Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás"

Átírás

1 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban 4 A/ Működési célú 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8./ Képviselő-testület ai / Polgármesteri Hivatal igazgatási ai / Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI. u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. /b (Napsugár) Pesti út 68. (Piroska) Óvonő u.. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 8. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnázium - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Kiadás. Módosított előirányzat Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Gyurkovics) Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnázium összesen 5./ Bartók Béla Alapfú Művészettatási Intézmény /6

2 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... 6./ Gyermekjóléti Szolgálat / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű - Polgárvédelmi Parancsnság Állategészségügyi feladat Sportfeladat Diáksport feladat Hitelkamat Kötvény kamatköltsége Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni nak minösülő után fizetendő adók és ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi ai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági 69 vizsgálat - Budapesti Kerületek Országos 7 Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Közép-Magyarországi Regionális 7 Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" 7 Szövetsége tagdíja évi választás lebonyolítása évi választás lebonyolítása 74 központi keret -. évi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítása központi keret -. évi önkormányzati választás lebonyolítása saját keret évi kisebbségi választás lebonyolítása központi keret Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség Eöri Krisztina perköltség - Deák István perköltség 9 9 /6

3 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Tervtanács költségei és építészeti 8 kiállítás Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei 84 - Városrészi díjak adományozása Egészséges Rákosmentéért díj Kép u.. bírság Bírósági határozat alapján 87 kifizetett összegek évi normatív elszámolás 88 visszafizetési kötelezettsége évi normatív elszámolás 89 visszafizetési kötelezettsége Lakossági közműfejlesztési 9 hozzájárulás 4 4 Észak-magyarországi árvíz sújtotta 9 települések támogatása Polgármesteri Hivatal 9 szervezetfejlesztés Polgármesteri Hivatal 9 számítástechnikai eszközbeszerzés Baleseti járadék 9. évi választókerületi céltartalék 95 működési felhasználás évi választókerületi céltartalék 96 működési felhasználás évi szociális célú tartalék 97 működési felhasználás Általános célú tartalék működési felhasználás polgármesteri hatáskörben. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben 9. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben Válságkezelés céltartalékából működési felhasználás Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési Kolontári ipari katasztrófa által sújtott települések támogatása Szabályozási tervekből működési Közművelődési feladat Hírhozó újság megjelentetésének 7 költsége - Testvérvárosi kapcsolat a /6

4 . évi költségvetés Kiadás 9 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Társadalmi események ünneplése Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás(9-) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Művészek Alkotó Társasága támogatás - Rákosmenti Zenebarát Városi Fúvószenekarának támogatása 4 Európai Autómentes Nap Intézményi pályázat (TÁMOP) "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 7 Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a 8 sportban" díj adományozása Diákönkormányzat támogatása Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus továbbképzés - Pedagógus továbbképzés Kp. támogatás - Köztatási törvény szerinti 4 órás továbbképzés támogatás - Minőségi munkavégzésért járó 5 keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának 7 önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és 8 Sportnap - Sajátos nevelési igényű 5 5 gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése - Szivárvány Magántanoda támogatása Pál Apostol iskola támogatása - Református Óvoda támogatása Drogprevenciós ismeretterjesztés Hátrányos helyzetű tanulók 4 ösztöndíj támogatása Pedagógus továbbképzés áthúzódó 5 ai Pedagógus továbbképzés pályázati 6 ai 7 Audiovizuális emlékgyűjtés 8 Iskolai tehetséggondozás (pályázat) /6

5 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Oktatási céltartalékból működési Teljesítmény motívációs pályázat Iskolai gyümölcs program 4 9/ tanévben Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek 4 felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási ai - Intézményi épületek tervszerű 45 karbantartása Kerületi útépítések eljárási 46 költsége Utcanévtáblák kihelyezése, 47 hiányzók pótlása P+R parkolók térfigyelő 48 rendszerek üzemeltetése - Energetikai feladat bonyolítási 49 költsége 5 -"Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és 5 érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának 5 költsége Szakrendelő átvételének 54 hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal helységek 55 átalakítása Azonnali karbantartás 5 5 Intézmények gépészeti 57 rendszerének energetikai vizsgálata Balesetveszélyes játszóeszközök 58 javítása 4 4 Mákvirág óvoda komplex akadálymentesítés működési Napraforgó bölcsőde komplex akadálymentesítés működési Csillagszem óvoda komplex akadálymentesítés működési Csibe bölcsöde komplex akadálymentesítés működési /6

6 . évi költségvetés Kiadás 6 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Összefogás óvoda eszközbeszerzés működési 8 8 Összefogás óvoda és Lázár deák bölcsöde átalakítás működési 64 Lázár deák u. bölcsöde játzsókert 65 kialakítás - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás - Útépítések, felújítás műszaki 67 ellenőrzése működési költség - Intézmények felújításához és 68 építéséhez tervkészítés Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék 7 elszállítása - Kisállathullák elszállítása 7 közterületekről - Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás ai - Ebek által ozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 7 kihelyezése és az ürítésének díja Parkgondni Szolgálat költségei - Mezőőri Szolgálat költségei Park- és játszótér felújítás 76 működési költség - Ujlak u. és Diadal utcai Ált. Iskola 77 felújítás működési költség - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve működési - Köztatási intézmények részére 79 szakmai és informatikai fejlesztés Ingatlan kisajátítás (Kísérő- 8 Pásztorfalva út kártalanítás) - Állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 84 - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú 4 4 helyiségek, önkormányzati tulajdonú 85 ingatlan fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása 86 távfűtési szolgáltatásra Ingatlankal kapcsolatos /6

7 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Szociális továbbképzés és 89 szakvizsga A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 9 - Közcélú foglalkoztatás ai Bursa Hungarica felsőtatási 9 önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, 9 segélyezés Hajléktalan nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 96 - Nyári szociális gyermekétkeztetés Káptalanfüredi tábor résztvevői 97 idénybérlet vásárlása Segélyek Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Pénzbeli támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési 7 támogatása Pénzbeli támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Pályázat Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása 5 5 Speciális tatási feladat támogatása 7/

8 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Épített és természeti értékek 6 védelme támogatása 4 4 Környezetvédelmi feladat 7 támogatása Kisebbségi önkormányzat 8 támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 9 támogatása Egyházak támogatása Alapítványi támogatás - Csekovszky Árpád Művészeti 4 Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány 6 támogatása - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 7 Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház 8 Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért 9 Közalapítvány támogatása Béthel Alapítvány Mallon-Esély Műhelyek 4 Alapítvány 4 - Kaszap Alapítvány Teskánd Község Magyar 4 Nagyasszonya Templom Alapítvány 44 - Rés Alapítvány 45 - Reménytadó Alapítvány - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 46 - XVII. ker. Sportmozgalomért 47 Alapítvány Szív Hangja Alapítvány - Balassi '9 Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány Napsziget a Művészetekért 5 Alapítvány Rákosmenti 56-os Alapítvány Liget 7 Alapítvány 54 Aktivitás Alapítvány 55 Virágoskert 7 Alapítvány 56 Melczer János Alapítvány számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Gondoskodó Alapítvány 4 4 Támaszpont Alapítvány 6 6 Rákoscsabai Gyermek Alapítvány 6 6 8/6

9 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon 6 Alapítvány 7 7 Rákosligeti Hunyadi János 6 Cserkészcsapat Alapítvány Rákoshegyért Alapítvány 64 Mindenki Közlekedik Alapítvány 8 8 Laborcz Ferenc Szobrászműhely 65 Alapítvány 66 Összefogás Művészetért Alapítvány 67 Művészetért Alapítvány 68 Medicopter Alapítvány Aprófalva óvoda Alapítvány 69 támogatás Rojik Sportegyesület támogatása - BRFK XVII.kerületi 5 5 Rendőrkapítányság működési 7 támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnság XVII. kerületi Tűzőrségség 74 működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása 78 I./ Működtetés összesen 79 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 8 Működtetési :./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház 8 8./ Rákoskerti Művelôdési Ház./ Csekovszky Árpád Művelődési 84 Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai 85 Közösségi Ház 86 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési összesen: III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési : III./ Működtetés összesen: 9 IV. Kisebbségi önkormányzat ai 94 A/ Működtetési :./ Német Kisebbségi Önkormányzat /6

10 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat..../ Szlovák Kisebbségi 96 Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi 98 Önkormányzat / Cigány Kisebbségi 99 Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Működtetés összesen: A/ Működtetési összesen: 6 (I.+II.+III.+IV.) B/ célú 9 a/ - Park- és játszótér felújítás Csárdás játszótér felújítás Óvodai játszóeszközök szabványosítása, felújítása Csibe bölcsőde infrastrukturális felújítása Járdaépítés és felújítás Szilárdburkulatu utak 5 burkolatfelújítása II. ütem - Szilárdburkulatu utak 6 burkolatfelújítása 9. ütem Rákoscsaba utca. sz alatti óvoda 7 felújítás 8 Nefelejcs bölcsőde felújítás Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés felújítási költsége - Polgármesteri Hivatal parkolójának felújítási költsége Pesti 7-9 társasház felújítása Baross utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Ujlak u. és Diadal utcai Ált. Iskola felújítás Diadal utcai Ált. Iskola felújítás Lázár deák u. bölcsöde játszókert 5 kialakítás 9. évi választókerületi céltartalék 6 felújítási felhasználása /6

11 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat.... évi választókerületi céltartalék 7 felújítási felhasználása Utak, járdák közterületek 9 fenntartási keretből felújítás 5 5 a/ összesen: b/ Beruházás, tárgyi eszközbeszerzések 4 - P+R parkolók építése (pályázat) Földutak szilárd burkolattal 5 történő ellátása 9. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal való 6 ellátás KMOP Belterületi utak fejlesztése. (pályázat által nem támogatott) 7 - Belterületi utak fejlesztése. 8 (KMOP pályázat) - Pesti úton, a Maroshéviz utca és Csabai út között, vízelvezető 9 rendszer kiépítése - Pesti úton. akna és Balassagyarmat utca között 4 vízelvezető rendszer kiépítése Pesti úti csapadékviz-elvezető rendszer Rákospatakba történő bevezetése Pesti út +7,8 szelvény 4 - Pesti út +7,8 szelvény és Pesti út. akna közti csapadékviz csatorna - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, 4 Csordakút u. járda építés - Útépítések, felújítás műszaki 44 ellenőrzése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési ai Útépítések tervezése - Pesti úti csapadékcsatorna építés - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás 49 - Közvilágítás kiépítése Rákos-patak menti kerékpárút 5 tervezés, kisajátítás - BKV busz új megállóinak 5 költsége - Forgalomtechnikai tervek 5 készítése /6

12 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - XVII. kerület út és csapadékvíz elvezetésének kiviteli és engedélyezési tervei - Út-, járdaépítéshez és egyéb 54 közmű építéshez tervkészítés Szabályozási tervek 4 4 Összekötő út és Ferihegyi út KSZT 56 szerinti kisajátítása Lőrinci út melletti területek 57 szabályozási költségei Emlék utca víznyomócső kiépítése - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. - Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület 59 szabályozási terv módosítás Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új 6 integrált KVSZ létrehozása - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt 6 terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt 6 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyez- tetési 64 tervdumentáció - A Rózsaszál és Tiszaőrs (694 hrsz.) u.sar templom építés miatti 65 szabályozási terv - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés 66 terve - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtásához tanulmány és 67 tervkészítés, önrész - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák 68 költségei Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Napraforgó bölcsöde akadálymentesítés (KMOP pályázat) Csillagszem óvoda akadálymentesítés (KMOP pályázat) /6

13 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Csibe bölcsöde akadálymentesítés (KMOP pályázat) 7 - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése (KMOP pályázat) - Városközpont Rehabilitáció 7 (pályázat) - Szociális célú városrehabilitáció 74 Rákosmentén önrész - Intézmények felújításához és 75 építéséhez tervkészítés - Strázsahegyen építendő Óvoda 76 tervezési költsége - Rákoshegyi Közösségi Ház 77 tervezési költsége - Lázár deák u.óvoda és bölcsöde 78 épület átalakitása Lázár deák u. bölcsöde játszókert 79 kialakítás - Helikopter lakóparkban óvoda 8 létrehozása - Helikopter lakóparkban óvoda 8 eszközbeszerzés önrész - Helikopter lakóparkban óvoda 8 létesítéshez ingatlan vásárlás 8 - Polgármesteri Hivatal 84 számítástechnikai - PH szervezet fejlesztés (AROP 85 pályázat) - Sportcsarn létesítéshez 86 ingatlanvásárlás Kisajátítási költségek u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége - Bojt u. 7. (846) ingatlan 89 kisajátítási költsége Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége - Volán u. szabályozás miatt (855 hrsz.) ingatlan megváltás - A 846/ hrsz. Ingatlan 9 megvásárlása - Köztatási intézmények részére 9 szakmai és informatikai y fejlesztés Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges 94 alépítmény kialakítása /6

14 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Podmaniczky - Vigyázó kastély 95 megvásárlás 96 Összefogás óvoda eszközbeszerzés Lázár deák u. bölcsöde 97 eszközbeszerzés Nefelejcs Bölcsöde infrastruktúrális 98 fejlesztése Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz 99 beszerzése, fejlesztési Balassi Bálint Gimnázium tárgyi 4 eszköz beszerzése Kőrösi Általános Iskolat tárgyi 4 eszköz beszerzés Czimra Gyula Általános Iskolat 4 tárgyi eszköz beszerzés Újlak u. Általános Iskola tárgyi 4 eszköz beszerése Audióvizuális emlékgyűjtés keretből 44 tárgyi eszköz beszerzés 45 Speciális tatási feladat Gyurkovics Tibor Általános Iskola 46 tárgyi eszköz beszerzése Bartók Béla Zeneiskola tárgyi 47 eszköz beszerzése Lázár deák Óvoda tárgyi eszköz 48 beszerzése Csillagszem Óvoda tárgyi eszköz 49 beszerzése Intézményi pályázatból tárgyi 4 eszköz beszerzés Pedagógus továbbképzés pályázati 4 támogatás eszközbeszerzése évi választókerületi céltartalék felhalmozási felhasználása. évi választókerületi céltartalék 4 felhalmozási felhasználása 9. éviáltalános célú tartalék felhalmozási felhasználása bizottsági 44 hatáskörben Környezetvédelmi feladat 45 támogatása 46 Tervszerű karbantartásból beruházás Rákoscsaba utca. sz alatti óvoda 47 - Mecseki Hargita szobrász 48 díszkútjának felállítása I. Polgármesteri Hivatal beruházás, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 4/6

15 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... II. Vigyázó Sándor Művelődési 4 Ház tárgyi eszköz beszerzése III. Egészségügyi Szolgálat tárgyi 4 eszköz beszerzése IV./6 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése IV./7 Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése 44 b./ Beruházás összesen c/ célú támogatás, pénzeszköz 46 - Helyi támogatás lakásépítés és- 47 vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás 48 céljára - Társasházak felújításának támogatása: ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás - vissza térítendő támogatás Újlak u. 7. társasház támogatás Pesti út -8. társasház 44 támogatás c/ célú támogatás, pénzeszköz összesen B/ célú 46 összesen C/ visszatérítendő támogatás - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Gózon Gyula Kamaraszinház Alapítvány visszatérítendő 44 támogatása C/ visszatérítendő támogatás 44 törlesztése D/ Általános célú gazdálkodási tartalék 444 Általános célú gazdálkodási tartalék Bizottsági hatáskör áthúzódó Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka 4 4 Választókerületek céltartaléka 448. tóbertől /6

16 . évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Választókerületek áthúzódó 449 céltartaléka Oktatási céltartalék Ingatlanvásárlás céltartaléka Intézmények pályázati önrész 45 céltartaléka Alapítvány támogatása céltartalék 45 Szociális városrehabilitációs 454 pályázat önrész céltartalék Vállalkozás segítésére céltartalék Válságkezelés céltartaléka Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka D/ összesen Költségvetési összesen 46 A+B+C+D F./ Pénzügyi műveletek ai Kötvény törlesztés Kiadás összesen: A+B+C+D+F /6

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 I. Polgármesteri Hivatal A./

Részletesebben

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft 005.évi módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa megnevezése, tárgya t kötő felek neve értéke Egyedi megrendelésekben meghatározott tonerek Szállítási keretszerződés 163 szállítása Kékiron Kereskedelmi Egyéni Cég 2009-12-31 2009-01-30 Önkormányzati beruházási

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432 ...211.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 21. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után

Részletesebben