Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók"

Átírás

1 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók

2 TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló Sajátos nevelési igényű tanuló: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: Intézményünk alapító okirata alapján: Sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátásának feltételei: Személyi feltételek: Tárgyi feltételek: Dokumentumok: Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató órák a kötelező tanórákon túl: Enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók ellátása: Intézményünkben teljes illetve részleges integráció valósul meg: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók rehabilitációs órái: Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelmi-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók ellátása: Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: Beszédfogyatékos Hiba! A könyvjelző nem létezik Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátása: Fejlesztés kiemelt feladatai: Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelménye: Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató órák értékelése: Értékelő lap:

3 1. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK: 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki sajátos nevelési igényű tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló kiemelten tehetséges tanuló. 1.2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 1.3 Sajátos nevelési igényű tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 1.4 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 2. INTÉZMÉNYÜNK ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPJÁN: azon sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja, akik a szakértői vélemény alapján enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), autizmus spektrum zavarral 2

4 vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelmi-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd és a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat. 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ÉS A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI: 3.1 Személyi feltételek: E tanulók ellátását részben a főállású gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakos), részben külsős szakemberek foglalkoztatásával tudjuk biztosítani: Gyógypedagógus látja el az: enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási zavarral) küzdő tanulók rehabilitációs foglalkoztatását. Gyógypedagógus, szükség esetén nyelv - és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens látja el a: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását. Külsős szakemberek látják el a: egyéb pszichés fejlődési zavarral (figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók rehabilitációs foglalkoztatását. 3.2 Tárgyi feltételek: fejlesztő tanterem fejlesztőjátékok fejlesztőeszközök speciális szakkönyvek, tankönyvek foglalkoztató füzetek, segédletek számítógép 3

5 írásvetítő interaktív tábla fénymásoló 3.3 Dokumentumok: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői vélemény. Nevelési Tanácsadó szakvélemény. Haladási és mulasztási napló. Egyéni fejlesztési tervek. Pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap. Mentesítő határozatok. Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. Speciális tanterv (Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve). Helyi tanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált neveléséhez, oktatásához. Nevelőtestület által összeállított és elfogadott továbbhaladási feltételek dokumentuma osztályfokra, tantárgyakra lebontva a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak. 3.4 Rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató órák a kötelező tanórákon túl: Heti óraszám: Köznevelési Törvényben, illetve a szakértői véleményben foglaltak szerint. Helye: fejlesztő tanterem vagy, tornaterem vagy osztályterem. Időpontjai: tanév elején elkészített órarend szerint. Csoportok: 1-8 fős csoportok A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 4

6 4. ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS (TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT) TANULÓK ELLÁTÁSA: A tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai segítségnyújtással a többségi általános iskolában integrált keretek között tanulhatnak. Abban az esetben van erre lehetősége a tanulónak, illetve az iskola akkor veheti fel, ha a Tanulásképességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság diagnózisában szerepel, hogy az adott tanuló integrált keretek közt nevelhető-oktatható. Tanulási képességüknek fejlesztéséhez a pedagógiai, gyógypedagógiai eszközök, a tanuló állapotához alkalmazkodó tananyag, taneszköz rendszer, tanulási tempó, tanulási környezet, egyéni fejlesztő eljárások, megfelelően képzett szakember szükséges. A tanulásban akadályozott tanuló, tanulók nevelése-oktatása során figyelembe vesszük a Nat-ot, Enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tantervét, Eltérő tanterv követelményeit, az Irányelvekben foglaltakat, biztosítjuk számára, számukra a speciális tankönyveket, segédleteket. Tanulásban akadályozott tanuló, tanulók óraszáma és órarendje megegyezik a befogadókéval, és ehhez külön tevődik hozzá a rehabilitáció időkerete, melyet a szakértői vélemény, köznevelési törvény tartalmaz. 4.1 Intézményünkben teljes illetve részleges integráció valósul meg: Teljes integráció a tiszasasi és a szelevényi tagintézményben történik, melyet az alacsonyabb osztálylétszám tesz lehetővé. Ezekben az iskolákban tanuló tanulók nevelését, oktatását fokozott gyógypedagógusi segítségnyújtással, gyógypedagógussal konzultálva valósítjuk meg. A többségi pedagógusok differenciált tanulásszervezéssel, egyéni fejlesztési terv alapján, a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveinek szem előtt tartásával, illetve az Enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tantervének figyelembevételével neveljük, oktatjuk az arra rászorult tanulót, tanulókat. A cserkeszőlői iskolában részleges vagy teljes integráció történik, attól függően, hogy az adott tanuló milyen készségekkel, képességekkel, egyéni adottságokkal, felkészültséggel, ismeretekkel kezdi meg az adott tanévet. Teljes integráció esetén: 5

7 A tanuló, tanulók nevelését, oktatását fokozott gyógypedagógusi segítségnyújtással, gyógypedagógussal konzultálva valósítjuk meg. A többségi pedagógusok differenciált tanulásszervezéssel, egyéni fejlesztési terv alapján, a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveinek szem előtt tartásával, illetve az Enyhén értelmi fogyatékos tanulók helyi tantervének figyelembevételével nevelik, oktatják az arra rászorult tanulót, tanulókat. Részleges integráció esetén: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulónak az alsó és felső tagozatban a magyar nyelv és irodalom vagy a matematika tantárgyat gyógypedagógus oktatja. Hogy teljes vagy részleges integráció történik, illetve mely tantárgyat tanulja szegregáltan a tanuló, tanulók, azt az igazgató, gyógypedagógus, szaktanár dönti el a szakértői vélemény és az előzetes gyermekismeret alapján. Az adott tantárgy oktatása: többségi órarend szerint, Nat-ban foglaltak figyelembevétele alapján, Eltérő tanterv követelményszintje alapján, helyi tanterve alapján, egyéni tanmenet alapján, speciális tankönyvek segítségével, a többi tanulótól külön, a fejlesztő tanteremben a tantárgyi értékelés a többségi értékelési szempont, százalék, érdemjegy szerint történik a tananyagot az osztálynaplóban fekete színnel írjuk. A többi tantárgy oktatása: A többi tanulóval együtt tanulja, figyelembe véve a tanuló befogadóképességét, figyelembe véve a Nat-ban foglaltakat, a Helyi tantervét, az Eltérő tanterv követelményszintjét, melyet a differenciálás módszerével valósítunk meg, és a tanmenetben jelöljük a tananyageltérést. A szaktanárok a tanuló részére egyéni fejlesztési tervet készítenek az általuk tanított tantárgyra vonatkozólag. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók tanóra- típusai: 6

8 Közvetlen óra: Gyógypedagógus által irányított ismeretelsajátítás. A tanuló ekkor külön teremben ismerkedik meg az adott tantárgy tananyagával (magyar nyelv és irodalom vagy matematika). Integrált tanórák: A tanuló az osztályában az ép értelmű társaival együtt tanulva ismerkedik meg az adott tantárgy tananyagával. Önálló, közvetett óra: A tanulásban akadályozott tanuló ilyenkor önállóan dolgozik a gyógypedagógus által összeállított feladatokon a többi tanulóval az osztályban. E tanóratípusban a tanuló heti öt óra esetén két órában, heti négy óra esetén egy órában vesz részt. Tantárgyi értékelés: A többségi értékelési szempont, százalék, érdemjegy szerint az osztályfoknak megfelelő formában történik (szöveges, ill. érdemjegy). 4.2 Enyhén értelmi fogyatékos tanulók rehabilitációs órái: Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rehabilitációs órákon vesz részt a kötelező tanórai foglalkozásokon túl. Korrekciós, nevelési, és egyéb javaslatokat a szakértői vélemény írja elő. Cél: A tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, az eszköztudás fejlesztése, a felzárkóztatás, a tanulási technikák elsajátíttatása, a szociális képességek fejlesztése. Feladat: kognitív műveletek minőségének javítása: mozgás, látásérzékelés, hallásérzékelés, figyelem, emlékezet fejlesztése, kognitív folyamatok mozgásának irányítása: absztrahálás, strukturálás, transzferálás, kombinálás kialakítása, erősítése, eredményes tanuláshoz szükséges tanulói magatartás alakítása, figyelem fejlesztése: megfigyelőképesség, a terjedelem, tartósság fejlesztése, motoros és orientációs képességek fejlesztése: térészlelés, téri tájékozódás, relációs szókincs, sorrendiség, téri analógiák, síkban való tájékozódás, grafomotorika, idői tájékozódás fejlesztése, 7

9 kognitív képességek fejlesztése: fogalomalkotás, problémamegoldás, kognitív képességek alapműveleteinek fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése: közlés képességének, az írás és olvasás eszközszintű használatának, szövegértés, szókincsbővítés, beszédaktivitás fejlesztése, szociális képességek fejlesztése: szociális kompetencia, globális és egyéni értékrend kialakítása. 5. EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL (SÚLYOS TANULÁSI, FIGYELMI-VAGY MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁSI ZAVARRAL) KÜZDŐ, AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSA: Rehabilitációs foglalkoztatáson vesznek részt a kötelező tanórákon túl. A szakértői vélemény tartalmaz korrekciós, nevelési, és egyéb javaslatokat. A többségi pedagógusok a nevelés, oktatás során szem előtt tartják a Szakértői véleményben foglaltakat, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveit, illetve a tanuló egyéni sajátosságait és ezek alapján készít a szaktanár egyéni fejlesztési tervet. 5.1 Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: Csoportjába azon tanulók tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, a tanulás iránti motiváció és kudarctűrő képesség növelése, a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 8

10 Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz diszlexia diszortográfia diszkalkúlia diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek fennállása a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok hiperaktivitás és figyelemzavar szocio-adaptív folyamatok zavarai. Rehabilitációs órák célja, feladatai: Diszlexia az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. Cél: A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. Feladat: a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, a rövidtávú emlékezet, az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, a testséma biztonságának kialakítása, az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel, az olvasási készség folyamatos gondozása, a kompenzáló technikák megtanítása, alkalmazásának gyakorlása, a szövegértés fejlesztése, az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. Diszortográfia a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával. Cél: A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készséget, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. Feladat: 9

11 a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, a rövidtávú emlékezet fejlesztése, a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. Diszgráfia az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. Cél: A fejlesztőmunka specifikus írászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. Feladat: a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, a testséma biztonságának kialakítása, a vizuomotoros koordináció fejlesztése, az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás), a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, a sikertudat kialakítása. Diszkalkúlia a számolási képesség specifikus zavara. Cél: A fejlesztőmunka specifikus számolási zavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készségeit, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. Feladat: a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, a segítő, kompenzáló eszközök használatának megtanítása, gyakorlása, 10

12 a fogalmak, így a szám-és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használat, a képi, vizuális megerősítés, a diszkalkúlia reedukáció felhasználása, az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. Hiperaktivitás és figyelemzavarok azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. Cél: A figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. Feladat: speciális figyelem-tréning, a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, fokozott egyéni bánásmód, az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, motiválás, sikerélmény biztosítása, figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, együttműködés a családdal és más szakemberekkel. Szocio adaptív folyamatok zavarai - az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg. Cél: A közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkonroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. Feladat: kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek rendszeres alkalmazása az önértékelési képesség fejlesztése, 11

13 a sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása, együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 5.2 Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók: Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. Minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. Rehabilitációs órák célja, feladatai: Cél: Szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. Feladat: a szociális/kommunikációs alapkészségek fejlesztés,e az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés rendezése, az adaptív viselkedési formák, szokások kialakítása, a kognitív fejlesztés: elemi ismeretek, fogalmak; elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása; általánosítás képességének fejlesztése; problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; egyeztetés válogatás soralkotás figyelem emlékezet okokozati összefüggések, a számolás-mérés előkészítése, számolás-mérés elemeinek, műveleteinek elsajátíttatása, gyakorlása, az olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elsajátíttatása, gyakorlása, a tájékozódás kialakítása térben, időben, emberi viszonylatokban, a tananyag elsajátításának segítése. 12

14 6. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSA: Fejlesztő foglalkoztatáson vesznek részt a szakvélemény alapján. Ha a tanuló több területen mutat elmaradást, akkor minimum heti 2 órán kell részt vennie. 6.1 Fejlesztés kiemelt feladatai: Olvasás, szövegértés, írás-helyesírás nehézséggel küzdő tanulók esetén: Mozgásfejlesztés: nagymozgások fejlesztése, testfogalom kialakítása, egyensúly gyakorlatok, finommotorika fejlesztése. Testsémafejlesztés: testrészek ismerete, lateralitás, egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások. Percepciófejlesztés: vizuális fejlesztés, alaklátás és formaállandóság fejlesztése, tapintásos észlelés fejlesztése, térészlelés térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése, hallási észlelés, hangzási analízis, szintézis fejlesztése. Verbális fejlesztés: hallási figyelem fejlesztése, légzőgyakorlatok, szókincsbővítés, szógyűjtési gyakorlatok, szómagyarázatok, szójátékok. Emlékezetfejlesztés: vizuális emlékezet fejlesztése, auditív emlékezet fejlesztése, formaemlékezet fejlesztése. Olvasás, írás újratanítása, gyakoroltatása Meixner féle módszerrel. Helyesírás fejlesztése, gyakorlása szakkönyvek, fejlesztőfüzetek alkalmazásával. Osztályfoknak megfelelő továbbhaladási feltételekben foglalt tananyag gyakorlása, ill. kondicionálása. Számolási nehézséggel küzdő tanulók esetén: percepciófejlesztés, figyelemfejlesztés, emlékezetfejlesztés, testkép fejlesztés, gondolkodásfejlesztés: soralkotás, sorba rendezés, számfogalom kialakítása és bővítése, mennyiségi relációk gyakorlása, fejszámolás gyakorlása, írásbeli műveletek algoritmusának elsajátíttatása, gyakorlása, 13

15 szorzó - és bennfoglaló tábla tanulása, gyakorlása, szöveges feladatok gyakorlása, osztályfoknak megfelelő továbbhaladási feltételekben foglalt tananyag gyakorlása, ill. kondicionálása. 7. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYE: Kellő segítség és kompenzatórikus eszközök igénybevételével, valamint a tantestület által kidolgozott és elfogadott sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelményrendszer figyelembevételével a pedagógiai szakaszhoz rendelt továbbhaladási feltételek teljesítése szükséges a magasabb osztályfokra lépéshez. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló szakértői véleményében egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből javasolják a tanuló értékelés és minősítés alóli mentesítését, abban az esetben ezt az igazgató határozathozatallal érvényesíti. A határozatot kapja: szülő, osztályfőnök, szaktanár, gyógypedagógus, irattár. E határozat azonban nem mentesíti a tanulót a tantárgy, illetve a tantárgyrész tanulása, teljesítése alól. Ez azt jelenti, hogy a tantestület által kidolgozott, elfogadott sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelményrendszerét kell teljesíteni ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessen. Ha ezt nem teljesíti, abban az esetben pótvizsgára bocsájtható az adott tantárgyból. A mentesített tantárgyból, tantárgyrészből a tanév folyamán százalékos értékelést kap a tanuló, illetve félévkor és év végén szöveges értékelést a szaktanártól értékelő lapon. Amennyiben a szülő nem kíván élni a mentesítés jogával, abban az esetben írásos kérelemmel fordulhat az igazgató felé. Kérelmének elfogadásáról, ill. elutasításáról az igazgató, a szaktanár, a gyógypedagógus közösen dönt. Kérelmet nem nyújthat be a szülő a gyermeke rehabilitációs foglalkoztató, fejlesztő foglalkoztató órák alóli mentesítésére. Ezek az órák a tanuló részéről kötelező érvényű mindaddig, még a szakértői bizottság másképp nem határoz. 14

16 8. REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÓ ÓRÁK ÉRTÉKELÉSE: Az ellátásban részt vevő tanuló teljesítményéről félévente írásban tájékoztatja a gyógypedagógus a szülőket az alábbi értékelő lapon. 8.1 Értékelő lap: 1. osztály Név: A magatartás értékelése: Pedagógushoz való viszonya: őszinte, tisztelettudó, udvarias, ritkán vét az illemszabályok ellen, ritkán elutasító, bizalmatlan, időnként tiszteletlen, Órai munkája: gyakran elutasító, tiszteletlen, udvariatlan aktív, segítő, jó, változó, zavaró Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán többször nagyon gyakran Szabályokat: betartja ritkán téveszti gyakran nem tartja be nem tartja be A szorgalom értékelése: Munkavégzése: önálló, igyekszik minél kevesebb hibával dolgozni, motivációt nem igényel, legtöbbször kitartó, kevés segítséget, motivációt igényel, változó, bizonytalan, sok a pontatlanság, állandó segítségre szorul Munkavégzés üteme: gyors jó kicsit lassú lassú, lemaradó Füzetvezetése: tetszetős, szép, tiszta kicsit rendezetlen, nem tetszetős rendezetlen, rendetlen Szorgalmi feladatokat: szívesen végzi biztatásra végzi nehezen végzi soha nem végzi 15

17 A tanuló beszéde és szóbeli kommunikációja: Hangok ejtése és képzése: pontos, szabályos néhány hangot pontatlanul ejt vagy képez sok hang képzése hibás Hangsúlyozása: kifejező átlagos monoton rosszul hangsúlyoz Hangerő: megfelelő túl hangos halk bátortalan Szóbeli kifejezőkészsége: választékos érthető átlagos gátlásos Kommunikációja: tekintettartással kommunikál nem minden esetben néz folyamatosan arra, akivel beszél nem néz rá arra, akivel beszél udvariasan fogalmazza meg kérdéseit, közlendőjét gyakran használ udvariatlan nyelvi formákat Beszédtempó: megfelelő lassú, elnyújtott lassú, akadozó gyors, kapkodó Hangos olvasás: Betűismerete: hibátlan téveszti a betűket több betűt kihagy betűket cserél fel vagy fel sem ismeri a betűket Összeolvasás: hibátlan kevés hibával sok hibával nem tud még összeolvasni Olvasási technikája: folyamatosan olvas szótagolva olvas - betűzve olvas - nem olvas Olvasási tempója: jó, megfelelő gyors lassú Hangsúlyozása: szép, kifejező monoton rosszul hangsúlyoz 16

18 Szövegértése: biztos kicsit bizonytalan sok a hiba nem érti az olvasottakat Írás: Betűismerete: biztos téveszt keveri a betűket nem ismeri fel a betűket Betűalakítása: szabályos, pontos változó felismerhetetlen Betűkapcsolása: szabályos változó szabálytalan Másolás írott szövegről: hibátlan kevés hibával hibás Másolás nyomtatott szövegről: hibátlan kevés hibával hibás Képek nevének önálló leírása: hibátlan kevés hibával nem tudja leírni Írástempó: gyors megfelelő lassú Tollbamondás utáni írás: hibátlan kevés hibával sok hibával Emlékezet utáni írás: hibátlan kevés hibával sok hibával Külalak: - igényes, tetszetős, szép megfelelő - még megfelelő - igénytelen, állandó fejlesztést igényel Matematika: Számfogalma 10-ig: kialakult bizonytalan kialakulatlan Számfogalma 20-ig: kialakult bizonytalan kialakulatlan Számjegyek írása, olvasása: tudja téveszti nem tudja Számok sorba rendezését megadott szempont szerint: hibátlanul tudja kevés hibával tudja sok hibával tudja nem tudja 17

19 Matematikai jelek felismerése, alkalmazása: biztosan tudja bizonytalan nem tudja A tanult műveletek végzése: hibátlan kevés hibával sok hibával, vagy nem tudja Hiányos műveletek kiegészítése: hibátlanul végzi kevés hibával végzi sok hibával végzi nem képes rá Szöveges feladatok összefüggéseit: önállóan felismeri segítséggel felismeri nem ismeri fel Szöveges feladatok megoldása: biztos kevés hibával sok hibával/hiányosan nem képes megoldani Szaktanári értékelés a minősítés és értékelés alól mentesített tantárgyból, tantárgyrészből: 2. osztály Név: A magatartás értékelése: Pedagógushoz való viszonya: őszinte, tisztelettudó, udvarias, ritkán vét az illemszabályok ellen, ritkán elutasító, bizalmatlan, időnként tiszteletlen, gyakran elutasító, tiszteletlen, udvariatlan Órai munkája: aktív, segítő, jó, változó, zavaró Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán többször nagyon gyakran Szabályokat: betartja ritkán téveszti gyakran nem tartja be nem tartja be A szorgalom értékelése: Munkavégzése: önálló, igyekszik minél kevesebb hibával dolgozni, motivációt nem igényel, legtöbbször kitartó, kevés segítséget, motivációt igényel, változó, bizonytalan, sok a pontatlanság, állandó segítségre szorul 18

20 Munkavégzés üteme: gyors jó kicsit lassú lassú, lemaradó Füzetvezetése: tetszetős, szép, tiszta kicsit rendezetlen, nem tetszetős rendezetlen, rendetlen Szorgalmi feladatokat: szívesen végzi biztatásra végzi nehezen végzi A tanuló beszéde és szóbeli kommunikációja: Beszéde: értelmes, választékos elfogadható, megfelelő rövid mondatokban fejezi ki magát nehezen érthető, érthetetlen Szókincse: gazdag átlagos hiányos, szegényes Kommunikáció, kapcsolatteremtés: kezdeményező bekapcsolódik a kommunikációba gátlásos, nehezen teremt kapcsolatot Gondolatok kifejezése: választékos, pontos, értelmes kissé nehézkes/pontatlan keresi a szavakat nehezen szólal meg/nem szívesen beszél Olvasás: Hangos olvasás: folyamatos, kifejező folyamatos, kevés hibával szótagolva olvas betűzve, akadozva olvas nem olvassa össze jól a betűket Szövegértése: biztos kis segítséget igényel sok segítséget igényel nem érti az olvasottakat Önálló véleményalkotása az olvasmányairól, az olvasott szövegekről: véleményét bátran, érvekkel alátámasztva alkotja meg véleménye hiányos/bizonytalan, de a szövegtől nem szakad el véleményét nehezen tudja elmondani/nem kapcsolódik teljesen a szöveghez nem képes még önálló véleményalkotásra Tartalommondása: lényegre törő, összefüggő, élményszerű kérdések segítségével mond tartalmat sok segítséggel mondja el az olvasott szöveg tartalmáról nem tud beszámolni Nyelvtani ismeretek: 19

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak,

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának fejlesztő programja A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) 29.pontja szerint: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ)

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Az általános iskola 8. osztályaiból az első félévet követően az osztályfőnökök segítségével a tanulók kitöltik a jelentkezési lapokat, melyeket eljuttatnak iskolánkba.

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Pedagógiai Program 4. számú melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok:

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A Pedagógiai Program 2. számú melléklete 2015. A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kompetenciamérés évfolyam

Kompetenciamérés évfolyam Kompetenciamérés 2010. 4. évfolyam osztály Olvasás Írás kiépültség begyakorlottság begyakorlottság minőség 4.a 87 73 55 69 4.b 81 76 66 65 4.c 85 75 56 67 iskolai 84 75 59 67 országos 85 60 49 71 Az olvasáskészség

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

4. évfolyam OKÉV mérés A felmérés során vizsgált készségek, képességek

4. évfolyam OKÉV mérés A felmérés során vizsgált készségek, képességek 4. évfolyam OKÉV mérés 2011. A felmérés során vizsgált készségek, képességek A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia alapkomponensei közül az alábbiakra terjedt ki: olvasáskészség,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat 4. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység intézményi rendje 1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 Matematika: AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE Az alábbi táblázat a 4. évfolyam százalékos eredményeit

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben