2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y"

Átírás

1 terhelő A/ Működési célú I. Polgármesteri Hivatal./ Képviselő-testület kiadásai / Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. /b (Napsugár) Pesti út 68. (Piroska) Óvónő u.. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Gyurkovics) Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény / Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Diáksport feladatok Hitelkamat Kötvény kamatköltsége Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni oknak minősülő után fizetendő adók és ok ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozásegészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése /0

2 terhelő terhelő Megnevezés Dologi kiadás Felújítás Tartalékok Összesen Dologi kiadás Felújítás Tartalékok Összesen Dologi kiadás Felújítás Tartalékok Összesen terhelő - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíja Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja évi választás lebonyolítása évi választás lebonyolítása központi keret évi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítása központi keret évi önkormányzati választás lebonyolítása saját keret évi kisebbségi választás lebonyolítása központi keret /0

3 terhelő - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség - Eöri Krisztina perköltség Deák István perköltség Tervtanács költségei és építészeti kiállítás Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása Egészséges Rákosmentéért díj Kép u.. bírság - Bírósági határozatok alapján kifizetett összegek évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Észak-magyarországi árvíz sújtotta települések támogatása Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés - Baleseti járadék évi választókerületi céltartalék működési felhasználás évi választókerületi céltartalék működési felhasználás évi szociális célú tartalék működési felhasználás Általános célú tartalék működési felhasználás polgármesteri hatáskörben évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben Válságkezelés céltartalékából működési felhasználás Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési kiadás Kolontári ipari katasztrófa által sújtott települések támogatása Szabályozási tervekből működési kiadás Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (009-00) - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Művészek Alkotó Társasága támogatás Európai Autómentes Nap - Intézményi pályázatok szakértői díja (EU TÁMOP) "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 00 - Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus továbbképzés központi támogatás OKM keret Közoktatási törvény szerinti 0 órás továbbképzés támogatás - Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap Szivárvány Magántanoda támogatása - Pál Apostol Iskola támogatása - Református Óvoda támogatása - Drogprevenciós ismeretterjesztés Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Pedagógus továbbképzés áthúzódó kiadásai Pedagógus továbbképzés pályázati kiadásai Audiovizuális emlékgyűjtés Iskolai tehetséggondozás (pályázat) - Oktatási céltartalékból működési kiadás Teljesítménymotivációs pályázat - Iskolai gyümölcs program 009/00. tanévben Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése /0

4 terhelő Kerületi utak síkosság-mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai /0

5 terhelő - Intézményi épületek tervszerű karbantartása - Kerületi útépítések eljárási költsége - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása - P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése - Energetikai feladatok bonyolítási költsége -"Szemünk fénye" program díja - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának költsége Szakrendelő átvételének hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal helységek átalakítása -Azonnali karbantartás Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése működési költség -Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítésből működési költség - Közkifolyók éves vízdíja - Lakossági kerti hulladék elszállítása - Kisállat hullák elszállítása közterületekről - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat költségei - Mezőőri Szolgálat költségei - Park- és játszótér felújítás működési költség Újlak u. és Diadal u. Ált. Iskola felújítás működési költség - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szárnyvonal kiépítés terve működési kiadás Ingatlan kisajátítás (Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás) Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra - Ingatlanokkal kapcsolatos - Szociális továbbképzés és szakvizsga A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Közcélú foglalkoztatás kiadásai Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 0 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Nyári szociális gyermekétkeztetés Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítési keretből működési kiadás Csillagszem Óvoda akadálymentesítése keretből működési kiadás Lázár Deák u. Óvoda és Bölcsőde átalakítás keretből működési kiadás Összefogás Óvoda Lázár D. u. eszközbeszerzés keretből működési kiadás - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás Ajánlati biztosíték garanciális munkák visszafizetése Segélyek Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítés felh. keretből működési kiadás Közoktatási intézmények részére szakmai és inf. fejlesztés működési kiadás Csibe Bölcsőde akadálymenresítése felh. keretből működési kiadás - Káptalanfüredi tábor résztvevői idénybérlet vásárlása /0

6 terhelő Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Pénzbeli támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Összesen Pályázatok Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Összesen Alapítványi támogatások Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Béthel Alapítvány - Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány Kaszap Alapítvány Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templom Alapítvány 00 - Rés Alapítvány 00 - Reménytadó Alapítvány 00 - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 00 - XVII. ker. Sportmozgalomért Alapítvány Szív Hangja Alapítvány 00 - Balassi '9 Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Napsziget a Művészetekért Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány Liget 7 Alapítvány Aktivitás Alapítvány Virágoskert 7 Alapítvány Melczer János Alapítvány számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány - Gondoskodó Alapítvány Támaszpont Alapítvány Rákoscsabai Gyermek Alapítvány Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány Rákoshegyért Alapítvány - Mindenki Közlekedik Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány - Összefogás Művészetért Alapítvány - Művészetért Alapítvány Medicopter Alapítvány 00 - Aprófalva Óvoda Alapítvány támogatás Rojik Sportegyesület támogatása /0

7 terhelő - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Delta Polgárőrség támogatása I./ Működtetés összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás:./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház./ Rákoskerti Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési : III./ Működtetés összesen: IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai / Német Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Működtetés összesen: A/ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) B/ célú a/ Felújítás - Park- és játszótér felújítás Csárdás játszótér felújítás Óvodai játszóeszközök szabványosítása, felújítása Csibe Bölcsőde infrastrukturális felújítása Járdaépítés és felújítás Rákoscsaba utca. szám alatti óvoda felújítás 0 - Nefelejcs Bölcsőde felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés felújítási költsége Polgármesteri Hivatal parkolójának felújítási költsége Pesti 7-9 társasház felújítása - Baross utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Újlak u. és Diadal u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész Újlak u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész Diadal u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás évi választókerületi céltartalék felújítási felhasználása évi választókerületi céltartalék felújítási felhasználása - Utak, járdák, közterületek fenntartási keretből felújítás Polgármesteri Hivatal felújítás összesen a/ Felújítás összesen: b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - P+R parkolók építése (pályázat) Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség működési támogatása / Csekovszky Árpád Művelődési Ház Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 009. ütem /0

8 terhelő - Földutak szilárd burkolattal való ellátás KMOP.. - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 009. évi üteme - Belterületi utak fejlesztése 00. (pályázat által nem támogatott) - Belterületi utak fejlesztése 00. (KMOP pályázat) Pesti úton, a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető rendszer kiépítése Pesti úton 0. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése Pesti úti csapadékvíz-elvezető rendszer Rákos-patakba történő bevezetése Pesti út 0+07,8 szerelvény Pesti út 0+07,8 szelvény és Pesti út 0. akna közti csapadékvíz csatorna Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése - Útépítések tervezése - Pesti úti csapadékcsatorna építés - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás - Közvilágítás kiépítése - Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás - BKV buszok új megállóinak költsége - Forgalomtechnikai tervek készítése XVII. kerület út és csapadékvíz elvezetésének kiviteli és engedélyezési tervei - Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Szabályozási tervek Összekötő út és Ferihegyi út KSZT szerinti kisajátítása Lőrinci út melletti területek szabályozási költségei - Emlék utca víznyomócső kiépítése Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák költségei - Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítés (KMOP pályázat) - Csillagszem Óvoda akadálymentesítés (KMOP pályázat) - Csibe Bölcsőde akadálymentesítés (KMOP pályázat) Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése (KMOP pályázat) Városközpont Rehabilitáció (pályázat) Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén önrész - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés Strázsahegyen építendő óvoda tervezési költsége Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Lázár deák u. Óvoda és Bölcsőde épület átalakítása Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás 0 - Helikopter lakóparkban óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban óvoda eszközbeszerzés önrész - Helikopter lakóparkban óvoda létesítéshez ingatlan vásárlás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai - PH szervezet fejlesztés (AROP pályázat) - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás - Kisajátítási költségek u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége - Bojt u. 7. (8046) ingatlan kisajátítási költsége Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége Volán u. szabályozás miatt (855 hrsz.) ingatlan megváltás - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. -Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyez- tetési tervdokumentáció A Rózsaszál és Tiszaőrs (694 hrsz.) u.sarok templom építés miatti szabályozási terv es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve A 846/. hrsz ingatlan megvásárlása A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása /0

9 terhelő Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás - Összefogás Óvoda eszközbeszerzés - Lázár deák u. Bölcsőde eszközbeszerzés Nefelejcs Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés - Balassi Gimnázium eszközbeszerzés Audiovizuális emlékgyűjtés működési kiadásaiból eszközbeszerzés Kőrösi Gimnázium eszközbeszerzés Czimra Gyula Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Újlak iskola eszközbeszerzés Speciális oktatási feladatok működési költségből eszközbeszerzés Naplás u. Gyurkovics eszközbeszerzés - Bartók Béla Zeneiskola eszközbeszerzés - Csillagszem Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Intézményi pályázatok szakértői díjból /EU TÁMOP/ tárgyi eszköz beszerzés Pedagógus továbbképzés pályázati támogatás eszközbeszerzése - Tervszerű karbantartás működési kiadásaiból eszközbeszerzés évi általános célú tartalék bizottsági keret felh. kiadás évi választókerületi céltartalék felh. kiadás Környezetvédelmi feladatok támogatásából eszközbeszerzés Rákoscsaba u.. Mézeskalács tagóvoda eszközbeszerzés Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése b./ Beruházások összesen c/ célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása: ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás visszatérítendő támogatás 0 - Újlak u. 7. társasház támogatás - Munkáltatói kölcsön folyósítása - Lakások elidegenítésével kapcsolatos - Pesti út -8. társasház támogatás c/ célú támogatások, pénzeszköz ok összesen B/ célú összesen C/ visszatérítendő támogatások - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány visszatérítendő támogatása C/ visszatérítendő támogatások törlesztése D/ Tartalékok évi választókerületi céltartalék felh. kiadás Általános célú gazdálkodási tartalék 0 Általános célú gazdálkodási tartalék Bizottsági hatáskör áthúzódó Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka 0 Választókerületek céltartaléka 00. októbertől Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Ingatlanvásárlás céltartaléka Intézmények pályázati önrész céltartaléka Alapítványok támogatása céltartalék Szociális város-rehabilitációs pályázat önrész céltartalék Vállalkozások segítésére céltartalék Válságkezelés céltartaléka 0 9/0

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás . évi költségvetés Kiadás 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 4 44 45 46 47 Adat E Ft-ban 4 A/ Működési célú 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8./ Képviselő-testület ai 69 98 8 9 8 88 9./ Polgármesteri Hivatal igazgatási

Részletesebben

Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület

Részletesebben

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 I. Polgármesteri Hivatal A./

Részletesebben

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft 005.évi módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa megnevezése, tárgya t kötő felek neve értéke Egyedi megrendelésekben meghatározott tonerek Szállítási keretszerződés 163 szállítása Kékiron Kereskedelmi Egyéni Cég 2009-12-31 2009-01-30 Önkormányzati beruházási

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009.

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben