Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)"

Átírás

1 Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló, a fejlődés üteméhez igazodó eszköz, amely segíti mind a tanulót mind pedig a tervkészítésben résztvevőket a tudatos és tervszerű munkában, a távlati célok meghatározásában. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TANULÓRÓL - főbb információk, amelyek az Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) elkészítéséhez szükségesek TANULMÁNYOK A tanuló számára könnyű tantárgyak: A tanuló számára nehéz tantárgyak: Mennyire volt eddig sikeres a tanulmányaiban? egyáltalán nem/részben/jelentősen Elégedett volt-e az eddig elért eredményeivel? egyáltalán nem/részben/jelentősen Az aktuális tanévben mennyit hiányzott az iskolából? Igazolt és igazolatlan órák száma együttesen: Ebből igazolt órák száma: igazolatlan órák száma: Hiányzások leggyakoribb oka: A tanuló osztályközösségben elfoglalt helye, szerepe:

2 A tanuló a tanulmányi előmenetelét megbeszéli-e valakivel (pl: szülőjével / törvényes képviselőjével)? nem beszéli meg senkivel / igen, megbeszéli ha igen, kivel (több személy is megnevezhető): ha nem, miért: TANULMÁNYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A tanulónak vannak-e nehézségei: az írással olvasással a számolással a kommunikációval a kézügyességet igénylő helyzetekkel a figyelem összpontosításával küzd-e egyéb tanulási nehézséggel egyéb: Korábban kapott-e segítséget a tanuló tanulmányai sikeres elvégzéséhez? Amennyiben igen kitől és milyen formában kapta azokat?

3 A tanulónak vannak-e nehézségei az alábbi kompetenciákkal? problémamegoldó képesség és kreativitás tanulás és gondolkodó képesség indoklási és értékelő képesség együttműködési és kommunikációs készség képesség a felelősség vállalásra önállóság és teljesítőképesség A tanuló továbbtanulási elképzelései: Érdeklődik-e valamilyen foglalkozás, szakma iránt? HOBBI A tanuló hogyan tölti el a szabadidejét? Mi a kedvenc elfoglaltsága? Milyen jellegű tevékenység(ek)et kedvel a leginkább? Lehetősége van-e, és ha igen, milyen módon az érdeklődésének megfelelő tevékenység(ek), hobbi végzésére? Amennyiben igen, hol?

4 A TANULÓ TANULMÁNYI CÉLJAI (kitöltésekor a tanuló elképzeléseire szükséges támaszkodni) Mit szeretne elérni tanulmányaiban a következő 1 évben, és ehhez kitől milyen segítséget vár? II. A TANULÓ ÉRTÉKELÉSE Például: ha a tanuló feladatvégzésére a pontatlanság és figyelmetlenség jellemző, akkor az 1-es számot kell bejelölni. Ahogy nő a tanuló precizitása és pontos feladatvégzése, úgy a válasz közelít a 6-oshoz. Ha a tanuló feladatvégzése precíz és pontos, akkor a 6-os számot kell bejelölni. A tanulóra jellemző állítást kérjük aláhúzni, az értékelésnél a számot bekarikázni. Önismeret Önértékelése reális Önértékelése irreális Képes reflektálni saját tevékenységére, és ennek megfelelően változtatja viselkedését Nem képes reflektálni saját tevékenységére Tisztában van saját erősségeivel, és ezt fel is használja saját fejlődése érdekében Nem ismeri saját erősségeit Tisztában van azzal, hogy milyen területeken kell fejlődnie Nincs tisztában azzal, hogy milyen területeken kell fejlődnie Önértékelése pozitív Önértékelése negatív

5 Elfogadja önmagát Nem fogadja el önmagát Tanulás Precíz, pontos feladatvégzés jellemzi Feladatvégzésére a pontatlanság, figyelmetlenség jellemző Önállóan végzi a feladatait Önellenőrzési technikákat alkalmaz Feladatai elvégzéshez segítséget, támogatás igényel Nem alkalmaz önellenőrzési technikákat A tanulást fejlődési folyamatnak tekinti Tanulását önállóan tervezi és szervezi meg Tanulásához többféle tanulási forrást is használ Tanulásában többféle tanulási módszert is használ A tanulást nem tekinti fejlődési folyamatnak Tanulásának megtervezésében és megszervezésében segítséget igényel Tanulásához kevés tanulási forrást használ Tanulásában kevés tanulási módszert használ Szociális képesség Magatartása barátságos Magatartása barátságtalan, készséges elutasító Önérvényesítési képessége életkorának megfelelő Visszahúzódó, félénk Mások véleményére odafigyel, ha Senkitől nem hagyja befolyásolni magát, nem tudja elfogadni mások

6 meggyőzik, felülvizsgálja nézeteit véleményét A közösségi életben aktív Passzív a közösségi életben Beilleszkedett a közösségbe, alkalmazkodó Nem illeszkedett be a közösségbe, nehezen alkalmazkodik Viselkedéskultúra Magatartása udvarias, illemtudó Magatartása udvariatlan, tiszteletlen Ismeri és betartja a közösségben elvárt előírásokat, szabályokat és társait is azok betartására buzdítja Nem ismeri és nem tartja be az alapvető előírásokat és szabályokat Felszerelését rendben tartja Felszerelését nem tartja rendben Környezetét óvja, megbecsüli Környezetét rongálja Mások eltérő nézetei iránt toleráns és elfogadó Saját érdekeit megfelelő módon tudja képviselni Konfliktushelyzetben mások nézőpontját is figyelembe veszi Intoleráns, nehéz vele együttműködni Nem tudja megfelelő módon képviselni saját érdekeit Konfliktushelyzetben mások nézőpontját nem veszi figyelembe A közösség normáit elfogadja Elutasítja a közösség normáit Érzelmek Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott Érzelmileg labilis, kiegyensúlyozatlan Fegyelmezett, megfontolt Fegyelmezetlen, impulzív

7 Nyílt, érzelmeit kimutatja és szabályozza Zárkózott, érzelmeit elrejti vagy szabályozás nélkül szabadon engedi Nyugodt, békés Feszült, nyugtalan Pozitívan viszonyul a segítséghez Negatívan viszonyul a segítséghez Kommunikáció Árnyaltan, gazdag szókinccsel fejezi ki magát írásban Árnyaltan, gazdag szókinccsel fejezi ki magát szóban Írásbeli kifejezésmódja szegényes Szóbeli kifejezésmódja szegényes Vitákban meggyőzően érvel Vitahelyzetekben nem képes kifejezni magát A helyzethez alkalmazkodó verbális és nonverbális technikákat alkalmaz a kommunikációban Nem a helyzethez alkalmazkodó technikákat alkalmaz a kommunikációban Egyéb megjegyzések (beleértve az esetleges más személyek megjegyzéseit): Az Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) elkészítésében részt vevők

8 Neve Státusza Aláírása mentor tanuló (egyéb résztvevő 1 ) 1 Pl. más tanár, törvényes képviselő(k), TÁMOP 227 koordinátor, szociális szakember

9 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV MÁTRIX (A sorok szabadon bővíthetők!) FEJLESZTÉSI TERV +Cél Fejlesztési terület Eszközök Résztvevők Időintervallum Értékelés módja Elérendő eredmények Kelt: szülő (a tanuló törvényes képviselője)aláírása tanuló aláírása mentor aláírása

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató? E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra)

Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Új tanulásszervezési módszerek (módszertani felkészítés a korszerű oktatás technikákra) Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes A módszertani megújulást indokolják: más a tanulók neveltsége, ismerete, készsége,

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Megyeri Józsefné Szabó Ágnes, Papp Gabriella

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Kutatási kérdőív. GLOBE Projekt. A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata

Kutatási kérdőív. GLOBE Projekt. A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata Kutatási kérdőív GLOBE Projekt A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Project) ALFA KÉRDŐÍV 1997 2 Általános

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei Szilágyi István Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén: az óvodában, az iskolában, az utcán, a sportpályán, a munkahelyen és még sorolhatnánk. Azt tapasztaljuk, hogy az agresszió

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben