Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza."

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatályi kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. Az 1. -ban meghatározott fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. Az 1. és a 2. -ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/3

2 6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a 2. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet május 23. napján lép hatályba. Budapest, május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 2/3

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata évi bevételeinek főösszegét tartalmazza hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. -aiban meghatározott bevételek és előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 3/3

4 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység A.1.2. Intézményi működési bevétel 0 Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel 0 Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 00 RESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 31 E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek /12

5 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés 2 00 A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója 2 Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság 50 talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások 0 Normatív hozzájárulás 0 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése / Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások 2/12

6 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése Gólyafészek Bölcsőde bővítése Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Munkáltatói kölcsön Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással /12

7 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 600 Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Kötelező önkormányzati feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 4/12

8 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező önkormányzati feladatok évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 5/12

9 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Kötelező önkormányzati feladatok Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 149 B.2. Felhalmozási támogatások / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 173 Munkáltatói kölcsön 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással ,4799% 69,1055% 70,2408% 6/12

10 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása RESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 31 E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Önként vállalt önkormányzati feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA /12

11 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés Önként vállalt önkormányzati feladatok évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése / Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése /12

12 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Önként vállalt önkormányzati feladatok Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése Gólyafészek Bölcsőde bővítése Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése Munkáltatói kölcsön Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással ,9841% 27,2776% 26,0476% 9/12

13 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen 3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Igazgatási feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 10/12

14 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Megnevezés Igazgatási feladatok évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója 2 Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság 500 talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 11/12

15 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Igazgatási feladatok Módosított évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése 147 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások / Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B.2. Felhalmozási támogatások összesen 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel / Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció / Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 169 B. Felhalmozási bevételek összesen C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 173 Munkáltatói kölcsön 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele D. Hitelek összesen C+D. Finanszírozási bevételek összesen 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Bevételek összesen intézményfinanszírozással ,5360% 3,6170% 3,7116% 12/12

16 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 1. Képviselő-testület kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadásai Óvodák 0 Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda Óvodák összesen Családsegítő Központ Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat Piac I. Polgármesteri hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 0 Működési kiadás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen III. Önkormányzat kiadásai Katasztrófavédelmi feladatok Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 0 4 Fejlesztési hitel és kötvény kamata Finanszírozási hitel kamatköltsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Összesen Személyi juttatás 1/72

17 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás 4 miatt) évi normatív támogatás visszafizetés Egyházi kiegészítő normatíva befizetés 0 4 Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége 0 4 Közérdekű munka lebonyolítás költsége Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség 0 4 Önkormányzat igazgatási költségei Művelődési feladatok 0 Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. 5 kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és 5 Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Rákoshegy) 0 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Ecsedvára) Tájékoztatás 0 6 Hírhozó újság megjelentetésének költsége Oktatási, köznevelési feladatok 0 7 Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. 7 döntés alapján Podmaniczky támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Oktatási céltartalék felhasználása Településüzemeltetési feladatok 0 8 Utca névtáblák kihelyezése, pótlása Összesen Személyi juttatás Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 8 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása /72

18 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 8 P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű 8 visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 8 kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás ( ) Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 9. Intézmény üzemeltetés 0 9 Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi 9 eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak 9 ellátása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása 0 9 Intézmények épületbiztosítása 0 9 Közoktatási intézmények fenntartása Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 0 10 Térinformatikai rendszer működtetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 10 ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal kapcsolatos Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek 10 eladásának előkészítése Szociális és egészségügyi 0 11 Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és 11 pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HPV elleni védőoltás Összesen Személyi juttatás 3/72

19 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 11 Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor Segélyek 0 12 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Óvodáztatási támogatás 0 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Támogatások 0 13 Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök 13 foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség 13 működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 0 13 Civil szervezetetek támogatása tartalékból 0 13 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása 0 13 Egyházak támogatása céltartalékból 0 13 Háztartások támogatása 0 13 Árvízvédelmi munkálatok támogatása 0 13 Deák István perköltség megtérítése 0 0 A/Működtetési kiadás összesen: Összesen Személyi juttatás 4/72

20 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 0 B/Felhalmozási célú 0 B.1. Felújítás 0 8 Járdaépítés és felújítás Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. 8 (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése 0 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 9 tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános 9 Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Megújuló Mákvirág Óvoda A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Micimackó Óvoda felújítása 0 Pesti belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és 10 leválasztása céljából) B1/Felújítás összesen: B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 0 8 Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki Városrész központok rehabilitációja Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Forgalomtechnikai tervek Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 8 tervkészítés, önrész Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető 8 rendszer kiépítése Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz 8 csatorna Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 8 kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési 8 kiadásai és megvalósítása Szabályozási tervek Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Ingatlanvásárlás Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 8 kivitelezése Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek Integrált szennyvízcsatorna beruházás 0 Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és 8 engedélyezési terveinek készítése Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor) 0 Összesen Személyi juttatás 5/72

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/6. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 5. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek 211. év Megnevezés 211. eredeti előirányzat Módosított előirányzat 212. 2. hó Teljesítés 211. 12. 31. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2009. évi Bevételek. I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel

2009. évi Bevételek. I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel A/ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 300 kamat bevétel 51 024 úteljárási díjbevétel 4 000 bérleti díj

Részletesebben

egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel

egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel A B L 1 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat (29.III.13.) Módosított előirányzat (21.II.22.) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

A évi költségvetés módosítása

A évi költségvetés módosítása A 211. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 23 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 05. szeptember 5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 2./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 19.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 19. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 06. február 9. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 05.

Részletesebben