Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: (1) Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően e Ft bevétellel, e Ft kiadással, e Ft módosított pénzmaradvánnyal, 0 e Ft eredménnyel jóváhagyja. 1. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 16 fő munkavállalóval jóváhagyja. (3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt támogatásokat feladatonként részletezve az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2. (l) A fejlesztési kiadások teljesítését e Ft főösszegben, támogatásértékű felhalmozási kiadás 814 e Ft, felújításait e Ft összegben, valamint annak részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az Önkormányzat december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg. Vagyon kimutatását (törzsvagyon, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen) az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (1) Az önkormányzat hitel és kölcsön állományát hitelezők, lejárat szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja ki, fogadja el. 4. (2) Az önkormányzat kötelezettségeit a 7. melléklet szerint, követeléseit a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja (3) Az önkormányzat pénzmaradványát e Ft-tal, eredményét 0 e Ft összegben fogadja el a 9. mellékletben kimutatottak alapján.

2 (4) Az éves gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bolhó, április 29. Kolics Gábor polgármester Mózes Józsefné körjegyző A rendelet kihirdetve május Mózes Józsefné körjegyző

3 1. melléklet Heresznye község évi bevételei (összevont) (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított %-a Intézményi működési bevételek ,3 Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen: ,0 Helyi adók komm. adó felhalm.bevként elszámolva Személyi jövedelemadó Gépjárműadó ,3 Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos műk. bevételei ,8 összesen: Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalm. és tőkejell. bev ,9 - ebből magánszemélyek komm.adója ,8 Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm. tőkejell. bev.összesen: ,9 Normatív állami hozzájárulás Műk.képtelen önk.támogatása Egyéb támogatások Önkorm. költségvetési támogatása összesen: Műk. célú támogatásért. átvett pe ,1 Műk. célú átvett pénzeszköz 12 0 Felhalm. célú támog. ért. átvett pe Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Kölcsön visszatérülés ,7 Hitelbevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő elsz BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,2

4 2. melléklet Heresznye község évi kiadásai (összevont) (ezer Ft-ban) KIADÁSOK Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosítot %-a t Személyi juttatások ,2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,3 Kamat kiadások Műk.c. tám.értékű pénzeszköz átadás ,6 Műk.c. pénzeszköz átadás ,1 Felhalm. tám. értékű pénzeszköz ,6 átadás (vízvári iskola felújításához intézményi hozzájárulás) Felhalm. pénzeszk. átadás (lakossági ,0 közmű fejlesztési támogatás) Társ. szocpol. juttatások ,6 Felújítás ,7 Beruházás Kölcsönnyújtás Hitel Pénzügyi befektetések (ELMIB részv.) Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő -536 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5

5 3. melléklet Felújítási kiadások (ezer forintban) Kultúr- és szabadidő park (2009.LEKI támogatással) re áthúzódó Összesen: 1192 Fejújítási célú pénzeszköz átadás alapítványnak 200 Fejlesztési kiadások(ezer forintban) Eszközbeszerzések Stihl fűrész beszerzés 70 Művelődés i Ház eszköz beszerzési pályázaton elnyert eszközök (projektor, vászon) + Kultúr- és szabadidő Park sportszerek 1208 Összesen: 1278 Intézmény finanszírozás (óvoda, iskola felújítás önrész felújítás) 194 Körjegyzősé eszköz beszerzésére átadott pénzeszköz 138 ELMIB részvények 295 Lakossági közműfejlesztési támogatás 420

6 4. melléklet Egyszerűsített mérleg év (adatok ezer forintban) Eszközök Előző év Tárgyév A) Befektetett Eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források Előző év Tárgyév D) Saját tőke 1. Induló tőke Tőkeváltozások E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb pénzügyi passzív elszámolások Források összesen

7 6. melléklet Hitel, kölcsön állomány kimutatása Felhalmozási hitel: Hosszú lejáratú hitel: 0,- Ft Működési hitel Hitelkeret: ,- Ft Lakosságnak adott tartós kölcsönök állománya: ,-Ft

8 7. melléklet Kötelezettségek (forintban) Rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetés 2.147,- - egyéb kötelezettségek ,- Ebből: - Óvoda finanszírozás hátralék ,- - Orvosi ügyelet elmaradt számlája ,- - Babócsai iskolába járó gyerekek után fizetendő támogatás ,- - Viziközmű hátralékok ,- Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,- 8. melléklet Követelések( forintban) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból Helyi adó hátralék Tartósan adott kölcsönök Egyéb követelések (BNI normatív elszámolási különbözetek miatt) Összesen:

9 9. melléklet Pénzmaradvány kimutatás Megnevezés évi adat évi adat Záró pénzkészlet Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások Normatív elszámolás (befizetés) Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Vállalkozási tevékenység eredménye Előző évben képzett tartalék Költségvetési pénzmaradvány Alaptev. felh. vállalk.tevékenység Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

10 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 10. melléklet Heresznye község évi gazdálkodásáról Heresznye Község Képviselőtestülete a 1/2010.(III.04.)sz. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2010.évi költségvetését e Ft bevétellel,azon belül eft hitellel és eft kiadással. 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése évben Heresznye Község Önkormányzata teljesítette a törvényi előírásoknak megfelelően az alapellátás feladatait. Az önkormányzat intézményekkel nem rendelkezik. Az alapellátás kötelező feladatait mikrotérségi és kistérségi, illetve egyéb önkormányzatok által létrehozott társulások segítségével látja el évi költségvetés nagy részét a kötelező feladatok finanszírozása, körjegyzőség, a falugondnoki szolgálat zavartalan működésének biztosítása, és a közoktatási intézmények finanszírozása tette ki. Az év folyamán likviditási gondok csak átmenetileg jelentkeztek a megvalósítandó fejlesztések, felújítások megelőlegezett kiadásai miatt. Ebben az átmeneti időszakban a számlavezető bankunktól igényelt hitelkeretet használtuk, fizetőképességünket megőrzésének biztosítására. A pénzügyi nehézségek részben az elnyert 6/3-as (Működésképtelenné vált önkormányzatok támogatása) pályázat összegével, valamint a fejlesztési célú pályázatok elszámolását követően lehívható pályázati támogatások megérkezésekor rendeződtek. A évben elnyert 2010.évre áthúzódó Kultúr -és szabadidőközpont kialakítása (LEKI), valamint a művelődési ház eszközbeszerzésére elnyert pályázat idén valósult meg. Az önkormányzat és intézményei létszámgazdálkodása: A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 2010 évre összesen 16 főben állapította meg, melyből 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közcélú munkás.

11 2.Bevételi források és azok teljesítése: A bevételek tervezése reális volt. A tervezett bevételek a várt mértékben realizálódtak. 3.Kiadások alakulása 2010.évi kiadásokon is látszik az önkormányzattól már az előző években is megszokott a mértékletesség. A kiadások tetemesebb részét a körjegyzőség, az iskola és az óvoda fenntartására, az alapellátások maradéktalan teljesítésére fordította önkormányzatunk. Átadott pénzeszközökkel öt non profit szerveződést támogattunk. 4.Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat év végén pozitív pénzkészlettel zárt, ami az elnyert pályázatokból befolyt összegnek köszönhető. Költségvetési pénzmaradványunk 1084 eft, amelyből fejlesztési célú maradvány: 0 eft, működési célú: 1084 eft, mely feladattal terhelt. 5.Értékpapír és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat év végére nem rendelkezett hitelállománnyal, mely köszönhető az elnyert támogatásoknak és a mértékletes, ésszerű gazdálkodásnak. 6.Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona évről évre lassan növekszik, a felújítások, beruházások, eszközbeszerzések arányában. A 2010.évben aktivált eszközök, fejlesztések, felújítások együttes összege: eft, amelyből eft ingatlant érintő bruttó növekedés, eft pedig gépek, berendezések vásárlása, felújítása. Bolhó, 2011.március 18. Kolics Gábor polgármester

12

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak:

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:330-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2007.

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben