ERE 120. Használati utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11"

Átírás

1 ERE Használati utasítás U

2 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év ERE 120 Kiegészít adatok Megbízó Dátum U EK megfelel ségi nyilatkozat Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt, gépi meghajtású önjáró targonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirektíva) és a 2004/108/EWG (Elektromágneses összeférhet ség - EMV) európai irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történ átültetésére irányuló megfelel jogi rendelkezést. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosultak a m szaki dokumentumok összeállítására. 3

3 4

4 FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelelő, Jungheinrich által a targoncában történő használatra nem jóváhagyott akkumulátorok használata veszélyes Az akkumulátorok kialakítása, tömege és méretei nagy mértékben befolyásolják a targonca üzemkészségét, különös tekintettel az állékonyságra és teherbírásra. A nem megfelelő, a targoncában történő használatra a Jungheinrich által nem engedélyezett akkumulátorok használata az energia-visszatáplálás során ronthatja a targonca fékezési tulajdonságait, valamint jelentős károkat okozhat az eletkronikus vezérlésben. A Jungheinrich által nem engedélyezett akkumulátorok targoncában történő használata balesetveszélyes és növeli a személyi sérülések kockázatát! A targoncában csak a gyártó által engedélyezett akkumulátort szabad használni. Az akkumulátor felszereltségében történő változtatás csak a gyártó hozzájárulásával engedélyezett. Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az akkumulátor az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel. A gyártó által nem engedélyezett akkumulátorok használata nem javasolt. HU

5

6 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismertet. Az anyag rövid és áttekinthet formában közli az információkat. Az egyes fejezetek bet rendben következnek egymás után, az oldalak számozása folyamatos. A jelen üzemeltetési útmutató többféle targoncatípusra vonatkozik. A kezelés és a karbantartási munkák kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az adott targoncára vonatkozó el írásokat vegyék figyelembe. Készülékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenn kell tartanunk magunknak a kialakítás, a felszereltség és a m szaki tartalom módosításárára vonatkozó jogot, amellyel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. Az üzemeltetési útmutató tartalma alapján ezért nem támasztható igény a berendezés egyes meghatározott tulajdonságaival kapcsolatban. Biztonsági útmutatások és jelölések A biztonsági útmutatásokat és a fontos megjegyzéseket a következ szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, sérülést vagy halált okozhat. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, ill. sérülést, vagy halálos sérülést okozhat. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérték sérülést okozhat. Z MEGJEGYZÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat. Általános útmutatások és magyarázatok el tt áll. t o A gép alapfelszereltségéhez tartozó elemeket jelzi. Az extra felszereltséget jelöli. 5

7 Szerz i jog A jelen üzemeltetési útmutató szerz i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdonában marad. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Németország Telefon: +49 (0) 40/

8 Tartalomjegyzék A Rendeltetésszer használat Általános Rendeltetésszer használat Engedélyezett alkalmazási feltételek Az üzemeltet kötelezettségei A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás A részegységek leírása és m ködésleírás A részegységek áttekintése M ködésleírás M szaki adatok Teljesítményadatok Méretek Tömeg Kerékabroncs EN szabványok Alkalmazási feltételek Villamos követelmények Jelölési helyek és típustáblák C Szállítás és els üzembe helyezés Darus berakodás A szállításbiztosító eltávolítása Szállítás Els üzembe helyezés D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok 33 2 Akkumulátortípusok Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor ki- és beszerelése Az akkumulátor felfelé történ kivétele Az akkumulátor kivétele oldalirányba

9 E Kezelés A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Akkumulátor lemerülésjelz A targonca üzembe helyezése A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek Üzemkész állapot létrehozása A targonca biztonságos parkolása Akkumulátortöltés-felügyelet Munkavégzés a targoncával A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok VÉSZKIKAPCSOLÓ, vezetés, kormányzás, fékezés Rakományegységek felvétele, szállítása és lerakása Zavarelhárítás A targonca nem mozgatható A rakományt nem lehet felemelni A targonca mozgatása saját hajtás nélkül Extra felszereltség CanCode kezel billenty zet Járm paraméterek beállítása CanCode-dal Paraméterek CanDis jelz m szer ISM hozzáférési modul F A targonca karbantartása Üzembiztonság és környezetvédelem A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások Szervizelés és átvizsgálás Karbantartási ellen rz lista Üzemeltet Vev szolgálat Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató A ken - és üzemanyagok biztonságos kezelése Kenési útmutató Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbantartási munkák leírása A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez A meghajtókerék cseréje A hidraulikaolajszint ellen rzése Az elüls burkolat levétele Az elektromos biztosítékok ellen rzése A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási vagy üzemfenntartási munkák után A targonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók

10 7.2 Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás A munkavállalókat ér vibrációk mérése

11 10

12 Függelék JH trakciós akkumulátor üzemeltetési utasítása Z A jelen üzemeltetési utasítás csak a Jungheinrich márkájú akkumulátorokra érvényes. Ha más márkát használ, akkor a gyártó üzemeltetési utasítását kell követnie H 1

13 H

14 A Rendeltetésszer használat 1 Általános A jelen üzemeltetési utasításban leírt targonca egységrakományok emelésére, süllyesztésére és szállítására alkalmas. A targoncát az üzemeltetési útmutatóban leírtak szerint kell használni, kezelni és karbantartani. Bármilyen ett l eltér használati mód nem rendeltetésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamint a targonca és más anyagi értékek megrongálódásához vezethet. 2 Rendeltetésszer használat MEGJEGYZÉS A felemelhet maximális teher és az engedélyezett maximális rakománytávolság a terhelési diagramon látható és nem léphet túl. A rakománynak fel kell feküdnie a teherfelvev szerkezetre vagy a gyártó által engedélyezett rászerelt egységgel vehet fel. A rakománynak a villatartó hátoldalán és középpontosan az emel villák között kell lennie. Rakományok felemelése és süllyesztése. Lesüllyesztett rakományok szállítása. Tilos a felemelt rakománnyal (>500 mm) történ haladás. Tilos személyek szállítása és emelése. Tilos a rakományegységek tolása vagy vontatása. 3 Engedélyezett alkalmazási feltételek Z Alkalmazás ipari és kisüzemi környezetben. Engedélyezett h mérséklettartomány 5 C és 40 C között. Csak szilárd, teherbíró és egyenes talajon alkalmazható. Csak jól belátható és az üzemeltet által engedélyezett útvonalon alkalmazható. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a keresztben vagy átlósan történ haladás emelked n. A terhet az emelked oldalán kell szállítani. Részvétel részleges közforgalomban. A széls séges feltételek között történ alkalmazás esetén a targoncához speciális felszereltség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezetben történ alkalmazás nem engedélyezett. 11

15 4 Az üzemeltet kötelezettségei Üzemeltet alatt az útmutatóban az a természetes vagy jogi személy értend, aki a targoncát saját maga használja, vagy akinek megbízásából azt mások használják. Különleges esetekben (pl. lízingelés, kölcsönzés) az üzemeltet az a személy, akire a jelen üzemeltetési kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonos és a targonca használója között létrejött szerz déses megállapodásnak megfelel en. Az üzemeltet nek feltétlenül biztosítania kell, hogy a targoncát csak megfelel módon használják úgy, hogy az ne jelentsen élet- vagy balesetveszélyt használójára, illetve harmadik személyre nézve. Emellett külön figyelmet kell fordítani a balesetmegel zési el írások, egyéb biztonságtechnikai szabályok, valamint az üzemeltetési, karbantartási és javítási irányelvek betartására. Az üzemeltet nek biztosítania kell, hogy az összes használó elolvassa és megértse a jelen üzemeltetési utasítást. MEGJEGYZÉS A jelen üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásával jótállásunk megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer tlen munkát végez a garancia tárgyán. 5 A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése Tartozékok felszerelése Olyan kiegészít felszerelések rá- illetve beépítése, amelyek hatással vannak a targonca m ködésére vagy kiegészítik ezeket a funkciókat, csak a gyártó írásos engedélye alapján történhet. Szükség esetén be kell szerezni a helyi hatóságok engedélyét. A hatóságok hozzájárulása azonban nem helyettesíti a gyártó engedélyét. 12

16 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás A targonca rúdkormányzású elektromos emel kocsi lehajtható vezet állással és kihajtható biztonsági kengyelekkel. Extra tartozékként rendelhet fix vezet állás. A targonca egyenes talajon történ teherszállításra szolgál. Nyitott alsó résszel vagy keresztdeszkákkal rendelkez raklapokat a terhelt kerekek vagy görg s kocsik tartományán kívül képes felvenni. A névleges teherbírást az adattábla vagy a Qmax teherbírástábla tartalmazza. 13

17 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A részegységek áttekintése 1, , Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 1 o CanDis 8 t Behajtható biztonsági kengyel 2 t Töltési állapot kijelzése 9 t Ütközésvéd 3 t Rúd 10 t Lehajtható állóhely 4 o CanCode 11 t Támasztókerék 5 t Kapcsolózár 12 t Hajtókerék 6 t Menetkapcsoló 13 o Fix vezet állás 7 t VÉSZLEÁLLÍTÓ (akkumulátordugasz) 14 o Biztonsági lépésérzékel sz nyeg t = Alapkivitel o = opció 14

18 2.2 M ködésleírás Biztonsági berendezések A targonca zárt, legömbölyített élekkel rendelkez körvonala lehet vé teszi a járm biztos kezelését. A kerekeket stabil ütközésvéd borítja. A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolóval veszélyes helyzetben valamennyi elektromos funkció gyorsan lekapcsolható. Hidraulikarendszer Az emelés és süllyesztés funkciókat a "teherfelvev szerkezet emelés" és a "teherfelvev szerkezet süllyesztés" gombbal lehet m ködtetni. Az emelés funkció bekapcsolásával elindul a szivattyúberendezés, és az olajtartályból az emel hengerhez szállítja a hidraulika olajat. A vészleállítás biztonsági koncepciója A vészleállítást a menetvezérlés indítja. A kormányvezérlés rendszerállapot jelzést küld, amit a menetvezérlés felügyel. A jel kimaradása vagy hibák felismerése esetén automatikusan kiold a járm fékje a leállás eléréséig. A kijelz ellen rz kijelzései kijelzik a vészleállást. A targonca minden egyes bekapcsolása után a rendszer öndiagnosztikát végez. Vezet állás A haladási és emelési funkciók fogásváltás nélkül finoman kezelhet k. Rúd a targonca biztonságos irányításához. A targonca lehajtható vezet állással és mozgatható biztonsági kengyellel rendelkezik. A járm azonban opcióként fix vezet állással és merev biztonsági kengyellel is felszerelhet. Vezet állás A haladási funkciót a rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a vezet a vezet álláson van. Hajtóm Rögzített háromfázisú motor hajtja a hajtókereket egy hengeres-kúpos fogaskerékhajtáson keresztül. Az elektronikus menetvezérlés gondoskodik a haladóm -motor fokozatmentes fordulatszám-szabályozásáról és ezáltal az egyenletes, zökkenésmentes megindulásról, er teljes gyorsításról és az elektronikusan szabályozott, energiavisszanyer fékezésr l. A rakománytól és a környezett l függ en 3 menetprogram közül választhat: a nagyteljesítmény t l az energiatakarékosig. Vezérl rúd A haladási és emelési funkciók fogásváltás nélkül finoman kezelhet k. A kormányzás vezérl rúddal történik. A hajtás +/- 90 -ban elfordítható. 15

19 Kormánym A kormányzás ergonómikus vezérl rúddal történik. A hajtás +/- 90 -ban elfordítható. Elektromos kormányzás Az elektromos kormányberendezés önfelügyelettel rendelkez rendszer. A kormányvezérlés ennek során folyamatosan ellen rzi a teljes kormányrendszert. Ha a menetvezérl hibát érzékel, akkor megszakítja a haladás-üzemódot, generátorosan megállásig fékez, majd behúzza a mágnesféket. Elektromos rendszer 24 voltos rendszer. Alapfelszereltségként elektronikus menet-, emelés- és kormányvezérlés. Kezel - és kijelz elemek Az ergonomikus kezel elemek fáradságmentes kezelést tesznek lehet vé a haladó mozgás finom adagolhatósága érdekében. Az akkumulátor lemerüléskijelz je kijelzi a mindenkori akkumulátorkapacitást. A CanDis opcionális kijelz n láthatók a vezet számára fontos információk és a menetprogram, az üzemórák, az akkumulátorkapacitás, az eseményüzenetek. 16

20 3 M szaki adatok Z M szaki adatok feltüntetése a VDI 2198 szerint. A m szaki módosítás és kiegészítés joga fenntartva. 3.1 Teljesítményadatok ERE 120 Q Névleges teherbírás 2000 kg c Tehersúlyponttávolság standard villahossz esetén 600 mm Menetsebesség, gyalogvezérlés üzemmód rakománnyal / rakomány nélkül 4,2 km/h Menetsebesség, együtthaladó üzemmód rakománnyal / rakomány nélkül 7,5 / 8,5 km/h Emelési id névleges teherrel / teher nélkül 2,3 / 1,8 s Süllyesztési id rakománnyal / rakomány nélkül 2,4 / 2,4 s Max. kapaszkodó képesség (5 min) rakománnyal / rakomány nélkül 8,0 / 16,0 % 17

21 3.2 Méretek h14 Vezérl rúd magassága menethelyzetben ERE / 1450 mm h13 A villafogak leengedett magassága 85 mm h3 Névleges emelés 122 mm b1 Járm szélessége 700 mm b5 Villák küls távolsága 510/540/670 mm e Villaszélesség 172 mm a Biztonsági távolság 200 mm Önsúly: Lásd a targonca típustábláját 18

22 3.2.1 Méretrajz: targonca lehajtható vezet állással Q c h 14 h 3 s h m 2 13 y l 2 l 1 l 461 b 12 b 5b b b 1 e x a/ 2 l 6 a/ 2 A st W a 19

23 Munkafolyosó szélessége ERE 120 Hosszúság, beleértve a villa hátoldalát I 2 = 754 mm (gyalogvezérlés üzemmód) (minden adat mm-ben) l l 1 3) y 1)3) x 1) l 6 b 12 W a 1)2)3) A st 2)3) * * * * ** ** ** ** l 1 = l 2 + l * y = l mm mm ** y = l mm mm A st = W a + l 6 - x + a (hosszanti raklap) 1) teherrész felemelve; ha teherrész leengedve: +55 mm 2) együtthaladó üzemmód: 462 mm 3) akk. XL verzió; ha akk. - hosszanti verzió (l2 = 682 mm): -72 mm 20

24 3.2.2 A targonca méretrajza rögzített vezet állással 21

25 3.3 Tömeg 3.4 Kerékabroncs ERE 120 Önsúly akkumulátor nélkül (hossz/xl) 249/264 kg Tengelyterhelés rakománnyal elöl/hátul + akkumulátor 958/1711 kg Tengelyterhelés terhelés nélkül elöl/hátul + akkumulátor 524/145 kg Akkumulátor súlya 370 kg ERE 120 Kerékméret hajtásnál 230 x 65 Kerékméret teherrész 85 x 100 Támasztókerék (kett s görg ) 125 x 54 Kerekek, száma elöl / hátul (x = meghajtva) 1x + 2 / 2 22

26 3.5 EN szabványok Z Z Z Tartós zajszint ERE 120: 66 db(a) az EN szabvány szerint, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A folyamatos zajszint szabvány szerinti átlagérték, amely figyelembe veszi a zajszintet menet közben, emelésnél és üresjáratban. A zajszintet a kezel fülénél kell mérni. Vibráció ERE 120: 0,67 m/s² az EN 13059szabvány szerint A kezelési pozícióban a testre ható rezgésgyorsulás a szabvány szerint a lineárisan összegzett, súlyozott gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás állandó sebesség mellett, küszöbön történ áthaladáskor kerül meghatározásra. A járm számára egy alkalommal kerülnek kiszámításra ezek a mérési adatok, amelyeket nem szabad összekeverni a 2002/44/EK/Vibrációk cím üzemeltetési irányelv szerinti, munkavállalókat érint vibrációkkal. A gyártó a munkavállalókat érint rezgések méréséhez különleges szolgáltatást kínál, (lásd "A munkavállalókat ér vibrációk mérése" oldalon 108). Elektromágneses összeférhet ség (EMC) A gyártó igazolja az elektromágneses zavarkibocsátás és zavarstabilitás határértékeinek betartását, valamint a statikus villamossággal kapcsolatos kisülésnek azen szabvány és az abban megnevezett normatív hivatkozások szerinti vizsgálatát. Az elektromos vagy elektronikus alkotóelemekben, és ezek elhelyezésében történ bárminem változtatáshoz a gyártó írásbeli engedélye szükséges. 3.6 Alkalmazási feltételek Környezeti h mérséklet 5 C és 40 Cközötti üzemeltetés esetén Z Széls séges h mérséklet- vagy páratartalomváltozás melletti folyamatos használat esetén a targoncákhoz speciális felszereltség és engedély szükséges. 3.7 Villamos követelmények A gyártó igazolja az elektromos felszereltség méretezésére és gyártására vonatkozó követelmények betartását a targonca EN 1175 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények szerinti, rendeltetésszer használata esetén. 23

27 3.8 Jelölési helyek és típustáblák Sz. Megnevezés 15 Típustábla 16 Sorozatszám 17 Kötési pont darus rakodáshoz 18 Terhelhet ség Qmax 19 Típustábla, akkumulátor 20 Vizsgamatrica 21 Járm megjelölése 24

28 3.8.1 Típustábla Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 22 Típus 28 Gyártási év 23 Sorozatszám 29 Tehersúlypont távolsága mm-ben 24 Névleges teherbírás kg-ban 30 Hajtásteljesítmény 25 Akkumulátorfeszültség V-ban 31 Min./max. akkumulátorsúly kgban 26 Önsúly akkumulátor nélkül kg-ban 32 Gyártó 27 Opció 33 Gyártó logója A targoncára vonatkozó kérdés, ill. pótalkatrész rendelése esetén meg kell adni a sorozatszámot (23) A targonca terhelésdiagramja Qmax XXX kg 34 A terhelési diagram (34) a Q maximális teherbírást adja meg (kg-ban) a teherfelvev szerkezet egyenletes terhelése esetén. 25

29 26

30 C Szállítás és els üzembe helyezés 1 Darus berakodás FIGYELMEZTETÉS! A daruval történ berakodás szakszer tlen elvégzése balesetet okozhat Nem megfelel emel szerszámok alkalmazása és azok szakszer tlen használata esetén a targonca lezuhanhat a daruval történ berakodás közben. A targoncát emelés közben ne lökje meg, ill. ügyeljen arra, hogy csak ellen rzött mozgást végezzen! Amennyiben szükséges, vezet kötelek segítségével tartsa meg a targoncát. A targonca rakodását kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére betanított személyek végezhetik. A daruval történ berakodás során viseljen biztonsági véd cip t. Ne tartózkodjon a felemelt teher alatt. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne tartózkodjon a veszélyes területen. Csak megfelel teherbírású emel szerkezetet szabad használni (a targonca súlyát lásd a típustáblán). A daru láncát csak az el írt emelési pontokon szabad rögzíteni oly módon, hogy biztosítsa elcsúszás ellen. A kötöz eszközöket csak az el írt terhelési irányban szabad alkalmazni. A darulánc kötöz eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érintkezzenek semmilyen rászerelt alkatrésszel. A targonca daruval történ rakodása El feltételek Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52) Szükséges szerszám és anyag Emel szerkezet Darulánc Eljárásmód Csatlakoztassa a daru láncát a kötési pontokon (17). A targonca most már készen áll a daruval történ berakodásra. 27

31 2 A szállításbiztosító eltávolítása Z A szállítmányrögzít elem révén a targonca akkumulátortestelés nélkül le van fékezve. Az elüls fedél területén található a szállításbiztosító tájékoztató táblája (), ezt az akkumulátor beszerelése után el kell távolítani. A szállítmányrögzít elemet el kell távolítani El feltételek Hajtsa le a lehajtható vezet állást. Vegye le az elüls burkolatot, (lásd "Az elüls burkolat levétele" oldalon 102). Eljárásmód A kábelkötöz hevedert (35) el kell távolítani. Az anyát (36) meg kell oldani, és a szállítmányrögzít elemet el kell távolítani. A szállítmányrögzít elem el van távolítva, és a targonca az el írásoknak megfelel en üzembe helyezhet, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 50). Z Kés bbi, akkumulátor nélkül történ szállítások számára a targoncán található szállítmányrögzít elemet meg kell tartani

32 3 Szállítás FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszer elmozdulás szállítás közben A targonca szállítás közbeni szakszer tlen rögzítése súlyos balesetet idézhet el. A berakodást csak külön erre a feladatra kiképzett szakemberekkel szabad elvégezni a VDI 2700 és a VDI 2703 irányelv ajánlásai szerint. A rakomány biztosítását szolgáló intézkedések pontos meghatározását és végrehajtását minden egyes esetben el kell írni. Teherautóval vagy pótkocsival történ szállítás esetén a járm vet szakszer en rögzíteni kell. A teherautónak, ill. a pótkocsinak rendelkeznie kell rögzít gy r kkel. A targoncát ékekkel biztosítani kell a véletlenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú feszít - vagy rögzít hevedereket használjon. A targonca rögzítése szállításhoz Szükséges szerszám és anyag Feszít hevederek/hevederek Eljárásmód Vezesse a targoncát a szállítójárm re. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52). Csatlakoztassa a hevedereket (37) a targoncához, és feszítse meg megfelel en. A targonca most már készen áll a szállításra

33 4 Els üzembe helyezés VIGYÁZAT! A járm vet csak akkumulátorárammal szabad hajtani! Az egyenirányított váltóáram kárt okoz az elektronikus alkatrészekben. Az akkumulátor kábelcsatlakozásainak (úszókábel) rövidebbnek kell lenniük 6 m-nél, és legalább 50 mm²-es vezetékkeresztmetszettel kell rendelkezniük. Eljárásmód Ellen rizze a felszerelés teljességét Szükség esetén szerelje be az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor ki- és beszerelése" oldalon 39) Töltse fel az akkumulátort,(lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 37) A targoncát most üzembe helyezheti, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 50). MEGJEGYZÉS H t házi használatra felszerelt targoncák A h t házi használatra készült targoncák h t házi használatra alkalmas hidraulikaolajjal vannak feltöltve, és az emel állványra szerelt véd ablak helyett véd ráccsal rendelkeznek. A h t házi használatra alkalmas hidraulikaolajjal feltöltött targonca h t házon kívüli üzemeltetése megnövelheti a süllyesztés sebességét. 30

34 D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere 1 A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Karbantartó személyzet Az akkumulátor feltöltését, karbantartását és cseréjét csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti el. A fenti m veletek elvégzése során a jelen használati útmutató, valamint az elem gyártója és az elem tölt állomás el írásait egyaránt be kell tartani. T zvédelmi követelmények Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A töltési helynek megfelel en szell ztetettnek kell lennie. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Az akkumulátor karbantartása Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor cellafedeleit. Gondoskodjon arról, hogy a sarkok és a kábelsaruk tiszták legyenek, vékonyan kenje be azokat póluszsírral, és er sen húzza meg a csavarokat. VIGYÁZAT! Az akkumulátorház fedelének lezárása el tt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábel ne sérülhessen meg. A kábelek sérülése rövidzárlatot okozhat. Az akkumulátor ártalmatlanítása Az elhasználódott akkumulátorokat csak az országos környezetvédelmi rendelkezések, vagy a hulladékkezelésr l szóló törvények figyelembe vételével és betartásával szabad ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás során feltétlenül figyelembe kell venni a gyártó által megadott adatokat. 31

35 FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor kezelése során el forduló baleset- és sérülésveszély Az akkumulátorok oldott savat tartalmaznak, amely mérgez és maró anyag. Feltétlenül kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátorsavval. Az elhasználódott akkumulátorsavat az el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa. Az akkumulátoron végzett munkák során feltétlenül viseljen véd ruházatot és véd szemüveget. Ne engedje, hogy az akkumulátorsav b rre, ruházatra vagy a szembe kerüljön, szükség esetén pedig öblítse ki az akkumulátorsavat b séges mennyiség tiszta vízzel. Személyi sérülés esetén (pl. ha az akkumulátorsav szembe kerül, vagy b rrel érintkezik) azonnal forduljon orvoshoz. A kiömlött akkumulátorsavat b vízzel azonnal semlegesíteni kell. Csak zárt akkumulátortekn vel ellátott telepet szabad használni. Tartsa be a törvényi el írásokat. FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelel akkumulátorok használata balesetet okozhat Az akkumulátor tömege és méretei jelent sen befolyásolják a targonca stabilitását és teherbírását. Az akkumulátorkialakítás módosítása csak a gyártó hozzájárulásával megengedett, mivel kisebb akkumulátorok beszerelése esetén kiegyenlít súlyok szükségesek. Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyelni kell arra, hogy az akkumulátor az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel. Miel tt az akkumulátoron bármilyen munkát végezne, a targoncát biztonságosan le kell parkolnia ((lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52)). 2 Akkumulátortípusok A kivitelt l függ en a targoncák különböz akkumulátortípusokkal vannak felszerelve. A következ táblázat az alapkiépítés szerinti akkumulátorkapacitás értékeinek kombinációját mutatja: Akkumulátortípus 24 V-os akkumulátor (teljesítménynövelt) 24 V-os akkumulátor (teljesítménynövelt) 24 V-os akkumulátor (kis karbantartásigény ) 24 V-os akkumulátor (nem igényel karbantartást) Akkumulátortér Tömeg kb. 227 mm 2 EPzS 230 Ah 230 kg 2 EPzS 250 Ah 220 kg Akkumulátortér kb. 299 mm Tömeg 2 EPzS 345 Ah 312 kg 2 EPzS 375 Ah 290 kg 2 PzW 220 Ah 220 kg 3 PzW 330 Ah 290 kg 2 PzW 200 Ah 220 kg 3 PzW 300 Ah 302 kg 32

36 Az akkumulátor súlya az akkumulátor típustábláján található. A szigeteletlen pólusú akkumulátorok pólusait csúszásgátló szigetel anyaggal kell lefedni. 33

37 3 Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele VIGYÁZAT! Becsíp désveszély A fedél/burkolat behelyezésekor gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a fedél/burkolat és a targonca között. FIGYELMEZTETÉS! A rögzítetlen targonca balesetveszélyes A targonca emelked n, vagy felemelt teherfelvev szerkezettel történ leparkolása veszélyes, és alapvet en nem megengedett. A targoncát csak sík területen parkolja le. Különleges esetben biztosítsa a targoncát pl. ékekkel. Az emel állványt és az emel villát mindig teljesen engedje le. A parkolás helyét úgy válassza meg, hogy a leeresztett villák senkinek ne okozzanak sérülést. El feltételek A járm vet vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52). Eljárásmód A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót (7) húzza ki. Az akkumulátorház fedelét (38) a mélyedésnél (39) megfogva fel kell hajtani, és ki kell hajtani. Az akkumulátordugasz (40) és az akkumulátorrögzítés (42) most már hozzáférhet

38 4 Az akkumulátor feltöltése FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miatt Az akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt) bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani. Az akkumulátortölt állomás tölt kábelének az akkumulátordugaszhoz történ csatlakoztatása, ill. az onnan történ leválasztása csak kikapcsolt állapotú járm és tölt állomás mellett történhet. A tölt készülék feszültségének és töltési kapacitásának az akkumulátor paramétereihez kell igazodnia. A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos csatlakozó épségét. Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l. A töltési folyamat során a megfelel szell zés érdekében tartsa nyitva az akkumulátorház fedelét, az akkumulátorcellák felületét pedig tegye szabaddá. Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méret körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra. Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül be kell tartani. Az akkumulátor feltöltése El feltételek Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele" oldalon 36). Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt (40) a járm dugaszról. Kösse össze az akkumulátordugaszt (40) a fixen felszerelt tölt készülék tölt kábelével (41). Indítsa el a töltési folyamatot a tölt készülék üzemeltetési útmutatójának megfelel en. Ekkor folyamatban van az akkumulátor töltése

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08 ES 130 05.08 - Üzemeltetési utasítás U 51112070 05.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08 ERE 120 09.05- Üzemeltetési utasítás U 50466116 04.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Használati utasítás 51126181 12.14 U EME 114 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EMC 110 Villavég emelés

EMC 110 Villavég emelés EMC 110 Villavég emelés 03.10 - Használati utasítás 51213952 03.10 U EMC 110 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je EMC

Részletesebben

EJC 110 / 112. Használati utasítás 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Használati utasítás 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Használati utasítás 51080483 02.11 EJC 110 EJC 112 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EMC 110 / EMC B10. Használati utasítás 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Használati utasítás 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Használati utasítás 51040507 02.11 U EMC 110 EMC B10 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/12/14/16 02.04 - Használati utasítás 50434898 03.11 U ERC 214 ERC 216 ERC 12 ERC 212 ERC 14 ERC 16 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy

Részletesebben

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Használati utasítás 51314836 11.14 U ESC 316 ESC 316z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Üzemeltetési útmutató U 50147528 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus Opció

Részletesebben

ERE 225. Használati utasítás 10.07 - 11.14

ERE 225. Használati utasítás 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Használati utasítás U 51054877 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EKS 110 51142041 03.09. Használati utasítás 03.09 -

EKS 110 51142041 03.09. Használati utasítás 03.09 - EKS 110 03.09 - Használati utasítás U 51142041 03.09 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 11.03 - 09.10

ERD 220. Használati utasítás 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Használati utasítás U 50428262 09.10 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Használati utasítás U 52020435 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02 KMS 100 07.99- Használati utasítás U 50145727 04.02 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJC 112 RK. Használati utasítás 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Használati utasítás 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Használati utasítás 51305978 11.14 U EJC 112 RK Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Üzemeltetési utasítás U 52025112 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Használati utasítás 51141068 07.15 U EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Használati utasítás 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Használati utasítás 51222207 02.15 ERE 120 ERE C20 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - Használati utasítás 51040457 05.15 U EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Részletesebben

EZS 570. Használati utasítás 08.09 - 01.14

EZS 570. Használati utasítás 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Használati utasítás U 51145692 01.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EJD 220. Használati utasítás 01.10 - 08.15

EJD 220. Használati utasítás 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Használati utasítás U 51 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év

Részletesebben

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Használati utasítás 51147725 07.15 U ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Részletesebben

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Használati utasítás 51151574 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

EJC B12/B14/B16. Használati utasítás 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Használati utasítás 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Használati utasítás 51209540 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Használati utasítás 51040420 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben

Részletesebben

ESE 120K/120L. Üzemeltetési útmutató 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Üzemeltetési útmutató 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Üzemeltetési útmutató 50453637 12.14 U ESE 120K ESE 120L Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus

Részletesebben

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Használati utasítás U 51171593 06.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

ECE 220-225 HP/LJ. Használati utasítás ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Használati utasítás ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Használati utasítás 51122094 11.14 U ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Használati utasítás U 50048209 03.06 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány

Részletesebben

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Használati utasítás 51121635 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

EZS 130. Használati utasítás 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Használati utasítás 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Használati utasítás 51132950 10.15 EZS 130 U Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EJC B14 / B16. Használati utasítás EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Használati utasítás EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Használati utasítás 50470444 03.11 EJC B14 EJC B16 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Használati utasítás 51247138 04.13 U EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

ETX 513 / ETX 515. Használati utasítás 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Használati utasítás 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Használati utasítás 51190350 11.14 ETX 513 ETX 515 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

EZS 350 / 350 XL / C40

EZS 350 / 350 XL / C40 EZS 350 / 350 XL / C40 08.09 - Használati utasítás 51133031 09.15 U EZS 350 EZS 350 XL EZS C40 U 4 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül

Részletesebben

EJE C20. Használati utasítás 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Használati utasítás 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Használati utasítás 51040483 11.14 EJE C20 U Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

HC 110. Használati utasítás 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Használati utasítás 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Használati utasítás 51135794 12.14 HC 110 U Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Üzemeltetési útmutató 05.07 - U 51058534 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500 Műszaki adatok: Gyártó VENI VENI Típus KMS.AC 1250/1.6 KMS.AC. 1500/1.6 Meghajtás módja Elektromos Elektromos Irányítás gyalogkíséretű gyalogkíséretű Teherbírás h3+h13 / Q max h3+h13 / Q csökkentett Q

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. CX T targoncavontatmány. Kiegészítés a CX T csatolós vontató kezelői utasításaihoz HU - 02/2012

Eredeti használati utasítás. CX T targoncavontatmány. Kiegészítés a CX T csatolós vontató kezelői utasításaihoz HU - 02/2012 Eredeti használati utasítás CX T targoncavontatmány Kiegészítés a CX T csatolós vontató kezelői utasításaihoz 1050 51048070061 HU - 02/2012 Tartalomjegyzék g 1 Előszó A dokumentációval kapcsolatos információk...

Részletesebben

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK 265 Anyagmozgató berendezések Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A Pfaff-silberblau anyagmozgató berendezések kiválóan Kézi raklapemelők 270-281 Kézi raklapemelők mérleggel 282-283

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Telestart T100 HTM Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Általános tudnivalók Tisztelt Webasto Ügyfelek! Köszönjük, hogy Webasto termék vásárlása mellett döntött. Feltételezzük, hogy a Telestart

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Üzemeltetési utasítás 12.06- U 51051920 07:08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK Figyelem Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ELEKTROMOS HAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉK Figyelem Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben