a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt"

Átírás

1 MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A tanult mondatfajtákat ritkán, segítséggel felismeri / nem ismeri fel. (1) Képes a tanult szófaj (főnév) felismerésére, Általában képes a tanult szófaj (főnév) felismerésére, A tanult szófaj (főnév) felismerésében, megnevezésében A tanult szófaj (főnév) felismerésében, megnevezésében megnevezésére. A tulajdonneveket meg tudja megnevezésére. A tulajdonneveket meg tudja bizonytalan, de hibáit tanítói segítséggel javítani bizonytalan, hibáit tanítói segítséggel javítja / nem különböztetni. Minden esetben helyesen a különböztetni. Minden esetben helyesen a A tulajdonneveket különböztetésében gyakran téveszt. ismeri fel, nem képes javítani.. A tulajdonneveket csak mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjelet, a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjelet, a A leggyakrabban használt esetben általában jól elvétve / nem tudja megkülönböztetni. A tulajdonnevek tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét (begyakorolt leggyakrabban használt esetekben helyesen a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét. A nagy kezdőbetűjét a leggyakrabban használt esetekben esetekben). a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét mondatkezdő nagybetű, a mondatvégi írásjel elvétve / nem. A mondatkezdő nagybetű, a alkalmazásában ritkán téveszt mondatvégi írásjel alkalmazásában bizonytalan Az alapszókészlet szavait helyesen le tudja írni. Az alapszókészlet szavait kevés (1-5) hibával le tudja Az alapszókészlet szavainál több (6-12) hibát ejt. Az alapszókészlet szavait általában hibásan írja. írni. A kiejtés szerint írandó szavakat kevés hibával le tudja írni, és azokat önállóan el tudja választani. A kiejtés szerint írandó szavakat helyesen írja, és azokat önállóan el tudja választani. A kiejtés szerint írandó szavaknál sok hibát ejt, de azokat segítséggel önállóan javítja. Ritkábban használt A kiejtés szerint írandó szavaknál minden esetben sok hibát ejt, de azokat segítséggel javítja / segítséggel is esetekben az elválasztás bizonytalan. pontatlanul javítja. Ritkábban használt esetekben az elválasztás bizonytalan. Biztosan jelöli a j;ly hangokat szóban. Jól jelöli a j;ly hangokat szóban. A j;ly hangok jelölésében ritkán téveszt szóban. A j;ly hangok jelölésében gyakran téveszt / nem Legyen az írásképe rendezett, jól olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál nem ejt írástechnikai hibát (betűtévesztés, betűkihagyás, Legyen az írásképe rendezett, jól olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál nem ejt írástechnikai hibát (betűtévesztés, betűkihagyás, Legyen az írásképe nem kellően rendezett, de írása olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál időnként írástechnikai hibát vét (betűtévesztés, betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere), de hibáit minden esetben tanítói segítséggel javítani képes Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel Képes a tanult szófaj (főnév, ige, melléknév) Általában képes a tanult szófaj (főnév, ige, melléknév) A tanult szófaj (főnév, ige, melléknév) és fajtáinak felismerésére, megnevezésére. A tanult szófajokat meg felismerésére, megnevezésére. A tanult szófajokat meg felismerésében, megnevezésében bizonytalan, de hibáit tudja különböztetni. Képes a főnév (köznév, tudja különböztetni. Képes a főnév (köznév, tanítói segítséggel javítani A tulajdonneveket tulajdonnév) néhány fajtájának (személynév, állatnév, tulajdonnév) néhány fajtájának (személynév, állatnév, különböztetésében gyakran téveszt. A leggyakrabban földrajzi név), a melléknév (fokozás), az ige (igeidők, földrajzi név), a melléknév (fokozás), az ige (igeidők, használt esetben általában jól a igeragozás) felismerésére, megnevezésére Minden igeragozás) felismerésére, megnevezésére Minden tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét. A mondatkezdő esetben helyesen a mondatkezdő nagybetűt, esetben helyesen a mondatkezdő nagybetűt, nagybetű, a mondatvégi írásjel alkalmazásában ritkán a mondatvégi írásjelet, a tulajdonnevek nagy a mondatvégi írásjelet, a tulajdonnevek nagy téveszt kezdőbetűjét (begyakorolt esetekben). kezdőbetűjét (begyakorolt esetekben). az igét önállóan tudja ragozni, az igekötős igék helyesírását A melléknév fokozását helyesen Az alapszókészlet szavait helyesen le tudja írni. A kiejtés szerint írandó szavakat helyesen írja, és azokat önállóan el tudja választani. A kiejtéstől eltérő szavak helyesírását a begyakorolt esetekben tudja alkalmazni. az igét tudja ragozni, az igekötős igék helyesírását legtöbb esetben A melléknév fokozását helyesen Az alapszókészlet szavait kevés (1-5) hibával le tudja írni. A kiejtés szerint írandó szavakat kevés hibával le tudja írni, és azokat önállóan el tudja választani. A kiejtéstől eltérő szavak helyesírását a begyakorolt esetekben általában, kevés hibával tudja alkalmazni. bizonytalan, az igét begyakorolt esetekben tudja ragozni, az igekötős igék helyesírásában, a melléknév fokozásában hibát vét. Az alapszókészlet szavainál több (6-12) hibát ejt. A kiejtés szerint írandó szavaknál sok hibát ejt, de azokat segítséggel önállóan javítja. Ritkábban használt esetekben az elválasztás bizonytalan. A kiejtéstől eltérő szavak helyesírását a begyakorolt esetekben hibával tudja alkalmazni, segítséggel javítja. tudatosan szóban. Írásképe rendezetlen, írása nehezen olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál írástechnikai hibát gyakran ejt (betűtévesztés, betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere), azokat csak tanítói segítséggel képes javítani. A tanult mondatfajtákat ritkán, segítséggel felismeri / nem ismeri fel. (1) A tanult szófaj (főnév, ige, melléknév) és fajtáinak felismerésében, megnevezésében bizonytalan, hibáit tanítói segítséggel javítja / nem ismeri fel, nem képes javítani.. A tulajdonneveket csak elvétve / nem tudja megkülönböztetni. A tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét a leggyakrabban használt esetekben elvétve / nem. A mondatkezdő nagybetű, a mondatvégi írásjel alkalmazásában bizonytalan gyakran téveszt, az igét begyakorolt esetekben segítséggel tudja ragozni, az igekötős igék helyesírását, a melléknév fokozását nem Az alapszókészlet szavait általában hibásan írja. A kiejtés szerint írandó és a kiejtéstől eltérő szavaknál minden esetben sok hibát ejt, de azokat segítséggel javítja / segítséggel is pontatlanul javítja. Ritkábban használt esetekben az elválasztás bizonytalan. Biztosan jelöli a j;ly hangokat szóban. Jól jelöli a j;ly hangokat szóban. A j;ly hangok jelölésében ritkán téveszt szóban. A j;ly hangok jelölésében gyakran téveszt / nem tudatosan szóban. Legyen az írásképe rendezett, jól olvasható. Legyen az írásképe rendezett, jól olvasható. Legyen az írásképe nem kellően rendezett, de írása Írásképe rendezetlen, írása nehezen olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál nem Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál nem olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál ejt írástechnikai hibát (betűtévesztés, betűkihagyás, ejt írástechnikai hibát (betűtévesztés, betűkihagyás, írásnál időnként írástechnikai hibát vét (betűtévesztés, írástechnikai hibát gyakran ejt (betűtévesztés, betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere), de hibáit betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere), azokat csak minden esetben tanítói segítséggel javítani képes tanítói segítséggel képes javítani.

2 MAGYAR NYELV Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A tanult mondatfajtákat ritkán, segítséggel felismeri / nem ismeri fel. (1) Képes a tanult szófaj (főnév, ige, melléknév) Általában képes a tanult szófaj (főnév, ige, melléknév) A tanult szófaj (főnév, ige, melléknév, számnév) és A tanult szófaj (főnév, ige, melléknév, számnév) és felismerésére, megnevezésére. A tanult szófajokat meg felismerésére, megnevezésére. A tanult szófajokat meg fajtáinak felismerésében, megnevezésében bizonytalan, fajtáinak felismerésében, megnevezésében bizonytalan, tudja különböztetni. Képes a főnév (köznév, tudja különböztetni. Képes a főnév (köznév, de hibáit tanítói segítséggel javítani A hibáit tanítói segítséggel javítja / nem ismeri fel, nem tulajdonnév, tulajdonnév fajtái), a melléknév (fokozás), tulajdonnév, tulajdonnév fajtái), a melléknév (fokozás), tulajdonneveket különböztetésében gyakran téveszt. A képes javítani.. A tulajdonneveket csak elvétve / nem az ige (igeidők, igeragozás), a számnév (fajtái, keltezés, az ige (igeidők, igeragozás), a számnév (fajtái, keltezés, leggyakrabban használt esetben általában jól tudja megkülönböztetni. A tulajdonnevek nagy fokozás) felismerésére, megnevezésére Minden esetben fokozás)felismerésére, megnevezésére Minden esetben a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét. A mondatkezdő kezdőbetűjét a leggyakrabban használt esetekben helyesen a mondatkezdő nagybetűt, a helyesen a mondatkezdő nagybetűt, a nagybetű, a mondatvégi írásjel alkalmazásában ritkán elvétve / nem. A mondatkezdő nagybetű, a mondatvégi írásjelet, a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét mondatvégi írásjelet, a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét téveszt mondatvégi írásjel alkalmazásában bizonytalan (begyakorolt esetekben). (begyakorolt esetekben). az igét önállóan tudja ragozni, az igekötős igék helyesírását A melléknév fokozását helyesen Az alapszókészlet szavait helyesen le tudja írni. A kiejtés szerint írandó szavakat helyesen írja, és azokat önállóan el tudja választani. A kiejtéstől eltérő szavak helyesírását a begyakorolt esetekben tudja alkalmazni. Szótő + toldalék (rag, jel) felismerése biztos. az igét tudja ragozni, az igekötős igék helyesírását legtöbb esetben A melléknév fokozását helyesen Az alapszókészlet szavait kevés (1-5) hibával le tudja írni. A kiejtés szerint írandó szavakat kevés hibával le tudja írni, és azokat önállóan el tudja választani. A kiejtéstől eltérő szavak helyesírását a begyakorolt esetekben általában, kevés hibával tudja alkalmazni. Szótő + toldalék (rag, jel) felismerése begyakorolt esetekben biztos, ritkán téveszt. bizonytalan, az igét begyakorolt esetekben tudja ragozni, az igekötős igék helyesírásában, a melléknév fokozásában hibát vét. Az alapszókészlet szavainál több (6-12) hibát ejt. A kiejtés szerint írandó szavaknál sok hibát ejt, de azokat segítséggel önállóan javítja. Ritkábban használt esetekben az elválasztás bizonytalan. A kiejtéstől eltérő szavak helyesírását a begyakorolt esetekben hibával tudja alkalmazni, segítséggel javítja. Szótő + toldalék (rag, jel) felismerése begyakorolt esetekben bizonytalan, hibát ejt, de hibáit tanítói segítséggel javítja. gyakran téveszt, az igét begyakorolt esetekben segítséggel tudja ragozni, az igekötős igék helyesírását, a melléknév fokozását nem Az alapszókészlet szavait általában hibásan írja. A kiejtés szerint írandó és a kiejtéstől eltérő szavaknál minden esetben sok hibát ejt, de azokat segítséggel javítja / segítséggel is pontatlanul javítja. Ritkábban használt esetekben az elválasztás bizonytalan. Szótő + toldalék (rag, jel) felismerése begyakorolt esetekben gyakran téveszt, segítséggel / nem Biztosan jelöli a j;ly hangokat szóban. Jól jelöli a j;ly hangokat szóban. A j;ly hangok jelölésében ritkán téveszt szóban. A j;ly hangok jelölésében gyakran téveszt / nem tudatosan szóban. Legyen az írásképe rendezett, jól olvasható. Legyen az írásképe rendezett, jól olvasható. Legyen az írásképe nem kellően rendezett, de írása Írásképe rendezetlen, írása nehezen olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál nem Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál nem olvasható. Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből Másoláskor, tollbamondáskor, emlékezetből írásnál ejt írástechnikai hibát (betűtévesztés, betűkihagyás, ejt írástechnikai hibát (betűtévesztés, betűkihagyás, írásnál időnként írástechnikai hibát vét (betűtévesztés, írástechnikai hibát gyakran ejt (betűtévesztés, Képes a gazdaságos Képes a gazdaságos betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere), de hibáit betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere), azokat csak szövegelrendezésre. szövegelrendezésre. minden esetben tanítói segítséggel javítani képes. tanítói segítséggel képes javítani. Gazdaságos Gazdaságos szövegelrendezésre nem minden esetben szövegelrendezésre nem képes. képes.

3 MAGYAR IRODALOM Képes rövid 6-8 mondatos nyelvileg jól megformált Képes rövid 6-8 mondatos nyelvileg jól megformált Képes rövid 6-8 mondatos elbeszélő fogalmazás írására, Képes rövid 4-6 mondatos elbeszélő fogalmazás írására, elbeszélő fogalmazás írására, és önállóan a elbeszélő fogalmazás írására, és önállóan a időnként vét a szövegalkotás szabályai (anyaggyűjtés, gyakran vét a szövegalkotás szabályai (anyaggyűjtés, szövegalkotás szabályait (anyaggyűjtés, cím rendező szövegalkotás szabályait (anyaggyűjtés, cím rendező cím rendező szerepének érvényesítése a mondanivaló cím rendező szerepének érvényesítése a mondanivaló szerepének érvényesítése a mondanivaló kifejezésében, szerepének érvényesítése a mondanivaló kifejezésében, kifejezésében, tagolás) ellen, de hibáit tanítói kifejezésében, tagolás) ellen, hibáit csak tanítói tagolás). tagolás). segítséggel javítani segítséggel tudja javítani / nem képes 4-6 mondatos elbeszélő fogalmazás írására.. Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs helyzetekben megfelelő. helyzetekben elfogadható. helyzetekben bizonytalan. helyzetekben nem megfelelő. Mesék, elbeszélések tartalmát önállóan el tudja Mesék, elbeszélések tartalmát kevés segítséggel el tudja Mesék, elbeszélések tartalmát segítséggel el tudja Mesék, elbeszélések tartalmának elmondásában sok mondani. mondani. mondani. segítséget igényel. Feldolgozott művekkel kapcsolatban tud önállóan Feldolgozott művekkel kapcsolatban általában tud Feldolgozott művekkel kapcsolatban rávezetéssel, segítséggel meg tud fogalmazni kérdéseket. Tudja a mesék jellemzőit. Tudja a mesék jellemzőit. Segítséggel tudja alkalmazni a mesék jellemzőit. Nem tudja alkalmazni a mesék jellemzőit. Olvasása pontos, folyamatos, hangsúlyoz. Olvasása folyamatos, kisebb hibákat ejt, hangsúlyozása Olvasása pontatlan, nem megfelelően hangsúlyoz. Sok hibával olvas / olvasása akadozó. Néma olvasás után a feladatokat Néma olvasás után a feladatokat kevés hibával, Néma olvasás után a feladatokat kevés segítséggel, Hosszabb szövegeket biztonsággal tud olvasni A kötelező memoritereket pontosan megtanulja. A kötelező memoritereket megtanulja. A kötelező memoritereket pontatlanul, részben megtanulja. Képes rövid 8-12 mondatos nyelvileg jól megformált elbeszélő fogalmazás írására, és önállóan a szövegalkotás szabályait (anyaggyűjtés, cím rendező szerepének érvényesítése a mondanivaló kifejezésében, tagolás, sorrend, párbeszéd). Képes rövid 8-12 mondatos nyelvileg jól megformált elbeszélő fogalmazás írására, és önállóan a szövegalkotás szabályait (anyaggyűjtés, cím rendező szerepének érvényesítése a mondanivaló kifejezésében, tagolás, sorrend, párbeszéd). Képes rövid 8-12 mondatos elbeszélő fogalmazás írására, időnként vét a szövegalkotás szabályai (anyaggyűjtés, cím rendező szerepének érvényesítése a mondanivaló kifejezésében, tagolás, sorrend, párbeszéd) ellen, de hibáit tanítói segítséggel javítani Feldolgozott művekkel kapcsolatban egyszerű kérdések feltételére képes / nem képes. Néma olvasás után a feladatokat sok segítséggel megoldja / nem érti a szöveget. A kötelező memoritereket nem tanulja meg. Képes rövid 6-8 mondatos elbeszélő fogalmazás írására, gyakran vét a szövegalkotás szabályai (anyaggyűjtés, cím rendező szerepének érvényesítése a mondanivaló kifejezésében, tagolás, sorrend, párbeszéd) ellen, hibáit csak tanítói segítséggel tudja javítani / nem képes 6-8 mondatos elbeszélő fogalmazás írására.. Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs helyzetekben jó. helyzetekben megfelelő. helyzetekben elfogadható, bizonytalan. helyzetekben nem megfelelő. Mesék, elbeszélések, történelmi olvasmányok (895- Mesék, elbeszélések, történelmi olvasmányok (895- Mesék, elbeszélések, történelmi olvasmányok (895- Mesék, elbeszélések, történelmi olvasmányok ( ) tartalmát önállóan el tudja mondani, A tanult 1686.) tartalmát kevés segítséggel el tudja mondani. A 1686.) tartalmát segítséggel el tudja mondani. A tanult 1686.) tartalmának elmondásában sok segítséget magyar történelem eseményeiről, ünnepekről, tanult magyar történelem eseményeiről, ünnepekről, magyar történelem eseményeiről, ünnepekről, igényel. A tanult magyar történelem eseményeiről, néphagyományokról, megemlékezésekről tájékozott. néphagyományokról, megemlékezésekről tájékozott. néphagyományokról, megemlékezésekről ismeretei ünnepekről, néphagyományokról, megemlékezésekről hiányosak. minimális ismeretei vannak. Feldolgozott művekkel kapcsolatban tud önállóan Feldolgozott művekkel kapcsolatban általában tud Feldolgozott művekkel kapcsolatban rávezetéssel, Feldolgozott művekkel kapcsolatban egyszerű kérdések segítséggel meg tud fogalmazni kérdéseket. feltételére képes / nem képes. Tudja a mesék, mondák jellemzőit. Tudja a mesék, mondák jellemzőit. Segítséggel tudja alkalmazni a mesék, mondák Nem tudja alkalmazni a mesék, mondák jellemzőit. jellemzőit. Olvasása pontos, folyamatos, hangsúlyoz. Az Olvasása folyamatos, kisebb hibákat ejt, hangsúlyozása Olvasása pontatlan, nem megfelelően hangsúlyoz. Sok hibával olvas / olvasása akadozó. olvasottakról önálló véleménye van. Versek, mesék előadása kifejező, kapcsolatot tart a Versek, mesék előadása kifejező, kapcsolattartás a Versek, mesék előadása nem kifejező, kapcsolattartás a Versek, mesék előadására segítséggel képes /nem képes. hallgatókkal. hallgatókkal nem jellemző. hallgatókkal nem jellemző. Tanult szólásokat, közmondásokat alkalmazni tudja az Tanult szólásokat, közmondásokat általában alkalmazni Tanult szólásokat, közmondásokat segítséggel Tanult szólásokat, közmondásokat nem tudja élőbeszédben és fogalmazásban. tudja az élőbeszédben és fogalmazásban. alkalmazni tudja az élőbeszédben és fogalmazásban. alkalmazni az élőbeszédben és fogalmazásban. Néma olvasás után a feladatokat Néma olvasás után a feladatokat kevés hibával, Néma olvasás után a feladatokat kevés segítséggel, Néma olvasás után a feladatokat sok segítséggel megoldja / nem érti a szöveget. Hosszabb szövegeket biztonsággal tud olvasni A kötelező memoritereket pontosan megtanulja. A kötelező memoritereket megtanulja. A kötelező memoritereket pontatlanul, részben megtanulja. A kötelező memoritereket nem tanulja meg.

4 MAGYAR IRODALOM Képes rövid 8-12 mondatos nyelvileg jól megformált Képes- közös anyaggyűjtéssel- rövid 8-12 mondatos Képes- közös anyaggyűjtéssel vagy képes segítségével- Gondolatait nem képes mondatokra tagolni, mondatai elbeszélő fogalmazás kiegészítésére párbeszéddel és nyelvileg jól megformált elbeszélő fogalmazás rövid 8-12 mondatos nyelvileg jól megformált elbeszélő zavarosak, nem érthetők. helyes tartalmi tagolással. Önállóan tud vázlatot írni. kiegészítésére párbeszéddel és helyes tartalmi fogalmazás kiegészítésére párbeszéddel és helyes tagolással. Önállóan tud vázlatot írni. tartalmi tagolással. Tud vázlatot írni. Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs Szóbeli szövegalkotása különféle kommunikációs helyzetekben jó. Olvasott szöveg tartalmát, mondanivalóját egyénileg is meg tudja fogalmazni, képes következtetések levonására, önálló véleménye van helyzetekben megfelelő. Olvasott szöveg tartalmát, mondanivalóját kisebb segítséggel meg tudja fogalmazni, képes következtetések levonására, önálló véleménye van helyzetekben elfogadható, bizonytalan. Olvasott szöveg egyes részleteinek eseményeit felismeri elmondja. Tudja a mesék, mondák jellemzőit. Tudja a mesék, mondák jellemzőit. Segítséggel tudja alkalmazni a mesék, mondák jellemzőit. Olvasása folyamatos, kifejező, a szöveget jelentésének Olvasása folyamatos, a szöveget jelentésének Olvasása nem kifejező, megfelelően helyes dallammal, önállóan használja. megfelelően hangsúlyozza, önállóan használja. Versek, mesék előadása kifejező, kapcsolatot tart a Versek, mesék előadása kifejező, kapcsolattartás a Versek, mesék előadása nem kifejező, kapcsolattartás a hallgatókkal. Beszéde érthető, folyamatos. hallgatókkal nem jellemző. Beszéde érthető, hallgatókkal nem jellemző, kevés segítséget igényel. folyamatos. Tanult szólásokat, közmondásokat alkalmazni tudja az Tanult szólásokat, közmondásokat általában alkalmazni Tanult szólásokat, közmondásokat segítséggel élőbeszédben és fogalmazásban. tudja az élőbeszédben és fogalmazásban. alkalmazni tudja az élőbeszédben és fogalmazásban. Szövegértés, néma olvasás után a szöveget érti a Szövegértés, néma olvasás után a szöveget érti a Szöveget érti, néma olvasás után a feladatokat kevés feladatokat önállóan feldolgozza. feladatokat kevés hibával dolgozza fel. segítséggel, Hosszabb szövegeket biztonsággal tud olvasni Legnagyobb írók, költők nevét, olvasott műveit ismeri. Legnagyobb írók, költők nevét, olvasott műveit ismeri. Legnagyobb írók, költők nevét, olvasott műveit nem mindet ismeri. A népköltészet alkotásait a műfaji jellemzők alapján meg tudja különböztetni. A népköltészet alkotásait a műfaji jellemzők alapján meg tudja különböztetni. A népköltészet alkotásait segítséggel a műfaji jellemzők alapján meg tudja különböztetni. A kötelező memoritereket pontosan megtanulja. A kötelező memoritereket megtanulja. A kötelező memoritereket pontatlanul, részben megtanulja. helyzetekben nem megfelelő. Olvasott szöveg feldolgozására csak segítséggel képes / nem képes. Nem tudja alkalmazni a mesék, mondák jellemzőit. Lassan, sok hibával olvas. Versek, mesék előadására segítséggel képes /nem képes. Beszéde nem összefüggő. Tanult szólásokat, közmondásokat nem tudja alkalmazni az élőbeszédben és fogalmazásban. Néma olvasás után a feladatokat sok segítséggel megoldja / nem érti a szöveget. Legnagyobb írók, költők nevét, olvasott műveit nem ismeri. A népköltészet alkotásait csak részben tudja megkülönböztetni a műfaji jellemzők alapján / nem ismeri a népköltészet műfajait. A kötelező memoritereket nem tanulja meg.

5 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Szöveges értékelés 3-4. osztály A megismert technikákat kiválóan tudja alkalmazni. Képes a megismert technikákat önállóan alkalmazni. Jól A megismert technikákat gyakorolnia kell. Meg kell A megismert technikákat csak segítséggel tudja Ügyesen dolgozik elől- és oldalnézetben. ismeri az elől- és oldalnézeti ábrázolást ismernie az elől- és oldalnézeti ábrázolást. alkalmazni. nem ismeri az elől- és oldalnézeti ábrázolást. Az ábrák üzenethordozó szerepét egyértelműen Az ábra és üzenet kapcsolatát jól ismeri Az ábra és üzenet kapcsolatát ismeri. Az ábra és üzenet kapcsolatát nem ismeri. felismeri. Kreatív módon készít tárgyakat (játék, báb, taneszköz). Önállóan készít tárgyakat (játék, báb, taneszköz). Segítséggel készít tárgyakat (játék, báb, taneszköz). Segítséggel készít tárgyakat (játék, báb, taneszköz), de munkája nem esztétikus, rendetlen. Egyéni munkáival szebbé teszi környezetét. Egyéni munkáival környezetét szépíti. Környezetalakító tevékenységre képes. Környezetalakító tevékenységre nem képes. Személyes, közös élményeit átlagnál jobban meg tudja Személyes, közös élményeit jól meg tudja jeleníteni. Személyes, közös élményeit megfelelően tudja Személyes, közös élményeit gyengén tudja jeleníteni. Térviszonyokat, mozgásokat az átlagnál jobban meg Térviszonyokat, mozgásokat jól meg tudja jeleníteni. Térviszonyokat, mozgásokat megfelelően tudja Térviszonyokat, mozgásokat gyengén tudja tudja jeleníteni. Egyszerű alaprajzokat az átlagnál jobban leolvas, Egyszerű alaprajzokat jól leolvas, értelmez. Egyszerű alaprajzokat segítséggel leolvas, értelmez. Egyszerű alaprajzokat nem tud leolvasni, értelmezni. értelmez. Rajzeszközeit megfelelően használja. Rajzeszközeit megfelelően használja. Rajzeszközeit megfelelően használja. Rajzeszközeit nem megfelelően használja. Munkája szép, ötletes, tiszta, rendezett. Munkája tiszta, rendezett Munkája elfogadható Munkája rendetlen. összhangban van. A megismert technikákat kiválóan tudja alkalmazni. Ügyesen dolgozik elől- és oldalnézetben. összhangjára törekszik. A megismert technikákat jól tudja alkalmazni. Ügyesen dolgozik elől- és oldalnézetben. összhangjára törekednie kell. A megismert technikákat jól tudja alkalmazni. összhangjára nem törekszik. A megismert technikákat nem tudja alkalmazni. Mozgásokat az átlagnál jobban ki tudja fejezni. Mozgásokat jól tudja kifejezni. Mozgásokat megfelelően tudja kifejezni. Mozgásokat átlagtól gyengébben tudja kifejezni. Ismeri a tanult műalkotásokat, azokat felismeri, értelmezi. A tanult műalkotásokból 2-3 felismer, értelmezi. A tanult műalkotásokból egyet felismer, értelmezi. A tanult műalkotásokból egyet sem ismer fel, nem tudja értelmezi. A térképet tudja értelmezni. Egyszerű alaprajzokat az A térképet tudja értelmezni. Egyszerű alaprajzokat jól A térképet segítséggel tudja értelmezni. Egyszerű A térképet nem tudja értelmezni. Egyszerű alaprajzokat átlagnál jobban leolvas, értelmez. leolvas, értelmez. alaprajzokat leolvas, értelmez. nem tud leolvasni, értelmezni. Mesékhez, mondákhoz, versekhez illusztrációt jól tud Mesékhez, mondákhoz, versekhez illusztrációt tud Mesékhez, mondákhoz, versekhez megfelelően tud Mesékhez, mondákhoz, versekhez gyengén tud készíteni. készíteni. illusztrációt készíteni. illusztrációt készíteni. Színismerettel rendelkezik, ismeri az alap-, kevert-, Színismerettel rendelkezik, ismeri az alap-, kevert-, Színismeretei hiányosak, alkotásaiban segítséggel Nem rendelkezik színismerettel, alkotásaiban nem hideg-meleg színeket, alkotó módon használja hideg-meleg színeket... alkotásaiban. Alkotó módon ábrázolja a valóság téri viszonyait (nagyság, egymásmellettiség, egymásmögöttiség), mozgásait. A valóság téri viszonyait (nagyság, egymásmellettiség, egymásmögöttiség), mozgásait érti, ki tudja fejezni. A valóság téri viszonyait (nagyság, egymásmellettiség, egymásmögöttiség), mozgásait képes fejezni. A valóság téri viszonyait (nagyság, egymásmellettiség, egymásmögöttiség), mozgásait nem tudja fejezni. Személyiségének megfelelően képes a formák, tárgyak Képes a formák, tárgyak jelentésének módosítására Nehezen képes a formák, tárgyak jelentésének Nem képes a formák, tárgyak jelentésének jelentésének módosítására (formaalakítás, átszínezés). (formaalakítás, átszínezés). módosítására (formaalakítás, átszínezés). módosítására (formaalakítás, átszínezés). Tanult műalkotásokat felismeri, szerzőjét, címét Tanult műalkotások közül 3-at felismer, szerzőjét, címét Tanult műalkotások közül egyet felismer. Tanult műalkotásokat nem ismeri fel. Közös és egyéni élmények, alkotások feldolgozásában aktívan, önállóan részt vesz. Közös és egyéni élmények, alkotások feldolgozásában önállóan részt vesz. Közös és egyéni élmények, alkotások feldolgozásában átlagnak megfelelően részt vesz. Közös és egyéni élmények, alkotások feldolgozásába nehezen kapcsolódik be. Munkája szép, ötletes, tiszta. Munkája szép, tiszta, rendezett. Munkája elfogadható. Munkája rendetlen.

6 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Környezetében lévő tárgyak anyagát biztonsággal Környezetében lévő tárgyak anyagát felismeri. Környezetében lévő tárgyak anyagának felismerésében Környezetében lévő tárgyak anyagát nem ismeri fel. felismeri. bizonytalan. Képes centiméteres pontossággal mérni Képes centiméteres pontossággal mérni Segítséggel képes centiméteres pontossággal mérni Segítséggel sem tud pontosan mérni. Használati tárgyak funkcióját ismeri, önállóan tud Használati tárgyak funkcióját általában ismeri, önállóan Használati tárgyak funkcióját felismeri, egyszerű Használati tárgyak funkcióját segítséggel felismeri, egyszerű házimunkát végezni. tud egyszerű házimunkát végezni. házimunkát el tud végezni. egyszerű házimunkát segítséggel el tud végezni. Papír-, fonal-, textil-, famunkákat az átlagnál jobban Papír-, fonal-, textil-, famunkákat jól Papír-, fonal-, textil-, famunkákat megfelelően Papír-, fonal-, textil-, famunkákat az átlagnál gyengébben végzi Tárgyak, makettek tervezését, építését önállóan Tárgyak, makettek tervezését, építését kevés segítséggel Tárgyak, makettek tervezését, építését sok segítséggel Tárgyak, makettek tervezését, építését segítséggel sem Balesetveszélyeket felismeri. Balesetveszélyeket felismeri. Balesetveszélyekkel kapcsolatos ismeretei hiányosak. Balesetveszélyeket nem ismeri fel. Tudja és a kerékpáros és gyalogos Tudja és általában a kerékpáros és gyalogos Részben tudja és a kerékpáros és gyalogos Nem ismeri a kerékpáros és gyalogos közlekedés közlekedés szabályait. közlekedés szabályait. közlekedés szabályait. szabályait. Szerszámokat helyesen használja, eszközhasználata jó és biztonságos. Szerszámokat helyesen használja, eszközhasználata jó és biztonságos. Szerszámokat helyesen használja, eszközhasználata Szerszámokat helytelenül használja, eszközhasználata Munkáját az alaposság, igényesség és fegyelmezettség jellemzi. Munkája tiszta, rendezett. Munkája Munkája rendetlen. Tudja a városi és falusi élet közötti különbségeket. Tudja a városi és falusi élet közötti különbségeket. A városi és falusi élet közötti különbségek Nem tudja a városi és falusi élet közötti különbségeket. felismerésében ismeretei hiányosak. Ember és környezetéről az ismeretei az átlagnál jobbak. Ember és környezetéről az ismeretei átlagos. Ember és környezetéről az ismeretei hiányos. Ember és környezetéről az ismeretei az átlagtól gyengébb. Tárgyak, makettek tervezését és építését önállóan Tárgyak, makettek tervezését és építését kevés Tárgyak, makettek tervezését és építését sok segítséggel Tárgyak, makettek tervezését és építését segítséggel segítséggel, önállóan sem A méréseket önállóan végzi és ezeket tudja alkalmazni A méréseket önállóan, kevés segítséggel végzi és ezeket A méréseket önállóan, sok segítséggel végzi és ezeket A méréseket sok segítséggel sem végzi és ezeket nem tudja alkalmazni tudja alkalmazni tudja alkalmazni Szerszámokat helyesen használja, eszköz-használata Szerszámokat helyesen használja, eszköz-használata Szerszámokat segítséggel használja, eszköz-használata Szerszámokat helytelenül használja, eszköz-használata biztonságos, jó. biztonságos, jó. Jól ismeri az egyes anyagok tulajdonságait, Ismeri az egyes anyagok tulajdonságait, Ismeretei hiányosak az egyes anyagok tulajdonságait, Nem ismeri az egyes anyagok tulajdonságait, nem tudja felhasználhatóságát. felhasználhatóságát. felhasználhatóságát illetően. felhasználhatóságát. Önállóan képes összetett házimunkák elvégzésére. Önállóan képes összetett házimunkák elvégzésére. Egyszerű házimunkák elvégzésére képes. Egyszerű házimunkát is felügyelettel tud elvégezni. Alapos, igényes, fegyelmezett, balesetmentes Alapos, igényes, fegyelmezett, balesetmentes Fegyelmezett, balesetmentes munkavégzés jellemzi. Munkavégzése balesetveszélyes. munkavégzés jellemzi. munkavégzés jellemzi. Munkája precíz, pontos Munkája pontos. Munkája nem mindig precíz, pontos. Munkája nem elég igényes.

7 ÉNEK-ZENE Emlékezetből énekel dalt Emlékezetből énekel dalt Emlékezetből énekel dalt segítséggel Önállóan nem képes énekelni. Elolvassa a leírt ritmusképeket és azokat önállóan Tanult ritmusképeket felismeri és azokat kevés Tanult ritmusneveket nem ismeri fel, azokat segítséggel Nem képes reprodukálásra, utánzásra. reprodukálja. segítséggel reprodukálni képes. reprodukálni képes. Felismeri a tanult hangjegy kézjelét, és a hangjegyet a Felismeri a tanult hangjegy kézjelét, és a hangjegyet a Felismeri a tanult hangjegy kézjelét, és a hangjegyet a Nem ismeri fel a tanult hangjegy kézjelét, és a vonalrendszerben, illetve el tudja azokat helyezni. vonalrendszerben, illetve el tudja azokat helyezni kevés vonalrendszerben, illetve csak segítséggel tudja azokat hangjegyet a vonalrendszerben, illetve nem tudja azokat segítséggel. elhelyezni elhelyezni A dalokat mozgással tudja énekelni, ismeri a tanult népi A dalokat mozgással tudja énekelni, ismeri a tanult népi A dalokat segítséggel tudja mozgással összekapcsolni, Csak csoportban énekel, a népi játékokat nem ismeri. játékokat. játékokat. énekelni, ismeri a tanult népi játékokat. Kánon éneklésére képes. Kánon éneklésére kevés segítséggel képes. Kánon éneklésére csak segítséggel képes. Nem képes kánon éneklésére. Tisztán, pontosan énekel c-d hangok közti Általában tisztán, pontosan énekel c-d hangok közti Bizonytalan az éneklésben c-d hangok közti Bizonytalan az éneklésben c-d hangok közti magasságban magasságban magasságban, a hibáit nem veszi észre. magasságban, a hibáit nem veszi észre. Nagyfokú segítséget igényel. Kórustípusokat hallás után felismer Kórustípusokat hallás után általában felismer Kórustípusok hallás utáni felismerésében bizonytalan Kórustípusokat hallás után nem ismeri fel Dallamhoz befejezést rögtönöz önállóan Dallamhoz befejezést rögtönöz kevés segítséggel Dallamhoz befejezést segítséggel rögtönöz Dallamhoz befejezést segítséggel sem tud rögtönözni Képes új dalt kézjel után megtanulni Képes új dalt kézjel után megtanulni kevés segítséggel Új dalt kézjel után segítséggel megtanul Új dalt kézjel után segítséggel sem tud megtanulni népdalt, műdalt, gyermekdalt önállóan, pontosan népdalt, műdalt, gyermekdalt önállóan, pontosan 10 népdalt, műdalt, gyermekdalt önállóan, pontosan el 10 népdalt, műdalt, gyermekdalt segítséggel sem tud el tud énekelni. el tud énekelni. tud énekelni. elénekelni. Ritmusképeket felismeri, megnevezi, reprodukálja. Ritmusképeket felismeri, megnevezi, reprodukálja. Ritmusképeket segítséggel felismeri, megnevezi, majd Ritmusképeket segítséggel sem ismeri fel, segítséggel eltapsolja sem tudja eltapsolni. Felismeri és használja a tanult hangjegyek kézjelét, a Felismeri és használja a tanult hangjegyek kézjelét, a Felismeri és használja a tanult hangjegyek kézjelét, a Nem ismeri fel és nem használja a tanult hangjegyek hangjegyeket, azokat a vonalrendszerben is el tudja hangjegyeket, azokat a vonalrendszerben kevés hangjegyeket, azokat a vonalrendszerben segítséggel el kézjelét, a hangjegyeket, azokat nem tudja elhelyezni a helyezni segítséggel el tudja helyezni tudja helyezni vonalrendszerben. Tanult hangszereket felismeri, tudja azokat Tanult hangszereket felismeri, tudja azokat Tanult hangszereket segítséggel felismeri, nem tudja Tanult hangszereket nem ismeri fel, nem tudja azokat csoportosítani csoportosítani azokat csoportosítani csoportosítani Kevés segítséggel képes a kotta olvasására Kevés segítséggel képes a kotta olvasására Csoportosan tudja alkalmazni a kottaolvasást. Csoportosan sem tudja alkalmazni a kottaolvasást

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával.

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával. I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga tantárgyanként az alábbi részekből áll: Magyar: Írásbeli és szóbeli Matematika: Írásbeli Angol: Szóbeli Környezetismeret: Szóbeli Erkölcstan: Szóbeli Testnevelés:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Minimum követelmények a 3-4 évfolyamon

Minimum követelmények a 3-4 évfolyamon Minimum követelmények a 3-4 évfolyamon 3. osztály 4. osztály Matematika Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát,

Részletesebben

3. évfolyam minimum követelmények

3. évfolyam minimum követelmények 3. évfolyam minimum követelmények MATEMATIKA: Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; állapítsa meg egyszerű

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Minimumkövetelmények 1. évfolyam

Minimumkövetelmények 1. évfolyam MAGYARNYELV ÉS IRODALOM A tanuló képes legyen: Minimumkövetelmények 1. évfolyam egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3

HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉKE 3 Belépı tevékenységformák 8 A továbbhaladás feltételei 8 Belépı tevékenységformák 9 A továbbhaladás feltételei 9 Matematika 1. osztály 9 Matematika 3. osztály /új keret/

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON A PEDAGÓGIAI PROGRAM hatályos rendelkezése: 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA AZ OSZTÁLYZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSRŐL 2011 1 1. évfolyam Félévi értékelés Magatartás fegyelmezett csendes tisztelettudó csak pedagógus

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét.

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét. A fejj llesz ttő ttevékenység nap llózása Név: XY F 810, 811 4. b Fejlesztendő terület Észlelés Fejlesztő tevékenység tapasztalatai Auditív, vizuális észlelés pontatlan Hallási differenciálás gyenge Beszédészlelés,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

3. negyedévi értékelés

3. negyedévi értékelés Magyar irodalom 3. negyedévi értékelés 1. Olvasása felkészülés után kifejező, folyamatos, hibátlan folya matos, kevés hibát vét újraolvas szavakat, sok hibával olvas akadozó, szóképekben olvas 2. Szókincse

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Bevezető az anyanyelvi kommunikáció tanulmányi standardok szintleírásainak alkalmazásához

Bevezető az anyanyelvi kommunikáció tanulmányi standardok szintleírásainak alkalmazásához Bevezető az anyanyelvi kommunikáció tanulmányi standardok szintleírásainak alkalmazásához A tanulmányi standardok célja, hogy támogassák a pedagógusokat a személyre szabott tanulástervezés és a fejlesztő

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgás - interakció kezdeményezés

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A GYERMEKBARÁT PROGRAM

A GYERMEKBARÁT PROGRAM A GYERMEKBARÁT PROGRAM A program jellemzői I. Alapdokumentum az ún. kompetencia alapú fejlesztéshez a szövegértés és szövegalkotás területén. A program kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MELLÉKLET (emelt szint)

MELLÉKLET (emelt szint) MELLÉKLET (emelt szint) A szövegalkotási, a nyelvhasználati, nyelvhelyességi hibák jelölése A szaktanár az előforduló hibákat piros tollal javítja. Ceruzás bejegyzések, jelek a dolgozatokban nem hagyhatók.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben