Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés"

Átírás

1 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja be nem tartja be Tanórákon kívül: szeret, tud együttműködni társaival félrehúzódó kerüli társait -.- Nevelőivel szemben: illemtudó figyelmes néha illetlenül viselkedik őszinte nem mindig őszinte közvetlen nem keresi a kapcsolatot felnőttekkel gyakran kerül konfliktusba felnőttekkel -.. Társaival szemben: barátságos segítőkész néha durva, agresszív csúnyán beszél társaival ritkán, gyakran kerül összeütközésbe vezéregyéniség Közösségben: segítőkész szerény együttműködő nem kezdeményez, de nem is gátolja társait közömbös nagyhangú goromba Padja, felszerelése: mindig rendes változó rendetlen Magatartása összességében: példás jó változó rossz Szorgalom Órai munkája: aktív passzív gyakran nem figyel, mással foglakozik biztatni kell Munkavégzése: pontos pontatlan gyors átlagos lassú, önálló kevésbé önálló önállótlan indokolatlanul is kér segítséget probléma esetén sem kér segítséget Viszonyulása a tananyaghoz: érdeklődő változó közömbös Teljesítménye: képessége szerinti átlagos képességen aluli Házi feladata: általában hiánytalan- néha hiányos gyakran hiányos gyakran nincs kész Szorgalmi feladatokat: gyakran ritkán sosem végez Felszerelése: hiánytalan néha hiányos gyakran hiányos Tantárgyi értékelés Magyar irodalom: Szókincse: gazdag választékos korosztályának megfelelő szegényes Beszéde: a hangokat tisztán ejti- néhány hangot. hibásan ejt- beszédhibája miatt logopédiai képzésre szorul Kifejező készsége: választékosan, mondatokban fejezi ki magát rövid mondatokat használ csak kérdésre válaszol Vers-és szövegtanulása: pontos kevés hiba megfelelő fejlesztendő jól hangsúlyoz hibásan hangsúlyoz monoton nem tanulja meg Olvasás: Betűismerete: a tanult betűket összeolvassa nem tudja összeolvasni Egy és többtagú szavakat: hibátlanul kevés hibával sok hibával olvassa Rövid mondatokat: hibátlanul kevés hibával bizonytalanul olvassa Betűzve szótagolva szóképekben szólamokban folyamatosan olvas Szóértése: biztos bizonytalan Mondatértése: az olvasott mondatokat megérti részben érti meg nem érti meg Szövegértése: az olvasott szöveget megérti részben érti csak mondat szintjén érti nem érti Az olvasási tempója: jó megfelelő kapkodó lassú nem egyenletes Összességében magyar irodalomból: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Magyar nyelv: Betűírása: a tanult betűket biztosan ismeri és írja a tanult betű felismerésében és írásában bizonytalan bizonyos betűket téveszt. Betűírása a segédvonalak közt: vonaltól vonalig ír a vonalköznél nagyobbak /kisebbek a betűi Betűkapcsolása: szabályos nem mindig szabályos hibás Írásképe: esztétikus pontos tiszta maszatos rendetlen Írás tempója: jó megfelelő lassú kapkodó gyakorlást igényel Feladatmegoldása: jó gyors lassú bizonytalan csak segítséggel dolgozik kapkodó, emiatt pontatlan Összességében magyar nyelvből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Matematika: Számfogalma: a tanult számkörben: kialakult, biztos bizonytalan kialakulatlan eszközhöz kötött fejlesztésre szorul Összehasonlítás, viszonyítás: tudja téveszti nem tudja Műveletvégzése: hibátlan kevés hibával sok hibával eszközt használ nem használ eszközt eszközzel sem tudja Szöveges feladatot: önállóan kevés segítséggel sok segítséggel oldja meg segítséggel sem tudja Sorozatok, szabályjátékok: szabályt önállóan megállapít, folytat adott szabállyal képes folytatni adott szabállyal is hibásan folytat Feladatmegoldása: önálló pontos pontatlan gyors lassú önállótlan csak segítséggel dolgozik Gondolkodása, logikája: fejlett megfelelő fejlesztésre szorul Összességében matematikából: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Környezetismeret: Tájékozottsága: átlagon felüli megfelelő hiányos Megfigyelése: pontos pontatlan irányításra szorul Tananyagismeret: biztos egy-egy részletben bizonytalan hiányos gyenge A tanult fogalmak ismerete: biztos bizonytalan hiányos Összességében környezetismeretből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Rajz: Színhasználata: munkáin változatosan sajátos módon visszafogottan használja a színeket Kreativitása: kreatív, tele van ötlettel inkább az utasításokat követi Térkihasználása: a rajz felületet jól, részben, aránytalanul használja Összességében rajzból: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Technika: Kézügyessége: kiemelkedő jó megfelelő fejlesztésre szorul Munkavégzése: önálló kevés segítséget igényel sok segítséggel dolgozik pontos tiszta pontatlan elhanyagolt maszatos 1

2 Összességében technikából: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Ének-zene: Dallamtudása: tisztán, pontosan kevés hibával sok hibával énekel Dalismerete: a tanult dalokat tudja kevés dalt tud a dalokat csak segítséggel képes felidézni Ritmus: pontos tempótartása bizonytalan, fejlesztésre szorul Ritmusírás: pontos kevés hiba sok hiba gyenge Hallása: biztos fokozatosan fejlődik- bizonytalan fejlesztésre szorul Összességében ének-zenéből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Testnevelés: Mozgása: összerendezett összerendezetlen ügyes nehézkes bátor félénk gyors lassú bizonytalan Játékszabályokat: ismeri betartja nem mindig tartja be nem tartja be Csapatmunkája: jó figyel társaira nem figyel társaira esetenként durva gyakran durva a kudarcot jól viseli kudarcot nehezen viseli el Állóképessége: jó megfelelő gyorsan fárad Feladatvégzése: jó szívesen dolgozik pontatlan biztatni kell Összességében testnevelésből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Úszás: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Választható tantárgyak:... Kelt: Budapest, év hó nap P.H osztályfőnök igazgató 2

3 A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minősítése MAGATARTÁS Tanórán: fegyelmezett, könnyen kezelhető, az órán zavaró módon viselkedik, engedetlen, dacos Figyelmeztetésre szorul: soha- ritkán- gyakran- a szabályokat betartja- nem mindig tartja be- nem tartja be Közösségben: segítőkész- szerény- tevékeny- közömbös- nagyhangú- goromba- együttműködő Nevelőivel szemben: figyelmes- tisztelettudó- tiszteletlen- makacs- őszinte- nem mindig őszinteközvetlen- illemtudó Társaival szemben: barátságos- segítőkész- esetenként durva- agresszív- csúnyán beszélvezéregyéniség- társaival gyakran kerül összeütközésbe Tanórán kívüli viselkedése: szeret, tud együttműködni társaival- gyakran félre húzódik- kerüli társait Padja, felszerelése: mindig rendes- változó- rendetlen Magatartása összességében: példás- jó- változó- rossz SZORGALOM Órai munkája: aktív- passzív- biztatni kell- gyakran nem figyel- mással foglalkozik Munkavégzése: pontos- pontatlan- gyors- átlagos- lassú- önálló- kevésbé önálló- önállótlanindokolatlanul kér segítséget Viszonyulása a tananyaghoz: érdeklődő- változó- közömbös Teljesítménye: képessége szerinti- átlagos- képességén aluli Önellenőrzése: jó- fejlesztendő Házi feladata: hiánytalan- néha hiányos- gyakran hiányos- gyakran nincs kész Szorgalmi feladatokat: gyakran- ritkán- sosem végez Felszerelése: hiánytalan- néha hiányos- gyakran hiányos.. Szorgalma összességében: példás- jó változó- hanyag TANTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Magyar irodalom Szókincse: gazdag- változatos- korának megfelelő- szegényes Beszéde: tiszta, jól érthető- néhány hangot hibásan ejt- halk- jó hangsúlyú- hibás hangsúlyúösszefüggő- zavaros, nehezen érthető Vers- és szövegtanulása: pontos- kevés hiba- megfelelő- fejlesztendő- jól hangsúlyoz- hibásan hangsúlyoz- monoton- nem tanulja meg Olvasás: a szavakat hibátlanul- kevés hibával- sok hibával olvassa rövid mondatokat hibátlanul- kevés hibával- sok hibával- szótagolva- szóképekbenszólamokban- folyamatosan olvas szövegértés: az olvasott szöveget megérti- részben érti- csak mondat szintjén értinem érti tempója: jó- megfelelő- lassú- kapkodó- nem egyenletes. Magyar irodalomból összességében: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Magyar nyelv A nyelvtani szabályokat ismeri és helyesen alkalmazza- ismeri, de nem jól alkalmazza- csak részben ismeri- nem ismeri Feladat megoldása: jó, magabiztos- bizonytalan- csak segítséggel dolgozik Írásképe: esztétikus- megfelelő- elfogadható- olvashatatlan Betűformák, - kapcsolások: szabályosak- néha hibásak- hibásak Írástempója: lendületes- megfelelő- lassú- kapkodó- gyakorlást igényel Külalakja: szép- rendes, tiszta- elfogadható- rendetlen- maszatos Helyesírása: másolás: pontos- kevés hibával- figyelmetlen, sok hibával tollbamondás: pontos- kevés hibával- sok hibával emlékezetből írás: hibátlan- kevés hiba- sok hiba 3

4 Magyar nyelvből összességében: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Matematika Gondolkodása, logikája: fejlett- megfelelő- fejlesztésre szorul Számfogalma: korának megfelelő számkörben kialakult, biztos- bizonytalan- csak kisebb számkörben tájékozott- eszközhöz kötött- fejlesztésre szorul Összehasonlítás, viszonyítás: tudja- téveszti- nem tudja Matematikai jelek használata: biztos- bizonytalan- nem tudja Szöveges feladatok értelmezése: önállóan- kevés segítséggel- sok segítséggel- segítséggel sem tudja Műveletvégzése: hibátlan- kevés hibával- sok hibával- eszközt használ- nem használ eszközteszközzel sem tudja Sorozatok, szabályjátékok: szabályt önállóan megállapít, folytat- adott szabályt képes folytatniadott szabályt hibákkal folytat Mértékegységek, átváltások: biztosan tudja- nem tudja Feladatmegoldása: önálló- pontos- pontatlan- gyors- lassú- önállótlan, csak segítséggel dolgozik. Összességében matematikából: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Környezetismeret Tájékozottsága: átlagon felüli- megfelelő- hiányos Megfigyelése: pontos- pontatlan- irányításra szorul Tananyagismerete: biztos- egy-egy részletben bizonytalan- hiányos- gyenge Tanult fogalmak ismerete: biztos- bizonytalan- kissé hiányos- gyenge Összességében környezetismeretből: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Rajz Munkavégzése: önálló- kevés segítséget igényel- sok segítséggel dolgozik- pontos, tiszta pontatlan- maszatos- elnagyolt Eszközhasználat: jó- megfelelő- javítandó Térkihasználása: a rajzfelületet maximálisan- bátortalanul- aránytalanul használja Ábrázolás, képi megjelenítés: esztétikus- kifejező- elfogadható- kidolgozatlan. Összességében rajzból: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Technika Anyagismerete: a tanult anyagokat biztosan- felszínesen ismeri Kézügyessége: kiemelkedő- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Munkadarabjai: pontosak- esztétikusak- pontatlanok Eszközhasználata: jó- megfelelő- javítandó Munkavégzése: önálló- kevés segítséget igényel- sok segítséggel dolgozik- pontos, tiszta pontatlan- maszatos- elnagyolt Összességében technikából: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Ének- zene Dallamtudása: tisztán, pontosan- kevés hibával- sok hibával énekel Dalismerete: a tanult dalokat tudja- kevés dalt tud- a dalokat csak segítséggel képes felidézni Ritmus: pontos- tempótartása bizonytalan- fejlesztésre szorul Kottázás: pontos- kissé pontatlan- hibás- dallamírása bizonytalan Ritmusírás: pontos- kevés hiba- sok hiba- gyenge Hallása: biztos- fokozatosan fejlődött- fejlődött- gyenge. Összességében ének- zenéből: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul Testnevelés Mozgása: összerendezett-összerendezetlen- ügyes- bátor- félénk- gyors- lassú- nehézkes- bizonytalan A játékszabályokat ismeri- betartja- nem mindig tartja be- nem tartja be Csapat munkája: jó- figyel társaira- esetenként durva- a kudarcot jól viseli- a kudarcot nehezen viseli Állóképessége: jó- megfelelő- gyorsan fárad Feladatvégzése: jó- szívesen dolgozik- pontatlan- biztatni kell Úszás: kiváló- jó- megfelelő- gyenge Néptánc: kiváló- jó- megfelelő- gyenge Összesség ében testnevelésből: kiváló- jó- megfelelő- fejlesztésre szorul 4

5 A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minősítése 3. évfolyam MAGATARTÁS Tanórákon: fegyelmezett - könnyen kezelhető - zavaró módon viselkedik engedetlen - dacos- Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán - gyakran Az iskolai szabályokat betartja nem mindig tartja be nem tudja betartani Tanórákon kívül: szeret, tud együttműködni társaival félrehúzódó kerüli társait - Nevelőivel szemben: illemtudó figyelmes néha illetlenül viselkedik őszinte nem mindig őszinte közvetlen nem keresi a kapcsolatot a felnőttekkel gyakran kerül konfliktusba felnőttekkel - Társaival szemben: barátságos segítőkész néha durva agresszív csúnyán beszél társaival ritkán, gyakran kerül összeütközésbe vezéregyéniség Közösségben: segítőkész szerény együttműködő nem kezdeményez, de nem is gátolja társait közömbös nagyhangú goromba Padja, felszerelése: mindig rendes - változó - rendetlen Magatartása összességében: példás jó változó rossz SZORGALOM Órai munkája: aktív passzív gyakran nem figyel, mással foglalkozik biztatni kell Munkavégzése: pontos pontatlan gyors átlagos lassú önálló kevésbé önálló önállótlan indokolatlanul is kér segítséget Viszonyulása a tananyaghoz: érdeklődő változó - közömbös Teljesítménye: képessége szerinti átlagos képességén aluli Házi feladata: általában hiánytalan néha hiányos gyakran hiányos gyakran nincs kész Szorgalmi feladatokat: gyakran - ritkán - sosem végez Felszerelése: hiánytalan - néha hiányos - gyakran hiányos Szorgalma összességében: példás jó változó hanyag TANTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Magyar irodalom Beszéde: tiszta, jól érthető nehezen érthető halk összefüggő csapongó hadaró Szókincse: gazdag - korosztályának megfelelő - szegényes Kommunikációs képessége: kezdeményező bevonható általában passzív elutasító társaira figyel csak saját mondanivalójára figyel - szívesen, oldottan kommunikál nehezen nyilatkozik meg Vers- és szövegtanulása: gyorsan könnyedén nehezen pontosan pontatlanul tanulja meg Előadásmódja: élvezetes kifejező monoton túlzó hadaró Hangos olvasása: kifejező folyamatos szólamokban akadozó pontos pontatlan - nagyon hibás Szövegértése: szöveget önállóan megérti segítséggel érti meg csak mondatokat ért meg kérdésekre válaszol kérdésekre sem tud válaszolni Fogalmazása: szóbeli szövegalkotás: kiemelkedően jó mondatai jól kapcsolódnak segítséget igényel gondolatai gyakran összefüggéstelenek gyakori a szóismétlés Írásbeli szövegalkotás: kiemelkedően jó mondatai jól kapcsolódnak segítséget igényel rövid tőmondatokat ír gondolatai gyakran összefüggéstelenek gyakori a szóismétlés időrendi hibát követ el Összességében magyar irodalomból: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Magyar nyelv A nyelvtani szabályokat ismeri és helyesen alkalmazza a szabályokat ismeri, de nem jól alkalmazza csak részben ismeri nem ismeri Mondatfajták felismerése: hibátlan kevés hibával sok hibával kever A szófajokat: önállóan felismeri, megnevezi segítséggel ismeri fel nem ismeri fel Helyesírása másolásnál: hibátlan kevés hiba sok hiba tollbamondásnál: hibátlan alig hibázik gyakran hibázik sok a hiba emlékezetből írásnál: hibátlan kevés hiba sok hiba Írásmunkái: pontosak, rendezettek pontatlanok Jellemző hibái: Írásképe: esztétikus egyéni rendezetlen olvashatatlan Írástempója: jó megfelelő lassú kapkodó fejlesztésre szorul Összességében magyar nyelvből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Matematika Számfogalma: az évfolyamnak megfelelő számkörben kialakult, biztos bizonytalan csak kisebb számkörben tájékozott - kialakulatlan Összehasonlítás, viszonyítás: tudja téveszti nem tudja Sorozatok, szabályjátékok: szabályt önállóan megállapít, folytat adott szabállyal képes folytatni adott szabállyal is hibásan folytat Matematikai jelek felismerése, használata: biztos bizonytalan nem tudja Szöveges feladatok értelmezése: jó megfelelő gyenge segítséggel sem tudja Mértékismerete: tudja téveszti nem tudja 5

6 Műveletvégzése: hibátlan kevés hibával sok hibával rossz Geometriai ismeretei: jó megfelelő gyakorlást igényel gyenge Törtfogalma: biztos bizonytalan nem tudja Feladatmegoldása: önálló pontos pontatlan gyors lassú önállótlan, csak segítséggel dolgozik Összességében matematikából: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Rajz Kreativitása: kreatív, tele van ötletekkel inkább az utasításokat követi Munkavégzése: önálló kevés segítséget igényel sok segítséggel dolgozik pontos, tiszta pontatlan Munkái: gondosak, szépek ötletesek elsietettek átlagosak rendetlenek maszatosak Térkihasználása: a rajzfelületet jól részben aránytalanul használja ki. Színhasználata: változatosan sajátos módon visszafogottan használja a színeket Alakábrázolása: jó megfelelő arányos kidolgozott elnagyolt életkorának nem felel meg Megfigyelő képessége: jó irányítani kell szétszórt gyenge Összességében rajzból: kiváló jó - megfelelő fejlesztésre szorul Technika Munkavégzése: önálló kevés segítséget igényel sok segítséggel dolgozik pontos, tiszta elnagyolt pontatlan maszatos Megfigyelőképessége: jó irányítani kell szétszórt gyenge Munkatempója: jó átlagos túl gyors, kapkodó lassú Összességében technikából: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Ének-zene Dalismerete: a tanult dalokat tudja kevés dalt tud a dalokat csak segítséggel tudja felidézni Zeneművek felismerése: önállóan felismeri részben felismeri nem ismeri fel Dallamtudása: tisztán, pontosan kevés hibával sok hibával énekel Ritmus felidézése: pontos ritkán téveszt tempó tartása bizonytalan fejlesztésre szorul Kottázása: pontos kissé pontatlan hibás a dallamírásban bizonytalan Ritmusírása: pontos kevés hiba sok hiba gyenge Hallása: biztos bizonytalan sokat fejlődött fejlődött gyenge Összességében ének-zenéből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Testnevelés Mozgása: összerendezett összerendezetlen ügyes bátor félénk gyors lassú nehézkes bizonytalan A gyakorlatokat könnyen kevés segítséggel sok segítséggel pontosan pontatlanul sajátítja el A szabályokat betartja nem mindig tartja be - nem tartja be Csapatmunkája: jó figyel társaira nem figyel társaira esetenként durva gyakran durva kudarcot jól viseli a kudarcot nehezen viseli el Az utasításokat pontosan követi általában követi nem mindig követi nem követi Állóképessége: jó megfelelő gyorsan fárad Feladatvégzése: jó szívesen dolgozik pontatlan - bíztatni kell Összességében testnevelésből: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul Úszásból: kiváló jó megfelelő fejlesztésre szorul 6

7 A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minősítése 4. osztály MAGATARTÁS Tanórákon: fegyelmezett - könnyen kezelhető - zavaró módon viselkedik engedetlen - dacos- Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán - gyakran Az iskolai szabályokat betartja nem mindig tartja be nem tudja betartani Tanórákon kívül: szeret, tud együttműködni társaival félrehúzódó kerüli társait - Nevelőivel szemben: illemtudó figyelmes néha illetlenül viselkedik őszinte nem mindig őszinte közvetlen nem keresi a kapcsolatot a felnőttekkel gyakran kerül konfliktusba felnőttekkel - Társaival szemben: barátságos segítőkész néha durva agresszív csúnyán beszél társaival ritkán, gyakran kerül összeütközésbe vezéregyéniség Közösségben: segítőkész szerény együttműködő nem kezdeményez, de nem is gátolja társait közömbös nagyhangú goromba Padja, felszerelése: mindig rendes - változó - rendetlen Magatartása összességében: példás jó változó rossz SZORGALOM Órai munkája: aktív passzív gyakran nem figyel, mással foglalkozik biztatni kell Munkavégzése: pontos pontatlan gyors átlagos lassú önálló kevésbé önálló önállótlan indokolatlanul is kér segítséget Viszonyulása a tananyaghoz: érdeklődő változó - közömbös Teljesítménye: képessége szerinti átlagos képességén aluli Házi feladata: általában hiánytalan néha hiányos gyakran hiányos gyakran nincs kész Szorgalmi feladatokat: gyakran - ritkán - sosem végez Felszerelése: hiánytalan - néha hiányos - gyakran hiányos Szorgalma összességében: példás jó változó hanyag Magyar irodalom Szókincse: gazdag választékos megfelelő sokat fejlődött szegényes Beszéde: tiszta, jól érthető halk jó hangsúlyú hibás hangsúlyú összefüggő sokat fejlődött nehezen érthető hadaró Kommunikációs készsége: kezdeményező bevonható általában passzív elutasító - társaira figyel csak saját mondanivalójára figyel szívesen, oldottan kommunikálnehezen nyilatkozik meg Vers- és szövegtanulása: pontos kevés hiba megfelelő gyenge jól hangsúlyoz hibásan hangsúlyoz monoton hadaró nem tanulja meg Hangos olvasása: folyamatos szólamokban értő, kifejező általában értő, kifejezőpontos pontatlan nagyon hibás nehézkes kezdetleges Szövegértése: biztos, az összefüggéseket felismeri jó, kis segítséggel megérti az összefüggéseket bizonytalan, az összefüggéseket még nem látja kérdésekre válaszol nem tud kérdésekre sem válaszolni Szöveg tartalmának visszaadása: jó megfelelő gyenge csak kérdések segítségével mondja el Szöveg tagolása, lényegkiemelése: jó megfelelő gyenge képtelen Vázlatkészítése: ügyes jó megfelelő gyenge Fogalmazása: kiemelkedően jó választékos a szókincse a mondatai jól kapcsolódnaksegítséget igényel rövid tő mondatokat ír gondolatai gyakran összefüggéstelenek - a szavakat gyakran ismétli értelmetlen tagolt - tagolatlan 7

8 Összességében magyar irodalomból: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Nyelvtan A nyelvtani szabályokat ismeri és helyesen alkalmazza ismeri, de nem alkalmazza csak részben ismeri nem ismeri Feladatmegoldása: jó, magabiztos bizonytalan csak segítséggel dolgozik Mondatfajták felismerése: hibátlan kevés hibával sok hibával keveri Szófajok felismerése: jó bizonytalan gyenge nem ismeri fel Helyesírása másolásnál: hibátlan kevés hiba sok hiba - tollbamondásnál: hibátlan alig hibázik gyakran hibázik sok hiba - emlékezetből: hibátlan kevés hiba sok hiba Írásképe: esztétikus egyéni rendezetlen olvashatatlan Írástempója: jó megfelelő lassú kapkodó gyakorolnia kell. Összességében nyelvtanból: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Idegen nyelv Hozzáállása: érdeklődő aktív közömbös nem megfelelő A tanult szavakat pontosan felidézi segítséggel tudja nem tudja Beszéde: bátor önállóan nem beszél, de másokéba bekapcsolódik a szavakat hiányosan ismeri, ezért nem tud mondatokat alkotni Helyesírása: hibátlan kevés hibával sok hibával. Összességében.nyelvből: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Matematika Gondolkodása, logikája: fejlett megfelelő fejlesztésre szorul Önálló munkavégzése: példás jó változó gyenge képtelen Számfogalma: tízezres számkörben kialakult bizonytalan kialakulatlan Összehasonlítás, viszonyítás: tudja téveszti nem tudja Matematikai jelek ismerete, használata: biztos bizonytalan nem tudja Szöveges feladatok értelmezése: jó megfelelő gyenge segítséggel sem tudja Mértékismerete: tudja téveszti gyenge nem tudja Sorozatok, szabályjátékok: szabályt önállóan megállapít, folytat adott szabályú sorozatot képes folytatni adott szabályú sorozatot is hibákkal folytat Műveletvégzése: hibátlan kevés hibával sok hibával rossz Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása: jó megfelelő gyenge nem tudja Geometriai ismeretei: jó megfelelő - gyakorlást igényel gyenge Tört fogalma: biztos bizonytalan nem tudja Kerületszámítása: jó megfelelő gyenge nem tudja Feladatmegoldása: önálló pontos pontatlan gyors lassú önállótlan, csak segítséggel dolgozik.. Összességében matematikából: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Informatika Tájékozódása az informatikai környezetben: önálló segítségre szorul segítséggel sem tudja Felhasználói felület kezelése: jó megfelelő gyenge Tematikus rajzok, szövegek készítése: önállóan segítséggel nem tudja Internet használata: önállóan irányítottan csak segítséggel Egyszerű algoritmusok értelmezése: jó megfelelő gyenge Problémamegoldása: kreatív jó megfelelő gyenge Összességében informatikából: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Környezetismeret Tájékozottsága: átlagon felüli megfelelő hiányos Megfigyelése: pontos felületes pontatlan irányításra szorul Tananyag ismerete: jó egy-egy részletben hiányos hiányos gyenge 8

9 Az ismeretek felidézése: pontos kissé hiányos megfelelő gyenge A tanult fogalmak használata: biztos bizonytalan kissé hiányos hiányos Beszámolása az ismeretekről: önálló, összefüggő jól alkalmazza a tanult fogalmakat segítséggel segítséggel sem tudja.. Összességében környezetismeretből: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Rajz Munkavégzése: önálló kevés segítséget igényel sok segítséget igényel pontos, tiszta pontatlan maszatos Munkái: gondosak, szépek ötletesek elsietettek átlagosak rendetlenek Térkihasználása: jól részben aránytalanul használja ki Vonalvezetése: lendületes bátortalan Színhasználata: változatos egyhangú Alakábrázolása: jó megfelelő arányos aránytalan kidolgozott elnagyolt életkorának nem felel meg Kreativitása: kreatív, tele van ötlettel inkább az utasításokat követi Munkatempója: jó átlagos lassú túl gyors, kapkodó... Összességében rajzból: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Technika Munkavégzése: önálló kevés segítséget igényel sok segítséggel dolgozik pontos, tiszta elnagyolt pontatlan maszatos A tananyag felidézése: pontos kissé pontatlan hiányos nagyon hiányos Megfigyelőképessége: jó irányítani kell szétszórt Munkatempója: jó átlagos túl gyors, kapkodó lassú.. Összességében technikából: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Ének-zene Dalismerete: a tanult dalokat tudja kevés dalt tud a dalokat csak segítséggel tudja felidézni Zeneművek felismerése: felismeri részben ismeri fel nem ismeri fel Dallamtudása: tisztán, pontosan kevés hibával sok hibával énekel Ritmus: pontos ritkán téveszt tempótartása bizonytalan fejlesztésre szorul Kottázása: pontos kissé pontatlan hibás a dallamírásban bizonytalan Ritmusírása: pontos kevés hiba sok hiba gyenge Hallása: biztos bizonytalan sokat fejlődött gyenge Összességében ének-zenéből: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg Testnevelés Mozgása: összerendezett, harmonikus összerendezetlen ügyes bátor félénk gyors lassú nehézkes - bizonytalan A szabályokat betartja nem mindig tartja be nem tartja be Csapatmunkája: jó figyel társaira nem figyel társaira esetenként durva gyakran durva a kudarcot jól viseli a kudarcot nehezen viseli Az utasításokat pontosan követi általában követi nem mindig követi nem követi Állóképessége: jó megfelelő gyorsan fárad Feladatvégzése: jó szívesen dolgozik pontatlan biztatni kell Gyakorlatokat: könnyen kevés segítséggel sok segítséggel pontosan pontatlanul sajátítja el Néptánc: kiváló jó megfelelő gyenge Összességében testnevelésből: kiváló jó megfelelő gyenge még nem felelt meg 9

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam 2. B Tartalomjegyzék I. 1 Az Olasz Program főbb jellemzői... 2 I. 2 Az Olasz Program és a hagyományos oktatás keretében tanulók helyi tantervének

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt

Részletesebben

Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Helyi Tanterv. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Helyi Tanterv Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 8 LEGITIMÁCIÓS LAP Elfogadó Elfogadás helye Nevelőtestület (Kötv. 44.. 1.pont 57..(1) bek. A.pont) Szülők közössége (Kötv.

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam

KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 4. évfolyam A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium alsó tagozatának fejlesztési és értékelési szempontrendszere A 2003-ban kialakított kompetencia-központú szempontrendszer 2011-ben felújított változata KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

3. negyedévi értékelés

3. negyedévi értékelés Magyar irodalom 3. negyedévi értékelés 1. Olvasása felkészülés után kifejező, folyamatos, hibátlan folya matos, kevés hibát vét újraolvas szavakat, sok hibával olvas akadozó, szóképekben olvas 2. Szókincse

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2008. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

3. Melléklet Értékelési szabályzat

3. Melléklet Értékelési szabályzat 3. Melléklet Értékelési szabályzat A tanulók félévi és év végi érdemjegyeinek lezárását egyértelművé, a tanulók számára követhetővé kívánjuk tenni, ezért pedagógiai programunkban és vizsgaszabályzatunkban

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára.

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. A tanév tanulója Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. Cél: a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazása. Ezáltal az iskolánkban

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2013. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 2-4.

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

DOROGI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV. Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program 1-12. évfolyamra

DOROGI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV. Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program 1-12. évfolyamra A DOROGI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív program 1-12. évfolyamra Az Országos Köznevelési Tanács 2004. április 15-én Jóváhagyás megjelöléssel

Részletesebben

SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM

SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM Melléklet: A SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM HELYI TANTERVE Készült: 2010-ben. 1 AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 2005-06. TANÉV Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST 2005. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közreműködött: Brassói Sándor Friss Péter

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben