ERE 120. Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11"

Átírás

1 ERE Használati utasítás U

2 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év ERE 120 Kiegészít adatok Megbízó Dátum U EK megfelel ségi nyilatkozat Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt, gépi meghajtású önjáró targonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirektíva) és a 2004/108/EWG (Elektromágneses összeférhet ség - EMV) európai irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történ átültetésére irányuló megfelel jogi rendelkezést. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosultak a m szaki dokumentumok összeállítására. 3

3 4

4 FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelelő, Jungheinrich által a targoncában történő használatra nem jóváhagyott akkumulátorok használata veszélyes Az akkumulátorok kialakítása, tömege és méretei nagy mértékben befolyásolják a targonca üzemkészségét, különös tekintettel az állékonyságra és teherbírásra. A nem megfelelő, a targoncában történő használatra a Jungheinrich által nem engedélyezett akkumulátorok használata az energia-visszatáplálás során ronthatja a targonca fékezési tulajdonságait, valamint jelentős károkat okozhat az eletkronikus vezérlésben. A Jungheinrich által nem engedélyezett akkumulátorok targoncában történő használata balesetveszélyes és növeli a személyi sérülések kockázatát! A targoncában csak a gyártó által engedélyezett akkumulátort szabad használni. Az akkumulátor felszereltségében történő változtatás csak a gyártó hozzájárulásával engedélyezett. Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az akkumulátor az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel. A gyártó által nem engedélyezett akkumulátorok használata nem javasolt. HU

5

6 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismertet. Az anyag rövid és áttekinthet formában közli az információkat. Az egyes fejezetek bet rendben következnek egymás után, az oldalak számozása folyamatos. A jelen üzemeltetési útmutató többféle targoncatípusra vonatkozik. A kezelés és a karbantartási munkák kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az adott targoncára vonatkozó el írásokat vegyék figyelembe. Készülékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenn kell tartanunk magunknak a kialakítás, a felszereltség és a m szaki tartalom módosításárára vonatkozó jogot, amellyel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. Az üzemeltetési útmutató tartalma alapján ezért nem támasztható igény a berendezés egyes meghatározott tulajdonságaival kapcsolatban. Biztonsági útmutatások és jelölések A biztonsági útmutatásokat és a fontos megjegyzéseket a következ szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, sérülést vagy halált okozhat. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, ill. sérülést, vagy halálos sérülést okozhat. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérték sérülést okozhat. Z MEGJEGYZÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat. Általános útmutatások és magyarázatok el tt áll. t o A gép alapfelszereltségéhez tartozó elemeket jelzi. Az extra felszereltséget jelöli. 5

7 Szerz i jog A jelen üzemeltetési útmutató szerz i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdonában marad. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Németország Telefon: +49 (0) 40/

8 Tartalomjegyzék A Rendeltetésszer használat Általános Rendeltetésszer használat Engedélyezett alkalmazási feltételek Az üzemeltet kötelezettségei A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás A részegységek leírása és m ködésleírás A részegységek áttekintése M ködésleírás M szaki adatok Teljesítményadatok Méretek Tömeg Kerékabroncs EN szabványok Alkalmazási feltételek Villamos követelmények Jelölési helyek és típustáblák C Szállítás és els üzembe helyezés Darus berakodás A szállításbiztosító eltávolítása Szállítás Els üzembe helyezés D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok 33 2 Akkumulátortípusok Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor ki- és beszerelése Az akkumulátor felfelé történ kivétele Az akkumulátor kivétele oldalirányba

9 E Kezelés A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Akkumulátor lemerülésjelz A targonca üzembe helyezése A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek Üzemkész állapot létrehozása A targonca biztonságos parkolása Akkumulátortöltés-felügyelet Munkavégzés a targoncával A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok VÉSZKIKAPCSOLÓ, vezetés, kormányzás, fékezés Rakományegységek felvétele, szállítása és lerakása Zavarelhárítás A targonca nem mozgatható A rakományt nem lehet felemelni A targonca mozgatása saját hajtás nélkül Extra felszereltség CanCode kezel billenty zet Járm paraméterek beállítása CanCode-dal Paraméterek CanDis jelz m szer ISM hozzáférési modul F A targonca karbantartása Üzembiztonság és környezetvédelem A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások Szervizelés és átvizsgálás Karbantartási ellen rz lista Üzemeltet Vev szolgálat Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató A ken - és üzemanyagok biztonságos kezelése Kenési útmutató Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbantartási munkák leírása A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez A meghajtókerék cseréje A hidraulikaolajszint ellen rzése Az elüls burkolat levétele Az elektromos biztosítékok ellen rzése A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási vagy üzemfenntartási munkák után A targonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók

10 7.2 Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás A munkavállalókat ér vibrációk mérése

11 10

12 Függelék JH trakciós akkumulátor üzemeltetési utasítása Z A jelen üzemeltetési utasítás csak a Jungheinrich márkájú akkumulátorokra érvényes. Ha más márkát használ, akkor a gyártó üzemeltetési utasítását kell követnie H 1

13 H

14 A Rendeltetésszer használat 1 Általános A jelen üzemeltetési utasításban leírt targonca egységrakományok emelésére, süllyesztésére és szállítására alkalmas. A targoncát az üzemeltetési útmutatóban leírtak szerint kell használni, kezelni és karbantartani. Bármilyen ett l eltér használati mód nem rendeltetésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamint a targonca és más anyagi értékek megrongálódásához vezethet. 2 Rendeltetésszer használat MEGJEGYZÉS A felemelhet maximális teher és az engedélyezett maximális rakománytávolság a terhelési diagramon látható és nem léphet túl. A rakománynak fel kell feküdnie a teherfelvev szerkezetre vagy a gyártó által engedélyezett rászerelt egységgel vehet fel. A rakománynak a villatartó hátoldalán és középpontosan az emel villák között kell lennie. Rakományok felemelése és süllyesztése. Lesüllyesztett rakományok szállítása. Tilos a felemelt rakománnyal (>500 mm) történ haladás. Tilos személyek szállítása és emelése. Tilos a rakományegységek tolása vagy vontatása. 3 Engedélyezett alkalmazási feltételek Z Alkalmazás ipari és kisüzemi környezetben. Engedélyezett h mérséklettartomány 5 C és 40 C között. Csak szilárd, teherbíró és egyenes talajon alkalmazható. Csak jól belátható és az üzemeltet által engedélyezett útvonalon alkalmazható. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a keresztben vagy átlósan történ haladás emelked n. A terhet az emelked oldalán kell szállítani. Részvétel részleges közforgalomban. A széls séges feltételek között történ alkalmazás esetén a targoncához speciális felszereltség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezetben történ alkalmazás nem engedélyezett. 11

15 4 Az üzemeltet kötelezettségei Üzemeltet alatt az útmutatóban az a természetes vagy jogi személy értend, aki a targoncát saját maga használja, vagy akinek megbízásából azt mások használják. Különleges esetekben (pl. lízingelés, kölcsönzés) az üzemeltet az a személy, akire a jelen üzemeltetési kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonos és a targonca használója között létrejött szerz déses megállapodásnak megfelel en. Az üzemeltet nek feltétlenül biztosítania kell, hogy a targoncát csak megfelel módon használják úgy, hogy az ne jelentsen élet- vagy balesetveszélyt használójára, illetve harmadik személyre nézve. Emellett külön figyelmet kell fordítani a balesetmegel zési el írások, egyéb biztonságtechnikai szabályok, valamint az üzemeltetési, karbantartási és javítási irányelvek betartására. Az üzemeltet nek biztosítania kell, hogy az összes használó elolvassa és megértse a jelen üzemeltetési utasítást. MEGJEGYZÉS A jelen üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásával jótállásunk megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer tlen munkát végez a garancia tárgyán. 5 A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése Tartozékok felszerelése Olyan kiegészít felszerelések rá- illetve beépítése, amelyek hatással vannak a targonca m ködésére vagy kiegészítik ezeket a funkciókat, csak a gyártó írásos engedélye alapján történhet. Szükség esetén be kell szerezni a helyi hatóságok engedélyét. A hatóságok hozzájárulása azonban nem helyettesíti a gyártó engedélyét. 12

16 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás A targonca rúdkormányzású elektromos emel kocsi lehajtható vezet állással és kihajtható biztonsági kengyelekkel. Extra tartozékként rendelhet fix vezet állás. A targonca egyenes talajon történ teherszállításra szolgál. Nyitott alsó résszel vagy keresztdeszkákkal rendelkez raklapokat a terhelt kerekek vagy görg s kocsik tartományán kívül képes felvenni. A névleges teherbírást az adattábla vagy a Qmax teherbírástábla tartalmazza. 13

17 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A részegységek áttekintése 1, , Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 1 o CanDis 8 t Behajtható biztonsági kengyel 2 t Töltési állapot kijelzése 9 t Ütközésvéd 3 t Rúd 10 t Lehajtható állóhely 4 o CanCode 11 t Támasztókerék 5 t Kapcsolózár 12 t Hajtókerék 6 t Menetkapcsoló 13 o Fix vezet állás 7 t VÉSZLEÁLLÍTÓ (akkumulátordugasz) 14 o Biztonsági lépésérzékel sz nyeg t = Alapkivitel o = opció 14

18 2.2 M ködésleírás Biztonsági berendezések A targonca zárt, legömbölyített élekkel rendelkez körvonala lehet vé teszi a járm biztos kezelését. A kerekeket stabil ütközésvéd borítja. A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolóval veszélyes helyzetben valamennyi elektromos funkció gyorsan lekapcsolható. Hidraulikarendszer Az emelés és süllyesztés funkciókat a "teherfelvev szerkezet emelés" és a "teherfelvev szerkezet süllyesztés" gombbal lehet m ködtetni. Az emelés funkció bekapcsolásával elindul a szivattyúberendezés, és az olajtartályból az emel hengerhez szállítja a hidraulika olajat. A vészleállítás biztonsági koncepciója A vészleállítást a menetvezérlés indítja. A kormányvezérlés rendszerállapot jelzést küld, amit a menetvezérlés felügyel. A jel kimaradása vagy hibák felismerése esetén automatikusan kiold a járm fékje a leállás eléréséig. A kijelz ellen rz kijelzései kijelzik a vészleállást. A targonca minden egyes bekapcsolása után a rendszer öndiagnosztikát végez. Vezet állás A haladási és emelési funkciók fogásváltás nélkül finoman kezelhet k. Rúd a targonca biztonságos irányításához. A targonca lehajtható vezet állással és mozgatható biztonsági kengyellel rendelkezik. A járm azonban opcióként fix vezet állással és merev biztonsági kengyellel is felszerelhet. Vezet állás A haladási funkciót a rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a vezet a vezet álláson van. Hajtóm Rögzített háromfázisú motor hajtja a hajtókereket egy hengeres-kúpos fogaskerékhajtáson keresztül. Az elektronikus menetvezérlés gondoskodik a haladóm -motor fokozatmentes fordulatszám-szabályozásáról és ezáltal az egyenletes, zökkenésmentes megindulásról, er teljes gyorsításról és az elektronikusan szabályozott, energiavisszanyer fékezésr l. A rakománytól és a környezett l függ en 3 menetprogram közül választhat: a nagyteljesítmény t l az energiatakarékosig. Vezérl rúd A haladási és emelési funkciók fogásváltás nélkül finoman kezelhet k. A kormányzás vezérl rúddal történik. A hajtás +/- 90 -ban elfordítható. 15

19 Kormánym A kormányzás ergonómikus vezérl rúddal történik. A hajtás +/- 90 -ban elfordítható. Elektromos kormányzás Az elektromos kormányberendezés önfelügyelettel rendelkez rendszer. A kormányvezérlés ennek során folyamatosan ellen rzi a teljes kormányrendszert. Ha a menetvezérl hibát érzékel, akkor megszakítja a haladás-üzemódot, generátorosan megállásig fékez, majd behúzza a mágnesféket. Elektromos rendszer 24 voltos rendszer. Alapfelszereltségként elektronikus menet-, emelés- és kormányvezérlés. Kezel - és kijelz elemek Az ergonomikus kezel elemek fáradságmentes kezelést tesznek lehet vé a haladó mozgás finom adagolhatósága érdekében. Az akkumulátor lemerüléskijelz je kijelzi a mindenkori akkumulátorkapacitást. A CanDis opcionális kijelz n láthatók a vezet számára fontos információk és a menetprogram, az üzemórák, az akkumulátorkapacitás, az eseményüzenetek. 16

20 3 M szaki adatok Z M szaki adatok feltüntetése a VDI 2198 szerint. A m szaki módosítás és kiegészítés joga fenntartva. 3.1 Teljesítményadatok ERE 120 Q Névleges teherbírás 2000 kg c Tehersúlyponttávolság standard villahossz esetén 600 mm Menetsebesség, gyalogvezérlés üzemmód rakománnyal / rakomány nélkül 4,2 km/h Menetsebesség, együtthaladó üzemmód rakománnyal / rakomány nélkül 7,5 / 8,5 km/h Emelési id névleges teherrel / teher nélkül 2,3 / 1,8 s Süllyesztési id rakománnyal / rakomány nélkül 2,4 / 2,4 s Max. kapaszkodó képesség (5 min) rakománnyal / rakomány nélkül 8,0 / 16,0 % 17

21 3.2 Méretek h14 Vezérl rúd magassága menethelyzetben ERE / 1450 mm h13 A villafogak leengedett magassága 85 mm h3 Névleges emelés 122 mm b1 Járm szélessége 700 mm b5 Villák küls távolsága 510/540/670 mm e Villaszélesség 172 mm a Biztonsági távolság 200 mm Önsúly: Lásd a targonca típustábláját 18

22 3.2.1 Méretrajz: targonca lehajtható vezet állással Q c h 14 h 3 s h m 2 13 y l 2 l 1 l 461 b 12 b 5b b b 1 e x a/ 2 l 6 a/ 2 A st W a 19

23 Munkafolyosó szélessége ERE 120 Hosszúság, beleértve a villa hátoldalát I 2 = 754 mm (gyalogvezérlés üzemmód) (minden adat mm-ben) l l 1 3) y 1)3) x 1) l 6 b 12 W a 1)2)3) A st 2)3) * * * * ** ** ** ** l 1 = l 2 + l * y = l mm mm ** y = l mm mm A st = W a + l 6 - x + a (hosszanti raklap) 1) teherrész felemelve; ha teherrész leengedve: +55 mm 2) együtthaladó üzemmód: 462 mm 3) akk. XL verzió; ha akk. - hosszanti verzió (l2 = 682 mm): -72 mm 20

24 3.2.2 A targonca méretrajza rögzített vezet állással 21

25 3.3 Tömeg 3.4 Kerékabroncs ERE 120 Önsúly akkumulátor nélkül (hossz/xl) 249/264 kg Tengelyterhelés rakománnyal elöl/hátul + akkumulátor 958/1711 kg Tengelyterhelés terhelés nélkül elöl/hátul + akkumulátor 524/145 kg Akkumulátor súlya 370 kg ERE 120 Kerékméret hajtásnál 230 x 65 Kerékméret teherrész 85 x 100 Támasztókerék (kett s görg ) 125 x 54 Kerekek, száma elöl / hátul (x = meghajtva) 1x + 2 / 2 22

26 3.5 EN szabványok Z Z Z Tartós zajszint ERE 120: 66 db(a) az EN szabvány szerint, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A folyamatos zajszint szabvány szerinti átlagérték, amely figyelembe veszi a zajszintet menet közben, emelésnél és üresjáratban. A zajszintet a kezel fülénél kell mérni. Vibráció ERE 120: 0,67 m/s² az EN 13059szabvány szerint A kezelési pozícióban a testre ható rezgésgyorsulás a szabvány szerint a lineárisan összegzett, súlyozott gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás állandó sebesség mellett, küszöbön történ áthaladáskor kerül meghatározásra. A járm számára egy alkalommal kerülnek kiszámításra ezek a mérési adatok, amelyeket nem szabad összekeverni a 2002/44/EK/Vibrációk cím üzemeltetési irányelv szerinti, munkavállalókat érint vibrációkkal. A gyártó a munkavállalókat érint rezgések méréséhez különleges szolgáltatást kínál, (lásd "A munkavállalókat ér vibrációk mérése" oldalon 108). Elektromágneses összeférhet ség (EMC) A gyártó igazolja az elektromágneses zavarkibocsátás és zavarstabilitás határértékeinek betartását, valamint a statikus villamossággal kapcsolatos kisülésnek azen szabvány és az abban megnevezett normatív hivatkozások szerinti vizsgálatát. Az elektromos vagy elektronikus alkotóelemekben, és ezek elhelyezésében történ bárminem változtatáshoz a gyártó írásbeli engedélye szükséges. 3.6 Alkalmazási feltételek Környezeti h mérséklet 5 C és 40 Cközötti üzemeltetés esetén Z Széls séges h mérséklet- vagy páratartalomváltozás melletti folyamatos használat esetén a targoncákhoz speciális felszereltség és engedély szükséges. 3.7 Villamos követelmények A gyártó igazolja az elektromos felszereltség méretezésére és gyártására vonatkozó követelmények betartását a targonca EN 1175 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények szerinti, rendeltetésszer használata esetén. 23

27 3.8 Jelölési helyek és típustáblák Sz. Megnevezés 15 Típustábla 16 Sorozatszám 17 Kötési pont darus rakodáshoz 18 Terhelhet ség Qmax 19 Típustábla, akkumulátor 20 Vizsgamatrica 21 Járm megjelölése 24

28 3.8.1 Típustábla Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 22 Típus 28 Gyártási év 23 Sorozatszám 29 Tehersúlypont távolsága mm-ben 24 Névleges teherbírás kg-ban 30 Hajtásteljesítmény 25 Akkumulátorfeszültség V-ban 31 Min./max. akkumulátorsúly kgban 26 Önsúly akkumulátor nélkül kg-ban 32 Gyártó 27 Opció 33 Gyártó logója A targoncára vonatkozó kérdés, ill. pótalkatrész rendelése esetén meg kell adni a sorozatszámot (23) A targonca terhelésdiagramja Qmax XXX kg 34 A terhelési diagram (34) a Q maximális teherbírást adja meg (kg-ban) a teherfelvev szerkezet egyenletes terhelése esetén. 25

29 26

30 C Szállítás és els üzembe helyezés 1 Darus berakodás FIGYELMEZTETÉS! A daruval történ berakodás szakszer tlen elvégzése balesetet okozhat Nem megfelel emel szerszámok alkalmazása és azok szakszer tlen használata esetén a targonca lezuhanhat a daruval történ berakodás közben. A targoncát emelés közben ne lökje meg, ill. ügyeljen arra, hogy csak ellen rzött mozgást végezzen! Amennyiben szükséges, vezet kötelek segítségével tartsa meg a targoncát. A targonca rakodását kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére betanított személyek végezhetik. A daruval történ berakodás során viseljen biztonsági véd cip t. Ne tartózkodjon a felemelt teher alatt. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne tartózkodjon a veszélyes területen. Csak megfelel teherbírású emel szerkezetet szabad használni (a targonca súlyát lásd a típustáblán). A daru láncát csak az el írt emelési pontokon szabad rögzíteni oly módon, hogy biztosítsa elcsúszás ellen. A kötöz eszközöket csak az el írt terhelési irányban szabad alkalmazni. A darulánc kötöz eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érintkezzenek semmilyen rászerelt alkatrésszel. A targonca daruval történ rakodása El feltételek Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52) Szükséges szerszám és anyag Emel szerkezet Darulánc Eljárásmód Csatlakoztassa a daru láncát a kötési pontokon (17). A targonca most már készen áll a daruval történ berakodásra. 27

31 2 A szállításbiztosító eltávolítása Z A szállítmányrögzít elem révén a targonca akkumulátortestelés nélkül le van fékezve. Az elüls fedél területén található a szállításbiztosító tájékoztató táblája (), ezt az akkumulátor beszerelése után el kell távolítani. A szállítmányrögzít elemet el kell távolítani El feltételek Hajtsa le a lehajtható vezet állást. Vegye le az elüls burkolatot, (lásd "Az elüls burkolat levétele" oldalon 102). Eljárásmód A kábelkötöz hevedert (35) el kell távolítani. Az anyát (36) meg kell oldani, és a szállítmányrögzít elemet el kell távolítani. A szállítmányrögzít elem el van távolítva, és a targonca az el írásoknak megfelel en üzembe helyezhet, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 50). Z Kés bbi, akkumulátor nélkül történ szállítások számára a targoncán található szállítmányrögzít elemet meg kell tartani

32 3 Szállítás FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszer elmozdulás szállítás közben A targonca szállítás közbeni szakszer tlen rögzítése súlyos balesetet idézhet el. A berakodást csak külön erre a feladatra kiképzett szakemberekkel szabad elvégezni a VDI 2700 és a VDI 2703 irányelv ajánlásai szerint. A rakomány biztosítását szolgáló intézkedések pontos meghatározását és végrehajtását minden egyes esetben el kell írni. Teherautóval vagy pótkocsival történ szállítás esetén a járm vet szakszer en rögzíteni kell. A teherautónak, ill. a pótkocsinak rendelkeznie kell rögzít gy r kkel. A targoncát ékekkel biztosítani kell a véletlenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú feszít - vagy rögzít hevedereket használjon. A targonca rögzítése szállításhoz Szükséges szerszám és anyag Feszít hevederek/hevederek Eljárásmód Vezesse a targoncát a szállítójárm re. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52). Csatlakoztassa a hevedereket (37) a targoncához, és feszítse meg megfelel en. A targonca most már készen áll a szállításra

33 4 Els üzembe helyezés VIGYÁZAT! A járm vet csak akkumulátorárammal szabad hajtani! Az egyenirányított váltóáram kárt okoz az elektronikus alkatrészekben. Az akkumulátor kábelcsatlakozásainak (úszókábel) rövidebbnek kell lenniük 6 m-nél, és legalább 50 mm²-es vezetékkeresztmetszettel kell rendelkezniük. Eljárásmód Ellen rizze a felszerelés teljességét Szükség esetén szerelje be az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor ki- és beszerelése" oldalon 39) Töltse fel az akkumulátort,(lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 37) A targoncát most üzembe helyezheti, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 50). MEGJEGYZÉS H t házi használatra felszerelt targoncák A h t házi használatra készült targoncák h t házi használatra alkalmas hidraulikaolajjal vannak feltöltve, és az emel állványra szerelt véd ablak helyett véd ráccsal rendelkeznek. A h t házi használatra alkalmas hidraulikaolajjal feltöltött targonca h t házon kívüli üzemeltetése megnövelheti a süllyesztés sebességét. 30

34 D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere 1 A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Karbantartó személyzet Az akkumulátor feltöltését, karbantartását és cseréjét csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti el. A fenti m veletek elvégzése során a jelen használati útmutató, valamint az elem gyártója és az elem tölt állomás el írásait egyaránt be kell tartani. T zvédelmi követelmények Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A töltési helynek megfelel en szell ztetettnek kell lennie. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Az akkumulátor karbantartása Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor cellafedeleit. Gondoskodjon arról, hogy a sarkok és a kábelsaruk tiszták legyenek, vékonyan kenje be azokat póluszsírral, és er sen húzza meg a csavarokat. VIGYÁZAT! Az akkumulátorház fedelének lezárása el tt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábel ne sérülhessen meg. A kábelek sérülése rövidzárlatot okozhat. Az akkumulátor ártalmatlanítása Az elhasználódott akkumulátorokat csak az országos környezetvédelmi rendelkezések, vagy a hulladékkezelésr l szóló törvények figyelembe vételével és betartásával szabad ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás során feltétlenül figyelembe kell venni a gyártó által megadott adatokat. 31

35 FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor kezelése során el forduló baleset- és sérülésveszély Az akkumulátorok oldott savat tartalmaznak, amely mérgez és maró anyag. Feltétlenül kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátorsavval. Az elhasználódott akkumulátorsavat az el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa. Az akkumulátoron végzett munkák során feltétlenül viseljen véd ruházatot és véd szemüveget. Ne engedje, hogy az akkumulátorsav b rre, ruházatra vagy a szembe kerüljön, szükség esetén pedig öblítse ki az akkumulátorsavat b séges mennyiség tiszta vízzel. Személyi sérülés esetén (pl. ha az akkumulátorsav szembe kerül, vagy b rrel érintkezik) azonnal forduljon orvoshoz. A kiömlött akkumulátorsavat b vízzel azonnal semlegesíteni kell. Csak zárt akkumulátortekn vel ellátott telepet szabad használni. Tartsa be a törvényi el írásokat. FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelel akkumulátorok használata balesetet okozhat Az akkumulátor tömege és méretei jelent sen befolyásolják a targonca stabilitását és teherbírását. Az akkumulátorkialakítás módosítása csak a gyártó hozzájárulásával megengedett, mivel kisebb akkumulátorok beszerelése esetén kiegyenlít súlyok szükségesek. Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyelni kell arra, hogy az akkumulátor az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel. Miel tt az akkumulátoron bármilyen munkát végezne, a targoncát biztonságosan le kell parkolnia ((lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52)). 2 Akkumulátortípusok A kivitelt l függ en a targoncák különböz akkumulátortípusokkal vannak felszerelve. A következ táblázat az alapkiépítés szerinti akkumulátorkapacitás értékeinek kombinációját mutatja: Akkumulátortípus 24 V-os akkumulátor (teljesítménynövelt) 24 V-os akkumulátor (teljesítménynövelt) 24 V-os akkumulátor (kis karbantartásigény ) 24 V-os akkumulátor (nem igényel karbantartást) Akkumulátortér Tömeg kb. 227 mm 2 EPzS 230 Ah 230 kg 2 EPzS 250 Ah 220 kg Akkumulátortér kb. 299 mm Tömeg 2 EPzS 345 Ah 312 kg 2 EPzS 375 Ah 290 kg 2 PzW 220 Ah 220 kg 3 PzW 330 Ah 290 kg 2 PzW 200 Ah 220 kg 3 PzW 300 Ah 302 kg 32

36 Az akkumulátor súlya az akkumulátor típustábláján található. A szigeteletlen pólusú akkumulátorok pólusait csúszásgátló szigetel anyaggal kell lefedni. 33

37 3 Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele VIGYÁZAT! Becsíp désveszély A fedél/burkolat behelyezésekor gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a fedél/burkolat és a targonca között. FIGYELMEZTETÉS! A rögzítetlen targonca balesetveszélyes A targonca emelked n, vagy felemelt teherfelvev szerkezettel történ leparkolása veszélyes, és alapvet en nem megengedett. A targoncát csak sík területen parkolja le. Különleges esetben biztosítsa a targoncát pl. ékekkel. Az emel állványt és az emel villát mindig teljesen engedje le. A parkolás helyét úgy válassza meg, hogy a leeresztett villák senkinek ne okozzanak sérülést. El feltételek A járm vet vízszintes területen parkolja le. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 52). Eljárásmód A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolót (7) húzza ki. Az akkumulátorház fedelét (38) a mélyedésnél (39) megfogva fel kell hajtani, és ki kell hajtani. Az akkumulátordugasz (40) és az akkumulátorrögzítés (42) most már hozzáférhet

38 4 Az akkumulátor feltöltése FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miatt Az akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt) bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani. Az akkumulátortölt állomás tölt kábelének az akkumulátordugaszhoz történ csatlakoztatása, ill. az onnan történ leválasztása csak kikapcsolt állapotú járm és tölt állomás mellett történhet. A tölt készülék feszültségének és töltési kapacitásának az akkumulátor paramétereihez kell igazodnia. A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos csatlakozó épségét. Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l. A töltési folyamat során a megfelel szell zés érdekében tartsa nyitva az akkumulátorház fedelét, az akkumulátorcellák felületét pedig tegye szabaddá. Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méret körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra. Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül be kell tartani. Az akkumulátor feltöltése El feltételek Tegye hozzáférhet vé az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele" oldalon 36). Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt (40) a járm dugaszról. Kösse össze az akkumulátordugaszt (40) a fixen felszerelt tölt készülék tölt kábelével (41). Indítsa el a töltési folyamatot a tölt készülék üzemeltetési útmutatójának megfelel en. Ekkor folyamatban van az akkumulátor töltése

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Üzemeltetési útmutató 12.05 - 50468497 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Üzemeltetési útmutató 50468497 07.12 U ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője

Részletesebben

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09 EJC M10 05.09 - Használati utasítás U 51145333 05.09 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Üzemeltetési útmutató 06.08 - 51069904 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Üzemeltetési útmutató 51069904 07.12 U ETV C16 ETV C20 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus

Részletesebben

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Üzemeltetési utasítás U 50469518 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08 ESE 220 01.05- Használati utasítás U 50453567 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08 EME 112 05.00- Használati utasítás U 77800708 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U. Kezelési és Karbantartási Útmutató

JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U. Kezelési és Karbantartási Útmutató JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U Kezelési és Karbantartási Útmutató Elektromágneses interferencia (EMC) A traktor kielégíti az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó, szigorú európai előírásokat. Ugyanakkor

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék

Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék Derby 1.433 / Acces 2.433 / Clou 9.500 elektromos meghajtású kerekesszék Használati útmutató Meyra-Ortopedia Kft. 1121 Budapest, Szanatórium u. 19. 1528 Budapest, Pf. 3. Szerviz: 1044 Budapest, Megyeri

Részletesebben

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Használati utasítás U 50045371 12.03 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv

PrintJet ADVANCED. Felhasználói kézikönyv PrintJet ADVANCED Felhasználói kézikönyv Előszó Előszó Verziótörténet Verzió Dátum Változás 1.0 01/13 Első kiadás 1.1 03/13 Első javított kiadás Kapcsolat Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030

Részletesebben

567000-62 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N

567000-62 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N 567000-62 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW743N 10 11 14 13 39 12 3 8 7 6 5 4 2 1 9 A1 14 15 16 22 20 A2 2 17 18 19 21 25 26 24 27 23 22 A3 30 31 33 32 35 28 29 34 A4 A5 3 36 37

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Figyelmeztetés! Biztonsági tudnivaló: Ha figyelmen kívül hagyjuk, személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

Figyelmeztetés! Biztonsági tudnivaló: Ha figyelmen kívül hagyjuk, személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek. Sebesség szabályozó MAGIC SPEED MS-50 Megrend. szám: 85 13 29 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...... 1 2. Tanácsok a beépítési útmutató használatához... 1 3. Általános biztonsági és beépítési

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Használati utasítás U 50045357 12.03 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben