Matematika kompetencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika kompetencia"

Átírás

1 Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné

2 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem és memóriafejlesztés 1. modul 4. Ismerkedés a tankönyvcsaláddal Tájékozódás a gyerekek beszédkészsége és számfogalma felől Ki meddig tud számolni? Számlálgatások az osztályteremben kommunikáció, tájékozódási képesség utasítás követés, figyelem, szabálykövetés, ritmusérzék, sorrendtartás, számlálás tájékozódás szűkebb környezetben, szokásrend kialakítása; és páros munka közös, emlékezetfejlesztés adott utasítás követése; figyelem tartóssága, viszonyokban való tájékozódás. közös, megfigyelés megfigyelés bemutatás, matematika doboz számolókorong, számolópálcika tanterem, taneszközök, gyerekek Sokszínű matematika 1. félév 5. Élőlények, tárgyak csoportosítása közös és eltérő tulajdonságok alapján Összehasonlítások megadott szempontok szerint Álló egyenes vázolása, írása összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, megfigyelőképesség fejlesztése, nagymozgás és finommotorika fejlesztés közös, páros, gyereke, játékok, taneszközök, S. m.: 6. old.

3 6. Halmazok számosságának megállapítása Megfigyelőképesség fejlesztése Színismeret felmérése Ritmikus soralkotások színezéssel Fekvő egyenes vázolása, írása 7. Tájékozódás térben és síkban Bal, jobb irányok gyakorlása Ferde, egyenes vázolása, írása 8. Tájékozódás térben és síkban Irányok felismerése, megnevezése Viszonyszavak helyes használata: alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött Relációjelek vázolása, írása 9. Tájékozódás fejlesztése, gyakorlása Sor, oszlop fogalom bevezetése Események időrendjének megállapítása Megfigyelőképesség fejlesztése, ritmus, memória mozgásfejlesztés, finommotorika tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása, különböző érzékszervek együttműködése; tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozás, különböző érzékszervek együttműködése; azonosítás, megkülönböztetés; irányok, tudatosítása téri és időbeli tagolás. történések megfigyelése, téri és időbeli tájékozódás közös, csoportos, páros, játék csoportos, páros játék közös; kiscsoportos vagy páros bemutatás, játékok, beszélgetés beszélgetés bemutatás rajz leolvasása, tárgyi tevékenység korongok, gyöngyök, vázoló lapok. S. m.: 7. old. kedvenc játéktárgyak; taneszközök, vázoló lap, S. m.: 8. old. játékok, taneszközök, vázoló lap, S. m.: 8-9. old. képek az időbeli sorba rendezéshez S. m.: old.

4 10. Tárgyak összehasonlítása méret szerint I. Ellentétpárok gyakoroltatása: kicsi nagy, alacsony magas, rövid hosszú Bal, jobb irányok gyakorlása Eddig tanult vonalak gyakorlása 2. modul 11. Tárgyak összehasonlítása méret szerint II. Ellentétpárok gyakoroltatása: rövid hosszú, széles keskeny, vékony vastag Igaz állítások megfogalmazása képek segítségével A + jel vázolása, írása 2. modul Tárgyak összehasonlítása alak szerint Különbözőség, azonosság felismerése Hasonló, ugyanolyan fogalma tudattalan észlelések tudatosítása; emlékezetbe vésése, felidézése a megfigyelés tudatosabbá tevése; kifejezése szavakkal is; állítások igazságáról való döntés; érzékelés izommozgással; nagytesti mozgás és finommotorika; szem kéz koordináció érzékelés, észlelés pontosságának és tudatosságának fokozása; induktív mozzanatok; tapasztalatszerzés azonosítás, megkülönböztetés összképben, egyedi tulajdonságok kiemelése, azonosítás, megkülönböztetés; irányok tapasztalás, páros játékok és páros és páros tapasztalatszerzés becslés, mérés, vita becslés, mérés, beszélgetés gyerekek, különböző hosszúságú papírcsíkok, fonalak S. m.: old. különböző vastagságú taneszközök, különböző szélességű papírcsíkok, vázoló lap S. m.: old. játékok, építőkockák, logikai lapok, S. m.: old.

5 Ismerkedés a matematikaórán használt eszközökkel: a logikai készlettel Szétválogatások, csoportosítások a logikai lapok tulajdonságai alapján Építés szabadon, majd szabályok szerint Formareprodukciós képesség megfigyelése = vázolása 37. modul Játék a logikai lapokkal Logikai lapok felismerése jelrendszer alapján A hullámvonal vázolása 37. modul Ismerkedés a színesrúd készlettel Színek, színárnyalatok átismétlése Építés színesrúdból 37., 38. modul Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma párosítással Halmazok számosságának megállapítása megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése, egyedi tulajdonságok kiemelése, alkotóképesség, megfigyelés utasítás követése; figyelem tartóssága, matematikai tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, matematikai játékok összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, ellenőrzés, kommunikáció tájékozódás a világ viszonyairól; észlelés globális látással páros, frontális irányítással, páros, páros munka, közös megbeszélés közös, csoportos páros, vita vita logikai készlet, vázoló lap S. m.: old. logikai készlet, vázoló lap, S. m.: 20. old. elkészült építmények, színesrúd S. m.: 21. old. gyerekek, dió vagy mogyoró, alma, körte, banán,

6 3. modul szilva, műanyagtál S. m.: 22. old. Lépések tevékenységek Halmazok összehasonlítása: több, kevesebb < és > jel bevezetése, fogalmának használata, és írásának gyakorlása 3. modul logikai gondolkodás előkészítése, megítélés összehasonlítás, számfogalom előkészítése, megfigyelés pontosítása jelek használatba vétele frontálisan irányított, páros vita gyerekek, az elmúlt órán használt gyümölcsök (dió, mogyoró, alma, körte, banán, szilva), korongok, papírlap, piroskék színes ceruza, jelkártyák S. m.: 23., 26. old. 24. Ugyanannyi fogalma párosítással Az = jele, fogalma, írásának gyakorlása Halmazok összehasonlítása <, > és = jelek használata 3.modul viszonyokban való tájékozódás, a megfigyelőképesség fejlesztése frontálisan irányított, páros vita mint az előző órán, vázoló lap S. m.: old.

7 Eddig tanult fogalmak gyakorlása, alkalmazása Több-kevesebb-ugyanannyi leolvasása ~ vonal vázolása, írása négyzetrácsba tájékozódás a világ viszonyairól, szám kommunikáció, együttműködés csoportos, 27. Szintfelmérés Téri tájékozódás, relációk A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA játék magyarázat, ellenőrzés játéktárgyak, taneszközök, korong, pálcika, színes rudak, S. m.: old. szintfelmérő feladatlap 28. Ismerkedés a számok jelével 5- ig Számképek megfigyelése Az 1 számfogalmának kialakítása, számképe, számjegye 6., 9. modul A 2 számfogalma, számképe, számjegye 6., 9. modul tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése frontális. rajzok, vázoló lap S. m.: old. magvak, tálcák S. m.: old.

8 Az 1 és 2 számfogalmának mélyítése Számkép, számjegy egyeztetése Relációk adott számosságú halmazok között Az 1 és 2 számjegyírásának gyakorlása 5. modul 33. A 3 számfogalma, számképe, számjegye 6., 9. modul Halmazok számosságának megállapítása Számok helye a számegyenesen Az eddig tanult számjegyek írása 5., 10. modul 36. A 4 számfogalma, számképe A 4-es számjegy vázolása 6., 9.modul absztrahálás, számlálás, összehasonlítás, figyelem, számlálás tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése összefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, csoport,, csoportos rajzok, füzet gyümölcsök, zöldségek, tálcák S. m.: old. befőttes gumi, dió, mogyoró, füzet gyöngyök, tálkák S. m.: old.

9 finommotorika, fejlesztése Lépések tevékenységek Számok nagyságrendjének megállapítása párosítással A 4-es szám gyakorlása 10. modul Az 5 számfogalma, számképe Számkép, számjegy egyeztetése Az 5 írása 6., modul 41. Gyakorlás. Relációk halmazok között A számok helye a számegyenesen Számlálgatások A számjegyírás gyakorlása 5. modul 42., 45., Az üres halmaz fogalma A 0 számjegy írása Számlálgatások az 5-ös viszonyokban való tájékozódás, összefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel, tapasztalatszerzés tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése valóság, fogalom és jel kölcsönös megfeleltetése, az emlékezés fejlesztése, számmemória formálása. tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, frontális 1 frontális. frontális. Frontális. szívószálak, befőttes gumi, füzet korongok, szívószálak S. m.: old. gyerekek, számolópálcika, füzet tevékenykedte játékok, S. m.:42-43.old.

10 számkörben 6., 9. modul Lépések tevékenységek 46. Számkép, számjel egyeztetésének gyakorlása Számok nagyságviszonyának megállapítása Relációs jelek használata a tanult számok viszonylatában 10. modul 43. Számok bontása A bontás fogalmának bevezetése Bontások kirakása, leolvasása képekrõl A + jel értelmezése 7. modul 44. Bontás gyakorlása az 5-ös számkörben Számtannyelv leolvasása korongok és színesrúd segítségével Kéttagú bontások 7. modul 47. Bontás gyakorlása az 5-ös számkörben Három tagra bontás figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése problémamegoldás, tevékenységgel játék során, figyelem, pontos utasításkövetés, tudatos emlékezet, számlálás figyelem, számfogalom, absztrahálás, indukció, számlálás, összehasonlítás, fonommotorika figyelem, számfogalom, absztrahálás, indukció, számlálás, összehasonlítás, fonommotorika figyelem, számfogalom, absztrahálás, indukció, számlálás, haladási tempó páros, frontálisan szervezett frontálisan szervezett frontálisan szervezett tés megbeszélés megbeszélés megbeszélés írásvetítő, babszemek, tálkák, füzet, feladatlap játékok, gyöngyök, S. m.: old. játékok, számolópálcikák S. m.: 46. old. játékok, gyöngyök, számolópálcikák

11 Leolvasás rajzról, színezés bontott alaknak megfelelõen 7. modul Lépések tevékenységek 48. Számok bontott alakjának rögzítése elvonatkoztatott szinten Bontott alakú számok a számegyenesen Relációk bontott alakú számok között 10. modul 49. Összeadás egyesítéssel Képről összeadások leolvasása A + és az = jel tudatosítása 17. modul 50. Összeadás hozzátevéssel Képekről történetek mesélése, lejegyzés számtannyelven Az összeadás tagjai felcserélhetők 17. modul 51. Az összeadás gyakorlása az 5- ös számkörben Két- és háromtagú összeadások megoldása összehasonlítás, fonommotorika logikai gondolkodás alapozása Változás felismerése, kifejezése rész-egész, algoritmus követése, történések megfigyelése a gyerekek közvetlen környezetében tájékozódás időben és a világ viszonyai között, számlálás, számolás, induktív mozzanatok Összefüggés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel. Algoritmus követése. haladási szintnek megfelelően majd páros csoportos, páros, beszélgetés beszélgetés kirakás, rajzolás, megbeszélés S. m.:47. old. írásvetítő, babszemekszám kártyák, számegyenes, feladatlap gyerekek, taneszközök, korongok S. m.: old. gyerekek, képek, számolópálcika S. m.: old. korongok, számolópálca, számkártyák S. m.: old.

12 52. Szóbeli számolási készség fejlesztése A kivonás műveletének elõkészítése Történetek alkotása képekrõl 17. modul 53. A kivonás fogalma A kivonás jele Kivonás elvétellel 13. modul 54. A kivonás műveletének gyakorlása az 5-ös számkörben A szóbeli számolási készség fejlesztése 13. modul 55. Az összeadás és a kivonás kapcsolata Az összeadás és a kivonás egymásnak inverz művelete 18. modul induktív és deduktív mozzanatok, szövegértés, szövegértelmezés, számlálás tudatos kommunikáció, absztrahálás figyelem, emlékezet, összességlátás, tapasztalatok megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerű matematikai szaknyelven ritmusérzék, szerialitás, számlálás, tudatos kommunikáció, absztrahálás tájékozódás az időben, megfigyelő képesség, a változás irányának tudatosítás, tevékenység és megfordításuk, a jelek tudatosítása és kooperatív, frontálisan irányított, páros beszélgetés vita, leolvasás, tapasztalat megfogalmazása gyerekek, képek, játékok S. m.:54. old. képek, gesztenyék S. m.:55. old. képek, korongok, taneszközök S. m.:56. old. Gyerekek, táblai applikációs képek, S. m.:57. old.

13 használata Lépések tevékenységek 56. Egyszerű szöveges feladatok megoldása Az összeadás és kivonás műveletének gyakorlására 16., 19. modul 57. Képekről műveletetek leolvasása Összeadások és kivonások gyakorlása Számolási rutin fejlesztése 58. A 6 számfogalma, számképe, számjegye és írása A 6 bontása Összeadás, kivonás, pótlás a 6- os számkörben 13., 15. modul 59. A 7 számfogalma, számképe, számjegyének írása 21. modul számemlékezet, absztrahálás, megfigyelőképesség, ítélőképesség, tájékozódás az időben, együttműködés, összefüggések felismerése szövegértés (közlés, utasítás, kérdés értése, megfogalmazása), történések megfigyelése a gyerekek közvetlen környezetében, tudatos összehasonlítás, számlálás, logikai gondolkodás auditív észlelés, kommunikáció, emlékezés, tájékozódás térben, haladási tempó kooperatív, páros irányított Kooperatív, páros, differenciált rétegek páros, frontális. szóforgó, kerekasztal megbeszélés megbeszélés logikai lapok, alma, dió, kosár, képek, füzet S. m.:60. old. játékok, korongok, számolópálcák, feladatlapok, S: m.: 66. old. számolópálca, színesrúd, füzet S. m.: 71. old. korongok, számolópálciká, vázoló lap S. m.: 74. old

14 A 7 bontása Összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása Sorszámnevek a 7-es számkörben 21. modul 63. I. Tudásszintmérő feladatlap megírása globális számfogalom alakítása, rendszerezés, analízis, szerialitás nagymozgás, szám- és mennyiségfogalom alakítása, figyelem, absztrahálás, matematikai nyelv használata, összességlátás, finommozgás, önellenőrzés, absztrahálás, együttműködés Szövegértés (közlés, utasítás, kérdés értése, megfogalmazása). Összefüggés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel. Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. páros és munka felfedezés, megbeszélés magyarázat, önálló tevénykedés tanulók teste, pénzérmék, színesrúd, termések, füzet, S. m.: 75. old. Tudásszintmérő feladatlap

15 64. A 8 számfogalma, számképe, számjegyének írása 23. modul 65. A 8 bontása Összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása Nyitott mondatok bontott alakú számokkal Számszomszédok Sorszám gyakorlása 23. modul 66. Gyakorlás: a 6; 7; 8 számfogalmának mélyítése Nyitott mondatok megoldása A számjegyírás gyakorlása 24. modul A 9 számfogalmának tudatosítása, számképe, számjegye és írása 26. modul tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése viszonyokban való tájékozódás, öszszefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel. figyelem, megfigyelőképesség, rész és egész viszonya, vitakészség, kommunikáció, összefüggések, kapcsolatok felismerése, emlékezet fejlesztése, absztrakció tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, haladási tempó frontális. csoport és páros munka csoport, páros, munka frontális. mesehallgatás, megfigyeltetés, rajzos ábrázolás problémamegoldás, megbeszélés mese, képek, korongok, játékok, termények, vázoló lap, S. m.: 78.. old. tanulók teste, számolópálca, korongok, színesrudak, számvonal, számegyenes, füzet, S. m.: 79. old. gemkapocs, gombok, feladatlapok, füzet gyerekek, apró tárgyak, színesrúd, számegyenes,

16 69. A 9 kéttagú összegalakjai A 9 bontása, pótlása Hibás összeg javítása Váltakozó különbségű sorozat folytatása 26., 27. modul A 10 számfogalmának kialakítása, számképe, számjegye és írása 28. modul Pénzhasználat gyakorlása az 5-ös számkörben 74. A 10 bontása, összeg- és különbségalakjai Pótlások a tízes számkörben nagymozgások, finommotorika, fejlesztése figyelem, emlékezet, számlálások, számok felfogása összképben és tagoltan tudatos emlékezet, együttműködés tájékozódás a világ viszonyairól, számlálás, figyelem, absztrahálás, nagymozgások, finommotorika, fejlesztése A változások felismerése, értelmezése tárgyi tevékenységek alapján. A képzelet fejlesztése a valóság és a matematika kapcsolatának felfedezésével. figyelem, memória, számlálás, szerialitás, ritmusérzék, mozgás, páros, Frontális. frontálisan irányított páros, gyakorlás, vázoló lap, S. m.: 80. old. gyerekek, számegyenes, babszemek, füzet, S. m.: 81,. old. gyerekek, hurkapálcák, vázoló lap, S. m.: 82. old. játékpénz S. m.: 61. Old. képek, korongok, dobókocka,

17 A helyi érték fogalmának előkészítése 28. modul Lépések tevékenységek 75. A pótlás fogalma Pótlás cselekvéssel Rajzok kiegészítése: a pótolandó megjelenítése 76. Műveletek lejegyzése képekről Láncszámolás Nyitott mondatok megoldása 29. modul beszéd, gondolkodás összekapcsolása, koncentráció, szabálytartás, mozgáskoordináció, együttműködés Konkrét tárgyi tulajdonságok és összefüggések megfigyelése, (kirakásban, képen, mozgássorban), a tanult matematikai kifejezéseknek való megfeleltetése. mozgás, beszéd, gondolkodás összekapcsolása, koncentráció, szabálytartás, együttműködés tulajdonságok igazságának eldöntése összefüggések felismerése, összehasonlítás, logikus gondolkodás páros, csoportos, páros, vita tapasztalat megfogalmazása cselekedtetés, beszélgetés füzet, S. m.: 83. old. termések, korongok S. m.:58. old. gyerekek, applikációs képek, füzet

18 77. Gyakorló feladatok a 10-es számkörben Számkép-számjegy egyeztetése Számok tulajdonságai: számszomszédok; legkisebb, legnagyobb; páros, páratlan szám Növekvő és csökkenő számsorozatok 29. modul 78. Műveletek gyakorlása a 10-es számkörben: összeadás, kivonás, pótlás Számok és műveletek közötti relációk 30. modul figyelem, emlékezet, összességlátás, számfogalom összefüggések felismerése, összehasonlítás, logikus gondolkodás összehasonlítás, megkülönböztetés, érzékszervek tudatos működtetése, összefüggések, számlálás, jelek értése, használata 79. II. Tudásszintmérő írása Szövegértés (közlés, utasítás, kérdés értése, megfogalmazása). Összefüggés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel. Algoritmus követése. Eljárásra való haladási tempó haladási tempó csoportos, páros, páros, munka megbeszélés gyakorlás, lejegyzés, ellenőrzés magyarázat, önálló tevénykedés papírbábok, gyerekek S. m.: old. gyerekek, székek, korongok, üres pálcikák vagy gyufaszálak, feladatlapok tudásszintmérő feladatlap

19 emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége ISMERKEDÉS A SZÁMOKKAL 20-IG 79. Számkörbővítés Ismerkedés a kétjegyű számokkal: Meg- és leszámlálások Számok helyi érték szerinti értelmezése Az órán tanult számjegyek írása 31. modul 80. Ismerkedés a kétjegyű számokkal 16-tól 20-ig Számjegyek írása Számok bontása tízesekre és egyesekre 31. modul 81. Számok írása, olvasása Egy- és kétjegyű számok fogalma Számok helye a számegyenesen becslés; téri tájékozódás megfigyelőképesség; érzékelés; számlálás, összességlátás tájékozódás a világ viszonyairól; számlálás; figyelem; összességlátás, becslés, számlálás, téri tájékozódás, emlékezet, összehasonlítás összehasonlítás, megkülönböztetés, ugyanannyivá tevés, válogatás, rendezés, induktív, deduktív páros, csoportos, páros, páros, megfigyelés; megbeszélés megfigyelés; megbeszélés gyerekek, számolópálcikák, gombok, számegyenes korong, napraforgó mag, színes gemkapcsok, számegyenes babszemek

20 32. modul lépések, következtetés Lépések tevékenységek 82. A számfogalom mélyítése a 20- as számkörben Egy- és kétjegyű számok csoportosítása, rendezése A sorszám fogalmának erősítése a 20-as számkörben Számszomszédok 32. modul 83. Műveletek tízesátlépés nélkül Kétjegyű számok összeadása és kivonása egyjegyű számmal, analógia alapján A pénzhasználat gyakorlása a kétjegyű számok körében Egy mennyiség többféle pénznemmel történő kifizetése 36. modul becslés, számlálás, sorba rendezés, sorozat elemeinek folytatása, szabályfelismerés, szabálykövetés, szempontváltás, szerialitás, figyelem összefüggések tevékenységgel, szóban, jelekkel, változás felismerése, kifejezése tevékenységgel (visszaváltoztatással) szavakkal, jelekkel. számlálás, számolás, összefüggéslátás, induktív, deduktív lépések; számrendszeres látás páros, páros, frontálisan irányított tevékenykedés problémamegoldás, megbeszélés számegyenesek számegyenes, S. m old. : játékpénz, S. m. 2. félév: 9. old. :

21 Kétjegyű számok nagyságrendje Halmazok számosságának megállapítása Számok helyi értéke Páros, páratlan számok Növekvő és csökkenő sorozatok Számszomszédok 32. modul 88. Kétjegyű számok pótlása tízesátlépés nélkül Szabályjátékok 36. modul A szám- és szöveges feladatok megoldása Differenciált feladatok 30. modul becslés, számlálás, sorba rendezés, sorozat elemeinek folytatása, szabályfelismerés, szabálykövetés, szempontváltás, szerialitás, figyelem szabályfelismerés, összefüggéslátás, induktív, deduktív lépések; analógiás gondolkodás összefüggések, jelek értése, használata, algoritmus követése haladási tempó páros, közös, páros, lejegyzés gyakorlás, lejegyzés, ellenőrzés számegyenesek gép S. m. 2.: old. : feladatlapok Tízesátlépéses összeadás előkészítése Számok bontásának gyakorlása Összeadás három taggal úgy, hogy az első két tag összege tíz 35. modul számlálás, számfelfogás, mozgás beszéd gondolkodás összehangolása, figyelem, rész-egész viszony felismerése, emlékezet, összefüggéslátás, Frontálisan irányított ; páros. játék. labda, számolópálca S. m : old. :

22 problémamegoldó képesség. Lépések tevékenységek Tízesátlépéses összeadás: 9-hez adunk A bontás megfigyeltetése Szöveges feladatok megoldása 50., 51. Modul számlálás, számfelfogás, mozgás beszéd gondolkodás összehangolása, figyelem, rész-egész viszony felismerése, emlékezet, összefüggéslátás, problémamegoldó képesség, szövegértés, analógiás gondolkodás. frontálisan irányított ; páros, bemutatás, gyakorlás. játék. labda, korongok, tíz korongképe (gyerekenként 1-1), füzet, feladatlap 96. Tízesátlépéses összeadás: 8-hoz adunk Szöveges feladatok megoldása 50., 51. modul 97. Tízesátlépéses összeadás: 7-hez adunk Szöveges feladatok megoldása 50., 51. modul számlálás, számfelfogás, figyelem, rész-egész viszony felismerése, emlékezet, összefüggéslátás, problémamegoldó képesség, szövegértés, analógiás gondolkodás számlálás, számfelfogás, figyelem, rész-egész viszony felismerése, emlékezet, összefügegész osztály frontálisan irányított ; páros, páros,, bemutatás, játék megbeszélés. labda, korongok, tíz korongképe ( gyerekenként 1-1), füzet, feladatlap labda, korongok, tíz korongképe ( gyerekenként 1-1), füzet,

23 98. Tízesátlépéses összeadás: 6-hoz adunk Szöveges feladatok megoldása 50., 51. modul gés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel analógiás gondolkodás Számlálás, számfelfogás, figyelem, rész-egész viszony felismerése, emlékezet, összefüggés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel, analógiás gondolkodás, logikus gondolkodás. páros, játék feladatlap labda, korongok, tíz korongképe ( gyerekenként 1-1), füzet, feladatlap 99. Eddig tanult tízesátlépéses összeadások gyakorlása Gyors számolás fejlesztése 100. Kétjegyű számok bontása Tízesátlépéses összeadás: 5-höz, 4-hez adunk hozzá Szöveges feladatok megoldása algoritmus követése emlékezés. önellenőrzés igénye és képessége Számlálás, számfelfogás, figyelem, rész-egész viszony felismerése, haladási tempó páros,, gyakorlás. páros,, gyakorlás játék korongok vagy számegyenes, S. m. 2.: old. labda, korongok, tíz korongképe ( gyerekenként 1-1), füzet,

24 50., 51. modul emlékezet, összefüggés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel, analógiás gondolkodás, logikus gondolkodás. gyakorlás feladatlap, számolópálca 101. Kétjegyű számok bontása Tízesátlépéses összeadás: 3-hoz, 2-höz adunk Szöveges feladatok megoldása 50., 51 modul számlálás, számfelfogás, figyelem, rész-egész emlékezet, összefüggés felismerése, megértése, analógiás gondolkodás, logikus gondolkodás páros,, játék. labda, korongok, tíz korongképe (gyerekenként 1-1), füzet, feladatlap, számolópálca Relációk bontott alakú számok között Nyitott mondatok megoldása Szabályjáték Összetett szöveges feladatok Tízesátlépéses összeadások gyakorlása Kétjegyű számok sorba rendezése Számszomszédok Sorozat szabályának megállapítása, kiegészítése Tízesátlépéses összeadások emlékezet, összefüggés felismerése, viszonyokban való tájékozódás. emlékezet, összefüggés felismerése, viszonyokban való tájékozódás, számok, mennyiségek közötti kapcsolatok, haladási tempó páros, páros, gyakorlás gyakorlás korongok vagy számegyenes, S. m. 2.: old. korongok vagy számegyenes, Sokszínű matematika: old.

25 Bontások összefüggések Lépések tevékenységek 113. A tízesátlépéses összeadás szintjének felmérése 114. A tízesátlépéses kivonás előkészítése Kétjegyű számból egyjegyű szám elvétele Tízből egyjegyű számok elvétele 52. modul 115. A tízesátlépéses kivonás előkészítése Több tag elvétele Két nyíl helyett egy 52. modul Emlékezet, összefüggés felismerése, viszonyokban való tájékozódás, számok, mennyiségek közötti kapcsolatok, analógiás gondolkodás, logikus gondolkodás. számolás, tájékozódás, műveletek értelmezése, műveletek kapcsola, összefüggéslátás, számolási készség számolás, tájékozódás a számok nagyság műveletek értelmezése, műveletek kapcsolatának felfogása, munka páros páros feladatlap megoldása bemutatás, ellenőrzés bemutatás, ellenőrzés Szintfelmérő feladatlap színes rudak, változtató kártyák színes rudak, változtató kártyák

26 összefüggéslátás, számolási készségviszonyairól, TÍZESÁTLÉPÉSES KIVONÁS 116. Kivonás tízesátlépéssel: 11-ből veszünk el 52. modul 117. Kivonás tízesátlépéssel: 12-bõl veszünk el 52. modul 118. A tízesátlépéses kivonás gyakorlása Számegyenesről feladatok leolvasása Szöveges feladatok megoldása 53. modul 119. Tízesátlépéses kivonás: 13-ból veszünk el 52. modul 121. Tízesátlépéses kivonás: 14-ből veszünk el 52. modul megértés, eljáráskövetés, számolási készség megértés, eljáráskövetés, számolási készség számlálás, számolás, összefüggésfelismerés, szövegértés, problémamegoldás, együttműködés megértés, eljáráskövetés, számolási készség megértés, eljáráskövetés, számolási készség haladási tempóban páros páros csoportos, páros páros magyarázat, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés magyarázat, magyarázat, taneszközök, korongok, számegyenes taneszközök, korongok, számegyenes képek, számegyenes, korongok S. m. 2.: taneszközök, korongok, számegyenes taneszközök, korongok, számegyenes

27 120., Lépések tevékenységek Gyakorlás Igaz, hamis állítások tízesátlépéses kivonásokkal Szabályjáték 53. modul Tízesátlépéses kivonás: 15-bõl, 16-ból veszünk el 52. modul 125. Tízesátlépéses kivonás: 17-bõl, 18-ból veszünk el 52. modul Sorozatok szabályainak megállapítása, sorozatok folytatása Nyitott mondatok megoldása Szabályjáték 53. modul Pótlás tízesátlépéssel Pótlás 2 lépésben 44. modul Pótlás tízes átlépéssel Pótlással megoldható szöveges feladatok megfigyelőképesség, következtetés, összefüggés felismerése, számtulajdonságok megértés, eljáráskövetés, számolási készség megértés, eljáráskövetés, számolási készség azonosítás, megkülönböztetés, rendszeralkotás, sorbarendezés, összefüggés-felismerés, önellenőrzés, számolás számlálás, számolás, összefüggéslátás számlálás, számolás, összefüggéslátás haladási tempóban haladási tempóban csoportos, páros páros páros, irányított csoportos, páros és irányított csoportos, páros és gyakorlás, ellenőrzés magyarázat, magyarázat, bemutatás, feladatvégzés, megbeszélés gyakorlás, ellenőrzés gyakorlás, képek, számegyenes, korongok S. m. 2.: korongok, számegyenes S. m. 2.: 36. korongok, számegyenes S. m. 2.: 37. számolópálca, számegyenes, korongok, füzet gyerekek ujjai, babszemek, számegyenes gyerekek ujjai, babszemek, számegyenes

28 modul ellenőrzés Lépések tevékenységek Összeadás, kivonás és pótlás gyakorlása a 20-as számkörben A pénzhasználat gyakorlása Műveletek lejegyzése képekről 45., 53. modul Az összeadás és kivonás inverz műveletek A kapcsolat megfigyeltetése számegyenes segítségével, illetve szabályjátékokon keresztül Nyitott mondatok megoldása 46., 53. modul Bűvös háromszögek, bűvös négyzetek megoldása Számolási rutin fejlesztése azonosítás, megkülönböztetés, rendszeralkotás, sorbarendezés, összefüggés-felismerés, önellenőrzés, számolás számolás, feladattudat, összefüggéslátás, induktív, deduktív lépések, együttműködés, A matematikai tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése matematikai játékok segítségével haladási tempóban páros, csoportos, páros, páros bemutatás, feladatvégzés, megbeszélés gyakorlás vita számolópálca, számegyenes, korongok, füzet S. m. 2.: gyerekek, számegyenes, feladatlapok S. m. 2.: 43.

29 MÉRÉSEK 142. Hosszúság mérése Ellentétpárok gyakoroltatása Összehasonlítások, összemérések Igaz, hamis állítások 8., 33. modul Hosszúságmérés különféle választott egységekkel Becslések és mérések összevetése 8., 33. modul 145. A hosszúság mértékegysége a méter A hosszúságmérés eszközei 146. Szám és szöveges feladatok megoldása a méter használatával 147. Tömegmérés Összehasonlítások, tömegmérések A tömegméréshez használt figyelem, becslés, mozgáskoordináció, finom mozgás, együttműködés, következtetések figyelem, becslés, mozgáskoordináció, finom mozgás, együttműködés, következtetések A becslés és mérés képességének fejlesztése Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok, összefüggések kifejezése. figyelem, becslés, összemérés, összehasonlítás haladási tempóban páros páros csoportos, páros páros, páros tevékenykedteté s színes rúd, papírcsík, fonal színes rúd, papírcsík, fonal méterrúd, mérőszalag, vonalzó, fonal, S. m. 2.: 46. méterrúd,. S. m. 2.: 47. alma, labda, teatasak, burgonya, tolltartó,

30 eszközök megismerése 8., 33. modul tankönyvek Lépések tevékenységek 148. Év végi felmérés: Számfogalom, számolási készség, összefüggések a huszas számkörben 149. Év végi felmérés: Számolási készség a huszas számkörben Mérések alkalmi és szabvány mértékegységgel A tömeg mértékegységének neve és jele (kg) 8., 33. modul 152. Számtani műveletek, szöveges feladatok a kilogramm mértékegység használatával Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. figyelem, becslés, összemérés, összehasonlítás számok, mennyiségek közötti kapcsolatok, összefüggések kifejezése. szöveges feladat megértése munka munka csoportos, páros páros, feladatlap megoldása feladatlap megoldása feladatlap feladatlap alma, labda, teatasak, burgonya, tolltartó, tankönyvek, kenyér, liszt, házilag készített kétkarú mérleg, konyhai mérleg füzet S. m. 2.: 51.

31 153. Űrtartalom mérése Összehasonlítások, összemérések Mérések alkalmi mértékegységekkel 8., 33. modul 154. A liter fogalma, jelölése Becslések a liter mennyiségéhez viszonyítva 8., 33. modul 155. Mennyiségek sorba rendezése Az űrtartalomméréshez kapcsolódó műveletek végzése Szöveges feladatok megoldása 156. Az idő mérése A hét napjai Időrend megállapítása: tegnapelőtt; tegnap; ma; holnap; holnapután kifejezések helyes használata 157. Az idő mérése Ismerkedés az órával Egész órák leolvasása, beállítása Időpont és időtartam megkülönböztetése figyelem, becslés, összemérés, összehasonlítás figyelem, becslés, összemérés, összehasonlítás Összefüggés felismerése, megértése szöveges feladat értelmezése időben való tájékozódás, rész-egész viszony A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. csoportos csoportos, páros Páros, páros tevékenykedte tés üvegkancsó, flakon, váza, kb. 30 db 1 dl-es pohár üvegkancsó, flakon, váza, 1 dl-es pohár S. m. 2.: zókártyák a hét napjaival, S. m. 2.: 55.. különböző órafajták, műanyag óra

32 GEOMETRIA 158. Vonalak csoportosítása, megnevezésük Síkidomok létrehozása 39. modul bemutatás, Síkidomok létrehozása nyírással Síkidomok csoportosítása, elnevezése 39. modul 161. Játék a tükörrel Szimmetrikus alakzatok felismerése, létrehozása 41. modul Hasonlóságok Nagyítás Parkettázás 39. modul tulajdonságok kifejezése válogatással, alkotókészség, összehasonlítás, figyelem, összehasonlítás tulajdonságok kifejezése válogatással, alkotókészség, összehasonlítás, figyelem, összehasonlítás figyelem, a megfigyeltek kifejezése szavakkal, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés tulajdonságok kifejezése válogatással, alkotókészség frontálisan irányított frontálisan irányított páros, frontálisan irányított frontálisan irányított bemutatás, tevékenykedteté s megbeszélés bemutatás, megbeszélés fonal, színes papírok fonal, színes papírok, logikai lapok tükör, báb logikai lapok szívószál, olló, ragasztó, mozaiklapok

33 Felhasznált irodalom: Árvainé Líbor Ildikó Langné Juhász Szilvia Szabados Anikó: Sokszínű matematika 1. (1. és 2. félév) - Mozaik Kiadó Tanmenet javaslat - Sokszínű matematika 1. - Mozaik Kiadó Kompetencia alapú programcsomag Matematika -

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra Matematika programterv nyújtott első évfolyam első év 120 óra Átdolgozta: Nagy Istvánné Jóváhagyta: Nagy Gábor Kőszeg, 2009. december TÉMAKÖR Tulajdonságok, relációk, állítások ( 1. modul ) Tájékozódjunk,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger,

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger, Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN Készítette: Kazamér Tiborné Csenger, 2009.11.17. Intézményünk vezetésének vezérgondolata tempora mutantur, ami annyit jelent:

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. globális észlelés a részletek kiemelődése. tájékozódás rajzolt ábrán. tájékozódás szűkebb környezetben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. globális észlelés a részletek kiemelődése. tájékozódás rajzolt ábrán. tájékozódás szűkebb környezetben Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika. matematikai eszközök

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika. matematikai eszközök MATEMATIKA (enyhe) A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TANMENET SOKSZÍNŰ MATEMATIKA

TANMENET SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANMENET SOKSZÍNŰ MATEMATIKA 1. osztály NAT 2012 MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 Készítette: MURÁTINÉ SZÉL EDIT tanító kiegészítette: Lénárd András 2015. 1. hét ÓRA TANANYAG 1. Ismerkedés a tankönyvcsaláddal

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 ÖSSZEHASONLÍTÁS Húzd át azokat, amelyek nincsenek a fenti képen! Karikázz be annyit,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

KOTTYÁN DÓRA,TÖRZSÖKNÉ PESKE EDINA

KOTTYÁN DÓRA,TÖRZSÖKNÉ PESKE EDINA TNMENET SOKSZÍNŰ MTEMTIK 1. évfolyam 2015/2016 KOTTYÁN D,TÖRZSÖKNÉ PESKE EDIN tanító 1 1. hét ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZK gyerekek iskolába kerüléskor nagy eltéréseket mutatnak mentális érettség tekintetében. Tapasztalhatunk

Részletesebben

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazok Képes különböző elemek közös tulajdonságainak felismerésére.

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó Társadalmi Megújulás Operatív Program : 79/325-422 Idő Tananyag, Tevékenység Fejlesztési képességek, készségek, célok 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megismerési

Részletesebben

Matematika 1. tanmenet. Heti 4 óra. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Matematika 1. tanmenet. Heti 4 óra. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Matematika 1. tanmenet Heti 4 óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, bevezetés a számok világába. Osvát Erzsébet: Első osztályosok

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TANMENET SOKSZÍNÛ MATEMATIKA

TANMENET SOKSZÍNÛ MATEMATIKA TANMENET SOKSZÍNÛ MATEMATIKA 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003 Készítette: MURÁTINÉ SZÉL EDIT tanító Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû bõvített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 1

Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 1 Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 1 Mozaik Kiadó - Szeged, 2003 Készítette: MURÁTINÉ SZÉL EDIT tanító Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Matematika 1. tanmenet Heti 5 óra Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Első osztályosok Ismerkedés, bevezetés a számok

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

MATEMATIKA 3.évfolyam Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144

MATEMATIKA 3.évfolyam Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144 MATEMATIKA 3.évfolyam Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144 A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

Molnárné Tóth Ibolya

Molnárné Tóth Ibolya 3.Óraterv(27.) A pedagógus neve: Molnárné Tóth Ibolya Műveltségi terület: Matematika Tantárgy: Matematika Osztály: 2. Az óra témája: Számkörbővítés 100-ig. Számfogalom mélyítése, a tízes számrendszer struktúrájának

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése

nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése Matematika A 1. évfolyam nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése 11. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 11. modul nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában A foglalkozások célja, tartama: A foglalkozásokon -12 gyerekkel- csak kismértékben a tananyag elmélyítésével foglalkozunk, inkább a problémamegoldó,

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 39 + 41 40 + 40 100 19 90 9 28 + 33 81 30 80 29 90 10 30 + 31 57 + 16 26 + 47 27 + 33 6 6 12 2 12 3 24 + 12 12 + 30 7 6 8 7 56 / 8 7 4 35 70 14 14 + 14 48. modul

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANMENET

SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANMENET 1. évfolyam 2018-2019. tanév Készítette: Dobos Emília NAT 2012 MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK A gyerekek

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben