Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek"

Átírás

1 Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály: 5. osztály A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: tizedes tör ábrázolása számegyenesen; egyszerűsítésének és bővítésének értelmezése, begya; művele tizedes törkel: összeadás, kivonás, szorzás begya változatos kal és módszerekkel; Tantárgyi kapcsolatok: ének-zene (ritmusértékek megadása, összehasonlítása); rajz (ábrák rajzolása, színezése); technika (eszközhasználat), testnevelés (labdával végzett villámkérdések) Felhasznált források: Csahóczi Erzsébet - Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva: Matematika 5. o. tankönyv, feladatgyűjtemény és tanári kézikönyv (Apáczai Kiadó, Celldömölk); Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. (Második, javított kiadás, Önkonet, Budapest); Kerettanterv; Helyi Tanterv, kompetencia alapú oktatásról szóló továbbképzéseken készült jegyzeteim;http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=40&pbka=0&pbk=%2fctrl.php%2funregistered%2fcourses (6. fejezet);

2 1. Tizedes tör ábrá- Megfigyelés, meg- Kommunikáció, A tizedes tört helyének Kooperatív játék, Nagy szám- zolása számegyene- beszélés, problé- számolási készség, megjelölésével a szám- szóbeli ismeretköz- egyenes; lab- sen mamegoldó gon- ráismerő készség; egyenesen ábrázolt lés; egyéni ; da; tizedes dolkodás figyelem fejleszté- pontok egyre sűrűbbek. frontális ; tört számkár- se; páros tyák; IKT 2. Tizedes tör egy- Összefüggések fel- Szociális kompe- A számok valódi és Kooperatív játék; Különböző szerűsítése, bővítése ismerése, számolási tencia, figyelem, alaki értékének kapcso- egyéni ; beosztású és összehasonlítása készség javítása emlékezet fejleszté- frontális ; lata számegyene- se; nagysági viszo- sek; IKT nyok megtapaszta- lása; differenciálás;

3 3. Tizedes tör kere- Új ismere beve- Fokozatosság, szá- Becslés, alsó és felső Számkártyák, kítése molási készség, szomszédok; a kerekí- lés; frontális mun- dominó rögzítése emlékezet fejleszté- tés szabályai ka; páros se; 4. Tizedes tör gya- Gyakorlás; ismét- Logikus gondolko- Szöveges on Páros, cso- IKT; feladat- lés; ellenőrzés; ér- dás, kommunikáció keresztül a tizedes tör- port: Gon- lap csopor- tékelés; szövegér- fejlesztése, össze- kel kapcsolatos ed- dolkozz, írd le, oszd tonként; tés; problémameg- függések keresése; digi ismere gyakor- meg!, frontális számkártyák, oldó gondolkodás felismerése; diffe- lása dobókocka renciálás; 5. Tizedes tör ösz- Ismeretbővítés; Fokozatosság, szá- Az összeadás és kivo- Frontális ; IKT eszkö- szeadása és kivonása gyakorlás, ellenőr- molási készség fej- nás szabályai; a helyi- zök, zés, értékelés lesztése; értékekre külön figye- ; differenci- lemmel ált réteg

4 6. Tizedes tör ösz- A korábban tanul- Önellenőrzés, logi- Az eddig tanult fogal- Szóforgó, csoport- IKT, boríték- szevonásának gya- kus gondolkodás, mak, szabályok átis-, páros mun- ban, ismétlése, gyakorlá- szövegértés; kreati- métlése; művele ka, egyéni ; memória kár- sa vitás, képzelet fej- elvégzése szöveges tyák; lesztése; segítségével 7. Tizedes tör szor- Új ismere beve- Számolási készség Tizedes törttel való Tizedes törtes zása és osztása10- fejlesztése; össze- szorzás és osztás szabá- lés; egyéni ; dominó kész- zel, 100-zal, rögzítése függések keresése; lyainak kimondása, csoport, let; rel stb. differenciálás; rögzítése; frontális 8. Tizedes tör gya- A korábban tanul- Szociális kompe- Műveleti sorrend al- Csoport, IKT; labda, tencia, önellenőrzés kalmazása, zárójelfel- számkártyák, ismétlése, fejlesztése; bontás gya; ; szóforgó dobókocka

5 9. Tizedes tör szor- Új ismere beve- Logikus gondolko- Tizedes tört szorzása Tizedes törtes zása dás, számolási kés- természetes számmal; lés; csoport, memóriakár- rögzítése; korábban zség, emlékezet szorzás tizedes számok egyéni ; dif- tyák tanultak ismétlése, fejlesztése, korábbi körében ferenciált egyéni gya; ismere alkalma- zása; 10. Tizedes tör gya- Metakommuniká- Tizedes tör Az eddigi fogalmak Kooperatív játék; Labda; fela- ció; korábban tanul- nagysági viszonya- ismétlése, gya; csoport, dif- datlap a cso- inak elmélyítése; az egység helyes meg- ferenciálás; egyéni portmunkához ismétlése, gyakorlá- sorba-rendezés; választása a számegye-, video rész- IKT sa, motiválás; diffe- differenciálás; ösz- nesnél let megintése; renciálás szefüggések felis- ellenőrzés, önelle- merése; szövegértés nőrzés, értékelés fejlesztése;

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

újabb és újabb kihívásoknak le01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000

újabb és újabb kihívásoknak le01001000100001000001000000100000001000000100000000100000010000010000100000 3-4 uj:layout 1 2008.09.12. 10:37 Page 1 Kezdő szakasz 3 4. osztály Kompetenciák fejlesztése a matematikaórákon A tudományos és technikai életben bekövetkezett változásokat, illetve a társadalomban az

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Pedagógusok. a kompetenciákról. Bevezető szakasz. 1 2. osztály

Pedagógusok. a kompetenciákról. Bevezető szakasz. 1 2. osztály Project1uj piros:layout 1 2008.09.10. 9:19 Page 1 Bevezető szakasz 1 2. osztály kompetenciák fejlesztése a matematikaórákon A tudományos és technikai életben bekövetkezett változásokat, illetve a társadalomban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben