2007. évi teljesítés évi teljesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés"

Átírás

1 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN évi teljesítés 27. évi teljesítés 28. évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat %- a 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda ,19% 1.1. Mőködési bevételek ,4% Ebbıl: Étkezési téritési díj ,56% Egyéb bevételek ,73% 1.2. Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola ,48% 2.1. Mőködési bevételek ,71% Ebbıl: Étkezési téritési díj ,62% Egyéb bevételek ,13% 2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal ,95% 3.1. Intézményi mőködési bevételek ,57% 3.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,16% 3.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% 3.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% 3.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés ,% 3.6. Támogatásértékő mőködési bevétel ,61% 3.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra ,78% 3.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra ,88% 3.1. Hitelek (halmozott ) ,% Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár ,24% 4.1. Intézményi mőködési bevételek ,94% 4.2. Támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra ,% 4.4. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Német Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 117 I. Önkormányzat összes bevétele: ,63% I.1. Intézményi mőködési bevételek ,2% I.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,16% I.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% I.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% I.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés ,% I.6. Támogatásértékő mőködési bevétel ,62% I.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra ,72% I.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel I.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra ,88% I.1. Hitelek ,% I.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány II. Fıbb bevételi jogcímek összesítése: ,63% Függı bevételek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,18%

2 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 2.számú melléklet A MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOK ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Boglárka Néphagyományırzı Óvoda ,67% 1.1. Személyi juttatások ,29% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,51% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% Felujítás Felhalmozási kiadások-beruházás Mők.célú pénzeszk.átadás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola ,2% 2.1. Személyi juttatások ,1% 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,68% 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Felujitás Felhalmozási kiadások-beruházás Támogatás értékő mőködési kiadás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Polgármesteri Hivatal ,57% 3.1. Személyi juttatások ,11% 3.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,5% 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 3.4. Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás ,37% 3.6. Pénzügyi befektetések ,97% 3.7. Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: támogatásértékő kiadás mőködési célra ,87% felhalmozási célra társadalom- és szoc.pol.juttatások ,11% 3.9. Finanszírozási kiadások Tartalék államháztartási Tartalék egyéb céltartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és ,12% Könyvtár 4.1. Személyi juttatások ,77% 4.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,44% 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% Felujítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék egyéb céltartalék 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597,% 5.1. Személyi juttatások 5.2. Munkaadókat terhelı járulékok 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú pénzeszköz átadás 28.évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat I. Önkormányzat összes kiadása ,91% I.1. Személyi juttatások ,58% I.2. Munkaadókat terhelı járulékok ,47% I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% I.4. Felújítás % I.5. Felhalmozási kiadások-beruházás ,47% I.6. Pénzügyi befektetések ,97% I.7. Elızı évi maradvány ,6% I.8. Pénzeszköz átadások: I támogatásértékő kiadás I mőködési célra ,76% I felhalmozási célra I társadalom- és szoc.pol.juttatások ,69% I.9. Finanszírozási kiadások I.1. Tartalék államháztartási I.11. Tartalék II. Fıbb kiadási jogcímek összesítése: ,91% Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,39%

3 3.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELUJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított Boglárka Néphagyományırzı 1. Óvoda 2. Telj.% 3. Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Sportpálya színpad kiadásai 7. Temetı közkút 8. Útfelújítás Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 8. Ház és Könyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások összesen:

4 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Térelválasztó polcok 3. Kerítés,homokozó,udvari játék Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA Tolnay Lajos Általános Iskola Isk.bıv.terv Monitorok, számítógépek Egyéb építmények vásárlása, létesítése Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELHALMOZÁSI ELİIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Egyéb gépek, berendezések,felsz. Vásárlása 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés Polgármesteri Hivatal ,18% Szab.terv,HÉSZ mód.,program tel.rend.terv (48+96)( ) ,14% Ing.vételár-Május 1.utca rész Harmat u. útalap Aszfalt burk.honvéd -Lengyel R, 14. ( ) Útép. Pályázat eng.eljárási díja Lengyel R-Szt.Gy.ép.(5+1) Útép.terv. ( ) ,95% Főkasza, főnyírótraktor,mtz szipp.kocsi 16. -motoroskasza(28+56) Monitor printer sz.gép Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA ELMIB részvények ,97% Falukp.konc.terve rend.terv (345+69) Egyéb éptm.vás.-árverési összeg Mőkı Tolnay m szobor Buszmegálló (98+182) ,% 24. Erdıtelepítés ( ) ,% 25. Vízelvez.árok (49+82) ,% 26. Víz-csat. (17+34) ,% 27. Notebook r.ırs (1+2), védını Vízmő bıv.(36+72) Pih.park tan.terv Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 31. Printer, Notebook-szervez bıvítés Telj.% 32. Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA Vízakna sportpálya (36+72) Öntözı berendezés (445+89) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: ,5%

5 4/a.sz.melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEI 28. év. Elıirányzat Eredeti módosított i % 1. Polgármesteri Hivatal ,% 1.1. ELMIB részvények vásárlása ,% Befektetések összesen: ,%

6 Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általános és céltartalék számú melléklet 26. évi 27. évi 28. évi elıirányat teljesítés teljesítés eredeti módosított XII. 31. % 1. Rendszeres személyi juttatások ,62% 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,5% 3. Külsı személyi juttatások ,32% 4. Munkaadókat terhelı járulékok ,45% 5. Anyag és kis értékő tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése ,52% 6. Dologi kiadások Intézm.üz.és fenntartási kiadások ,28% Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás ,11% Jóléti és kulturális kiadások ,97% 7. Egyéb folyó kiadások ,77% 8. Pénzügyi befektetések ,% 9. Tárgyi eszközök vásárlása ,85% 1. Felujítás Mőködési célú pénzeszk.átadás ,56% 12. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Hitel törlesztés I. Pénzforgalmi kiadások ,1% Pénzforgalom nélküli kiadás-államháztartási tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék) Költségvetési kiadások összesen ,13%

7 6. számú melléklet Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként évi 27. évi Tényleges Létszám Engedélyezett teljesítés teljesítés létszám összesen létszám Boglárka Néphagyományırzı 17, 17, 17, 17, 17, Óvoda Vezetı óvónı 1, 1, 1, 1, 1, Óvónı 9, 9, 9, 9, 9, Dajka 5, 5, 5, 5, 5, Karbantartó 1, 1, 1, 1, 1, Óvoda titkár 1, 1, 1, 1, 1, Tolnay Lajos Általános Iskola 37, 37, 37, 37, 37, Igazgató 1, 1, 1, 1, 1, Igazgató helyettes 2, 2, 2, 2, 2, Pedagógus 27, 27, 27, 27, 27, Iskola titkár 1, 1, 1, 1, 1, Gazdasági ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Karbantartó gépkocsivezetı 1, 1, 1, 1, 1, Takarító 4, 4, 4, 4, 4, Konyha 9, 9, 9, 9, 9, Élelmezésvezetı 1, 1, 1, 1, 1, Egyéb ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Szakács 2, 2, 2, 2, 2, Konyhalány 5, 5, 5, 5, 5, Polgármesteri Hivatal 18, 18, 18, 16, 16, Polgármester 1, 1, 1, 1, 1, Köztisztviselık 15, 15, 15, 13, 13, Ebbıl: Jegyzı 1, 1, 1, 1, 1, Ügykezelı 1, 1, 1, 1, 1, Munkatörvénykönyve alapján 1, 1, 1, 1, 1, foglalkoztatottak fizikai állomány Egészségügy 4, 4, 4, 4, 4, Védını 2, 2, 2, 2, 2, Takarító 2, 2, 2, 2, 2, Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 4, 4, 5, 5, 5, Ház és Könyvtár Klubkönyvtár vezetı népmővelı 1, 1, 1, 1, 1, Klubkönyvtáros 1, 1, 1, 1, 1, Technikai dolgozó 1, 1, 2, 2, 2, Gondnok 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Engedélyezett munkanélküli 16, 2, 17, 17, 17, foglalkoztatott Közmunka program pályázat 17, Közcélú munkás 6, 5, 3, 3, 3, Önkormányzat összes létszáma: 129, 115, 111, 19, 19,

8 7/a. sz. melléklet Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban kötelezettség realizált kötelezettség évekre áthúzódó Összes Eredeti tıke 27. december 31-ig A következı Feladat 28. év 29. év 1. Sportpark pályavilágítás Kötelezı taneszköz beszerzés december 31-ig kötelezettség évekre áthúzódó év év év év év Összes eredeti A következı Feladat realizálódó kötelezettség ELMIB részvények 1. éves fizetési kötelezettsége

9 Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 7/b.melléklet ELMIB részvényvásárlás Évek Esedékesség Hónapok 22. év év év év év év év év év év év Részvények I. összesen Átadott részvény (db) 26. év év év év év év év Átadott részvény (Ft) Részvények II.összesen ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 22. év év év év év év év év év év év Éves fizetési kötelezettség (Ft) Részvények I-II.összesen Sportpark pályavilágítás Esedékesség Nettó Áfa Összesen 26. március március március március 31. Világítás kialakítás összesen

10 8. számú melléklet Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően I. B e v é t e l e k Ingatlan értékesítés Földterület értékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Osztalék és hozam, egyéb értékpapír Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel 6. Hitel Átfinanszírozás mőködésre 28.évi eredeti elıírányzat Módosított elıirányzat II. K i a d á s o k Ingatlan felújítás 2. Ingatlan vásárlás létesítés Immateriális javak vásárlása Gépek berendezések vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8. Tartalék kötelezı eszköz beszerzés Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően I. B e v é t e l e k 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Hitel 28.évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Átfinaszírozás fejlesztésbıl II. K i a d á s o k Személyi juttatások Személyi juttatások járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú pénzeszköz átadás Elızı évi maradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások Céltartalék Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de együttesen egyensúlyban. 1. Mőködési bevételek kiadások 2. Fejlesztési bevételek és kiadások 3. Mindösszesen Elıirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások

11 9.sz. melléklet Bevételi elıirányzatok teljesülésérıl készült felhasználási ütemterv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj 6 16 Egyéb bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár Intézményi mőködési bevételek Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Önkormányzat összes bevétele: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Fıbb bevételi jogcímek összesítése:

12 Kiadási elıirányzatok teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv sz. melléklet 28. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Ezer forintben Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdés Ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás Önkormányzat összes kiadása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: mőködési célra felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék Fıbb kiadási jogcímek összesítése:

13 1.számú melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása 28.évre 29.évre 17,4 % 21.évre 17,4 % 1. Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Mők.célú elızı évi pénzmaradvány 7. igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összesen: 1. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások Támogatásértékő mőködési kiadás 16. Tartalékok 17. Mőködési célú kiadások összesen: Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

14 11.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI Elıirányzat Eredeti Módosított Telj.% MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT 1. PÉNZESZKÖZ ,87% 2. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 1 1 1,% 3. Eszk.fejl.pály ,% 4. Tolnay Lajos Általános Iskola ,% 5. Iskola-tej ,% Könyvjutalék ,% 6. Polgármesteri Hivatal ,86% 7. Közhasznú munkavégzés ,99% 8. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás ,52% 9. Közl.támogatás ,15% 1. Kieg.gyv.tám. Kieg.gyv.tám.kapcs.támogatás ,% 1,% 11. Mg.és Vid.fejl.tám ,% 12. Logopédiai szakszolgálatra ,% 13. Falunapra tám ,% Karácsonyi rend.tám ,% 14. Közbizt.Al.tám ,% 15. Népszavazás ,% Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és 16. Könyvtár ,% 17. Citerás bevétel ,% 18. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 19. PÉNZESZKÖZ ,88% 2. PH.: 21. Közmő befizetések ,88%

15 12.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI Eredeti Elıirányzat Módosított MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT I. PÉNZESZKÖZÖK ,7% 1. Tolnay Lajos Általános Iskola 13 Zeneisk. Kiad. 2. Polgármesteri Hivatal ,76% 3. Ép.hat.mők.támogatás ,% 4. Ügyeletre átadott pénzeszköz ,71% 5. Turinform támogatás ,% 6. Közm.program OKTKT ,% 7. Ócsa KHT mők.tám ,9% 8. Fiziotherápiás szolg.támogatása ,% 9. Fiziotherápiás szolg.rezsi támogatása Gyógymasszır támogatás ,% 11. Állatotth.menhely Alapítvány ,69% 12. Kgi Nınap, szem száll.hangv-re Alapítványok támogatása ,15% 14. Testv.kg.támogatás Ball.ruha, márc.15.ünn. 47 Dabas és környéke Üdülıtábor 16. Alapítvány Zeneisk.mők.tám ,% 19. Zeneisk. kottaállvány ,% 2. I.sz.háziorvosi szolgálat tám Támogatási alap: Vasas SE Mozgáskorl NOE, Otthonter.Al Zeneiskola KB35 Egy Citerások tám Róm.Kat.Egyh.támogatás Tám.Royal Rangers 2 3. Hétszínvirág óv Közbizt. Al. tám. Kézilabda Club tám Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház 33. és Könyvtár 34. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT II. PÉNZESZKÖZÖK 1. Polgármesteri Hivatal Telj.%

16 13.számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 28. év. (Történelmi emlékpark) elıirányzat Eredeti Módosított i % KIADÁSOK: 1. Emlékpark építési munkálatai 2. Táji elemek építése (szobrok faragása) 3. Egyéb költségek, ráfordítások I. Költségvetési kiadások összesen: 5 2 BEVÉTELEK: 1. Igényelt támogatás 2. Pályázathoz biztosított önerı II. Bevételek összesen:

17 28. évi egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 14. számú melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı kiadások 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Felújítás 7. Felhalmozási kiadások I. Pénzforgalmi kiadások Hitelek kölcsönök kiadásai 2. Értékpapírok kiadásai 2 33 II. Finanszirozási kiadások összesen 2 33 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás) Értékpapírok bevételei II. Finanszirozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben