Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez"

Átírás

1 Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

2 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca 97.

3 Matematika tanmenetjavaslat 1. osztály Kerettanterv szerint Idôkeret: 37 hét 148 óra (heti 4 óra) Az órák megoszlása: Elôkészítés: 16 óra A tananyag feldolgozása, gyakorlása: 110 óra Év végi ismétlés: 7 óra Mérések (elôkészítés, javítás): 12 óra Kitekintés 100-ig: 2 óra Érdekes feladatok: 1 óra

4

5 1. osztály 1. óra Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Tk. 4. o. Számlálgatás, térbeli tájékozódás. Tárgyak megfigyelése, válogatása. A tanulók megfigyelése. (ceruzafogás, számfogalom, tájékozódás) 2. óra Ismerkedjünk! Számlálgatások. Tk. 5. o. 1. f. Több-kevesebb megkeresése. Mf. 4. o. Álló vonalak rajzolása: IIII 3. óra Kapcsolatok keresése Tk. 5. o. 2. f. Térbeli tájékozódás. Mf. 5. o. 1., 2., Álló- és fekvô vonalak rajzolása, (ritmikus sor): III 4. f. A tanulók megfigyelésének folytatása. 4. óra Ismerkedés a logikai készlettel. Tk. 6. o. Párok képzése. Mf. 6. o f. Kitalálós játék színek alapján. logikai készlet (barkochba) 5. óra Ismerkedés a színesrúd-készlettel. Tk. 7. o. Összehasonlítások. Mf. 7. o. Színek megnevezése; építés. 6. óra Ismerkedés nagyi kosarával tárgyak Tk. 8. o. felismerése különbözô tulajdonságok Mf. 5. o. 3. f. alapján. nagyi kosara Igaz hamis állítások megfogalmazása. Mf. 6. o. 4. f. Mi változott? Elmondás szóban. Vonalak rajzolása: IIII 7. óra Összehasonlítások: több, kevesebb, magasabb, Tk. 9. o. alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb fogalma. Mf. 8. o. Nyíl használata. Álló egyenes vázolása, írása. 8. óra Összehasonlítások: legkisebb, legnagyobb, Mf. 9. o. legalacsonyabb, legmagasabb. Könnyebb, nehezebb, hosszabb, rövidebb fogalma. Fekvô egyenes vázolása, írása. 9. óra Legkisebb, legnagyobb gyakorlása. Mf. 10. o. Több, kevesebb kirakása koronggal. korong = jel írása. A matematika csodái 1 2. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 10. óra Összehasonlítások: adott mintánál kisebb Mf. 11. o. és nagyobb rajzolása. Legnehezebb fogalma. + jel írása. 5

6 A matematika csodái 3 4. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 11. óra Összehasonlítások: adott darabszámnál 1-gyel Mf. 12. o. több, illetve 2-vel kevesebb rajzolása. Mf. 13. o. 1. f. Számosság leképezése pöttyökkel. + és jelek gyakorlása. 12. óra Több, kevesebb gyakorlása. Tk. 10. o. A > jel bevezetése, kirakása csoportok közé. Mf. 13. o. 2. f. A > jel írása. 13. óra Ugyanolyan, ugyanannyi fogalma. Tk. 11. o. Megjelenítés rajzzal, dal. Mf. 14. o. Ugyanannyi összekötése. A < jel írása. 14. óra Az ugyanannyi, egyenlô fogalma. Tk. 12., 13., 14. o. Az = jel bevezetése. Mf. 15. o. 1. f. Több, kevesebb, egyenlô megjelenítése, relációs jelek jelölése jelekkel. Halmazok összehasonlítása. 15. óra Igaz hamis állítások képrôl: a térbeli tájékozódás gyakorlása (jobbra, balra, mellette stb.). Tk. 15., 16., 17. o. Adottnál több, illetve kevesebb rajzolása. Mf. 16. o. Számlálgatások-leképezés pöttyökkel és vonalakkal. A írása. Tudáspróba. 16. óra Igaz hamis állítások képrôl: lent, Mf. 17., 18., 19. o. fent, középen, mellette gyakorlása. 1. sz. tudáspróba Irányok gyakorlása utasítás alapján rajzzal. Csoportok rajzolása jelekhez. A és ~ vonalak vázolása, írása. Tudáspróba. 17. óra Megismerjük a számok jeleit 1 5-ig. Tk. 18. o. Számlálások, leképezés, vonalakkal, pöttyökkel. Mf. 20. o. Megjelenítés számképpel, számjeggyel, számkártyák számkártyával. 18. óra Megismerjük a számok jelét 6 10-ig. Tk. 19. o. Mennyiségek megjelenítése számképpel, Mf. 21. o. számjeggyel, számkártyával. számkártyák Leképezés vonalakkal, pöttyökkel. 19. óra Az 1 fogalma, írása. Tk. 20. o. Megjelenítése különbözô formában. Mf. 22. o. Számegyenes fogalma. szám- és pöttyös kártyák 20. óra A 2 fogalma, írása. Tk. 21. o. Halmazok számossága. Mf. 23. o. kártyák, 1. osztály 6

7 1. osztály 21. óra A 3 fogalma, számjegye. Tk. 22. o. A 3 írása. Mf. 24. o. Csoportosítás hármasával. 22. óra Csoportok számossága, jelölés Mf. 25. o. összekötéssel. Leképezés pöttyökkel. Relációk. Számjegyírás gyakorlása. (1, 2, 3) 23. óra A 4 fogalma. Tk. 23. o. Megjelenítése különbözô eszközökkel, rajzzal. Mf. 26. o. A 4 írása. Csoportok számosságának jelölése. 24. óra Gyakorlás a 4 körében. Mf. 27. o. Számosság jelölése számképpel, számjeggyel. számkártyák Csoportok helye a számegyenesen. Számkártyák sorba rendezése. 25. óra Az 5 fogalma. Csoportosítás ötösével. Tk. 24. o. Csoportok számosságának jelölése összekötéssel. Mf. 28. o. Szônyegezés. Csoportosítás ötösével. számkártyák, Az 5 írása. A matematika csodái 5 6. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 26. óra Gyakorlás az 5 körében. Relációk csoportok között. Mf. 29. o. Számok összehasonlítása, sorba rendezése. Gépjáték-rajz folytatása. 27. óra A 0 is szám. Tk. 25. o. A nulla fogalma. Mf. 30. o. A 0 írása. Számkártyák sorba rendezése. Csoportok számosságának jelölése. 28. óra Számok szomszédai. Tk. 26. o. Szomszédok kirakása számkártyával, Mf. 31. o. helyük a számegyenesen. Mf. 32. o f. Számosság jelölése számokkal, pöttyel. Gépjáték rajzzal. 29. óra Páros-páratlan számok fogalma. Tk. 27. o. Megjelenítés csoportosítással, párba állítással. Mf. 33. o. Páros és páratlan számok helye a számegyenesen. 30. óra Gyakorlás: számok szomszédai, Mf. 33. o. páros, páratlan számok. Soralkotások rajzzal, számokkal. Nyitott mondatok megoldása számegyenes segítségével. 7

8 A matematika csodái 31. óra Minden számnak sok neve van: Tk. 28. o. bontások az 5 körében eszközökkel, rajzzal. Mf. 34. o. 1. osztály 7 8. hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 32. óra Bontások gyakorlása színezéssel, Tk. 29. o. számokkal, számegyenes segítségével. Mf. 35. o. Gépjáték a bontás gyakorlására. 33. óra Játék a dal és a logikai készlettel. Tk 30., 31. o. Mf. 36., 37. o. logikai készlet 34. óra Gyakorlás a tanult témakörökbôl. Számjegyírás gyakorlása. Számfogalom erôsítése. Elmaradt feladatok pótlása 35. óra Tudáspróba az eddig tanultakból. 2. sz. tudáspróba 36. óra Összeadás az 5 körében. Tk. 32. o. Megjelenítés tevékenységgel, képpel, Mf. 38. o. korongokkal, dal. Az összeadás jelének bevezetése. 37. óra Az összeadás gyakorlása. Tk. 33. o. Mûvelet lejegyzése képrôl, számképrôl. Mf. 39. o. Mûveletek megoldása füzetben. 38. óra Kivonás az 5 körében. Tk. 34. o. Megjelenítés tevékenységgel, képpel, Mf. 40. o. 1., 2. f. koronggal, dal. A kivonás jelének bevezetése. 39. óra A kivonás gyakorlása. Tk. 35. o. Nyitott mondatok kivonással. 1., 2., 3., 4. f. Mf. 40. o. 3. f. 40. óra Kivonás gyakorlása mûveletek Tk. 35. o. 5., 6. f. lejegyzése képrôl. Mf. 41. o. Számkártyák helye a számegyenesen. Gépjáték kivonással. Szöveges feladat. 8

9 1. osztály 41. óra Pótlás az 5 körében. Tk. 36. o. Képolvasás. Mf. 42. o. 1., 2., Kirakás dal. 3. f. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 42. óra Mûveletek gyakorlása. Tk. 37. o. Mit mond a kép? Lejegyzés a füzetbe. Mf. 42. o. 4. f. Nyitott mondatok. 43. óra Pótlások rajzzal, mûvelettel. Mf. 43. o. Számjegyírás 0 5-ig. Szöveges feladatok megoldása. Gyakorlás az 5 körében. 44. óra Felmérés az 5 körében. 1. felmérés 45. óra A felmérés értékelése, javítása. Gyakorlás a felmérés alapján. 46. óra A 6 fogalma. Tk. 38. o. Megjelenítése különbözô eszközök Mf. 44. o. 1., 2. f. segítségével. számkártya 47. óra A 6 bontása rajzzal, lejegyzése számokkal. Tk. 39. o. 1., 2., Szônyegezés dal. 3. f. Mûveletek a 6 körében. Mf. 44. o. 3., 4. f. Szöveges feladat. Mf. 45. o. 48. óra A 7 fogalma. Tk. 40. o. Megjelenítése tevékenységgel eszközökkel, Tk. 41. o. 1. f. rajzzal. Mf. 46. o. 1., 2. f. A 7 írása. számkártya 49. óra A 7 bontása rajzzal. Lejegyzése Tk. 41. o. 2., 3., számtan -nyelven. 4. f. Mf. 46. o. 3. f. Szônyegezés. 47. o. Szöveges feladat megoldása. 50. óra A 8 fogalma. Tk. 42. o. Megjelenítése különbözô eszközökkel. Mf. 48. o. A 8 írása. számkártya 9

10 A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 51. óra A 8 bontása rajzzal, dal. Tk. 43. o. Számszomszédok gyakorlása. Mf. 49. o. 1., 2. f. Nyitott mondatok megoldása. Szöveges feladat. 52. óra Gyakorlás a 8 körében. Mf. 50. o. Mûveletek pótlással. Szabályjáték szabály lejegyzése. Szöveges feladat. 53. óra A 9 fogalma. Tk. 44. o. Megjelenítése különféle eszközökkel. Mf. 51. o. 1., 2., Számfogalom erôsítése számlálással. 3. f. A 9 írása. számkártya 54. óra A 9 bontása rajzzal, dal. Mf. 51. o. 4. f. Lejegyzés számtan -nyelven. Mf. 52. o. Pótlás, rajzzal, számokkal. színesrúd Számszomszédok. 55. óra Gyakorlás a 9 körében. Tk. 45. o. Soralkotások. Mf. 53. o. Igaz hamis állítások. Mûveletek gyakorlása. Számjegyírás. 56. óra Relációk mûveletek között: Mf. 54. o. melyik több és mennyivel? Szabályjáték szabály lejegyzése. Igaz hamis megállapítása mûveletekrôl. 57. óra A 10 fogalma. Tk. 46. o. Megjelenítése eszközökkel. Mf. 55. o. Számszomszédok. A 10 írása. 58. óra A 10 bontása. Lejegyzése számtan -nyelven. Tk. 47. o. 1. f. Számkártyák helye a számegyenesen. Mf. 56. o. Ugyanazzal a számmal többféle mûvelet lejegyzése. 59. óra Gyakorlás a 10 körében: Tk. 47. o. 2., 3., soralkotások 4. f. mûveletek Mf. 57. o. szöveges feladatok. 60. óra Pótlás 10-re. Tk. 48. o. Mûveletek alkotása adott számokkal. Mf. 58. o. Soralkotások 2, ill. 3 különbséggel. Nyitott mondatok. Szöveges feladatok. 1. osztály 10

11 1. osztály 61. óra Mûveletek gyakorlása. Tk. 49. o. Számok szomszédai. Mf. 59. o. Reláció számok között. Igaz hamis megállapítása mûveletekkel. Szabályjáték. Kombinatorikus feladat színezéssel. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 62. óra Gyakorlás a 10 körében. Mf. 60. o. Elmaradt feladatok pótlása. 3. sz. tudáspróba (Esetleg tudáspróba.) 63. óra A sorszám fogalma, leírási módja. Tk. 50., 51. o. A tôszám és sorszám megkülönböztetése. 64. óra A sorszám gyakorlása színezéssel. Mf. 61., 62. o. Lejegyzés gyakorlása. 65. óra Több tag összeadása. Leolvasás dobókockáról, Tk. 52. o. korongról, ról. Mf. 63. o. Lejegyzés számokkal. 66. óra Több tag kivonása. Tk. 53. o. Szônyegezés dal. Szöveges feladat kivonással. 67. óra Több tag kivonásának gyakorlása. Mf. 64. o. Mûveletek alkotása adott számokkal. Kivonás ellenôrzése összeadással. Szöveges feladat. 68. óra Többtagú mûveletek gyakorlása. Mf. 65. o. Két nyíl helyett egy. Összekapcsolt gép: szabályalkotás. Kombinatorika. 69. óra Gyakorlás a 10 körében. füzet A félévi felmérés elôkészítése. Tk., Mf. Elmaradt feladatok pótlása. 70. óra Félévi felmérés. 2. sz. felmérôlap 11

12 A matematika csodái 71. óra Hosszúságmérés: m, dm Tk. 82., 83. o. Mérôeszközök neve, jelölések. mérôszalag Mérés különféle egységgel. (lépés, mérôszalag stb.) 1. osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 72. óra A hosszúságmérés gyakorlása. Mf. 66., 67. o. Mérés dal. színesrúd Gyakorlati mérések. 73. óra Ûrtartalom mérése: l, dl Tk. 84., 85. o. Mérôeszköz neve. mérôeszközök Mérések különféle eszközzel. 74. óra Ûrtartalom mérése gyakorlása. Mf. 68. o. Mûveletek mértékekkel. Szöveges feladatok. 75. óra Mérések gyakorlása. Mf. 69. o. Azonos mennyiségek összekötése. Szöveges feladatok. 76. óra Tömegmérés jele, mértékegysége. Tk. 86., 87. o. Mérés mérlegen. 77. óra Tömegmérés gyakorlása. Mf. 70. o. Mérések. Mûveletek kg-mal. Szöveges feladat. 78. óra Mérésekrôl tanultak gyakorlása. Tk. 88. o. Nyitott mondatok. Szöveges feladatok. 79. óra Gyakorlás a mérés témakörében. Tk. 89. o. Elmaradt feladatok pótlása. 80. óra 10-nél nagyobb számok. Tk. 54., 55. o. Ismerkedés a kétjegyû számokkal Mf. 71. o ig. számkártyák Számjegyírás: ig. 12

13 1. osztály 81. óra Számok ig. Tk. 54., 55. o. Kirakás játékpénzzel: egyes, tízes fogalma. Mf. 72. o. Számjegyírás: ig. játékpénz, számkártyák A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 82. óra Kétjegyû számok bontása játékpénz tízesre, egyesre. Tk. 56., 57. o. 83. óra Kétjegyû számok bontásának gyakorlása. Mf. 73. o. Reláció mûveletek között. 84. óra Számok szomszédai a 20 körében. Tk. 58. o. Páros, páratlan számok. számkártyák Számkártyák rendezése. 85. óra Gyakorlás: számok szomszédai, Mf. 74. o. páros, páratlan számok, számok rendezése adott szempont szerint. Kombinatorikus feladat. 86. óra Kétjegyû számok bontása tízesátlépés nélkül. számegyenes, Jelölés számegyenesen. táblázat, számkártyák Tk. 59. o. 87. óra Kétjegyû számok bontásának gyakorlása. Mf. 75. o. 88. óra Középkezdéses számsorozat folytatása. Tk. 60. o. Mûveletek a 20 körében. Tk. 61. o. 2. f. (analógia alapján) Mf. 76. o. játékpénz korongos tábla 89. óra Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége. Tk. 61. o. 1., 3. f. Pótlások a 20 körében. Mf. 77. o. Relációk mûveletek között. játékpénz 90. óra Összeadás tízesátlépéssel. Tk. 62. o. A 10 felbontása. Tk. 63. o. 1. f. Pótlás 10-re. korongok, számegyenes 13

14 A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 91. óra Tízesátlépéses összeadás tevékenységgel, Tk. 63. o. 2., 3. f. rajzzal. Mf. 78. o. Lejegyzés mûvelettel. korongos tábla 92. óra Összeadás tízesátlépéssel: 9-hez adunk. Tk. 64. o. Összeadás korongokkal. Mf. 79. o. Mûveletek gyakorlása. korongos tábla 93. óra Összeadás tízesátlépéssel: 8-hoz adunk. Tk. 65. o. Számkártyák helye a számegyenesen. Mf. 80. o f. korongos tábla, 94. óra Gyakorlás: 9-hez, 8-hoz adunk. Mf. 80. o. 3., 4. f. Mûveletek kiszámítása nyíl segítségével. Mf. 81. o. Reláció mûveletek között. Igaz hamis állítások. Sorozatok. (kombinatorika) 95. óra 7-hez adunk tízesátlépéssel. Tk. 66. o. Mûveletek korongok, és rajz segítségével. korongos tábla, 96. óra 6-hoz adunk tízesátlépéssel. Tk. 67. o. Mûveletek koronggal, dal, korongos tábla, rajzzal. Igaz hamis állítások mûveletekrôl. 97. óra Összeadás tízesátlépéssel. Mf. 82. o. Gyakorlás. Két nyíl helyett egy. Mûvelet megjelenítése a korongos táblán színezéssel. Elmaradt feladatok pótlása. 98. óra Összeadás tízesátlépéssel: Tk. 68. o. 5-höz adunk. korongos tábla, Mûveletek rajzzal, koronggal. relációs jelek, Reláció mûveletek között. számegyenes Összeadás számegyenesen. 99. óra Összeadás tízesátlépéssel: Tk. 69. o. 4-hez, 3-hoz, 2-höz adunk. korongos tábla Páros, páratlan számok gyakorlása óra Összeadás gyakorlása: Mf. 83. o. 5-höz, 4-hez, 3-hoz, 2-höz adunk. Reláció mûveletek között. Számok rendezése. 1. osztály 14

15 1. osztály 101. óra Gyakorlás a 20 körében: Mf. 84. o. számfeladatok, pótlásos feladatok, szöveges feladatok. Elmaradt feladatok pótlása. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 102. óra Gyakorlás: összeadás a 20 körében. Nyitott mondatok, szabályjátékok. Elmaradt feladatok pótlása óra Felmérés elôkészítése típusfeladatok gyakorlása óra Tudáspróba: összeadás a 20 körben. 4. sz. tudáspróba 105. óra Kivonás tízesátlépéssel Tk. 70. o. két lépésben. Szám- és szöveges feladatok óra Kivonás tízesátlépéssel. Mf. 85. o. Számfeladatok. Számok rendezése; páros, páratlan számok ismétlése óra Kivonás 11-bôl. Tk. 71. o. Mûveletek megjelenítése, kivonása korongos tábla korongokkal. Szöveges feladat megoldása óra Kivonás 11-bôl gyakorlás. Mf. 86. o. Nyitott mondat kivonással. Szöveges feladat óra Kivonás 12-bôl. Tk. 72. o. Kirakás koronggal. korong 110. óra Kivonás 13-ból. Tk. 73. o. Kirakás koronggal. korong 15

16 A matematika csodái 111. óra Gyakorlás, kivonás 12-bôl, 13-ból. Mf. 87. o. Elmaradt feladatok pótlása. 1. osztály hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 112. óra Kivonás 14-bôl. Tk. 74. o. Szám- és szöveges feladatok megoldása óra Kivonás 15-bôl korong Szám- és szöveges feladatok Tk. 75. o. megoldása. Relációk vizsgálata. Igaz hamis megállapítása óra Gyakorlás: kivonás 14-bôl, 15-bôl. Mf. 88. o óra Kivonás 16-ból, 17-bôl, 18-ból. Tk. 76. o. Szám- és szöveges feladatok óra Kivonás 16-ból, 17-bôl, 18-ból Mf. 89. o. gyakorlás óra A kivonás gyakorlása. Tk. 77. o. Bontás, relációk. jelkártya Szabályjáték, szabály kirakása. Szöveges feladat óra Pótlás a kétjegyû számok Tk. 78. o. körében. füzet Kirakás koronggal óra Pótlás kétjegyû számokkal. Tk. 79. o. Szám- és szöveges feladatok megoldása óra Igaz hamis megállapítása. korong Számsorozat folytatása 3-mal. Tk. 80. o. Önálló szabályalkotás. Összeadás, kivonás nyíl segítségével. Mûveletek pótlása. Szöveges feladatok. 16

17 1. osztály 121. óra Nyitott mondatok számkártyával. Tk. 81. o. Mértékes feladatok. Szabályjáték, táblázat kitöltése. Nyitott mondat igazzá tétele. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 122. óra Soralkotások középkezdéssel. Mf. 90 o. Igaz hamis megállapítása. Gépjátékok-táblázat kitöltése. Szabály lejegyzése óra Mûveletek gyakorlása: összeadás, Mf. 91. o. kivonás, pótlás. 5 sz. tudáspróba Tudáspróba óra A felmérés elôkészítése. Mf. 92. o. Típusfeladatok gyakorlása. Hiányzó feladatok pótlása óra Felmérés: mûveletek a 20 körében. 3. sz. felmérés 126. óra Az idô mérése, a napszakok megismerése. Tk. 90., 91. Az óra használata. 92. o. 1. f óra Az idô múlása. Tk. 92. o. 2. f. A hét napjai, hónapok évszakok neve. Tk. 93. o. Az év óra Az óra-gyakorlás. Mf. 93. o. Az idô jelölése az óralapon óra Az óra-gyakorlás. Mf. 94. o. Az eltelt idô kiszámítása óra A római számok megismerése I XX-ig. Tk. 94. o. Mf. 95. o. 1., 2. f. 17

18 A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 131. óra A római számok gyakorlása. Tk. 95. o. Használatuk: hónapok és kerületek jelölése. Mf. 95. o. 3., 4. f. Gyakorlás: az óra, a római számok. Mûveletek a 20 körében óra Szöveges feladatok megoldása. Tk. 96. o. Gyakorlás a 20 körében. Elmaradt feladatok pótlása óra Tükrözés a tükör használata. Tk. 97. o. Tükörrel duplázás, kétszerezés, felezés. Mf. 96. o. Megjelenítés rajzzal. tükör 134. óra Geometria. Tk. 98. o. Síkidomok felismerése, megnevezése. Tk. 99. o. Építés pálcikából (gyufaszálból). Mf. 97. o. Építés dal adott alaprajz után. pálcika, gyufa Számosság jelölése. színesrúd 135. óra Szorzás, osztás elôkészítése. Mf. 98. o. Többszörözés dal. Szöveges feladatok szorzás elôkészítésére. (Azonos tag többszöri összeadása) óra Ismétlés: számok írása 20-ig betûvel és számmal. Mf. 99. o. Számok sorba rendezése. Mf o. 1., Számszomszédok. 2. f. Páros, páratlan számok. Számok helye a számegyenesen óra Ismétlés: mûveletekhez csoportok képzése rajzzal. Mf o. 3., 4. f. Relációk csoportok, mûveletek között. Mf o. Különbség jelölése. Mûveletek a 20 körében. Nyitott mondatok igazzá tétele. Számsorozatok folytatása óra Ismétlés: többtagú összeadások és kivonások. Mf o. Mûveletek pótlással. Mf o. 1. f. Szöveges feladatok. Szabályjáték, szabály lejegyzése. Reláció mûveletek között. Fejszámolás óra Ismétlés: Mf o. 2., szöveges feladatok megoldása. 3., 4. f. Összetett szövegesek óra Mérésekrôl tanultak ismétlése: Mf o. Hosszúság, ûrtartalom és tömegmérés. Szöveges feladatok megoldása. 1. osztály 18

19 1. osztály 141. óra Az óráról tanultak ismétlése. Mf o. 1., 2., Az idô, a napszakok, hónapok, évszak, év. 3. f. A római számok ismétlése. A matematika csodái hét Tananyag Taneszközök Megjegyzés 142. óra Ismétlés: Mf o. 4. f. Mûveletek gyakorlása a 20 körében: fejszámolás gyakorlása. Számkirály választása. Láncszámolás óra A felmérés elôkészítése. füzet 144. óra Felmérés az éves anyagból. 4. sz. felmérés 145. óra A felmérés javítása, értékelése óra Kitekintés 100-ig Tk o. 1. f. Számok helye a számegyenesen. számegyenes, Soralkotások 5-tel, 10-zel. korongos tábla, Kirakás játékpénzzel. játékpénz Számok egyes, tízes szomszédai. Számok helye a számegyenesen óra Gyakorlás a 100 körében. Mf o. Számok helye a számegyenesen o. 1. f. Számsorozatok önálló szabályfelismeréssel. Nyitott mondatok a 100 körében óra Érdekes feladatok. Mf o. Számstaféta. 19

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet!

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenkettedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 ÖSSZEHASONLÍTÁS Húzd át azokat, amelyek nincsenek a fenti képen! Karikázz be annyit,

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Forgács Tiborné Gál Józsefné TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái címû 2. osztályos taneszközcsaládhoz

Forgács Tiborné Gál Józsefné TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái címû 2. osztályos taneszközcsaládhoz Forgács Tiborné Gál Józsefné TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái címû 2. osztályos taneszközcsaládhoz Dinasztia Kiadó 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Felelõs szerkesztõ: Bihari Erzsébet Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 3. szintjéhez 2016. Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Én is tudok számolni 2.

Én is tudok számolni 2. Én is tudok számolni 2. ELSŐ KÖTET A kiadvány 2018. november 11-én tankönyvi engedélyt kapott a TKV/3490-11/2018. számú határozattal. A tankönyv megfelel az 51./2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 11.

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazok Képes különböző elemek közös tulajdonságainak felismerésére.

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika. matematikai eszközök

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika. matematikai eszközök MATEMATIKA (enyhe) A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 49. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és tanuló Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 26 + 33 25 + 33 12 + 35 12 + 31 62 + 15 63 + 14 43 26 53 26 35 13 35 15 62 18 72

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. globális észlelés a részletek kiemelődése. tájékozódás rajzolt ábrán. tájékozódás szűkebb környezetben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. globális észlelés a részletek kiemelődése. tájékozódás rajzolt ábrán. tájékozódás szűkebb környezetben Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Előkészítés Tapasztalatszerzés: tevékenység eszközhasználat játék Az összeadás, kivonás típusai Változtatás Hasonlítás Egyesítés A típusok variánsai Fordított, indirekt szövegű feladatok

Részletesebben

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Intenzív matek 2. Feladatok a 100-as számkörben

Intenzív matek 2. Feladatok a 100-as számkörben x x Intenzív matek. Feladatok a 00-as számkörben Útmutató a füzethez Ez a füzet nagyon sokféle feladatot tartalmaz, amelyek segítségével a tanulók a 00-as számkörön belül gyakorolhatják és fejleszthetik

Részletesebben

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 39 + 41 40 + 40 100 19 90 9 28 + 33 81 30 80 29 90 10 30 + 31 57 + 16 26 + 47 27 + 33 6 6 12 2 12 3 24 + 12 12 + 30 7 6 8 7 56 / 8 7 4 35 70 14 14 + 14 48. modul

Részletesebben

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó Társadalmi Megújulás Operatív Program : 79/325-422 Idő Tananyag, Tevékenység Fejlesztési képességek, készségek, célok 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megismerési

Részletesebben

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra Matematika programterv nyújtott első évfolyam első év 120 óra Átdolgozta: Nagy Istvánné Jóváhagyta: Nagy Gábor Kőszeg, 2009. december TÉMAKÖR Tulajdonságok, relációk, állítások ( 1. modul ) Tájékozódjunk,

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam Helyi tanterv Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger,

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger, Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN Készítette: Kazamér Tiborné Csenger, 2009.11.17. Intézményünk vezetésének vezérgondolata tempora mutantur, ami annyit jelent:

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Számelmélet, algebra Számfogalom kialakítása Segítséggel képes a számokat tízesek és egyesek összegére bontani

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Kedves harmadik osztályosok!

Kedves harmadik osztályosok! Kedves harmadik osztályosok! Köszöntünk titeket a matematika birodalmában! 3. osztályban is folytatjuk a barangolást. Ismét új kalandok, új felfedezések és rejtvényes feladatok várnak rátok. tankönyv mellett

Részletesebben

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Kedves Kollégák! A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Az új tanítói kézikönyvek már tartalmazzák a 11 felmérés javítókulcsait és az értékelési javaslatokat

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben