Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 1.. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestülete a költségvetésrıl szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással 2.. (1). Kadarkút Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat bevételeit önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (2). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat kiadásait önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2008.évi kiadásait szakfeladatonként a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fejlesztési kiadások és bevételek teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (1). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2.) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4..

2 2 5.. Az önkormányzat felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelıen 652ezer Ft összegben hagyja jóvá. (1). Az önkormányzat december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2). Az önkormányzat december 31. állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet alapján jóváhagyja. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat hitelállományát a 11.számú melléklet szerint fogadja el Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9.. Verkman József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, április 30. Dr. Horváth Zsolt jegyzı

3 1. oldal 1.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat bevételei és kiadásai alakulásáról 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK elıirányzat módosított elıirányzat adatok ezer Ft-ban 2008.évi Eredeti ei. % 2008.évi Módosított ea. Igazgatási szolg. Bevétel ,33% 194,00% Alaptevékenység szolgált.bevétele ,64% 112,64% Egyéb sajátos bevétel ,64% 236,84% Továbbszámlázott szolg.bevétele ,55% 269,62% Bérleti és lízingdíj ,16% 111,16% Intézményi ellátási díjak ,25% 86,24% Alkalmazottak térítése ,70% 139,70% Áfabevételek ,30% 138,68% Kamatbevételek ,06% 30,06% Intézményi mőködési bevételek összesen: ,55% 113,51% 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó ,58% 98,58% Iparőzési adó ,98% 106,69% Pótlékok és bírságok ,58% 123,58% Szja helyben maradó része ,00% 100,00% Szja jöv.különbség ,47% 100,00% Gépjármőadó ,19% 103,19% Egyéb sajátos bevétel ,14% 110,14% Sajátos bevétel összesen: ,79% 100,79% 3. Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás ,68% 100,00% kiegészítı egyes közoktatási feladatokhoz ,10% 100,00% kiegészítı szociális feladatokhoz ,21% 100,00% közcélú fogl.támogatás ,00% 100,00% szociális továbbképzés ,00% 100,00% központosított elıirányzat ,00% egyes jöv.pótló támog.kieg ,33% 100,00% helyi önk. Fejlesztési és viszmajor feladatai ,00% 100,00% Egyéb központi támogatás ,00% Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása ,00% Önkormányzati kv.-i támgoatás összesen: ,82% 100,00% 4. Támogatásértékő mőködési bevétel

4 2. oldal Támogatásértékő mőködési bevétel fejezettıl ,92% 162,47% Tám.ért.mők.bev. Tb alaptól ,57% 99,57% Tám.ért.mők.bev.Kistérségi Társulástól ,84% 101,84% Tám.ért.mők.bev.helyi önkormányzatoktól ,45% 106,03% Intézményi átvett pénzeszköz ,00% Kiegészítések, visszatérülések Támogatás értékő mőködési bevétl összeen: ,72% 107,44% 5. Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés ,56% 103,56% Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülrıl összesen: ,56% 103,56% 6. Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célú pénzmar.igénybevétele Intézmény ,00% 100,00% Pénzmaradvány igénybevétel összesen: ,00% 100,00% 7. Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási- és tıke bevétele Ingatlanok értékesítése ,60% 108,60% Egyéb felhalmozási bevétel ,67% 96,67% Önk. sajátos felh.- és tıke bevétele összesen: ,23% 108,23% 9. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Intézmény felh c.pénzeszköz átvétel ,93% KEOP csatornapályázat Leader pályázat ,70% 100,70% DDOP B számú fejl támog LEKI pályázat Támogatás értékő felhalmozási bevétel mindösszesen ,70% 5,63% Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel (önkormányzat) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,14% 84,85%

5 1. Mőködési kiadások MEGNEVEZÉS 3. oldal KIADÁSOK elıirányzat módosított elıirányzat adatok ezer Ft-ban 2008.évi Eredeti ei. % 2008.évi Módosított ea. Személyi juttatások ,39% 96,70% Munkáltatót terhelı járulékok ,06% 96,83% Dologi kiadások ,49% 93,20% Szociális juttatások ,81% 102,28% Mők.célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb szervezete ,33% 60,85% Mőködési kiadások összesen: ,04% 95,48% 2. Felhalmozási kiadások ,23% 24,21% 3. Tartalék Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen: Átfutó kiadások: -önkormányzat Átfutó kiadások: -intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,04% 85,60%

6 1. oldal 2.sz.melléklet a 7/2009. (IV.30).rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként Intézményi mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Költségvetési támogatás Napközi-otthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzat bevétele összesen: Napközi-otthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 0 Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányzati egyéb feladatok Önkormányzat bevétele összesen: Tám. értékő mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő felhalm. bevétel

7 2. oldal Pénzmaradvány Finanszírozási mőveletek Összesen Napközi-otthonos Óvoda Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgáltatási Központ Önkormányzati egyéb feladatok Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Önkormányzat bevétele összesen: % Napközi-otthonos Óvoda 122,57 97,97 Általános Iskola 110,59 102,00 Polgármesteri Hivatal 52,88 36,59 Szociális Alapszolgáltatási Központ 104,31 108,95 Önkormányzati egyéb feladatok 104,53 80,92 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Önkormányzat bevétele összesen: 101,14 84,84

8 3.számú melléklet a 7/2009 (IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként KIADÁSOK Létszám (fı) % Eredeti Mód.ei Eredeti ei. ei. Mód.ei NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ,30% 90,49% Ebbıl: - személyi juttatás ,30% 91,99% - munkált.terhelı járulékok ,53% 95,60% - dologi kiadások ,27% 80,27% ÁLTALÁNOS ISKOLA ,69% 98,92% Ebbıl: - személyi juttatás ,16% 99,48% - munkált.terhelı járulékok ,31% 99,85% - dologi kiadások ,97% 96,97% - felhalmozási kiadás ,00% 100,00% POLGÁRMESTERI HIVATAL ,63% 86,13% Ebbıl: - személyi juttatás ,91% 93,36% - munkált.terhelı járulékok ,09% 89,16% - dologi kiadások ,53% 78,53% - felújítási kiadás ,68% 57,34% - tartalék ,00% 0,00% SZOC.ALAPSZ.KÖZPONT ,51% 117,37% Ebbıl: - személyi juttatás ,19% 99,53% - munkált.terhelı járulékok ,84% 105,96% - dologi kiadások ,71% 139,71% - tartalék 0 0 ÖNKORMÁNYZAT (EGYÉB FELADATOK) ,42% 62,00% Ebbıl: - személyi juttatás ,15% 91,60% - munkált.terhelı járulékok ,61% 91,50% - dologi kiadások ,59% 88,91% - egyéb mőködési támogatások ,33% 60,85% - szociális támogatások ,81% 105,36% - felhalmozási kiadások ,35% 9,68% - egyéb felh.támogatás háztartásoknak ,00% 70,00% FÜGGİ KIEGYENLÍTİ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK Eredeti ei. Mód.ei Ebbıl: - önkormányzat intézmény ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZE ,04% 85,60%

9 4.számú melléklet Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként a 7/2009.(IV.30.) rendelethez adatok e Ft-ban Szakfeladat mód. elıir. Mezııri szolgálat Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ing.hasznosítás Települési vízellátás Háziorvosi szolgálat Önk. kisegítı szolgálat Város és községgazdálkodás Labor Településtiszt.szolgáltatás Települési hulladékkezelés Épületfenntartás korszerősítés Közvilágítás Máshova nem sorolt sporttev Köztemetı fenntartás Szociális ellátások Védınıi szolgáltatás Könyvtár Mővelıdési ház Mővelıdési ház menedzserek Mővelıdési ház népdalkör Mővelıdési ház tánccsoport Mővelıdési ház nyugd.népd.k Mőv.ház szkanderszakosztály Mőv.ház ifjúsági klub Városi nagyrendezvények Roma kulturális csoport Országgyőlési választások SZOC.ALAPSZ.KÖZP Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Lakáscélú kölcsönnyújtás 0 0 Köztest. tőzoltók támogatása Kadarkútért Egyesület Kapos Volán (iskolabusz) Szabadidısport egy. tám. Vállalkozók Egyesülete Egyéb pénzeszközátadások POLGM.-I HIVATAL Felhalmozási kiadások Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Önkormányzat összesen NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: Tartalék: általános Tartalék: cél KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

10 4.számú melléklet Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként a7/2009.(iv.30.) rendelethez adatok e Ft-ban Szakfeladat Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás Összesen mód. elıir. Mezııri szolgálat Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ing.hasznosítás Települési vízellátás Háziorvosi szolgálat Önk. kisegítı szolgálat Város és községgazdálkodás Labor Településtiszt.szolgáltatás Települési hulladékkezelés Épületfenntartás korszerősítés Közvilágítás Máshova nem sorolt sporttev Köztemetı fenntartás Szociális ellátások Védınıi szolgáltatás Könyvtár Mővelıdési ház Mővelıdési ház menedzserek Mővelıdési ház népdalkör Mővelıdési ház tánccsoport Mővelıdési ház nyugd.népd.k Mőv.ház szkanderszakosztály Mőv.ház ifjúsági klub Városi nagyrendezvények Roma kulturális csoport Országgyőlési választások SZOC.ALAPSZ.KÖZP Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Családsegítés Lakáscélú kölcsönnyújtás Köztest. tőzoltók támogatása Kadarkútért Egyesület Kapos Volán (iskolabusz) Szabadidısport egy. tám Vállalkozók Egyesülete Egyéb pénzeszközátadások POLGM.-I HIVATAL Felhalmozási kiadások Önkormányzat összesen NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: Tartalék: általános Tartalék: cél Átfutó kiadások:-önkormányzat intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

11 Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként 4.számú melléklet a 7/2009.(IV.30.) rendelethez Szakfeladat Mezııri szolgálat ,90 90,23 Helyi közutak karbantartása 22,21 22,21 Saját v. bérelt ing.hasznosítás 67,70 67,70 Települési vízellátás 75,66 75,66 Háziorvosi szolgálat 91,02 91,02 Önk. kisegítı szolgálat ,66 80,93 Város és községgazdálkodás ,69 17,99 Labor ,78 92,54 Településtiszt.szolgáltatás ,84 140,35 Települési hulladékkezelés 91,97 91,97 Épületfenntartás korszerősítés 108,14 108,14 Közvilágítás 105,90 105,90 Máshova nem sorolt sporttev. 138,74 133,74 Köztemetı fenntartás 100,79 100,79 Szociális ellátások 106,72 104,95 Védınıi szolgáltatás ,45 89,29 Könyvtár ,40 177,03 Mővelıdési ház ,22 79,01 Mővelıdési ház menedzserek ,22 87,87 Mővelıdési ház népdalkör 150,71 150,71 Mővelıdési ház tánccsoport 88,32 88,32 Mővelıdési ház nyugd.népd.k. 6,00 6,00 Mőv.ház szkanderszakosztály 92,77 92,77 Mőv.ház ifjúsági klub 1685,36 84,50 Városi nagyrendezvények 232,90 232,90 Roma kulturális csoport Országgyőlési választások 112,35 SZOC.ALAPSZ.KÖZP ,72 117,37 - Szoc.étkeztetés 159,31 159,31 - Házi segítségnyújtás ,00 115,30 - Nappali ellátás ,16 102,92 - Családsegítés ,84 88,43 Lakáscélú kölcsönnyújtás 70,00 70,00 Köztest. tőzoltók támogatása 109,30 109,30 Kadarkútért Egyesület 100,00 100,00 Kapos Volán (iskolabusz) 83,33 83,33 Szabadidısport egy. tám. 140,00 140,00 Vállalkozók Egyesülete 100,00 100,00 Egyéb pénzeszközátadások 78,08 75,08 POLGM.-I HIVATAL ,95 85,57 Felhalmozási kiadások Létszám (fı) Önkormányzat összesen NAPK.OTTH.ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény összesen: ,91 Tartalék: általános 0,00 Tartalék: cél 0,00 adatok e Ft-ban % KIADÁSOK ÖSSZESEN ,58 69,36 3. oldal

12 Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi felhalmozási kiadásai és bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek BEVÉTELEK Eredeti ei. Módos.ei 5.számú melléklet a 7/2009.(IV.30.)rendelethez adatok ezer Ft-ban Eredeti Módos.ei ei.% % - ingatlanok értékesítése ,53 107,53 - koncessziós díj ,67 96,67 Leader ,70 100,70 Hitel felvétel(egészségház) Felh.-i célú kölcsöntörlesztés ,56 103,56 DDOP B fejlesztési támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 Céda támogatás ( 2007.évi) ,00 Központosított elıirányzat ,00 LEKI pályázat Hitelfelvétel(Leki önerı,egyéb felh célú) Intézmény felhalmozási c. pénzeszköz átvétel Hitelfelvétel DDOP B pályázathoz KEOP csatorna pályázat ÖSSZESEN: ,64 26,35 KIADÁSOK Védınık ,35 95,35 Könyvtár Laptop beszerzés ,71 743,87 Igazgatási számítógép beszerzés ,01 209,01 Egészségház pályázati önerı Hátrányos helyzető kistérségek városközpont felújítása Hivatal tıke és kamattörlesztés ,74 21,74 Lakáscélú kölcsönnyújtás ,00 70,00 LEKI pályázat Körmendi,Petıfi u ,99 Főkasza beszerzés (Parlagfő pályázat)+főkasza (127) ,25 Ifjúsági klub felújítás ,00 Óvoda mőszaki dokumentáció 96 Iskola DDOP pályázat dokumentáció 2580 Iskola oktatási komlexum pályázati dokumnetáció 240 Ajtóbeszerzés régi hivatalhoz 137 KKS busz törlesztırészlet 672 Csatorna pályázati dokumentáció(keop) ,09 Városközpont parkolóterv+pályázatírás 540 Intézmény felhalmozási kiadás ,00 027/2 területvásárlás hencsétıl 598 Mővház.szünetmentes beszerzés EMO szgép 260 Felhalm.c.pénzeszk.átad.Kaposmenti hull.gazd. 67 Mőszaki hangtechnika 368 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,23 24,21

13 6.sz. melléklet a 7/2009 (IV.30.)rendelethez Kadarkút Város Önkormányzata 2008.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Mód ei. Személyi juttatás ,39 96,70 Munkáltatói járulék ,06 96,83 Dologi kiadások ,49 93,20 Önk.által foly. Ellátáok ,81 102,28 Mők. Pénzeszköz átadások ,33 60,85 Mőkıdési kiadások ,04 95,48 Felhalmozási kiadások ,23 24,21 Tartalék Átfutó KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,04 85,60 Intézm.mők.bevételek ,55 113,51 Sajátos mők.bevételek ,79 100,79 Önk.kv tám+ elızı évi kieg ,82 100,00 Tám.értékő mőkıdési bevételek ,72 107,44 Finanszírozási mőv ,00 0,00 Felhalm. És tıkejellegő bevétel ,56 107,56 Támogatás értékő felhalmozási bev ,70 7,13 Felh.célú pénzeszk.átv.intézmény ,93 Átfutó adatok e Ft-ban %-os megoszlása Pénzmaradvány ,11 100,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,14 84,85

14 7.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzata 2008.évi egyszerősített mérlege adatok e Ft-ban Tárgyév eleji nyitó állomány Növekedés Csökkenés Állomány a tárgyidıszak végén Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök befektetett pü-i eszközök Üzemelt. Átadott eszk Forgóeszközök Követelések Készletek Pénzeszközök Egyéb pü-i elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozások Tartalékok Költségvetési tartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Költségvetésen kivüli passziv pü.elsz Egyéb passzív pü-i elszámolás FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15 Önkormányzat Intézmény 8.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi pénzmaradványa adatok eft-ban Összesen OTP számla dec 31-én Pénztár záróegyenlege Záró pénzkészlet összesen Egyéb aktív és passzív elszámolások Elızı években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatíva elszámolás Adóerıképesség elszámolás Tárgyévi módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt felhasználható pénzmaradvány

16 9.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi kötelezettségeinek részletezése adatok eft-ban Állomány az elızı évekrıl Elızı évi kötelezettség helyesb. Tárgyév kötelezettség Összes kötelezettség Pü-i teljesítés elızı évre Pü-i teljesítés tárgyévre Kötelezettség elızı évre Kötelezettség tárgyévre Összesen Kötelezettségek mindösszesen ebbıl: Rövid lejáratú kötelezettég aruszállítás, szolgáltatások, (intézmény) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebbıl: beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete költségvetéssel szembeni kötelezettség Iparőzési adófeltöltés Helyi adótúlfizetés Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú egyéb kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing) Hosszú lejáratú kötelezettségek ebbıl:beruházási fejlesztési hitel ebbıl: egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing)

17 10.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi követeléseinek részletezése Tárgyév eleji állomány Elızı évi követelés helyesb. Folyó évi elıírás Összes követelés Pénzforg.nélküli tranzakciók Pü-i teljesítés elızı év Pü-i teljesítés tárgy év Követelés elızı évre Követelés tárgyévi adatok eft-ban Tartósan adott kölcsönök Intézményi mőködési bevételek iskola Int.mők. Bevételek Önkormányzat Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ebbıl :gépjármőadó helyi adók Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen: Összesen

18 Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitelállományának alakulása 11.sz.melléklet a 7/2009 (IV.30) rendelethez Hitelezı megnevezése Fejlesztési célú hitel futamideje Felvétel éve Összege Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 20 év Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 19 év ig befizetett tıkerész adatok eft-ban Fennálló állomány KKS Renault Master kisbusz beszerzése CIB Bank Zrt. 7 év

19 12.számú melléklet a 7/2009(IV.30.)rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi vagyonmérlege adatok eft-ban Önkormányzat Intézmény Összesen I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Földterületek Telkek Épületek Építmények Épületek folyamatban maradó beruházása Ügyviteli gépek Egyéb gépek Jármővek Képzımővésztei alkotások Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 Tartósan adott kölcsönök Lakáscélú kamatmentes kölcsön(34fı) Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Vízmő, terület Gépház Kutak Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Készletek összesen Adósok intézménynél Lakbértartozás(20fı) Egyéb tartozás Gázdíj(4fı) Vízdíj(6fı) Telefondíj(4fı) 3 3 Garázs, faház díj (16fı) Szennyvíz (7 fı) Km. Szociális kölcsön (25fı) Rendszeres szoc.segély visszafiz(8fı) Köztemetés (1fı) Ápolási díj (2fı) Gondozási díj(3fı) Kommunális adó Kéményseprés (2fı) 4 4 Áramdíj (2 fı) 5 5 Iparőzési adó Gépjármőadó Pótlék Bírság Községek tartozása Pályakezdık támogatása (1fı) Követelések összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 0 Költségvetési aktív függı elszámolás Költségvetési aktív átfutó elszámolás EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Induló tıke Tıkeváltozások SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tárgyévi költségvetési tartalék TARTALÉKOK ÖSSZESEN Rövid lejáratú kötelezettségek 0 Helyi adó Költségvetéssel szembeni kötelezettség Iparőzési adó Beruházási hitel köv évi részlete Köv. évet terhelı egyéb követelés(lizingdíj) Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövid lejáratú kötelezettség RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési passzív átfutó elszámolás EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011.(IV. 14. ) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011.(IV. 14. ) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/201(IV. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet hatályba lépésének napja: április 29.

Rendelet hatályba lépésének napja: április 29. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) Rendelet hatályba lépésének napja: 2011.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl

POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a évi költségvetése teljesítésérıl POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi költségvetése teljesítésérıl Pogány község Önkormányzati Képviselıtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz 1. számú melléklet Címrend a 2007. éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2.

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 28.12.31. 26. évi teljesítés

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014(V13) önkormányzati rendelete a 2013 évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben