2007. évi teljesítés évi teljesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés"

Átírás

1 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN évi teljesítés 27. évi teljesítés 28. évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat %- a 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda ,19% 1.1. Mőködési bevételek ,4% Ebbıl: Étkezési téritési díj ,56% Egyéb bevételek ,73% 1.2. Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola ,48% 2.1. Mőködési bevételek ,71% Ebbıl: Étkezési téritési díj ,62% Egyéb bevételek ,13% 2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal ,95% 3.1. Intézményi mőködési bevételek ,57% 3.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,16% 3.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% 3.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% 3.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés ,% 3.6. Támogatásértékő mőködési bevétel ,61% 3.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra ,78% 3.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra ,88% 3.1. Hitelek (halmozott ) ,% Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár ,24% 4.1. Intézményi mőködési bevételek ,94% 4.2. Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra ,% 4.4. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Német Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 117 I. Önkormányzat összes bevétele: ,63% I.1. Intézményi mőködési bevételek ,2% I.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,16% I.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% I.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% I.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés ,% I.6. Támogatásértékő mőködési bevétel ,62% I.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra ,72% I.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel I.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra ,88% I.1. Hitelek ,% I.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány II. Fıbb bevételi jogcímek összesítése: ,63% Függı bevételek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,18%

2 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 2.számú melléklet A MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOK ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Boglárka Néphagyományırzı Óvoda ,67% 1.1. Személyi juttatások ,29% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,51% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% Felujítás Felhalmozási kiadások-beruházás Mők.célú pénzeszk.átadás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola ,2% 2.1. Személyi juttatások ,1% 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,68% 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Felujitás Felhalmozási kiadások-beruházás Támogatás értékő mőködési kiadás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Polgármesteri Hivatal ,57% 3.1. Személyi juttatások ,11% 3.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,5% 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 3.4. Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás ,37% 3.6. Pénzügyi befektetések ,97% 3.7. Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: támogatásértékő kiadás mőködési célra ,87% felhalmozási célra társadalom- és szoc.pol.juttatások ,11% 3.9. Finanszírozási kiadások Tartalék államháztartási Tartalék egyéb céltartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és ,12% Könyvtár 4.1. Személyi juttatások ,77% 4.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,44% 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% Felujítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék egyéb céltartalék 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597,% 5.1. Személyi juttatások 5.2. Munkaadókat terhelı járulékok 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú pénzeszköz átadás 28.évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat I. Önkormányzat összes kiadása ,91% I.1. Személyi juttatások ,58% I.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,47% I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% I.4. Felújítás % I.5. Felhalmozási kiadások-beruházás ,47% I.6. Pénzügyi befektetések ,97% I.7. Elızı évi maradvány ,6% I.8. Pénzeszköz átadások: I támogatásértékő kiadás I mőködési célra ,76% I felhalmozási célra I társadalom- és szoc.pol.juttatások ,69% I.9. Finanszírozási kiadások I.1. Tartalék államháztartási I.11. Tartalék II. Fıbb kiadási jogcímek összesítése: ,91% Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,39%

3 3.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELUJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított Boglárka Néphagyományırzı 1. Óvoda 2. Telj.% 3. Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Sportpálya színpad kiadásai 7. Temetı közkút 8. Útfelújítás Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 8. Ház és Könyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások összesen:

4 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Térelválasztó polcok 3. Kerítés,homokozó,udvari játék Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA Tolnay Lajos Általános Iskola Isk.bıv.terv Monitorok, számítógépek Egyéb építmények vásárlása, létesítése Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELHALMOZÁSI ELİIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Egyéb gépek, berendezések,felsz. Vásárlása 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés Polgármesteri Hivatal ,18% Szab.terv,HÉSZ mód.,program tel.rend.terv (48+96)( ) ,14% Ing.vételár-Május 1.utca rész Harmat u. útalap Aszfalt burk.honvéd -Lengyel R, 14. ( ) Útép. Pályázat eng.eljárási díja Lengyel R-Szt.Gy.ép.(5+1) Útép.terv. ( ) ,95% Főkasza, főnyírótraktor,mtz szipp.kocsi 16. -motoroskasza(28+56) Monitor printer sz.gép Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA ELMIB részvények ,97% Falukp.konc.terve rend.terv (345+69) Egyéb éptm.vás.-árverési összeg Mőkı Tolnay m szobor Buszmegálló (98+182) ,% 24. Erdıtelepítés ( ) ,% 25. Vízelvez.árok (49+82) ,% 26. Víz-csat. (17+34) ,% 27. Notebook r.ırs (1+2), védını Vízmő bıv.(36+72) Pih.park tan.terv Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 31. Printer, Notebook-szervez bıvítés Telj.% 32. Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA Vízakna sportpálya (36+72) Öntözı berendezés (445+89) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: ,5%

5 4/a.sz.melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEI 28. év. Elıirányzat Eredeti módosított i % 1. Polgármesteri Hivatal ,% 1.1. ELMIB részvények vásárlása ,% Befektetések összesen: ,%

6 Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általános és céltartalék számú melléklet 26. évi 27. évi 28. évi elıirányat teljesítés teljesítés eredeti módosított XII. 31. % 1. Rendszeres személyi juttatások ,62% 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,5% 3. Külsı személyi juttatások ,32% 4. Munkaadókat terhelı járulékok ,45% 5. Anyag és kis értékő tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése ,52% 6. Dologi kiadások Intézm.üz.és fenntartási kiadások ,28% Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás ,11% Jóléti és kulturális kiadások ,97% 7. Egyéb folyó kiadások ,77% 8. Pénzügyi befektetések ,% 9. Tárgyi eszközök vásárlása ,85% 1. Felujítás Mőködési célú pénzeszk.átadás ,56% 12. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Hitel törlesztés I. Pénzforgalmi kiadások ,1% Pénzforgalom nélküli kiadás-államháztartási tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék) Költségvetési kiadások összesen ,13%

7 6. számú melléklet Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként évi 27. évi Tényleges Létszám Engedélyezett teljesítés teljesítés létszám összesen létszám Boglárka Néphagyományırzı 17, 17, 17, 17, 17, Óvoda Vezetı óvónı 1, 1, 1, 1, 1, Óvónı 9, 9, 9, 9, 9, Dajka 5, 5, 5, 5, 5, Karbantartó 1, 1, 1, 1, 1, Óvoda titkár 1, 1, 1, 1, 1, Tolnay Lajos Általános Iskola 37, 37, 37, 37, 37, Igazgató 1, 1, 1, 1, 1, Igazgató helyettes 2, 2, 2, 2, 2, Pedagógus 27, 27, 27, 27, 27, Iskola titkár 1, 1, 1, 1, 1, Gazdasági ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Karbantartó gépkocsivezetı 1, 1, 1, 1, 1, Takarító 4, 4, 4, 4, 4, Konyha 9, 9, 9, 9, 9, Élelmezésvezetı 1, 1, 1, 1, 1, Egyéb ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Szakács 2, 2, 2, 2, 2, Konyhalány 5, 5, 5, 5, 5, Polgármesteri Hivatal 18, 18, 18, 16, 16, Polgármester 1, 1, 1, 1, 1, Köztisztviselık 15, 15, 15, 13, 13, Ebbıl: Jegyzı 1, 1, 1, 1, 1, Ügykezelı 1, 1, 1, 1, 1, Munkatörvénykönyve alapján 1, 1, 1, 1, 1, foglalkoztatottak fizikai állomány Egészségügy 4, 4, 4, 4, 4, Védını 2, 2, 2, 2, 2, Takarító 2, 2, 2, 2, 2, Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 4, 4, 5, 5, 5, Ház és Könyvtár Klubkönyvtár vezetı népmővelı 1, 1, 1, 1, 1, Klubkönyvtáros 1, 1, 1, 1, 1, Technikai dolgozó 1, 1, 2, 2, 2, Gondnok 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Engedélyezett munkanélküli 16, 2, 17, 17, 17, foglalkoztatott Közmunka program pályázat 17, Közcélú munkás 6, 5, 3, 3, 3, Önkormányzat összes létszáma: 129, 115, 111, 19, 19,

8 7/a. sz. melléklet Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban kötelezettség realizált kötelezettség évekre áthúzódó Összes Eredeti tıke 27. december 31-ig A következı Feladat 28. év 29. év 1. Sportpark pályavilágítás Kötelezı taneszköz beszerzés december 31-ig kötelezettség évekre áthúzódó év év év év év Összes eredeti A következı Feladat realizálódó kötelezettség ELMIB részvények 1. éves fizetési kötelezettsége

9 Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 7/b.melléklet ELMIB részvényvásárlás Évek Esedékesség Hónapok 22. év év év év év év év év év év év Részvények I. összesen Átadott részvény (db) 26. év év év év év év év Átadott részvény (Ft) Részvények II.összesen ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 22. év év év év év év év év év év év Éves fizetési kötelezettség (Ft) Részvények I-II.összesen Sportpark pályavilágítás Esedékesség Nettó Áfa Összesen 26. március március március március 31. Világítás kialakítás összesen

10 8. számú melléklet Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően I. B e v é t e l e k Ingatlan értékesítés Földterület értékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Osztalék és hozam, egyéb értékpapír Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel 6. Hitel Átfinanszírozás mőködésre 28.évi eredeti elıírányzat Módosított elıirányzat II. K i a d á s o k Ingatlan felújítás 2. Ingatlan vásárlás létesítés Immateriális javak vásárlása Gépek berendezések vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8. Tartalék kötelezı eszköz beszerzés Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően I. B e v é t e l e k 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Hitel 28.évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Átfinaszírozás fejlesztésbıl II. K i a d á s o k Személyi juttatások Személyi juttatások járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú pénzeszköz átadás Elızı évi maradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások Céltartalék Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de együttesen egyensúlyban. 1. Mőködési bevételek kiadások 2. Fejlesztési bevételek és kiadások 3. Mindösszesen Elıirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások

11 9.sz. melléklet Bevételi elıirányzatok teljesülésérıl készült felhasználási ütemterv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj 6 16 Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár Intézményi mőködési bevételek Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Önkormányzat összes bevétele: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Fıbb bevételi jogcímek összesítése:

12 Kiadási elıirányzatok teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv sz. melléklet 28. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Ezer forintben Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdés Ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Önkormányzat összes kiadása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék Fıbb kiadási jogcímek összesítése:

13 1.számú melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása 28.évre 29.évre 17,4 % 21.évre 17,4 % 1. Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Mők.célú elızı évi pénzmaradvány 7. igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összesen: 1. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások Támogatásértékő mőködési kiadás 16. Tartalékok 17. Mőködési célú kiadások összesen: Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

14 11.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI Elıirányzat Eredeti Módosított Telj.% MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT 1. PÉNZESZKÖZ ,87% 2. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 1 1 1,% 3. Eszk.fejl.pály ,% 4. Tolnay Lajos Általános Iskola ,% 5. Iskola-tej ,% Könyvjutalék ,% 6. Polgármesteri Hivatal ,86% 7. Közhasznú munkavégzés ,99% 8. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás ,52% 9. Közl.támogatás ,15% 1. Kieg.gyv.tám. Kieg.gyv.tám.kapcs.támogatás ,% 1,% 11. Mg.és Vid.fejl.tám ,% 12. Logopédiai szakszolgálatra ,% 13. Falunapra tám ,% Karácsonyi rend.tám ,% 14. Közbizt.Al.tám ,% 15. Népszavazás ,% Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és 16. Könyvtár ,% 17. Citerás bevétel ,% 18. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 19. PÉNZESZKÖZ ,88% 2. PH.: 21. Közmő befizetések ,88%

15 12.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI Eredeti Elıirányzat Módosított MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT I. PÉNZESZKÖZÖK ,7% 1. Tolnay Lajos Általános Iskola 13 Zeneisk. Kiad. 2. Polgármesteri Hivatal ,76% 3. Ép.hat.mők.támogatás ,% 4. Ügyeletre átadott pénzeszköz ,71% 5. Turinform támogatás ,% 6. Közm.program OKTKT ,% 7. Ócsa KHT mők.tám ,9% 8. Fiziotherápiás szolg.támogatása ,% 9. Fiziotherápiás szolg.rezsi támogatása Gyógymasszır támogatás ,% 11. Állatotth.menhely Alapítvány ,69% 12. Kgi Nınap, szem száll.hangv-re Alapítványok támogatása ,15% 14. Testv.kg.támogatás Ball.ruha, márc.15.ünn. 47 Dabas és környéke Üdülıtábor 16. Alapítvány Zeneisk.mők.tám ,% 19. Zeneisk. kottaállvány ,% 2. I.sz.háziorvosi szolgálat tám Támogatási alap: Vasas SE Mozgáskorl NOE, Otthonter.Al Zeneiskola KB35 Egy Citerások tám Róm.Kat.Egyh.támogatás Tám.Royal Rangers 2 3. Hétszínvirág óv Közbizt. Al. tám. Kézilabda Club tám Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház 33. és Könyvtár 34. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT II. PÉNZESZKÖZÖK 1. Polgármesteri Hivatal Telj.%

16 13.számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 28. év. (Történelmi emlékpark) elıirányzat Eredeti Módosított i % KIADÁSOK: 1. Emlékpark építési munkálatai 2. Táji elemek építése (szobrok faragása) 3. Egyéb költségek, ráfordítások I. Költségvetési kiadások összesen: 5 2 BEVÉTELEK: 1. Igényelt támogatás 2. Pályázathoz biztosított önerı II. Bevételek összesen:

17 28. évi egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 14. számú melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı kiadások 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Felújítás 7. Felhalmozási kiadások I. Pénzforgalmi kiadások Hitelek kölcsönök kiadásai 2. Értékpapírok kiadásai 2 33 II. Finanszirozási kiadások összesen 2 33 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás) Értékpapírok bevételei II. Finanszirozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen

18 15. számú melléklet 28. évi egyszerősített mérleg ezer forintban Eszközök Elızı év Tárgyév Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett eszközök IV. Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék Tartalék Költségvetési tartalék Értékelési tartalék Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 16. számú melléklet 28. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás Sor szám Elızıév Tárgyév 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlegei (+ - ) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszirozásból származó korrekciók (+ - ) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı levonások (+ - ).. 8. Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg. 9. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel ( + -). 1. Módosított pénzmaradvány ( ) A 1 sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány.. A 1-bıl kötelezettséggel terhelt 12. pénzmaradvány A 1-bıl szabad pénzmaradvány..

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Étkezési téritési díj 4 312 4 598 5 337 5 743 1.1.2. Egyéb bevételek 632 790 965

Étkezési téritési díj 4 312 4 598 5 337 5 743 1.1.2. Egyéb bevételek 632 790 965 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 29-ÉVI BEVÉTELEIT FORRÁSONKÉNT, FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1. Napközi Otthonos

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete. az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(IV.30.) rendelete az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922 1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben