Orosháza az innováció háza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza az innováció háza"

Átírás

1 Orosháza az innováció háza TÁMOP / Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Tantárgytömbösítés bevezetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézményében a TÁMOP projekt keretében Összefoglalót készítette: Menyhárt Krisztina 1

2 A tantárgytömbösítés megvalósulása a 2009/2010-es tanévben az anyanyelvi órákon történt. A 6. évfolyam szövegértés és szövegalkotás óráit, és a hetedik évfolyam magyar nyelv és irodalom óráit tömbösítettük. Mivel iskolánkban kéthetes ciklusokban folyik az oktatás, így a tantárgytömbösítést egymást követő napokon, 32 rendszerben kezdtük el. A hatodik évfolyamon az Educatio szövegértés és szövegalkotás programcsomagjának A modulját használtuk. Az eddigi két tantárgyként tanított magyar nyelv és irodalmat váltotta az egy tantárgyba integrálódott, és egyetlen osztályzattal minősített szövegértés és szövegalkotás. Mivel a programcsomag modulokból épül fel, így ebben a tantárgyban egyszerre valósítottuk meg a tantárgytömbösítés mellett a moduláris oktatást és a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását is. Ez a programcsomag lehetővé tette a tantárgytömbösítés megvalósulását, különösebb szerkezeti módosítások nélkül, hiszen általa lehetőség nyílt a változatos, sokoldalú kompetenciafejlesztésre. A program tanulása során a gyerekek különböző szövegműfajokkal és szövegtípusokkal találkoznak életszerű formában, ez könnyebbé teszi a motivációjuk fenntartását, a viszonylag hosszú tantárgytömbön keresztül. A tantárgytömbösítés bevezetése szükségessé tette a pedagógiai program és a helyi tanterv módosítását is. Tagintézményünk is támogatja új tanulási eljárások elterjesztését. Tantárgytömbösített oktatás, a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása és a moduláris oktatási programok használata megváltoztatja a tanítás eddigi szerkezetét, teret engedve a tanítás kötetlenebb formáinak. A tanulók egyéni tanórai munkája mellett támogatjuk és ösztönözzük az önálló, digitális eszközöket is használó felfedező tanulást. Tanulóink mindennapjaiban egyre gyakoribb a csoportos és páros munkaforma is, mindkettő elősegíti az ismeretszerzés mellett a személyiségfejlődést és a közösség építését is. Iskolánk életében új, bár meglévő hagyományainkhoz kapcsolódik a témahét és a projektforma, az elkövetkező években a születendő gyakorlatunkat folytatjuk, fejlesztjük, humán és tárgyi eszközeinkhez mérten kiterjesztjük. Újszerű tanulásszervezési eljárások segítségével tesszük lehetővé a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazását. A tantárgytömbösített szövegértés és szövegalkotás bevezetésekor végig kellett gondolni az értékelését is. Minden témakör végén fejezetzáró dolgozatot írtak a tanulók, az elsőt csak diagnosztikus szándékkal, ezt csak százalékos formában értékeltem, a továbbiakat osztályzattal. A tantárgytömbösítés előnye, hogy egy-egy témát kötetlenebbül körül lehet járni, és támogatja ez a tanulási keret az önálló munkavégzést és felkészülést, de a kevéssé motivált és szorgalmas diákok számára megoldást kell találni a rendszeres tanulásra, hiszen két tömb között két hét telik el. Ezért beadandó feladatokat kérünk arra a hétre is, amikor nincs a szaktanárral órája a tanulónak. Feladataik a rendkívül kis létszámú osztályainkban egyénre szabottak. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait pedagógiai programunk meghatározza. Mennyiségileg nem lehet több mint az átlagos haladási ütemben tanuló által különösebb nehézség nélkül teljesíthető. A szóbeli házi feladat a fogalmak, eljárási szabályok pontos megtanulását szolgálja, míg az írásbeli feladatok az elmélyítést segítik elő. Hétvégére csak a legszükségesebb elemekben kapcsolódó házi feladatok képzelhetők el, s csak a hétköziek szolgálják az egyéni fejlesztési tervek feladatrendszerének teljesítését. A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak esetében általános elvként elfogadott, hogy a tanulótól annyi aktivitás elvárható egy-egy tantárgytömb kapcsán, mint ha ugyanannyi órára készülne a hagyományos módon. A tantárgytömbös szövegértés és szövegalkotás tárgyban is megtartottam a többi évfolyam gyakorlatához hasonlóan az év eleji, félévi és év végi diagnosztikus mérést szövegértésből, és a helyesírás mérésére szolgáló tollbamondásokat. Ezek mindegyikét kizárólag százalékos formában értékelem. A tanulók teljesítményének változása az osztályozó naplóból követhető. 2

3 Tanmenet az Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján Készítette: Menyhárt Krisztina A szövegértés és szövegalkotás 6. osztály számára a 2009/2010. tanévben megvalósított. Az Educatio szövegértés és szövegalkotás programját 180 tanórára tervezi. Ebben az évfolyamban 148 óra áll rendelkezésemre. Az Educatio által javasolt és a tényleges óraszámot is tartalmazza a táblázat. Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt használó 1. IX IX.7. Év eleji ismétlés 4 3. IX IX IX.10. Játék- Szabályjátékszabály 4 Tantárgytömbösített óra 6. IX IX IX IX IX tömb JÁTÉK 11. IX.24. Ajánlott: 22 óra 12. IX IX.25. A magyar IX.25 beszédhangok 15. IX IX X X.8. 2.tömb 19. X X.8. Csupa-csupa ritmus 21. X.9. 3

4 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 22. X.9. Csupa-csupa ritmus X X.13. JÁTÉK Taktikus 25. X.15. hangtan,ismétlés 26. X X X XI tömb 30. XI:5. Első látásra- 31. XI.5. Az igeidők és az XI.6. igemódok 33. XI XI: XI XI.12. KAPCSOLATOK 37. XI tömb Ajánlott:29 óra 38. XI XI.19. Erich Kastner: Emil és a detektívek- 40. XI:20. hajdan és ma- Az 41. XI X XI XI.26. igealakok egyeztetési tulajdonságai 45. XII tömb 46. XII XII.3. 4

5 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 48. XII.4 Botrányhősök!- 49. XII.4. Botrányhősök?-Az 50. XII:8. 7 igei funkciójú 51. XII.8. mondatok 52. XII XII.17. KAPCSOLATOK 6. tömb 54. XII.17 Én és mások- Az 55. XII.17. igei funkciójú XII.18. mondatok 57. XII XII I.7. Bibliai bűnök és 3 bűnhődések 60. I I I.8. Amit reggel 63. I.8. raktak, az délre 2 leomlott 64. I.12. ÖRÖKSÉGÜNK Ötszáz bizony 65. I Ajánlott: 50 óra dalolva ment. 66. I I tömb 68. I.21. Ez volt ám az 69. I ember 70. I I: I.25. 5

6 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 73. I.26. Hej! Ha én is,én 74. I.28. is köztetek II.4. mehetnék 8.tömb 76. II.4. Szólások,közhelyek 77. II.4. fordulatok, 2 közmondások 78. II II.5. Repül a nehéz kő 80. II II II II.18. ÖRÖKSÉGÜNK Felmegyek 3 9.tömb 84. II.18. Budára, bajnok 85. II.18. katonának. 86. II.19. A képes II.19. kifejezésektől az idiómákig 88. II.22. Estenden meglátta 3 a budai várat 89. II II III.4. Hol vagyon 3 10.tömb 92. III.4. paizsom, páncélom, 93. III.4. fegyverem? 6

7 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 94. III.5. ÖRÖKSÉGÜNK Összeszedte Toldi III.5. roppant nagy 96. III.8. erejét 97. III.9. Dicső híre- neve 1 fennmaradt örökre 98. III.11. Toldi Miklós és 1 János vitéz 99. III.18. Fejezetzáró 2 11.tömb 100. III.18 feladatlap kitöltése 101. III.18 Egri csillagok III.19. KALAND Magyarország Ajánlott: 24 óra legnépszerűbb könyve? 103. III.19. A kalandok, a főhős III.22. és a regényszerkezet 105. III.23. Eger ostroma III.25. 7

8 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 107. IV.1. KALAND A regény 3 12.tömb 108. IV.1. motívumrendszere 109. IV IV.8.. Történetmondás 1 eltérő szereplők középpontba helyezésével 111. IV.15. Dolgozat 1 13.tömb 112. IV.15. Az ige IV.15. bővítményei, vonzatok a magyarban és a tanult idegen nyelvben 114. IV.16. SZÓBELISÉG ÉS Ugyanazt másképp IV.16. ÍRÁSBELISÉG 116. IV.19. Mit, kinek, hogyan IV.20. szoktunk mondani, 118. IV.22. illetve leírni? 119. IV tömb 8

9 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 120. IV.29. SZÓBELISÉG ÉS Helyesírás IV.29. ÍRÁSBELISÉG 122. V.3. Ajánlott: 19 óra 123. V.4. Idegen írásfajták V V.13. A szóbeliség és az 3 15.tömb 126. V.13. írásbeliség szerepe 127. V.13. a világhálón 128. V.14. Fejezetzáró V.14. feladatlap 130. V.17. TEREMTÉS ÉS Kezdettől V.18. SZÜLETÉS fogva 132. V.20. Ajánlott: 20 óra A világ teremtése V tömb 134. V V V V V.31. 9

10 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra 139. VI.1. TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS Év végi diagnosztikus mérés:szövegértés, tollbamondás 140. VI.3. Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kut.cs. olvasásszövegértés feladatlap kitöltése 1 1 használó 141. VI.10. A víz egyre áradt 3 17.tömb 142. VI.10. és növekedett a 143. VI.10. földön 144. VI.11. Legendás lények, VI.11. mitikus állatok A Detektív mindent kiderít projektre egyáltalán nem maradt idő. Ez 180 órából 16 órára ajánlott. 10

11 JÁTÉK (1. és 2. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak rím alliteráció ritmus szójáték logikai szerkezetek zenei szerkezetek formai képletek formaalkotó szabályszerűségek Nyelvi ismeretek, fogalmak beszélőszervek hangképzési módok magánhangzó, mássalhangzó hosszúság, rövidség a magyar beszédhangok szótag a magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései idegen nyelvi hangrendszerek Követelmények A gyerekek ismerjék: a beszédszervek felépítését és működését. A gyerekek legyenek képesesek: nem nyelvi és nyelvi társasjátékok felsorolására; a közös jegyek általánosítására; a szabályok alkalmazására logikai, eszperente, lánc- és rímjátékokban; halandzsaszöveg írására, ill. értelmezésére; halandzsaszavak közé megfelelően toldalékolt jelentéses szavak beillesztésére; felismerni a beszédhangok legjellemzőbb képzési sajátosságait; felismerni a beszédhangok legjellemzőbb hangzásbeli sajátosságait; felismerni a beszédhangok nyelvjárási eltéréseit; felismerni a beszédhangok nyelvközi eltéréseit; megállapítani a szótagok súlyát ; megkülönböztetni a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv sajátos hangtani jellemzőit 11

12 KAPCSOLATOK ( 3.,4.,5.,6. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak gúny, irónia, paródia, egyeztetés alannyal és eufemizmus tárggyal kétértelműség igeidők, sejtetés összehangolásuk késleltetés módosítókkal, igemódok a jellemzés eszközei állítmányi rész, tárgyi rész konfliktustípusok névszói állítmány és multikulturalizmus annak sajátságos szerepe az azonosítást kifejező mondatok melléknévi igenév feltételes módú igealak, feltételes mondat múlt idejű igealak Követelmények A gyerekek legyenek képesek: a kommunikációs célt azonosítani; adott helyzetet szempontok szerint elemezni, értékelni; a megismert normák analóg helyzetben való azonosítására, elemzésére, alkalmazására; a normákhoz való célszerű alkalmazkodásra és az azoktól való alkotó eltérésre; megkülönböztetni az elbeszélői és szereplői nézőpontot; a szöveg különböző nézőpontoknak megfelelő interpretálására; a hangulati elemek irodalmi művekben való értékelésére és a helyzethez illeszkedő tudatos alkalmazásukra; a tény és a vélemény megkülönböztetésére; állításhoz érvek megfogalmazására megkülönböztetni a tényszerű, az ironikus és a gúnyos nyelvi viselkedést; a konfliktushelyzetek leírására: a konfliktusban álló felek és a konfliktus okainak azonosítására; megkülönböztetni a kompromisszumos és konszenzusos megoldást; alkalmazni a magyar nyelvben használt időket és módokat; összehasonlítani a magyar idők és módok kifejezőeszközeit a tanult idegen nyelv hasonló funkciójú elemeivel, tudja összehasonlítani a két nyelvben az egyeztetést, illetve a névszói állítmányt megkülönböztetni és alkalmazni a határozott és határozatlan igeragozást; az alannyal való egyeztetés különböző eseteire; felismerni és megkülönböztetni egymástól az igés állítmányt, a névszói állítmányt és az azonosító mondatot. 12

13 ÖRÖKSÉGÜNK ( tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak Ballada állandósult szókapcsolat, Ismétlés idióma Előhang archaizmus Epizód szállóige Mottó Ütemhangsúlyos verselés Követelmények A gyerekek legyenek képesesek: saját vélemény megfogalmazására és megvédésére a témának és a beszédhelyzetnek megfelelően; mások véleményének meghallgatására, megértésére többszereplős helyzetekben; az irodalmi szövegekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerésére, értelmezésükre; a szereplők cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértésére; gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezésére különböző nézőpontokból rövidebb fogalmazások formájában; az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalására, megértésére; a mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismerésére a korosztálynak megfelelő szinten. az igazság és az igazságosság: az ítélkezés mint cselekedet felismerésére mindennapi szövegekben és különféle műalkotásokban; a szereplők külső és belső jellemzőit azonosítani; felismerni és megkülönböztetni egymástól archaizmus, idiomatikus kifejezés és költő kép egyszerű eseteit; kifejezéseket alkotni; felismerni a képes kifejezések és idiómák egyszerű eseteit a neologizmusok körében is; megkülönböztetni egyértelmű esetekben egy kifejezés szó szerinti jelentését a nem szó szerinti jelentésétől; kikövetkeztetni egyszerű idiomatikus kifejezés alapjául szolgáló képet. Tudja, hogy az idiómák nyelvenként eltérőek; tudjon néhány ismert idiómát lefordítani a tanult idegen nyelvre. 13

14 KALAND (12. és 13. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak késletetés és sejtetés a több szálon futó regénycselekmény kalandregény történelmi regény motívum Vonzatok és egyéb bővítmények a mondatban. Jelzői módosítók Szabad határozók Követelmények A gyerekek tudjanak példákat mondani: bővítmények szinte teljesen idiomatikus és szinte teljesen áttetsző jelölésére; egy-egy toldalék, tagmondattípus stb. különböző szerepeire (arra, hogy milyen típusú bővítményeket jelölhet). arra, hogy a tanult idegen nyelvben mi jellemzi a bővítmények jelölését, a magyartól való eltérésre. Legyenek képesek: bemutatni, hogy a hős milyen szerepet játszik az események összefűzésében; nyelvi és képi információ összekapcsolására a cselekményrekonstrukció során; a tanult művekből példákat mondani a késleltetésre, a sejtetésre és az előreutalásra; a több szálon futó cselekmény szálainak megkülönböztetésére és a szálak összekapcsolódási helyének és módjának bemutatására; nagy terjedelmű epikus szöveg távoli eseménymozzanatainak összekapcsolására, a visszautalások szerepének felismerésére; a cselekmény egy-egy kulcsfordulatának és egy-egy hosszabb szakaszának összefoglalására különböző szereplők nézőpontjából; hibás történet-összefoglalás javítására, hiányos történet-összefoglalás bővítésére; a tanult regényben visszatérő motívumok összegyűjtésére és az ismétlődés szerepének értelmezésére; érvelni a fejezet középpontjában álló regény többféle regénytípusba való besorolhatósága mellett. 14

15 SZÓBELISÉG-ÍRÁSBELISÉG (14. és 15. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak Cím Átmeneti szövegtípusok Bekezdés Latin ábécé, mellékjel, Hipertextus hangjelölés, szótagírás, fogalomjelölő írás TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS ( 16. és 17. tantárgytömb) mitológia, mítosz, mitikus az írásbeliség másodlagos gondolkodás jellege eredetmagyarázó mítosz hang-, szótag-, rítus szóelemjelölő írások, idegen kultúrák, archaikus hieroglifák közösségek világképe mellékjelek, többjegyű hőstípusok az olvasott betűk néhány közeli művekben nyelvben állatszimbólumok. a tanult idegen nyelv műfaj és világlátás írásrendszere különbségei a mesében és a mítoszban Követelmények A gyerekek legyenek képesek: Azonos témájú szövegek vizsgálatára újságban, folyóiratban, irodalmi és köznyelvi szövegekben A vizuális és a verbális információk összehasonlítására Szövegalkotás szóban és írásban Szóbeli szöveg lejegyzett változatának vizsgálatára Leírt szöveg szóbeli interpretálása A csak írott és jellemzően csak beszélt nyelvi szövegek vizsgálata Különböző korok szövegeinek összehasonlítása A magyar és más nyelvek helyesírási normáinak összehasonlítására A gyerekek legyenek képesek: előismereteik felhasználására az irodalmi művek értelmezésében; a tanultak elhelyezésére egy tágabb ismeretkörbe; példákat gyűjteni annak bizonyítására, hogy a mítoszok és a szimbolikus ősképek (archetípusok) a tömegkultúrában is megjelennek; a tanult olvasási, felolvasási, szövegalkotási, érvelési és lejegyzési technikák alkalmazására. 15

16 Hetedik évfolyamon a tantárgytömbösítést magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal oldottuk meg. Itt is egymást követő napokon 32 órában tömbösítettünk. Mindkét tárgy megőrizte önállóságát, tényleges tartalmi tömbösítés nem jött létre, csak az időkeret előírását tartottam meg. A jövő tanévtől a magyar nyelvtan és irodalom órák nem fogják egymást váltani a tantárgytömbön belül, hanem egy-egy tömb vagy irodalom, vagy nyelvtan órákból fog állni, közelítve a szövegértés és szövegalkotás órákon tapasztalt lehetőséget egy-egy téma alaposabb körüljárására. A tervezett tanmenetek így két tárgyra születtek, ezeket kellett összhangba hozni anélkül, hogy itt a két tantárgy elveszítené önállóságát. Az értékelés és a továbbhaladás feltételeit itt a tanmenet tartalmazza. A tantárgytömbösítés ebben a formájában még hangsúlyosabban elvárja a tanulóktól az önálló és önszabályozó tanulást, ezt a tanórákon is fokozott figyelemmel kísérjük. A házi feladatok a különböző képességfejlesztést helyezik előtérbe, elsősorban szövegértést és szövegalkotást, önálló és rendszeres olvasást, helyesírás gyakorlást várunk a tanulóktól. Ezeken az órákon is egyre nagyobb teret kapnak az IKT eszközök, megtörve az esetleges egyhangúságát az óráknak, és növelve/ fenntartva a motivációt. Az itt közölt két tanmenet a jövő tanévben kerül kipróbálásra a Nemzeti Tankönyvkiadó Irodalmi ikerkönyvek és hozzá tartozó Digitális tananyag és az Apáczai kiadó nyelvtan könyve, hozzá tartozó szövegértés feladatlapok, fogalmazási feladatgyűjtemény és helyesírási gyakorlófüzetek felhasználásával. A tantárgytömbösítés fenntartása és a pályázatban vállalt kiterjesztése az anyanyelv műveltségterületen kívül más tantárgyak bevonásával valósul meg. A jövő tanévtől a szövegértés és szövegalkotás és a magyar nyelv és irodalom tárgyakon kívül bevonjuk a tömbösítésbe a fizika,történelem és földrajz tárgyakat is. Amennyiben kivitelezhető A, B, C, D órarenddel oldanánk meg a tantárgytömbösítést, az újonnan bevont tárgyak esetében úgy, hogy azokat egy-egy napra öt órás tömbökbe rendezzük. Mivel tagintézményünk rendkívül kis intézmény, több vendégtanárral, így a tömbösítés humán erőforrását is meg kell szerveznünk, ez még folyamatban van. 16

17 2010/2011. tanév Tanmenet 8. évfolyam 74 irodalomórára tantárgytömbösített Óra száma Tananyag Fogalom Olvasmányok fiúknak Fejezetek a XX. század művészetéből 1. Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én 2. A magyar Ugaron szecesszió 3. Részletek Kassák Lajostól és József futurizmus Attilától Modern stílusirányzatok. A modernség fogalma 17 Déry Tibor: Szerelem Art Spiegelman: Maus(a lányok részből) 4. Esterházy Péter: A káprázat országa posztmodern Nick Hornby: Fociláz Tandori Dezső: Néha Homérosz is alszik 5-6. Összefoglalás, dolgozat Olvasmányok lányoknak Déry Tibor: Niki Art Spiegelman: Maus Nick Hornby: Fociláz Tandori Dezső: Néha Homérosz is alszik (mindkettő a fiúk részből) Tantárgytömb IKT I. tömb tanóráig Fejezetek a XX. sz. művészetéből Értékelés: dolgozat alapján IKT: tanórán Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól Ady Endre életrajza Ady Endre: Őrizem a szemed 5. tanórán a Szövegértés feladatok ellenőrzése

18 Versek 7. Ady Endre: Párisban járt az Ősz impresszionizmus 18 Paul Verlaine: Őszi chanson 8. A fekete zongora szimbolizmus Hermann Hesse: Csillagsors 9. Emlékezés egy nyár-éjszakára szürrealizmus Gabriel García Márquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája 10. Babits Mihály: Mozgófénykép újklasszicizmus Marcello D Orta: Én, reméljük, megúszom 11. Petőfi koszorúi Ritkább szóképek és alakzatok. A célzás Parti Nagy Lajos: A fiumei kettes számú 12. Juhász Gyula: Tiszai csönd szimmetria Jon Krakauer: Út a vadonba 13. Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal paradoxon Lackfi János: Lavina-dal Paul Verlaine: Őszi chanson (a fiúk részből) Hermann Hesse: Csillagsors ( a fiúk részből) Gabriel García Márquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája ( a fiúk részből) Marcello D Orta: Én, reméljük, megúszom ( a fiúk részből) Parti Nagy Lajos: A fiumei kettes számú ( a fiúk részből) Jon Krakauer: Út a vadonba( a fiúk részből) Szakács Eszter: Boldog, szomorú Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól óra II. tantárgytömb Versek Ellenőrzés, Értékelés: diagnosztikus mérés, kisbeszámolók és memoriter IKT: tanórákon Verstár CD tanórán Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól Szövegértés ellenőrzése III: tantárgytömb

19 14. Februári óda evokáció Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója 15. Tóth Árpád: Lélektől lélekig szinesztézia Ludvík Askenazy: A tojás 16. Szabó Lőrinc: Idő Variáció Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak 17. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Szinekdoché 18. József Attila: A Kozmosz éneke Mű és közönség. Az esztétika fogalma 19 George Orwell: 1984 (a lányok részből) 19. Nem én kiáltok Befogadásesztétika 20. A Dunánál Szállóige Arthur Bloch: Murphy törvénykönyve 21. Radnóti Miklós: Nem Kontextus tudhatom 22. dolgozat dal Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója( a fiúk részből) Tóth Eszter: Apu Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak( a fiúk részből) George Orwell: 1984 Müller Péter Sziámi: besúgók és provokátorok Nyugatos versek Ellenőrzés: diagnosztikus mérés, memoriter IKT: 16.tanóra Nyugat 1. Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 13.és 17. tanóra Szövegértés ellenőrzése Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól IV. tantárgytömb tanóra József Attila és Radnóti Miklós költészete Ellenőrzés, számonkérés: dolgozat, memoriter, beadott

20 verselemzés alapján IKT: 20. tanóra József Attila anya versei 21. tanóra Radnóti életút Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 18. tanóra szövegértés ellenőrzése Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 23. Pilinszky János: Egyenes labirintus Kölcsönös aktiválás 24. Nagy László: Versben bujdosó Hermeneutika 25. Szőcs Géza: Én lakom szíved mint denevér 26. Márton László: Bowen monológja, sötétben 20 József Attila: Thomas Mann üdvözlése tanóra V. tantárgytömb Versek Ellenőrzés: témazáró dolgozat IKT: 27. tanóra Nyugat II. Irodalom 7-8

21 Összefoglalás, dolgozat Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól Regények Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Regénytípusok. A parabolikus regény Rideg Sándor: Indul a bakterház Tamási Áron: Ábel a rengetegben Pikareszkregény Pilinszky János: Francia fogoly félévi diagnosztikus mérés szövegértés, hangos olvasás Kertész Imre: Sorstalanság Tudatregény Zelk Zoltán: Hajnali vendég Baka István: Vezeklés Patricia Schröder: Juli és a nagybetűs szerelem Szabó Magda: Für Elise Memoár Kosztolányi Dezső: Esti Kornél 46. Parti Nagy Lajos: Hősöm tere Kulcsregény Isabel Allende: A vademberek nyomában Piers Paul Read:Életben maradtak Összefoglalás, dolgozat tanóra VI. tantárgytömb Regények: Móricz Zsigmond : Légy jó mindhalálig és Tamási Áron: Ábel a rengetegben Ellenőrzés. beadott könyvajánló IKT: 32. és a 36. tanórán a két regény filmrészleteinek megnézése tantárgytömb VII. tantárgytömb Regények ellenőrzés: Beadott jellemzés alapján vagy Filmkritika alapján ( 21

22 választható)és témazáró ( kötelező)ikt: Sorstalanság film megtekintése tanórákon 22

23 Novellák Háy János: A kéz Jane Austen: Büszkeség és balítélet Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel Az irodalmi szövegalkotás típusai. Összehasonlítás Vujity Tvrtko: Tűzvonalban (a lányok részből) Vujity Tvrtko: Tűzvonalban Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról Érvelés Székely Magda: Éden Háy János: A bogyósgyümölcs Az irónia Helen Fielding: Bridget Jones naplója Bartis Attila: Engelhard Kristen Boie: Szerepcsere Slawomir Mrozek: Az őrangyal Stephen Leacock: Gertrud, a nevelőnő Összefoglalás, dolgozat Tárgyilagosság Szubjektivitás VIII: -IX. tantárgytömb Novellák Értékelés: kisbeszámoló, témazáró dolgozat IKT: tanórákon a Szövegértés ellenőrzése Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 23

24 Drámák (ismert drámák részletei) Shakespeare: Hamlet A drámaelmélet lapfogalmai. A tragédia Moliere: Komédia Tartuffe Ibsen: Vadkacsa Konfliktus Összefoglalás, dolgozat Év végi diagnosztikus mérés szövegértés Tartalék órakeret tanóra X.tantárgytömb Drámák Ellenőrzés: témazáró dolgozat, memoriter, illusztráció IKT: választott dráma színházi előadás részlete a 69. tanórán XI. tömb Év végi mérés, ismétlés Ellenőrzés: Szövegértés mérése 24

25 2010/2011. tanév Magyar nyelv 8. évfolyam Tantárgytömbösített 74 tanórára Óra Témakör Tananyag 1. Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek 2. Jelentéstani ismeretek 3. Szófajtani és alaktani ismeretek 4. Mondattani ismeretek. Az egyszerű mondat. Az állítmány, az alany és a tárgy Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség Msh.-törvények tollbamondás 1. Az idegen szavak felesleges használata tollbamondás 2. Az alany és az állítmány egyeztetése Kommunikáció A testbeszéd A barátság A barátság A szerelem Udvarlási gesztusok Szövegértés és szövegalkotás Bevezető Tudnivalók Szinonimák használata Beszélgetés, véleménynyilvánítás a barátságról Tantárgytömb I. tantárgytömb Év eleji ismétlés és felmérések tanóráig Értékelés: a szövegértés mérése alapján százalékos formában, a tollbamondás alapján helyesírás érdemjeggyel, az év eleji nyelvtan felmérést érdemjeggyel. A továbbhaladás feltétele: beadott házi feladatok 2 db szövegértés feladatlap és 2 db helyesírás feladatlap 25

26 Óra Témakör Tananyag Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség A határozók ismétlése A -val, -vel ragos szavak Helyesírási alapelvek 7. A jelzők ismétlése Számnevek helyesírása Számnevek helyes használata 8. Év eleji diagnosztikus mérés szövegértés Év eleji nyelvtan felmérés és tollbamondás Év eleji felmérés értékelése, a beadott házi feladatok értékelése, megbeszélése 12. Az összetett mondat Amit tudnod kell az egyszerű mondatról 13. Az összetett mondat fogalma tollbamondás 3. Kommunikáció Udvarlási gesztusok Barátság és szerelem Szövegértés és szövegalkotás Fotó elemzése Jegyzetelés gyakorlása Jegyzetkészítés Tantárgytömb II. tantárgytömb Az összetett mondat tanóráig Értékelés: órai munka alapján érdemjeggyel Továbbhaladás feltétele: 2 db elkészített jegyzet megadott témában 26

27 Óra Témakör Tananyag 14. Egyszerű vagy összetett mondat? Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség Kommunikáció Szövegértés és szövegalkotás Lexikonhasználat Jegyzetkészítés Tantárgytömb 15. Az alárendelő összetett mondat. A mondatrend 16. Írásjelek az alárendelő összetett mondatokban A mondatközi írásjel használata Írásjelhasználat tollbamondás 4. Illemmorzsák Kapcsolattartás a hallgatókkal Az algoritmusok szerepe 17. A vonatkozó névmás Önfegyelem, önuralom Jegyzetkészítés 18. A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok A vonatkozó névmások helyes használata Önfegyelem, önuralom Szólások értelmezése 19. Az alárendelő összetett mondat fajtái Az állítmányi alár. ö. m. 20. Az alanyi alárendelő ö. m. Az állítmányi és alanyi alárendelő ö. m.-ok megkülönböztetése A vonatkozó névmások helyes használata tollbamondás 5. Mondatszerkesztés Címadás különbözó címzett 21. A tárgyi mellékmondat Fotó elemzése III. tantárgytömb Az alárendelő összetett mondat fajtái Tantárgytömb III. tantárgytömb Az alárendelő összetett mondat fajtái, az állítmányi, 27

28 22. Az idézés A párbeszéd központozása 23. Az állítmányi,az alanyi és a tárgyi alárendeló ö. m.-ok összefoglalása 24. Témazáró felmérés 25. A határozói alárendelő összetett mondat és fajtái Az idézésben használt írásjelek Mondatvégi írásjelek tollbamondás 6. Az életrajz Beszélgetés az anyanyelvről Szabálypont értelmezése Táblázat értelmezése az alanyi és a tárgyi alárendelő összetett mondatok tanórákon Értékelés: a témazáró dolgozat alapján nyelvtani és helyesírás jeggyel A továbbhaladás feltétele: beadott házi feladatok, 2 db szövegértés feladatlap, 1 helyesírás feladatlap 26. A határozói alárendelő összetett mondatok gyakorlása A témazáró felmérés javítása Önéletrajz 28

29 Óra Témakör Tananyag 27. A határozói alárendelő összetett mondatok gyakorlása. Ismétlés, összefoglalás 28. dolgozat (határozói alárendelő összetett mondatok elemzése gyakorlat) Félévi szövegértés mérése, tollbamondás Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség A vonatkozó névmások használata Kommunikáció Önéletrajz Szövegértés és szövegalkotás Közmondások értelmezése Tantárgytömb IV. tantárgytömb Határozói alárendelő összetett mondatok tanóra Értékelés: a mondatelemzéseket jeggyel, a félévi szövegértés mérését százalékkal, a tollbamondást helyesírási érdemjeggyel, a leadott önéletrajzot érdemjeggyel A továbbhaladás feltétele: leadott önéletrajz 31. A jelzői alárendelő összetett mondat és fajtái 32. A jelzői alárendelő összetett mondatok gyakorlása J-s és ly-es szavak tollbamondás 7. A vonatkozó névmások használata Szöveg színesítése jelzőkkel 29

30 Óra Témakör Tananyag 33. Az alárendelő összetett mondatokról tanultak összefoglalása 34. Fogalmazási gyakorlatok: a Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség Mondatvégi írásjelek kérvény 35. Gyakorlás tollbamondás Témazáró felmérés Kommunikáció Szövegértés és szövegalkotás Kérvény írása megadott témában Tantárgytömb V. tantárgytömb Jelzői alárendelő összetett mondatok tanóra Értékelés: témazárót érdemjeggyel Továbbhaladás feltétele: leadott házi feladat, szövegértés feladatlap és helyesírás feladatlap 1-1 db 37.- Könyvajánló írása az 38. olvasott regények egyikéhez 39. A mellérendelő összetett mondatok. A kapcsolatos mellérendelő ö. m 40. Az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok 41. A következtetó és a magyarázó mellérendelő összetett mondat És a mondat elején A témazáró felmérés javítása Azonos szó különböző kommunikációs szerepben Magyarázkodás A kérvény Könyvajánló A nyelv logikája (ok-okozati összefüggések) VI. tantárgytömb Mellérendelő összetett mondatok tanóra Értékelés: órai munka alapján érdemjeggyel Továbbhaladás feltétele:a leadott könyvajánló korrekciója, tartalmi 30

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Jékely

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Az Óvodától az érettségiig a kompetencia alapú oktatás Szegeden című project

Az Óvodától az érettségiig a kompetencia alapú oktatás Szegeden című project Az Óvodától az érettségiig a kompetencia alapú oktatás Szegeden című project TANMENET magyar nyelv és irodalom szövegértés szövegalkotás A 6. évfolyam Intézmény: Béke Utcai Általános Iskola 6722. Szeged,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból. A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap feladatokat, illetve

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

TÁMOP / Tanmenet

TÁMOP / Tanmenet Tanmenet Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit 1. I.1.1. 2. I.2.1. 3. I.2.2. 4. I.2.3 5. I.3.1 6. I.3.2 7.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 8. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben