MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat"

Átírás

1 MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

2

3 bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz hamis állítások. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések alkalmazása. Az összehasonlítás képességének Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy két tulajdonsággal. A halmazszemlélet megalapozása. A gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Tk o.; Mf. I. 3. o. 2. Számok 100 ig A 100 as számkör ismétlése, számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása. Háromjegyű számok írása és olvasása. Egyszerű nyitott mondatok megoldása. Tk o.; Mf. I o. 3. Számok 100 ig Helyi, alaki és valódi érték értelmezése. Helyi értékes felbontások. Tk o.; Mf. I o. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések alkalmazása. Az összehasonlítás képességének Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy két tulajdonsággal. A halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Megértett állításokra, szabályokra való emlékezés. Tények közti kapcsolatok, viszonyok, összefüggések felidézése. Szöveghez és képhez matematikai modell keresése. Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. Állítás megfogalmazása. Állítás megértése, igazságának eldöntése. Problémamegoldó képesség. Kreativitás. Megfigyelés, azonosítás, megkülönböztetés, tulajdonságok kiemelése, állítások igazságának eldöntése. Számfogalom 100 as számkörben. Számok írása, olvasása 100 ig. Számnevek képzésének analógiája. Alaki, helyi és valódi érték. Számok képzése, bontása helyi érték szerint. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 4. Összeadás Összeadás és kivonás analógiák Számolási készség, rutin Fejszámolás: összeadás és kivonás.

4 és kivonás 5. Összeadás és kivonás 6. Összeadás és kivonás megfigyelésével. Kirakások játék pénzzel. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Tk. 8. o.; Mf. I. 7. o. Összeadás és kivonás analógiák megfigyelésével. Kirakások játék pénzzel. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Tk. 9. o.; Mf. I. 8. o. Összeadás és kivonás analógiák megfigyelésével. Kirakások játék pénzzel. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Tk. 10. o.; Mf. I. 10. o. 7. Szorzás és osztás A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. Tk. 11. o.; Mf. I. 10. o. Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Fejszámolás: összeadás és kivonás. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Fejszámolás: összeadás és kivonás. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Összefüggésekre épülő gondolkodás. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, szorzás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés.

5 Témák 8. Szorzás és osztás A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. A szorzás és az osztás kapcsolatának erősítése, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása. Tk. 12. o.; Mf. I. 11. o. 9. Szorzás és osztás A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. A szorzás és az osztás kapcsolatának erősítése, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása. Mf. I. 12. o.; Mf. kimaradt feladatai 10. A műveletek sorrendje A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 13. o.; Mf. I. 13. o. A fejszámolás biztonságos használata. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Műveletek közötti kapcsolatok: szorzás, osztás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés. Műveletek közötti kapcsolatok: szorzás, osztás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése.

6 Témák 11. Szöveges feladatok A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 14. o.; Mf. I. kimaradt feladatai 12. Megálló A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 15. o.; Mf. I. kimaradt feladatai Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése.

7 DIAGNOSZTIZÁLÁS, DIFFERENCIÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, TUDÁSPRÓBA 13. Tedd próbára a tudásodat! Diagnosztizáló mérés. 14. Gyakorolj! Differenciált gyakorlás a diagnosztizáló mérés után. 15. Gyakorolj! Differenciált gyakorlás a diagnosztizáló mérés után. Diagnosztikus eredményvizsgálat útján annak megállapítása, hogy a tanuló az aktuális követelményszintnek megfelelően a tanulási folyamatban hol tart. Mf. I. 14. o. A diagnosztizáló eredményvizsgálat kiértékelése után a tanuló differenciált egyéni képességfejlesztése egyénre szabott fejlesztés. Mf. I o. A diagnosztizáló eredményvizsgálat kiértékelése után a tanuló differenciált egyéni képességfejlesztése egyénre szabott fejlesztés. Mf. I o. Készség, képesség, feladattartás vizsgálata. Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Mennyiségek, számjegyek felismerése, egymáshoz rendelésének képessége. Számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Mennyiségek, számjegyek felismerése, egymáshoz rendelésének képessége. Számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés megértése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. Tényekre, helyzetre, eljárásra való emlékezés. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Rendszerezés, kombinativitás. Tényekre, helyzetre, eljárásra való emlékezés. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Rendszerezés, kombinativitás.

8 Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség 16. Felmérés Értékelés, önértékelés, személyiség SZÁMOLÁS 0-TÓL 200-IG Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés értése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. 17. Számok 200 ig Számok írása, olvasása, képzése, csoportosítása. 18. Számok 200 ig Számok bontott alakja, sorba rendezése. Helyi, alaki, valódi érték fogalma. 19. Számok helye a számegyenesen Számkör bővítése 200 as nagyságrendű számokig. Számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása. Háromjegyű számok írása és olvasása. Egyszerű nyitott mondatok megoldása. Tk o.; Mf. I. 18. o. A helyi, alaki és valódi érték értelmezése. Helyi értékes felbontások. Tk o.; Mf. I. 19. o. Számok helye a számegyenesen. Tk. 19. o.; Mf. I. 20. o. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Megértett állításokra, szabályokra való emlékezés. Tények közti kapcsolatok, viszonyok, összefüggések felidézése. Számok helye a számegyenesen. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Számfogalom kialakítása a 200 as számkörben. Számok írása, olvasása 200 ig. Számnevek képzésének analógiája. Alaki, helyi és valódi érték. Számok képzése, bontása helyi érték szerint. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok helye, közelítő helye a számegyenesen. Alaki, helyi és valódi érték.

9 20. Számszomszédok, kerekítés 21. Számszomszédok, kerekítés 22. Összeadás és kivonás 23. Összeadás és kivonás Számszomszédok és kerekített értékek. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések tízesekre, százasokra. Tk. 20. o.; Mf. I. 21. o. Számszomszédok és kerekített értékek. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések tízesekre, százasokra. Tk. 21. o.; Mf. I. 22. o. Az összeadás és a kivonás analógiájának megfigyelésével kerek tízesek elvétele. Kirakások játék pénzzel. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Tk. 22. o.; Mf. I. 23. o. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szabályjátékok és szöveges feladatok megoldása. Számolási rutin fejlesztése: nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések ismerete. Matematikai kompetencia Mennyiségi viszonyokban való tájékozottság. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések ismerete. Matematikai kompetencia Mennyiségi viszonyokban való tájékozottság. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések ismerete. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítés. Alaki, helyi és valódi érték. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítés. Alaki, helyi és valódi érték. Fejszámolás: összeadás, kivonás háromjegyű, nullára végződő számokkal. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás. Fejszámolás: összeadás, kivonás legfeljebb háromjegyű, nullára végződő számokkal. Fejszámolás: szorzás, osztás tízzel. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése,

10 24. Összeadás és kivonás Tk. 23. o.; Mf. I. 24. o. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szabályjátékok és szöveges feladatok megoldása. Számolási rutin fejlesztése: nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Tk. kimaradt feladatai; Mf. I. 25. o. 25. Szorzás és osztás A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. Tk. 24. o.; Mf. I. 26. o. 26. Szorzás és osztás A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. A szorzás és az osztás kapcsolatának erősítése, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének megoldási terv készítése. Becslés. Megoldás próbálgatással, számolással, következtetéssel. Ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. A szövegértéshez szükséges nyelvi, logikai szerkezetek fokozatos megismerése. Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása. Összefüggések felismerése. Válasz megfogalmazása szóban, írásban. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás. Fejszámolás: összeadás, kivonás legfeljebb háromjegyű, nullára végződő számokkal. Fejszámolás: szorzás, osztás tízzel. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Becslés. Megoldás próbálgatással, számolással, következtetéssel. Ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. A szövegértéshez szükséges nyelvi, logikai szerkezetek fokozatos megismerése. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, szorzás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés. Műveletek közötti kapcsolatok: szorzás, osztás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés.

11 Témák szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása. Tk. 25. o.; Mf. I. 27. o. 27. Megálló A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 26. o.; Mf. I. kimaradt feladatai 28. Megálló A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 27. o.; Mf. I. kimaradt feladatai A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése.

12 MÉRÉSEK 29. Mivel mérünk? A mérésekről, mértékegységekről, mérőeszközökről tanultak felidézése. Tk. 28. o. 30. A hosszúság mérése (m, cm) 31. A hosszúság mérése A szakasz mérése. Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, összemérése. Mérőszám és mértékegység közötti kapcsolat. Tk o.; Mf. I o. Mérések vonalzóval. Görbe vonal mérése fonal segítségével. Tk. 29. o. 2. f., 30. o. 4. f., 31. o. 8. f.; Mf. I o. Szövegértés Mérőszám és mértékegység viszonyának megfigyeltetése, ezen fogalmak alakítása. A becslés, mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. Hosszúságok becslése, összehasonlítása, megmérése centiméterrel, deciméterrel, méterrel. Mértékegységek átváltása. A becslés, mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. Mérőeszköz, mérőszám, mértékegység. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése. Összehasonlítások végzése a valóság tárgyairól, alakzatokról, dolgokról. Mennyiségi jellemzők felismerése, a különbségek észrevétele. Hosszúság, űrtartalom, tömeg. Mérőeszköz, mérőszám, mértékegység. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése. Egység és mérőszám kapcsolata. Mérés az egységek többszöröseivel. Át és beváltások végrehajtott mérések esetén. Átváltások szomszédos mértékegységek között. A mértékegységek használata és átváltása szöveges és számfeladatokban. Szabványmértékegységek: cm, dm, m. Helyes eszközhasználat. Összefüggések felismerésének képessége. Tevékeny tapasztalatszerzés képessége. Megfelelő pontosság elérése, a pontatlanság felismerése. Problémamegoldás. Rendszerezés, kombinativitás. A valóság és a matematika kapcsolata. Becslés, átváltás.

13 32. A tömeg mérése (dkg, kg) A tanultak ismétlése. 33. A tömeg mérése (dkg, kg) 34. Az űrtartalom mérése (cl, l) A tanultak ismétlése. A környezet tárgyainak vizsgálata tapasztalatszerzéssel (könnyebb/nehezebb fogalmak felelevenítése fel tudom emelni?), becslés utáni mérése. Mérés kétkarú mérleggel. Mérések párban, csoportban. Tk o.; Mf. I o. A környezet tárgyainak vizsgálata tapasztalatszerzéssel (könnyebb/nehezebb fogalmak felelevenítése fel tudom emelni?), becslés utáni mérése. Mérés kétkarú mérleggel. Mérések csoportban. Mf. I o. Mérések alkalmi és szabványmértékegységekkel. Gyakorlati mérések csoportban, alkalmilag választott mérőeszközökkel. A mennyiségek összehasonlítása az egység és a mérőszám kapcsolatai alapján. Tk. 34. o.; Mf. I. 37. o. A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Mérőeszközök használata gyakorlati mérésekre. Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos egységgel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése tevékenykedtetéssel. Mérőeszköz használata gyakorlati mérésekre. Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos egységekkel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyelésének képessége. Szociális kompetencia. Problémamegoldás. Gyakorlati mérések felhasználása szöveges feladat megoldásában. Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos egységekkel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyelésének képessége. Mérőeszközök a tömegmérésben. A könnyebb/nehezebb fogalma. A kilogramm és jele (kg). Az 1 kg tömeg érzékeltetése, a dkg fogalma. A kétkarú mérleg. Szabványmértékegységek: dkg, kg. Összefüggés felismerése, megértése a valóságban, kifejezése számokkal, jelekkel. Társas kompetencia. Együttműködés. Anyanyelvi kompetencia. Liter, deciliter, centiliter kapcsolata, fogalma, a l, dl, cl jele. Becslési, mérési eredmények lejegyzése, értelmezése eltérés értelmezése. Átváltás. Azonos űrtartalom felismerése. A mértékegység és a mérőszám viszonyának tapasztalása a mértékegység változtatásával. A valóság és a matematika kapcsolata. Szociális kompetencia.

14 35. Az űrtartalom mérése (cl, l) A tanultak ismétlése. 36. Az űrtartalom mérése A hl fogalma, jele. 37. Megálló A mérésekről tanultak rendszerezése, ismétlése. 38. Megálló A mérésekről tanultak rendszerezése, ismétlése. Mérések alkalmi és szabványmértékegységekkel. Gyakorlati mérések csoportban, alkalmilag választott mérőeszközökkel. A mennyiségek összehasonlítása az egység és a mérőszám kapcsolatai alapján. Tk. 34. o.; Mf. I. 38. o. Az űrtartalomméréshez kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Üdítőital készítése kiméréssel. Tk. 35. o.; Mf. I. 39. o. Hosszúság, tömeg, űrmértékegységek, mérőeszközök, mérőszámok. Tk o. Hosszúság, tömeg, űrmértékegységek, mérőeszközök, mérőszámok. Tk o. Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos egységekkel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyelésének képessége. A mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése. A mennyiségek közötti összefüggések megfigyelése, összehasonlítása, mérése. Átváltások szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység viszonya. A mennyiségek közötti összefüggések megfigyelése, összehasonlítása, mérése. Átváltások szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység viszonya. Liter, deciliter, centiliter kapcsolata, fogalma, a l, dl, cl jele. Becslési, mérési eredmények lejegyzése, értelmezése eltérés értelmezése. Átváltás. Azonos űrtartalom felismerése. A mértékegység és a mérőszám viszonyának tapasztalása a mértékegység változtatásával. Szociális kompetencia. Szabványmértékegységek: dl, l, hl. Összefüggés felismerése, megértése a valóságban kifejezése számokkal, jelekkel. A valóság és a matematika kapcsolata. Mérőeszköz, mérőszám, mértékegység. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése. A valóság és a matematika kapcsolata. Mérőeszköz, mérőszám, mértékegység. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése. A valóság és a matematika kapcsolata. VÁLOGATÁSOK, CSOPORTOSÍTÁSOK 9. Válogatás, rendezés: osztályozások Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Személyekkel vagy tárgyakkal Osztályozás egy, illetve egyszerre két szempont szerint. A gondolkodás és a nyelv Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozike egy adott halmazba.

15 adott és választott szempontok szerint. Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása. 40. Válogatás, rendezés: osztályozások adott és választott szempontok szerint. Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása. 41. Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása; halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. 42. Logikai lapok válogatása, rendezése. kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása, pl. interaktív tábla segítségével. Tk. 38. o.; Mf. I o. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása, pl. interaktív tábla segítségével. Tk. 39. o.; Mf. I o. A közös rész megfigyelése: egy elem csak egy helyre kerülhet. A logikai és, illetve vagy megkülönböztetése válogatásokhoz és állításokhoz kapcsolódva. Tk. 40. o.; Mf. I o. Az alaphalmaz és a részhalmaz fogalmának tapasztalati előkészítése. Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése konkrét elemek összefonódása, kölcsönhatása. Osztályozás egy, illetve egyszerre két szempont szerint. A gondolkodás és a nyelv összefonódása, kölcsönhatása. Osztályozás egy, illetve egyszerre két szempont szerint. A gondolkodás és a nyelv összefonódása, kölcsönhatása. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. Osztályozás egy, illetve egyszerre két szempont szerint. A gondolkodás és a nyelv összefonódása, kölcsönhatása. Gondolatmenet követése, oksági Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozike egy adott halmazba. Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.

16 esetén. Tk. 41. o.; Mf. I. 40. o. 2. f., 45. o. 17. f. kapcsolatok keresése, megértése. DIAGNOSZTIZÁLÁS, DIFFERENCIÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, TUDÁSPRÓBA 43. Tedd próbára a tudásodat! Diagnosztizáló mérés 44. Gyakorolj! Differenciált gyakorlás a diagnosztizáló mérés után. 45. Gyakorolj! Differenciált gyakorlás a diagnosztizáló mérés után. Diagnosztikus eredményvizsgálat útján annak megállapítása, hogy a tanuló az aktuális követelményszintnek megfelelően a tanulási folyamatban hol tart. Mf. I. 46. o. A diagnosztizáló eredményvizsgálat kiértékelése után a tanuló differenciált egyéni képességfejlesztése egyénre szabott fejlesztés. Mf. I o. A diagnosztizáló eredményvizsgálat kiértékelése után a tanuló differenciált egyéni képességfejlesztése egyénre szabott fejlesztés. Mf. I o. Készség, képesség, feladattartás vizsgálata. Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Mennyiségek, számjegyek felismerése, egymáshoz rendelésének képessége. Számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Mennyiségek, számjegyek felismerése, egymáshoz rendelésének képessége. Számolási készség Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés értése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. Tényekre, helyzetre, eljárásra való emlékezés. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Rendszerezés, kombinativitás. Számolási képesség Megfigyelés. Ismeretek alkalmazása. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Emlékezet

17 Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség 46. Felmérés. Értékelés, önértékelés, személyiség SZÁMOLÁS 0-TÓL 500-IG Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés értése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. 47. Számok 500 ig Számok írása, olvasása, képzése, csoportosítása. 48. Számok 500 ig Számok bontott alakja, sorba rendezése. Helyi, alaki, valódi érték Számkör bővítése 500 as nagyságrendű számokig. Számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása. Háromjegyű számok írása és olvasása. Egyszerű nyitott mondatok megoldása. Tk o.; Mf. I. 50. o. Helyi, alaki és valódi érték értelmezése. Helyi értékes felbontások. Tk o.; Mf. I. 51. o. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Megértett állításokra, szabályokra való emlékezés. Tények közti kapcsolatok, viszonyok, összefüggések felidézése. A számfogalom kialakítása az 500 as számkörben. Számok írása, olvasása 500 ig. Számnevek képzésének analógiája. Alaki, helyi és valódi érték. Számok képzése, bontása helyi érték szerint. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.

18 fogalma. 49. Számszomszédok, kerekítés Számok helye a számegyenesen. 50. Számszomszédok, kerekítés Számok helye a számegyenesen. 51. Összeadás és kivonás Összeadás 0 tól 500 ig. 52. Összeadás és kivonás Kivonás 0 tól 500 ig. Számszomszédok és kerekített értékek. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések tízesekre, százasokra. Tk. 45. o.; Mf. I o. Számszomszédok és kerekített értékek. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések tízesekre, százasokra. Tk. 46. o.; Mf. I o. Összeadás analógiák megfigyelésével kerek tízesekkel. Kirakások játék pénzzel. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Tk. 47. o.; Mf. I. 55. o. A kivonás analógiák megfigyelésével kerek tízesek elvétele. Kirakások játék pénzzel. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Analógiák felismerése, keresése, kialakítása. Tk. 48. o.; Mf. I. 56. o. Számok helye a számegyenesen. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Számok helye a számegyenesen. Emlékezet fejlesztése, tájékozódás a számegyenesen. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések ismerete. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítés. Alaki, helyi és valódi érték. Fejszámolás: összeadás háromjegyű, nullára végződő számokkal. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Fejszámolás: kivonás háromjegyű, nullára végződő számokkal. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése.

19 53. Összeadás és kivonás Összeadás és kivonás 0 tól 500 ig. 54. Szorzás és osztás Szorzás 0 tól 500 ig. 55. Szorzás és osztás Szorzás és osztás 0 tól 500 ig. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szabályjátékok és szöveges feladatok megoldása. Számolási rutin fejlesztése: nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Tk. 49. o.; Mf. I. 56. o f., o. A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. Tk. 50. o.; Mf. I o. A műveletfogalom továbbépítése. Analógiás fejszámolási eljárások megfigyelése, értelmezése. A szorzás és az osztás kapcsolatának erősítése, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása. Tk. 51. o.; Mf. I. 62. o. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás. Fejszámolás: összeadás, kivonás legfeljebb háromjegyű, nullára végződő számokkal. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Becslés. Megoldás próbálgatással, számolással, következtetéssel. Ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. A szövegértéshez szükséges nyelvi, logikai szerkezetek fokozatos megismerése. Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása. Összefüggések felismerése. Válasz megfogalmazása szóban, írásban. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, szorzás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés. Műveletek közötti kapcsolatok: szorzás, osztás. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása, ellenőrzés.

20 56. Szorzás és osztás Szorzás és osztás 0 tól 500 ig. Maradékos osztás. A szorzás és az osztás kapcsolata: nyitott mondatok megoldása; a maradékos osztás, annak ellenőrzése. Tk. 52. o.; Mf. I.. o. 57. Megálló I. A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 53. o.; Mf. I. kimaradt feladatai 58. Megálló II. A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében, szöveges feladatok megoldásában. Tk. 53. o.; Mf. I. kimaradt feladatai Az ellenőrzési igény kialakítása. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. A fejszámolás biztonságos használata. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, egyéni felelősség és közös felelősség vállalása. A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Becslés. Megoldás próbálgatással, számolással, következtetéssel. Ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. A szövegértéshez szükséges nyelvi, logikai szerkezetek fokozatos megismerése. Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása. Összefüggések felismerése. Válasz megfogalmazása szóban, írásban. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása. Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. Zárójel használata; összeg és különbség szorzása, osztása.

21 Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Matematikai modellek megértése. Önértékelés, önellenőrzés. Gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS Műveleti sorrend. Szöveges feladatok. Többféle megoldási mód keresése. 59. Háromjegyű számok összeadása 60. Az összeg becslése Adatgyűjtés képről, diagramról. Megfigyelőképesség, emlékezet, összehasonlítás, gondolkodás fejlesztése a kétjegyű számok összegétől a háromjegyű összegig. Háromjegyű számok átváltás nélküli összeadása. Társas kapcsolatok erősítése. Tk o.; Mf. I. 64. o. Összeg becslése tízesre, százasra kerekített értékkel. Biztonságos helyiérték ismerettel becsült értékek alkotása. A becslés pontosságának és fontosságának megfigyeltetése, a célszerűség felismertetése az alkalmazásban. Matematikai kompetencia; mennyiségek megfigyelése, konvertáló, rendszerezőképesség, számolási készség Szám és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Ismeretszerző képesség, ábraolvasás emlékezet, analógiás gondolkodás Anyanyelvi kompetencia; beszédkészség Vásárlás, életvezetési kompetencia. Matematikai kompetencia; logikus gondolkodás, az egymáshoz rendelés képessége. Becslési, számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Tudásszerző kompetencia; Összeadás helyes értelmezése. Elnevezések. Képi információk feldolgozása, összegzése. A becslés Számok közötti kapcsolatok művelettel történő megjelenítése. Szám bontása, a helyi érték szerepe az összeadásban, a játék pénz, képzeletbeli forinttal fizetés, gyakorlati alkalmazás. Elnevezések. A kerekítés használata az összeadásban. A becslés gyakorlati alkalmazása a vásárlásban, önálló problémamegoldással.

22 61. Írásbeli összeadás Tk. 56. o.; Mf. I o. Az írásbeli összeadás elmélete és gyakorlata. A helyi érték szerinti írásmód bevezetése. Írásbeli összeadás több taggal, átés beváltás nélküli összeadás. Ellenőrzés a tagok felcserélésével. Tk. 57. o.; Mf. I. 67. o. összefüggések feltárásának képessége, kombinatív képesség, alkotóképesség Értékelés, önértékelés, személyiségfejlesztés. Társas készségek, kompetencia A tanulási kompetencia; a tanult matematikai algoritmusok alkalmazásának Problémamegoldás, a logikai gondolkodás Az anyanyelvi kompetencia formálása a matematikai kifejezések tudatos használatának megtanításával. A személyes kompetencia képességeinek (önbizalom, önállóság, önellenőrzés) Összeadás értelmezése (tag, tagok, összeg) tevékenységgel, helyi érték szerint írásbeli művelettel. Jelölés megismerése. Számolás a tízes átlépése nélkül. Ellenőrzés írásban, válaszadás szóban. Digitális kompetencia.

23 62. Írásbeli összeadás. Írásbeli összeadás Írásbeli összeadás elvégzése, ha az egyesek összege 10 nél nagyobb. Tapasztalatszerzés ábraolvasással. Tk. 58. o.; Mf. I. 68. o. Írásbeli összeadás számítása: eljárás tíznél több tízes esetén. Tapasztalatszerzés. A műveletek helyes sorrendjének értelmezése, tudatos alkalmazása műveletek elvégzésében. Tk. 59. o.; Mf. I. 69. o. A kognitív kompetencia, a megismerés, célirányos figyelem Az analógiás gondolkodás Logikai gondolkodás, kombinatív képesség Konkretizálás. Becslés és reflexió. Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása. Az ellenőrzés utáni eredményért való felelősségvállalás. Tudásszerző kompetencia, régebbi ismeretek mozgósítása. Becslés, az összeg becslése a kerekítés szabályainak alkalmazásával. Összefüggés kezelő képességgel az új tudás létrehozása. Szétválogatás, figyelemfejlesztés. Digitális kompetencia. Az írásbeli összeadás modellezése: tíznél több egyes leírása az összegben. Szavakban megfogalmazottak matematizálása. Az írásbeli összeadás modellezése: a tízesek összege tíznél nagyobb. Szavakban megfogalmazottak matematizálása. A tk. 59. o. 8. feladatában megjelentetjük a 6 egyes + 4 egyes esetét is. Meglévő ismeretekkel következtetést várunk.

24 64. Írásbeli összeadás 65. Írásbeli összeadás 66. Az összeg változásai Írásbeli összeadás számítása: az összeg kiszámításakor az egyesek és a tízesek helyén is átváltást kell végezni. Tapasztalatszerzés, gyakorlás. Tk. 60. o.; Mf. I o. Írásbeli összeadás számítása: az összeg kiszámításakor az egyesek és a tízesek helyén is átváltást kell végezni. Tapasztalatszerzés, gyakorlás. Tk. 60. o.; Mf. I o. Következtetés a tagok változtatásából az összeg változására. Összefüggéslátás táblázat adatai között. Tagok változtatása feltétel szerint. Reláció megállapítása összeadások között számolás nélkül, az A számolási rutin Matematikai nyelvhasználat, kifejezőkészség Számolási eljárások, memória, emlékezet, figyelem, konvertálóképesség Szociális kompetencia formálása a páros és csoportmunka során. Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség A számolási rutin Matematikai nyelvhasználat, kifejezőkészség Számolási eljárások, memória, emlékezet, figyelem, konvertálóképesség Szociális kompetencia formálása a páros és csoportmunka során. Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Egyszerű következtetések műveletek eredményére a műveleti tulajdonságok alkalmazásával. Problémamegoldó képesség Szövegértés Az át és beváltásokban szerzett gyakorlottság. Hiányos összeadások megoldása. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. Rendszerezés, kombinativitás. Az át és beváltásokban szerzett gyakorlottság. Hiányos összeadások megoldása. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. Rendszerezés, kombinativitás. Matematikai ismeretek rendszerezése az összeg változására vonatkozóan a matematika nyelvén. Megerősítés, elmélyítés.

25 Témák 67. Az összeg változásai 68. Szöveges feladatok összeadandó tagok vizsgálatával. Tk. 61. o.; Mf. I. 74. o. Következtetés a tagok változtatásából az összeg változására. Összefüggéslátás táblázat adatai között. Tagok változtatása feltétel szerint. Reláció megállapítása összeadások között számolás nélkül, az összeadandó tagok vizsgálatával. Tk. 61. o.; Mf. I. 75. o. Szöveges feladatok életvezetéssel, találékonysággal, logikus gondolkodással. A becslés szerepének szükségessége, a számított eredmények nagyságrendjének biztonságos megítélése. Tk. 62. o.; Mf. I. 76. o. Összefüggések feltárásának képessége. Társas kompetencia Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Egyszerű következtetések műveletek eredményére a műveleti tulajdonságok alkalmazásával. Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Társas kompetencia Értékelés, önértékelés, személyiség Az anyanyelvi és matematikai kompetencia összekapcsolása; szövegértés fejlesztése, az információk megkeresésének, összegyűjtésének, feldolgozásának képessége. Problémamegoldó képesség Összefüggések feltárásának képessége. Társas kompetencia Értékelés, önértékelés, személyiség Matematikai ismeretek rendszerezése az összeg változására vonatkozóan a matematika nyelvén. Megerősítés, elmélyítés. Szöveg értelmezése, adatgyűjtés. Számfeladat, nyitott mondat, számok közötti összefüggések felismerése. Becslés. A műveletek hibátlan kiszámítása után a becsült érték és az eredmény ellenőrző összehasonlítása. Válaszadás.

26 69. Szöveges feladatok Szöveges feladatok életvezetéssel, találékonysággal, logikus gondolkodással. A becslés szerepének szükségessége, a számított eredmények nagyságrendjének biztonságos megítélése. Tk. 62. o.; Mf. I. 77. o. 70. Megálló Az írásbeli összeadás mélyítését segítő, helyi értéket támogató képi modellezés összesítése. Többtagú és hiányos összeadások megoldása. Társasjáték. Nyitott mondatok, szöveges feladat megoldása. A felmerülő hiányosságok pótlása. A tanult szóbeli és írásbeli összeadások gyakorlása. Tk. 64. o. Az anyanyelvi és matematikai kompetencia összekapcsolása; szövegértés fejlesztése, az információk megkeresésének, összegyűjtésének, feldolgozásának képessége. Problémamegoldó képesség Összefüggések feltárásának képessége. Társas kompetencia Értékelés, önértékelés, személyiség Készségfejlesztő képességekkel önfejlesztés. A pontos feladatvégzés igényének Problémamegoldás, logikai gondolkodás Együttműködési, érdekérvényesítő képességek A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Emlékezet Algoritmus követése. Társas és önálló tanulási kompetencia Önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása. Igényes munkára törekvés, igényességre, felelősség vállalására nevelés. Szöveg értelmezése, adatgyűjtés. Számfeladat, nyitott mondat, számok közötti összefüggések felismerése. Becslés. A műveletek hibátlan kiszámítása után a becsült érték és az eredmény ellenőrző összehasonlítása. Válaszadás. Gyakorlás. Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. A tanult műveleti algoritmusok alkalmazása. Önellenőrzés.

27 71. Kitekintő Összefüggések felismerése, Vállalkozói kompetencia, Régi ismeretek összekapcsolása, alkotó összefüggésekre építő gondolkodás. Megoldáskeresés logikai térlátással. Biztos, lehetetlen kiválasztása. Összegszámítás. Feltétel szerinti gondolkodás: tag, összeg értéke. Tk. 65. o. problémaérzékenység, problémamegoldás. Emlékezet fejlesztése, figyelem, kreativitás, összefüggéslátás, pontosság. Változó helyzetek megfigyelése, műveletek képi megjelenítése. Döntési képesség. Feladattartás és feladatmegoldási sebesség Szóbeli beszámoló a saját eredményességről. matematikai tudásszerzés. ÍRÁSBELI KIVONÁS 72. Háromjegyű számok kivonása Adatgyűjtés képről, próbavásárlás 500 Ft hoz viszonyítva. Megfigyelőképesség, emlékezet, összehasonlítás, gondolkodás Szóbeli kivonás helyi érték szerint, Ft segítségével. Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás, kivonás. Ellenőrző összeadásban a tagok, tényezők felcserélhetősége. Tk o.; Mf. I. 78. o. Mennyiségek megfigyelése, konvertáló, rendszerezőképesség Matematikai kompetencia, számolási készség Szám és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Ismeretszerző képesség, ábraolvasás emlékezet, analógiás gondolkodás Anyanyelvi kompetencia, beszédkészség Vásárlás, életvezetési kompetencia. Elnevezések. Számolási készség a szóbeli kivonás modellezésében. A különbség rutinos számítása.

28 73. A különbség becslése A különbség becslése tízesre, százasra kerekített értékkel. Mennyiségek közötti reláció felismerése, a különbség számítása becsült értékkel. A becslés pontosságának és fontosságának megfigyeltetése, célszerűségének felismertetése a szöveges feladatban. Tk. 68. o.; Mf. I. 79. o. 74. Írásbeli kivonás Kivonás szóban és írásban. A helyi érték szerinti írásmód bevezetése. Az írásbeli összeadás elmélete és gyakorlata helyi érték felváltása nélkül. Elnevezések ismétlése. Haladás a legkisebb helyi értéktől kivonással vagy pótlással. A számítás ellenőrzésének többféle módja. Tk. 69. o. 75. Írásbeli kivonás Az írásbeli kivonás modellezése, tízes váltásával. Szöveges feladat megoldása közelítő becsléssel és írásbeli kivonással. Láncszámolás. Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás, az egymáshoz rendelés képessége. Becslési, számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Tudásszerző kompetencia, összefüggések feltárásának képessége, alkotóképesség Értékelés, önértékelés, személyiségfejlesztés. Matematikai kompetencia; számolás, rendszerezés, mennyiségi következtetés, relációszókincs Feladattartás és feladatmegoldási sebesség A megismert új információkra való emlékezés. Kognitív kompetencia, megismerés, célirányos figyelem, szövegértés Az analógiás gondolkodás Logikai gondolkodás Elnevezések. Különbség számítása kerekített értékekkel. A becslés finomítása a megfelelő kerekítéssel. Kivonás írásban; jelölésének megismerése. Számolás átváltás nélkül. Az ellenőrzés módjai. Kivonás lépésenként; tízest váltunk egyesekre. Nulla a kisebbítendőben.

29 Szaknyelv szerinti logikus gondolkodás, nyitott mondat alkotása, számolás írásbeli műveletekkel. Kétjegyű vagy háromjegyű szám elvétele írásbeli kivonással. Az ellenőrzés módjainak megismerése. Tk. 70. o.; Mf. I. 80. o. 76. Írásbeli kivonás Az írásbeli kivonás modellezése tízes váltásával. Szöveges feladat megoldása közelítő becsléssel és írásbeli kivonással. Láncszámolás. Szaknyelv szerinti logikus gondolkodás, nyitott mondat alkotása, számolás írásbeli műveletekkel. Kétjegyű vagy háromjegyű szám elvétele írásbeli kivonással. Az ellenőrzés módjainak megismerése. Tk. 70. o.; Mf. I. 81. o. 77. Írásbeli kivonás Kétjegyű vagy háromjegyű szám elvétele írásbeli kivonással. Az ellenőrzés módjainak megismerése. A különbség helyességének megállapítása. Kivonás, pótlás táblázatban elképzelt síkon, szabályra Konkretizálás. Becslés és reflexió. Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása. Az ellenőrzés utáni eredményért való felelősségvállalás. Kognitív kompetencia, megismerés, célirányos figyelem, szövegértés Az analógiás gondolkodás Logikai gondolkodás Konkretizálás. Becslés és reflexió. Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása. Az ellenőrzés utáni eredményért való felelősségvállalás. Matematikai kompetencia, induktív, deduktív gondolkodás, algoritmikus gondolkodás, helyes tanulási szokások alakítása, problémamegoldó gondolkodás Kivonás lépésenként; tízest váltunk egyesekre. Kivonás lépésenként; százast váltunk tízesekre.

30 következtetés, konkretizálás. Tk. 71. o.; Mf. I o. 78. Írásbeli kivonás Az írásbeli kivonás modellezése tízes, százas váltásával. Szöveges feladat megoldása közelítő becsléssel és írásbeli kivonással, ellenőrző tevékenységgel. Matematikai összefüggések felismerése, állításokhoz számfeladat rendelése. Hiányos kivonások; ábra olvasása, jelek értelmezése, szöveges feladatok tevékenységgel. A szövegértés nyelvi, logikai szerkezeteinek matematikai lejegyzése, rendezése, ábrázolása. Összefüggések felismerése. Válasz megfogalmazása szóban, írásban. Közös munka, az együttműködés vállalása. Társasjáték, verseny. Tk o.; Mf. I. 84. o. 79. Írásbeli kivonás Az írásbeli kivonás modellezése tízes, százas váltásával. Szöveges feladat megoldása közelítő becsléssel és írásbeli kivonással, ellenőrző tevékenységgel. Matematikai összefüggések felismerése, állításokhoz Személyes kompetencia; gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. Együttműködő képesség fejlesztése, tudásszerző képesség fejlesztése, alkotó játékos tanulási szokások alakítása. Személyes kompetencia; gondolatmenet követése, oksági kapcsolatok keresése, megértése. Az ellenőrzési igény kialakítása a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül. A pontos feladatvégzés igényének Becslés. Kivonás 1. lépéseként: tízest váltunk egyesekre. Kivonás 2. lépéseként: százast váltunk tízesekre. Becslés. Kivonás 1. lépéseként: tízest váltunk egyesekre. Kivonás 2. lépéseként: százast váltunk tízesekre. Váltás több helyi értéken, nulla is lehet a kisebbítendőben.

31 80. A különbség változásai 81. A különbség változásai számfeladat rendelése. Hiányos kivonások; ábra olvasása, jelek értelmezése, szöveges feladatok tevékenységgel. A szövegértés nyelvi, logikai szerkezeteinek matematikai lejegyzése, rendezése, ábrázolása. Összefüggések felismerése. Válasz megfogalmazása szóban, írásban. Közös munka, az együttműködés vállalása. Társasjáték, verseny. Tk o.; Mf. I. 85. o. Változó helyzetek az írásbeli kivonásban. Reláció a változásban. Tk. 74. o.; Mf. I. 86. o. Változó helyzetek megfigyelése a műveleteken. A számpárok, táblázati adatok és szakaszok hasonlításának vonatkozásából a különbség A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem. Együttműködő képesség fejlesztése, tudásszerző képesség fejlesztése, alkotó játékos tanulási szokások alakítása. Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Egyszerű következtetések műveletek eredményére a műveleti tulajdonságok alkalmazásával. Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Társas kompetencia Értékelés, önértékelés, személyiség Tájékozódóképesség mennyiségi viszonyokban, matematikai szövegértés, számolási készség, függvényszemlélet reláció, rendszerezőképesség, Műveleti tulajdonságok megfigyelése; a különbség változásai. Műveleti tulajdonságok megfigyelése; a különbség változásai.

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Matematika 3 4. évfolyam

Matematika 3 4. évfolyam Matematika 3 4. évfolyam Célok és feladatok Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, kiterjesztés,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Matematika. 1.- 4. évfolyam

Matematika. 1.- 4. évfolyam Matematika 1.- 4. évfolyam Az intézmény matematika helyi tanterve az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve, a Mozaik Kiadó által ajánlott kerettanterv

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MATEMATIKA. 1-4.

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MATEMATIKA. 1-4. Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201694 6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62)510-905 HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam Normál tanterv 2017. Készítette: A Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban.

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. MATEMATIKA A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,

Részletesebben

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 23. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 23. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 23. modul Készítette: C. NEMÉNYI ESZTER KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 23. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam

MATEMATIKA 3-4. évfolyam MATEMATIKA 3-4. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika Célok és feladatok

Matematika Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. A kerettantervhez képest emelt (5-5 4,5-4) óraszámokkal Célok és feladatok

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

- Az általános iskola végén kevesebbet tudnak, mint évvel ezelőtt a diákok. - Növekszik a gyengén teljesítők aránya. - Csökken a kiemelkedő

- Az általános iskola végén kevesebbet tudnak, mint évvel ezelőtt a diákok. - Növekszik a gyengén teljesítők aránya. - Csökken a kiemelkedő Pedagógus Tanuló eredménytelenség sikertelenség időhiány elégedetlenség eredménytelenség motiválatlanság lemaradás szorongás - Az általános iskola végén kevesebbet tudnak, mint 10 15 évvel ezelőtt a diákok.

Részletesebben

MATEMATIKA. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

MATEMATIKA. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Helyi tanterv matematika általános iskola 1-4.évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4.

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

51/2012. (XII. 21.) EMMI

51/2012. (XII. 21.) EMMI A Dinasztia Tankönyvkiadó kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben