Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez"

Átírás

1 Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002

2 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja Dinasztia Tankönyvkiadó 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/b Tel.: , Felelôs kiadó a kiadó ügyvezetô igazgatója

3 Matematika tanmenetjavaslat 2. osztály Kerettanterv szerint Idôkeret: 37 hét 148 óra (heti 4 óra) Az órák megoszlása: Év eleji ismétlés: 11 óra Mûveletek a 100 körében: 31 óra (összeadás, kivonás, pótlás) Szorzó- és bennfoglaló táblák: 42 óra Maradékos osztás: 17 óra Mérés, geometria, tükrözés; római számok: 13 óra A tört elôkészítése: 2 óra Év végi ismétlés: 16 óra Felmérések (elôkészítés, javítás is): 13 óra Érdekes feladatok: 3 óra

4 2. osztály 1. óra Ismerkedés a taneszközökkel. Tk. 4., 5. o. Beszélgetés a képrôl: számlálások, Mf. 4. o. 1., 2. igaz hamis állítások. korong Számok neve, számjegye. Soralkotás növekvô, csökkenô sorrendben. Páros páratlan számok. 2. óra Összeadás, kivonás a 10 körében. Tk. 6. o. Szöveges feladatok. Mf. 5. o. Bontott alak megjelenítése. Sorozatok. 3. óra Alapmûveletek a 10-es számkörben. Mf. 6. o. Számok helye a számegyenesen. Tk. 7. o. Sorozatok. Mit mond a kép? (+, ) számkártyák Szabályjáték: fele, duplája, vagy kétszerese. Igaz hamis állítások. Sorszám. 4. óra Többtagú összeadás és kivonás a 10 körében. Tk. 8. o. Összeadás leolvasása képrôl. Mf. 7., 8. o. Szöveges feladatok megoldása. Számok helye a számegyenesen. 5. óra Mérés, mérôeszközök, mértékegységek: Tk. 9. o. hosszúság, tömeg, ûrtartalom relációs jelek mérése. Át- és beváltások. Mf. 9., 10. o. Szöveges feladatok. A matematika csodái 1 2. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 6. óra Kétjegyû számok írása. Tk. 10. o. Kétjegyû számok bontása, tízesre, egyesre. korongok Mûveletek a 20 körében tízesátlépés nélkül. Mf. 11. o. 7. óra Összeadás tízesátlépéssel. Tk. 11. o. Összeg kiszámítása 2 lépésben. Mf. 12. o. 1., 2. Szöveges feladat. 8. óra Kivonás tízesátlépéssel: Tk. 12. o. a különbség kiszámítása 2 lépésben. Mf. 12. o. 3., 4. Szöveges feladat. 9. óra Mûveletek tízesátlépéssel. Tk. 13. o. Nyitott mondatok, szabályjátékok. számkártyák Barkochba. Mf. 13. o. 10. óra Az idô mérése: a hét napjai, Tk. 14., 15. o. napszakok, évszakok, hónapok. Mf. 14. o. 1., 2. Római számok 20-ig. Az idô mérése: az óra. Szöveges feladatok. 5

5 A matematika csodái 11. óra Mûveletek gyakorlása: szöveges Tk. 16. o. feladatok megoldása. Mf. 15. o. Gyakorlás az 1. osztály anyagából, a felmérés elôkészítése. 2. osztály 3 4. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 12. óra Év eleji felmérés. 1. sz. felmérés 13. óra Számok a 100-as számkörben. Tk. 17. o. Soralkotások 10-zel, 5-tel. 100-as tábla Mf. 16. o. számegyenes 14. óra Számok helye, nagyságviszonyai Tk. 18. o. a 100-as számtáblán. 100-as tábla Soralkotások egyesével. Mf. 17. o. Kétjegyû számok képzése. Relációk számok között. 15. óra Számok helye a számegyenesen. Tk. 19. o. Számok neve betûkkel, számjegyekkel, Mf. 18. o. számjegyírás. számegyenes Számok keresése adott számok között. 16. óra Számok szomszédai: Tk. 20. o. egyes és tízes szomszéd. számegyenes Növekvô és csökkenô számsorozatok alkotása. Mf. 19. o. 17. óra Páros páratlan számok. Tk. 21. o. Soralkotások páros illetve páratlan számokkal. számegyenes Nyitott mondatok. Mf. 20. o óra Kétjegyû számok bontása tízesre és egyesre. Tk. 22. o. Olvasás a korongos tábláról. 100-as tábla Kétjegyû számok megjelenítése Mf. 21. o. vonalas rajz segítségével. 19. óra Kétjegyû számok bontása tízesre Tk. 23. o. és egyesre játékpénzzel. játékpénz Gépjáték: bontás tízesre és egyesre. Mf. 22. o. Vonalas rajz lejegyzése számokkal, soralkotás, folytatás. 20. óra Mûveletek kerek tízesekkel: Tk. 24. o. bontás a korongos tábla segítségével. korongos tábla Bontások lejegyzése a füzetbe. Mf. 23. o. Reláció bontott alakú számok között.

6 2. osztály A matematika csodái 5 6. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 21. óra Mûveletek kerek tízesekkel: Tk. 25. o. összeadás játékpénzzel; számegyenes segítségével. játékpénz Szöveges feladat. Mf. 24. o. 22. óra Kerek tízesek összeadása a tábla segítségével. Tk. 26. o. Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége. számtábla Nyitott mondatok. Mf. 25. o. Szabályjáték-szabályalkotás. 23. óra Mûveletek kerek tízesekkel: Tk. 27. o. kivonás játékpénzzel, számegyenessel. számkártya Adott számnál kisebb illetve nagyobb játékpénz szám keresése. Mf. 26. o. 24. óra Mûveletek a 100-as számkörben. Tk. 28. o. Láncszámolás. korong, játékpénz Szöveges feladat. számtábla, Igaz hamis megállapítása számegyenes (láncszámolás). Mf. 27. o. 25. óra Pótlás kerek tízesekkel játékpénz Tk. 29. o. segítségével. játékpénz Számfeladatok pótlással. Mf. 28. o. 26. óra Gyakorlás. Mûveletek kerek tízesekkel. Tk. 30. o. Pótlás többtagú mûveletekkel. Mf. 29. o. Gépjátékok: valamennyivel több illetve kevesebb, fele, duplája. Szöveges feladat. 27. óra Hosszúságmérés: m, dm, cm. Tk. 31., 32. o. Mérôeszközök: méterrúd, mérôszalag, színesrúd. méterrúd, Mérés alkalmi egységgel: arasz, ujj stb. mérôszalag, színesrúd Mf. 30., 31. o. 28. óra Hosszúságmérés gyakorlása. Tk. 33. o. Relációk mértékek között. Mérôszalag Szöveges feladatok. Mf. 32. o. 29. óra Mûveletek a 100-as számkörben: számtábla kerek tízeshez egyjegyû adása. Tk. 34. o. Vonalas rajz készítése mûvelethez. Mf. 33. o. Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége. Szöveges feladat. 30. óra Teljes kétjegyû számhoz egyjegyû Tk. 35. o. adása játékpénzzel tízesátlépés nélkül. játékpénz, Az összeadás megjelenítése vonalas rajzzal. számtábla Nyitott mondat igazzá tétele. Mf. 34. o. 7

7 A matematika csodái 31. óra Kerek tízesbôl egyjegyû elvétele Tk. 36. o. korongos táblánés játékpénzzel számtábla, analógia alapján. játékpénz Mf. 35. o. 32. óra Kerek tízesbôl egyjegyû elvétele Tk. 37. o. játékpénz és számegyenes segítségével. játékpénz, Analógia alkalmazásának gyakorlása. számegyenes Szöveges feladat. Mf. 36. o. 33. óra Teljes kétjegyû számból egyjegyû Tk. 38. o. elvétele tízesátlépés nélkül. játékpénz Igaz hamis megállapítása. Mf. 37. o. Nyitott mondat. Szöveges feladat. 2. osztály 7 8. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 34. óra Mûveletek gyakorlása a 100 körében Tk. 39. o. tízesátlépés nélkül. Mf. 38., 39. o. Számsorozatok, szöveges feladat, szabályjátékok. 35. óra Ûrtartalom mérése: l, dl. Tk. 40. o. Mérés alkalmi egységgel. mérôeszközök: Mennyiségek összehasonlítása. l, dl, tejfölös pohár Mf. 40. o. 36. óra Ûrtartalom mérése: mennyiségek Tk. 41. o. sorba rendezése. Mf. 41. o. Szöveges feladatok mérésre. 37. óra Teljes kétjegyû számhoz kerek tízes adása, Tk. 42., 43. o. teljes kétjegyû számból játékpénz kerek tízes elvétele pénzzel, koronggal. (vonalas rajz) Mf. 42. o. 38. óra Gyakorlás: összeadás és kivonás Tk. 44. o. a százas számtábla segítségével. számtábla A mûveletek ellenôrzése fordított mûvelettel. Mf. 43. o. 39. óra Teljes kétjegyû számhoz egyjegyû Tk. 45. o. hozzáadása tízesátlépéssel két lépésben. Mf. 44. o. 40. óra Teljes kétjegyûbôl egyjegyû Tk. 46. o. elvétele tízesátlépéssel két lépésben. Mf. 45. o. 8

8 2. osztály 41. óra Teljes kétjegyûhöz egyjegyû adása, Tk. 47. o. kétjegyûbôl egyjegyû elvétele gyakorlás. Mf. 46. o. Szöveges feladat megoldása. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 42. óra Tömegmérés: kg, dkg. Mérések alkalmi egységekkel. Tk. 48. o. Mérôeszközök. Mf. 47. o. Gyakorlati mérések. 43. óra Tömegmérés gyakorlása. Tk. 49. o. Szám- és szöveges feladatok méréssel. Mf. 48. o. 44. óra Teljes kétjegyû számok összeadása Tk. 50. o. rajzzal, pénzzel, számtáblával. Mf. 49. o. játékpénz 45. óra Teljes kétjegyûek összeadása: Tk. 51. o. szám- és szöveges feladatok megoldása, Mf. 50. nyitott mondatok, korongok szabályjátékok. 46. óra Teljes kétjegyû számok elvétele Tk. 52. o. rajzzal, számos táblával. Mf. 51. o. 47. óra Gyakorlás: teljes kétjegyû számok Tk. 53. o. elvétele szám- és szöveges feladatok megoldásával. Mf. 52. o. Pótlások. 48. óra Gyakorlás: teljes kétjegyû számok Tk. 54. o. elvétele, hozzáadása. Mf. 53. o. A zárójel használata. 49. óra Gyakorlás a 100 körében. Tk. 55. o. A zárójel használatának gyakorlása. Mf. 54. o. 59. óra Felmérés: mûveletek a 100-as számkörben. 2. sz. Felmérés Mérések. 9

9 A matematika csodái 51. óra A szorzás értelmezése rajz, színesrúd Tk o. segítségével. Mf. 55. o. A szorzás leolvasása, jele. színesrúd 2. osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 52. óra A szorzás értelmezésének Tk. 58. o. leolvasásának, lejegyzésének gyakorlása. Mf o. 53. óra A bennfoglalás értelmezése rajz Tk. 59. o. segítségével. Mf. 58. o. 54. óra A bennfoglalás gyakorlása Tk. 60. o. színesrúddal, koronggal. Mf. 59. o. Kétszerese, fele megjelenítése tükörrel. színesrúd, Kétszerese, háromszorosa megjelenítése rajzzal. korong 55. óra A részekreosztás értelmezése rajz segítségével. Tk. 61. o. Megjelenítése rajzzal, lejegyzése. Mf. 60. o. Leolvasása, jele. 56. óra Szorzás, osztás, részekreosztás Mf. 61., 62. o. lejegyzése képek alapján. színesrúd A 10-es szorzó és bennfoglaló tábla elôkészítése színesrúddal. Szorzás 0-val. Szöveges feladatok megoldása. 57. óra A 10-es szorzó és bennfoglaló tábla értelmezése, Tk. 62., 63. o. felépítése. Mf. 63. o. Szöveges feladat, nyitott mondat, szabályjáték színesrúd megoldása. 58. óra A 10-es szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 64. o. Mûveletek lejegyzése képrôl. Mf. 64., 65. o. Nyitott mondatok. 59. óra Az 5-ös szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. 65. o. Számok szorzatának helye a számegyenesen. Mf. 66. o. Szöveges feladat. Szabályjáték. 60. óra Az 5-ös szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 66. o. Képolvasás: mûveletek lejegyzése. Mf. 67. o. Szám- és szöveges feladatok. Szabályjáték. 10

10 2. osztály A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 61. óra Gyakorlás: szorzás, osztás, pótlással. Tk. 67. o. Szöveges feladatok. Mf. 68. o. Relációk mûveletek között. Szabályjáték. Két nyíl helyett egy. Elmaradt feladatok pótlása. 62. óra A 2-es szorzó és bennfoglaló Tk. 68. o. tábla felépítése. Mf. 69. o. 63. óra A 2-es szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 69. o. Szám- és szöveges feladatok megoldása. Mf. 70. o. Két nyíl helyett egy. 64. óra Tanult szorzótáblák gyakorlása. Tk. 70. o. Két nyíl helyett egy. Mf. 71. o. Nyitott mondat. Szabályjáték. Zárójeles feladatok megoldása. 65. óra A 4-es szorzó és bennfoglaló Tk. 71. o. tábla felépítése. Mf. 72. o. Soralkotás négyesével. Szöveges feladat. 66. óra A 4-es szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 72. o. Összefüggések a 2-es és 4-es, az 5-ös Mf. 73. o. és 10-es szorzótáblák között. 67. óra Tanult szorzótáblák gyakorlása. Tk. 73. o. Szöveges feladat kitalálása képhez. Mf. 74. o. Mûveletek lejegyzése képrôl. Szövegesek lejegyzése. 68. óra Diagnosztizáló mérés a tanult szorzásokból. 4 sz. Tudáspróba 69. óra Gyakorlás a mérés alapján. 70. óra A 8-as szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. 74. o. Mf. 75. o. 11

11 A matematika csodái 71. óra A 8-as szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 75. o. Mûveletek alkotása képhez. Mf. 76. o. Szöveges feladat. 2. osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 72. óra Gyakorlás: szám- és szöveges Tk. 76. o. feladatok megoldása. Mf. 77. o. Összefüggések a 4-es és 8-as színesrúd szorzótáblák között. Mûveletek színesrudakkal. 73. óra Gyakorlás a félév anyagából. Összeadás, kivonás, pótlás a 100 körében. Soralkotások. Számok szomszédai. 74. óra Gyakorlás. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Szöveges feladatok megoldása. 75. óra Félévi felmérés. 3. sz. Felmérés 76. óra A felmérés értékelése, javítása. 77. óra Az idô mérése. Tk. 77. o. Az óra, perc. Mf o. Az óra leolvasásának gyakorlása. játékóra Negyed, fél, háromnegyed óra. 78. óra Az óra gyakorlása. Tk. 78., 79. o. Szöveges feladatok. játékóra 79. óra A 3-as szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. 80. o. Számfeladatok megoldása. Mf. 80. o. Képrôl mûveletek lejegyzése. 80. óra A 3-as szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 81. o. A szorzás ellenôrzése osztással. Mf. 81. o. Szöveges feladat szorzással. Szorzások pótlással. 12

12 2. osztály 81. óra Tanult szorzótáblák, bennfoglaló táblák gyakorlása. Tk. 82. o. Szabályjáték, nyitott mondat. Mf. 82. o. 1., 2. Szöveges feladatok szorzással, osztással. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 82. óra Gyakorlás: fejszámolás. Mf. 82. o. 3., 4., Elmaradt feladatok pótlása. 5. Nyitott mondatok, szabályjáték. Nyitott mondatok, szabályjátékok szorzással, osztással. Soralkotás: 3-szorosa, szorzás, osztás zárójellel. 83. óra A 6-os szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. 83. o. Képhez szöveges feladat alkotása. Mf. 83. o. 1. Szabályjáték. Zárójeles feladatok. 84. óra A 6-os szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 84. o. Összefüggés 3-as és 6-os szorzótáblák között. Mf. 83. o. 2., 3. Szöveges feladatok. 85. óra Tanult szorzások, bennfoglalások gyakorlása. Tk. 85. o. Számfeladatok megoldása. Mf. 84. o. Relációk mûveletek között. Nyitott mondat. Szöveges feladat. 86. óra Diagnosztizáló mérés: szorzótáblák, bennfoglalás. 5. sz. Tudáspróba 87. óra Gyakorlás a felmérés alapján. Hiányosságok pótlása. 88. óra A 9-es szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. 86. o. 1., 2., Soralkotás 9-ével. 3. Szorzás, osztás pótlással. Mf. 85. o. 1., óra A 9-es szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 86. o. 4. Szorzás, osztás alkotása adott számokkal. Tk. 87. o. 1., 2. A szorzat megfigyelése: tényezôk felcserélhetôsége. Mf. 85. o. 3., óra Tanult szorzások gyakorlása. Tk. 87. o. 3., 4., Nyitott mondatok szorzással. 5. Többszörözés játékpénzzel. Mf. 86. o. Szöveges feladatok. játékpénz 13

13 A matematika csodái 91. óra A 7-es szorzó és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. 88. o. 1., 2., Soralkotások 7-ével. 3., 4. Két nyíl helyett egy. Mf. 87. o. 1., 2. Pótlásos feladatok. 2. osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 92. óra A 7-es szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 88. o. 5., 6. Szöveges feladatok. Mf. 87. o. 3., 4. Számfeladatok pótlással. 93. óra A 7-es szorzó és bennfoglaló tábla gyakorlása. Tk. 89. o. 1., 2. Nyitott mondatok. Mf. 88. o. 1., 2. Szöveges feladatok. Számfeladatok gyakorlása. 94. óra Tanult szorzások gyakorlása. Tk. 89. o. 3., 4., Igaz hamis megállapítása szorzással, 5. osztással. Mf. 88. o. 3., 4. Szöveges feladatok. 95. óra Gyakorlás: tanult mûveletek. Szám- és szöveges feladatok megoldása. Elmaradt feladatok pótlása. 96. óra Gyakorlás: fejszámolás. Szorzás, osztás pótlással. Zárójeles feladatok. 97. óra Felmérés: szorzás, osztás. 4. sz. felmérés 98. óra A maradékos osztás megjelenítése, korong értelmezése, csoportosítással. Tk. 90. o. Az osztás tagjainak neve, a maradék megnevezése, Mf. 89. o. helye. 99. óra Osztás 2-vel, maradékok megkeresése. Tk. 91. o. Szám- és szöveges feladatok Mf. 90. o. megoldása. korong Ellenôrzése zárójeles feladattal óra Osztás 3-mal, maradékok. Tk. 92. o. Maradékosztályok. Mf. 91. o. Az osztás ellenôrzése. korong 14

14 2. osztály 101. óra Számok oszthatósága 2-vel és 3-mal. Tk. 93. o. Közös többszörös keresése (2-vel és 3-mal Mf. 92. o. is osztható) számegyenesen. Számok bontása szorzat és szám összegére óra Osztás 4-gyel, ellenôrzés. Tk. 94. o. Maradékok, maradékosztályok. Mf. 93. o. 2-vel is, 4-gyel is osztható korong számok keresése, számegyenesen. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 103. óra Osztás 5-tel. Maradékok megkeresése. Tk. 95. o. Maradékosztályok. Az 5-tel oszthatóság Mf. 94. o. szabálya. (0-ra és 5-re végzôdô 0 maradék) 104. óra Osztás 6-tal, az osztás ellenôrzése. Tk. 96. o. 1., 2. Maradékok megfigyelése. Mf. 95. o. 1., 2. Maradékosztályok képzése. korong 105. óra 3-mal és 6-tal is osztható számok keresése. Tk. 96. o. 3., 4. Szöveges feladatok. Mf. 95. o. 3., 4. Számok bontása szorzat és szám összegére óra Osztás 7-tel. Maradékok. Tk. 97. o. 1., 2. A számok maradékosztályok szerinti csoportosítása. Mf. 96. o. 1., 2. Összetett szabályjáték. korong 107. óra 2-vel és 7-tel is osztható számok keresése. Tk. 97. o. 3., 4., Szöveges feladat. 5. Mf. 96. o. 3., óra Osztás 8-cal. Maradékok, maradékosztályok. Tk. 98. o. 1., 2. Ellenôrzés. Mf. 97. o. 1., 2. Számok bontása: szorzat és szám összege. korong 109. óra Oszthatóság 2-vel, 4-gyel és 8-cal. Tk. 98. o. 3., 4. Közös többszörösök keresése számsorozatban. Mf. 97. o. 3., 4. Maradékosztályok szerinti csoportosítás. Szabályjáték óra Osztás 9-cel. Maradékok Tk. 99. o. 1., 2., megfigyelése. Ellenôrzése. 3. Maradékosztályok. Mf. 98. o. 1., 2. Szabályjáték. 15

15 A matematika csodái 111. óra 3-mal, 6-tal, 9-cel is osztható számok Tk. 99. o. 4. megkeresése. Mf. 98. o mal, 6-tal, 9-cel növekvô számsorozatok. Szöveges feladatok. 2. osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 112. óra Maradékos osztás gyakorlása Tk o. 1., 2., számfeladatok ellenôrzéssel. 3. Szöveges feladatok maradékok osztása. Mf. 99. o óra Maradékosztályok Tk o. 4. osztás 2-vel, 3-mal. Mf. 99. o. 2. Számok bontása szorzat és szám összegére. Szöveges feladat óra Maradékos osztás gyakorlása Tk o. 5., 6. szöveges feladatok megoldásával. Mf. 99. o. 3., 4. Szabályjáték. Számok csoportosítása maradékosztályokban: osztás 4-gyel, 5-tel óra Számok szorzása 10-nél nagyobb szorzóval. Tk o. 1., 2., Leírás két mûvelettel. 3. Relációk. Szöveges feladat. Mf o. 1., óra Szorzás 10-nél nagyobb Tk o. 4., 5. számmal gyakorlás. Mf o. 3., 4., Számok csoportosítása 5., 6. maradékosztályok szerint: osztás 8-cal, 9-cel óra Gyakorlás a szorzás, osztás témakörbôl: Mf o. 1., 2. számfeladatok pótlás szorzással, osztással. A témakörben elmaradt feladatok pótlása óra Gyakorlás a szorzás, osztás témakörébôl: Mf o. 3., 4. mûveletek kapcsolata maradékos osztás pótlással. A témakör elmaradt feladatainak pótlása óra Felmérés. 5. sz. felmérés 120. óra Római számok olvasása és írása 100-ig. Tk o. Az 50 és 100 megismerése. Mf o. 1., 2. 16

16 2. osztály A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 121. óra A római számok olvasásának és írásának Tk o. gyakorlása. Mf o. 3., 4. Kétjegyû számok írása római számmal óra Síklapok és térbeli testek megkülönböztetése. Tk o. Lapok megnevezése, igaz állítások. Mf o. Építés kis fehér kockával. 1., óra Papírcsíkból kocka készítése: Tk o. mérés, nyírás, ragasztás. Mf o. 1. Formák építése rudakból óra Szimmetrikus alakzat elôállítása hajtogatással, rajzolással. Tk o. Felismerésük alakzatokban. Mf o. 3., Tükrös alakzatok megjelenítése tükör 4., 5. segítségével: a tükör helye o óra A törtek elôkészítése. Tk o. A ketted (fél) és negyed rész elôállítása Mf o hajtogatással. Megadott törtrészek színezése óra A törtek elôkészítése. Tk o. A ketted, negyed, harmad, hatod részek Mf o megnevezése. Megadott törtrészek színezése óra Ismétlés: Soralkotások a 100-as számkörben. Tk o. 1., Számszomszédok. 2., 3. Páros páratlan számok. Mf o. 1., Számok alkotása számjegyekkel óra Ismétlés: Tk o. Számok bontása reláció 4., 5. bontott alak között. Mf o. Számok bontott alakjának helye a számegyenesen. 3., óra Ismétlés: Tk o. Összeadás, kivonás, pótlás kétjegyû számokkal 1., 2., 3. tízesátlépés nélkül és tízesátlépéssel. Zárójeles feladatok. A tagok felcserélhetôsége óra Ismétlés: Tk o. Nyitott mondatok összeadással és kivonással. 3., 4., 5. Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége. Mf o. Szöveges feladatok

17 A matematika csodái 131. óra Ismétlés: Tk o. Szabályjátékok önálló 1., 2., 3. szabályalkotás. Mf o. Szöveges feladatok osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 132. óra Összetett feladatok ismétlése: Tk o. szöveges feladat 4., 5. nyitott mondat Mf o. szabályjáték óra Mérések ismétlése: Tk o. hosszúságmérés Mf o. h.f. ûrtartalommérés tömegmérés óra Ismétlés: Tk o. Az idô mérése az óra. Mf o. A római számok ismétlése a 100 körében óra Szorzó és bennfoglaló Tk o. táblák ismétlése: Mf o es, 5-ös, 2-es, 4-es, 8-as. Számfeladatok. A feladatok ellenôrzése óra Szorzó és bennfoglaló táblák ismétlése: Tk o. 3-as, 6-os, 9-es, 7-es. Mf o Számfeladatok. A feladatok ellenôrzése óra Ismétlés: Tk o. Mûveletek szorzással és osztással. 1., 2., 3. Zárójeles feladatok. Mf o. A mûveletek ellenôrzése. 1., óra Ismétlés: Tk o. Képolvasás: négyféle mûvelet lejegyzése. 4., 5., 6., 7. Mûveletek alkotása adott számokkal. Mf o. A szorzás tényezôinek felcserélhetôsége. 3., óra Ismétlés: Tk o. Maradékos osztás. Maradékosztályok. 1., 2., 3. Számfeladatok megoldása, ellenôrzése. Mf o. Szöveges feladatok maradékos osztásra. 1., óra Ismétlés: Tk o. Nyitott mondatok szorzással és osztással. 4., 5., 6. Szöveges feladatok szorzással és osztással. Mf o. 3., 4. 18

18 2. osztály A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 141. óra Ismétlés: Tk o. Szabályjátékok szorzással és osztással. 1., 2., 3. Szöveges feladatok óra Ismétlés Tk o. Összetett feladatok: 4., 5. nyitott mondatok szabályjátékok szöveges feladatok óra Gyakorlás a felmérés elôkészítésére óra Tanév végi felmérés. 6. sz. felmérés 145. óra A felmérés értékelése óra Érdekes, játékos, feladatok, rejtvények. Számolási versenyek. 19

19 DI Készült a Grafika-Typopress Nyomdában 1101 Budapest, Monori u Telefon: , , Felelõs vezetõ Farkas Tamás ügyvezetõ igazgató A nyomda rendelkezik az ISO 9002 minõségbiztosítási tanúsítvánnyal

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Az új NAT fejlesztésterületeihez kapcsolódó eredménycélok Alapműveletek - Helyesen értelmezi a 10 000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és az egyenlő

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Előkészítés Tapasztalatszerzés: tevékenység eszközhasználat játék Az összeadás, kivonás típusai Változtatás Hasonlítás Egyesítés A típusok variánsai Fordított, indirekt szövegű feladatok

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Kedves Kollégák! A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Az új tanítói kézikönyvek már tartalmazzák a 11 felmérés javítókulcsait és az értékelési javaslatokat

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tananyagbeosztás: Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Intenzív matek 2. Feladatok a 100-as számkörben

Intenzív matek 2. Feladatok a 100-as számkörben x x Intenzív matek. Feladatok a 00-as számkörben Útmutató a füzethez Ez a füzet nagyon sokféle feladatot tartalmaz, amelyek segítségével a tanulók a 00-as számkörön belül gyakorolhatják és fejleszthetik

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK Számfogalom

JAVÍTÓKULCSOK Számfogalom JAVÍTÓKULCSOK Számfogalom Számok írása 1. a) 17 f) 260 b) 39 g) 422 c) 99 h) 668 d) 101 i) 707 e) 206 j) 999 2. a) tizennégy f) háromszázötven b) negyvennyolc g) ötszázkilencvenegy c) nyolcvanhét h) hétszázhúsz

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 39 + 41 40 + 40 100 19 90 9 28 + 33 81 30 80 29 90 10 30 + 31 57 + 16 26 + 47 27 + 33 6 6 12 2 12 3 24 + 12 12 + 30 7 6 8 7 56 / 8 7 4 35 70 14 14 + 14 48. modul

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

Forgács Tiborné Gál Józsefné TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái címû 2. osztályos taneszközcsaládhoz

Forgács Tiborné Gál Józsefné TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái címû 2. osztályos taneszközcsaládhoz Forgács Tiborné Gál Józsefné TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái címû 2. osztályos taneszközcsaládhoz Dinasztia Kiadó 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Felelõs szerkesztõ: Bihari Erzsébet Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó Társadalmi Megújulás Operatív Program : 79/325-422 Idő Tananyag, Tevékenység Fejlesztési képességek, készségek, célok 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megismerési

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000 gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3418/19.03.2013-es határozatszámmal

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 3

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 3 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 3 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 1. félév A kiadvány KHF/4632-14/2008. engedélyszámon 2008.12.16. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány érvényben levő anterv alapján készült, amely a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3418/19.03.2013-as határozatszámmal

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 49. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és tanuló Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 26 + 33 25 + 33 12 + 35 12 + 31 62 + 15 63 + 14 43 26 53 26 35 13 35 15 62 18 72

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét.

2, a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész öt tized e) Egymillió - hét. X 000 X00 X0 X X / /0 /00 / 000 Tízezres Ezres Százas Tízes Egyes Tize. vessző Tized Század Ezred Tízezred,, 0 7 a) Három ketted b) Háromszázkettőezer nyolcszázhét c) Két egész tizenöt század d) Két egész

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Számelmélet, algebra Számfogalom kialakítása Segítséggel képes a számokat tízesek és egyesek összegére bontani

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is!

Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Szorzás, osztás 1000-ig. A műveletek tulajdonságai 1. Hány pötty van Erika rajzán? Írj róla összeadást és szorzást is! Ha a zöld vonalak mentén lévő pöttyöket adod össze, akkor 5+5+5=, vagy 3 =. Ha a piros

Részletesebben

A szorzótáblák tanítása

A szorzótáblák tanítása KISS GÉZÁNÉ-ORBÁN LÁSZLÓNÉ-TAKÁTS BÉLA {Tanítóképző Intézet, Szombathely) A szorzótáblák tanítása A szorzó- és bentifoglaló táblák tanítása jelentős mértékben teszi lehetővé a tanulók gondolkodásának fejlesztését.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben