6. Előadás. Matlab grafikus lehetőségei, Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Előadás. Matlab grafikus lehetőségei, Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára"

Átírás

1 6. Előadás Matlab grafikus lehetőségei, 2D, 3D-s grafikák. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

2 Grafikák A Matlab programcsomag egyik nagy erőssége az igen hatékony és rugalmas grafikai rendszere. Kétdimenziósgrafikákió A Matlab használatával bárki kirajzolhat egy olyan grafikont, amelyet úgy adtak meg, hogy felsorolták az összetartozó koordinátákat. Ezt egyszerűen plot utasítással érhetjük el. Háromdimenziós grafikák Rajzolhatunk háromdimenziós görbéket, ezt a plot3 utasítással érhetjük el, hálós felületeket a mesh parancs használatával, vagy felületeket a surf utasítást alkalmazva VI. előadás 2

3 Plot utasítás Az első paraméter mindig az argumentumokat, míg a második az ábrázolandó függvény értékeit tartalmazza. plot(x,y) plot(z) plot(...,str) plot(x1,y1,str1, x2,y2,str2,...) Kirajzolja az y vektort az x vektornak megfelelően, vagyis az (x i,y i ) valós pontpárokat ábrázolja az x,y koordinátarendszerben. d A z vektorban levő komplex számokat ábrázolja, vagyis kirajzolja a (real(z), imag(z)) pontokat a komplex koordinátarendszerben. Az aktuális plot utasításban szereplő str sztring paraméterrel a rajz színét és a rajz vonaltípusát definiálhatjuk. Több grafikont készít ugyanabban a koordinátarendszerben, a megfelelő str1, str2,... szín- és vonaltípusok szerint. Ebben a parancsban valós és komplex adatokat nem lehet egyszerre használni. Ha nem adjuk meg a szín és a vonalfajtát, akkor a Matlab fogja megválasztani azt VI. előadás 3

4 Vonalfajták jelek és színek Pont Vonal Szín. pont * csillag x x betűű o kör + plusz jel s négyzet d rombusz <,>,v,^ háromszögek p ötszög h hexagon - folytonos -- szaggatott : pontozott -. folyonos és pontozott y sárga r piros g zöld w fehér m magenta c cián b kék k fekete Vonalfajtákat és színeket lehet együtt is megadni VI. előadás 4

5 Értelmezési tartományok Függvény típusa Polinom függvény Törtfüggvény Értelmezési tartomány Valós számok halmaza Nevező nem lehet nulla Gyökfüggvény Páros hatványú gyökök, gyök alatti kifejezése nem lehet negatív Exponenciális függvény Logaritmus függvény Trigonometrikus függvények Arcsin, arccos Arctg, arcctg Valós számok halmaza A logaritmus alapja és argumentuma szigorúan pozitív kell legyen Valós számok halamza, kivéve a tg. A kifejezés [-1,1] beli érték kell legyen Valós számok halmaza VI. előadás 5

6 Hibás függvényábrázolás VI. előadás 6

7 Példák 1. Rajzoljunk egy háromszöget. x=[ ]; y=[0010]; plot(x,y) 2. Rajzold ki a f(x)=cos(8x)+cos(9x) cos(9x) függvény grafikonját. x=-3.2:0.01:9.5; y=cos(8*x)+ (8*x)+cos(9*x); plot(x,y) VI. előadás 7

8 Példák 3. Rajzold ki a f(t)=1/(1+(1+2i)t) függvény grafikonját. t=-100:0.01:100; 0 01 y=1./(1+(1+2i)*t); plot(y, 'dm') 4. Rajzold ki a f(x)=sin(x)/x függvény grafikonját. x=-20:0.1:20 y=sin(x)./x; plot(x,y,'--*r') VI. előadás 8

9 Címkék és rácsok elhelyezése A vízszintes és függőleges tengelyekre az xlabel és az ylabel parancsokkal, míg a rajz tetejére a title paranccsal tudunk szöveget kiíratni. A text parancs segítségével pedig a rajz bármelyik, koordinátájával megadott pontjára feliratot, szöveget helyezhetünk. A grid paranccsal egy olyan rácsot illeszthetünk a koordinátarendszerre, amely illeszkedik a tengelyek beosztására. Ha nem vagyunk teljesen elégedetek az ábránk megjelenésével az axis utasítással megváltoztathatjuk akár a vízszintes akár a függőleges tengely mentén. x=0:0.01:2*pi; p; y=sin(x); plot(x,y) xlabel('x tengely') ylabel('y tengely') title('szinusz fuggveny') grid on axis equal VI. előadás 9

10 VI. előadás 10

11 VI. előadás 11

12 Több rajz egy ábrán Plot utasításban, egymásután felsorolva az ábrázolandó grafikonokat x=0:0.1:2; plot(x,sin(x),'or',x,cos(x),'k',x,exp(x)-2,'*b') Hold parancsot használva. Hold on esetén minden későbbi rajzunk ugyan abba a koordinátarendszerbe rajzolódik, a hold off hatására a következő rajz törli az ablakot és új koordinátarendszert vesz fel. x=0:0.1:2; hold on plot(x,sin(x),'or') plot(x,cos(x),'k') plot(x,exp(x)-2,'*b') Subplot utasítást használva subplot(m,n,p) p) m*n rajzot illesztünk be egy ábrába, p azt jelöli, hogy sorfolytonosan számolva hányadik rajz aktív VI. előadás 12

13 Példa subplot utasításra Akkor használjuk, amikor több rajz grafikonját összeszeretnénk hasonlítani, de nem azonos koordinátarendszerben szeretnénk őket ábrázolni. sin(x) sin(x) Hasonlítjuk össze a f függvények 1(x)=sin(x),f 2(x)=,f 3(x)= 2 grafikonjait. x x + 1 x=-10:0.1:10; 0 1 y=sin(x); subplot(1,3,1); plot(x,y) y=sin(x)./x; subplot(1,3,2); plot(x,y) y=sin(x)./(x.^2+1); subplot(1,3,3); plot(x,y) VI. előadás 13

14 Koordinátarendszerek loglog(x,y) semilogx(x,y) semilogy(x,y) Logaritmikus beosztást használ mindkét tengelyen. Csak az x (illetve y) tengelyen használ logaritmikus skálát, az y (illetve x) tengelyen marad a lineáris skála. polar(t,r,s), Polár-koordinátarendszerben rajzolja j ki az adatokat, ahol t vektorban vannak a szögek radiánban, r-ben a megfelelő szögekhez tartozó sugárérték, s az ábrázolás stílusát tárolja. bar(x,y) Az y vektorban lévő értékek oszlopdiagramját rajzolja ki. errorbar(x,y,e) Hibavonalas rajzolás, ahol az y értékek kerülnek kirajzolásra a megadott x helyeken egy, az e vektorban megadott nagyságú hibavonallal együtt. [t,r]=cart2pol(x,y) Az x,y derékszögű koordinátarendszerből elkészíti a polárkoordinátás megfelelőjét. [x,y]=pol2cart(t,r) A polárkoordinátákat derékszögű koordinátarendszerbe transzformálja VI. előadás 14

15 Példák 1.Exponenciális függvény ábrázolása különböző sálázás mellett a [-10,10] intervallumon. x=-10:0.1:10; y=exp(x); subplot(1,4,1); 1); plot(x,y) subplot(1,4,2); loglog(x,y) subplot(1,4,3); semilogx(x,y) subplot(1,4,4); 4); semilogy(x,y) 2. Rajzoljuk meg az arkhimédeszi csigát. sz=0:0.1:8*pi; r=2./sz; polar(sz,r); r); 3. Rajzoljuk meg az f(x)=cos(x) függvény oszlopdiagramját. x=-1:0.1:1; y=cos(x); bar(x,y) 4. Hibavonalas rajzot adunk meg. x=0:0.1:3; y=exp(-x); e=rand(size(x))/10; errorbar(x,y,e); VI. előadás 15

16 Koordinátarendszer váltás 1. Polár koordinátarendszerről áttérünk derékszögű koordinátarendszerre. t=0:0.01:2*pi; r=sin(4*t).*cos(2*t); subplot(1,2,1); polar(t,r); [x,y]=pol2cart(t,r); subplot(1,2,2); plot(x,y); 2. Derékszögű koordinátarendszerről áttérünk polár koordinátarendszerre. x=-10:0.01:10; y=sin(x); subplot(1,2,1); plot(x,y); [t,r]=cart2pol(x,y); subplot(1,2,2); t(122) polar(t,r); VI. előadás 16

17 Adatok leolvasása rajzról [x,y]=ginput Ha utána az egérrel az ábrára váltunk, majd tetszés szerint az ábra bizonyos pontjaira kattintunk az egér bal gombjával, akkor azon koordináták eltárolódnak az x és y vektorokban. A beolvasás végét az Enter billentyű lenyomása jelenti. [x,y]=ginput(n) Itt előre rögzítjük, hogy a beolvasandó pontok száma legyen n. [x,y,t]=ginput waitforbuttonpress Ebben az esetben azt is eltároljuk, hogy az ábrára az egér melyik gombjával katintottunk, ttt k illetve milyen billentyűt nyomtuk le időközben. Ez a t vektorban lesz tárolva. Háromgombos egér esetén a t vektorba 1 tárolódik a bal gomb lenyomása esetén, 2 a középső és 3 a jobb gomb lenyomásakor. Billentyű lenyomásakor, pedig az illető karakter ascii kódja tárolódik. Megállítja a Matlabot amíg egy billentyűt vagy egérgombot meg nem nyomunk VI. előadás 17

18 Példaprogram Egy ábrára a bal gomb lenyomásával rajzoljunk, addig amíg az egér jobb gombjával nem kattintunk a rajzra. figure; hold on axis([ ]); [x,y,t]=ginput(1); plot(x,y,'o'); xx=x; yy=y; while t~=3 [x,y,t]=ginput(1); plot(x,y,'o'); xx=[xx x]; yy=[yy y]; plot(xx,yy) end VI. előadás 18

19 Görbék rajzolása A háromdimenziós görbéket ugyanúgy rajzoljuk, mint a kétdimenziósakat. Az utasítás hasonló azaz a szintaktikája ugyanaz. plot3(x,y,z) plot3(x,y,z,str) Kirajzolja és egy vonallal összeköti az x, y, z vektorok által megadott összes (x i,y i,z i ) pontot a három- dimenziós koordinátarendszerben. A vektorok csak egyenlő hosszúak lehetnek. Az aktuális plot3 utasításban szereplő str sztring paraméterrel a rajz színét és a rajz vonaltípusát definiálhatjuk. plot3(x1,y1,z1,str1, Több grafikont készít ugyanabban a x2,y2,z2,str2,...) koordinátarendszerben, a megfelelő str1, str2,... színés vonaltípusok szerint. Ha nem adjuk meg a szín és a vonalfajtát, akkor a Matlab fogjamegválasztani g azt VI. előadás 19

20 Példaprogramok 1. Ábrázold a f(t)=(sin(t),t,cos 2 (t)) függvényt. t=0:0.1:8*pi; x=sin(t); y=t; z=cos(t).^2; plot3(x,y,z); grid on 2. Ábrázold a f(t)=(cos(4t)sin(t),sin(2t),t) függvényt. t=0:0.01:10*pi; x=cos(4*t).*sin(t); y=sin(2*t); z=t; plot3(x,y,z); grid on VI. előadás 20

21 Hálószerű felületek A Matlab a megadott háromdimenziós adatok alapján egy hálószerű felületet definiál a z koordináták alapján az x, y vektorok által meghatározott téglalaprács fölött. Egyenes vonallal l összeköti aszomszédos pontokat, t így olyan eredményt kapunk, mintha egy olyan hálót borítottunk volna a felületre, amelynek a csomópontjai megadott pontok, és csak a hálót látnánk. [u,v] v]=meshgrid(x,y) Két mátrixot állít elő, amelyek az x, y rácsrendszert definiálják. Haszna: összes lehetséges (u ij,v ij ) pontokkal definiált rácson z=f(u,v) utasítással pontonként értékeket definiálhassunk. mesh(z,c) mesh(x,y,z,c) Kirajzolja a z mátrix hálós rajzát. Ekkor a rácsozatot az (i,j) mátrixindexek definiálják, a függvényértékek a mátrix z ij elemei. A c paraméterben a színmátrixot adhatjuk meg. Kirajzolja a z mátrix hálós rajzát a c mátrixnak megfelelő színekkel, csak most a rácsozatot az (x ij,y ij ) pontpárok definiálják. (ha x hossza m, y-e n, akkor zmxn-es mátrix) meshc(...) h( Ugyanolyan hálós rajzot készít, mint ita mesh, csak itt még a grafikon alá az x, y síkra egy szintvonalrajz is készül VI. előadás 21

22 Példaprogramok 1. Ábrázold a következő felületet: 2. Ábrázold a következő felületet: z=sin(x 2 +y 2 ) z=x 3 cos(y) [x,y]=meshgrid(-2:.01:2); [x,y]=meshgrid(-10:.1:10); z=sin(x.^2+y.^2); ^2); z=x.^3.*cos(y) mesh(x,y,z) mesh(x,y,z) VI. előadás 22

23 Felületek rajzolása surf(x,y,z,c) surfc(x,y,z,c) pcolor(z) pcolor(x,y,z) fill(x,y,c) fill3(x,y,z,c) Megrajzolja az (x ij,y ij,z ij ) pontokra illeszkedő felületeket. Ha x, y vektorok hossza m és n, akkor z mátrixnak mxn-esnek kell lennie, a felületeket az (x i,y j,z ij ) pontok definiálják. Ha az x, y paraméterek hiányoznak, a Matlab egyenletes téglalaprácsot l t vesz fl fel. c aszínmátrix. Kirajzolja még a szintvonalakat az xy síkban a felület alá. A z mátrix színes rajzát készíti el úgy, hogy a mátrix minden z ij elemének egy színt feleltet meg, és ezt ábrázolja az (i,j) rácsozaton. Egy kiszínezet két- illetve háromdimenziós poligont rajzol. A poligon csúcsait az x, y vektorok határozzák meg, a c adja meg a kitöltés színét VI. előadás 23

24 Példaprogramok 1. Ábrázold a következő felületet: z=sin(x 2 +y 2 )/(x 2 +y 2 ) [x,y]=meshgrid(-4:0.05:4); z=sin(x.^2+y.^2)./(x.^2+y.^2); ( y ); surfc(x,y,z) shading interp 2. Ábrázold a következő felületet: z= (x 2 -y 2-1) (x 2 -y 2 +1) [x,y]=meshgrid(-4:0.1:4); z=(x.^2-y.^2-1).*(x.^2-y.^2+1); ( y ); surf(x,y,z) shading interp VI. előadás 24

25 Pcolor parancs Egy 4x4-ös rácsot szinez ki, veletlenszerűen. [x,y]=meshgrid(1:5) c=fix(rand(5)*16); pcolor(x,y,c) VI. előadás 25

26 Fill és fill3 parancsok subplot(2,1,1); x=[1 3 2]; y=[ ]; fill(x,y,'b') subplot(2,1,2) B=[2 2 0]; A=[1 1 0]; C=[3 1 0]; D=[ ]; fill3([a(1),b(1),c(1)],[a(2),b(2),c(2)],... [A(2) B(2) C(2)] [A(3),B(3),C(3)],'b') hold on fill3([c(1),a(1),d(1)],[c(2),a(2),d(2)],... [C(3),A(3),D(3)], 'k') k) fill3([a(1),b(1),d(1)],[a(2),b(2),d(2)],... [A(3),B(3),D(3)],'c') fill3([d(1),c(1),b(1)],[d(2),c(2),b(2)],... [D(3),C(3),B(3)],'m') ') grid on VI. előadás 26

27 Animációk készítése 1) Készíts egy programot, ahol egy körön mozogjon egy pont. x = -pi:.1:pi; for k=1:length(x) plot(cos(x),sin(x)); hold on plot(cos(x(k)),sin(x(k)),'*r'); hold off axis([ ]); pause(0.1) end 2) Készíts az előző feladathoz egy animációt (avi állományt). mov = avifile('e4.avi') x=-pi: -pi:.1:pi; for k=1:length(x) plot(cos(x),sin(x)); hold odon plot(cos(x(k)),sin(x(k)),'*r'); hold off axis([ ]); F = getframe(gca); mov = addframe(mov,f); end mov = close(mov); VI. előadás 27

28 Körön mozgó pont x = -pi:.1:pi; for k=1:length(x) plot(cos(x),sin(x)); hold on plot(cos(x(k)),sin(x(k)),'*r'); hold off axis([ ]); F = getframe(gca); nev=strcat('fnev',num2str(k+1000),'.jpg'); imwrite(f.cdata,nev); end VI. előadás 28

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐRENDSZER

ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐRENDSZER my House Az én házam ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐRENDSZER Felhasználói kézikönyv myhouse-1 myhouse-2 my House Az én házam ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐRENDSZER Felhasználói kézikönyv DesignSoft Kft. myhouse-3 myhouse-4 1 Követelmények

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben

Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben Közönséges differenciálegyenletek megoldása Mapleben Differenciálegyenlet alatt egy olyan egyenletet értünk, amelyben a meghatározandó ismeretlen egy függvény, és az egyenlet tartalmazza az ismeretlen

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos.

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos. INFORMÁCIÓ ÁBRÁZOLÁS 02. tétel (SZÁM, LOGIKAI ÉRTÉK, SZÖVEG, KÉP, HANG, FILM STB). 2. TÉTEL Adat: A bennünket körülvevő mérhető és nem mérhető jellemzők a világban. - mérhető: hőmérséklet, távolság, idő,

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

4. Vonalas objektumok digitalizálása. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét.

4. Vonalas objektumok digitalizálása. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét. Geoinformatika a környezetvédelemben 1 4. Vonalas objektumok digitalizálása Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét. Ebben a gyakorlatban: megtanuljuk a vonal fedvények létrehozását,

Részletesebben

A Google Earth felhasználása a térképek készítésében

A Google Earth felhasználása a térképek készítésében A Google Earth felhasználása a térképek készítésében A Google Earth-ben lehetőségünk van arra, hogy pontokat, vonalakat, poligonokat rajzoljunk meg úgy, ahogyan azt a geoinformatikai rendszerekben megszoktuk.

Részletesebben

Lépcsőszerkesztő. myhouse LÉPCSŐSZERKESZTŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Lépcsőszerkesztő. myhouse LÉPCSŐSZERKESZTŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV myhouse LÉPCSŐSZERKESZTŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV DesignSoft 1067 Budapest Csengery u. 53 Tel.:269-1206 Fax:332-7777 www.designsoftware.com 1 2 1. Egyedi lépcső szerkesztése A programban lehetőség van egyedi

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

6. Differenciálegyenletek

6. Differenciálegyenletek 312 6. Differenciálegyenletek 6.1. A differenciálegyenlet fogalma Meghatározni az f függvény F primitív függvényét annyit jelent, mint találni egy olyan F függvényt, amely differenciálható az adott intervallumon

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben