgsságvonl ár: Mgsságvonlk háromszögen ár: A derékszögű háromszög felosztás ár: EUKLEIDÉSZ izonyítás ár: A PITAGORASZ tétel nekem ár: A háromszög felosztás ár: A kiővített Thlész háromszög ár: Az egységnégyzet átlój ár: Átló/oldl váltkozv kivonás ár. Szimmetrizált kivonási szerkesztés ár: A négyzet kettőzés levezetése ár: A négyzet területének kettőzése tőlem ár: Az Arnymetszés rány ár: Arnymetszés I. változt ár: Képszerkesztés ár: Arnymetszés II. változt ár: A szályos ötszög ár: Arnymetszés szályos ötszögen ár: A KHEOPSZ pirmis ár: A gúl méretei ár: A gúl plástj ár: Az lpélek méreteltérései ár: A számított tengelymgsságok eltérései ár: Az rnymetszés területegyenlősége ár: Az rnymetszéssel szerkesztett Pirmis ár: Az rnymetszés illeszkedése Pirmishoz ár: A szárszög z rnymetszésen ár: Oldlháromszög szerkesztése ár: Földrjzi tájolás ár: A Kheopsz Pirmis számi ár: A oldlú háromszög ár: Euklidészi szerkesztések ár: Csempe mint ár: A háromszög szármzttás ár: Skktál módszer ár: Pirmis szványok ár: Pltóni háromszög ár: Newton érintő módszere ár: Diophntoszi háromszög....8

5 P6.sz. #5. Kót Bél /19:56 1. BEVEZETÉS A történelemi múltn időnként előfordult egy-két olyn korszk, mely figyelemre méltó szellemi és nygi lkotásokt hgyományozott miránk: A Felvilágosodás, A Reneszánsz, A Rómi Köztársság, Az Athéni Demokráci, Az Alexndrii Iskol, Az Egyiptomi Ó-irodlom. A mtemtik fejlődése z egyiptomi ó-irodlomtól kezdve követhető z ógörögökön át középkori r és európi kultúráig. E tudomány elvontságánk köszönhetjük, hogy módszerei és eredményei ojektíven összehsonlíthtók. Fejlődését követve 5000 év mélységée merülve, eleláthtunk kor emereinek gondoltvilágá. Gykorlti lklmzását monumentális lkotások tnúsítják. Az ntik módszerek tnulmányozás izonyítj, hogy mire volt képes z lkotó emer mikor hgyták hogy mire lenne képes z lkotó emer h hgynák. A kezdet z Egyiptomi Ó-irodlom. A pirmisok méretei és z rányi szerény mtemtiki eszköztár mgs szintű lklmzásár utlnk. Ez tudásszint jelenti következtetések korlátját, ezért z értékelésen csk régészeti leletekkel tudománytörténetileg összeegyeztethető mtemtikát hsználunk. Gykorltilg négy számtni lpműveletet és képzőművészeti árázolásokról ismert szerkesztéseket. Az ó-irodlom teljesítményének méltó értékeléséhez z nyg első részéen néhány mtemtik történeti tényre emlékeztetünk, mjd visszfelé hldv zokt mtemtiki összefüggéseket vezetjük le, melyek pirmisok méreteiől kiolvshtók. 1. TARTALOM:.... MATEMATIKAI ALAPOK GEOMETRIAI BEMELEGÍTÉS A PITHAGORASZ TÉTEL A NÉGYZET ÁTLÓJA A PIRAMIS A SZÁMHÁRMAS ÉS A DERÉKSZÖG KIEGÉSZÍTÉS...78 Idő rendi vázlt: ÓGÖRÖG mtemtikusok: PTOLEMAIOSZ Kr.u. 150, EUKLEIDÉSZ Kr.e. 300 körül, PLATÓN Kr.e , ZÉNON Kr.e. 450 körül, PITAGORASZ Kr.e. VI. sz., THALÉSZ Kr.e. 64? - 546?, EGYIPTOM Pirmisok kor: Középirodlom Kr.e , I. átmeneti kor Kr.e , Ó-irodlom Kr.e FAKULTATÍV PROGRAM: Beirtkozás z Alexndrii Könyvtár, után részvétel ANTONIUS és KLEOPATRA lkomáján z Utánozhttln Életűek Társságán. Kis türelmet! Az időpontokt most egyeztetjük.

6 P6.sz. #6. Kót Bél /19: ESETTANULMÁNY AZ ALGEBRAI MÓDSZERRŐL Figyeljünk, mert z nygn lgeri levezetések lesznek. Az értelmezésen segít egy megtörtént eset újrgondolás. K. 0 évvel ezelőtt megkeresett egy Dolgozók Iskolájá járó nőrokonom, mert kíváncsi volt hogy miért kpott elégtelent z egyenletmegoldásár. A feldtot megpróálom emlékezetől rekonstruálni. Jellegét tekintve vlmi ilyesmit kellett megoldni: 10y = 8y 1 5 A dolgozó-tnuló tnult módszereket hsznált: Mivel mindkét oldlon egy tört szerepel először kereszteszorzássl eltávolított nevezőket: 50y + 5 = 56y 7 Előjelcserével z egyik oldlr átvitte z ismeretlent trtlmzó tgokt, másik oldlr z ismerteket: 1 = 6y Az ismeretlen együtthtójávl egyszerűsítve megkpt z megoldást: = y A tnár(nő) értékelése: ELÉGTELEN, mert ÉN úgy tnítottm, hogy y =, nem pedig úgy, hogy = y!!! A tnárnő öngólt rúgott, mert... Tisztelt Hölgyeim! z... H így nem tetszik = y Alger. kkor fordíts meg ppírt! = y Vgy álljon fejre! A szó z r «l ger» ől (gr nnyi mint resturre) szármzik, mely Mohmmed en Mus Alkhvrizmi r mtemtikusnk 80-n megjelent «Alger v' l mukl» című munkáján szerepel és ott zt műveletet jelenti, melynek segítségével vlmely egyenlet dott tgj egyik oldlról másikr megváltozttott előjellel átvihető. A megoldásn ezek z átviteli műveletek hiátlnok voltk, viszont Csináld utánm! tnítási módszer tánciskolá vló. A műszki és természettudományokn dogmtizmus közveszélyes. A Természet Titkit csk szikl-szilárd lpon állv lehet megismerni. Szerencsénkre ezt z lpot dél-itálii ELEA filozófusi 400 évvel mielőttünk már lefektették.

7 P6.sz. #7. Kót Bél /19:56 A Legendás Hárms, Gondolt Óriási; PARMENIDÉSZ, ZÉNÓN, MELISSZOSZ; kinyiltkozttták két legfontos princípiumot: A LÉTEZÖ VAN, A LÉTEZŐ AZONOS ÖNMAGÁVAL. Ezért, h nem csk tnulni vgy tnítni, hnem tudni is krjuk z lgerát, kkor mindig ezekől kell kiindulni, mjd ide illik visszérkezni. Az én időmen MÉRLEG ELV -vel szemléltették z egyenlet tuljdonságit. Egy kétkrú lortórium mérleget tányérok rkott hulldék vsdrokkl kiegyensúlyoztk. Ezután mérleg továr is egyensúlyn mrd, h két egyform súlyt rátesznek két tányérr, vgy h két egyform súlyt levesznek tányérokról. Ez szemlélet kizárólg dimenzió nélküli számokr igz. H szám mögött nem áll dimenzió, kkor z dr. A LEHEL picon kofmérleg egyik tányérjá tett lecsókolászt ki lehet egyensúlyozni másik tányér rkott tulipánhgymákkl. Csk mérleg két tányérjár htó súlyerők lesznek egyenlők de (ez) kolász nem szporíthtó dugványozássl!. Az egyenlőségjel zért vn, mert jel két oldlán álló kifejezéseket önmgávl zonos, egyugynzon létezőnek tekintjük, melyeknek csk megjelenési formáj különözik. Lásd: sertés = disznó, 11 ór után 30 perc = 1 ór előtt 30 perc, vgy féltizenkettő. Az egyenlet mindkét oldlán ugynz szám áll, tehát mindkét oldlll ugynz számtni művelet elvégezhető, mert z egyenlőség fennmrd. (Kivétel gyökvonás, mert páros gyökkitevőnél z eredmény előjele ± kétértelmű.) Ez megoldási módszer terjedelmese nnál, mint mikor tgokt ellenkező művelettel visszük át z egyenlet másik oldlár, viszont sokkl áttekinthető. A kiinduló egyenlet: 10y = 8y 1 5 Szorozzuk először mindkét oldlt 7-tel: 10y + 1 = 56 y 7 5 Szorozzuk másodszor mindkét oldlt 5-tel: 50y + 5 = 56y 7 Adjunk minkét oldlhoz 7-et: 50y + 1 = 56y Vonjunk le mindkét oldlól 50 y-t: 1 = 6y Osszuk el minkét oldl 6-tl: = y Ez z eredmény idáig helyes, de csk: ez csk ELÉGSÉGES, mert levezetés nincs efejezve, Mivel: szorozzuk mindkét oldlt 1-el: = y = y, djunk mindkét oldlhoz y-t: y = 0, djunk mindkét oldlhoz -t: y = ez már KÖZEPES, mert még nem tláltuk meg Végső Igzságot,

8 P6.sz. #8. Kót Bél /19:56 Mivel: = y helyettesítsük e helyére y-t: y = y...és mivel: = y helyettesítsük e y helyére -t: = itt JÓ, hol létező zonos önmgávl, Összefogllv, teljes megoldás: = y y = y = y = ez már JELES, de még nincs vége. Oldjuk meg most újr z egyenletet z y = értének ehelyettesítésével. Minden lépés rról szól, hogy ugynz szám zonos önmgávl. Vegyük z eredeti egyenletet: 10y Behelyettesítve y helyée -t: Szorozzuk először mindkét oldlt 7-tel: = 8y 1 5 = 3 = 3 = = 1 = 1 = Szorozzuk másodszor mindkét oldlt 5-tel: = 105 = 105 = 56 7 Adjunk minkét oldlhoz 7-et: = 11 = 11 = 56 Vonjunk le mindkét oldlól 50 -t: Osszuk el minkét oldl 6-tl: 1 = 1 = 1 = 6 = = = A szofisták még tová mentek; mert legyen: Vonjunk ki mindkét oldlól -t: = 0 = 0 KITŰ NŐ. Ez Végső Igzság. Ahogy GORGIASZ már Kr.e.48-n kinyiltkozttt: SEMMI SEM LÉTEZIK;...

9 P6.sz. #9. Kót Bél /19:56 Süket Ürességen némán üvölt Csend! Tüköre néz Semmi; EMBEREEEK!!! Átereszt tömítés, SZÖKIK A VÁKUUM! Nekünk már null nem semmi, hnem vlmi más, mert: 0 0 = 1, 0 1 = 0.1 A SZÁMOLÁS KIALAKULÁSA. MATEMATIKAI ALAPOK.1.1 A számnév Mivel elvont gondolkodásunk nyelvi ktegóriákr épül ezért felidézzük nyelvi számfoglmt. A mgyr nyelv szótnán és mondttnán: A számnév ([nomen] numerle) jelzői, állítmányi vgy szám-, illetve számállpot-htározói szerepet játszó, kevéssé toldlékolhtó, személyek, tárgyk, dolgok mennyiségét kifejező, vgy sorn elfogllt helyét megjelölő szótári szó; A számnévnek mind mondteli felhsználhtóság, mind lktni viselkedése emlékeztet melléknévére. A számnév mondtn tönyire mennyiség és minőségjelző, de lehet értelmező, sőt névszói állítmány is. A Mgyr Nyelv Könyve Főszerk: JÁSZÓ ANNA TREZOR KIADÓ Bp A számnév állpothtározó szó, mondtn melléknév vgy jelző ; de ennél tö, mert feltételezi jelzett tárgy, foglom, személy, dolog, izé, micsod, hogyishívják st. LÉTEZÉSÉT - LÉTEZÉSMÓDJÁT - HIÁNYÁT..1. A számolás kezdetei Az emeri civilizációk tösége fejlődése során eléri zt szintet mikor számolás fennmrdásfejlődés feltételéve válik. Feltűnő, hogy földrjzilg elszigetelt civilizációkn, mint Egyiptom, Mezopotámi, Kín, Közép- Amerik, egymástól függetlenül kilkulnk számrendszerek, geometri, csillgászt és nptárkészítés módszerei,

10 P6.sz. #10. Kót Bél /19:56 legrégei írásos forrásokól koreli mtemtik viszonylg mgs színvonlár következtetünk, történelmi ngy irodlmk évezredekig trtó virágzásánk feltétele z átfogó szervezettség, még fejlette (elit) tudomány gykorlti lklmzását sejtetik monumentális épületek, utk, hidk, öntözőrendszerek. A számlálás igénye kkor jelentkezik, mikor z egyének jvkt trtósn irtokolják, és közösség eljut olyn nygi szintre mikor e jvkt szervezetten osztják el. A földművelőnek e kell osztni vetésnél vetőmgot, rtásnál termést következő etkrításig. A termelés ciklikusság mitt növénytermesztéshez és z istállózott állttenyésztéshez nélkülözhetetlen nptár. Ekkor eleütköztünk z oszthtóság prolémájá: vnnk korlátlnul oszthtó dolgok, pl. gon, szén, tej, meg z áldás. Mások oszthttlnok, mert nem lehet részekre osztni egy irkát, legfelje pörköltet, vgy egy részekre osztott gyümölcsfáól tűzif lesz. Az egyik legrégi természettudományos lelet egy Közép-Afrikán kiásott, k éves csontnyél. Ezen három sávn tö krcolássorozt látszik: hrmdik sorn minden szám törzsszám Nos, világos, hogy z z emer, ki ezt készítette, nemcsk számlálni tudott, hnem szorozni és osztni is, mivel erre csontdrr törzsszámokt krcolt rá. J.D. BERNAL: A fizik fejlődése Einsteinig. Gondolt K, Kossuth K z emer, ki ezt készítette nyilván felismerte, hogy vnnk olyn számok, melyeket nem lehet z egynél ngyo egyenlő részekre! osztni. Viszont m is élnek z Amzons vidéki egyenlítői esőerdőken olyn elszigetelt, kis létszámú indián - törzsnek még nem nevezhető - ngycsládok, melyek tgji csk kettőig tudnk számolni. Az életükhöz szükséges jvk őségen rendelkezésükre állnk. A npi szükségletüket gyűjtögetéssel szerzik meg. A közösségen nincs elosztás, készletezés. Az esőerdően évszkok sincsenek - sját életkorukt sem tudják.. A GÖRÖG ÉS EGYIPTOMI MATEMATIKA JELLEMZŐI Az ókori mtemtik töretlen fejlődési útj z egyiptomi rchikus kortól (Kr.e. 3000) z Alexndrii Könyvtár végső elpusztításáig (Kr.u. 390) trt. 500 évvel ezelőtt z ógörögök néhány nemzedéke előzmények nélkül? mi npig csodált filozófii, természettudományos és művészi eredményeket ért el. PITAGORASZ és tnítványi színes kvicsokól kezdtek szályos lkztokt kirkni, homok krcolt vonlkt szerkesztettek és kezdetleges hngszereiken hrmóniákt kerestek. Meg krták érteni világot, tpsztltikt logikávl ok okozti lánc rendezték. A tiszt logiki kpcsoltok természetének megismerése és áltlánosítás vezetett mtemtikához. A izonyítás nélkül elfogdott princípiumokt és előlük levezethető tételeket különválsztották. A szigorú logiki szályoknk megfelelő levezetésekkel lkították mtemtikát deduktív tudománnyá. A tpsztltikt lpján felismert törvényszerűségeket eillesztették világképüke és kiterjesztették z emeri gondolkodásr is. A GÖRÖG CSODA lpozt meg nyugti féltekén mi kultúránkt. Az ógörög mtemtik elvont tudomány volt. A filozófusok csk z ISTENI egész számokkl fogllkoztk. A töredék egységeket átengedték kereskedőknek és kézműveseknek. A filozófián szentnek tekintették z rányo kt. LOGOSZ -nk nevezték; továi jelentése gondolkodás, értelem, világtörvény, meg még vgy két oldl z ógörög szótárn. PITAGORASZ és iskoláj indított el Kr.e. VI. százdn természetes számok és zenei hngok tuljdonságink vizsgáltát. Meglpozták számok és rányok elméletét, geometriát és számmisztikát. ARISZTOTELÉSZ szerint világmgyráztukn számokól indultk ki, PLATÓN szerint csillgásztot

11 P6.sz. #11. Kót Bél /19:56 és zenét testvér-tudománynk nyilvánították. A pitgoreusok zenei hrmóniák számszerűsíthető törvényeinek kuttásávl kívánták megismerni világ hrmóniáját, mi szerintük zenével összefüggő rányokn közvetlenül megnyilvánul; úgy tnították, hogy létezők számok utánzás következtéen vnnk. A számok elemei egyúttl minden létező vlóságnk is elemei, és z egész égi világrend hrmóni és szám. Minden létező lpj mtemtik. A szám minden létező lpj - számok elemei z összes létezők elemei z egész Ég Hrmóni és Szám - Őselem. Az szép mien mtemtikilg megfoghtó rányosság vn. Az 1 z isteni egység, (páros) női szám, 3 (pártln) férfi, z 5 = + 3 házsság jelképe. A mtemtikát pitgoreusok z 1. ár szerint rendszerezték: M A T E M A T I K A Az nygi világ áltlános összefüggéseiől -- mennyiségek, formák, st -- elvont foglmkt lkotó és logiki elemzéssel áltlános törvényeket megállpító tudomány. Diszkrét Folytonos Aritmetik Zene Geometri Csillgászt 1. ár: A számok pitgorszi osztályozás. A görögök tudományát sötét középkorn z rok mentették át. A m ismert szövegeket r nyelvről kellett rekonstruálni és visszfordítni és ógörögre. A mi kényelmes és htékony ritmetiki módszereink viszonylg későn - középkor végén - lkultk ki; mikor Európán elterjedt helyiértékes rendszer r számokkl, null és tizedes tört. Az ókori számrendszereken z összedás és kivonás, de főleg szorzás és osztás sokkl onyolult és nehézkese művelet volt. Már z ókori Egyiptomól és Mezopotámiáól ismerünk számolás megkönnyítésére igen elmésen szerkesztett táláztokt. A táláztok szerkesztése közen ismerhették fel Vlódi osztó foglmát. A vlódi osztók vizsgált tö fontos mtemtiki összefüggés felismerését segítette. M pitgoreusoktól eredeztetjük : PITAGORASZ tételt, négyzet kettőzését, z Arnymetszést. A görögöknél mtemtik z idelist filozófi lpj volt, mérnöki tudományok, mint gykorlti földmérés (geo-metri) viszont mesterségek körée troztk. A kezdeteket tnulmányozv zonn úgy tűnik, hogy z lpprolémák és foglmk egy részét Egyiptomól vették át. Az egyiptomik tudomány teljesen mérnöki volt, gykorlti feldtok megoldását szolgált. A mtemtiki eszköztáruk számrendszer, számítási módszerek, geometri - lig hldták meg négy

12 P6.sz. #1. Kót Bél /19:56 lpművelet és vonlzós elemi szerkesztések szintjét. A pirmisok méreteien és szkrális épületek tájolásán elért pontosságuk méltó z lkotások isteni rendeltetéséhez. Az ókorn tudományt áthtott számmisztik és z sztrológi. Egyes kitüntetett számokt, méreteket és rányokt szentnek tekintettek. A görögök és egyiptomik csk természetes számokt ismerték: 1,, 3, 4, sok ( nullánál ngyo pozitív egész számok). Az egységnél kise mennyiséget közönséges törtekkel fejezték ki. Fontos különség: görög mtemtikán törtet számláló és nevező rányánk tekintették; törtszámokt kézművesek és kereskedők körée utlták, z egyiptomik törtszámítási segédtálázti korái átdolgozásokról és rendszerezésről tnúskodnk..3 ÁLTALÁNOSÍTÁS ÉS ELVONATKOZTATÁS A számlálást feltétele nyelven számnevek kilkulás. Egy csoport megszámolás lényegéen egyenkénti összedás; pl. egy öttgú csoportnál: =5 megfelel: 1+1=; +1=3; 3+1=4; 4+1=5. A számnevek és számlálás csk számok ngyságrendi viszonyit tudtosítják; ht eggyel ngyo, mint öt és eggyel kise, mint hét, hetvenöt sokkl ngyo, mint tizenhárom, és sokkl kise, mint négyszázhuszonnégy. Számlálásnál - összedásnál, kivonásnál, szorzásnál - számnevek mennyiségjelzők, hsonlók sok - kevés, ngy - kicsi, kori - késői jelzőkhöz. Itt még számok egyedi tuljdonsági elmosódnk, mint töi jelzőnél: hideg-meleg, hlvány-színes, szép-csúny. A számlálás elvontkoztt és megkülönöztet. Egyértelmű hogy, z erdően ötszáz f vn, de - tudjuk - nincs két egyform f. A házkuttás során tö száz lopott holmit foglltk le - Hol? - Mit?.4 ALAPMŰVELETEK.4.1 Összedás és kivonás Az összedás és kivonás lényegileg z egyenkénti számlálás kiterjesztése. A természetes számok köréen z összedndók tetszőleges ngyságúk; kivonásnál kivonndó kise kiseítendőnél. (Európán csk XII.-XV. százdn kezdték negtív számokt hsználni)..4. Szorzás A szorzás z összedás kiterjesztése, szorzótényezők ngyság tetszőlegesek: 3 5 = = 15 vgy 5 3 = = Osztás Az osztás minőségileg más prolém. Az összedás, kivonás, szorzás mindig elvégezhető z osztás viszont nem. Vnnk oszthtó és oszthttln dolgok és számok. Az osztás kivonás kiterjesztése; hánydos zt fejezi ki, hogy z osztót hányszor lehet kivonni z osztndóól: A fenti két osztás végrehjthtó, mert 15-en z 5 és 3 mrdék nélkül megvn. Próáljuk meg 15-öt 4-gyel osztni: A 15-öt nem lehet 4 egyenlő egész számr osztni, mert 15 nem egész számú töszöröse 4-nek: 3 4 = 1 kise, 4 4 = 16 viszont ngyo mint 15.

13 P6.sz. #13. Kót Bél /19:56 A törzsszámokt, mint pl. 13-t csk eggyel lehetne osztni ez zonn nem osztás hnem leszámlálás. 15 : 5 = 3 15 : 3 = = 10 (1) 15 3 = 1 (1) 10 5 = 5 () 1 3 = 9 () 5 5 = 0 (3) 9 3 = 6 (3) 6 3 = 3 (4) 3 3 = 0 (5) 15 : 4 = 3+3/4 : 15 4 = 11 (1) 11 4 = 7 () 7 4 = 3 (3) 3 < 4 3/4 tört.5 AZ ÓGÖRÖG MATEMATIKA FEJEZETEI.5.1 A vlódi osztók Egy dott természetes szám vlódi osztói sjátmgán kívül mindzok természetes számok, melyekkel mrdék nélkül oszthtó. Az önmgávl osztás triviális: létező zonos önmgávl. A törzsszámok csk eggyel (és önmgukkl) oszthtók; z ókorn ezeket tekintették legfontosknk; ltinos nevük PRIM (elsődleges). Az oszthtóságot szemléltető 1. tálázt trtlmzz z első 50 szám vlódi osztóit és z osztók összegeit. és ettől ront om mert kiderült, hogy számokt ngyságukon kívül egy sereg egyedi-első tuljdonságuk is megkülönözteti: törzsszám, vlódi osztók és összegeik, figurális jellemzők; megszületett Mtemtiki Gumicsont. A pitgoreusok rájöttek, hogy szám foglm sokkl komplexe, mint mit nyelvtni mennyiségjelző szám(név) jelent, pl. 6 ngyo, mint 5, de kise, mint 7. Minden szám egyedi csk rá jellemző első tuljdonságokkl rendelkezik: Minden oszthtó számhoz elválszthttlnul hozzátrtozik egy másik szám is: vlódi osztóink összege. Az oszthttln törzsszámok látszólg teljesen szálytlnul oszlnk el, de hsonlón szálytln eloszlást muttnk vlódi osztók is. Az egyszerűség kedvéért nevezzük vlódi osztók összegét vonzt -nk. Az 1, táláztn láthtó, hogy 6 vonzt 6 = , 8 vonzt is 8 =

14 P6.sz. #14. Kót Bél /19:56 Az ilyen számokt melyek egyenlők sját vlódi osztóik összegével (sját mguk vonzti) TÖKÉLETES számoknk nevezték. Továi tökéletes szám: 496, 818. Tláltk olyn számpárokt, melyek közül z első szám vonzt második szám - második szám vonzt viszont z első szám. E számpárok mintegy kicserélik egy másközt vlódi osztóik összegét: hogy két rát kicseréli lelkét. A kölcsönös összefüggésre utlv ezeket számokt BARÁTSÁGOS számoknk nevezték: 0 84, , A sok osztóvl rendelkező számokt SZIMPATIKUSnk nevezték, pl.: 1. A mellékelt. tálázt pitgorszi osztályozás keretéen trtlmzz z első tökéletes és rátságos számokt. Ezeket számokt pitgoreusok, mjd PLATON és EUKLEIDÉSZ hrmóni jelképeinek tekintették. A görögök z egyiptomikt tekintették tnítómestereiknek. A cstolt idézetgyűjtemény és tárgyi izonyítékok is zt sugllják, hogy görögök számelméletnek ezt részét Egyiptomól vették át..5. A mtemtiki rányelmélet és váltkozv kivonás. Munkkérdés: Miért osztott PITAGORASZ 1 részre kánont? Mikor PITAGORASZ zenei hrmóniák számszerűsíthető rányit kereste egy húrt feszített ki egy mérőléc (kánon) felett. A húrt különöző pontokon leszorítv pengette. Amikor sikerült kvrt, kvint és z oktáv hngközöket előállítni kánonon megjelölte z dott hngokt eredményező leszorítási pontokt. Mi/M húrhosszk közötti rányosságot legngyo közös osztó módszerével számítnánk ki (törzstényezőkre ontás). Az ógörögök viszont z rányosságot közös mérték(egység)et váltkozv kivonássl htározták meg. H vn két nem egyenlő számunk, kiseet váltkozv mindig kivonjuk ngyoól, és mrdék sosem osztj megelőző számot, míg csk nem z egység mrdék, kkor z eredeti számok reltív prímek. EUKLEIDÉSZ Elemek VII péld.. péld = = = = = = = = = = = 7-13 = = = = = = = = = - 1 = = 0 Két szám közül ngyo legyen kiseítendő, kise kivonndó. A kivonás után megmrd kivonndó és különség. Ezek új számpárt lkotnk. A műveletet ddig folyttjuk, míg két szám egyenlő nem lesz. Ez közös mérték(egység); legngyo közös osztó. H közös mérték 1, kkor két szám reltív prím.

15 P6.sz. #15. Kót Bél /19:56 A váltkozv kivonást két számpárrl szemléltetjük: 1. péld: 43 és 198,. Péld: 153 és 118. Az első példán közös mérték legngyo közös osztó: 9. (43=7 9; 198= 9) A második példán 153 és 118 reltív prímek, mert közös mérték 1. (153=153 1; 118=118 1) A váltkozv kivonás kettőnél tö számr is kiterjesztették. Keressük meg három dott nem reltív prímszám legngyo közös osztóját! EUKLEIDÉSZ Elemek VII.3. Mi viszont négyét! mert hrmónii rányokhoz négy szám legngyo közös osztóját kell meghtározni. Teljesen hs-számokol kiindulv tegyük fel, hogy z lphng, kvrt, kvint és z oktáv hngközökhöz trtozó húrhosszúság rendre: 84, 63, 56, 4 hosszegység. A 3. táláztn lépésenként levezetett váltkozv kivonás szerint négy szám közös egysége 7. A hngközök közös egységgel számított rány tehát: 1, 9, 8, 6. Válsz munkkérdésre, hogy miért osztott PITAGORASZ 1 részre kánont??? zért, mert így jött ki! PLÁTON teremtésmítoszán; TIMAIOSZ-n Világ-Teremtés srokszámink pontosn Pitgorszi félhngok rányit teszi meg (részleteseen mellékelt idézeteken): A kötelékek között pedig z legsze, mely önmgát és z összekötött dolgokt legjon eggyé teszi; természettől fogv z rányosság z, mely ezt legszeen teljesíti. A váltkozv kivonásnál z összemérendő szkszoktól függően más és más közös mérték, z egy(ség). A pitgoreusok nem is tekintették igzi számnk z egyet, hnem Istennel zonosították. Az egység ingtgság volt Mtemtik-Csillgászt-Zene örök törvényein lpuló világképüken z első válságtünet..5.3 Figurális számok A figurális számok felfedezését pitgoreusoknk tuljdonítják, mert ők számokt kvicsokkl szemléltették (. ár). Megpróáltk különöző számú kvicsól szályos lkztokt kirkni. Azokt számokt melyekől sikerült egy dott z lkzt kirkás, figurális számoknk nevezték. Például: négyzet : 1, 4, 9, 16, 5; háromszög 1, 3, 6, 10, 15 dr kvicsól rkhtó ki. A. ár figurális számit z lkztokról nevezték el: - Vonl (minden szám), - Gnómóm-npór ( pártln számok), - Tégllp (minden nem törzsszám), - Négyzet, ( négyzet számok) - Háromszög ( számok összege 1-tő l ), - Ötszög, - Kö ( kö számok)...számok. Minden nem törzsszám tégllpszám, illetve törzsszámot nem lehet tégllp elrendezésen kirkni. Figyelemreméltó, hogy tégllpszámok közül is kitüntették z (n + 1) n = n + n 1, 3, 4 3, 5 4, 6 5 lkúkt, melyeknél tégllp két oldl között egységnyi különség. Miért?...

16 P6.sz. #16. Kót Bél /19:56 vonl Kót Bél 004 npór gnomóm tégllp háromszög négyzet kö ötszög.. Azért mert pitgorszi hrmónii rányokn z lphng, kvrt, kvint és z oktáv hngközökhöz trtozó húrhosszúság közös egységgel számított rány: 1, 9, 8, 6. Viszonyítsuk ezeket z lphnghoz: 1 9 = = = 1 A törtek töi hngközen is z (n + 1)/n lkú tégllpszámok oldlrányink felelnek meg. Hngköz Arány Oktáv /1 Kvint 3/ Kvrt 4/3 Ngyterc 5/4 Kisterc 6/5. ár: Figurális számok. A figurális számsoroztok összehsonlításávl tö fontos számelméleti törvényt ismertek fel. A szályos elrendezés világ hrmóniájánk jelképe. A számok figurális jellemzői ugynolyn egyediek, mint z oszthtósággl megismert vonztok; tová ővítik számmisztik értelmezési trtományát. A. táláztn összeállítottuk z ig terjedő számok oszthtósági, figurális jellemzőit is Újszövetségi kitérő Az Újszövetség görögök megtérítésére - ógörög nyelven íródott. A János Evngélium elmondj Tieris-tvi csodáltos hlfogást. János 1.5 Jézus megszólított őket:»fiim, nincs vlmi ennivlótok?nincs«- felelték. Erre zt mondt nekik:»vessétek ki árk jo oldlán hálót, s ott mjd tláltok.«

17 P6.sz. #17. Kót Bél /19:56 János 1.11 Péter visszment, és prtr vont hálót, mely tele volt ngy hlll, szám szerint százötvenháromml, s ár ennyi volt enne, nem szkdt el háló. A százötvenhárom oszthtó háromml, mert számjegyeinek összege is háromml oszthtó: 153 számjegyeinek összege: = 9 oszthtó háromml: 153 : 3 = számjegyeinek összege: = 6 szintén oszthtó háromml; 51 : 3 = 17 A 17 törzsszám, tehát = 153 Ezenkívül 153 háromszögszám is, mert z 1-tő l 17-ig trtó számsor összege: = 153 A ik háromszögszám és legngyo törzstényezője is 17; ez már tö, mint véletlen egyeesés! (Megtlálhtó még: Sin Márton: Nincs királyi út. id.m.) A TETRAKTÜSZ A negyedik háromszögszám 10 = A 10 mágikus négyesség: TETRAKTÜSZ. A görögök láthtó Bolygók számát is kiegészítették 10-re ( EllenFöld ) A mágikus négyességen is megjelenik három legfontos konszonnci: z oktáv (:1), kvint (3:) és kvrt (4:3). 3. GEOMETRIAI BEMELEGÍTÉS. A következő geometrii szerkesztésekre tekintettel célszerű átismételni néhány geometrii lpfoglmt, lptételt és szerkesztést. Ilyen pl. szögek értelmezése, THALÉSZ, tétel mert összekpcsolj tégllpot négyzetet és derékszögű háromszöget. A THALÉSZ tételre vezetjük vissz tö tézis izonyításit. 3.1 A SZÖGEK. A fok-perc-másodperc egységeken lpuló szögmérést Kr.e.. százdn vezették e z ógörög csillgászok; HIPPARKHOSZ, HYPSZIKLÉSZ. Tőlük vette át Kr.u.. százdn z ókori csillgászt rendszerezője PTOLEMAIOSZ. Az egységrendszer mezopotámii 60-s számrendszerre utl: teljes kör = 360, 1 = 60, 1 = 60. = 360 szög szári áltl közezárt ív hossz teljes kőr ívhosz Az ógörögök derékszöget trtották igzi szög -nek: orthé-góni, rectus-ngulus (lt). Ehhez viszonyították szöget: 30 = 1/3 derékszög, 60 = /3-, 180 = egész derékszög. Egyiptomn z építészek flk dőlésszögét függőónnl és derékszög vonlzóvl mérték. A dőlés mértéke škd (szeked); z egységnyi függőleges távolságon mérhető vízszintes elhjlás (dőlés). A trigonometrián ez vízszintessel ezárt emelkedési szög cotngense lenne.

18 P6.sz. #18. Kót Bél /19:56 A szög fokn kifejezett mértéke egy dott sugrú körnél: R Kót Bél ár: A szög értelmezése. 3. A HÁROMSZÖG SZÖGEINEK ÖSSZEGE. A háromszög három oldl --c, velük szemen fekvő szögek β γ. Az áltlános háromszög szögeinek összege: + β + γ = 180 A törvényt 4. ár szemlélteti. Fektessünk egymásr két egyenlőközű párhuzmos vonlkól álló rácsot. A keresztezési metszéspontok kitűzik hrmdik egyenlőközű vonlrácsot. A három vonlrács keresztező vonli egymássl érintkező egyevágó háromszögeket htárolnk. Az érintkező csúcsoknál minden három szomszédos szög 180 -ot d, ht dr szomszédos szög 360 -ot. β γ β γ β γ + β + γ = 180 Kót Bél ár: A háromszög szögeinek összege. Derékszögű háromszögen z egyik (γ) szög mindig 90, másik két hegyesszög összege: + β = 90

19 P6.sz. #19. Kót Bél /19: A HÁROMSZÖGEK JELLEMZŐI. A háromszögeket szögeikkel jellemezzük. A jellemző szög lehet hegyes-, derék- vgy tompszög, de leglá két szög mindig hegyesszög. Derékszögű háromszögen két efogó derékszögű,, efogók z átfogóvl mindig hegyesszöget zárnk e. c c c β γ β 90 0 β γ hegyesszögű derékszögű tompszögű 5. ár: A háromszögek osztályozás A háromszögek hsonlóság. A háromszögek hsonlóságánk kritérium: két áltlános háromszög kkor hsonló, h két szögük egyenlő, (6. ár) két derékszögű háromszög hsonló, h egy-egy hegyesszögük egyenlő. (7. ár) β c γ β z x γ y P rány x = P y = P z = P c β c z γ x γ y 6. ár: Hsonló áltlános háromszögek Az rányosság értelmezése hsonló derékszögű háromszögekkel. Legyen két számpár: ;, x;y. A két számpár rányos, h: x = P ; y = P, hol P z rányossági tényező. A két egyenlőség hánydos: y x = P P = = = tg(β)

20 P6.sz. #0. Kót Bél /19:56 y β β x y x = = K = tg ( β ) y β x 7. ár: Arányosság hsonló derékszögű háromszögeken. Az rányosságot hsonló derékszögű háromszögekkel szemléltetjük (7. ár). A számpárok hosszávl szerkesztjük derékszögű háromszögek efogóit. A efogók hánydosi és derékszögű háromszögek szögei egyenlők. 3.4 A TÉGLALAP ÉS A NÉGYZET. A tégllp és négyzet srki derékszögűek. A derékszög legfontos szög természeten, mert függőleges és vízszintes irány egymásr merőleges. A függőleges nehézségi erő irány. A nyuglomn levő folydékok felszíne vízszintes. A stilitás megköveteli függőlegesre tengely körül kiegyenlített tömegeloszlást. Bármely négyzet vgy tégllp tetszőleges számú kise négyzetre vgy tégllpr oszthtó. Célszerűségől tégllp és négyzet lk z emer áltl lkított nygi világn mindenütt megjelenik: termőföldek kijelölése, házk lprjz, jtók, lkok, építőkövek, téglák, urkolólpok oldli, útoroktól textil és ppírárúkig hsználti tárgyk végtelen sor... A tervezés, kitűzés és mérés elméleti meglpozásához fel kellett tárni, hogy milyen összefüggés vn derékszögű háromszög oldlink hosszúság között. Ez z összefüggés jellemzi négyzet oldlink és átlóink viszonyát is. A négyzet és tégllp négy egyenes vonlll htárolt síkidom. (8. ár) Mind négy srkukn oldlk derékszögen tlálkoznk, ezért két-két szemen fekvő oldluk egyenlő hosszúságú és párhuzmos. A négyzet és tégllp hossz- és keresztirányú tengelyre tengelyszimmetrikus, középpontjukr központ- (centrál) szimmetrikus. Az átlók körülírt kör átmérői. A négyzet minden oldl egyenlő hosszú:. Az átlók négyzetet egyenlőszárú-derékszögű háromszögekre osztják. A négyzet területe.

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN 4 trigonometri lklmzás geometrián IX TRIGONOMETRI LKLMZÁS GEOMETRIÁN IX szinusz tétel Feldt Számítsd ki z háromszög köré írhtó kör sugrát háromszög egy oldl és szemen fekvő szög függvényéen Megoldás z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Bevezetés. Alapműveletek szakaszokkal geometriai úton

Bevezetés. Alapműveletek szakaszokkal geometriai úton 011.05.19. Másodfokú egyenletek megoldás geometrii úton evezetés A középiskoli mtemtik legszerteágzóbb része másodfokú egyenletek megoldás. A legismertebb módj természetesen megoldóképlet hsznált. A képlet

Részletesebben

Tehát a lejtő hossza 90 méter. Hegyesszögek szögfüggvényei. Feladat: Megoldás: α = 30 h = 45 m s =? s = 2h = 2 45m s = 90m

Tehát a lejtő hossza 90 méter. Hegyesszögek szögfüggvényei. Feladat: Megoldás: α = 30 h = 45 m s =? s = 2h = 2 45m s = 90m Hegyesszögek szögfüggvényei Feldt: Kovás slád hétvégén kirándulni ment. Az útjuk során egy 0 -os emelkedőhöz értek. Milyen hosszú z emelkedő, h mgsság 45 méter? Megoldás: Rjzoljuk le keletkezett háromszöget!

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Hatványozás és négyzetgyök. Másodfokú egyenletek

Hatványozás és négyzetgyök. Másodfokú egyenletek Defiíció: R, Z Htváyozás és égyzetgyök 0 h 0... ( téyezős szorzt) h h 0, 0. A htváyozás zoossági: : m ( ) m m m m m Defiíció: Az x vlós szám ormállkják evezzük z hol 0 és egész szám. 0 kifejezést, h x

Részletesebben

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XX. Nemzetközi Mgyr Mtemtik Verseny onyhá, 011. március 11 15. 11. osztály 1. felt: Igzoljuk, hogy ármely n 1 természetes szám esetén. Megolás: Az összeg tgji k k 1+ k = = 1+ + n +... < 1+ 1+ n 3 1+ k

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Minta feladatsor I. rész

Minta feladatsor I. rész Mint feldtsor I. rész. Írj fel z A számot htványként! A / pont/. Mekkor hosszúságú dróttl lehet egy m m-es tégllp lkú testet z átlój mentén felosztni két derékszögű háromszögre? Adj meg hosszúságot mértékegységgel!

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-feruár FEVÉTEI FEADATOK 8. évfolymosok számár M 1 feltlp Név:... Születési év: hó: np: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást feltlpon végezz! Mellékszámításokr

Részletesebben

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai A ritmus foglm ritmus zonossági I Elméleti összefoglló H > 0 > 0 > 0 vlós számok és n tetszőleges vlós szám kkor 0 n n H > 0 > 0 > 0 vlós számok kkor H > kkor z f( ) kkor z f( ) függvén szigorún monoton

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Okttási Hivtl A 013/014 tnévi Országos Középiskoli Tnulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Jvítási-értékelési útmuttó 1 Oldj meg vlós számok hlmzán egyenletet! 3 5 16 0

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

7. tétel: Elsı- és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei

7. tétel: Elsı- és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei 7. tétel: Elsı- és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei Elsıfokú függvények: f : A R A R, A és f () = m, hol m; R m 0 Az elsıfokú függvény képe egyenes. (lásd késı) m: meredekség,

Részletesebben

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a 44 HANCSÓK KÁLMÁN MEGYEI MATEMATIKAVERSENY MEZŐKÖVESD, évfolym MEGOLDÁSOK Mutssuk meg, hogy egy tetszőleges tégltest háromféle lpátlójából szerkesztett háromszög hegyesszögű lesz! 6 pont A tégltest egy

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 11. osztály

Gyakorló feladatsor 11. osztály Htvány, gyök, logritmus Gykorló feldtsor 11. osztály 1. Számológép hsznált nélkül dd meg z lábbi kifejezések pontos értékét! ) b) 1 e) c) d) 1 0, 9 = f) g) 7 9 =. Számológép hsznált nélkül döntsd el, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. jnuár 26. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 15:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 26. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 11:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok Kutov ntl Ptolemios, sey, feldtok Kutov ntl (Kposvár) Ptolemios-tétele, sey-tétel, feldtok Ptolemios-tétel: H egy konvex négyszög szemközti oldli és, ill. és d; átlói e és f, kkor + d e f. Egyenlőség kkor

Részletesebben

4 x. Matematika 0 1. előadás. Végezzük el a műveleteket! Alakítsuk szorzattá a következő kifejezéseket! 5. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket!

4 x. Matematika 0 1. előadás. Végezzük el a műveleteket! Alakítsuk szorzattá a következő kifejezéseket! 5. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket! Mtemtik 0. elődás Végezzük el műveleteket!. 6... Alkítsuk szorzttá következő kifejezéseket!. 8 6 6. 7. 8. y Oldjuk meg z lái egyenleteket! 9. 0. 7 0 7 6. 7. Egy kétjegyű szám számjegyeinek összege. H felseréljük

Részletesebben

4. előadás: A vetületek általános elmélete

4. előadás: A vetületek általános elmélete 4. elődás: A vetületek áltlános elmélete A vetítés mtemtiki elve Két mtemtikilg meghtározott felület prméteres egyenletei legyenek következők: x = f 1 (u, v), y = f 2 (u, v), I. z = f 3 (u, v). ξ = g 1

Részletesebben

Lineáris egyenletrendszerek

Lineáris egyenletrendszerek Lineáris egyenletrendszerek lineáris elsőfokú, z ismeretlenek ( i -k) elsőfokon szerepelnek. + + n n + + n n m + m +m n n m m n n mn n m (m n)(n )m A A: együtthtó mátri Megoldás: milyen értékeket vehetnek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP

MATEMATIKA FELADATLAP MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt :00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Vektorok. Vektoron irányított szakaszt értünk.

Vektorok. Vektoron irányított szakaszt értünk. Vektorok Vektoron irányított szkszt értünk A definíció értelmében tehát vektort kkor ismerjük, h ismerjük hosszát és z irányát A vektort kövér kis betűkkel (, b stb) jelöljük, megkülönböztetve z, b számoktól,

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül!

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül! Laczkó László Készült a Fazekas ihály Oktatási Kulturális és Sport lapítvány támogatásával z árák elektronikus változatát Véges árton (009c) diák készítette feladat z hegyesszögű háromszög -nél levő szöge.

Részletesebben

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok Alger Algeri átlkítások olinomok 6 ) Öttel oszthtó számok pl: -0-5 0 5 áltlánosn 5 $ l lkú, hol l tetszôleges egész szám Mtemtiki jelöléssel: 5 $ l hol l! Z ) $ k+ vgy$ k- hol k! Z $ m- vgy $ m+ lkú, hol

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 17. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA I HLMZOK, KOMINTORIK VEGYES KOMINTORIKI FELDTOK dott 9 külsõre egyform érme z érmék közül z egyik hmis, tömege könnye töinél Rendelkezésünkre áll egy kétkrú mérleg, mellyel összehsonlításokt tudunk végezni

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases.

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases. EXPANDED BOLYAI GEOMETRY HORVÁTH ISTVÁN SZELLŐ LÁSZLÓ EXPANDED BOLYAI GEOMETRY CIKKSOROZAT A KITERJESZTETT BOLYAI GEOMETRIÁRÓL: I. BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA Cikkünken egy új megközelítésen tárgyljuk

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika Hasonlóság kísérleti feladatgyűjtemény 10. osztályos matematika POKG 2015. Hasonló háromszögek oldalaránya 0. Keressük meg az alábbi háromszögek összetartozó oldalpárjait és arányossággal számítsuk ki

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2016. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Vektoralgebra előadás fóliák. Elméleti anyag tételek, definíciók, bizonyítás vázlatok. Bércesné Novák Ágnes 1. Források, ajánlott irodalom:

Vektoralgebra előadás fóliák. Elméleti anyag tételek, definíciók, bizonyítás vázlatok. Bércesné Novák Ágnes 1. Források, ajánlott irodalom: Bevezetés számítástudomány mtemtiki lpji Vektorlger elődás fóliák Elméleti nyg tételek, definíciók, izonyítás vázltok Bércesné Novák Ágnes Források, jánlott irodlom: Hjós György: Bevezetés geometriá, Tnkönyvkidó,

Részletesebben

3. előadás. Elemi geometria Terület, térfogat

3. előadás. Elemi geometria Terület, térfogat 3. előadás Elemi geometria Terület, térfogat Tetraéder Négy, nem egy síkban lévő pont által meghatározott test. 4 csúcs, 6 él, 4 lap Tetraéder Minden tetraédernek egyértelműen létezik körülírt- és beírt

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

Néhány egyszerű tétel kontytetőre

Néhány egyszerű tétel kontytetőre Néhány egyszerű tétel kontytetőre ekintsük z ábr szerinti szimmeikus kontytetőt! ábr Az ABC Δ területe: ABC' m,v; ( ) z ABC Δ területe: ABC m ; ( ) z ABC* Δ területe: ABC* m ( 3 ) Az ábr szerint: m,v cos

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Környezetfüggetlen nyelvek

Környezetfüggetlen nyelvek Környezetfüggetlen nyelvek Kiegészítő nyg z Algoritmuselmélet tárgyhoz VI. ( ónyi Ivnyos Szó: Algoritmusok könyv mellé) Friedl Ktlin BM SZI friedl@cs.me.hu 2016. feruár 24. A reguláris nyelveket véges

Részletesebben

Gyökvonás. Hatvány, gyök, logaritmus áttekintés

Gyökvonás. Hatvány, gyök, logaritmus áttekintés Htvány, gyök, logritmus áttekintés. osztály Gyökvonás Négyzetgyök: Vlmely nem negtív vlós szám négyzetgyöke olyn nem negtív vlós szám, melynek négyzete z szám. Mgj.: R = Azonosságok: b ; b k ;, h, b R

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 6. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 6. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-feruár FELVÉTELI FELADATOK 6. évfolymosok számár M 1 feltlp Név:... Születési év: hó: np: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást feltlpon végezz!

Részletesebben

Győry Ákos: A Titu-lemma. A Titu-lemma. Győry Ákos Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

Győry Ákos: A Titu-lemma. A Titu-lemma. Győry Ákos Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc A Titu-lemm Győry Ákos Földes Feren Gimnázium, Miskol Az lái feldtsort jórészt z 5. Rátz László Vándorgyűlésen elhngzott nygól állítottm össze, néhány feldttl kiegészítettem, néhol pedig új izonyításokkl

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van! 1. Melyik a nagyobb? a) 6 5 vagy 5 7 b) vagy 11 10 vagy Gyökvonás 5 11 vagy 6 8 55 e) 7 vagy 60 16 1. Hozd egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! a) 7 18 b) 1 5 75 8 160 810 650 8a 5 a 7a e) 15a

Részletesebben

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam I. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzetet 1) a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés alapfogalmak 2) két egyenes metsző, ha van közös pontjuk

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása Végeredmények, emelt szintû feldtok részletes megoldás I. gyökvonás. gyökfoglom kiterjesztése. négyzetgyök lklmzási. számok n-edik gyöke 5. z n-edik gyökfüggvény, z n-edik gyök lklmzás 6 II. Másodfokú

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2014. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2014. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 04 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

9. évfolyam Hány darab ötjegyű kettes számrendszerbeli szám van?

9. évfolyam Hány darab ötjegyű kettes számrendszerbeli szám van? 9. évfolym 00. Ktink vn egy supsz áj. A ához már kpott kétféle klpot, három különöző lúzt, vlmint három különöző szoknyát. Hányféleképpen öltöztetheti fel előlük áját Kti, h egy szoknyát, egy lúzt és egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2007. feruár 1. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2007. feruár 1. 15:00 ór M 2 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2012. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2012. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 0 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

Matematikai feladatlap T9-2013

Matematikai feladatlap T9-2013 Keresztnév: Vezetéknév: TESZTFORM Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ ZONOSÍTÓ SZÁM T9-57 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt feldtot trtlmz.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria 1) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

mateksoft.hu ( ) 2 x 10 y 14 Nevezetes azonosságok: Hatványozás azonosságai Azonos kitevőjű hatványok: + 9 ( 2x 3y) 2 4x 2 12xy + 9y 2

mateksoft.hu ( ) 2 x 10 y 14 Nevezetes azonosságok: Hatványozás azonosságai Azonos kitevőjű hatványok: + 9 ( 2x 3y) 2 4x 2 12xy + 9y 2 Nevezetes zoosságok: mteksoft.hu ( + ) + + ( x + ) x + 6 x + 9 ( x + y) 4x + 1xy + 9y ( ) + ( x ) x 6 x + 9 ( x y) 4x 1xy + 9y ( + + c) + + c + + c + c ( x + y + ) x + y + 4 + xy + 4x + 4y Htváyozás zoossági

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük.

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük. Arányosság Az törtszámot z és szám rányánk, egyszeren ránynk nevezzük. Az rány értéke zt ejezi ki, hogy z szám hányszor ngyo számnál, illetve szám hányszor kise z számnál. Az rányokkl végezhet két legontos

Részletesebben

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM M/D/13 Dolgozók gimnáziuma Dolgozók szakközépiskolája Szakmunkások szakközépiskolája intenzív tagozat) 003. május ) Határozza meg a következő egyenlet racionális gyökét! 1 3 4 + 5

Részletesebben

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012 Konfár László Kozmáné Jk Ágnes Pintér Klár sokszínû munkfüzet 8 Hrmdik, változtln kidás Mozik Kidó Szeged, 0 Szerzõk: KONFÁR LÁSZLÓ áltlános iskoli szkvezetõ tnár KOZMÁNÉ JK ÁGNES áltlános iskoli szkvezetõ

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

9. Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek

9. Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek . Eponenciális és ritmusos egenletek, egenlőtlenségek Elméleti összefoglló H >, b>, és vlós számok, kkor + ( ) b ( b) H >, kkor z z ( ) ( ) f függvén szigorún monoton növekvő, míg h <

Részletesebben