n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "n e k ü n n e p é l y e s leleplezése"

Átírás

1 IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d - t 24. Kelek.s szerkesztő: 20 fül. PTHÓ De sjw s, ennek tü n e t e egyáltlán nem m t t r. /'k. ngy összesség életfntóját fgyelő r e g s z t r á l ó np l p k, b á r m e n n y r e türelmetlenül k t t jk s t npnként, nem ák hrüldn egyetlen egj lyn rányú m e g m z dlást sem, melyből k n vá ezt d ö b b e n t e m b e r -dlmt rávezethetnénk kbntkzás tjr. e m ftálnk egyetlen lyn t ö rekvt sem, mely mentes /ln zktól sötét hátíktől, melyekből sh eddg meg jó nem b k k n t ö, hnem ellenkezőleg m n vlm j rfnált nymrúságt kztk ngy ö s s z e s s é g n e k sk egyeseknek dtk deg lg trtó jólétet. zt kell mndnnk, gy ezen ktsztrfáls f e z. It helyzetben még sk szemerny j ó k r t t sem sztlnk bármennyre krnánk m, ngy ö s z zességben lg számttevő vlkk, l e g n g y b b erőztt s tenn m n d e n áldztt s m e g h z n, d d g, mg zkt heretksn d z r t zspe, melyek le; megksztják ád tevékenykedt, m e g n y l n k, d d g nem s ténhetk s e m m. S h g y kk s h g y ez k é -. Telefn 6 1, Hrdetek ár d j s z b á s GYUL szernt. Kézrtkt nem dnk szmbtn. zt httük, h g y h sz megjön, megjön vele gyütt tvsz m n k s. j véltük, h g y m k r rmzetben megndl z újjászület f l y m t, k k r (lán z e m b e r társdlm első életében s kezdődk vlm, m jelent m j d v lm mzgást, v l m élet lehetőséget, jelent vlm kev kenyeret. KIDÓHIVTL: ÉS sedelem végsőkg s gázz márs d e g l e g f z k l g lerngylódtt e m berséget, nnk k /, h g y úgy z egyes sztályknál, m n : z ö s s z e s s é get mzgtó erőknél hány zk éltdtsság e.- terv szerűség. Mnth dág j ttt vln z emberség, hgy mst nem tdj merre s ndljn el V M n t h b zny hszdk szzd e l ért eredménye z összesség szempntjából elértek vln hh< z pnthz, mkr t vábbmenn nem ehet. Pedg előttünk mérhefettén dők állhtnk még, melyben mégs sk meg kell tláln módt rr, hgy vssz fejlőd es megállás nélkül leglább reltv b l d g s á g t érhessünk m e g. r r kell tehát t ö r e k e d nünk, hgy h már z k n.1 Hgy mgs v l g f r mökn tervszerütenség eft úrrá, ks egységek, k, vársk, rszágk, n é pek k ö z ö s s e g e b e n éltdts es tervszerű mnk fllyn es ne vesszen el égy p r á ny energ sem kár szel lem, kr nyg legyen s z kpkdás, tervsze rű enseg zűrzvrábn, mert leglább gy b z n y s dőre, n nem s skr, de b z t sthtjk m n k t ktsz trfáls es meglepetszerű psztlástól, dében vssz. úgys mnt ktnát m n t plgárt egyránt m g y r j e l l e m mntképéül állíttt vr bőset, k hdeg dztt hztt mnt z szel meleg szívvel trj z rszág h ójánk krmányát. Á l m k r elválllt krmányfőj krmányzó tsztet, mert s z e n v e d n, küzden, s z t z n <.k r : mgyr s : s b n. m g y r nemzet ngy kálvárát jár* m e l y n e k». e s tján mn d g b z l m m l, szeretettel Hrthy vezérére, néz Mklós kr mányzór. k ö z g y ű l é s ngy é l j e n z é s se ünnepelte z r s z á g k r m á n y zóját, b z t t s g t g k felállv tüntettek, m k r lepel z r képről lehlltt. jól skerült festményt, mely Héy Zltán fes tőművz k t à s, vrmegye közönsége nevében szenkve Pl- krmányzó r k é p é kvs n e k ü n n e p é l y e s lelepleze László lspán vette át m e g r z e ; re. zt. t n n n b é k e s z e r - ződsel kpcbldts év beszédet Kmárm-sztergm közgzgtáslg törvényhtóságánk Vármegyénk egye'őre egyesített rendes tvsz törvényhtó vármegyék zfságáról es nemzet ról e l m n d t t órkr demdús m n k á l k d á s e l s m e r é v á r m e y e szek- séül K r m á n y z ó t ó l. ktünte ság t Kárly - k"zgy vsz rendes k ö z g y ű l é s é t, m e l y e n tűzte d r. Lnger S á n d r főspán mellére. nökölt. közgyűlen megye törvényhtóság sg tgjnk n g y b b jelen, vársnkból el vár b.zttlé^zevt lpy pár k r m á n y f ő t n á s s, Gás plgár vr megye VCS László V ö r ö s k e r e s z t dsz- bó é n délelőtt íél 11 trttt tg s z é d é n e k födmvessztály h j e l v é n y - é r d e m k e r e s z t j é t kpt é r ngytermében bzttság n e v é b e n, ngy htást keltve b e közgyűle. májs r dr. m n d t t e kettős ság bzttság flyó év sztergmbn tpsk vármegye közölt lspánjánk Kegyeletes emék- József Tmnózy törvényhtóság ház szvkkl hvtásá rzével. Ghyzy l e m é r t h. tg ndítványát, G y l gróf bztt melyben mnsztere* nőknek m nehéz dőkben ö n zetlen, S Z Í V Ó S mnkásságáért el emlékez-.;: meg eztán főspán smerét nylvánítj, mgyr gzság lg e l f g d t k ö z g y ű l é s. bjnknk : Btl G y l á n k hö hláláról, ndít s r z t egyes p n t j n k ványár bös bálát blt repü g y l á s á r került sr. z ndresz Györgynek egy h. n g - Mjd közgyeb tárgy letárelő lök emléke v á r m e g y e közgyű dók k tbró t s Kelet J ó z s e f á l l t e g é s z le j e g y z ö k ö n y v é b e n h z z á s z ó l á s nélkül e l f g d t. ségügy főfelügyelő tette. mester, Revzky ság b z t t s á g István fszl törvényhtó megörökí k ö z g y ű l é s keretén tgk. közgyűlt Lnger Sán lepleztek le Hrthy Mklós belül kr meg s mányzó rképét, melyet v á r szép sz- megye k r m á n y z ó tzéves j vkl l bból fz l k l m b ó l, b g y b l e m lklmávl lesetett m e g. m n t főspán, z r k é p lelepleze lklmávl d r d r. főspán nyttt üdvözölte lendületes, első ízben törvényhtóság vezet tnáskzását, jelentette, bgy vármegye k tűnő l s p á n j : szenkve Plk- á r. Mátéffy báns, Vktr prépst-plé rszággyűl képvselő ünnep beszédet m n d t t. B e s z é jvsltt Hősök közgyűl ünnepén. B e n s ő s é g e s kegyeletérzsel gyülekezett vsárnp, m á j s 29én délelőtt fél 12 ó r k r v á rs p r j - n g y j H ő s ö k e m lékszbráhz, hgy vlághábrú flymán elesett b ő s f n k n k emékének hzfs lelkülettel d ózz n. 1 egdrg b b k n -

2 Kmármmegye Hrlp júns 4. sükkel, életükkel fzettek ők hzánk egy bldgbb, szebb jövendőért, mgyr besületbel kötelességünk, hgy emléküket örökké éberen trtsk, egy npt emléküknek szenteljünk. szép számú közönség között tt láttk plgár ktn htóságnk vezetőt, várs állm hvtlk tsztvseőkrát, hnvéd állmásprnsnkság dszbeöltözött tsztkrát, ktnságnkt lkltkbn, sklánkt teljes létszámbn, levente fjúságnk ks sptát, vstsk htlms tábrát hdvseltek, rkkntk külün-külön sprtját. z emekszbrnl leventék újnnn klt zenekr Hmnszt játsztt el, mjd Szent Imre Dlkör Bshff: Htvllás hzfs műdlát énekelte el. z ünnep beszéde Fdgys ldár ág. ev. le kz mndtt, k átérzett lelkes beszédeben felelevenítette mmgyr hősök ngy hrt vlághábrúbn, rámtttt z elesett vértnk hnszeretetére, mely nem hllhttt háb, kell hgy z ö vérük, szvünkben szts hzszeretet lángát. melynek tüzében életre kell Mgyrrszág rég htár. htást keltő ünnep beszéd tán Szent Imre Dlkr Szóztt énekelte el, mely tán ktn plgár htóságk, egyesületek testületek z emlékművet megkszrúzták. z ünnep ég végén szbr előtt felvnl s elmrdt, helyette ktnság es leventék lelett dszszemlél trtót ktn p rnsnksg. z ás ksznó j megnytás. helységének ünnepélyes em sk ksznó vn Dnántúln, melyk htvndk esztendejével dsekedhetk. z ás pedg már év tvszán tölt be es fgj megünnepeln fennállásánk 60-k évfrdlóját. z elmt szmbtn j helységbe költözött, hgy társdlm életre mélyen khtó mködél nnál jbbn kfejthesse. z ás ksznó Ízlesen átlkíttt j helysége gen jó benvmá.m kel mndenkben. sk költséggel tánjárássl átlkíttt helységek bőségesen megfelelnek nnk élnk, mely ksznó tgjt összefűz összetrtj. z újnnn átlkíttt helységet f. év májs hó 21.-én dták át rendeltetének. szmbt est megnytás díszközgyűlsé! kezdődött, melyen Kelemen Bél ref. lelkz elnökölt. z gen szép számú sládtgjkkl megjelent tgkt rövd megnytó beszéddel üdvözölte beszédében rr mndent lktn tdó szeretetre hvtkztt, mely lehetővé tette z ásknk, hgy ksznójkt mst megfelelő helységbe helyezhette el. Beszédében külön elsmersel emékezet meg drflv Ptzenhfer Herbert dszelnökről, k nemsk erkölsekben, de nygkbn s támgtt. vezetőséget. Küön elsmersel dóztt émeth István r. k. plébáns Trsy Gyl község főjegyző, lelnököknek Sebes Feren krgyár tsztvselő, ksznó jegyzőjének, kk mndenben támgttk z elnököt törekvekben. z elhngztt elnök megnytó beszédre Ptzenhfer Herbert válszlt, k megköszönte z öt ért szíves megemlékezt kf jelentette, hgy mnden törekve d fg rányln, hgy ksznó működében semm fennkdás ne álljn elő. közgyűl befejezte tán megkezdődött tán, mely legpbb hngltbn trttt tgkt s gy nem sd, hgy jól skerült mltságnk hjnl vetett veget. ktűnően skerűt ünnepeyen vársnkból s többen resztvettek, kket ksznó szeretet gndskdás vett körül. mltság skerét bztstlt fgyelmes rendezőség ksznó j vendéglőse, Vrg Feren, k ktűnő knyhájávl, jó brvl kedveskedett ksznó tgjn!: vendegenek. z prtestület úrnpján közgyűlt, mjd tánn prs trttt. kmárm prtestület f. év májs hó 26-án vrsház dísztermében rendkívül közgyűlt trttt, melyet Mrkó FRC prtestület elnök déltáö 4 órár hívtt egybe. közgyűlen nem sk helyben, hnem szmszéd községek prs s tekntélyes számbn jelentek meg. nprend smertete előtt Mrkó Feren elnök kegyeletes ( szvkkl emlékezet: meg ndresz es Btty mgyr plóták hősességéről. mléküknek dózv közgyűl állv hllgtt végg z elnök bejelentt z prtesület székház pengős knverzós kölsön kérdét smertette z elnök. Bejelent, hgy kölesöügy teljesen e! vn ntézve, különböző helyeken vlt dósságk k vnnk fzetve, testület kedvező kmt fzet kötelezettség mellett mmár sk egy helyre trtzk, < melyet z év berleí felhsználásávl mnden gnd nélkül vselhet. Hngsúlyzzál hgy z prtestület nyg hely zete kölsön knverzó flytn kedvezővé vált, m vezetőség fárdzásán kvül egyedül Zsndely Feren dr. rszággyűlt képvselőnek érden, k hthtós beflyásávl k eszköze* L kölsönt z prtestületnek. közgyűl egyhngú lelkesedsel mnd jegyzőkönyv köszönetet szeretet rszággyűl képvselőjének bztstv őt bzlmáról támgtásáról. Meglepet érte z ;;.::r! v v;- tület tgkt z elnök zn bejelente, hgy kereskedelm mnsztérm rzérö beígért kölsönt nem skerült megkpn így vgyntln prsk kmtmentes kölsön-segéíyben nem rzesülhetnek. Mtán 4000 pengős támgtás elmrdt, gy htárztt közgyűl, hgy várs áltl megszvztt 2000 pengős kölsönt s sk kkr vesz fel, h helyzet jbbrfrdlásávl 4000 pengőt s skerül megszerezn. tárgysrzt egyes pntjnk letárgylás tán értekez értekezletet letté lklt át közgyü! melyen szntén több prskérdt tárgyltk le. Felkérre dr. Hrváth Zltán esztergm kküldőt, T1 ttkár smertető elődást trttt társdlmbztsító ntézet ügykezeléről. Md Mgy -Frn bztsító k- bd.pest megbízttj felállítndó temetkez egylet szbályt smertette. z prtestület vezetőségének mnkásságáról számlt be Mrkó Feren elnök s fellvst közmnkák megndításár vntkzó bedványát kn- : rk ellen végrehjttt ntézkedeket. Végül kmndtt z értekezlet zt, lgy nem fgdj e Brül Igná jnltát, mely szernt székház.t meg; rnsl áss! hzzák he.yre, hnem követek válllkzótól hátsó fl lebntását. gyben másíttt z elnökséget, hgy bró tón szerezzen érvényt htárztnk gyrs ntézkedsel rr törekedjék, hgy nelőb jókrb helyeztessek n< g tetem. gy ül* bárn, negyed véget. \ órkr ert V'lézteepe, 20 éves mrtzáós kölsönnel épült, két szb összes mellékhelység pnéből áll sns slád lkóhá z m áthelyez mtt kedvező feltételek me lett e I d m. Cn ;Í kdóbn..71 dó ház. ltávzásm mtt sürgősen, lsón eldm legértékesebb helyen álló házmt, mely 5 ngy szbából mnden mdern mellékhelységekből áll. Kev költséggel, könynyen átlkíthtó szálld, kávéház vgy vendéglőnek. Kedvező fzet feltetelek. Kmly közvetítők díjzv. Cím kdóhvtlbn tdhtó. Gmnázm előkzítő tnflym nyílk Kmármbn. Kmárm várs lksságánk tekntélyes rze közlklmztt, kknek bzny ngy gndt kz z, hgy gyermeket hgyn skláztss. sláds közlklmztt hvtvább, bármly szívesen lkn s Kmármbán, bármennyre s szeret vársnkt, rr gndl, hgy áthelyezt kérjen d, hl középskl s vn. nygdjskról nem s szólv, ezek sznte kényszerülve vnnk z sklhány mtt más vársb költözn. gmnázm kérde tehát állndó prblémáj Kmárm várs vezetőségének, de ezt sjns mnt egyk lpszmnkbn megírtk pénzhány mtt megvlósítn nem tdják. Hgy gyermekenk középfkú skáz ttás ngy nehézségek dár mégs megldhtó legyen, lpy Gáspár krmányfőtnáss, plgármester, szülő értekezletet hívtt egybe májs 28-án déltán 6 órár, hgy z érdekeltekkel szüksége- teend Ket megbeszélje. Mntegy hrmn leendő gmnzst gyermek szülője jött össze ez lklmml, kk előtt z elnöklő plgármester rzleteden smertette z év ót flytttt mnkáját, melyet gmnázm felállítás érdekében tet. Ismertette kltszmnsztérmhz küldött legújbb felterjesztt s, melyet Zsndely Feren dr. rsz. gyűl. képvselővel személyesen dtt át Krfáth Jenő mnszternek. dás Ke I V e n V ; e- előtt ígéretet telt képvselőnknek, hgy kmárm gmnázm ügyét támgtn fgj, mst mégs d nyltkztt, hgy nyg eszközök hányábn nem td megvlósítn. szmrú tények tdtbn mst már rr kérte szülőket, hgy fgdják eí Denke Mrgt k, 1 középskl tnárnő jánltát, k sz'nök sekély hzzájárlásávl kzséggel szervez egy gmnázm előkzítő tnflymt Denke Mrgt tnárnő smertet ztán zkt lehetőségeket, melyek szernt kmrm gmnázm tnlk rendszeres tnítás mellett tthn s előkzülhetnek. gmnázm tnlmánykr s év végén vlmely lm vgy közel felekezet reálgmnázmbn mgánvzsgáltt tehetnek. Bejelent, hgy gmnázm előkzítő tnflymát szeptember elejével megnytj s ké; szülőket, hgy gy z eső, nynt felsőbb sztályb járndó e : - mekeket, h zkt mg tnlóként óhjtják tnítttn, mgánsklájáb írssák be. z előkzítő skl tnítás dj tnlók számától fg függn, m körülbelül P.-t fg hvnt ktenn. Fzenkvül fzetendő még. törvényesen megállpíttt tn vzsgdíj. Z előkzítő skláb jelentkező első felőbb sztályú tnlókt dr. Vzkelety Sándr várs ktrtnásn'knál kell bejelenten vársházán. z értekezleten dr. Pákh

3 f júns 4. Kmármmegye Hrlp. Jáns ügyvéd vádskdó hngú felszóllását szülők nem tették mgkévá, ellenben d r. Vdáts Jáns p. ü. t n á s s, helyettes pénzügygzgtó ndítványár e l htárzták, hgy küldöttségleg keresk fel k l t s z m n s z t e r t, gmnázmt újólg kérk s jelen helyzetben z előkzítő skl jóndltú támgtását z zl, h g y tndíjmentességben rzesítse tnlókt s Kmá rmb küldje k vzsgálób zttságt, tnlók levzsgáz ttásár. l p y Gáspár plgármester megígérte, h g y k ö z b e n jár fő spánnál képvselőnknél, hgy szülök küldöttségét vezesse,. ben g m n á z m e l ő k é s z í t ő flym támgtásár v l m e várs segélyt helyezett k látásb. F e l k é r szülőket, hgy nlóíkkl melőbb jelentkezze nek e t n f l y m r, hgy z szepnbeben megnythtó legyen. L p z á r t k r értesülünk, hgy Kmárm f ő g m n á z m ü g y é ben szülők k ü l d ö t t s é g é t Krfáth J e n ő kltszmnszter hétfőn, f. hé) t án déltán félőt kr fgdj. küldöttséget dr. Zsndely Feren, vársnk rsz. k é p v s e l ő j e v e z e t, s z ü lök kérelmét lpy Gáspár p l gármester t l m á s l j. k ü l d ö t t s é g b e mnél s z á m s b b m e g j e l e n é s k í v á n t s, j e l e n t k e z n le het d r. Vzkelety S á n d r t n á s nknál. Helyszín szemlét trt MFTR. gzgtóság Dnlmásn. Kmárm fürdőző közönt élénken érdekl, h g y m lyen k e d v e z ő é s l s ó k ö z e k e - í e s z k ö z ö k k e l t d n k mjd nyár f l y m á n Dnlmásr k m e n n. M n t megírtk m z g l m ndlt, hgy M F T R. hjójár tát D n l m á s n s állíts m e g, znkívül külön s v r g ő z ö s j á rtt s állítsn be Kmárm Dnlmás közt nyár f ü r d ő szeznr. z é r d e k e l t e k megkerese t e mst M F T R. gzgtó ság h á r m t g ú szkbzttságt küld k D n l m á s r, k k s z m b t n d é l b e n t t helyszín s z e m lét f g n k t r t n. Megvzsgálják p r t -, m e d e r - z ú t v s z nykt tájékzódn fgnk várhtó ts é s á r f r g l m r ó l. helyszín szemlére k száll Revzky István, j á r á s f ő s z l g b í r ó j s, v á r s n k k é p vseleteben lpy G á s p á r k r mány f ő t n á s s plgármester, G y ő r vrs p l g á r m e s t e r e z érdekelt szmszéds községek elöljáróság. s z m b t helyszín szemle fgj b z n y á r eldönten, hgy lesz-e megfelelő hjójártnk D n l m á s r, v g y sem. M n denesetre nekünk k m á r m k nk tlsóldl v á r s r é s z für dőző közönség érdekevel együtt n y m t é k s b b n kell követel nünk, h g y egy svrgözös j á r t s b e á l l t s s é k, m e l y leg l á b b reggel délben é s este m e n e t r e n d s z e r ű e n, znkívül s z ü k séglet s z e r n t e s e t e n k n t t ö b b s z ö r s k ö z l e k e d j é k. Frks Márt dűművznő hege- ngy s kere p z s n y mkrfnn át. J ó n é h á n y éve m l t, h g y ngynevű, jeles hegedűművé szünk, Frks M á r t s d á s h e gedüjátékábn közvetlenül s g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k, m k r Sz áls M s s z ó t á r s l t f e l k é r é s é r e önálló h n g v e r s e n y t dtt K mármbn. gy skeret z n b n nem t t h n, s z ű k e b b h zánkbn, hnem bdpest s r ó p n g y b b v á r s n k hng verseny t e r m e b e n rtt. U j b b n p e d g rádón keresztül s s l l g t t j Isten dt ngy m ű vz tehetségét, m n t l e g t ó b b p z s n y rádó m g y r ó r á j á n z elmúlt héten hngversenyt dtt. Glánt Frks Márt Pszt* vérthröl n d l t el művz ngy útjár, h g y h e g e d ü j á t é k á v l b á m l t b ejtse vlágt, hírt, d sőséget szerezzen mgyr névnek. H b J e n ő n e k, ngy zeneszerzőnek hegedűművz nek v l t e g y k l e g k e d v e s e b b t nítvány, m t zzl bznyíttt, hgy sehszlvák müvzkörtján K m á r m b n, egy h n g versenyen együtt j á t s z t t Frks Mártávl. m l t héten Hby-estet 3. ldl. rendezett p z s n y rádó, mely nek m g y r gzgtój Frks Mártát, H b y l e g k t ű n ő b b t nítványát kerté fel, hgy ngy művzetével emelje z est s kerét. bevezetőt H b y J e n ő ről S e b e s í y é n gzgtó m n d t t, mjd Frks M r t hegedű mű vznő Hby müveből játsztt, nemsk z jbb s z e r z e m é n y e k ből, hnem mester régebb lktásból s. rádó m k r f n j előtt megszóllt tehát ngy művz nő h e g e d ű j e s hllámhssz szerteszórt vlággá művz játék egyk l e g s z e b b k é t. Sk sk rádóhli g t ó gy öny(r k <)d ö 11 kváló z e n é b e n es nnk re mek e l ő d á s á b n. F r k s Márt rádó skerét gzlj sk ősznte e l s m e r ő n y l t k z t, melyeket h n g verseny tán k p t t. m e l e g hngú levelek közt z n b n vlt egy, mely m n d e n d s é r e t e n fe lülemelkedk, melyet hls tnít vány ö l ö m t ő l s g á r z ó rl l v s t t é melyet kváló m ű v é s z n ő büszkén őrz meg. Frks Márt rádón l e d t t hegedű játékát vé g g h l l g t t ngy mestere, H b y Jenő. s, k egy végtelenül k e d ves, m e l e g h n g ú levélben hjtj m e g / e l s m e r é s zászlját v l t tnítv y m ű v é s z e t e előtt. H b y J e n ő leveléből rzletet tt közlünk : Bdpest, egyes májs Csóks pzsny Hby-órát meg hllgttk rádón. G y ö n y ö r ű e n hngztt h e g e d ű j e m n d htm, h g y ön ngyn szépen játsztt. Zephr Vrátók kfgástlnk v l t k. z r b s p n s z d l r mely e g y k l e g r é g b b k m p z t ó m Májs dlr* már nem s e m l é k e z t e m. M n d kettőt m e l e g s é g g e l htássn dt e l ő. Szívből grtlálk mgánk Márt k ngy skerhez k ö s z ö n ö m, hgy müvemet l y s z é pen nterpretált. Szívből köszönt Hby Jenő. Sznház lett mznkból. számnkbn, h g y dnántúl másdk ke rület htlms színtárslt, Deák Lőrn ktűnő s z í n g z g t ó 40 regment t á n s perett. H é t f ő n : Feketeszár seresznye, ngy skert r t t t s z í n m ű. l ő d á s k kezdete déltán 4 ó r k r, este negyed 9 ó r k r. z e l ő d á s k pnts dőben kezdődnek. Legeltet. 20. Kedves Márt! Jeleztük mlt tg perett é s próz együttese júns elsejével megérkezk K m á r m b s m e g k e z d nyár sze znját, m k r l e g ú j b b s l á g e r d r b k t fgj b e m t t n s z m p á r t l ó kő zö s é g ü n k n e k. Csnk vársnkbn nem vlt ly nívós, ngy társlt így nem v l t n k b e r e n d e z k e d v e ly s z í n p d d l, mely l k l m s lett vln rr, h g y egy n gybb dszletezsel tel szerelt színtárslt elődást megren dezhesse. Igy D e á k L j s s z í n gzgtó Levente tthnbn hrdetett e l s ő előállást n e m s trthtt m e g. jeles s z í n g z gtót znbn ngy n e h é z s é gek nem hzták z v r b, á l d ztk árán kbérelte Flmszín háznkt s zt sját költségén m d e m színpddl szerelte fel s péntektől kezdve t t kezdte meg e l ő d á s t. Het műsr : Pénteken : My ngy t á n s p e r e t t. S z m b t n : Éjfél tngó p e r e t t - ú j d n s á g. V s á r n p déltán : Vktó r perett félhelyárkkl, este : Állttrtás esetén l e g e l ő nélkülözhetetlen. zzel b z t s í t j k z álltk e g é s z s é g e s kfej lődét l s ó n e v e l é s é t. Csk termzetszerű legeltetsel lesz z állt szervezete l y erős e g é s z s é g e s, h g y ztán k é s ő b b ellenáll termzetellenes stállózásnk é s k ü l ö n b ö z ő be tegségeknek. De m n t mndennek gzdságbn legeltetnek s meg vn s z b á l y kö vetelménye, melytől h e l t é r ü n k, ktűzött él, v g y s z l s ó termzetszerű trtás hátrányt szenved. M gztánk, h k s z e rűen j ö v e d e l m e z ő e n kr gz d á l k d n, állndón tt legyen erz. Vegyük elő p l j b á s z t, p p r s t, snáljnk egy ks s z á mdást s rögtön meglátjk, m fökövetelmény, mely z k s z e rű legeltethez s z ü k s é g e s. Állít sk be s z á m d á s t példánk káért kmárm gzdák le geltetéről. kmárm gzdák áltl Megnylt dnlmás k é n e s dn strnd frrásbn Büffé, állndó Gyermekeknek újnnn épített v ó k ú t, melynek vze vókúrár, g y m r b j r " y ó g y h t á s s l v n. gányzene, külön f ü r d ő m e d e n e. hnták, trnszerek, zhny, szget d n ldlán elkerített dn strnd. B e l é p t d j : kbnhsználttl Fürdővendéglőben sítzd, tensz Állndó sónk tekepály, kölsönz. 50 fllér, gyermekeknek 30 fllér. pnsó 4.50 fllér 4 x - étkezsel, lkássl fürdöhsználttl. Szves pártfgást kér S z l & g y M l íürdőbérlő. 1 Ó S

4 4. ld:'. Kmármmegye I KHp. bérbevett legelőterület, levente tthn körülött kh. brkkk s szvttyútelep mögött 30 kh. - összesen ktesz ktsztráls hldt. H mst z elsőből leszámítjk szeméttelepet, leventetthn mellette levő épületek áltl elfgllt területet, z újnnn plnrzft levente ftbllpályát, éllövöldét kre 1\pályát : másdkból pedg leszámítjk brkkkt, szvttyútelepet, vásá teret, sánárkkt, tkt stb. slb., z egz tényleges legelőt erlel ngyság lehet' körülbelül 24 kt. hld. z terület két kszás rétnek véve, jó bőven számítv d kll.-kéf! 18 mázs, összesen tehát 432 métermázs termt. W.r mst tdv. ;./t. hgy legeltet szt. György nptól szeptember végég trt, tehát lm z vsznynk között legeltet npk számát 150-nek ve het'ük, tvábbá hgy egy sz ms állt (ertünk ltt 500 kg. súlyú szrvsmrhát) npnt 13 kg. szénát fgyszt el, szszk el termény mennysége (43200 kg.) legeltet npk számávl (14U), mrdékt pedg npnt egy száms álll áll fgyszttt mennységgel (15) s kkr megkpjk zt z eredményt, hgy ezen 24 hldn 19, kerekszámbn 20 drb. szrvsmrhát legeltethetünk gy, hgy legeltet dőszk ltt megfelelő mzgás mellett megfelelő táplálékt megkpj. z számtásnk teljesen egyezk Pbst német nemzetgzd számításávl, knek rendszerét Hensh kdém tnár lklmzt hz vsznynkr. Ő szernte eltrthtó kt. hldnként jó lpály legelön drb. szrvsmrh, közönséges mrhlegelön 3 4 drb. szrvsmrh slány mrhlegelőn 1 2 drb. szrvsmrh. m számtásnk szernt kmárm legelön 1 kt. hldn jó gzd gndsságávl 0*8, teh.t 3 4- nél vlmvel több szrvsmrh trthtó el. kmárm gzdák 24 hldn legeltetnek 65 drb szrvsmrhát. fent dtkt fgyelembe véve, 24 hlds legelő terme 85 szrvsmr nk 45 npg trtn. Persze gykrltbn nem fgy el 45 np ltt. gyrzt zért, mert nns z egz term egyszerre legelőn, másrzt pedg mert mnél jl)bn kpsztják tehenek legelő, nnál kevesebbet tdnk elfgysztn np szükségelt 15 kg. táplálékból. Tekntve zt, hgy már több mnt egy hónpj legelőn vnnk, ehhez képest bzny elég rssz! néznek k kmárm srd tehene. legelő jvát már leették gen skt kel mzgn egy-egy álltnk, hgy megközelítőleg bekebelezhesse np próját. z z állndó mzgás, men pedg zt eredményez, hgy nehezen szerzett táplálék ngybb rze felhsználódk mzgáshz sk ksebb rze mrd tejtermel előmzdításár z állt gyrpdásár, hízásár semm. helyzel persze mndg rsszbbdk legeltet dőszk másdk felében már jófrmán sk npkrázn járnk k z lltk, ellenben etetn tthn kell zkt. z lyen legeltet ngyn drág, pláne nnk, k gy vesz ; tkrmányt lsmerték e, t mgk gzdák s kkkel beszéltünk, de kérdezte egykük m snáljnk, kt tegyün k k I eg e Iö k '»zsségbői? tnás z, hgy mnden legeltető számíts k, menny tkrmány! etet még tthn legeltet mellett tehenével, menny legelőbér, stállóbér, (ellenre frdíttt mnk bére. z z prs kereskedő, k nem gzdálkdk gy kell vásárln z lmt, brkt, tkrmányt, rr z eredményre jt ezek mellett vsznyk mellett helyes számítássl rr s kell jtm hgy z lter tej, mt ö fllérért td értékesíten, nek belekerül füle jébe. kszerű zszerű számdást snálv n legetetők közül leglább leének k kellene lépn legelőközösségből. Mndják k legeltető gzdák;, hg\ míg több legelőterülethez nem jtnk, ddg z esetleg klépők helyett j legetetőket nem vesznek be közösségbe reg legetetők sem hjthtnk kí z eddgnél ngybb számú szrvsmrhát legelőre. S lm mjd ezen területen legel'' tehenek szám lefgy 30-r, gzdák jbbn megtlált számításk mellett még lsóbbn s dhtják tejet. Szbó Fehvás Iván k. gzd. ngyközönséghez! Hl nyrljnk jól lsón. mót devzkrlátzás élet'e vn, hőséggel egyfrmán fkzódk < mnkájkbn kmerült emberek gndj, hl nyrljnk, hl gyűjtsünk erőt rr, hgy egy prányt kphenhessük mgnkt erőt gyütsünk, hgy ezekben gyötrelmes esztendőkben s megfelelhessünk élethvtásnknk, hgy htványzttbbn teljesíthessük kötelességenket kphent egek áltl nyert többletmnkkedvvel segtsük elő szegény, klds hzánk újjászületét! Sh kedvezőbb lklm nem tlálhtnánk rr, hgy ívj tett knsenket feltárjk, z ezzel még smeretlenek előtl s ezt, szükség teremtette kényszerhelyzetet Ksbér község elöljáróság s íj. üete é ír m kr e - lekvök tlsó srbn álln kkr, mkr felhívj ngyérdemű közönség fgyelmét rr, hgy nyrljnk Ksbéren. em krnk m meg nem érdemel lyn reklámt kejten, ní támdás érhet bennünket, épen zért sk zt kérjük, hgy sk egyszer s keressek tel mky mellett Kmárm Székesfehérvár Báhd Páp vstvnlk kereszteződénél levő Ksbér fürdő nyrlóhelye s ennek (50 h<l s edük re lklms, termzet km sekben műemlékekben gzdg gyönyörű prkját, sprtteleppel, sónkdávl, vzpólópályávl körülvett strndját mdern ve rseny sz bál y k n k m'", felelő ngy szdáját, mely megfgj győzn z érdeklődőket rról, hgy m Ígéretünk vló ság. np 3 P. 30 flléres ellátás dj (reggel, ebéd, vsr, fürdő es lkás) s pártlnl lsó, így nem sk tehetősek, hnem legszegényebbek s felkereshetk Ksbért, mely leköt, lenyűgöz mndenkr felejthetetlenné tesz zkt npk, beleket hónpkt, melyeket gánymzsk édes melódájától ksérve jbb jövőnket" jellemző egünk kéklő zúrj tt z Isten npj tényétől övezve Ksbéren tölthettek. De emellett m még sem dsekszünk, sk tdtl djk, hgy Ksbér községnek két lyen termzet knsekkel gzdg strndfürdője vn nemsk gerben vnnk földltt flysók, hnem tt beteknthetünk elősrnkáb nnk kzmtánk, mely még tőrökdlásból vló, pkl elnevezt vsel s mely Kmármg terjed, de gzdság kkból feltárv még nnsen. Szeretettel hívnk ht mndenkt es üzenjük, hgy mndem nyrló rzére bztsítnk lkást, sprts krándlásknál hetekre, sőt hónpkr bztsítnk kényelmes elhelyezt még kedvezményesebb feltételekkel, k pedg nemsk nyrln kr, hnem mellett egzségét s ápln, nnk kórház, emberbrát közpnt, Stefán szövetség, kvrz, röntgen set támgtásál mdern hygen mn - den egyéb eszközével felszerelve, h:\ ép testbe j é'eíelö, bl sr ló nem ksér tsztlt leek '.nessen vssz tthnáb! be hát sk egy órár, sk egy npr. testvér vszntlálás! Ágstn Iván júns 4. HÍRK. Jns 4. Kújlnk mgyr nemzet sebe", rt Rákózy Feren. Szegény mgyr nemzet ddg s, de zót s hányszr újltk fel sebed! júns 4.-e ót znbn nem újlt k seb, zót lyn mély seb tátng nemzet testén, mely állndón fáj, állndón vérzk knző, sjgó fájdlmávl flytn éreztet, hgy snk e test, sk lyenkr veszteség szóm r dátmán nylllk belénk még fájóbbn kn; e dátm ót tengődnek gen, de életnek sehgysem lehet nevezn zt küzdelmes hrt, mellyel ez győztes" éknek kszlgáltttt rns mgát fenntrtn krj. De tengődből újr élet lesz, snk testből újr szép, egzséges test lesz, h népek srsánk ntéző megszívlelk z gzságt kérők szvát, hsz m nem könyörületet kldlnk tőlük ; mgnk rzéről pedg ne legyen ez np tehetetlenségé; melyült fájdlm npj, hnem gyász, kn élzz meg krnkt, dzzssz pttnásg erenket tegye öntdtssá jknkn meg nem lkvás hárm szvát: nem, nem, sh! Kőszeg ünnepe. Megírt Kmármmegye Hírlp, hgy Kőszeg várs jblem évét ünnepl nnk, hgy Jrss Mklós kőszeg hősök 400 évvel ezelőtt ly vtézül védték Kőszeg várát megvédték török jármml szemben ygteróp keresztény kltúráját. Májs 29-én ngy ünnepség keretében Hrthy Mklós krmányzó nyttt meg jblem esztendőt. krmányzót Gömbös Gyl hnvédelm mnszter, kbnetrd z rszággyűl több tgj ksérte Kőszegre, hl ünnepélyes fgdttásbn rzesítették. jblem lklmávl trtttk Mgyrrszág Önkéntes Tűzltó Szövetség s nggyülét, melyen vársnkból Revzky István főszlgbíró, vármegye Tűzltó Szövetség társelnök ewrth Gyl lprnsnk vettek rzt. jblem év megölöktére vtéz Szbdváry Feren szerkesztében Kőszeg s Vdéke* jblem számt dtt k. Ste- Hlálzás. Péterház ner Mhály fötdbj tks, rég kmrm vármegye közéjét egyk smert lkj 89 éves "krábn 'Ihnyl Őgyjlán, z ógyll ÍZI. s, kertben helyezték örök nyglmr. Bjtárs összejövetel. vlt n. kr. veszprém 31. hnv. gy. e. bjtárs szöv. kmárm sprtj júns hó 5.-én déltán 4 órkr Bll Vne bjtárs vendéglőjében trtj rendes hv összejövetelét. m súlys vsznyk között kell, hgy bjtársk mnél számsbbn jöjjenek össze, mely lklmml értekezlet s lesz. érdeklődőket s szívesen lát hvj meg Slsk Ljs pü. főtnáss, sprtelnök. vál. trtl vll kör vn P vám lel! kö Fer gyq kl gs hg eő óv jr M T Kl Tn főn Imr ml Kr elnéj n tnt tár trt v; jóé d< tn lszj tszj fös szőj 5-élj dettl dég, öss; ság áll, f. m évz C. ked' látj nn< tnl tegjj m:l ny. fels ság g}e< k de I férf vlt nyel hg má kös rtj rs zs trák] ; l beü bl sk rve nek ts ked

5 júns 4. Kmármmegye Hrlp. Kmárm Kth. Kör válsztmány m á j s hó á n trttt válsztmány g y ű l é s é n vlt áll. óvdánk, m n t sját kön helységének berendezére vntkzó htárztkt h z t t. Pthó Gyl ügyv. e l n ö k ndít ványár válsztmány e g y h n g ú lelkesedsel szvztt kön yv köszönetet dr. jegyző Zsndely Ferennek, vársnk kváló r s z. gyül k é p v s e l ő j é n e k, mért kltszmnsztérmbn lévő n s Összeköttetevel kjárt, gy K t h. Kör reá nézve elónyös teltételek melett, v l t epületet él- körhelység : megkpt. MST JLT MG ;- í ü r d ö á r j e g y z é k ü n k. új Kérje d í j m e n t e s e n! Kertz est, W eszely IV. Vá-t 9. Vármegye Áltláns Tnító gyesület köréből. K m á r m - s z t e r g m Várm. l t. Tnítóegyesület m á j s á n, h é t.. s z t e r g m b n Szet Imre-t sklábn válszt ó gyűlt trttt Ráks Kárly drg gzgtó-tnító elnöklete melett. Á gyűl, ímelyen d r. Sághy Imre kr. tnfelügyelő s resztvett, gy htt, hgy s z k á s s év k ö z ülét k t ó b e r b e n fgj m e g t r t n, m e l y n e k e g y k főtárgy vármegye tnítóság rzére lét ntézmény létesítének k é r se lesz. kettős v r m e g y e ságánk képvselő v á ány gyűl lklmából telegtek Lnger S á n d r d r. főspánnál. Tánmltság. fjság vsárnp 5-én, dettel vtéz ks j ú n s hó este 8 ór k e z - Mzárs Pál v e n - 2 snek ( K n M k l ó s - t 15.) &s; s h e l y s é g e b e n t n m l t - kg<. rendez. T r n v z s g. kmárm áll. plgár f ú - es leányskl t. hó 5-én déltán 5 ó r k r trtj évzáró t r n v z s g á l t á t K. F. C sprtpályán, melyre s p r t kedvelő közönséget szívesen / gzgtóság. Belépődíj nnsen. Hlálzás. vármegye tnítóság egyk ngytekntélyű... hláláról k p t n k s z - g y á s z h í r t dlkrt Feren g g z g t ó - t n í t ó, közel százds pedgóg mnkás\ tn életének nylvnne gyedk evében m e g h l t. K t e r j e d t r k n s á g g y á s z l j, köztük f delény K á l m á n felsögll z g l ó - t n í t ó. kvó tnügy. t e m e t é s e s z e r d á n déltán II F e l s ő g l l á n, m e l y e n k ö r tntság s reszt vett.. \ sztzzék slád fjdl mábn. j n e k G é z m e g h l t. Pünü vsárnpján mnt megrtk Jnek Géz, tttóvfszületü vlághírű m g y r e. ht k r á l y d j, t ö b b s z. derby, s z á m s ngy n é m e t gl verseny győztes lvs lgsbergben legrtt szálló/:bjánk másdk e m e l e t l. S e r ü l é s e ly s ú l y zttk, h g y l e g g n d s b b s á p l á s sem t d t z é l e t m e g m e n t e n j két het h l á l ts,, tán z ttn körházbn kedden m e g h l t. Könyörgő körmenet. X I. Ps páp ószentségének ren deletére v s á r n p, júns 5-én vlág ö s s z e s róm. k t h. t e m p lmbn könyörgő ájttsság lesz vlág s r s á n k j b b r f r dlásáért. Kmármbn vsár n p e s t e fél 8 ór á j t t s s á g tán k ö n y ö r g ő körmenetet tr t n k szerensétlen mgyr h zánkért, ngy Ínség n y mrság megszűnéért. plé bán h v t l ezútn s meghív k ö r m e n e t r e m n d e n róm. k t h. hvő es kér z Iskl-te, lg- mzt gyengeség, vér szegénység, lesványds, sá pdtság, mrgybetegségek, bőr kütek, kelek, frnklsk eseteben termzetes Feren József* keserűvíz szbályzz 4 belek n n y r f n t s m ű k ö d é s é t. z rvs tdmány száms vezérférf meggyőződött rról, h g y vlód F e r e n József víz htás m n d g ktűnően be válk. F e r e n J ó z s e f keserű víz g y ó g y s z e r t á r k b n, drgé rákbn es fűszerüzletekben k p htó. nánd-t, Hrthy Mklós-át Győr-t zn rzének házt ljdnst, lletőleg lkót, k k Góly vntn. Flyó hó l - é n zn v n t n, mely H l m n n Pált elgázlt, l m á s nek ház lletőleg l k á s k ö r füztő T t t ó v á r s á l l m á s k menet tvnlát érnt, hgy h között Mrs József szőny zó kt lbgózzák fel, lkásk b l k k r felesege egy e g é s z s é g e s blkt pedg vlágítsák k gyer fúgyermeknek d t l életet. M tyákkl. r s f e l e s é g e épen Máv, kór Pénzt tkrt m e g, h á z b n d l t z ö r ö m t e l j e s ese í ü s z e r - es s e m e g e - á r ú s z ü k s é g mény n y g d t leflyttás vé letét S p e l m n n I m r e t ü s z e r - es gett, z n b n H l m n n Pál h s e m e g e k e r e s k e d ö n é l szerz be. lál n n y r felzgtt, h g y K m r m, Igmánd-út. szül fájdlmk m r v n t n meglepték. Ugynz ktn Ház éllövőverseny. rvs vette á p l á s l á M r s n é t, K m á r m P l g á r Lövz gye k H l m n n hlát k n s t sület f. hó é n, vsárnp ház tált. tt álmásfőnökség lövőversenyt rendez, melynek előzetes értesíte réven tt teltetelet j ö v ő s z á m n k b n h z b n y kórházb elhelyezték m n d z k. J e l e n t k e z n lehet ', e l n ö k kettőjüket. n y es g y e r m e k e s é g n é l. B e n e v e z é s d j 1 P. körülményekhez képest jól Vntelgázlás. Hláls érz mgát. kmenetelű s z e r e n s é t l e n s é g tör z prsk körzet köz tént f. év j ú n s hó elsején K gyűle. Kmárm vármegye m r m lmásfüztő á l l m á m n t e g y 4510 p r s, lletve K sk között. M n t lvsóközön márm, Tt, Ksbér, Felsőgll, s é g ü n k előtt smeretes, B d Ás prtestülete, v l m n t g y pest Kmárm között vsút gmánd, Ms, Szőny, T t b á vnl vllmsításánk átszere ny, lsógll, Bánhd stb. le f l y m t b n v n, h l m s t k ö z s é g e k p r s köre v s á r n p, vsútvnl két l d l á n elhe júns hó 5 - é n T t á n körzet lyezett távírd szlpkról közgyűlt trt következő tárgy drót Vezetékeket szereltek le, s r z t t l : 1) K ö z t r t z á s n k r mvel vllmsvezeték leendő egyéves mrtórm. 2) H t e l ngy f e s z ü l t s é g e m t t hzzá b e h j t á s törvény m ó d s í t á s. 3) k ö z e l e s ő telefn é s távírd d r ó Kntrügy r e n d e z é s e. 4) K s p r tkbn vllms rm átszhtel flyósítás. 5) T á r s d l m vrgs mnden t e l e f n á l á s t es bztsító ügyek, ö ) Frglm távrtzás lehetet enne tett v l n. dófázs b e v e z e t é s e. 7) Líj p r zt elkerülendő. Kmárm testület törvény s m e r t e t é s e. H) B d p e s t között t e l e f n táv M e g y e k ö z k ó r h á z létesíte. írd vezetéket kábelben rkjk Öngylksság. vsút áí. l e s z e r e l é s t z említett v pálydvr hrmdsztályú ét nlszkszn sprn pst t e r m é b e n vtfzetőp ér Shrer g z g t ó s á g e g y k távírd sztg J á n s 30 éves k m á r m lks, végz. Flyó.! - é n h z l k l e s z e d é s é n é l d l g z t t Hlmnn k n z tóbb dőkben z d e g bj n n y r erőt vett, hgy z Pál s p r n születű 4 ö éves étterem t l j d n s, Hk J á n s távírd e l ő m n k á s s, k B vendéglős, k r k n s v l t d pestről K m á r m b 9"08 ó r Shrernek, z (jánltt, h g y k r é r k e z ő 22. s z á m ú személy néhány hétre menjen hz, p vnt e l h l d á s tán j b b henje k mgát. Shrer beteg v á g á n y r ó l átlépett bl v á g á n y r s é g e es zn körülmény, hgy s nem vette zre z e l h l d t állását s e» k e l l h g y n, nyvnt z k t l á s á t ó l, h g y m á n y r elkeserítette, hgy vsár sk, bl v á g á n y n j ö n K np reggel frgópsztlyvl h mrmból 8.42 órkr ndló lántékn lőtte g. kmá 17. sz. személyvnt. vnt r m mentők tón G y ő r b e. b b n p l l n t b n ért h e l y k ó r h á z b szállítttk s ú l y s n s z í n é r e ( k r ), m k r Hlserültet, tt z n b n már nem m n n testsúly m r kfele dűl nyerte vssz e s z m é l e t é t, déltán vágányból s így vnt k 4 órkr, nnélkül, hgy ön ütötte vágánytól jbbr g y l k s s á g á r vntk< zólg f e l k d b t. vnt z n n l m e g vlágsítás d t t t v l n, m e g álltt es z zn t z ó egyk hlt. S h r e r J á n s öngylks h n v é d v s m r sk hlál ság k á n k es k ö r ü l m é n y e n e k b e k ö v e t k e z é s é t állpíthtt m e g. kderítére r e n d ö r s e g ü n k ny Hllát felesége 4 g y e r m e k e mzást ndíttt. gyászlj. szgrú vzsglt megndlt. Fűszer- semege árt lsón jót Krmernál. SPRT K. F. C. Lev. Dnlmás Lev. 10 : 0 (5 : 0) Ur, nő d v t - á r k, ktn kkek leglsóbb beszerz frrás^ HJL l ÖS flbh SZKÁR. Bjnk. Bíró : rgnás. Z h g ó esőben áltk fel sptk k e z d é s r e é s z egz m é r k ő z é s ltt nem állt el z ég á l d á s. j á t é k egyáltlán nem trtztt szép játékk k ö z é, egyrzt z nferózs te hetségű ellenfél mtt, másrzt z említett d ő j á r á s m t t sem. M s k - e g é r hr v l t z e g é s z, melyet v z t ó s á k b n vló l b klás tett é r d e k e s s é. K. F. C. megerősített L e v. spt k é n y e kedve szernt rúgt g ó l k t, de s z á r z dő e s e t é n kr kétszernnyt s rúghttt v l n. védelemnek nem vlt mnkáj s így b e k k e k s e l ő r e m e n t e k s t á r s r b, m t bznyít B ú z két gólj s. h l f s r tömte lbdávl s t á r k t, gy ezek nek sk rúgn ke lett vln g ó l k ö z ö n é t, de d n l m á s k k p j á b n k e r b e r s z k é n t állt L b ó. G ó l l ö v ő k vltk Kertz 3. B z 2, Lvász L e n g y e l 1 két ö n g ó l. rgnás bíró z ősz ót ngy j v l á s n m e n t keresztül. T. S D V. C. I. szt. bjn. B t ó : Prány. S r s d ö n t ő m é r k ő z é s é t vívt m e g v s á r n p T, mert ve reség esetén v s á r n p Tt bány eldöntre kerülő T s. t. mérkőz nem bírt v l n bjnkság elnyerére döntő súllyl. Góllövők Kllermnn. é m e t h lletve B t h. T S. C. II. Bánhd Lev. 5:0(2:0) Bjnk. T. S B r ó : Slsk. C. I I. - T t 4 : 0 (2: Bjnk. 0) Lev. Bró : Slsk. Szemethy J á n s T k d Ü. S. C. mtőr válgttt já téks hzjött Kmármb é s átvette KFC tréner tsztségét. Vele KFL" n g y n skt fg n y e r n es egy r é g ó t vergődő kérdt skerűt e n e z n. Sk s k e r t kívánnk m n k á j á h z. Kmárm megye sztergm Levente egyesületek fj Vár Sprt Lbdrgó vetségének Szö hvtls közleménye. Igzlj S z ö v e t s é g köv. mérkőzeket : Ts I I. B á n h d L e v. 5 : 0 (2:0) T f. K s b é r L e v..l ( U : l ) Ts 11.-Tt Lev. 4 : 0 ( 2 : 0 ) D n l m á s. - D r g L. 3 : 3 ( 3 : 2 ) K f D n m á s I L l : [p : <; K L b n F. I : ü T s 11. Tk 7 : 0 (4 : ) Ply J á n s T T k játék*,st tszteleten m g t r t á s mtt Bzttság megdrgálj. Felhívj. B z t t s á g D r g L e v. T k d. v e z e tőége, h - y m á j s 8 ; l e játsztt mérkőz e l l e n Tkd. áltl bedtt óvs t á r g y l á sár nevezett egyesületek k é p v s e l ő d f. hó S- n t e z ö b z í t s g à. é s r e küldjek k m á j s hó é n K s b é en Bánhd L. t. levnlás m tt félbeszkdt Ksbér L.. B á n h d L.. m é r k ő z é s ü g y é nek tárgylását f. hó 8 - á r tűz k. KFC. játékjgát B zttság felfüggeszt S z ö v e t s é g gel szemben fennmrdt 8 P. trtzás mtt. Bróküd júns 5-re : Ts II. Ksbér Lev. Lndenberg. T k d D n m á s I. Gjd. Lábt S. KFC Meher,

6 6. ldl. Kmármmegye Hírlp júns 4. Ktnármmegye Htelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmánd-űt 6. szám. bnk működe kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsde megbízásk lebnylítás bdpest külföld tőzsdéken. K- belföld sekkek kereskedelm tlványk behjtás. Áttlásk meghtelezek bel- külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkr hvtls np árflymn. Mgyr-Frn Bztsító Rzvénytársság Kmármmegye Vezérügynöksége. ylváns árver. Özv. L m pert Báln íné örököse f. hó 5-én d.. 1 órkr Ásn, Fő-t 225. sz. ltt z összes ngóságkt. m. br, brshrdók berendez tárgykt eldják. F. hó 11.-én reggel 8 órkr községházánál Fö-tábn levő 225. számú özv. Lmperth Bálntné-féle ház nylváns árveren 318. szám végreh. eldtk. Árver hrdetmény. zen árver ktűzének lpját képező végrehjtás év g. hó 14-én közbenjötte lett fgntsítv. llírtt kr. bíróság végrehjtó ezennel közhírré teszem, hgy kmrm kr. {bíróságnk Pk sz. végze flytán ár. Krtske ljs ügyvéd áltl képvselt ternt müvek végrehjttó rzére egy végrehjtást szenvedett ellen 312 pengő tökekövetel költségek erejég elrendelt kelég végrehjtás flytán végrehjtást szenvedőtől lefgllt 1900 pengőre besüt ngóságkr kmárm kr. járásbíróság fent számú végzével z árver elrendeltetvén, nnk krább vgy feülfgllttók követele erejég s, mennyben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, kelégít jgk m s fennáll ellenük hlsztó htályú génykereset flymtbn nns, végrehjtást szenvedő lkákásn Kmármbn leendő megtrtásár htárdőül év júns hó 15-én d.. 3 óráját tűzöm k, mkr bírólg lefgllt bútrk, szőnyegek s egyéb ngóságk legtöbbet ígérőnek kzpénzfzet mellett, szükség eseten besárn ll s. de leglább besértek 2 3-ánk meg elélő összegért elfgnk dtn. Felhívtnk mndzk, kk z elárverezendő ngóságk vételárából végrehjtt" követelét megelőző kelégttetlez jgt trtnk, hgy menynyben rzükre fgllás krábbn eszközöltetett vln ez végrehjtás jegyzőkönyvből k nem tűnk, elsőbbség bejelenteket z árver megkezdég nálm Írásbn vgy pedg szóvl bejelenten el ne mlsszák. törvényes htárdő hrdetménynek e bíróság tábláján történt kfüggeszte követő npl számítttk. Kelt Kmárm, év máj. hó 15-én. Brsízky László Kr. bír. végrehjtó. ldó ház! ldm z rszg-t 14. sz. 5 szb, ke előszb, knyh stb. lkrzből, egy üzlethelységből álló meg 21 évg dómentes j házmt 525 négyszögöl területtel, vgy 95. sz. házmt elsőrendű j épít 23 évg dómentes. 3 t szb, előszb s:b. helységből áll, 200 négyszögöl területtel. Értesít d : Kmárm Kálmán rszág-t 14. szám. próhrdetek. Lkás kdást, hzeldást vgy egyéb hrdetn vlóját gyrsn eredményesen eszközölhet, h ezen rvt ltt hrdet. rnk mérsékeltek előre fzetendő. Vdékről Ivélbélyegben s küldhető hrdet dját. Hrdetek ttánn érdeklődre vdékről válszbélyeg bekülde melle válszlnk. GY jó krbn lévő mbl», egy hegedű tkkl egy fényképezőgép jtánys árbn eldó. Cím kdóhvtlbn. KMRMHZ trtzó Pt- Mnstrn ngyn szép fekvű s Dnár néző 12Ú) négyszögöl ngtln lsón eldó. z ngtlnn kb. 400 négyszögöl terjedelmű szép bőven termő gyümölsös vn. Bővebb felvlágsítást d kdóhvtl. LDÓ egy jó krbn levő pedáls mblm. Cím kdóbn. ldó. gy szép helyen házhely eldó. fekvő Bővebb fel vlágsítást d: Trd lek máv. állmás elöljáró, Kmárm. Ugyntt egy teljes srzt Püs lexkn egy mblm eldó. HIRDSS kdn vgy eldnvjá b b stb. Állást keresőt rzére bzts eredmény;, skert gy érhetnek el, h lpnk tn hrdetk. ymttt Hker Dezső kőnyvnytjábn Kmrm, Igmánd-t 24. CM C C/7 CM S C ^ C 1) = ' CC «X ^0) 3 - J 5 CÖ T3 3 CQ fkn e L 15 C m ò Q r p C C C, -*tq ÍM t2 Q I t C*J ^ w n M I e I J } C C C C 1 ^ 5 t tm X C $ - ű) X X IJC ~- ~ ~ ^ l ñ r ^."C 3C Cl C C C *T M ^ t m rí 3 r -- n? - ^ ~ - -r ì $ X T " t - SS 2: 2 8 Q" pd Tf rt CÑ L r<- CÑ -* g C "* W C ^ ~ ± ' 00, tí C Tf 2 H ^ S j S? ^,- ^. s ^ t rt I : ; 00 X) 00 I 8 S _ S _ S Q 9J xt- e ^ e^bjd H I I I /3 l I I! r- L I s ^ C S - Ì S C C S I» L ^í" I, I _s _s s 5 L re C Ű ^ Í - :tcr nft C CJ C C/5 S/.v. Gyv 1 V5 - en - : C 2C U- p.«e.ü '2 = 0 0 t *1 L T ! C 1 C C p LC C LC C -? S Prg C C felé : C C C C M t t C C C C 00C3J C C C C I L. t*- -<t» x 00 7 «0 0 n t C -rt C L L ' L L 1 73 Sn- 1 tó! *Q L I I. 1 1 n 1 L 2 r - Qy 0 j Szv. n 0 "5 CL» ^ G0 C^ C/5 0) - B ed 0 1 Cfl -y -«SU e= SD -«e e h» L L LrJ-C 3 1 C C C - ^ C/5 l tf r. 4-» 1 '5 S rc ùj C C - 2P x e 0 ^ 3»5 C 00 *0 L rf 0 3? t-r^xx 1 1 "flí. C^ì ' X _ 0 L R JC Szv. Gyv. Szv.! n C^ ' s: Állmásk W S S 00 X rf L ss" S -0 L I- 5 0 x r -r X 90 L L * * ^C " 5") x C C ' - " T P L 0 0 C C C C Szv. : X ' r L - X C Ss CÑ C L 5 C J 8 S n n s: Állmásk *- ^ g -< rv ^ C L Tí CZ 'CLv C ^ C - L -\j ^~ r- C -; H) n n ^ 0 CL 3 «C/j * x C s, L C C X C w. Tt- : r ' L C L L "Tf -rf r CCJ 2 g U. 3 P *5 2 íí ^ ü ' r-; x e 0 rf.0 CT SS C ^ ì s 0 x 5-0 L L 0 L r*-., C C I C C 1 L ' h zz l. :S S ' lc S S S CÑ 8 S 2 29 g3 C 13 t -^r^ñí tr * 15 3= '/Ì _ Sl f 1,, D l» t*«{* QQ r- l L _,rv L r: ^ =2 "* L LÓ LT) t"* Felelős kdó: Hker Ih X) n n * 3 CX I C Q CT3 CL S ^ - "e " 03 CJ - 3 'J Dezső Ut Fél l n fj d nel t; pá z I sz: de h kl te he fá se ü ttrl n m tl ; 08 d rl Bj s t kd n«v s; s z n s;

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben