n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "n e k ü n n e p é l y e s leleplezése"

Átírás

1 IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d - t 24. Kelek.s szerkesztő: 20 fül. PTHÓ De sjw s, ennek tü n e t e egyáltlán nem m t t r. /'k. ngy összesség életfntóját fgyelő r e g s z t r á l ó np l p k, b á r m e n n y r e türelmetlenül k t t jk s t npnként, nem ák hrüldn egyetlen egj lyn rányú m e g m z dlást sem, melyből k n vá ezt d ö b b e n t e m b e r -dlmt rávezethetnénk kbntkzás tjr. e m ftálnk egyetlen lyn t ö rekvt sem, mely mentes /ln zktól sötét hátíktől, melyekből sh eddg meg jó nem b k k n t ö, hnem ellenkezőleg m n vlm j rfnált nymrúságt kztk ngy ö s s z e s s é g n e k sk egyeseknek dtk deg lg trtó jólétet. zt kell mndnnk, gy ezen ktsztrfáls f e z. It helyzetben még sk szemerny j ó k r t t sem sztlnk bármennyre krnánk m, ngy ö s z zességben lg számttevő vlkk, l e g n g y b b erőztt s tenn m n d e n áldztt s m e g h z n, d d g, mg zkt heretksn d z r t zspe, melyek le; megksztják ád tevékenykedt, m e g n y l n k, d d g nem s ténhetk s e m m. S h g y kk s h g y ez k é -. Telefn 6 1, Hrdetek ár d j s z b á s GYUL szernt. Kézrtkt nem dnk szmbtn. zt httük, h g y h sz megjön, megjön vele gyütt tvsz m n k s. j véltük, h g y m k r rmzetben megndl z újjászület f l y m t, k k r (lán z e m b e r társdlm első életében s kezdődk vlm, m jelent m j d v lm mzgást, v l m élet lehetőséget, jelent vlm kev kenyeret. KIDÓHIVTL: ÉS sedelem végsőkg s gázz márs d e g l e g f z k l g lerngylódtt e m berséget, nnk k /, h g y úgy z egyes sztályknál, m n : z ö s s z e s s é get mzgtó erőknél hány zk éltdtsság e.- terv szerűség. Mnth dág j ttt vln z emberség, hgy mst nem tdj merre s ndljn el V M n t h b zny hszdk szzd e l ért eredménye z összesség szempntjából elértek vln hh< z pnthz, mkr t vábbmenn nem ehet. Pedg előttünk mérhefettén dők állhtnk még, melyben mégs sk meg kell tláln módt rr, hgy vssz fejlőd es megállás nélkül leglább reltv b l d g s á g t érhessünk m e g. r r kell tehát t ö r e k e d nünk, hgy h már z k n.1 Hgy mgs v l g f r mökn tervszerütenség eft úrrá, ks egységek, k, vársk, rszágk, n é pek k ö z ö s s e g e b e n éltdts es tervszerű mnk fllyn es ne vesszen el égy p r á ny energ sem kár szel lem, kr nyg legyen s z kpkdás, tervsze rű enseg zűrzvrábn, mert leglább gy b z n y s dőre, n nem s skr, de b z t sthtjk m n k t ktsz trfáls es meglepetszerű psztlástól, dében vssz. úgys mnt ktnát m n t plgárt egyránt m g y r j e l l e m mntképéül állíttt vr bőset, k hdeg dztt hztt mnt z szel meleg szívvel trj z rszág h ójánk krmányát. Á l m k r elválllt krmányfőj krmányzó tsztet, mert s z e n v e d n, küzden, s z t z n <.k r : mgyr s : s b n. m g y r nemzet ngy kálvárát jár* m e l y n e k». e s tján mn d g b z l m m l, szeretettel Hrthy vezérére, néz Mklós kr mányzór. k ö z g y ű l é s ngy é l j e n z é s se ünnepelte z r s z á g k r m á n y zóját, b z t t s g t g k felállv tüntettek, m k r lepel z r képről lehlltt. jól skerült festményt, mely Héy Zltán fes tőművz k t à s, vrmegye közönsége nevében szenkve Pl- krmányzó r k é p é kvs n e k ü n n e p é l y e s lelepleze László lspán vette át m e g r z e ; re. zt. t n n n b é k e s z e r - ződsel kpcbldts év beszédet Kmárm-sztergm közgzgtáslg törvényhtóságánk Vármegyénk egye'őre egyesített rendes tvsz törvényhtó vármegyék zfságáról es nemzet ról e l m n d t t órkr demdús m n k á l k d á s e l s m e r é v á r m e y e szek- séül K r m á n y z ó t ó l. ktünte ság t Kárly - k"zgy vsz rendes k ö z g y ű l é s é t, m e l y e n tűzte d r. Lnger S á n d r főspán mellére. nökölt. közgyűlen megye törvényhtóság sg tgjnk n g y b b jelen, vársnkból el vár b.zttlé^zevt lpy pár k r m á n y f ő t n á s s, Gás plgár vr megye VCS László V ö r ö s k e r e s z t dsz- bó é n délelőtt íél 11 trttt tg s z é d é n e k födmvessztály h j e l v é n y - é r d e m k e r e s z t j é t kpt é r ngytermében bzttság n e v é b e n, ngy htást keltve b e közgyűle. májs r dr. m n d t t e kettős ság bzttság flyó év sztergmbn tpsk vármegye közölt lspánjánk Kegyeletes emék- József Tmnózy törvényhtóság ház szvkkl hvtásá rzével. Ghyzy l e m é r t h. tg ndítványát, G y l gróf bztt melyben mnsztere* nőknek m nehéz dőkben ö n zetlen, S Z Í V Ó S mnkásságáért el emlékez-.;: meg eztán főspán smerét nylvánítj, mgyr gzság lg e l f g d t k ö z g y ű l é s. bjnknk : Btl G y l á n k hö hláláról, ndít s r z t egyes p n t j n k ványár bös bálát blt repü g y l á s á r került sr. z ndresz Györgynek egy h. n g - Mjd közgyeb tárgy letárelő lök emléke v á r m e g y e közgyű dók k tbró t s Kelet J ó z s e f á l l t e g é s z le j e g y z ö k ö n y v é b e n h z z á s z ó l á s nélkül e l f g d t. ségügy főfelügyelő tette. mester, Revzky ság b z t t s á g István fszl törvényhtó megörökí k ö z g y ű l é s keretén tgk. közgyűlt Lnger Sán lepleztek le Hrthy Mklós belül kr meg s mányzó rképét, melyet v á r szép sz- megye k r m á n y z ó tzéves j vkl l bból fz l k l m b ó l, b g y b l e m lklmávl lesetett m e g. m n t főspán, z r k é p lelepleze lklmávl d r d r. főspán nyttt üdvözölte lendületes, első ízben törvényhtóság vezet tnáskzását, jelentette, bgy vármegye k tűnő l s p á n j : szenkve Plk- á r. Mátéffy báns, Vktr prépst-plé rszággyűl képvselő ünnep beszédet m n d t t. B e s z é jvsltt Hősök közgyűl ünnepén. B e n s ő s é g e s kegyeletérzsel gyülekezett vsárnp, m á j s 29én délelőtt fél 12 ó r k r v á rs p r j - n g y j H ő s ö k e m lékszbráhz, hgy vlághábrú flymán elesett b ő s f n k n k emékének hzfs lelkülettel d ózz n. 1 egdrg b b k n -

2 Kmármmegye Hrlp júns 4. sükkel, életükkel fzettek ők hzánk egy bldgbb, szebb jövendőért, mgyr besületbel kötelességünk, hgy emléküket örökké éberen trtsk, egy npt emléküknek szenteljünk. szép számú közönség között tt láttk plgár ktn htóságnk vezetőt, várs állm hvtlk tsztvseőkrát, hnvéd állmásprnsnkság dszbeöltözött tsztkrát, ktnságnkt lkltkbn, sklánkt teljes létszámbn, levente fjúságnk ks sptát, vstsk htlms tábrát hdvseltek, rkkntk külün-külön sprtját. z emekszbrnl leventék újnnn klt zenekr Hmnszt játsztt el, mjd Szent Imre Dlkör Bshff: Htvllás hzfs műdlát énekelte el. z ünnep beszéde Fdgys ldár ág. ev. le kz mndtt, k átérzett lelkes beszédeben felelevenítette mmgyr hősök ngy hrt vlághábrúbn, rámtttt z elesett vértnk hnszeretetére, mely nem hllhttt háb, kell hgy z ö vérük, szvünkben szts hzszeretet lángát. melynek tüzében életre kell Mgyrrszág rég htár. htást keltő ünnep beszéd tán Szent Imre Dlkr Szóztt énekelte el, mely tán ktn plgár htóságk, egyesületek testületek z emlékművet megkszrúzták. z ünnep ég végén szbr előtt felvnl s elmrdt, helyette ktnság es leventék lelett dszszemlél trtót ktn p rnsnksg. z ás ksznó j megnytás. helységének ünnepélyes em sk ksznó vn Dnántúln, melyk htvndk esztendejével dsekedhetk. z ás pedg már év tvszán tölt be es fgj megünnepeln fennállásánk 60-k évfrdlóját. z elmt szmbtn j helységbe költözött, hgy társdlm életre mélyen khtó mködél nnál jbbn kfejthesse. z ás ksznó Ízlesen átlkíttt j helysége gen jó benvmá.m kel mndenkben. sk költséggel tánjárássl átlkíttt helységek bőségesen megfelelnek nnk élnk, mely ksznó tgjt összefűz összetrtj. z újnnn átlkíttt helységet f. év májs hó 21.-én dták át rendeltetének. szmbt est megnytás díszközgyűlsé! kezdődött, melyen Kelemen Bél ref. lelkz elnökölt. z gen szép számú sládtgjkkl megjelent tgkt rövd megnytó beszéddel üdvözölte beszédében rr mndent lktn tdó szeretetre hvtkztt, mely lehetővé tette z ásknk, hgy ksznójkt mst megfelelő helységbe helyezhette el. Beszédében külön elsmersel emékezet meg drflv Ptzenhfer Herbert dszelnökről, k nemsk erkölsekben, de nygkbn s támgtt. vezetőséget. Küön elsmersel dóztt émeth István r. k. plébáns Trsy Gyl község főjegyző, lelnököknek Sebes Feren krgyár tsztvselő, ksznó jegyzőjének, kk mndenben támgttk z elnököt törekvekben. z elhngztt elnök megnytó beszédre Ptzenhfer Herbert válszlt, k megköszönte z öt ért szíves megemlékezt kf jelentette, hgy mnden törekve d fg rányln, hgy ksznó működében semm fennkdás ne álljn elő. közgyűl befejezte tán megkezdődött tán, mely legpbb hngltbn trttt tgkt s gy nem sd, hgy jól skerült mltságnk hjnl vetett veget. ktűnően skerűt ünnepeyen vársnkból s többen resztvettek, kket ksznó szeretet gndskdás vett körül. mltság skerét bztstlt fgyelmes rendezőség ksznó j vendéglőse, Vrg Feren, k ktűnő knyhájávl, jó brvl kedveskedett ksznó tgjn!: vendegenek. z prtestület úrnpján közgyűlt, mjd tánn prs trttt. kmárm prtestület f. év májs hó 26-án vrsház dísztermében rendkívül közgyűlt trttt, melyet Mrkó FRC prtestület elnök déltáö 4 órár hívtt egybe. közgyűlen nem sk helyben, hnem szmszéd községek prs s tekntélyes számbn jelentek meg. nprend smertete előtt Mrkó Feren elnök kegyeletes ( szvkkl emlékezet: meg ndresz es Btty mgyr plóták hősességéről. mléküknek dózv közgyűl állv hllgtt végg z elnök bejelentt z prtesület székház pengős knverzós kölsön kérdét smertette z elnök. Bejelent, hgy kölesöügy teljesen e! vn ntézve, különböző helyeken vlt dósságk k vnnk fzetve, testület kedvező kmt fzet kötelezettség mellett mmár sk egy helyre trtzk, < melyet z év berleí felhsználásávl mnden gnd nélkül vselhet. Hngsúlyzzál hgy z prtestület nyg hely zete kölsön knverzó flytn kedvezővé vált, m vezetőség fárdzásán kvül egyedül Zsndely Feren dr. rszággyűlt képvselőnek érden, k hthtós beflyásávl k eszköze* L kölsönt z prtestületnek. közgyűl egyhngú lelkesedsel mnd jegyzőkönyv köszönetet szeretet rszággyűl képvselőjének bztstv őt bzlmáról támgtásáról. Meglepet érte z ;;.::r! v v;- tület tgkt z elnök zn bejelente, hgy kereskedelm mnsztérm rzérö beígért kölsönt nem skerült megkpn így vgyntln prsk kmtmentes kölsön-segéíyben nem rzesülhetnek. Mtán 4000 pengős támgtás elmrdt, gy htárztt közgyűl, hgy várs áltl megszvztt 2000 pengős kölsönt s sk kkr vesz fel, h helyzet jbbrfrdlásávl 4000 pengőt s skerül megszerezn. tárgysrzt egyes pntjnk letárgylás tán értekez értekezletet letté lklt át közgyü! melyen szntén több prskérdt tárgyltk le. Felkérre dr. Hrváth Zltán esztergm kküldőt, T1 ttkár smertető elődást trttt társdlmbztsító ntézet ügykezeléről. Md Mgy -Frn bztsító k- bd.pest megbízttj felállítndó temetkez egylet szbályt smertette. z prtestület vezetőségének mnkásságáról számlt be Mrkó Feren elnök s fellvst közmnkák megndításár vntkzó bedványát kn- : rk ellen végrehjttt ntézkedeket. Végül kmndtt z értekezlet zt, lgy nem fgdj e Brül Igná jnltát, mely szernt székház.t meg; rnsl áss! hzzák he.yre, hnem követek válllkzótól hátsó fl lebntását. gyben másíttt z elnökséget, hgy bró tón szerezzen érvényt htárztnk gyrs ntézkedsel rr törekedjék, hgy nelőb jókrb helyeztessek n< g tetem. gy ül* bárn, negyed véget. \ órkr ert V'lézteepe, 20 éves mrtzáós kölsönnel épült, két szb összes mellékhelység pnéből áll sns slád lkóhá z m áthelyez mtt kedvező feltételek me lett e I d m. Cn ;Í kdóbn..71 dó ház. ltávzásm mtt sürgősen, lsón eldm legértékesebb helyen álló házmt, mely 5 ngy szbából mnden mdern mellékhelységekből áll. Kev költséggel, könynyen átlkíthtó szálld, kávéház vgy vendéglőnek. Kedvező fzet feltetelek. Kmly közvetítők díjzv. Cím kdóhvtlbn tdhtó. Gmnázm előkzítő tnflym nyílk Kmármbn. Kmárm várs lksságánk tekntélyes rze közlklmztt, kknek bzny ngy gndt kz z, hgy gyermeket hgyn skláztss. sláds közlklmztt hvtvább, bármly szívesen lkn s Kmármbán, bármennyre s szeret vársnkt, rr gndl, hgy áthelyezt kérjen d, hl középskl s vn. nygdjskról nem s szólv, ezek sznte kényszerülve vnnk z sklhány mtt más vársb költözn. gmnázm kérde tehát állndó prblémáj Kmárm várs vezetőségének, de ezt sjns mnt egyk lpszmnkbn megírtk pénzhány mtt megvlósítn nem tdják. Hgy gyermekenk középfkú skáz ttás ngy nehézségek dár mégs megldhtó legyen, lpy Gáspár krmányfőtnáss, plgármester, szülő értekezletet hívtt egybe májs 28-án déltán 6 órár, hgy z érdekeltekkel szüksége- teend Ket megbeszélje. Mntegy hrmn leendő gmnzst gyermek szülője jött össze ez lklmml, kk előtt z elnöklő plgármester rzleteden smertette z év ót flytttt mnkáját, melyet gmnázm felállítás érdekében tet. Ismertette kltszmnsztérmhz küldött legújbb felterjesztt s, melyet Zsndely Feren dr. rsz. gyűl. képvselővel személyesen dtt át Krfáth Jenő mnszternek. dás Ke I V e n V ; e- előtt ígéretet telt képvselőnknek, hgy kmárm gmnázm ügyét támgtn fgj, mst mégs d nyltkztt, hgy nyg eszközök hányábn nem td megvlósítn. szmrú tények tdtbn mst már rr kérte szülőket, hgy fgdják eí Denke Mrgt k, 1 középskl tnárnő jánltát, k sz'nök sekély hzzájárlásávl kzséggel szervez egy gmnázm előkzítő tnflymt Denke Mrgt tnárnő smertet ztán zkt lehetőségeket, melyek szernt kmrm gmnázm tnlk rendszeres tnítás mellett tthn s előkzülhetnek. gmnázm tnlmánykr s év végén vlmely lm vgy közel felekezet reálgmnázmbn mgánvzsgáltt tehetnek. Bejelent, hgy gmnázm előkzítő tnflymát szeptember elejével megnytj s ké; szülőket, hgy gy z eső, nynt felsőbb sztályb járndó e : - mekeket, h zkt mg tnlóként óhjtják tnítttn, mgánsklájáb írssák be. z előkzítő skl tnítás dj tnlók számától fg függn, m körülbelül P.-t fg hvnt ktenn. Fzenkvül fzetendő még. törvényesen megállpíttt tn vzsgdíj. Z előkzítő skláb jelentkező első felőbb sztályú tnlókt dr. Vzkelety Sándr várs ktrtnásn'knál kell bejelenten vársházán. z értekezleten dr. Pákh

3 f júns 4. Kmármmegye Hrlp. Jáns ügyvéd vádskdó hngú felszóllását szülők nem tették mgkévá, ellenben d r. Vdáts Jáns p. ü. t n á s s, helyettes pénzügygzgtó ndítványár e l htárzták, hgy küldöttségleg keresk fel k l t s z m n s z t e r t, gmnázmt újólg kérk s jelen helyzetben z előkzítő skl jóndltú támgtását z zl, h g y tndíjmentességben rzesítse tnlókt s Kmá rmb küldje k vzsgálób zttságt, tnlók levzsgáz ttásár. l p y Gáspár plgármester megígérte, h g y k ö z b e n jár fő spánnál képvselőnknél, hgy szülök küldöttségét vezesse,. ben g m n á z m e l ő k é s z í t ő flym támgtásár v l m e várs segélyt helyezett k látásb. F e l k é r szülőket, hgy nlóíkkl melőbb jelentkezze nek e t n f l y m r, hgy z szepnbeben megnythtó legyen. L p z á r t k r értesülünk, hgy Kmárm f ő g m n á z m ü g y é ben szülők k ü l d ö t t s é g é t Krfáth J e n ő kltszmnszter hétfőn, f. hé) t án déltán félőt kr fgdj. küldöttséget dr. Zsndely Feren, vársnk rsz. k é p v s e l ő j e v e z e t, s z ü lök kérelmét lpy Gáspár p l gármester t l m á s l j. k ü l d ö t t s é g b e mnél s z á m s b b m e g j e l e n é s k í v á n t s, j e l e n t k e z n le het d r. Vzkelety S á n d r t n á s nknál. Helyszín szemlét trt MFTR. gzgtóság Dnlmásn. Kmárm fürdőző közönt élénken érdekl, h g y m lyen k e d v e z ő é s l s ó k ö z e k e - í e s z k ö z ö k k e l t d n k mjd nyár f l y m á n Dnlmásr k m e n n. M n t megírtk m z g l m ndlt, hgy M F T R. hjójár tát D n l m á s n s állíts m e g, znkívül külön s v r g ő z ö s j á rtt s állítsn be Kmárm Dnlmás közt nyár f ü r d ő szeznr. z é r d e k e l t e k megkerese t e mst M F T R. gzgtó ság h á r m t g ú szkbzttságt küld k D n l m á s r, k k s z m b t n d é l b e n t t helyszín s z e m lét f g n k t r t n. Megvzsgálják p r t -, m e d e r - z ú t v s z nykt tájékzódn fgnk várhtó ts é s á r f r g l m r ó l. helyszín szemlére k száll Revzky István, j á r á s f ő s z l g b í r ó j s, v á r s n k k é p vseleteben lpy G á s p á r k r mány f ő t n á s s plgármester, G y ő r vrs p l g á r m e s t e r e z érdekelt szmszéds községek elöljáróság. s z m b t helyszín szemle fgj b z n y á r eldönten, hgy lesz-e megfelelő hjójártnk D n l m á s r, v g y sem. M n denesetre nekünk k m á r m k nk tlsóldl v á r s r é s z für dőző közönség érdekevel együtt n y m t é k s b b n kell követel nünk, h g y egy svrgözös j á r t s b e á l l t s s é k, m e l y leg l á b b reggel délben é s este m e n e t r e n d s z e r ű e n, znkívül s z ü k séglet s z e r n t e s e t e n k n t t ö b b s z ö r s k ö z l e k e d j é k. Frks Márt dűművznő hege- ngy s kere p z s n y mkrfnn át. J ó n é h á n y éve m l t, h g y ngynevű, jeles hegedűművé szünk, Frks M á r t s d á s h e gedüjátékábn közvetlenül s g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k, m k r Sz áls M s s z ó t á r s l t f e l k é r é s é r e önálló h n g v e r s e n y t dtt K mármbn. gy skeret z n b n nem t t h n, s z ű k e b b h zánkbn, hnem bdpest s r ó p n g y b b v á r s n k hng verseny t e r m e b e n rtt. U j b b n p e d g rádón keresztül s s l l g t t j Isten dt ngy m ű vz tehetségét, m n t l e g t ó b b p z s n y rádó m g y r ó r á j á n z elmúlt héten hngversenyt dtt. Glánt Frks Márt Pszt* vérthröl n d l t el művz ngy útjár, h g y h e g e d ü j á t é k á v l b á m l t b ejtse vlágt, hírt, d sőséget szerezzen mgyr névnek. H b J e n ő n e k, ngy zeneszerzőnek hegedűművz nek v l t e g y k l e g k e d v e s e b b t nítvány, m t zzl bznyíttt, hgy sehszlvák müvzkörtján K m á r m b n, egy h n g versenyen együtt j á t s z t t Frks Mártávl. m l t héten Hby-estet 3. ldl. rendezett p z s n y rádó, mely nek m g y r gzgtój Frks Mártát, H b y l e g k t ű n ő b b t nítványát kerté fel, hgy ngy művzetével emelje z est s kerét. bevezetőt H b y J e n ő ről S e b e s í y é n gzgtó m n d t t, mjd Frks M r t hegedű mű vznő Hby müveből játsztt, nemsk z jbb s z e r z e m é n y e k ből, hnem mester régebb lktásból s. rádó m k r f n j előtt megszóllt tehát ngy művz nő h e g e d ű j e s hllámhssz szerteszórt vlággá művz játék egyk l e g s z e b b k é t. Sk sk rádóhli g t ó gy öny(r k <)d ö 11 kváló z e n é b e n es nnk re mek e l ő d á s á b n. F r k s Márt rádó skerét gzlj sk ősznte e l s m e r ő n y l t k z t, melyeket h n g verseny tán k p t t. m e l e g hngú levelek közt z n b n vlt egy, mely m n d e n d s é r e t e n fe lülemelkedk, melyet hls tnít vány ö l ö m t ő l s g á r z ó rl l v s t t é melyet kváló m ű v é s z n ő büszkén őrz meg. Frks Márt rádón l e d t t hegedű játékát vé g g h l l g t t ngy mestere, H b y Jenő. s, k egy végtelenül k e d ves, m e l e g h n g ú levélben hjtj m e g / e l s m e r é s zászlját v l t tnítv y m ű v é s z e t e előtt. H b y J e n ő leveléből rzletet tt közlünk : Bdpest, egyes májs Csóks pzsny Hby-órát meg hllgttk rádón. G y ö n y ö r ű e n hngztt h e g e d ű j e m n d htm, h g y ön ngyn szépen játsztt. Zephr Vrátók kfgástlnk v l t k. z r b s p n s z d l r mely e g y k l e g r é g b b k m p z t ó m Májs dlr* már nem s e m l é k e z t e m. M n d kettőt m e l e g s é g g e l htássn dt e l ő. Szívből grtlálk mgánk Márt k ngy skerhez k ö s z ö n ö m, hgy müvemet l y s z é pen nterpretált. Szívből köszönt Hby Jenő. Sznház lett mznkból. számnkbn, h g y dnántúl másdk ke rület htlms színtárslt, Deák Lőrn ktűnő s z í n g z g t ó 40 regment t á n s perett. H é t f ő n : Feketeszár seresznye, ngy skert r t t t s z í n m ű. l ő d á s k kezdete déltán 4 ó r k r, este negyed 9 ó r k r. z e l ő d á s k pnts dőben kezdődnek. Legeltet. 20. Kedves Márt! Jeleztük mlt tg perett é s próz együttese júns elsejével megérkezk K m á r m b s m e g k e z d nyár sze znját, m k r l e g ú j b b s l á g e r d r b k t fgj b e m t t n s z m p á r t l ó kő zö s é g ü n k n e k. Csnk vársnkbn nem vlt ly nívós, ngy társlt így nem v l t n k b e r e n d e z k e d v e ly s z í n p d d l, mely l k l m s lett vln rr, h g y egy n gybb dszletezsel tel szerelt színtárslt elődást megren dezhesse. Igy D e á k L j s s z í n gzgtó Levente tthnbn hrdetett e l s ő előállást n e m s trthtt m e g. jeles s z í n g z gtót znbn ngy n e h é z s é gek nem hzták z v r b, á l d ztk árán kbérelte Flmszín háznkt s zt sját költségén m d e m színpddl szerelte fel s péntektől kezdve t t kezdte meg e l ő d á s t. Het műsr : Pénteken : My ngy t á n s p e r e t t. S z m b t n : Éjfél tngó p e r e t t - ú j d n s á g. V s á r n p déltán : Vktó r perett félhelyárkkl, este : Állttrtás esetén l e g e l ő nélkülözhetetlen. zzel b z t s í t j k z álltk e g é s z s é g e s kfej lődét l s ó n e v e l é s é t. Csk termzetszerű legeltetsel lesz z állt szervezete l y erős e g é s z s é g e s, h g y ztán k é s ő b b ellenáll termzetellenes stállózásnk é s k ü l ö n b ö z ő be tegségeknek. De m n t mndennek gzdságbn legeltetnek s meg vn s z b á l y kö vetelménye, melytől h e l t é r ü n k, ktűzött él, v g y s z l s ó termzetszerű trtás hátrányt szenved. M gztánk, h k s z e rűen j ö v e d e l m e z ő e n kr gz d á l k d n, állndón tt legyen erz. Vegyük elő p l j b á s z t, p p r s t, snáljnk egy ks s z á mdást s rögtön meglátjk, m fökövetelmény, mely z k s z e rű legeltethez s z ü k s é g e s. Állít sk be s z á m d á s t példánk káért kmárm gzdák le geltetéről. kmárm gzdák áltl Megnylt dnlmás k é n e s dn strnd frrásbn Büffé, állndó Gyermekeknek újnnn épített v ó k ú t, melynek vze vókúrár, g y m r b j r " y ó g y h t á s s l v n. gányzene, külön f ü r d ő m e d e n e. hnták, trnszerek, zhny, szget d n ldlán elkerített dn strnd. B e l é p t d j : kbnhsználttl Fürdővendéglőben sítzd, tensz Állndó sónk tekepály, kölsönz. 50 fllér, gyermekeknek 30 fllér. pnsó 4.50 fllér 4 x - étkezsel, lkássl fürdöhsználttl. Szves pártfgást kér S z l & g y M l íürdőbérlő. 1 Ó S

4 4. ld:'. Kmármmegye I KHp. bérbevett legelőterület, levente tthn körülött kh. brkkk s szvttyútelep mögött 30 kh. - összesen ktesz ktsztráls hldt. H mst z elsőből leszámítjk szeméttelepet, leventetthn mellette levő épületek áltl elfgllt területet, z újnnn plnrzft levente ftbllpályát, éllövöldét kre 1\pályát : másdkból pedg leszámítjk brkkkt, szvttyútelepet, vásá teret, sánárkkt, tkt stb. slb., z egz tényleges legelőt erlel ngyság lehet' körülbelül 24 kt. hld. z terület két kszás rétnek véve, jó bőven számítv d kll.-kéf! 18 mázs, összesen tehát 432 métermázs termt. W.r mst tdv. ;./t. hgy legeltet szt. György nptól szeptember végég trt, tehát lm z vsznynk között legeltet npk számát 150-nek ve het'ük, tvábbá hgy egy sz ms állt (ertünk ltt 500 kg. súlyú szrvsmrhát) npnt 13 kg. szénát fgyszt el, szszk el termény mennysége (43200 kg.) legeltet npk számávl (14U), mrdékt pedg npnt egy száms álll áll fgyszttt mennységgel (15) s kkr megkpjk zt z eredményt, hgy ezen 24 hldn 19, kerekszámbn 20 drb. szrvsmrhát legeltethetünk gy, hgy legeltet dőszk ltt megfelelő mzgás mellett megfelelő táplálékt megkpj. z számtásnk teljesen egyezk Pbst német nemzetgzd számításávl, knek rendszerét Hensh kdém tnár lklmzt hz vsznynkr. Ő szernte eltrthtó kt. hldnként jó lpály legelön drb. szrvsmrh, közönséges mrhlegelön 3 4 drb. szrvsmrh slány mrhlegelőn 1 2 drb. szrvsmrh. m számtásnk szernt kmárm legelön 1 kt. hldn jó gzd gndsságávl 0*8, teh.t 3 4- nél vlmvel több szrvsmrh trthtó el. kmárm gzdák 24 hldn legeltetnek 65 drb szrvsmrhát. fent dtkt fgyelembe véve, 24 hlds legelő terme 85 szrvsmr nk 45 npg trtn. Persze gykrltbn nem fgy el 45 np ltt. gyrzt zért, mert nns z egz term egyszerre legelőn, másrzt pedg mert mnél jl)bn kpsztják tehenek legelő, nnál kevesebbet tdnk elfgysztn np szükségelt 15 kg. táplálékból. Tekntve zt, hgy már több mnt egy hónpj legelőn vnnk, ehhez képest bzny elég rssz! néznek k kmárm srd tehene. legelő jvát már leették gen skt kel mzgn egy-egy álltnk, hgy megközelítőleg bekebelezhesse np próját. z z állndó mzgás, men pedg zt eredményez, hgy nehezen szerzett táplálék ngybb rze felhsználódk mzgáshz sk ksebb rze mrd tejtermel előmzdításár z állt gyrpdásár, hízásár semm. helyzel persze mndg rsszbbdk legeltet dőszk másdk felében már jófrmán sk npkrázn járnk k z lltk, ellenben etetn tthn kell zkt. z lyen legeltet ngyn drág, pláne nnk, k gy vesz ; tkrmányt lsmerték e, t mgk gzdák s kkkel beszéltünk, de kérdezte egykük m snáljnk, kt tegyün k k I eg e Iö k '»zsségbői? tnás z, hgy mnden legeltető számíts k, menny tkrmány! etet még tthn legeltet mellett tehenével, menny legelőbér, stállóbér, (ellenre frdíttt mnk bére. z z prs kereskedő, k nem gzdálkdk gy kell vásárln z lmt, brkt, tkrmányt, rr z eredményre jt ezek mellett vsznyk mellett helyes számítássl rr s kell jtm hgy z lter tej, mt ö fllérért td értékesíten, nek belekerül füle jébe. kszerű zszerű számdást snálv n legetetők közül leglább leének k kellene lépn legelőközösségből. Mndják k legeltető gzdák;, hg\ míg több legelőterülethez nem jtnk, ddg z esetleg klépők helyett j legetetőket nem vesznek be közösségbe reg legetetők sem hjthtnk kí z eddgnél ngybb számú szrvsmrhát legelőre. S lm mjd ezen területen legel'' tehenek szám lefgy 30-r, gzdák jbbn megtlált számításk mellett még lsóbbn s dhtják tejet. Szbó Fehvás Iván k. gzd. ngyközönséghez! Hl nyrljnk jól lsón. mót devzkrlátzás élet'e vn, hőséggel egyfrmán fkzódk < mnkájkbn kmerült emberek gndj, hl nyrljnk, hl gyűjtsünk erőt rr, hgy egy prányt kphenhessük mgnkt erőt gyütsünk, hgy ezekben gyötrelmes esztendőkben s megfelelhessünk élethvtásnknk, hgy htványzttbbn teljesíthessük kötelességenket kphent egek áltl nyert többletmnkkedvvel segtsük elő szegény, klds hzánk újjászületét! Sh kedvezőbb lklm nem tlálhtnánk rr, hgy ívj tett knsenket feltárjk, z ezzel még smeretlenek előtl s ezt, szükség teremtette kényszerhelyzetet Ksbér község elöljáróság s íj. üete é ír m kr e - lekvök tlsó srbn álln kkr, mkr felhívj ngyérdemű közönség fgyelmét rr, hgy nyrljnk Ksbéren. em krnk m meg nem érdemel lyn reklámt kejten, ní támdás érhet bennünket, épen zért sk zt kérjük, hgy sk egyszer s keressek tel mky mellett Kmárm Székesfehérvár Báhd Páp vstvnlk kereszteződénél levő Ksbér fürdő nyrlóhelye s ennek (50 h<l s edük re lklms, termzet km sekben műemlékekben gzdg gyönyörű prkját, sprtteleppel, sónkdávl, vzpólópályávl körülvett strndját mdern ve rseny sz bál y k n k m'", felelő ngy szdáját, mely megfgj győzn z érdeklődőket rról, hgy m Ígéretünk vló ság. np 3 P. 30 flléres ellátás dj (reggel, ebéd, vsr, fürdő es lkás) s pártlnl lsó, így nem sk tehetősek, hnem legszegényebbek s felkereshetk Ksbért, mely leköt, lenyűgöz mndenkr felejthetetlenné tesz zkt npk, beleket hónpkt, melyeket gánymzsk édes melódájától ksérve jbb jövőnket" jellemző egünk kéklő zúrj tt z Isten npj tényétől övezve Ksbéren tölthettek. De emellett m még sem dsekszünk, sk tdtl djk, hgy Ksbér községnek két lyen termzet knsekkel gzdg strndfürdője vn nemsk gerben vnnk földltt flysók, hnem tt beteknthetünk elősrnkáb nnk kzmtánk, mely még tőrökdlásból vló, pkl elnevezt vsel s mely Kmármg terjed, de gzdság kkból feltárv még nnsen. Szeretettel hívnk ht mndenkt es üzenjük, hgy mndem nyrló rzére bztsítnk lkást, sprts krándlásknál hetekre, sőt hónpkr bztsítnk kényelmes elhelyezt még kedvezményesebb feltételekkel, k pedg nemsk nyrln kr, hnem mellett egzségét s ápln, nnk kórház, emberbrát közpnt, Stefán szövetség, kvrz, röntgen set támgtásál mdern hygen mn - den egyéb eszközével felszerelve, h:\ ép testbe j é'eíelö, bl sr ló nem ksér tsztlt leek '.nessen vssz tthnáb! be hát sk egy órár, sk egy npr. testvér vszntlálás! Ágstn Iván júns 4. HÍRK. Jns 4. Kújlnk mgyr nemzet sebe", rt Rákózy Feren. Szegény mgyr nemzet ddg s, de zót s hányszr újltk fel sebed! júns 4.-e ót znbn nem újlt k seb, zót lyn mély seb tátng nemzet testén, mely állndón fáj, állndón vérzk knző, sjgó fájdlmávl flytn éreztet, hgy snk e test, sk lyenkr veszteség szóm r dátmán nylllk belénk még fájóbbn kn; e dátm ót tengődnek gen, de életnek sehgysem lehet nevezn zt küzdelmes hrt, mellyel ez győztes" éknek kszlgáltttt rns mgát fenntrtn krj. De tengődből újr élet lesz, snk testből újr szép, egzséges test lesz, h népek srsánk ntéző megszívlelk z gzságt kérők szvát, hsz m nem könyörületet kldlnk tőlük ; mgnk rzéről pedg ne legyen ez np tehetetlenségé; melyült fájdlm npj, hnem gyász, kn élzz meg krnkt, dzzssz pttnásg erenket tegye öntdtssá jknkn meg nem lkvás hárm szvát: nem, nem, sh! Kőszeg ünnepe. Megírt Kmármmegye Hírlp, hgy Kőszeg várs jblem évét ünnepl nnk, hgy Jrss Mklós kőszeg hősök 400 évvel ezelőtt ly vtézül védték Kőszeg várát megvédték török jármml szemben ygteróp keresztény kltúráját. Májs 29-én ngy ünnepség keretében Hrthy Mklós krmányzó nyttt meg jblem esztendőt. krmányzót Gömbös Gyl hnvédelm mnszter, kbnetrd z rszággyűl több tgj ksérte Kőszegre, hl ünnepélyes fgdttásbn rzesítették. jblem lklmávl trtttk Mgyrrszág Önkéntes Tűzltó Szövetség s nggyülét, melyen vársnkból Revzky István főszlgbíró, vármegye Tűzltó Szövetség társelnök ewrth Gyl lprnsnk vettek rzt. jblem év megölöktére vtéz Szbdváry Feren szerkesztében Kőszeg s Vdéke* jblem számt dtt k. Ste- Hlálzás. Péterház ner Mhály fötdbj tks, rég kmrm vármegye közéjét egyk smert lkj 89 éves "krábn 'Ihnyl Őgyjlán, z ógyll ÍZI. s, kertben helyezték örök nyglmr. Bjtárs összejövetel. vlt n. kr. veszprém 31. hnv. gy. e. bjtárs szöv. kmárm sprtj júns hó 5.-én déltán 4 órkr Bll Vne bjtárs vendéglőjében trtj rendes hv összejövetelét. m súlys vsznyk között kell, hgy bjtársk mnél számsbbn jöjjenek össze, mely lklmml értekezlet s lesz. érdeklődőket s szívesen lát hvj meg Slsk Ljs pü. főtnáss, sprtelnök. vál. trtl vll kör vn P vám lel! kö Fer gyq kl gs hg eő óv jr M T Kl Tn főn Imr ml Kr elnéj n tnt tár trt v; jóé d< tn lszj tszj fös szőj 5-élj dettl dég, öss; ság áll, f. m évz C. ked' látj nn< tnl tegjj m:l ny. fels ság g}e< k de I férf vlt nyel hg má kös rtj rs zs trák] ; l beü bl sk rve nek ts ked

5 júns 4. Kmármmegye Hrlp. Kmárm Kth. Kör válsztmány m á j s hó á n trttt válsztmány g y ű l é s é n vlt áll. óvdánk, m n t sját kön helységének berendezére vntkzó htárztkt h z t t. Pthó Gyl ügyv. e l n ö k ndít ványár válsztmány e g y h n g ú lelkesedsel szvztt kön yv köszönetet dr. jegyző Zsndely Ferennek, vársnk kváló r s z. gyül k é p v s e l ő j é n e k, mért kltszmnsztérmbn lévő n s Összeköttetevel kjárt, gy K t h. Kör reá nézve elónyös teltételek melett, v l t epületet él- körhelység : megkpt. MST JLT MG ;- í ü r d ö á r j e g y z é k ü n k. új Kérje d í j m e n t e s e n! Kertz est, W eszely IV. Vá-t 9. Vármegye Áltláns Tnító gyesület köréből. K m á r m - s z t e r g m Várm. l t. Tnítóegyesület m á j s á n, h é t.. s z t e r g m b n Szet Imre-t sklábn válszt ó gyűlt trttt Ráks Kárly drg gzgtó-tnító elnöklete melett. Á gyűl, ímelyen d r. Sághy Imre kr. tnfelügyelő s resztvett, gy htt, hgy s z k á s s év k ö z ülét k t ó b e r b e n fgj m e g t r t n, m e l y n e k e g y k főtárgy vármegye tnítóság rzére lét ntézmény létesítének k é r se lesz. kettős v r m e g y e ságánk képvselő v á ány gyűl lklmából telegtek Lnger S á n d r d r. főspánnál. Tánmltság. fjság vsárnp 5-én, dettel vtéz ks j ú n s hó este 8 ór k e z - Mzárs Pál v e n - 2 snek ( K n M k l ó s - t 15.) &s; s h e l y s é g e b e n t n m l t - kg<. rendez. T r n v z s g. kmárm áll. plgár f ú - es leányskl t. hó 5-én déltán 5 ó r k r trtj évzáró t r n v z s g á l t á t K. F. C sprtpályán, melyre s p r t kedvelő közönséget szívesen / gzgtóság. Belépődíj nnsen. Hlálzás. vármegye tnítóság egyk ngytekntélyű... hláláról k p t n k s z - g y á s z h í r t dlkrt Feren g g z g t ó - t n í t ó, közel százds pedgóg mnkás\ tn életének nylvnne gyedk evében m e g h l t. K t e r j e d t r k n s á g g y á s z l j, köztük f delény K á l m á n felsögll z g l ó - t n í t ó. kvó tnügy. t e m e t é s e s z e r d á n déltán II F e l s ő g l l á n, m e l y e n k ö r tntság s reszt vett.. \ sztzzék slád fjdl mábn. j n e k G é z m e g h l t. Pünü vsárnpján mnt megrtk Jnek Géz, tttóvfszületü vlághírű m g y r e. ht k r á l y d j, t ö b b s z. derby, s z á m s ngy n é m e t gl verseny győztes lvs lgsbergben legrtt szálló/:bjánk másdk e m e l e t l. S e r ü l é s e ly s ú l y zttk, h g y l e g g n d s b b s á p l á s sem t d t z é l e t m e g m e n t e n j két het h l á l ts,, tán z ttn körházbn kedden m e g h l t. Könyörgő körmenet. X I. Ps páp ószentségének ren deletére v s á r n p, júns 5-én vlág ö s s z e s róm. k t h. t e m p lmbn könyörgő ájttsság lesz vlág s r s á n k j b b r f r dlásáért. Kmármbn vsár n p e s t e fél 8 ór á j t t s s á g tán k ö n y ö r g ő körmenetet tr t n k szerensétlen mgyr h zánkért, ngy Ínség n y mrság megszűnéért. plé bán h v t l ezútn s meghív k ö r m e n e t r e m n d e n róm. k t h. hvő es kér z Iskl-te, lg- mzt gyengeség, vér szegénység, lesványds, sá pdtság, mrgybetegségek, bőr kütek, kelek, frnklsk eseteben termzetes Feren József* keserűvíz szbályzz 4 belek n n y r f n t s m ű k ö d é s é t. z rvs tdmány száms vezérférf meggyőződött rról, h g y vlód F e r e n József víz htás m n d g ktűnően be válk. F e r e n J ó z s e f keserű víz g y ó g y s z e r t á r k b n, drgé rákbn es fűszerüzletekben k p htó. nánd-t, Hrthy Mklós-át Győr-t zn rzének házt ljdnst, lletőleg lkót, k k Góly vntn. Flyó hó l - é n zn v n t n, mely H l m n n Pált elgázlt, l m á s nek ház lletőleg l k á s k ö r füztő T t t ó v á r s á l l m á s k menet tvnlát érnt, hgy h között Mrs József szőny zó kt lbgózzák fel, lkásk b l k k r felesege egy e g é s z s é g e s blkt pedg vlágítsák k gyer fúgyermeknek d t l életet. M tyákkl. r s f e l e s é g e épen Máv, kór Pénzt tkrt m e g, h á z b n d l t z ö r ö m t e l j e s ese í ü s z e r - es s e m e g e - á r ú s z ü k s é g mény n y g d t leflyttás vé letét S p e l m n n I m r e t ü s z e r - es gett, z n b n H l m n n Pál h s e m e g e k e r e s k e d ö n é l szerz be. lál n n y r felzgtt, h g y K m r m, Igmánd-út. szül fájdlmk m r v n t n meglepték. Ugynz ktn Ház éllövőverseny. rvs vette á p l á s l á M r s n é t, K m á r m P l g á r Lövz gye k H l m n n hlát k n s t sület f. hó é n, vsárnp ház tált. tt álmásfőnökség lövőversenyt rendez, melynek előzetes értesíte réven tt teltetelet j ö v ő s z á m n k b n h z b n y kórházb elhelyezték m n d z k. J e l e n t k e z n lehet ', e l n ö k kettőjüket. n y es g y e r m e k e s é g n é l. B e n e v e z é s d j 1 P. körülményekhez képest jól Vntelgázlás. Hláls érz mgát. kmenetelű s z e r e n s é t l e n s é g tör z prsk körzet köz tént f. év j ú n s hó elsején K gyűle. Kmárm vármegye m r m lmásfüztő á l l m á m n t e g y 4510 p r s, lletve K sk között. M n t lvsóközön márm, Tt, Ksbér, Felsőgll, s é g ü n k előtt smeretes, B d Ás prtestülete, v l m n t g y pest Kmárm között vsút gmánd, Ms, Szőny, T t b á vnl vllmsításánk átszere ny, lsógll, Bánhd stb. le f l y m t b n v n, h l m s t k ö z s é g e k p r s köre v s á r n p, vsútvnl két l d l á n elhe júns hó 5 - é n T t á n körzet lyezett távírd szlpkról közgyűlt trt következő tárgy drót Vezetékeket szereltek le, s r z t t l : 1) K ö z t r t z á s n k r mvel vllmsvezeték leendő egyéves mrtórm. 2) H t e l ngy f e s z ü l t s é g e m t t hzzá b e h j t á s törvény m ó d s í t á s. 3) k ö z e l e s ő telefn é s távírd d r ó Kntrügy r e n d e z é s e. 4) K s p r tkbn vllms rm átszhtel flyósítás. 5) T á r s d l m vrgs mnden t e l e f n á l á s t es bztsító ügyek, ö ) Frglm távrtzás lehetet enne tett v l n. dófázs b e v e z e t é s e. 7) Líj p r zt elkerülendő. Kmárm testület törvény s m e r t e t é s e. H) B d p e s t között t e l e f n táv M e g y e k ö z k ó r h á z létesíte. írd vezetéket kábelben rkjk Öngylksság. vsút áí. l e s z e r e l é s t z említett v pálydvr hrmdsztályú ét nlszkszn sprn pst t e r m é b e n vtfzetőp ér Shrer g z g t ó s á g e g y k távírd sztg J á n s 30 éves k m á r m lks, végz. Flyó.! - é n h z l k l e s z e d é s é n é l d l g z t t Hlmnn k n z tóbb dőkben z d e g bj n n y r erőt vett, hgy z Pál s p r n születű 4 ö éves étterem t l j d n s, Hk J á n s távírd e l ő m n k á s s, k B vendéglős, k r k n s v l t d pestről K m á r m b 9"08 ó r Shrernek, z (jánltt, h g y k r é r k e z ő 22. s z á m ú személy néhány hétre menjen hz, p vnt e l h l d á s tán j b b henje k mgát. Shrer beteg v á g á n y r ó l átlépett bl v á g á n y r s é g e es zn körülmény, hgy s nem vette zre z e l h l d t állását s e» k e l l h g y n, nyvnt z k t l á s á t ó l, h g y m á n y r elkeserítette, hgy vsár sk, bl v á g á n y n j ö n K np reggel frgópsztlyvl h mrmból 8.42 órkr ndló lántékn lőtte g. kmá 17. sz. személyvnt. vnt r m mentők tón G y ő r b e. b b n p l l n t b n ért h e l y k ó r h á z b szállítttk s ú l y s n s z í n é r e ( k r ), m k r Hlserültet, tt z n b n már nem m n n testsúly m r kfele dűl nyerte vssz e s z m é l e t é t, déltán vágányból s így vnt k 4 órkr, nnélkül, hgy ön ütötte vágánytól jbbr g y l k s s á g á r vntk< zólg f e l k d b t. vnt z n n l m e g vlágsítás d t t t v l n, m e g álltt es z zn t z ó egyk hlt. S h r e r J á n s öngylks h n v é d v s m r sk hlál ság k á n k es k ö r ü l m é n y e n e k b e k ö v e t k e z é s é t állpíthtt m e g. kderítére r e n d ö r s e g ü n k ny Hllát felesége 4 g y e r m e k e mzást ndíttt. gyászlj. szgrú vzsglt megndlt. Fűszer- semege árt lsón jót Krmernál. SPRT K. F. C. Lev. Dnlmás Lev. 10 : 0 (5 : 0) Ur, nő d v t - á r k, ktn kkek leglsóbb beszerz frrás^ HJL l ÖS flbh SZKÁR. Bjnk. Bíró : rgnás. Z h g ó esőben áltk fel sptk k e z d é s r e é s z egz m é r k ő z é s ltt nem állt el z ég á l d á s. j á t é k egyáltlán nem trtztt szép játékk k ö z é, egyrzt z nferózs te hetségű ellenfél mtt, másrzt z említett d ő j á r á s m t t sem. M s k - e g é r hr v l t z e g é s z, melyet v z t ó s á k b n vló l b klás tett é r d e k e s s é. K. F. C. megerősített L e v. spt k é n y e kedve szernt rúgt g ó l k t, de s z á r z dő e s e t é n kr kétszernnyt s rúghttt v l n. védelemnek nem vlt mnkáj s így b e k k e k s e l ő r e m e n t e k s t á r s r b, m t bznyít B ú z két gólj s. h l f s r tömte lbdávl s t á r k t, gy ezek nek sk rúgn ke lett vln g ó l k ö z ö n é t, de d n l m á s k k p j á b n k e r b e r s z k é n t állt L b ó. G ó l l ö v ő k vltk Kertz 3. B z 2, Lvász L e n g y e l 1 két ö n g ó l. rgnás bíró z ősz ót ngy j v l á s n m e n t keresztül. T. S D V. C. I. szt. bjn. B t ó : Prány. S r s d ö n t ő m é r k ő z é s é t vívt m e g v s á r n p T, mert ve reség esetén v s á r n p Tt bány eldöntre kerülő T s. t. mérkőz nem bírt v l n bjnkság elnyerére döntő súllyl. Góllövők Kllermnn. é m e t h lletve B t h. T S. C. II. Bánhd Lev. 5:0(2:0) Bjnk. T. S B r ó : Slsk. C. I I. - T t 4 : 0 (2: Bjnk. 0) Lev. Bró : Slsk. Szemethy J á n s T k d Ü. S. C. mtőr válgttt já téks hzjött Kmármb é s átvette KFC tréner tsztségét. Vele KFL" n g y n skt fg n y e r n es egy r é g ó t vergődő kérdt skerűt e n e z n. Sk s k e r t kívánnk m n k á j á h z. Kmárm megye sztergm Levente egyesületek fj Vár Sprt Lbdrgó vetségének Szö hvtls közleménye. Igzlj S z ö v e t s é g köv. mérkőzeket : Ts I I. B á n h d L e v. 5 : 0 (2:0) T f. K s b é r L e v..l ( U : l ) Ts 11.-Tt Lev. 4 : 0 ( 2 : 0 ) D n l m á s. - D r g L. 3 : 3 ( 3 : 2 ) K f D n m á s I L l : [p : <; K L b n F. I : ü T s 11. Tk 7 : 0 (4 : ) Ply J á n s T T k játék*,st tszteleten m g t r t á s mtt Bzttság megdrgálj. Felhívj. B z t t s á g D r g L e v. T k d. v e z e tőége, h - y m á j s 8 ; l e játsztt mérkőz e l l e n Tkd. áltl bedtt óvs t á r g y l á sár nevezett egyesületek k é p v s e l ő d f. hó S- n t e z ö b z í t s g à. é s r e küldjek k m á j s hó é n K s b é en Bánhd L. t. levnlás m tt félbeszkdt Ksbér L.. B á n h d L.. m é r k ő z é s ü g y é nek tárgylását f. hó 8 - á r tűz k. KFC. játékjgát B zttság felfüggeszt S z ö v e t s é g gel szemben fennmrdt 8 P. trtzás mtt. Bróküd júns 5-re : Ts II. Ksbér Lev. Lndenberg. T k d D n m á s I. Gjd. Lábt S. KFC Meher,

6 6. ldl. Kmármmegye Hírlp júns 4. Ktnármmegye Htelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmánd-űt 6. szám. bnk működe kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsde megbízásk lebnylítás bdpest külföld tőzsdéken. K- belföld sekkek kereskedelm tlványk behjtás. Áttlásk meghtelezek bel- külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkr hvtls np árflymn. Mgyr-Frn Bztsító Rzvénytársság Kmármmegye Vezérügynöksége. ylváns árver. Özv. L m pert Báln íné örököse f. hó 5-én d.. 1 órkr Ásn, Fő-t 225. sz. ltt z összes ngóságkt. m. br, brshrdók berendez tárgykt eldják. F. hó 11.-én reggel 8 órkr községházánál Fö-tábn levő 225. számú özv. Lmperth Bálntné-féle ház nylváns árveren 318. szám végreh. eldtk. Árver hrdetmény. zen árver ktűzének lpját képező végrehjtás év g. hó 14-én közbenjötte lett fgntsítv. llírtt kr. bíróság végrehjtó ezennel közhírré teszem, hgy kmrm kr. {bíróságnk Pk sz. végze flytán ár. Krtske ljs ügyvéd áltl képvselt ternt müvek végrehjttó rzére egy végrehjtást szenvedett ellen 312 pengő tökekövetel költségek erejég elrendelt kelég végrehjtás flytán végrehjtást szenvedőtől lefgllt 1900 pengőre besüt ngóságkr kmárm kr. járásbíróság fent számú végzével z árver elrendeltetvén, nnk krább vgy feülfgllttók követele erejég s, mennyben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, kelégít jgk m s fennáll ellenük hlsztó htályú génykereset flymtbn nns, végrehjtást szenvedő lkákásn Kmármbn leendő megtrtásár htárdőül év júns hó 15-én d.. 3 óráját tűzöm k, mkr bírólg lefgllt bútrk, szőnyegek s egyéb ngóságk legtöbbet ígérőnek kzpénzfzet mellett, szükség eseten besárn ll s. de leglább besértek 2 3-ánk meg elélő összegért elfgnk dtn. Felhívtnk mndzk, kk z elárverezendő ngóságk vételárából végrehjtt" követelét megelőző kelégttetlez jgt trtnk, hgy menynyben rzükre fgllás krábbn eszközöltetett vln ez végrehjtás jegyzőkönyvből k nem tűnk, elsőbbség bejelenteket z árver megkezdég nálm Írásbn vgy pedg szóvl bejelenten el ne mlsszák. törvényes htárdő hrdetménynek e bíróság tábláján történt kfüggeszte követő npl számítttk. Kelt Kmárm, év máj. hó 15-én. Brsízky László Kr. bír. végrehjtó. ldó ház! ldm z rszg-t 14. sz. 5 szb, ke előszb, knyh stb. lkrzből, egy üzlethelységből álló meg 21 évg dómentes j házmt 525 négyszögöl területtel, vgy 95. sz. házmt elsőrendű j épít 23 évg dómentes. 3 t szb, előszb s:b. helységből áll, 200 négyszögöl területtel. Értesít d : Kmárm Kálmán rszág-t 14. szám. próhrdetek. Lkás kdást, hzeldást vgy egyéb hrdetn vlóját gyrsn eredményesen eszközölhet, h ezen rvt ltt hrdet. rnk mérsékeltek előre fzetendő. Vdékről Ivélbélyegben s küldhető hrdet dját. Hrdetek ttánn érdeklődre vdékről válszbélyeg bekülde melle válszlnk. GY jó krbn lévő mbl», egy hegedű tkkl egy fényképezőgép jtánys árbn eldó. Cím kdóhvtlbn. KMRMHZ trtzó Pt- Mnstrn ngyn szép fekvű s Dnár néző 12Ú) négyszögöl ngtln lsón eldó. z ngtlnn kb. 400 négyszögöl terjedelmű szép bőven termő gyümölsös vn. Bővebb felvlágsítást d kdóhvtl. LDÓ egy jó krbn levő pedáls mblm. Cím kdóbn. ldó. gy szép helyen házhely eldó. fekvő Bővebb fel vlágsítást d: Trd lek máv. állmás elöljáró, Kmárm. Ugyntt egy teljes srzt Püs lexkn egy mblm eldó. HIRDSS kdn vgy eldnvjá b b stb. Állást keresőt rzére bzts eredmény;, skert gy érhetnek el, h lpnk tn hrdetk. ymttt Hker Dezső kőnyvnytjábn Kmrm, Igmánd-t 24. CM C C/7 CM S C ^ C 1) = ' CC «X ^0) 3 - J 5 CÖ T3 3 CQ fkn e L 15 C m ò Q r p C C C, -*tq ÍM t2 Q I t C*J ^ w n M I e I J } C C C C 1 ^ 5 t tm X C $ - ű) X X IJC ~- ~ ~ ^ l ñ r ^."C 3C Cl C C C *T M ^ t m rí 3 r -- n? - ^ ~ - -r ì $ X T " t - SS 2: 2 8 Q" pd Tf rt CÑ L r<- CÑ -* g C "* W C ^ ~ ± ' 00, tí C Tf 2 H ^ S j S? ^,- ^. s ^ t rt I : ; 00 X) 00 I 8 S _ S _ S Q 9J xt- e ^ e^bjd H I I I /3 l I I! r- L I s ^ C S - Ì S C C S I» L ^í" I, I _s _s s 5 L re C Ű ^ Í - :tcr nft C CJ C C/5 S/.v. Gyv 1 V5 - en - : C 2C U- p.«e.ü '2 = 0 0 t *1 L T ! C 1 C C p LC C LC C -? S Prg C C felé : C C C C M t t C C C C 00C3J C C C C I L. t*- -<t» x 00 7 «0 0 n t C -rt C L L ' L L 1 73 Sn- 1 tó! *Q L I I. 1 1 n 1 L 2 r - Qy 0 j Szv. n 0 "5 CL» ^ G0 C^ C/5 0) - B ed 0 1 Cfl -y -«SU e= SD -«e e h» L L LrJ-C 3 1 C C C - ^ C/5 l tf r. 4-» 1 '5 S rc ùj C C - 2P x e 0 ^ 3»5 C 00 *0 L rf 0 3? t-r^xx 1 1 "flí. C^ì ' X _ 0 L R JC Szv. Gyv. Szv.! n C^ ' s: Állmásk W S S 00 X rf L ss" S -0 L I- 5 0 x r -r X 90 L L * * ^C " 5") x C C ' - " T P L 0 0 C C C C Szv. : X ' r L - X C Ss CÑ C L 5 C J 8 S n n s: Állmásk *- ^ g -< rv ^ C L Tí CZ 'CLv C ^ C - L -\j ^~ r- C -; H) n n ^ 0 CL 3 «C/j * x C s, L C C X C w. Tt- : r ' L C L L "Tf -rf r CCJ 2 g U. 3 P *5 2 íí ^ ü ' r-; x e 0 rf.0 CT SS C ^ ì s 0 x 5-0 L L 0 L r*-., C C I C C 1 L ' h zz l. :S S ' lc S S S CÑ 8 S 2 29 g3 C 13 t -^r^ñí tr * 15 3= '/Ì _ Sl f 1,, D l» t*«{* QQ r- l L _,rv L r: ^ =2 "* L LÓ LT) t"* Felelős kdó: Hker Ih X) n n * 3 CX I C Q CT3 CL S ^ - "e " 03 CJ - 3 'J Dezső Ut Fél l n fj d nel t; pá z I sz: de h kl te he fá se ü ttrl n m tl ; 08 d rl Bj s t kd n«v s; s z n s;

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése.

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése. IV. é v f l y m 0. s z á m Á r 20 fllér. LŐFIZTÉS! g-z é v r e rélévre 0 P. :» P. gyes szr r egjelenk mnden 2-S0 P. 2(J ftt. Felelős s/erues.' tő: PTKÓ nkét nem tdjk, hgy mly eredményt f g hzn z ín ségeseknek.

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

lások a vármegye kisgyülésén.

lások a vármegye kisgyülésén. VIL évflym 37. szám r 20 fllér. -7-' I te. 1. S ' ELŐFIZETÉSI ÁR MgrSZ 10 P. évre 5 P. Megjelenk Negyedévre szmbtn. 250 P. Pélels szerkesztő: PTHÓ GYUL 0000000000000^ dlgzó nnmum rr munkástömegek ltt keresete

Részletesebben

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4S. évflym 884. 3. szám. Debreczen, vsárnp, ugusztus 3. Előfzetés Egész évre feltételek: Félévre 2 frt. Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 kr. pstdíj beküldése mellett egész évre ngyen. Egyes szám ár 4 kr.

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Különbözõ csõtípusok névleges méretei, külsõ átmérõk és csõtömegek. Acél csö vek (forrcsövek) DIN 2448 szerint DN Méret Csõ kül sõ- Csõtömeg üresen Csõtömeg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük «. évfolym 21. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. május 24. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 5 P. Egyes szm ár 20 fül. Megjelenk mnden szombton. FelelŐS szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton lemezek

Együttdolgozó acél-beton lemezek Egüttdolgozó cél-eton lemezek számítógées tevezése D. Köllő Gáo 1, Oán Zsolt, Godj Teodo 3, Muesn Olmu 4 1 Kolozsvá Műszk Egetem, PFT. Kolozsvá, 3 ALMAA Kft. Kolozsvá, 4 DUME Kft. Kolozsvá 1. Bevezetés

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben