Orosháza az innováció háza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosháza az innováció háza"

Átírás

1 Orosháza az innováció háza TÁMOP / Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Tantárgytömbösítés bevezetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézményében a TÁMOP projekt keretében Összefoglalót készítette: Menyhárt Krisztina 1

2 A tantárgytömbösítés megvalósulása a 2009/2010-es tanévben az anyanyelvi órákon történt. A 6. évfolyam szövegértés és szövegalkotás óráit, és a hetedik évfolyam magyar nyelv és irodalom óráit tömbösítettük. Mivel iskolánkban kéthetes ciklusokban folyik az oktatás, így a tantárgytömbösítést egymást követő napokon, 32 rendszerben kezdtük el. A hatodik évfolyamon az Educatio szövegértés és szövegalkotás programcsomagjának A modulját használtuk. Az eddigi két tantárgyként tanított magyar nyelv és irodalmat váltotta az egy tantárgyba integrálódott, és egyetlen osztályzattal minősített szövegértés és szövegalkotás. Mivel a programcsomag modulokból épül fel, így ebben a tantárgyban egyszerre valósítottuk meg a tantárgytömbösítés mellett a moduláris oktatást és a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását is. Ez a programcsomag lehetővé tette a tantárgytömbösítés megvalósulását, különösebb szerkezeti módosítások nélkül, hiszen általa lehetőség nyílt a változatos, sokoldalú kompetenciafejlesztésre. A program tanulása során a gyerekek különböző szövegműfajokkal és szövegtípusokkal találkoznak életszerű formában, ez könnyebbé teszi a motivációjuk fenntartását, a viszonylag hosszú tantárgytömbön keresztül. A tantárgytömbösítés bevezetése szükségessé tette a pedagógiai program és a helyi tanterv módosítását is. Tagintézményünk is támogatja új tanulási eljárások elterjesztését. Tantárgytömbösített oktatás, a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása és a moduláris oktatási programok használata megváltoztatja a tanítás eddigi szerkezetét, teret engedve a tanítás kötetlenebb formáinak. A tanulók egyéni tanórai munkája mellett támogatjuk és ösztönözzük az önálló, digitális eszközöket is használó felfedező tanulást. Tanulóink mindennapjaiban egyre gyakoribb a csoportos és páros munkaforma is, mindkettő elősegíti az ismeretszerzés mellett a személyiségfejlődést és a közösség építését is. Iskolánk életében új, bár meglévő hagyományainkhoz kapcsolódik a témahét és a projektforma, az elkövetkező években a születendő gyakorlatunkat folytatjuk, fejlesztjük, humán és tárgyi eszközeinkhez mérten kiterjesztjük. Újszerű tanulásszervezési eljárások segítségével tesszük lehetővé a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazását. A tantárgytömbösített szövegértés és szövegalkotás bevezetésekor végig kellett gondolni az értékelését is. Minden témakör végén fejezetzáró dolgozatot írtak a tanulók, az elsőt csak diagnosztikus szándékkal, ezt csak százalékos formában értékeltem, a továbbiakat osztályzattal. A tantárgytömbösítés előnye, hogy egy-egy témát kötetlenebbül körül lehet járni, és támogatja ez a tanulási keret az önálló munkavégzést és felkészülést, de a kevéssé motivált és szorgalmas diákok számára megoldást kell találni a rendszeres tanulásra, hiszen két tömb között két hét telik el. Ezért beadandó feladatokat kérünk arra a hétre is, amikor nincs a szaktanárral órája a tanulónak. Feladataik a rendkívül kis létszámú osztályainkban egyénre szabottak. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait pedagógiai programunk meghatározza. Mennyiségileg nem lehet több mint az átlagos haladási ütemben tanuló által különösebb nehézség nélkül teljesíthető. A szóbeli házi feladat a fogalmak, eljárási szabályok pontos megtanulását szolgálja, míg az írásbeli feladatok az elmélyítést segítik elő. Hétvégére csak a legszükségesebb elemekben kapcsolódó házi feladatok képzelhetők el, s csak a hétköziek szolgálják az egyéni fejlesztési tervek feladatrendszerének teljesítését. A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak esetében általános elvként elfogadott, hogy a tanulótól annyi aktivitás elvárható egy-egy tantárgytömb kapcsán, mint ha ugyanannyi órára készülne a hagyományos módon. A tantárgytömbös szövegértés és szövegalkotás tárgyban is megtartottam a többi évfolyam gyakorlatához hasonlóan az év eleji, félévi és év végi diagnosztikus mérést szövegértésből, és a helyesírás mérésére szolgáló tollbamondásokat. Ezek mindegyikét kizárólag százalékos formában értékelem. A tanulók teljesítményének változása az osztályozó naplóból követhető. 2

3 Tanmenet az Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján Készítette: Menyhárt Krisztina A szövegértés és szövegalkotás 6. osztály számára a 2009/2010. tanévben megvalósított. Az Educatio szövegértés és szövegalkotás programját 180 tanórára tervezi. Ebben az évfolyamban 148 óra áll rendelkezésemre. Az Educatio által javasolt és a tényleges óraszámot is tartalmazza a táblázat. Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt használó 1. IX IX.7. Év eleji ismétlés 4 3. IX IX IX.10. Játék- Szabályjátékszabály 4 Tantárgytömbösített óra 6. IX IX IX IX IX tömb JÁTÉK 11. IX.24. Ajánlott: 22 óra 12. IX IX.25. A magyar IX.25 beszédhangok 15. IX IX X X.8. 2.tömb 19. X X.8. Csupa-csupa ritmus 21. X.9. 3

4 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 22. X.9. Csupa-csupa ritmus X X.13. JÁTÉK Taktikus 25. X.15. hangtan,ismétlés 26. X X X XI tömb 30. XI:5. Első látásra- 31. XI.5. Az igeidők és az XI.6. igemódok 33. XI XI: XI XI.12. KAPCSOLATOK 37. XI tömb Ajánlott:29 óra 38. XI XI.19. Erich Kastner: Emil és a detektívek- 40. XI:20. hajdan és ma- Az 41. XI X XI XI.26. igealakok egyeztetési tulajdonságai 45. XII tömb 46. XII XII.3. 4

5 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 48. XII.4 Botrányhősök!- 49. XII.4. Botrányhősök?-Az 50. XII:8. 7 igei funkciójú 51. XII.8. mondatok 52. XII XII.17. KAPCSOLATOK 6. tömb 54. XII.17 Én és mások- Az 55. XII.17. igei funkciójú XII.18. mondatok 57. XII XII I.7. Bibliai bűnök és 3 bűnhődések 60. I I I.8. Amit reggel 63. I.8. raktak, az délre 2 leomlott 64. I.12. ÖRÖKSÉGÜNK Ötszáz bizony 65. I Ajánlott: 50 óra dalolva ment. 66. I I tömb 68. I.21. Ez volt ám az 69. I ember 70. I I: I.25. 5

6 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 73. I.26. Hej! Ha én is,én 74. I.28. is köztetek II.4. mehetnék 8.tömb 76. II.4. Szólások,közhelyek 77. II.4. fordulatok, 2 közmondások 78. II II.5. Repül a nehéz kő 80. II II II II.18. ÖRÖKSÉGÜNK Felmegyek 3 9.tömb 84. II.18. Budára, bajnok 85. II.18. katonának. 86. II.19. A képes II.19. kifejezésektől az idiómákig 88. II.22. Estenden meglátta 3 a budai várat 89. II II III.4. Hol vagyon 3 10.tömb 92. III.4. paizsom, páncélom, 93. III.4. fegyverem? 6

7 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 94. III.5. ÖRÖKSÉGÜNK Összeszedte Toldi III.5. roppant nagy 96. III.8. erejét 97. III.9. Dicső híre- neve 1 fennmaradt örökre 98. III.11. Toldi Miklós és 1 János vitéz 99. III.18. Fejezetzáró 2 11.tömb 100. III.18 feladatlap kitöltése 101. III.18 Egri csillagok III.19. KALAND Magyarország Ajánlott: 24 óra legnépszerűbb könyve? 103. III.19. A kalandok, a főhős III.22. és a regényszerkezet 105. III.23. Eger ostroma III.25. 7

8 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 107. IV.1. KALAND A regény 3 12.tömb 108. IV.1. motívumrendszere 109. IV IV.8.. Történetmondás 1 eltérő szereplők középpontba helyezésével 111. IV.15. Dolgozat 1 13.tömb 112. IV.15. Az ige IV.15. bővítményei, vonzatok a magyarban és a tanult idegen nyelvben 114. IV.16. SZÓBELISÉG ÉS Ugyanazt másképp IV.16. ÍRÁSBELISÉG 116. IV.19. Mit, kinek, hogyan IV.20. szoktunk mondani, 118. IV.22. illetve leírni? 119. IV tömb 8

9 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra használó 120. IV.29. SZÓBELISÉG ÉS Helyesírás IV.29. ÍRÁSBELISÉG 122. V.3. Ajánlott: 19 óra 123. V.4. Idegen írásfajták V V.13. A szóbeliség és az 3 15.tömb 126. V.13. írásbeliség szerepe 127. V.13. a világhálón 128. V.14. Fejezetzáró V.14. feladatlap 130. V.17. TEREMTÉS ÉS Kezdettől V.18. SZÜLETÉS fogva 132. V.20. Ajánlott: 20 óra A világ teremtése V tömb 134. V V V V V.31. 9

10 Óra sorszáma Dátum Témakör Modul Tényleges óraszám IKT eszközt Tantárgytömbösített óra 139. VI.1. TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS Év végi diagnosztikus mérés:szövegértés, tollbamondás 140. VI.3. Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kut.cs. olvasásszövegértés feladatlap kitöltése 1 1 használó 141. VI.10. A víz egyre áradt 3 17.tömb 142. VI.10. és növekedett a 143. VI.10. földön 144. VI.11. Legendás lények, VI.11. mitikus állatok A Detektív mindent kiderít projektre egyáltalán nem maradt idő. Ez 180 órából 16 órára ajánlott. 10

11 JÁTÉK (1. és 2. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak rím alliteráció ritmus szójáték logikai szerkezetek zenei szerkezetek formai képletek formaalkotó szabályszerűségek Nyelvi ismeretek, fogalmak beszélőszervek hangképzési módok magánhangzó, mássalhangzó hosszúság, rövidség a magyar beszédhangok szótag a magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései idegen nyelvi hangrendszerek Követelmények A gyerekek ismerjék: a beszédszervek felépítését és működését. A gyerekek legyenek képesesek: nem nyelvi és nyelvi társasjátékok felsorolására; a közös jegyek általánosítására; a szabályok alkalmazására logikai, eszperente, lánc- és rímjátékokban; halandzsaszöveg írására, ill. értelmezésére; halandzsaszavak közé megfelelően toldalékolt jelentéses szavak beillesztésére; felismerni a beszédhangok legjellemzőbb képzési sajátosságait; felismerni a beszédhangok legjellemzőbb hangzásbeli sajátosságait; felismerni a beszédhangok nyelvjárási eltéréseit; felismerni a beszédhangok nyelvközi eltéréseit; megállapítani a szótagok súlyát ; megkülönböztetni a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv sajátos hangtani jellemzőit 11

12 KAPCSOLATOK ( 3.,4.,5.,6. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak gúny, irónia, paródia, egyeztetés alannyal és eufemizmus tárggyal kétértelműség igeidők, sejtetés összehangolásuk késleltetés módosítókkal, igemódok a jellemzés eszközei állítmányi rész, tárgyi rész konfliktustípusok névszói állítmány és multikulturalizmus annak sajátságos szerepe az azonosítást kifejező mondatok melléknévi igenév feltételes módú igealak, feltételes mondat múlt idejű igealak Követelmények A gyerekek legyenek képesek: a kommunikációs célt azonosítani; adott helyzetet szempontok szerint elemezni, értékelni; a megismert normák analóg helyzetben való azonosítására, elemzésére, alkalmazására; a normákhoz való célszerű alkalmazkodásra és az azoktól való alkotó eltérésre; megkülönböztetni az elbeszélői és szereplői nézőpontot; a szöveg különböző nézőpontoknak megfelelő interpretálására; a hangulati elemek irodalmi művekben való értékelésére és a helyzethez illeszkedő tudatos alkalmazásukra; a tény és a vélemény megkülönböztetésére; állításhoz érvek megfogalmazására megkülönböztetni a tényszerű, az ironikus és a gúnyos nyelvi viselkedést; a konfliktushelyzetek leírására: a konfliktusban álló felek és a konfliktus okainak azonosítására; megkülönböztetni a kompromisszumos és konszenzusos megoldást; alkalmazni a magyar nyelvben használt időket és módokat; összehasonlítani a magyar idők és módok kifejezőeszközeit a tanult idegen nyelv hasonló funkciójú elemeivel, tudja összehasonlítani a két nyelvben az egyeztetést, illetve a névszói állítmányt megkülönböztetni és alkalmazni a határozott és határozatlan igeragozást; az alannyal való egyeztetés különböző eseteire; felismerni és megkülönböztetni egymástól az igés állítmányt, a névszói állítmányt és az azonosító mondatot. 12

13 ÖRÖKSÉGÜNK ( tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak Ballada állandósult szókapcsolat, Ismétlés idióma Előhang archaizmus Epizód szállóige Mottó Ütemhangsúlyos verselés Követelmények A gyerekek legyenek képesesek: saját vélemény megfogalmazására és megvédésére a témának és a beszédhelyzetnek megfelelően; mások véleményének meghallgatására, megértésére többszereplős helyzetekben; az irodalmi szövegekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerésére, értelmezésükre; a szereplők cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett nézeteinek megértésére; gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezésére különböző nézőpontokból rövidebb fogalmazások formájában; az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalására, megértésére; a mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismerésére a korosztálynak megfelelő szinten. az igazság és az igazságosság: az ítélkezés mint cselekedet felismerésére mindennapi szövegekben és különféle műalkotásokban; a szereplők külső és belső jellemzőit azonosítani; felismerni és megkülönböztetni egymástól archaizmus, idiomatikus kifejezés és költő kép egyszerű eseteit; kifejezéseket alkotni; felismerni a képes kifejezések és idiómák egyszerű eseteit a neologizmusok körében is; megkülönböztetni egyértelmű esetekben egy kifejezés szó szerinti jelentését a nem szó szerinti jelentésétől; kikövetkeztetni egyszerű idiomatikus kifejezés alapjául szolgáló képet. Tudja, hogy az idiómák nyelvenként eltérőek; tudjon néhány ismert idiómát lefordítani a tanult idegen nyelvre. 13

14 KALAND (12. és 13. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak késletetés és sejtetés a több szálon futó regénycselekmény kalandregény történelmi regény motívum Vonzatok és egyéb bővítmények a mondatban. Jelzői módosítók Szabad határozók Követelmények A gyerekek tudjanak példákat mondani: bővítmények szinte teljesen idiomatikus és szinte teljesen áttetsző jelölésére; egy-egy toldalék, tagmondattípus stb. különböző szerepeire (arra, hogy milyen típusú bővítményeket jelölhet). arra, hogy a tanult idegen nyelvben mi jellemzi a bővítmények jelölését, a magyartól való eltérésre. Legyenek képesek: bemutatni, hogy a hős milyen szerepet játszik az események összefűzésében; nyelvi és képi információ összekapcsolására a cselekményrekonstrukció során; a tanult művekből példákat mondani a késleltetésre, a sejtetésre és az előreutalásra; a több szálon futó cselekmény szálainak megkülönböztetésére és a szálak összekapcsolódási helyének és módjának bemutatására; nagy terjedelmű epikus szöveg távoli eseménymozzanatainak összekapcsolására, a visszautalások szerepének felismerésére; a cselekmény egy-egy kulcsfordulatának és egy-egy hosszabb szakaszának összefoglalására különböző szereplők nézőpontjából; hibás történet-összefoglalás javítására, hiányos történet-összefoglalás bővítésére; a tanult regényben visszatérő motívumok összegyűjtésére és az ismétlődés szerepének értelmezésére; érvelni a fejezet középpontjában álló regény többféle regénytípusba való besorolhatósága mellett. 14

15 SZÓBELISÉG-ÍRÁSBELISÉG (14. és 15. tantárgytömb) Tartalmak, fogalmak Nyelvi ismeretek, fogalmak Cím Átmeneti szövegtípusok Bekezdés Latin ábécé, mellékjel, Hipertextus hangjelölés, szótagírás, fogalomjelölő írás TEREMTÉS ÉS SZÜLETÉS ( 16. és 17. tantárgytömb) mitológia, mítosz, mitikus az írásbeliség másodlagos gondolkodás jellege eredetmagyarázó mítosz hang-, szótag-, rítus szóelemjelölő írások, idegen kultúrák, archaikus hieroglifák közösségek világképe mellékjelek, többjegyű hőstípusok az olvasott betűk néhány közeli művekben nyelvben állatszimbólumok. a tanult idegen nyelv műfaj és világlátás írásrendszere különbségei a mesében és a mítoszban Követelmények A gyerekek legyenek képesek: Azonos témájú szövegek vizsgálatára újságban, folyóiratban, irodalmi és köznyelvi szövegekben A vizuális és a verbális információk összehasonlítására Szövegalkotás szóban és írásban Szóbeli szöveg lejegyzett változatának vizsgálatára Leírt szöveg szóbeli interpretálása A csak írott és jellemzően csak beszélt nyelvi szövegek vizsgálata Különböző korok szövegeinek összehasonlítása A magyar és más nyelvek helyesírási normáinak összehasonlítására A gyerekek legyenek képesek: előismereteik felhasználására az irodalmi művek értelmezésében; a tanultak elhelyezésére egy tágabb ismeretkörbe; példákat gyűjteni annak bizonyítására, hogy a mítoszok és a szimbolikus ősképek (archetípusok) a tömegkultúrában is megjelennek; a tanult olvasási, felolvasási, szövegalkotási, érvelési és lejegyzési technikák alkalmazására. 15

16 Hetedik évfolyamon a tantárgytömbösítést magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal oldottuk meg. Itt is egymást követő napokon 32 órában tömbösítettünk. Mindkét tárgy megőrizte önállóságát, tényleges tartalmi tömbösítés nem jött létre, csak az időkeret előírását tartottam meg. A jövő tanévtől a magyar nyelvtan és irodalom órák nem fogják egymást váltani a tantárgytömbön belül, hanem egy-egy tömb vagy irodalom, vagy nyelvtan órákból fog állni, közelítve a szövegértés és szövegalkotás órákon tapasztalt lehetőséget egy-egy téma alaposabb körüljárására. A tervezett tanmenetek így két tárgyra születtek, ezeket kellett összhangba hozni anélkül, hogy itt a két tantárgy elveszítené önállóságát. Az értékelés és a továbbhaladás feltételeit itt a tanmenet tartalmazza. A tantárgytömbösítés ebben a formájában még hangsúlyosabban elvárja a tanulóktól az önálló és önszabályozó tanulást, ezt a tanórákon is fokozott figyelemmel kísérjük. A házi feladatok a különböző képességfejlesztést helyezik előtérbe, elsősorban szövegértést és szövegalkotást, önálló és rendszeres olvasást, helyesírás gyakorlást várunk a tanulóktól. Ezeken az órákon is egyre nagyobb teret kapnak az IKT eszközök, megtörve az esetleges egyhangúságát az óráknak, és növelve/ fenntartva a motivációt. Az itt közölt két tanmenet a jövő tanévben kerül kipróbálásra a Nemzeti Tankönyvkiadó Irodalmi ikerkönyvek és hozzá tartozó Digitális tananyag és az Apáczai kiadó nyelvtan könyve, hozzá tartozó szövegértés feladatlapok, fogalmazási feladatgyűjtemény és helyesírási gyakorlófüzetek felhasználásával. A tantárgytömbösítés fenntartása és a pályázatban vállalt kiterjesztése az anyanyelv műveltségterületen kívül más tantárgyak bevonásával valósul meg. A jövő tanévtől a szövegértés és szövegalkotás és a magyar nyelv és irodalom tárgyakon kívül bevonjuk a tömbösítésbe a fizika,történelem és földrajz tárgyakat is. Amennyiben kivitelezhető A, B, C, D órarenddel oldanánk meg a tantárgytömbösítést, az újonnan bevont tárgyak esetében úgy, hogy azokat egy-egy napra öt órás tömbökbe rendezzük. Mivel tagintézményünk rendkívül kis intézmény, több vendégtanárral, így a tömbösítés humán erőforrását is meg kell szerveznünk, ez még folyamatban van. 16

17 2010/2011. tanév Tanmenet 8. évfolyam 74 irodalomórára tantárgytömbösített Óra száma Tananyag Fogalom Olvasmányok fiúknak Fejezetek a XX. század művészetéből 1. Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én 2. A magyar Ugaron szecesszió 3. Részletek Kassák Lajostól és József futurizmus Attilától Modern stílusirányzatok. A modernség fogalma 17 Déry Tibor: Szerelem Art Spiegelman: Maus(a lányok részből) 4. Esterházy Péter: A káprázat országa posztmodern Nick Hornby: Fociláz Tandori Dezső: Néha Homérosz is alszik 5-6. Összefoglalás, dolgozat Olvasmányok lányoknak Déry Tibor: Niki Art Spiegelman: Maus Nick Hornby: Fociláz Tandori Dezső: Néha Homérosz is alszik (mindkettő a fiúk részből) Tantárgytömb IKT I. tömb tanóráig Fejezetek a XX. sz. művészetéből Értékelés: dolgozat alapján IKT: tanórán Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól Ady Endre életrajza Ady Endre: Őrizem a szemed 5. tanórán a Szövegértés feladatok ellenőrzése

18 Versek 7. Ady Endre: Párisban járt az Ősz impresszionizmus 18 Paul Verlaine: Őszi chanson 8. A fekete zongora szimbolizmus Hermann Hesse: Csillagsors 9. Emlékezés egy nyár-éjszakára szürrealizmus Gabriel García Márquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája 10. Babits Mihály: Mozgófénykép újklasszicizmus Marcello D Orta: Én, reméljük, megúszom 11. Petőfi koszorúi Ritkább szóképek és alakzatok. A célzás Parti Nagy Lajos: A fiumei kettes számú 12. Juhász Gyula: Tiszai csönd szimmetria Jon Krakauer: Út a vadonba 13. Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal paradoxon Lackfi János: Lavina-dal Paul Verlaine: Őszi chanson (a fiúk részből) Hermann Hesse: Csillagsors ( a fiúk részből) Gabriel García Márquez: Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája ( a fiúk részből) Marcello D Orta: Én, reméljük, megúszom ( a fiúk részből) Parti Nagy Lajos: A fiumei kettes számú ( a fiúk részből) Jon Krakauer: Út a vadonba( a fiúk részből) Szakács Eszter: Boldog, szomorú Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól óra II. tantárgytömb Versek Ellenőrzés, Értékelés: diagnosztikus mérés, kisbeszámolók és memoriter IKT: tanórákon Verstár CD tanórán Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól Szövegértés ellenőrzése III: tantárgytömb

19 14. Februári óda evokáció Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója 15. Tóth Árpád: Lélektől lélekig szinesztézia Ludvík Askenazy: A tojás 16. Szabó Lőrinc: Idő Variáció Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak 17. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Szinekdoché 18. József Attila: A Kozmosz éneke Mű és közönség. Az esztétika fogalma 19 George Orwell: 1984 (a lányok részből) 19. Nem én kiáltok Befogadásesztétika 20. A Dunánál Szállóige Arthur Bloch: Murphy törvénykönyve 21. Radnóti Miklós: Nem Kontextus tudhatom 22. dolgozat dal Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója( a fiúk részből) Tóth Eszter: Apu Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak( a fiúk részből) George Orwell: 1984 Müller Péter Sziámi: besúgók és provokátorok Nyugatos versek Ellenőrzés: diagnosztikus mérés, memoriter IKT: 16.tanóra Nyugat 1. Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 13.és 17. tanóra Szövegértés ellenőrzése Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól IV. tantárgytömb tanóra József Attila és Radnóti Miklós költészete Ellenőrzés, számonkérés: dolgozat, memoriter, beadott

20 verselemzés alapján IKT: 20. tanóra József Attila anya versei 21. tanóra Radnóti életút Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 18. tanóra szövegértés ellenőrzése Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 23. Pilinszky János: Egyenes labirintus Kölcsönös aktiválás 24. Nagy László: Versben bujdosó Hermeneutika 25. Szőcs Géza: Én lakom szíved mint denevér 26. Márton László: Bowen monológja, sötétben 20 József Attila: Thomas Mann üdvözlése tanóra V. tantárgytömb Versek Ellenőrzés: témazáró dolgozat IKT: 27. tanóra Nyugat II. Irodalom 7-8

21 Összefoglalás, dolgozat Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól Regények Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Regénytípusok. A parabolikus regény Rideg Sándor: Indul a bakterház Tamási Áron: Ábel a rengetegben Pikareszkregény Pilinszky János: Francia fogoly félévi diagnosztikus mérés szövegértés, hangos olvasás Kertész Imre: Sorstalanság Tudatregény Zelk Zoltán: Hajnali vendég Baka István: Vezeklés Patricia Schröder: Juli és a nagybetűs szerelem Szabó Magda: Für Elise Memoár Kosztolányi Dezső: Esti Kornél 46. Parti Nagy Lajos: Hősöm tere Kulcsregény Isabel Allende: A vademberek nyomában Piers Paul Read:Életben maradtak Összefoglalás, dolgozat tanóra VI. tantárgytömb Regények: Móricz Zsigmond : Légy jó mindhalálig és Tamási Áron: Ábel a rengetegben Ellenőrzés. beadott könyvajánló IKT: 32. és a 36. tanórán a két regény filmrészleteinek megnézése tantárgytömb VII. tantárgytömb Regények ellenőrzés: Beadott jellemzés alapján vagy Filmkritika alapján ( 21

22 választható)és témazáró ( kötelező)ikt: Sorstalanság film megtekintése tanórákon 22

23 Novellák Háy János: A kéz Jane Austen: Büszkeség és balítélet Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel Az irodalmi szövegalkotás típusai. Összehasonlítás Vujity Tvrtko: Tűzvonalban (a lányok részből) Vujity Tvrtko: Tűzvonalban Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról Érvelés Székely Magda: Éden Háy János: A bogyósgyümölcs Az irónia Helen Fielding: Bridget Jones naplója Bartis Attila: Engelhard Kristen Boie: Szerepcsere Slawomir Mrozek: Az őrangyal Stephen Leacock: Gertrud, a nevelőnő Összefoglalás, dolgozat Tárgyilagosság Szubjektivitás VIII: -IX. tantárgytömb Novellák Értékelés: kisbeszámoló, témazáró dolgozat IKT: tanórákon a Szövegértés ellenőrzése Irodalom 7-8 Digitális Tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadótól 23

24 Drámák (ismert drámák részletei) Shakespeare: Hamlet A drámaelmélet lapfogalmai. A tragédia Moliere: Komédia Tartuffe Ibsen: Vadkacsa Konfliktus Összefoglalás, dolgozat Év végi diagnosztikus mérés szövegértés Tartalék órakeret tanóra X.tantárgytömb Drámák Ellenőrzés: témazáró dolgozat, memoriter, illusztráció IKT: választott dráma színházi előadás részlete a 69. tanórán XI. tömb Év végi mérés, ismétlés Ellenőrzés: Szövegértés mérése 24

25 2010/2011. tanév Magyar nyelv 8. évfolyam Tantárgytömbösített 74 tanórára Óra Témakör Tananyag 1. Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek 2. Jelentéstani ismeretek 3. Szófajtani és alaktani ismeretek 4. Mondattani ismeretek. Az egyszerű mondat. Az állítmány, az alany és a tárgy Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség Msh.-törvények tollbamondás 1. Az idegen szavak felesleges használata tollbamondás 2. Az alany és az állítmány egyeztetése Kommunikáció A testbeszéd A barátság A barátság A szerelem Udvarlási gesztusok Szövegértés és szövegalkotás Bevezető Tudnivalók Szinonimák használata Beszélgetés, véleménynyilvánítás a barátságról Tantárgytömb I. tantárgytömb Év eleji ismétlés és felmérések tanóráig Értékelés: a szövegértés mérése alapján százalékos formában, a tollbamondás alapján helyesírás érdemjeggyel, az év eleji nyelvtan felmérést érdemjeggyel. A továbbhaladás feltétele: beadott házi feladatok 2 db szövegértés feladatlap és 2 db helyesírás feladatlap 25

26 Óra Témakör Tananyag Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség A határozók ismétlése A -val, -vel ragos szavak Helyesírási alapelvek 7. A jelzők ismétlése Számnevek helyesírása Számnevek helyes használata 8. Év eleji diagnosztikus mérés szövegértés Év eleji nyelvtan felmérés és tollbamondás Év eleji felmérés értékelése, a beadott házi feladatok értékelése, megbeszélése 12. Az összetett mondat Amit tudnod kell az egyszerű mondatról 13. Az összetett mondat fogalma tollbamondás 3. Kommunikáció Udvarlási gesztusok Barátság és szerelem Szövegértés és szövegalkotás Fotó elemzése Jegyzetelés gyakorlása Jegyzetkészítés Tantárgytömb II. tantárgytömb Az összetett mondat tanóráig Értékelés: órai munka alapján érdemjeggyel Továbbhaladás feltétele: 2 db elkészített jegyzet megadott témában 26

27 Óra Témakör Tananyag 14. Egyszerű vagy összetett mondat? Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség Kommunikáció Szövegértés és szövegalkotás Lexikonhasználat Jegyzetkészítés Tantárgytömb 15. Az alárendelő összetett mondat. A mondatrend 16. Írásjelek az alárendelő összetett mondatokban A mondatközi írásjel használata Írásjelhasználat tollbamondás 4. Illemmorzsák Kapcsolattartás a hallgatókkal Az algoritmusok szerepe 17. A vonatkozó névmás Önfegyelem, önuralom Jegyzetkészítés 18. A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok A vonatkozó névmások helyes használata Önfegyelem, önuralom Szólások értelmezése 19. Az alárendelő összetett mondat fajtái Az állítmányi alár. ö. m. 20. Az alanyi alárendelő ö. m. Az állítmányi és alanyi alárendelő ö. m.-ok megkülönböztetése A vonatkozó névmások helyes használata tollbamondás 5. Mondatszerkesztés Címadás különbözó címzett 21. A tárgyi mellékmondat Fotó elemzése III. tantárgytömb Az alárendelő összetett mondat fajtái Tantárgytömb III. tantárgytömb Az alárendelő összetett mondat fajtái, az állítmányi, 27

28 22. Az idézés A párbeszéd központozása 23. Az állítmányi,az alanyi és a tárgyi alárendeló ö. m.-ok összefoglalása 24. Témazáró felmérés 25. A határozói alárendelő összetett mondat és fajtái Az idézésben használt írásjelek Mondatvégi írásjelek tollbamondás 6. Az életrajz Beszélgetés az anyanyelvről Szabálypont értelmezése Táblázat értelmezése az alanyi és a tárgyi alárendelő összetett mondatok tanórákon Értékelés: a témazáró dolgozat alapján nyelvtani és helyesírás jeggyel A továbbhaladás feltétele: beadott házi feladatok, 2 db szövegértés feladatlap, 1 helyesírás feladatlap 26. A határozói alárendelő összetett mondatok gyakorlása A témazáró felmérés javítása Önéletrajz 28

29 Óra Témakör Tananyag 27. A határozói alárendelő összetett mondatok gyakorlása. Ismétlés, összefoglalás 28. dolgozat (határozói alárendelő összetett mondatok elemzése gyakorlat) Félévi szövegértés mérése, tollbamondás Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség A vonatkozó névmások használata Kommunikáció Önéletrajz Szövegértés és szövegalkotás Közmondások értelmezése Tantárgytömb IV. tantárgytömb Határozói alárendelő összetett mondatok tanóra Értékelés: a mondatelemzéseket jeggyel, a félévi szövegértés mérését százalékkal, a tollbamondást helyesírási érdemjeggyel, a leadott önéletrajzot érdemjeggyel A továbbhaladás feltétele: leadott önéletrajz 31. A jelzői alárendelő összetett mondat és fajtái 32. A jelzői alárendelő összetett mondatok gyakorlása J-s és ly-es szavak tollbamondás 7. A vonatkozó névmások használata Szöveg színesítése jelzőkkel 29

30 Óra Témakör Tananyag 33. Az alárendelő összetett mondatokról tanultak összefoglalása 34. Fogalmazási gyakorlatok: a Helyesejtés, helyesírás, nyelvhelyesség Mondatvégi írásjelek kérvény 35. Gyakorlás tollbamondás Témazáró felmérés Kommunikáció Szövegértés és szövegalkotás Kérvény írása megadott témában Tantárgytömb V. tantárgytömb Jelzői alárendelő összetett mondatok tanóra Értékelés: témazárót érdemjeggyel Továbbhaladás feltétele: leadott házi feladat, szövegértés feladatlap és helyesírás feladatlap 1-1 db 37.- Könyvajánló írása az 38. olvasott regények egyikéhez 39. A mellérendelő összetett mondatok. A kapcsolatos mellérendelő ö. m 40. Az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok 41. A következtetó és a magyarázó mellérendelő összetett mondat És a mondat elején A témazáró felmérés javítása Azonos szó különböző kommunikációs szerepben Magyarázkodás A kérvény Könyvajánló A nyelv logikája (ok-okozati összefüggések) VI. tantárgytömb Mellérendelő összetett mondatok tanóra Értékelés: órai munka alapján érdemjeggyel Továbbhaladás feltétele:a leadott könyvajánló korrekciója, tartalmi 30

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Módosítva: 2009. április 96 TARTALOM 13. Szakiskola (9 10. évfolyam) 98 a) Óraterv 98 b) Magyar nyelv és irodalom 100 c) Történelem

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése Ikt.sz: 10/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar

Részletesebben