Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév"

Átírás

1 Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli kifejező képessége önállóan, kerek mondatokkal érthetően fejezi ki magát segítséggel képes arra, hogy kerek mondatokkal, érthetően fejezze ki magát nehezen fejezi ki magát. Szókincse hiányos. Szavak bontása hangokra biztos, pontos cseréli a hangokat több hangot hibásan ejt, torzítja a hangokat. Tanult betűk felismerése biztos bizonytalan- nem ismeri fel. Olvasás folyamatosan, pontosan, kevés hibával szóképekben, kevés hibával, több hibával szótagolva, betűzve, akadozva, nem tud. Betűkapcsolás szabályos néhány betűje szabálytalan szabálytalanul kapcsol. Betűalakítás szabályos néhány betűje szabálytalan szabálytalan. Másolás hibátlan. kevés hibával sok hibával. Írásbeli munkája rendezett, tiszta rendezetlen piszkos, rendetlen. Szorgalom Lendületes jó ütemű lassú a munkavégzésed. Alkotóan kitartóan érdeklődéssel folyamatosan többszöri kérésre ritkán veszel részt a tanulásban. Feladataidat önállóan segítséggel végzed. Önállóan segítséggel képes vagy a munkádat ellenőrizni. Matematika 1.oszt. Gondolkodása gyors, logikus megfelelő lassú, nehézkes. Számfogalom kialakult bizonytalan kialakulatlan. Páros páratlan számokat felismeri téveszti Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan Művelet fogalom jó Számok bontása jó Számok közötti reláció felismerése jó Számok nagyságszerinti összehasonlítása tudja téveszti Számok sorba rendezése tudja téveszti Számszomszédok tudja téveszti nem tudja. Sorozatok folytatása jó megfelelő gyenge. Szöveges feladatok értelmezése jó Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Fogalmak megtanulása pontos bizonytalan Fogalmak alkalmazása biztos bizonytalan Beszámoló az ismeretekről önállóan segítséggel nem tud. Élőlények jellemzése önállóan segítséggel nem tud. Gyűjtőmunka rendszeres rendszertelen nem végzi. Érdeklődése sokrétű váltakozó, részterületek érdeklik érdektelen. Felszerelése hiánytalan néha hiányos Órai munka példás biztatni kell passzív. Önálló felkészülés (otthon) rendszeres esetleges - rendszertelen. Általános tájékozottság sok önálló ismerettel rendelkezik kevés önálló ismerettel rendelkezik teljesen

2 Tollbamondás hibátlan kevés hibával sok hibával. Emlékezetből való írás rendezett, hibátlan kevés hibával sok hibával. Magyar nyelv és irodalom 2.osztály első félév Szóbeli kifejezőképesség - önállóan, kerek mondatokkal, összefüggően fejezi ki magát segítséggel képes arra, hogy kerek mondatokkal, érthetően fejezze ki magát. Szavak bontása hangokra biztos bizonytalan, pontatlan Hangok ejtése pontosan ejti,1-2 hangot hibásan ejt cseréli a hangokat több hangot hibásan ejt, torzítja. Mondatok tagolása szavakra biztos bizonytalan nem ismeri fel. Olvasás folyamatos, kifejező, szöveghű, írásjeleknek megfelelő szóképekben kevés hibával, több hibával akadozó, szótagol, betűz. Szövegértés jó Szöveg tartalmának visszaadása jó Betűkapcsolás szabályos néhány betűje szabálytalan - szabálytalan. Betűalakítás szabályos néhány betűje Nyitott mondatok megoldása jó megfelelő. Írásbeli munkája szép elfogadható Műveletek végzése eszköz nélkül, fejben legtöbbször eszközzel csak tanítói segítséggel. Matematika Gondolkodása gyors, logikus megfelelő lassú, nehézkes. Számfogalom 100-as számkörben kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számok nagyság szerinti összehasonlítása tudja téveszti Számjegyek írása, olvasása tudja téveszti Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan Művelet fogalom jó Számok bontása jó Számok közötti reláció felismerése jó Írásbeli munkája szép elfogadható Számok sorba rendezése tudja téveszti Számszomszédok tudja téveszti nem tudja. Sorozatok folytatása jó megfelelő gyenge. tájékozatlan Angol nyelv Kiejtésed jó Olvasásod jó Szövegértésed jó megfelelő gyenge. Tollbamondás jó megfelelő gyenge. Másolás jó megfelelő gyenge. Szóbeli munkád jó megfelelő gyenge. Írásbeli munkád jó megfelelő gyenge. Órai munkád aktív biztatni kell passzív.

3 szabálytalan szabálytalan. Másolás hibátlan kevés hibával sok hibával. Írásbeli munkája rendezett, tiszta rendezetlen rendetlen. Tollbamondás hibátlan kevés hibával sok hibával. Emlékezettből való írás rendezett, hibátlan kevés hibával Nyelvi szabályok alkalmazása jó megfelelő Helyesírás hibátlan kevés hibával sok hibával Német nyelv 1.osztály Kiejtésed jó Szóbeli munkád jó Órai munkád aktív biztatni kell passzív. Szöveges feladatok értelmezése jó Nyitott mondatok megoldása jó megfelelő Szorzó- bennfoglaló táblák ismerete biztos bizonytalan Feladat megoldási tempója gyors, pontos gyors, pontatlan lassú, pontos lassú, pontatlan. Német nyelv Kiejtésed jó Olvasásod jó Szövegértésed jó Tollbamondás jó megfelelő gyenge. Másolás jó megfelelő gyenge. Szóbeli munkád jó Írásbeli munkád jó megfelelő gyenge. Órai munkád aktív biztatni kell passzív. Felszerelésed hiánytalan néha hiányos - Rajz 1.osztály Kompozíciós érzéked fejlett közepesen fejlett fejletlen. Térlátásod, térbeli gondolkodásod biztos többé-kevésbé biztos bizonytalan. Képzelőerőd gazdag közepesen fejlett fejletlen. Feladatok kivitelezése gondos közepes Órai munkád példás biztatni kell passzív. Általános tájékozottságod sok önálló ismerettel rendelkezel kevés önálló ismerettel rendelkezel teljesen tájékozatlan vagy.

4 Testnevelés Szorgalmad, akaratod, hozzáállásod kiváló jó Labdakészséged kiváló jó megfelelő fejlődni kell. Járás, futás, kitartó futás kiváló jó Támasz, függő, egyensúly gyak. kiváló jó megfelelő. Szerhasználat: 1.ugrókötél - kiváló jó 2. Karika kiváló jó Játékok tudása, ismerete kiváló jó Fizikai teljesítménypróba kiváló jó Technika Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge vagy. Tervek, rajzok, modellek ismeretében biztos bizonytalan gyenge vagy. Tevékenységek megfigyelése jó megfelelő segítségre szorul. Eszközök, szerszámok használata jó megfelelő segítségre szorul. Munka végzésed gondos, önálló segítségre szorulsz önállóan nem tudsz dolgozni. Munkád tiszta, tetszetős elfogadható rendetlen. Ének A tanult dalokat önállóan társaiddal tisztán majdnem tisztán kifejezően énekelve tudod énekelni. A zenei írást, olvasást önállóan segítséggel bizonytalanul végzed. Órai munkád példás biztatni kell passzív

5

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32.

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 2014. HÁZIREND Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata, nyilvánossága...

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben