Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék"

Átírás

1 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda - Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 1./ Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ 12./ Piac / Fejezeti szintű kiadások - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés Folyószámla és kötvény kamat 5 - Kötvénykibocsátás egyszeri díja 5 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége /18

2 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Márk Tivadar díszpolgár születésének 1. évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Lakáshasználatbavételi óvadék visszafizetése Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 18 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 - Ingatlankataszter karbantartása 1 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése 4 - Végrehajtási költségek 2 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 3 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 9 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 7 - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása 1 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Ács József szobrászművész katalógusának megjelentetése - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" létrehozásának támogatása - Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása közterületekről Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai Vízelvezető rendszerek karbantartási program I. ütem évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Új járda program keretében az aszfaltozott járdák állapotának felmérése Pihenőpadok Zöldfelület és karbantartása környezetvédelem és telepítése fenntartási, parlagfű visszaszorítás 5 kiadásai évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Ferihegyi útra kiömlött fűtőolaj kármentesítséhez önrész Azonnali és átalánydíjas karbantartás Intézményi épületek karbantartása évről áthúzódó, épületek tervszerű karbantartása Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez,új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek átalakítása 28 - Közműnyilvántartás vezetése Tűzrendészeti Utcanévtáblák és kihelyezése, tüzeléstechnikai hiányzók felülvizsgálat, pótlása tűzvédelmi eszközök 4 cseréje Intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 288 2/18

3 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Közoktatási törvényv szerinti 12 órás továbbképzések támogatása 5 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 7 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Óvodák Bartók Béla és általános Zeneiskola iskolák és Művészeti intézményvezetői Iskola szakmai pályázatainak ellenőrzése értékelése és auditálása "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Kuckó Napköziotthonos Óvoda munkaügyi per költsége Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 1 -- Diákönkormányzatok Czimra Gyula Általános támogatása Iskola átalakítási munkálataival összefüggő kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédő felület kialakítása 4 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 9 Trianoni emlékmű felújításához zászlóbeszerzés Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 34 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 65 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 35 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása 181 Környezetvédelmi feladatok támogatása 89 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj 1 11 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Összesen II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és elhelyezési költségei Egyházak támogatása - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének támogatása -- Diáksport XVII. kerület feladatok Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása - LAKÓHELYI SE támogatása - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati - A "Szociális önrészágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 5 49 adományozása Szakrendelő átvételének hatástanulmány terve 3 3/18

4 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék Segélyek Rendszeres szociális segély 28 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, pénzbeli támogatás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 5 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 6 Időskorúak járadéka 7 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása 1 8 Temetési segély 1 Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 6 Átmeneti segély 4 Étkezési támogatás 6 Adósságkezelési támogatás 8 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj 35 - Vizitdíj visszatérítése Összesen Nyári szociális germekétkeztetés - Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi Hajléktalanok ajándékozás nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 3 régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Plásztán kft visszamenőleges díjemelése Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Kaszap István Alapítvány támogatása - Csel-leng Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása - Rákosmenti '56-os Alapítvány támogatása - UROMED Alapítvány támogatása - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása - Peter Cerny Alapítvány támogatása -Rákosligeti- 14. számú Hunyadi PRO Pátria János Cserkészcsapatot Cserkészcsapatért Pártoló Alapítvány Alapítvány támogatására támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása - Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása - Szív Hangja Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány támogatása - Fűvészkertért Alapítvány támogatása - Bethesda Aranycsapat Kórház a Kárpát-medencei Alapítvány támogatása Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Napsziget a Művészetekért Alapítvány támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása - Sugáruti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása - S.O.S. Életmentés Alapítvány támogatása - Kisebbségekért -Pro Minortitate Alapítvány támogatása 4/18

5 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat megszervezésének támogatása - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 12 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 24 - Lakás-17 Kft. bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra 3 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok ÁFA befizetési kötelezettség Nem lakás célú helyiségek hasznosításával összefüggő ÁFA befizetési kötelezettség 23 - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége Delta polgárőrség támogatása - Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének - BKV Rt. támogatása elismerése a 168-as autóbuszjárat útvonalának 6 66 meghosszabbítására Kopolya u. szabályozási költsége - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése működési kiadás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal számítástechnikai feljesztésből működési kiadás Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri működési Hivatal számítástechnikai kiadás eszközök cseréje működési kiadás évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános clú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi szociális tartalék felhasználása évi választókerületi céltartalék felhasználása müködési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása működési célra évi szociális tartalék felhasználása működési célra évi oktatási tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek működési beszerzése évi oktatási céltartalék felhasználása diákparlament megrendezési 18 költségeire - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész működési kiadásai Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzésből működési kiadás 7 A./Működtetés összesen /18

6 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék B./ Felhalmozási célú kiadások a./ Felújítás - Park Újlak és u. játszótér 5-7. számú építési épületek és felújítási közötti pályázatok játszótér felújításához önrésze pályázati önrész - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér rekonstrukciója - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés költsége - Mónus Illés park felújításához önrész - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész - Összefogás Pesti út Napköziotthonos sz. alatti Garzonház Óvoda homlokzati tornaszobájának hőszigetelésének, kialakítása felújítása - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítása - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához önrész - Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújítása - Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújítása - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszki u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. brukolat felújítása - Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújítása - Rezgő u. burkolat felújítása - Rózsaszál u. burkolat felújítása - Ásvány u. burkolat felújítása - Bártfai u. burkolat felújítása - Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújítása - Kaszáló utca burkolat felújítása - Dózsa Művelődési Ház Fórum terem felújítása - Trianoni emlékmű felújítása - Újlak u. háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítása 27. évi útburkolat felújítási pályázat önrésze a./ Felújítás összesen: b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 26. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 27. évi üteme - "TEMPO 3" zóna 26-ról áthúzódó kialakítási költsége - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II. ütem - Gyökér u.1-5. szám alatti 4 férőhelyes bölcsöde kialakítása - Gyökér utcai u.1-5. Óvoda szám alatti tornaszobájának 4 férőhelyes kialakítása bölcsöde berendezése, felszerelése - Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához tervezési és engedélyezési kiadások - Útépítések tervezése műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Forgalomtechnikai tervek készítése - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésében - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész - Parkolóépítés az 513. u szám előtti társasházak előtt - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 25. évi döntés szerint évi járdaépítési pályázat áthúzódó kiadása - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 26. és 27. évi üteme - 26-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak kialakítása - Óvodák tornaszobáinak kialakítása - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 6/18

7 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Intézmények Önkormányzati felújításához intézmények tervkészítés csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Emlék utcában víznyomócső kiépítése - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai az elektronikus fejlesztése ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítésének tervezése - Újlak utcai Uszoda beléptető rendszerének kiépítése - Újlak utcai Uszoda bővítésének terveztetése Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Szabályozási tervek - Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése - Vida dombi játszótér építéséhez önrész - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése - Földműves u. 2/b. (Napsugár) óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) tárgyi eszköz beszerzése - Szánthó G.u. (Jókai Mór) tárgyi eszköz beszerzése - Hősök tere (Gregor József) tárgyi eszköz beszerzése - Családsegítő Központ részére tárgyi eszközök beszerése - Családi Rendezvények Ház tárgyi eszköz beszerzése - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyi eszközbeszerzés - Kuckó óvoda tárgyi eszköz beszerzés - Kőrösi Cs. Álalános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) tárgyi eszköz beszerzés - Zeneiskola (Bartók Béla) tárgyi eszköz beszerzés - Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatok tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési feladatokból tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Diákönkormányzatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Intézmények, épületek karbantartás terhére tárgyi eszköz beszerzés - Szakmai és informatikai keret tárgyi eszköz beszerzés Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyi eszköz beszerzés - Újlak utcai gyermekorvosi rendelő bővítésének terveztetése - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Épitési Szabályzat módosítása - Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv és tervkészítés - Kerületi templomok díszvilágítása - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Ivóvíz Almásháza vezetékek u. 51. építése és 121. sz. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése - Dózsa Művelődési Ház bővítéséhez és felújításához önrész - P + R parkolók, buszfordulók tervezése kivitelezése - Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása - Volán u hrsz. ingatlanrész megváltási ára - Csík u. 16. sz. alatti helyrajzi számú ingatlan megvásárlása - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 7/18

8 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék -26.évi Közműépítések általános lakossági célú gazdálkodási támogatása tartalék felhasználása fejlesztési célra -26.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben évi oktatási céltartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek - Pesti út 27., Bóbita és 29. szám óvoda alatti tárgyieszköz lakóházakban beszerzése belső térfigyelő renszer kiépítése - Lakótelepi térfigyelő rendszerek kiépítése b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú támogatása - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához támogatás - Gózon Pesti út Gyula Kamara sz. alatti Színház társasház Alapítvány felújításához fejlesztési önkormányzati támogatása forrásrész - Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Kaszáló u sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Lakossági közműfejlesztési támogatás c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 27. évi lízing díja - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Kötvény tőketörlesztés C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közterület-felügyelet Intézmények önálló gazdálkodási és Parkgondnoki jogkörébe Szolgálat tartozó létrehozására előirányzatokhoz céltartalék céltartalék Alapítványok támogatása céltartalék D./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelôdési Ház 2./Rákoskerti Művelôdési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház /18

9 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 5./Erdős Renée Ház A./ Működtetési kiadás összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Tárgyieszköz beszerzések Felhalmozási kiadások összesen: II. fejezet összesen (A+B) III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: ebből: védőoltás 4 B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Felújítás IX. u. Háziorvosi rendelőben b.) Tárgyieszköz beszerzések B.) Felhalmozási kiadások összesen: III. fejezet (A+B) összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat /Örmény Kisebbségi Önkormányzat A./ Működtetési kiadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése B./ Felhalmozási célú kiadások összesen IV. fejezet (A+B) összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen /18

10 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

11 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

12 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

13 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

14 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

15 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

16 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

17 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

18 előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen /18

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 I. Polgármesteri Hivatal A./

Részletesebben

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft ÖSSZESÍTŐ A B C Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi

Részletesebben

KIADÁS 2006. év. 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ

KIADÁS 2006. év. 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ 1/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek

Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel pályázati tervdokumentáció

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2011. 12. havi módosított előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei

Részletesebben

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj

BEVÉTELEK 2006. ÉV. I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 2./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele

Részletesebben

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó

Módosított előirányzat 2010.12.31.hó 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 I. Polgármesteri Hivatal / MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK a/ Intézményi működési bevételek./ Polgármesteri

Részletesebben

BEVÉTEL 2004. év. 2004. évi Fejezet, cím, alcím előirányzat. előirányzat teljesítés 2005. III.3. A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

BEVÉTEL 2004. év. 2004. évi Fejezet, cím, alcím előirányzat. előirányzat teljesítés 2005. III.3. A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele

Részletesebben

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft

Összegző kimutatás a kiadási előirányzatok változásáról 2005.évK.7. jelű melléklet E Ft 005.évi módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 44 45 46 47 48 49 50 5 5 53 54 55 56 57 58 59 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési

Részletesebben

KIADÁS 2005.év A B C D E F G H I J K L M N O P

KIADÁS 2005.év A B C D E F G H I J K L M N O P KIADÁS 005.év 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselô-testület kiadásai 99 500 9 56 9 06 99 500 9 56 9 06 97 75 9 0 6 95./Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIADÁSOK 2008. Pénzeszköz átadás I. Polgármesteri Hivatal. 1./Képviselő-testület kiadásai 68 877 19 913

KIADÁSOK 2008. Pénzeszköz átadás I. Polgármesteri Hivatal. 1./Képviselő-testület kiadásai 68 877 19 913 KIADÁSOK 8. 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselő-testület kiadásai

Részletesebben

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról

1/7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete a dohányzás tilalmáról 1/7 Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2012. december 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2009. (II. 23.) rendelete

Részletesebben

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás . évi költségvetés Kiadás 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 4 44 45 46 47 Adat E Ft-ban 4 A/ Működési célú 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8./ Képviselő-testület ai 69 98 8 9 8 88 9./ Polgármesteri Hivatal igazgatási

Részletesebben

2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 terhelő A/ Működési célú I. Polgármesteri Hivatal./ Képviselő-testület kiadásai

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Összegző kimutatás a bevételi előirányzatok változásáról. Fejezet, cím, alcím

Összegző kimutatás a bevételi előirányzatok változásáról. Fejezet, cím, alcím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fejezet, cím, alcím./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Módosított előirányzat I. Polgármesteri

Részletesebben

módosított előirányzat Személyi juttatás járulék Dologi kiadás Fejezet, cím, alcím A/ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzat Személyi juttatás járulék Dologi kiadás Fejezet, cím, alcím A/ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1 KIADÁSOK 9. A AF AG AH AI módosított előirányzat Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi Pénzeszköz átadás 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009.

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer

Részletesebben

Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a 2005. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a 2005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 9/006. (V..) rendelete a 005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

BEVÉTELEK 2005. Piac 40 000 40 000 39 959 Sportfeladatok 2 500 2 500 962 Közhasznú munkavégzés 19 Egyesített Szolgáltató Központ 58 736 61 208 59 675

BEVÉTELEK 2005. Piac 40 000 40 000 39 959 Sportfeladatok 2 500 2 500 962 Közhasznú munkavégzés 19 Egyesített Szolgáltató Központ 58 736 61 208 59 675 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 05. szeptember 5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A 2011. évi költségvetés módosítása

A 2011. évi költségvetés módosítása A 2011. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása 36 881 - időskorúak

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű mellékklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 1/7 1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség E.K. jelű mellékklet Esedékesség XVII. kerület 2015

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 1/2008. (I.21.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 1/2008. (I.21.) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1/2008. (I.21.) számú önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Bevétel 2008. Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek

Bevétel 2008. Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK. I. Polgármesteri Hivatal. a./ Saját folyó bevételek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

I. Előirányzat módosítás

I. Előirányzat módosítás INDOKOLÁS a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 4.) önkormányzai rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek,

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

INDOKLÁS. a 2010. évi költségvetés módosításához

INDOKLÁS. a 2010. évi költségvetés módosításához Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS a 2010. évi költségvetés módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt idő során hozott döntések, illetve a központi előirányzatok évközi változásai szükségessé

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 65/2007. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 65/2007. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 65/2007. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a./2013. (IV.24.) határozathoz A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - Központosított előirányzatok maradványából

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben