Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék"

Átírás

1 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda - Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 1./ Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ 12./ Piac / Fejezeti szintű kiadások - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés Folyószámla és kötvény kamat 5 - Kötvénykibocsátás egyszeri díja 5 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége /18

2 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Márk Tivadar díszpolgár születésének 1. évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Lakáshasználatbavételi óvadék visszafizetése Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 18 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 - Ingatlankataszter karbantartása 1 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése 4 - Végrehajtási költségek 2 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 3 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 9 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 7 - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása 1 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Ács József szobrászművész katalógusának megjelentetése - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" létrehozásának támogatása - Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása közterületekről Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai Vízelvezető rendszerek karbantartási program I. ütem évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Új járda program keretében az aszfaltozott járdák állapotának felmérése Pihenőpadok Zöldfelület és karbantartása környezetvédelem és telepítése fenntartási, parlagfű visszaszorítás 5 kiadásai évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Ferihegyi útra kiömlött fűtőolaj kármentesítséhez önrész Azonnali és átalánydíjas karbantartás Intézményi épületek karbantartása évről áthúzódó, épületek tervszerű karbantartása Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez,új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek átalakítása 28 - Közműnyilvántartás vezetése Tűzrendészeti Utcanévtáblák és kihelyezése, tüzeléstechnikai hiányzók felülvizsgálat, pótlása tűzvédelmi eszközök 4 cseréje Intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 288 2/18

3 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Közoktatási törvényv szerinti 12 órás továbbképzések támogatása 5 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 7 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Óvodák Bartók Béla és általános Zeneiskola iskolák és Művészeti intézményvezetői Iskola szakmai pályázatainak ellenőrzése értékelése és auditálása "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Kuckó Napköziotthonos Óvoda munkaügyi per költsége Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 1 -- Diákönkormányzatok Czimra Gyula Általános támogatása Iskola átalakítási munkálataival összefüggő kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédő felület kialakítása 4 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 9 Trianoni emlékmű felújításához zászlóbeszerzés Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 34 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 65 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 35 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása 181 Környezetvédelmi feladatok támogatása 89 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj 1 11 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Összesen II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és elhelyezési költségei Egyházak támogatása - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének támogatása -- Diáksport XVII. kerület feladatok Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása - LAKÓHELYI SE támogatása - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati - A "Szociális önrészágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 5 49 adományozása Szakrendelő átvételének hatástanulmány terve 3 3/18

4 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék Segélyek Rendszeres szociális segély 28 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, pénzbeli támogatás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 5 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 6 Időskorúak járadéka 7 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása 1 8 Temetési segély 1 Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 6 Átmeneti segély 4 Étkezési támogatás 6 Adósságkezelési támogatás 8 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj 35 - Vizitdíj visszatérítése Összesen Nyári szociális germekétkeztetés - Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi Hajléktalanok ajándékozás nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 3 régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Plásztán kft visszamenőleges díjemelése Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Kaszap István Alapítvány támogatása - Csel-leng Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása - Rákosmenti '56-os Alapítvány támogatása - UROMED Alapítvány támogatása - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása - Peter Cerny Alapítvány támogatása -Rákosligeti- 14. számú Hunyadi PRO Pátria János Cserkészcsapatot Cserkészcsapatért Pártoló Alapítvány Alapítvány támogatására támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása - Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása - Szív Hangja Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány támogatása - Fűvészkertért Alapítvány támogatása - Bethesda Aranycsapat Kórház a Kárpát-medencei Alapítvány támogatása Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Napsziget a Művészetekért Alapítvány támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása - Sugáruti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása - S.O.S. Életmentés Alapítvány támogatása - Kisebbségekért -Pro Minortitate Alapítvány támogatása 4/18

5 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat megszervezésének támogatása - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 12 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 24 - Lakás-17 Kft. bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra 3 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Nem lakás célú helyiségek hasznosításával összefüggő ÁFA befizetési kötelezettség 23 - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége Delta polgárőrség támogatása - Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének - BKV Rt. támogatása elismerése a 168-as autóbuszjárat útvonalának 6 66 meghosszabbítására Kopolya u. szabályozási költsége - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése működési kiadás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal számítástechnikai feljesztésből működési kiadás Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri működési Hivatal számítástechnikai kiadás eszközök cseréje működési kiadás évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános clú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi szociális tartalék felhasználása évi választókerületi céltartalék felhasználása müködési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása működési célra évi szociális tartalék felhasználása működési célra évi oktatási tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek működési beszerzése évi oktatási céltartalék felhasználása diákparlament megrendezési 18 költségeire - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész működési kiadásai Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzésből működési kiadás 7 A./Működtetés összesen /18

6 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék B./ Felhalmozási célú kiadások a./ Felújítás - Park Újlak és u. játszótér 5-7. számú építési épületek és felújítási közötti pályázatok játszótér felújításához önrésze pályázati önrész - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér rekonstrukciója - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés költsége - Mónus Illés park felújításához önrész - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész - Összefogás Pesti út Napköziotthonos sz. alatti Garzonház Óvoda homlokzati tornaszobájának hőszigetelésének, kialakítása felújítása - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítása - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához önrész - Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújítása - Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújítása - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszki u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. brukolat felújítása - Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújítása - Rezgő u. burkolat felújítása - Rózsaszál u. burkolat felújítása - Ásvány u. burkolat felújítása - Bártfai u. burkolat felújítása - Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújítása - Kaszáló utca burkolat felújítása - Dózsa Művelődési Ház Fórum terem felújítása - Trianoni emlékmű felújítása - Újlak u. háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítása 27. évi útburkolat felújítási pályázat önrésze a./ Felújítás összesen: b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 26. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 27. évi üteme - "TEMPO 3" zóna 26-ról áthúzódó kialakítási költsége - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II. ütem - Gyökér u.1-5. szám alatti 4 férőhelyes bölcsöde kialakítása - Gyökér utcai u.1-5. Óvoda szám alatti tornaszobájának 4 férőhelyes kialakítása bölcsöde berendezése, felszerelése - Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához tervezési és engedélyezési kiadások - Útépítések tervezése műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Forgalomtechnikai tervek készítése - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésében - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész - Parkolóépítés az 513. u szám előtti társasházak előtt - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 25. évi döntés szerint évi járdaépítési pályázat áthúzódó kiadása - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 26. és 27. évi üteme - 26-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak kialakítása - Óvodák tornaszobáinak kialakítása - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 6/18

7 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Intézmények Önkormányzati felújításához intézmények tervkészítés csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Emlék utcában víznyomócső kiépítése - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai az elektronikus fejlesztése ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítésének tervezése - Újlak utcai Uszoda beléptető rendszerének kiépítése - Újlak utcai Uszoda bővítésének terveztetése Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Szabályozási tervek - Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése - Vida dombi játszótér építéséhez önrész - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése - Földműves u. 2/b. (Napsugár) óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) tárgyi eszköz beszerzése - Szánthó G.u. (Jókai Mór) tárgyi eszköz beszerzése - Hősök tere (Gregor József) tárgyi eszköz beszerzése - Családsegítő Központ részére tárgyi eszközök beszerése - Családi Rendezvények Ház tárgyi eszköz beszerzése - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyi eszközbeszerzés - Kuckó óvoda tárgyi eszköz beszerzés - Kőrösi Cs. Álalános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) tárgyi eszköz beszerzés - Zeneiskola (Bartók Béla) tárgyi eszköz beszerzés - Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatok tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési feladatokból tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Diákönkormányzatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Intézmények, épületek karbantartás terhére tárgyi eszköz beszerzés - Szakmai és informatikai keret tárgyi eszköz beszerzés Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyi eszköz beszerzés - Újlak utcai gyermekorvosi rendelő bővítésének terveztetése - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Épitési Szabályzat módosítása - Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv és tervkészítés - Kerületi templomok díszvilágítása - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Ivóvíz Almásháza vezetékek u. 51. építése és 121. sz. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése - Dózsa Művelődési Ház bővítéséhez és felújításához önrész - P + R parkolók, buszfordulók tervezése kivitelezése - Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása - Volán u hrsz. ingatlanrész megváltási ára - Csík u. 16. sz. alatti helyrajzi számú ingatlan megvásárlása - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 7/18

8 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék -26.évi Közműépítések általános lakossági célú gazdálkodási támogatása tartalék felhasználása fejlesztési célra -26.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben évi oktatási céltartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek - Pesti út 27., Bóbita és 29. szám óvoda alatti tárgyieszköz lakóházakban beszerzése belső térfigyelő renszer kiépítése - Lakótelepi térfigyelő rendszerek kiépítése b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú támogatása - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához támogatás - Gózon Pesti út Gyula Kamara sz. alatti Színház társasház Alapítvány felújításához fejlesztési önkormányzati támogatása forrásrész - Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Kaszáló u sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Lakossági közműfejlesztési támogatás c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 27. évi lízing díja - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Kötvény tőketörlesztés C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közterület-felügyelet Intézmények önálló gazdálkodási és Parkgondnoki jogkörébe Szolgálat tartozó létrehozására előirányzatokhoz céltartalék céltartalék Alapítványok támogatása céltartalék D./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelôdési Ház 2./Rákoskerti Művelôdési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház /18

9 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 5./Erdős Renée Ház A./ Működtetési kiadás összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Tárgyieszköz beszerzések Felhalmozási kiadások összesen: II. fejezet összesen (A+B) III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: ebből: védőoltás 4 B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Felújítás IX. u. Háziorvosi rendelőben b.) Tárgyieszköz beszerzések B.) Felhalmozási kiadások összesen: III. fejezet (A+B) összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat /Örmény Kisebbségi Önkormányzat A./ Működtetési kiadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése B./ Felhalmozási célú kiadások összesen IV. fejezet (A+B) összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen /18

10 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

11 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

12 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

13 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

14 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

15 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

16 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

17 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

18 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 I. Polgármesteri Hivatal A./

Részletesebben

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft 005.évi módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési

Részletesebben

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás . évi költségvetés Kiadás 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 4 44 45 46 47 Adat E Ft-ban 4 A/ Működési célú 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8./ Képviselő-testület ai 69 98 8 9 8 88 9./ Polgármesteri Hivatal igazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben