Félszázados jubileum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Félszázados jubileum."

Átírás

1 y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 61. Hirdetek ári dijszbs szerint. Kézirtkt nem dnk vissz. Félszázds jbilem. Ünnepet ül z rszág. Bensőséges érzülettel, őszinte eletettél, mély tisztelettel dl ez lklmml nem kthliks, hnem egz mgyr társdm kegyes Főpásztr, dr. Serédi Jsztinián bíbrs heregprímás előtt, ki priiis hó 23-án töltötte be tének ötvenedik esztendejét. A félszázds jbilem t, melyet prímást méltóságbn sk igen kevesen élhettek meg, igen szerény kereíek között lehetett megünnepelni, mert Bíbrs Heregprímásnk szeré::ven zárkóztt minden ünnepl elől s székhelyétől távl, egyik birtkán teljes vissznltságbn. töitötte z évfrdlót zelőtt ht évvel fgllt el 44 éves, nálnk még lig ismert, de z egy- ' köreiben már világszerte tekintélyként tiszteit ngytehetségű szerzetes Mgyrrszág egyházfejedelmeinek kimgsló trónját, midőn égesen rlkdó szent- Atyánk, I. Pis páp Mgyrrszág első egyházi közjgi méltóságár emelte. Hzjött területétől megütött, gzdsági életében megbéníttt, társdlmi berendezkedében nnyit szenlett, hitéletében közönyössé vált trinni rszágb, hgy ngy lelkesültséggel rztvegyen hzfis áldzts nemzetmentő, újjáépítő mnkábn. ehezebb körülmények között még heregprímás lig fgllt el székét, mint dr. Serédi Jsztinián. S ő válllt ngy fejdtk végzét Mélységes tdásávl, kivételes mnkerejével htványzttn érvényesiti mgyr prímásk történelmi hivtását s minden mnkáj dirányl, hgy keresztény erköls igzság rlmrjtásávl egy tisztltbb, szeretetteljesebb, békebb társdlmi berendezkednek rkj le lppiljeit. így kívánj biztsítni nemzetünknek életét, fejlődét, jövőjét. Minden megnyiltkzásábn z isteni igzsághz vló vissztért hirdeti, mert meggyőződe, hgy z állmhtlm érdeke megköveteli, hgy lttvlói minél vllássbbk legyenek, mert z, ki vllás prnsit megtrtj, z állm törvényeit is megfgj trtni s igy hzfisságbn is erősebb lesz nnál, ki Istent nem hisz s igy világi htlm tekintélyit is könnyen kétségbevnj. A félszázds jbilem lklmávl isten áldását kérjük mi is nemes Főpásztrr nnk minden működére, hgy szerensétlen helyzetbe került rszágnk erdekeben hit erejével nnk minden fegyverével vegyen rzt ngy küzdelemben, hgy pstli működét kiterjeszthesse régi htárkkl övezett gy- Mgyrrszágr. * Bdpest kthliks társdlm Szent István Társll dísztermében hódlt dr. Serédi Jsztinián bíbrs heregprímás ötvenedik születnpj lklmából, hl gróf Zihy Aldár, Szent István Társlt elnöke mndtt ünnepi beszédet. Gömbös Gyl m. kir. miniszterelnök mg krmány nevében távirtilg kös/.öntötte mgyr egyházfejedelmet születének ötvenedik évfrdlój lklmávl. A primási székvársbn jbilem lklmávl ngy ünnepségek vltk, sztergm közönsége díszközgyűl keretében ünnepelte ngy npt, melyen dr. Linger Sándr főispán, Alpy Gáspár krmány főtnáss plgármester s várs plgári ^ktni előkelőségei is rzt vettek. Gltz Gyl plgármester nyittt meg diszgyülest indítványár dr. Serédi Jsztinián heregprímást sztergm várs diszplgáráv válsztttk. A képviselőtestület közönség nevében dr. Frey Vilms rszággyűli képviselő mndtt beszédet. Kmárm sztergm közigzgtásilg egyelőre egyesitett vrmegyék nevében vármegye h. lispánj, Krsy Miklós főjegyző üdvözlő levélben köszöntötte dr. Serédi Jsztinián heregprímást z 50-ik születi évfrdló lklmából. Rmlásnk indlt A drágpénzen kiépített bdpest-bési rszágút em kell külön hngsúlyznnk, hgy z rszágk közlekedi gzdsági eletében mily ngy szerepet játsznk köztk. És mégis megfeledkeznek rói, elhnyglják, nem fejlesztik. gy rszágs mzglm szükséges, hgy z útépít ügyében legfelső intéző köröket felrázzák, hgy z állmi htósági tevékenységet él szlgltáb álllitsák. A mgyr köztk épite, áplás ügyében z elmúlt szmbtn rszágs értekezletet hívtt egybe Mgyr Tring Clb Győr székhellyel melyen főispánk, lispánk, plgármesterek, felsőházi tgk, rszággyűl i képviselők, kereskedelemügyi miniszteri képviseletek, tólbbk s ins érdekeltek tárgylták ngy hrderejű kérdt. A közérdekeltségeknek ekkr társság gyülekezett szmszéd vársbn, mely számánál, súlyánál fgv méltó erővel frdítj közfigyelmet mgyr tkr. A győri rszágs értekezleten elszmrító képet mtttk z elődók z tink közállptáról. Szmrú tény, hgy ngy nygti állmk.példájár megkezdett Bdpest Bés között kiépített mütnk nins flyttás, de még szmritóbb, hgy bennünket érintő eme legjbbn kezeit tn máris lermlás jelei mttkznk. Szms szkszn tpsztlhtó redősöd, mely kátysdáshz vezeti, melynek nymit máris megtlálttjk. Az szfltztt szkszk ellen lig emelhető kifgás. De nem mindenütt mndhtó gynez betnszkszkr. A hires táti rz, melyen versenyeket bnylítják le, rmlásnk indlt s htlms repedek vnk z Almásfüzitő Dnlmási szksn is. gynilyen hibák mttkznk felületi kezeli szkszn is, mint példál z ási rssz szkszn, mely tókörökben már jólismert. zeket hibákt sürgősen meg kell jvítni, mert reprezenttív tófrglmnk ezen z tn bnylódik le nem vei jó fényt mgyr tkr, h z idegennek rszágnkb lépkr mindjárt ily tkkl tláljk mgkt szemben. Hzzáférhetővé kell tenni z rszág minden rzét nemzetközi frglmnk, mert hőn kívánt nnyir sürgetett grárérté kit t sem lehet megldni megfelelő jó tk nélkül. A fő tvnlkn

2 Kmármmegyei Hírlp április 28. kivüt tehát vármegye tit is ki kell épiteni, hgy belekpslódhssnk világfrglm érhálóztáb. Jó kávét, teát, rmt lsó árbn Krmer Sándr fűszer semege kereskedében Kmárm, Kgmándi-t 24. Telefn 50. ivós ári dlestély májs 2.-án. Kmárm büszkesége, énekművzeiével ly ngy sikert rttt jeles perénekesnek, Gyertyánffyné Prágy Zsófi májs hó 2-án, szerdán este fél 9 óri kezdettel önálló hngversenyt, ári dlestélyt trt Kmármbn, vrsház ngy termében. A nivós ári dlestély műsrán Hendel, Shbert, R. Strss, H. Wlff, Wgner, zeneirdlm legbesesebb mestereinek Weingrtner, örökbesű müveiből, tvábbá Lvtt, Frks, Székás, Dienzl, Lehár, ngy mgyr zeneszerzők világhírű remekeiből fg egy estét betöltő énekáriákt dlkt elődni, mikr is lklm lesz ngy művznőnek hngjánk ritk szépségét, elődásánk igz művzetét kmármi közönség előtt megsillgttni. z önálló ári dlestély iránt nemsk Kmárm zenekedvelő közönsége érdeklődik külön meleg szeretettel, de fkztt érdeklőd nyilvánl meg megyeszerte is, mert jeles perénekesnő hngversenyét legnemesebb, élr bábini evngéliks templm jvár meg. A májs hó 2-án rendezi megtrtndó hngversenyre meghívókt már kiküldték. Belépi dij egységes helyárkkl: 1 P. Helyfgllás érkez szerint. Aki megfntlj z Blltrt Löwy-nél vesz Győr, Gr. Tisz I.-tér 5. A pr-invázió virágsitás kérdét megldásig trts mindenki npirenden Keserű kifkdásk hngznk el Kmárm várs minden rzéből, gyigmándi-tn lkóktól egz Dráv t, vlmint Vitéz-telepen lkókig, mindenki egyránt zn kesereg, hgy tűrhetetlen pr z tákbn, különösen tt, hl z <itók vgy ksik járnk, széljárt időben lehetetlen szellőz felkvrt pr mitt hssznti n kellemetlen még z tákn vló járkálás is rettenetes prfelhő közepett. A meleg időjárás megérkekezevel szinte elmrdhttln pr-invázió, melynek meggátlásár sjns Kmármbn senki sem tesz egy lépt sem. A közönségünk tétlenül pnszkdik, kesereg szidlmz, helyett, hgy erős mzglmt indítn prrlm ellen. Tdjk jól, hgy várs nygi helyzete nem birj meg ngyszbású prtlnitási mnkáltkt, pl. ljzás stb. zt is tdjk, hgy vizszlglttási mizériák, n meg defiites vizmülpnk nem engedi meg. hgy vízvezetéken át öntöző tmsó mnkltkt végeztessünk. Mégis zt mndjk, kérd megldhtó. Öntözsel prt leglább is sökkenthetjük. Az elmúlt esztendőben lpnk hsábjin keresztül hngt dtnk mr nnk közóhjnk, hgy Közérdekű Az illetéktelen szellemi inségmnkás. Mélyen tisztelt Szerkeszti r! yittt kpt döngetnék, ezerszer elsépelt szlmávl vesződném, h z állástln tnúit ifjúság srsát vázlnám. Hgy mégis erről irk, erre egy frs tény kztet. A kmármi vársházán gynis egy lyn szellemi inségmnkást is lklmznk, ki h netán vlóbn szellemi inségmnkás, de semmi esetre sem kmármi, leglább is nem innenső ldli. gylátszik Kmárm szb. kir. megyei vársbn nins állástln diplmás, nins mnknélküli tnlt fi, vgy leány. bből fjtából vlószínűleg imprtr szrlnk. Mert más mgyráztt nem tlálnk, mely igzlná kmármi állptt, mely bármennyire jókrtú, mégis elhibáztt eljárás. Vgy nem látták még eddig z illetékes tényezők z itteni állástln tnlt ifjúság tömegét? Jó, mjd felsrkzttjk őket, h szükséges, sk meg ne ijedjen senki sem s kkr láthtó lesz, hgy mennyien vnnk. Mélyen tisztelt Szerkesztő r! z z ifjúság td tűrni, várni, szenvedni összeszríttt Kmármbn. egy öntöző tót kell beszerezni, mely mtrs erővel vizet Dnából várs területén levő közktkból venné gykribb öntözsel pr-invzió ellen védekezni lehet. Anygi erőnket tekintve jánlttk, hgy várs vegyen egy hsznált tóvázt mtrrl, mint tettük zt tűzltó tó beszerze lklmávl s rr házilg rászerelhetünk egy víztrtályt, melyet szintén kez ltt szerezhetnénk be. A prtlnítássl egybekpslv erős mzglmt kell indítni házk virágsitás érdekében is. Mindenkinek öröme telne bbn, várs külső frmábn skkl tetszetősebb lenne, h z ták prkírzásávl együtt házk blki is virágkkl vln telve. Krlják fel virágsitási mzglmt kmármi nők, kiknek kezdeményezére nem kétséges, hgy rövid időn belül sikerülne Kmármt virágssá tenni. Meg vgynk győződve, hgy erős krttl minden blkb jtn egy-két serép virág, mint hjdn régen vlt minden mgyr ház. A köz jvát s várs szépítét szlgálná e mzglm. Indljn meg tehát mzglm mielőbb, hgy prs Kmárm helyébe mielőbb virágs Kmármt vrázslhssnk. levelek jkkl, de nem tdj visszprnslni jgs elégedetlenségének hngját, h zt látj, hgy z ő rvásár más vársból vlók jtnk előnyökhöz, h zt helyet, mely igzság szerint őt illeti meg, másk fgllják el. Azn reményben, hgy várs sziálplitiki ügysztály rvslni fgj e sérelmet, köszönetet mndk srim szives közléért, mély tisztelettel: Hzzászólás fizethez. Tekintetes Szerkesztő telefndíj r f gybesű lpjánk április hó 21-én megjelent számábn egy ikk ngyn helyesen telefnelőfizetők érdekeivel fgllkztt behtón egy reálisbb telefntrif beállításávl sürgette telefn előfizetők pnszit rvslttni. Bár ez lpvető elgndlás nymán könnyebb tvábbi gndltfűz, közérdek szempntjából mégis engedtessék meg, hgy egyéni nézetemet e kérdben ngy nyilvánsság előtt kifejthessem. em szprdtt vln telefnelőfizetők sérelme, h telefn beszereli dij helyett, inkább hvi előfizeti dijkt mérsékelték vln első srbn. Igz, hgy leszállíttt beszereli költség sábitólg httt közönségre, de mit nyertünk vele, h 6 pengős hvi előfizeti dij 12 pengőre szökött tel. Szívesen fizetne minden j előfizető esetleg mgsbb pl pengő szerelői költséget, h ztán hvnkint 3 pengő vln z előfizeti dij, mely esetben pst sem kársdn, mert számítni lehetne z előfizetők rhmsbb szprdásár. Lényegesen fkzhtná pst bevételét, h vidéki beszélget diját minimmr sökkentené. Kívánts vln, hgy pl: Bdpest, Győr, S/ eged, Debreeni, Pés stb. állmásivl 3 peres beszélgetekeit fillért számitn fel pst. így elérhető vln, hgy kereskedő ngykereskedőkkel, gyárkkl z üzleti ügyeket telefnn elintézze, mert sekély költséget még megbírná z ár s mgánsk sládi egyébb dlgikt telefnn intéznék el, mert kis költséget szivesen áldznák tlán nem is ngyn sürgős, inkább fnts esetekben. H pstigzgtóság kev hszn ngyfrglm elve lpján igyekezne bevételét fkzni, gy fenti szempntk ngybn hzzájárlnánk hhz, hgy telefnfrglm hihetetlen módn emelkedne pst ngybb bevételt könyvelhetne el. plitikávl egyszersmint elérhető vln z is, hgy több mnklklmi lehetőséggel gzdsági helyzetünket is jvíthtnánk. rö. ri, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb beszerzi frrás HAJAL SZKÁR. FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós Telefn 38. Április 28-án, szmbtn 615 l 29 óri kezdette! gy Párs rvs elődás vllmás rkölsdrám egy fitl leány életéből. Kiegzít. zen npn (szmbtn) mindkét elődás párs elődás, egy Í gygy e t l K e t*ő személy mehet be. Fél jegyet nem dnk ki. Április 29-én, vsárnp 1145, y óri kezdettel Viktr vgy gyn kedves zen Mgyr Viktóri? világhirdó! vígjáték. Májs 2-án szerdán májs 3-án sütörtökön mindkét np 1147 l 29 óri kezdettel Régi jó idők dvri történet Feren József életéből.

3 y i ^934^ápjMj^ Kmármmegyei Hirlp. Htlms keretben b n t k z i k k i z idén emzetközi VásárA kerekedeleni szempntjá ból kell mélttnnk zt ngy mnkái, melyei.1 Bdpesti emzetközi Vásár feji ki. A Vá gyáripr ngy mintkltekj, melyben kereskedő nemsk zt tlálj m e g, mire /íiksóge v n, de megtlálj zl is, m i tvábbi üzletvezethez szükséges, tehál zkt z újdn ságkt, melyekről Vásár nél kül sk jóvl kőbb szerezne tdmást. zenkívül megtlálj kereskedő Vásárn zt, mi vel árrktárát kiegzítheti, t lál mdern b e r e n d e z é s i tárgy kt e s z k ö z ö k e t, melyekkel üzleti frglmát (kzhtj. A V á s á r n s z e m k ö z t tlálj mgát gyárssl, k i n e k közvetlenül mndhtj l árjáról szerzett tpsztltit, közvetlenül m gyrázhtj m e g, m i r e vn szük sége, összehsnlításkt v é g e z het ár es r között, szóvl l y n htlms k i r k t t nézhet ^ig, melyet sk Vásár nyújtht. A g y á r i p r különböző ked vezményeket kptt Vásár tr t m á r ezeket kedvezmé nyeket z üzletkötek elősegí te éljából b e t d j kereske delemnek. A emzetközi Vásár g n d s k d t t rról, hgy vidéki kereskedők társdlm megte kinthesse B d p e s t i emzet közi Vásárt, m i k r igen ngy rányú tzási kedvezményt b i z tsíttt r é s z ü k r e. A vásár egyébként építé szeti s z e m p n t b ó l is l á t v á n y s ság lesz. F e l v n l m e z ő g z d sági, z i p r i, s p r t, v s - hmlksérül egy szállíttták Mjdnem mentők gépipr, bútr, tetil, b ő r b ő r f e l d l g z ó ipr, vegyzei k z m e t i k, z tóipr, háziipr kézműipr. gyn s z ó r k z t t ó les/ V á s á r g y e r m e k s p r t j, me lyen belül sládi élet szere tetet is s z i m b l i z á l n i fgjk. A külföldi állmk közül rztvesznek r m á n k, t ö r ö k ö k, z l s z k, z. s z t r á k k frni k ö z l e k e d é s i vállltk. A vásárn termzetesen l e g n g y b b súlyt z üzletköté sek elősegítére vetik, A V á s á r kieszközölte, hgy Vásárn lekötött r k t Vásár tán egy h ó n p i g 20 s'zázlks mérsék lsel szállítják száz léks b e r k t r z á s i kedvezményt is biztsítttk ezenkívül á r es f i n á n p e n g ő e l l e n é b e n e p r l üzletek lebnylítását is m e g könnyítették. A Vásár htlms keretben fg k i b n t k z n i. e m s k z érdekelt g y á r i p r kereske delem s z e m p n t j á b ó l lesz lát ványsság, de tnlságs érdekes lesz ngyközönség számár is mgyr termel e r e j é n e k felkzültségének ez reprezentáiós felvnlás. FÜRDŐKÁDAK K A l. Y HÁK, MSDÓK, FÜRDÖ- végzetessé vált CSÖVFK, FÉMÁRGYÁR TÁS, SZIVATTYÚK, LMZLK Hbert é s T á r s b. t. Bdpest, VI., Liszt Feren-tér 4. kődbástól. Vérző vel eldbtt déltán történt, elődás tán kisszönyi mentek h g y z i s k l i Kmármbn gyermekek k i játszni, A teljes erő hmlk rzén tlált, gy kő blldli hgy sze- rensétlen fiút rögtön elöntötte vér s léltn esett ősszé. A rétre ftkárzni. Reih dióngyság Reih Jnit pénteken fejjel tőié pár lépnyire álló múlt heten Április hó á n, megrémült kiáltzásár gyermekhd közeibenlkók A vidámn g r n d z ó k közt vlt F i e d l e r féle gyár egyik épületébe Reih J á n s vitték 10 é v e s tnló is, be súlysn k i t ö b b társávl, köztük Hrváth h l mentők Jáns segélyt, 8 éves bzglmml pjtásávl ngy glyóztt. 1 lt ór felé járt már z L gy glyóveszt I I 0 1 vtti mitt Reih összetűzött s v i t t k z á s n k vereked lett vége. V e r e k e d é s nevében Hrváth Jnsi tehetetlen követ k p t t kórházb idő, m i k r dühében egy fel földről s zt ségi állptán ö r v e n d e s álltt be, egz jvlás - i g megkdályzz gyermek- Hyperdent itlön belül várhtó. Az életveszélyes ügyben hivtls megindlt. gy z érdeklőd z mtör ftóverseny iránt. A tvszi hnglt gy lát szik m e g h z t kedvéi z m tör íényképezőknek is, mert z elmúlt héten tömegesen keresték meg s z e r k e s z t ő s é g ü n k e t vák B é l ftszküzlel tljd nsát fényképezni szándék zók es K m á r m m e g y e i Hir lp ftverseny feltételei iránt érdeklődtek. A ngyszámú m e g k e r e s é s b ő l ngy örömmel állpí t t t k meg, hgy 400 pengőn felüli értéket képviselő 6 d r b j t l m d i j j l kiirt ftversenyünket nem revdeztük m e g h i á b, ngy áldztk árán rendezett f tóversennyel sikerül z m t ö r ft művzetet némileg elősegíteni. Az é r d e k l ő d ő k n e k ezútn is t d m á s á r d j k, hgy ftóversenyünkön minden m tőr fényképz rzt vehet, k i l e v é t e l e i t z előirt ngyításbn, mely vák B é l ítószküzletében végeztendö, jeligével, s b rítékb zárt teljes imével má j s hó 13-ig s z e r k e s z t ő s é g ü n k b e l s ó n j ó fűszer semege árt sk Spielmnnál IgiiiáiKli-l 19. vehet, T e l e f n 88. mjd sérült fiút, nyújtttk znnl első győri szállítttk. A kórházbn megállpítt ták, h g y Reih Jni hmlkán z szármzó erős kődbástól igpn s ú l y s blhmlk v s rögtöni műtétet sérüle kell rjt végrehjtni. Legtóbb nyert kórházi Mtrskerékpár eset Fgrmlását rövid felgyógylás tízéves sebesültet. Jni felé hjíttt. dás. áldzt A bedtt fényképeket külön sprtkb sztályzv egy p á r ttln zsűri bírálj felül s l e g j b bkt díjzz. A bedtt fényképekből pünkösd vsárnp kiállítást r e n dezünk, m i k r is n y e r e m é n y e ket z rr érdemesülteknek k i sztjk. : s z e r e n s é t l e n s é g e t k z t t z e l egy g y e i m e k i v k - gyermek h á b r ú beküldi. SZ()H.\Frj;LSZRI:Ll :Sl.K krházb z é l e t v e s z é l y e s eljárás Életveszélyes gyermekhábrú. Súlys jelent szerint Civkdási Mit nyújt Vásár kereskedelemnek. 3. l d l. bl Csémi-sárd előtt. A g é p j á r m ű vkmerő, sebes hjtás ismét áldztt követelt héten. Hivtls körútjáról jött hz K m á r m b gyigmnd felöl Hjmássy J á n s frglmi dóhivtli főellenőr hétfőn este fél 8 ór körül, l d l k s i s m trkerékpárján mgávl hzt Pszti J ó z s e f ászári ljegyzőt Szűr Feren k m á r m i inehn i k s t. A esetni sárdát e l h g y v H j m á s s y zrevette, hgy k t táskáját g y i g m á n d n hgyt, zért rr kérte útitársit, h g y szálljnk le g é p r ő l, sétálgtv várj ik meg öt, m i g visszfr dlv meghzz z kttáskát gyigmándról. szájvizesseni. M i l t t H j m á m á s y z tt megjárt, Pszti é s S z ű r v i s z s z f r d l t k, hgy egy t r ö s ö t igynk s á r d á b n, m j d időtöl tből m t r s elé i n d l t k. A m t r k e r é k p á r p e d i g ngy se b e s s é g g e l hldt, h g y ne v i kztss s k á z ttestén h gytt tskt. Vissztérőben Hjmássy nem lssittt s á r d környé kén, mert szbdnk lttá z tt s nem v l t szándék megállni, hisz társit jóvl srd in l l t d t, mert tt tette le őket. sebes h j t á s b n érte ztán mtrvezetöt nem vit m e g lepet, h g y P s z t i egy h i r telen elhtárzássl mtr kerékpár elé grtt, s zt gyrs megállásr kényszerítse. H j m á s s y t vártln köriimény nehéz helyzet elé állíttt. M trját már nem vlt ideje l. kezni, zért m e r é s z e l h t á r z á s sl, sját élete kkázttásávl z á r k felé f r d l t. így is k i érte géi) Psztit, nnk k bátját leszkitv ldlát v^t meg k ö n n y e b b e n. A m egg n d I 11 n s g nk Hjmásy itt m e g levét. A/ árkb frdlv súlys külső belső sérüleket szen vedett, gy hgy eszmélet lenül terült el földön. A kmármi mentők rzesitelték első segélyben. A mentők jbb lábát bekötözték, eszméletre t é ritették súlys belső s é r ü l é s é vel mentőtón k m á r m i l k á s á r szállíttták. Psztit Szűrt egy rr hldó pesti m g á n t ó vette fel é s hzt be K m á r m b. Bltni Riviéránk nevezte tdós Lózy Ljs Lvs, Cspk gyönyörű, védett fekvesü prtvidékét. 200 négyszögöles prtmenti telkek felerzben is kedvező feltételekkel eldók. Kris tálytiszt vizű Bltnfürdőnk, kp sltbn kitűnő krlsbádi jellegű lkliks, szénsvs gyógyfrrásk ká!, pártln regeneráló, gyógyító htást biztsítnk! Fi rásktk, lsó építkez, élelmez. Te kintettel Riviéránk egyedülálló elő nyeire, várhtó ngy értéknö vekedre, siessen ptm 4 30 pengős kezdöárn telket biztsítni! Vsárnp spki állmásnál bem ttás. Díjtln illsztrált ismer tető. Bltni Riviér" Prellázó Válllt, Bdpest. I. Hrthv Mikls-t 15 C. Telefn lsz rézgáli. A fld mivelügyi minisztérim ngy megértsel fgdt z grár é r d e k e l t s é g előterjesztét s m i n t értesülünk, engedélyt d t t m e g felelő mennyiségű lsz eredetű rézgáli behztlár. Az lsz rézgáli ár f v r vám f e l számításávl z érdekelt g z d szövetség tján m é t e r m á z s á n k i n t 44 pengő lesz.

4 ,?4. április 28. HÍRK. ' A szentelt i Bzszentel vet. vlt szerdán szerte z egz rszágbn; z áldtt tvszi erővel együtt permetezett szentelviz hrmt bevetett földek zöld bársnyt! szőnyegére. És szálltt fel könyörg pp hivők jkiról : hgy földnek bő gyümölsét megdni megtrtni méltóztssál, kérünk tégek hllgss meg minket. Vett szenteltek, ken'iert könyörögtek htárkbn. Igen! vársi ember nem érzi, hgy mnkáj nnyir függene Isten áldásától, nnyir nem érzi szükségét z imádság mnk szrs kpsltánk, mint szántóvető. A gzd ismeri termzeti spáskt, jégeső, szárzság pillntk ltt minden fárdsági hiábvlóvá tevő erejét. ezek feltrtózttásár sk egy kezet isméi elég erősnek : / tstll kezel : nem ll itt fln z Isten ember közé semmi ; z Isten mezítelen tenyerén fekszik z emberek mezítelen szive, mikr feljjdl vntttt melódi : e hrgdjál mireánk örökké!" (Mór Feren). De z Isten tenyerén vn kenyér is, mindnyájnk élete étele. zt könyörgi le bzszentelő npján mgyr nép Islen kezéből mgyr szbák sztlir, mgyr gyermekek, emberek kezeibe. Legyen e könyörgnek visszhngj Isten rzéről z igéiét : Megáldm veteiteket Jj kenyeret igérek nektek!" sztergmi Antl. Áthelyez előléptetsel. Knz Ljs máv. főintéző! bdpesti üzletvezetőség öttevényre nevezte ki állmásfőnökké. Társdlmnk e rknszenves tgjánk megérdemelt mgsbb besztásáhz őszinte szivvel grtlálnk. ljegyz. Dr. Dévy Kárly fővársi ügyvéd eljegyezte rdős Böskét, rdős József hirdetőit dtljdns leányát. (Mindéit külön értesít helyett). Ünnepély z óvdábn. Az óvd kis növendékei z idén is kedves műsrs ünnepéllyel kedveskednek szülőknek z érdeklődőknek. Májs 5-én, 6-án 13-án d.. 5 órkr rendezik z ünnepélyt, melynek műsrábn lesz: 1. Bbblt. 2. Dls msónők. 3. Bbiskl. 4. Mgyr lányk tán. 5. Mm kedvene. 6. rdei jelenet. ljegyz. Óvári Pál Füredi Mni Kmárm jegyesek. évmgyrsítás. Belügyminiszteri engedéllyel Reznyák Feren máv. lklmztt sládi nevét sját kérelmére Rózsási-á váltzttt. Mtrsk figyelmébe. A A Mgyr Tring Clb Kmrm környékén lkó tisztelt tgji, vlmint minden sprttó mtrkerékpár tljdns fel kéretik, hgy májs hó 9-én d.. ti órkr Crs kávéház helyiségébe ismerked éljából megjelenni szíveskedjék. A mtrs tlálkzásr lehetőleg mindenki gépjármüvén jöjjön el. Clbtársi üdvözlettel Slymáry István s. k. m. kir. vámszki tiszt, Mgyr Tring Clb tgj. A Fővársi perett Színház j perett-szenzáiój Mindzknk, kik z ezidei emzetközi Vásár lklmából fővársb tznk, sjár érdekükben jánljk figyelmébe Szeressen kedves" elődását Fővársi perett Színházbn. z z érdekes meséjü, rendkívül mltságs fülbemászó zenéjü mgyr petett m már köztdmású szenzáiój fővársnk. Az elismerten erópi liiiii elődás legkiemelkedőbb értékei : Hnthy Hnn tlérhetetlen színjátszó művzete gyönyörű éneke, Csrts Gyl egyedülálló művzete, pártln jókedvű Fejes Teri Prisb illő remek lkitás, népszerű Ltbár Kálmán hmr ngymestere, Szkly lly hódító elegniáj tánemüvzete, Szkáts Zltán mgyr Gstáv Fröhlih, Srkdi Aldár grteszk hmr, Feleki Kmill ördöngös táni z egz kiváló együttes. Külön látványssági rendkívüli prdkiónk gyönyörű díszletek pzr jelmezek. A ngyszbású perett rendkívüli szenzáiój legújbb tán Cri" bemttás, - melyet egy egz görlhdsereg felvnlás közepette sdál meg minden este zsúflt nézőtér közönsége. Sját érdekében - jánljk mindenkinek, hgy ne mlssz el megnézni Szeressen kedves" elődását Fővársi perett Színházbn. Színzek Szőnyön. Bdi Dénes 18 tg színtárslt f. hó 25-én kezdte meg Zsákb msk" inifi perett elődássrztát Steiner Sámel vendéglőjének színháztermében. Villányi Sándr: Társ ságbeli úrisszny. Pálydíj nyertes regény. A Milliók Könyve ngy sike r ü regé i iy p á lyá; 11 á nk egyik legsikerültebb müve. Kev regény vn, mely ilyen finmn, kedvesen érdekesen tárgylná mi házsság mi szerelem prblémáit. Megjelent Milliók Könyve legújbb szám, ár 20 fillér, kphtó mindenütt. lőzetes színházi jelent. Szly Kárly kerüfeli színigzgtó Kós Zltán titkár kíséretében pénteken Kmármb érkezett, hgy 3b tg peretttársltánk vársnkb jövetelét előkzítse. Tervezetük szerint kmármi szereplüket pünkösdkr kezdik meg. A titkár béiietezt közeljövőben megkezdi. Anlfbét záróvizsg Kmármbn. A kmármi épműveli Bizttság helyőrség irni lvsni nem tdói rzére nlfbét tnflymt rendezett, melyet igen s/ép eredménnyel Mhásy Gyl tni tó vezetett. A tnflym 25 hllgtój sütörtök d.. tett tnúságt tnlási eredményéről. A sikerült záróvizsgán 'megjelent Kpfler Gyl lezredes, állmásprnsnk helyőrség lkltink tiszti küldöttsége élen, Wiesenbher József vm. népműveli titkár es Blgh Sándr, népművel ügyvezetője, kik legngybb elismersel nyiltkztk tnflymn elért eredményről. Mnkássrs. Flyó hó 23 án hétfőn esle negyed ht órkr kmrmi Fiedler-féle lenfnógyár dbsztályábn súlys bleset érte Brvendég István kmármi lks gyári mnkást. A lentisztitó gép körül fglltskdó Brvendég István gép kpsi igzítni krván, nnk fgskereke elkpt bl kezének mttó középső ját s két Új első izületet letépte teljesen összernslt. A súlysn sérült mnkásnk első segélyt gyártelepen mnkástársi dták. A bzzálglevelek kmtszelvényeinek beváltás. A Pénzintézeti Közpnt közhírré teszi, hgy bz.i/álglevejekben flyósíttt bzértékre szólt' kölsönök törleszti rzleteinek befizetekr bzzálglevelek kmtszelvényeinek beváltáskr májsr átszámítási klsként egy métermázs búz tejében 9.60 rnypengői kell lklmzni. rszágs vdászkngreszszs Bdpesten. A vd iszk 2&00 leiket számláló népe, májs ó án, Bdpesten fővársi vigdóbn (Vigdó tér), rszágs vdászkngresszst trt reggel óri kezdettel, melyen miniszterelnök z összes szkminiszterek is rztvesznek. A vidéki vdászk, kár z ár mintává sár, kár vdászkngresszs inieii, féljegyei jöheín! : Bdpestre; jegyükéi znbn z ármint vásárn vgy kng resszsn le kell bélyegeztetntök. A btidpest wieni személyhjójártk megnyítás. A M. Kn. llym Tengerhjózási R. T. közhírré teszi, hgy szeinélyhjójárlk B d pest es Wien közöli flyó évben kként indítj meg, hgy z első hjó Bdpestről Wien he április 28-án, Wienből Bd pestre pedig májs hó 1 én iii dl. A hjó z egyidejűleg kidtt menetrend szerint fenti nptl kezdve minden héttőn, Csütörtökön szmbtn 18 órkr indl Bdpest ötvöstérről, közbenső állmásk érintével minden kedden, pénteken vsárnp 16 órkr érkezik Wienbe. Wienből hjó minden kedden, sütörtökön szmbtn 8 ór 30 perkr indl közbenső állmásk érintével 20 ór 45 perkr érkezik Bdpest f {ötvös-térre. Gönyüről Győrbe stlkzás v. ógrádverőe állmást gőzösök egyelőre nem érintik. Vársk hölgyközönsége emzetközi Vásár trtm ltt feltétlenül látgss meg közismert Binét Brn szövet selyemkülönlegességek árházát BDAPST, Deák Feren Gzdg Szlid lőzékeny válszték! árk! kiszlgálás! Hlálzás. Flyó hó 17-én túlsó félen hsszs szenved tán Szbó Ferenné, szül. Perdis Mári, 69 ik életéveben visszállt nemes lelkét teremtőjének, gyászb brítván szeretett hűséges férjét. Szbó Feren ás kömives mest.rt, z ástárslt egyik vezető tgját, érte rjngó gyermekeit : Szbó Ljs építőmestert, Vizkelety Andrásné szül. Szbó rzsébetet, Szbó Sándr ás kömives mestert, Jnsó Sándrné szül. Szbó Mriskát, Szbó Gylát es Pleredki Jánsné szül. Szbó Klrint, z nkákt kiterjedt rknságt. A megbldgltt e hó 20-án ngy rzvét mellett temették el. Válllkzás, melyet követnünk kellene. A Kmármi Lpk" imü tlsóldli újságból lvssk, hgy egy dnmsi válllkzó látv zt, hgy prtmenti személy teherár frglm Kmárm es Dnms között erős, kis mtrshjót épített, melyen személy s teherfrglmt kívánj lebnylítni Kmárm Izs Rdvány- Ms között. A hjósk kisterjedelmű, fürge lktmány lesz, egyszerű kivitelben s mst v kzít ltt egy hjógyártó égnél. Hír szerint meg e nyárn megindl Dnán. A válllkzás nálnk is ktális lenné; mert Szőny Almásfüzitő -Dnlmás eszmély frglmábn szükséges vln dni közleked kihsználás. A jó példát jánlhtjk. Hősi hlttk emléke emes méltó emieket kivn állítni győri fikereskedelmi iskl végzett tnlóink szövetsége z intézet világhábrúbn elesett növendékeinek emlékére. Kőtáblán örökítik meg hősi hlttik neveit ebből élból hsszbb idő ót gyűjtik z dtkt. Az eddig, összeállíttt névsrt mindenkr kzseggel kiegzítik, h z esetleges hiánykt bárki Péter Ljs kereskedelmi iskli tninál (Győr) bejelenti. Az emléktábl iinnnepélyes lelepleze májs hó 20-án (PünkösdKr) lesz z intézet elősrnkábn. A hősi hlttk névsrábn kettős vármegyénkből z lábbik szerepelnek ( zárójelben jegyzett szmk z érettségi éveket jelzik) : Kálmán (Khn) Imre (1900) Kmárm, 1883, Heht Gábr (1901) Kmárm 1883, Weisz Jenő (1905) Kömlőd 1888, Brk Sándr (1910) Kisbér 1892, Mzárs Bernát (1912) Bgy 1894, Jedlisk Rezső (1913) sztergm 1893, Lngshdl Gyl (1912) Kmárm 1893, Gld Gyl (1900) Kisbér 1882, Szlzer József (1900) Füss trj Min Sh ks; kei isk< házi tói 65( vén] hg nem heti li zik kr zz: köz] nyúl áll flyj gye mel del kön nl titl let( eln«reál ters kárj bi lki nl z m z ti tn h; Az vn köi dll m ni rei bi ke: kö^ n; épi gel Azl del 6-Í 15 rei Ti V; rei m j esj gel j d< ár< j! bi tel tel di i e i V< g! jé g< P< H

5 1934. április 28. Kmármmegyei Hirlp Biznyítás kiegzít trjáni s i k k s z t á s i b ű n ü g y b e n. Mmt nnk idején megírtk, Slzinger Jáns f ö l d m ű v e s s i k sztássl vádlv b i r ó s á g elé került, mert mint t r j n i rk. isklszék gndnk, ki z e g y házi dk ügyet kezelte, 1926tól 1931-ig állítólg mintegy 6500 pengőt elsikkszttt. A t ö r vényszék előtt zzl védekezett, hgy nem tljdníttt e l s e m m i t, nem tdj, hv lett pénz, le hetséges, h g y sk könyve li r e n d e t l e n s é g mitt m t t k zik hiány- A törvényszék ek kr tel is mentette vádlttt, ;z i n d k l á s s l, hgy égben vezetett k ö n y v e l é s nem nyújt támpntt b ű n ö s s é g megpi ( h t ó s á g á h z. Föllebbez. t n m tárgylt z ügyet rí Ítélőtábl Beke-tnás, mely b i z n y í t á s k i e g é s z í t é s t r e n delt el. Újr m e g h l l g t j á k. s; kértőt k i h l l g t n k t nkt. A TSz. vármegyei fő titkár. A Társdlmi gyesü letek S z ö v e t s é g é n e k rszágs elnöks ge Krmpszky S á n d r relisk. tnárt Kmárm sz tergm vármegyei kerületi főtit kárr nevezte k i. Megkezdték sztergm bn Máv. pálydvr át lkítását. A Máv. igzgtóságáepitkezi tervezete s r á n z esztergmi pálydvr is mdernizálódik, bővül. Addig inbn mig nálnk még sk tervez k ö l t s é g s z á m í t á s n á l trtnk. sztergmbn már h z z á f g t k kivitelezhez is. Az e s z t e r g m i pálydvr tele vn kömives á l l v á n y k k l, mely körül i p r s k n p s z á m s k dlgznk. Serényen flyik mnk, hgy gybldgsszny npjár, m i k r ngy kiállítást r e n d e z n e k primási s z é k v á r s bn, z újjálkíttt pálydvr kzen legyen m i k r követelményének megfelelő si ns, jól berendezett állmás épület várj z é r k e z ő vendé geket. Az MK közgyűle Az r s z á g s M g y r Kereske d e l m i g y e s ü l é s m á j s hó n. v s á r n p délelőtt 10 ór 15 p e r k r trtj. évi rendes közgyűlét Pesti L y d Társlt t e r m e i b e n ( V., Mári Vléri t 12.), m e l y r e z M K rendes é s törzstgjit ezútn is m e g h i v j z l n ö k s é g. T e l j e s b i z n y t l n s á g z j b z á r k ö r ü l. Az elmúlt e s z t e n d ő k b e n i l y e n k r már ré gen f l y t k z ü z l e t k ö t é s e k z j búzábn é s g b n k e r e s k e delem már relizálni igyekezett t e r m é s k i l á t á s k t é s várhtó r k t. zidén lpsn kik z j b z j e g y z é s e é s m i v e l régi búzát sk júnisig jegyzik, teljes b i z n y t l n s á g r l k d i k, k e r e s k e d e l e m b e n, z j b z á r t e k i n t e t é b e n. A tőzsde m i n d d d i g nem rendeli el z j b z jegyzét, mig l e g l á b b ngy v n á s k b n n e m i s m e r e t e s e k z j t e r m é s é s értékesíti r e n d szer feltételei. A z Én Újságm pmpás g y e r m e k hetilp új s z á m m e g jelent. M t t v á n y s z á m t k é s z s é g gel küld kidóhivtl, Bd pest, V I. A n d r á s s y t 16. l ő f i zeti d i j egy n e g y e d é y j e 2 P. Ird áthelyez. A Hn g á r i V i l l m s s á g i r t. értesiti z igen tisztelt fgysztóit rról, h g y irdáját m á j s hó 1-től G y ő r y sz. lól K l p k G y ö r g y - t 4. sz. l helyezi át. lgázlt vnt z é l e t n t t. Séfár tel 23 eves, hjdón ászári lks f. hó é n 17 ó r k r Aszr község htárá bn s z e m é l y v n t ele vetette m g i t es znnl meghlt. T é t lenek k ismeretlen. B ű n s e l e k mény nem f r g fenn. Meglklt Mgyr D l p á r t l ó B i z t t s á g. A nótszerzök dlköltők támgtá s á r m g y r dl hthtós n é p s z e r ű s í t é s é r e z ö n n á l l ó H i vtás ők gyesületeinek S z ö vetsége keretében meglklt Mgyr Dlpártló Bizttság, mely elhtárzt, hgy 100 p e n gős pálydíjt tűz k i l e g j b b m g y r dl j t l m z á s á r. A p á lyáztn rzt vehet m i n d e n m gyr dlszerző, kinek szerze ménye meg nymttásbn nem jelent m e g. A pályáztk m á j s hó 5 - i g küldhetők be Biztt s á g h z ( V I I I. H r á n s z k y - t 16. I I. em. Telefn : ). A díj nyertes szerzemény Zenemű vzeti F ő i s k l ngytermében júnis 1-én r e n d e z e n d ő ngy m g y r est kereteben f g b e m ttásr kerülni. M g y r L á n y k. A leányifjság trtlms heti flyóirtá ból tenniszező, b á j s kislány m s l y g reánk M g y r Lányk legújbb szmánk ímlpjáról.. M t t v á n y s z á m t k é s z s é g g e l küld kidóhivtl, Bdpest, VI. A n d r s s y t 16. lőfizeti d i j egy negyedévre 4 p e n g ő. A Jelenkr TA"-j. émeth Lászlónk, ennek s dáltsn gzdg fitl i r ó m ü v é szünknek T A Ú " i m e n meg j e l e n ő flyóirt igzi flyóirt. A jelenkr vihrs szellemiségé nek ereje feszíti teher vitrláit. nnek k r n k tág szbd vidékeit j á r j. Az élet z írás teszi nemsk i r d l m i tnúvá, hnem z élet tnújává is. Az évi előfizet r 3 p e n g ő. Az első, 120 ldls idei szám rendkivül g z d g trtlmml jelent meg s m i n d e n könyvke r e s k e d é s tján megrendelhető. Az állmfőhöz intézett k é r v é n y e k is b é l y e g k ö t e l e s e k. g y látszik, hgy zk közül, k i k z állmfőhöz f r d l t k kér vényeikkel bedványkkl, s k n elmlszttták felrgsz tni köteles k é r v é n y b é l y e g e k e t írásikr, mert belügyminiszter mst szükségesnek trttt kihir d e t t e t n i, h g y z i l y e n b e d v á nykt is szbályszerűen fel kell bélyegezni, különben m e g l e letezik zkt. litélték gyújtgtó i g á n y t. Hrváth G y l 24 éves Ks községbeli igány felett ítélkezett győri k i r. t ö r v é n y szék, k i n e k bűne z vlt, h g y máris hó é n éjjel f e l g y ú j ttt őzv. Sebestyén Z s i g m n d n é pjtáját. Beismerő vllmás tán, melyet ngy rzletességgel d t t elő, törvényszék ítéleté ben b ű n ö s n e k m n d t t k i H r váth Gylát gyújtgtás b ű n t e t tében s ezért kétévi fegyházr, v l m i n t 5 évi p l i t i k i é s h i v tli j g v e s z t é s r e ítélte. 5. KFC-Rpid SC(Kmrnó) 5: néző. (3:0) Biró : B r b é l y. A kedvezőtlen idő ellenére is s z é p s z á m ú k ö z ö n s é g előtt ját sztt vsárnp K F C. A z ered mény nem felel m e g z e r ő v i s z n y k n k, mert h végre tdtá r ébredne K F C legénysége engedne régi szkásiból k m l y n venné b r á t s á g s mérkőzeket is, k k r szebb játékkl még több gólt dhttt vln, z ellenfelének. Sjns zrevettük, hgy egyes j á t é k s k teljesen m e g f e ledkeznek fegyelemről tt hgyják őrhelyüket minden knélkül. zútn is figyelmeztetjük j á t é k s k t r r, h g y teljes e g e s z é b e n érezzék át s p r t h i v táskt, mert sk k k r t d j k elérni zt n g y n várt I. s z tályb b e j t á s t. A mérkőzt R p i d k e z d i, de skhmr K F C megy át t á m d á s b, belsők znbn m i n d e n t rntnk. T á m d á s t á m d á s tán, de eredménytelen. Mndel helyetserei Szendével ez m e g is hzz z e r e d ményt 35 perben, mely tán Rdis I I I. gólszerző még két gólt r g h m r s n Rpid kpjáb. A z első félidő evvel véget is ér. A másdik félidőben szél ellen játszik K. F. C, de igy is fölényben v g y n k, hmr gólt is r g M n d e l, igy 4 : 0 z e r e d mény. A 30 per ismét g l t hz Szende révén. A 4 0 p e r b e n R p i d megszerzi besület glt egy szigríttt szbdrúgásból. A 44 perben egy s j n á l t s eset történt. Lvász I. l y erősen f t t t ö s s z e egy Rpid j á t é k s sl, h g y z tóbbi e r ő s l á b s é rült szenvedett. A sptt nem lehet megdisérni, mert s k k l szebb j á t é k t vártnk t ő lük, mit sk fent említett k k mitt kellett nélkülöznünk. Rpidből kitűnt közvetlen vé delme. Az I i b. spt G ö n y ü n j á t sztt G ö n y ü i Leventékkel, 5 : 3 r n y b n győztek. Bjnki mérkőz. Flyó hó é n, vsárnp d.. fél 5 órkr trtj K F C b j n k i mérkőzéét T t i T K. I. s ptávl. zt megelőzőleg fél 3 órkr T t i T K. K F C I b. spti mérkőznek. Teniszpályát ldl. A pnszkdókt megnygtt j k, hgy sérelem nem is l y ngy, m i n t g n d l j á k, könnyen megvlósíthtó, sk k r n i selekedni k e l l. A várs ngy n y g i áldztk árán létesített végre egy sprtpályát, melyen néhány teniszpály m i n d e n ne hézség nélkül elhelyezhető. Az érdekeltek lépjenek közös szö v e t s é g b e s vgy önnállón, vgy vlmely s p r t e g y e s ü l e t b e b e l vdv vlósítsák m e g óhjkt. A szervez mnkájánál kér jék d r. Pyber Kálmán ügyvéd támgtását, ö n g y - K m r m egyik régi kipróbált mester-te niszjátéks. A Kmárm-sztergm me gyei Levente Ifjúsági Sprt egyesületek Lbdrgó Szö vetségének hivtls közleményei. Igzlj S z ö v e t s é g k ö vetkező m é r k ő z é s e k e t : T. i f j. Bánhid 1 : 1 ( 0 : 1 ), Ts. I I. Ts. i f j. 2 : 1 ( 1 : 0 ). Krpánszki József Bánhid, Slymsy Feren T. I I. Kht Bél Ts. I I. játékskt Bizttság 18.. lpján meginti. B i r ó k ü l d é s f. hó 29-re T. I I. T s. I I. Szentirmy. T. i f j. Tti L K v á s. T. ifj. Bánhid Plnky. Á s i S. C M s í Lev. F C. 2 : 0 (1 : 0) Ásn játsztt é n, v s á r n p két spt, mely fenti eredménnyel vég ződött. A nehéz h m k s t ljn msik nem t d t k érvényesülni, sk Frks, K h t K r i l y v l t j ó. V s á r n p f. hó 19-én M s i Lev. F C. D n l m á s i Lev. F C - b i ját szik M s á n. Msán:Ref. iskl-róm. k t h. i s k l 2 : 1 ( 0 : 1). G ó l l ö vők : Kbiny (1 l - e s b ő l ) C z n y i I I. illetve V i g. B i r ó : Sztmáry Z. Köszönetnyilvánítás. Mindzknk, kik szeretett jó férjem, illetve édespánk KISS PÁL temetén rztvettek, rzvé tükkel kszrúk küldével fájdlms gyásznkbn sztz tk, ezútn mndnk hálás köszönetet. özv. Kiss P á l n é gyermekei. Kmá rmi sprttelepen. Régi pnsz, hgy két-hárm mgán teniszpá lyán kivül nins megfelelő tenisz pály K m á r m b n. Különösen nők körében ngy felzúd lás, mert m i n t hngzttják i m i g férfik k i sprtlhtják mgkt rzben levente i n tézmény k e r e t é b e n, rzben Kf. kötelékében, vdásztn stb., d d i g ők t t h n ülhetnek négy fl között, sehv sem mehetnek, hisz D n mentén szdánk sinsen, sónkázni sem lehet, de még rendes s é t helyünk, kirándlóhelyünk sin sen. T e n i s z p á l y m már l e g e l d g t t b b fzekben is v n. e dj internátsb, ne irss be tnintézetbe, ne válsszn életpályát gyermeké nek g n d s szülő d d i g, rnig át nem lvst z Internátsk, Tnintézetek rzletes tájékzttó ímtár" 1934J1935. évi mst megjelent könyveskét, m e l y r é s z letes útmttást nyújt hzi k t t ó intézetek n e v e l ő t t h n k r ó l. zt m i n d e n szülőnek nélkülözhetetlen, rendkívül ü g y e sérv összeállíttt í m t á r - t á j é k z ttót kívántr bárkinek i n g y e n megküldi, 20 fillér prtóbélyeg b e k ü l d é s e ellenében rdős Jó zsef hirdeti irdáj i B d p e s t, V I. Teréz- körút 35.

6 6. ldl. Kmármmegyei Hirlp április 28. Kmármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. Alptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. A bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kii 1- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Rzvénytársság Kmármmegyei GYŐZŐDJK MG! Vezérügynöksége. A legújbb, lemshtó, ppír ftószőnyegről, mely trtós H QpK lsó árbn, többféle mintávl kphtó : p r n A 7/\ könyv ppirkereskedőnél dlr\ci Kmárm, lgmdání-út. j kedvezményes szelvény kió Gylóky vskereskedben Kmárm. Pesti Hirlp regények, Levélppírk, Divtlpk Hegedűhrk, Képeslpk, kphtók Hker Dezső ppirkereskedében, Kmárm; Filléres próhirdetek. Lkás kidását, házeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyrsn eredményesen eszközölheti, h ezen rvt ltt hirdet. Árink mérsékeltek düre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető hirdeti dij. Hirdetek tánni érdeklődre vidékről válszbélyeg bekülde mellett válszlnk. LADÓ egy jó krbn levő pédls imblm. Cim kidóbn. GYÖYÖRŰ SZBADÍSZ Zl György müve, Bdi Hnvédszbr kisinyített más lsón eldó. Ar kidóbn megtdhtó. KRSKK két szb, knyhás lkást. Cim kidóbn. GY hónps szbát keresek znnlr. Cim kidóbn. BICIKLIT jókrbn iévtfi keresek megvételre. Cini kidó bn. FAJBRK. eszmélyi rizling ezerjó ngybn eldó. Cim kidóhivtlbn. HIRDSS kidni vgy eidnivlóját,. m. lkását, zngráját, házát, biiklijét, rhneműjét, ezüsttárgyit, bútrát, gzdsági felszereleit st. stb. Állást keresők rzére bizts eredményt, sikert gy érhetnek el, h lpnkbn hirdetik. z tö külömböző, színekben ngy válsztékbn H A C K R beszerezhetők : ppi i'k e re 8 b e «i é ben, lsón Ï DZSŐ K 0 m rm. ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmárm, lgmándi-t 24. e 75 <L <L T *3 3 L e ZJ T3 < ' C-» G S QJ V s 41 I M t J-. in h- - 5* C CC C C 25 MC M n 5 '4 s ji i h» iq 00 S n S t CM n C S s S S C ri C CM r- -t r- i ifi I M t i -?-i ~r r- se i r kfi M p in M ~ ~ - -t t - ^ M in t in 30 ir. -t -t r. - ifi r. ~ kficm -f '*t r CM 3 n t r. - ~ i n ^ * r - r ; - t t -t ^ i v^icm CM ~. -* ni MC 2 8 g S? ó 2 e Q _ te _ m - 't ^ ^ r, t ^îiôr* e C CC Cl CC 1! 1 ï 1 1 SS 'e *5?i 'R ^ r*» in in 3 g i IB 0 t s m T C CJ C l CC 8 2 V2 r Ci e m i 1 CM CM ~T 1 e»0; =.ïï C 3 S S ï 1 g. r^ ~ -e -es Í f i l i l i i l i Cv 1» I CM I ÇJ_ e 3.5 f, Prág CM C -~ felé 4 CM C Í C - :- CMCM - _ 1 - L I C p W S ig si fcj -I -ÔCJJ'-' n r-i ri C Q kft ^ ï j kri r i kc 1^- C : I T "r CM LC r k kr: i e e P S 22 ; * ~ zi ~ in i i e? ^ _ ^ S ^ rv, 5l 5i 2Ì ^ «S -i 9 S '.ô S g iq 2 t-.-«t ö *r L w t «ifi 'e-er^-r^i 9 C t. M LT: : CM m e e t '.3 M e. ç -t kft CMà.- e n r i t n e e r 2 S S p r-r_ '-A L^ r.- - ^ CM s r, " 00 - s ri r -r e r? "^J M W '/3 fi 'C5 S3 y). i n GB 09 i -e t 0) z *«es yi 73 CC b -+» 'fi '-j CL es 0) -*-» g 5 i J i J en ' ) ' 00 : ; e < «9- M ~~ C CJi -j ir. i ifi..r r ifi i kfi CJ e 5 ~ e ^ ^ e r. 3 e û -r r. e kfi Tf e ; m e e i r k.r, L'ÌT e r. C C ir. 2 i e e -t- 5 * 2 2 i i m ~ 2 "z: át r3 "es,.= z CL J Cv i3 "5 C l- ~ k * fi C CL z z 5 «* -t T5 - e» M ^ C C C 2 I - 00 CM ri CM C 5 CM ri Û S rj ri CM e 2 in kn r ; :^ ^ CM ^ -r M î2 CM Q Ç & ^ 5. Szv. Szv. I L Ci rv < -C J CL» CL» CL». I % B 288 C CJ CM i B - ^ T k r CM in r) ~ Cl - r r- e 35 D r- Szv. -e 5 < Szv. s. s» ; 2 S S e. t-- ï e» 0 0 «S 5 s S < J g g S C S - I C"» i 1 î tn t t r - z ^ 2; fi M j e r. 0 CJi - 00 Cl fi in IS kn M ri r! ri ± kfi kfi Cl -^ r i^- < _ ^_ -~» â?c,r: ft 13 ~ S Si S SC Î5 îî fî C îtl - M p -j ift ~ et, M - ^ ~ r - it ^ 2 e P -Zi <= <=» ft 09 CCJ S JS ~ 2 fcr-! -LCCï Ç/y.<= ^ "Cg '«2 ~ ~ e y; g g g «s; ^3 Ç- *J JS 3J 3t C I i è, 0 C. C : 3i Mt. pótló i. e t e ricm ifi -, e r- M Q h- ifi ifi ifi Tt - *t e = 1 -î- t. e Felelős kidó: Hker Dezső

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint L Ő F I Z T É I R g é s z évre 0 P. Félévre 5 P. ZRKZTŐÉG egyedévre 2*50 P. g y e s s z á r 20 HU, egjelenik inden Pélels szerkesztő: PTHÓ lélekünnepe. terzet kisérve köszönt be P ü n k ö s d ünnepe :

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 673 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 4 8. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/6. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Isten előtt a hazáért hősi halált halt m i n d e n földi bű

Isten előtt a hazáért hősi halált halt m i n d e n földi bű V. évflym 3. zám Ár 20 fillér. Kmárm, 932. júli 30. ****** LŐFZTÉS g é z évre Félévre 0 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre 2*50 P. g y e zám ár Megjelenik m i n d e n 20 Felelő íill. KDÓHVTL: Telefn 6.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben