MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4."

Átírás

1 Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség szövegalkotás Mtk. 26./4. A testbeszéd Bevezető A barátság udnivalók Msh.-törvények Szinonimák Megjegyzés Mtk o o. 2. Jelentéstani ismeretek 3. Szófajtani és alaktani ismeretek 4. Mondattani ismeretek Az egyszerű mondat Az állítmány, az alany és a tárgy A határozók A jelzők Év eleji felmérés szövegértésből Kommunikáció: Hangzó nyelvünk A testbeszéd.1. Az idegen szavak felesleges. 2. Mtk. 25./1. Mtk. 25./1. a). 3. Az alany és az állítmány egyeztetése Mtk. 25./1. a) A val, -vel ragos szavak Helyesírási alapelvek Mtk. 25./1. b) A számnevek helyesírása és helyes,. 4. Mtk. 25./1. b) Mtk. 27. o. A szerelem Udvarlási gesztusok Közeledés elfogadása, elutasítása A testbeszéd segítségével különböző érzések kifejezése Beszélgetés, véleménynyilvánítás a barátságról Könyvajánlás Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Fotóelemzés Mtk. 31./3. Mtk o. Mtk. 27. o. Mtk o. Előzetes f.: az A-Á-ról tanultak Mtk o. Mtk. 28. o. Előzetes f.: A határozókról és jelzőkről tanultak Mtk o. Mtk

2 8. Év eleji felmérés A Mtk. melléklete 9. Az összetett mondat fogalma Mtk. 25./1. c) IK 15 Mtk o Egyszerű vagy összetett mondat Az alárendelő összetett mondat Mtk. 25./ Mtk. 25./ A mondatrend A mondatközi írásjel Flörtölés Mtk. 32./4. e az enyém, én a tied Mtk o. Lexikonhasználat Jegyzetkészítés Az algoritmusok szerepe Mtk o. Mtk o. Mtk. 45. o. 13. Az alárendelő összetett mondat fajtái 14. Írásjelek az alárendelő összetett mondatokban Mtk. 25./3. a) b) Írásjelhasználat. 7. Illemmorzsák Kapcsolattartás a hallgatókkal, Mtk. 30./1. Mtk o. 15. A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok helyes Mtk. 26./5. Önfegyelem, önuralom Szólások értelmezése Mtk o. Magyar szólások és közmondások c. könyv 16. Az állítmányi alárendelő ö. m.. 8. Jegyzetkészítés Mtk o. Feladatlap a tpr.-ban

3 Az alanyi alárendelő ö.m. Az állítmányi és alanyi ö.m.-ok megkülönböztetése. 9. helyes Mondatszerkesztés Címadás IK 15 Mtk o. Mtk o. A tárgyi mellékmondat Az idézés 19. Mtk. 26./ Fotóelemzés Mtk. 31./2. A párbeszéd központozása A szabálypont. 11. értelmezése 20. Az életrajz, az önéletrajz Önéletrajz írása 21. Az önéletrajzok értékelése Az állítmányi, az alanyi és a tárgyi alárendelő ö. m.-ok összefoglalása Az idézésben használt írásjelek A kábítószer pusztító hatása Mtk. 74./4. Veszélyhelyzetben Mtk. 73./2. b) IK 20 Mtk o. Mtk o. Feladatlap a tpr.-ban IK 25 Mtk o. 22. A határozói alárendelő összetett mondat és fajtái Mondatvégi írásjelek. 12. Beszélgetés az anyanyelvről áblázat értelmezése Mtk o. 23. A határozói alárendelő összetett mondatok. 13. vagy. 14. Avval vagy azzal? Közmondások értelmezése IK 15 Mtk o. gyakorlása Mtk. 91./ 1. Mtk o. A CD működési elve Mtk. 92./ émazáró felmérés A Mtk. melléklete 25. Mtk o A témazárók javítása A jelzői alárendelő összetett mondat és fajtái A jelzői alárendelő összetett mondatok gyakorlása J-s és ly-es szavak. 18. Hibajavítás Mtk. 96./7. áblázat értelmezése Szöveg színesítése jelzőkkel Mtk. 95./5. IK 15 Mtk. 96. o.

4 28. Az alárendelő összetett mondatokról tanultak gyakorlása, összefoglalása Mondatvégi írásjelek. 19. Az Európa anácsról szóló szöveg Mtk. 99./1. Mtk o. 29. Az alárendelő összetett mondatok összefoglalása 30. A témazáró írása Mtk. melléklete A mellérendelő összetett mondatok. A kapcsolatos mellérendelő ö.m. 33. Az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok. 20. Azonos szó különböző kommunikációs szerepben Mtk. 103./ 4. IK 15 Mtk o A kérvény IK 15 Mtk o. 34. A következtető és a magyarázó mellérendelő összetett mondat. 22. A kötőszók helyes Magyarázkodás Mtk. 109./2. A nyelv logikája (ok-okozati összefüggések) IK 15 Mtk o. 35. Gyakorló óra 36. Írásjelek az összetett mondatokban Mondatvégi írásjelek 37. A tagmondatok közötti írásjelek És a mondat elején A mondatvégi írásjelek Mondatközi írásjelek Magyarázom a szituációs gyakorlatok A mondanivaló és a hanglejtés összefüggése Mtk. 111./2. Az írásbeli kommunikáció nem nyelvi jeleinek fontossága Feladatlap Csoportmunka Képleírás készítése Mtk o. Mtk o. 38. Az összetett mondatról tanultak összefoglalása. 23. IK 25 Versenyfeladatok Csoportmunkában 39. Félévi felmérés A Mtk. melléklete

5 A félévi felmérés értékelése, javítása A többszörösen összetett mondatok ábrázolása És akkor felesleges udáspróba A tudáspróba közös ellenőrzése, javítása, értékelése 43. Újra a szövegről A szöveg szerkezete Értékelés, javítás A többszörösen összetett mondatok elemzésének algoritmusa Megoldások a tpr.-ban Mtk o. Mtk o. Önértékelés Jegyzetkészítés Mtk o. IK 15 Mtk o. 44. A szóalkotás módjai 45. A szóösszetétel és fajtái Jegyzetkészítés Mtk o. Feladatlap a tpr.-ban 46. IK Mtk o. 48. Az alárendelő szóösszetételek és helyesírásuk A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk 49. A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk 50. Az összetett szavakról tanultak összefoglalása. 25. Megkezdett mese folytatása és befejezése modern meseként Mtk. 132./ Modern önéletrajz írása Helyesírási szabály önálló megfogalmazása. 27. Mesekönyv képeiről önálló szövegalkotás az ikerszók szerepének hangsúlyozására Mtk o. Mtk o. IK 30 Mtk o. 51. A szóképzés Véleménynyilvánítás Elkéstem IK 15

6 A szóképzés lehetőségei Mtk. 146./1. f) Mtk. 146./1. e) Mtk o. 52. A képzett szavak helyesírása. 28. A televíziózás, rádiózás szerepe Mtk o. 53. A ritkábban használt szóalkotási módok 54. émazáró írása 55. A magyar nyelv története A magyar nyelv eredete 56. A magyar szókincs eredete Az eredeti szókincs A népnevek helyesírása A jegyzőkönyv Mtk o. Híres magyarok, akik nyelvrokonainkat keresték A Mtk. melléklete IK 20 Mtk o. Mtk o. Betűrendbe sorolás A hír sajátosságai Mtk o. Előzetes: anyaggyűjtés Kazinczyról 57. A nyelvújítás Az ismeretlen eredetű szavak Szótollbamondás: Nyelvújítási szavaink Kiselőadás közös összeállítása Kazinczyról Mtk o. Feladatlap a tpr.-ban 58. Az idegen elemek Az idegen szavak 59. A magyar nyelv történetének korszakai A szókészlet mai rétegződése Az idegen szavak felesleges A kiselőadás megtartása Kazinczyról A cikk Vita: az ifjúság nyelve napjainkban Mtk o. Jegyzetkészítés Mtk o. Feladatlap a tpr.-ban Mtk o. Feladatlap a tpr.-ban Előzetes f.: gyűjtőmunka a mai szókészletből 60. Év végi összefoglalás Nyelvhelyességi hibák IK 15

7 61. javítása Mtk. 163./4. 8. Mtk o. áblázatok: Mtk o. 62. Év végi felmérés A Mtk. melléklete

Orosháza az innováció háza

Orosháza az innováció háza Orosháza az innováció háza TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Tantárgytömbösítés bevezetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Kommunikáció, tömegkommunikáció 9. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek ja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. AJTP. Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. AJTP. Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. AJTP Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

A felhasznált tankönyvek és segédanyagok: Arató-Pála: Bejáratok, Kitérők

A felhasznált tankönyvek és segédanyagok: Arató-Pála: Bejáratok, Kitérők 1 TANMENET A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM 8. C OSZTÁLYA SZÁMÁRA MAGNYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A VARIÁCIÓJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A tanmenet külön nyelvtan és külön irodalom

Részletesebben

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr.. la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr../. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben