Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve

2 Pécs Megyei Jogú Város évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A évi közfoglalkoztatás adatai II. A évi közfoglalkoztatás tervezett adatai 1.1. Rövid idıtartamú foglalkoztatás 1.2. Önkormányzati fenntartású intézmények 1.3. Önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek 1.4. Hosszabb idıtartamú foglalkoztatás III. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának lehetısége 2

3 I. A évi közfoglalkoztatás adatai A évben a közfoglalkoztatásban az alábbi adatokat terveztük, az alább felsorolt foglalkoztatók részvételével, az Út a munkához címő program keretében. (Az év közbeni háromszori módosítás nyomán) évre tervezett adatok Sorszám 1. Rendelkezésr e állási támogatásra Megnevezés jogosultak nemenkénti megoszlása (fı) férfi nı Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen 1 (a+b): a) 35 évnél fiatalabb Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatotta k száma/ foglalkoztatók (fı) Finanszírozás összege (Ft) b) év közötti c) 55 év feletti Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele: a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzettek c) szakmunkás/szakiskolai végzettség d) szakközép/technikus végzettség e) gimnáziumi érettségi f) egyetemi/fıiskolai végzettség Részben vagy egészben Az ehhez közfoglalkoztatás keretében ellátandó kapcsolódó közfeladatok 2 : létszámigény (fı) férfi nı I. ne-gyedév II. negyedév III. negyedé v IV. negyedév 1 Szt. 37/A (2) bek. a) pontja alapján 2 Szt. 37/A (2) bek. b) c) d) pontjai alapján 3

4 A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása 3 Lásd az B jelöléső alsó felsorolásban Sorszám Megnevezés Az ehhez kapcsolódó létszámigény (fı) férfi nı Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatotta k száma/ foglalkoztatók (fı) Finanszírozás összege (Ft) B) feladatok várható ütemezése összesen 4 I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete 5 : a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzettek c) szakmunkás/szakiskolai végzettség d) szakközép/technikus végzettség e) gimnáziumi érettségi f) egyetemi/fıiskolai végzettség 11 7 a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen 776 Foglalkoztatás szervezésének módja 6 : a) önkormányzat Lásd:II.4.2.-nél b) önkormányzati társulás c) e célra létrehozott szervezet d) meglévı más szervezet 6. ÁFSZ képzési és munkaerı-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-tıl kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám Tervezett program Létszám (fı) 3 Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni. 4 Az a) pont szerinti feladatok várható ütemezése oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 5 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján 6 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögébıl és a hozzá rendelt saját forrás 4

5 7. 8. Önkormányzati igények képzési és munkaerı-piaci programokra évben 7, és a tervezett létszám Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás: a) önkormányzati b) központi költségvetés Amennyiben információ áll rendelkezésre: Aa) Közmunka program önrésze Ab) Közmunka program: igényelt támogatás Ba) Közhasznú munka önrésze Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás A évi közfoglalkoztatásban az alábbi foglalkoztatók vettek részt (a jelölt tervezett létszámigénnyel) Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.(A korábbi: Munka Pécsért Nonprofit Kft.): fı az alábbi munkakörökben: - parkgondozás, zöldterület-fenntartás, erdészeti, kertészeti munkák, szelektív hulladékgyőjtés,- és szállítás, könnyőgépkezelı, intézménytakarítás, parlagfő irtás, járdák és parkolók takarítása, árkok takarítása, hó és síkosságmentesítési munkák ellátása, közterületi hasznosítási felügyelı, postázó, irodai kisegítı, gépjármővezetı, faipari szakmunkás, karbantartó, lakatos. Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft.: - 2 fı adminisztrátor (legalább középfokú végzettséggel) - 2 fı gondnok és vagy közterületi segédmunkás vagy kommunális munkás Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola: - 4 fı takarító - 2 fı karbantartó - 2 konyhai kisegítı Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány: - 3 fı szociális gondozó - 1 udvaros, karbantartó Integrált Szociális Intézmény: - 10 fı takarító - 3 fı festı - 1 fı kımőves - 3 fı fodrász - 2 fı konyhai kisegítı - 5 fı kisegítı - 4 fı segédmunkás - 2 fı hidegburkoló 7 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplı képzések/munkaerı-piaci programok, melyekre elıreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik. 5

6 - 1 fı melegburkoló - 5 fı udvaros - 6 fı portás - 3 fı betegkísérı BIOKOM Kft.: - 6 fı segédmunkás - 1 fı adminisztrátor Integrált Nappali Szociális Intézmény: - 1 fı udvaros karbantartó, - 7 fı segédgondozó - 1 fı adminisztrátor Életminıség. Fejlesztı Szolgáltatások Intézménye: - 1 fı udvaros,karbantartó - 1 fı takarító (8 általánost végzett) - 1 fı gazdasági ügyintézın (középfokú végzettség) - 15 fı szociális gondozó (szakképzett) Miroslav Krleza Horvát Iskola: - 1 fı udvaros Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: - 10 fı szociális asszisztens (középfokú végzettség) - 2 fı udvaros- karbantartó (8 általános végzettségő) - 8 fı biztonsági ır TÁMASZ Alapítvány: - 1 fı általános ápoló - 1 fı festı - 1 fı szakács - 1 fı takarító Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium: - 2 fı udvaros,karbantartó - 3 fı gyógypedagógiai asszisztens Kisgyermek Szociális Intézmények: - 2 fı csecsemı és kisgyermek nevelı - 1 fı informatikus, rendszergazda - 2 fı takarító - 1 fı kımőves - 2 fı festı mázoló (szakmunkás) - 1 fı asztalos (szakmunkás) - 1 fı vízvezeték szerelı (szakmunkás) Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola: - 2 fı udvaros, karbantartó 6

7 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola: - 1 fı udvaros - 1fı portás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoportja Csilla Gondviselés Háza: - 1 fı karbantartó - 1 fı takarító - 2 fı szociális gondozó és ápoló - 1 fı sofır Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium: - 1 fı adminisztrátor Pécsi Ifjúsági Központ: - 1 fı kézbesítı - 1 fı portás - 2 fı gondnok,karbantartó - 2 fı takarító - 5 fı közterületi segédmunkás - 1 fı gazdasági ügyintézı - 1 fı informatikus, rendszergazda - 3 fı elıtér animátor - 1 fı udvaros Pécsi Temetkezési Kft.: - 18 fı parkgondozó - 1 fı gépkocsivezetı - 1 fı karbantartó Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona: - 1 fı udvaros - 1 fı gyermekvédelmi asszisztens (szakképzett) - 1 fı informatikus - 2 fı portás - 1 fı gazdasági ügyintézı - 1 fı gyerekfelügyelı - 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı Fogd a Kezem Alapítvány: - 1 fı adminisztrátor Ifjúságért Egyesület: - 1 fı szociális gondozó VOKE Vasutas Mővelıdési Ház: - 2 fı internetes teremfelügyelı - 1 fı szervezı, oktató Pécsbányáért Egyesület: - 1 fı udvaros, karbantartó - 1 fı takarító 7

8 - 1 fı parkgondozó Hajnóczy József Kollégium: - 3 fı karbantartó festı szakmunkás - 2 fı udvaros kertész szakmunkás - 2 fı karbantartó kımőves szakmunkás - 2 fı karbantartó asztalos szakmunkás - 2 fı vízvezetékszerelı - 1 fı elektromőszerész 500. sz. Angster József Szakképzı Iskola: - 2 fı vagyonır - 1 fı kımőves (szakképzett) - 2 fı festı (szakképzett) - 1 fı segédmunkás - 1 fı géplakatos (szakképzett) Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola: - 2 fı festı (szakképzett) - 2 fı burkoló (szakképzett) - 1 fı adminisztrátor - 2 fı gondnok - 2 fı pedagógiai asszisztens Bóbita Bábszínház: - 1 fı mőszaki kisegítı Kodály Zoltán Gimnázium: - 1 fı festı - 1 fı asztalos - 1 fı udvaros Pécsi Sport Nonprofit Zrt.: - 3 fı ruhatáros - 3 fı takarító - 3 fı rendezı - 1 fı segédmunkás - 1 fı edzı Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola: - 2 fı udvaros, karbantartó Leıwey Klára Gimnázium: - 2 fı adminisztrátor (adatrögzítı) - 1 fı sport és szabadidı tevékenység szervezı - 2 fı festı - 1 fı kımőves - 1 fı asztalos. EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft: 8

9 - 1 fı takarító - 1 fı pályázatíró Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények: - 4 fı takarító - 1 fı lakatos - 1 fı kımőves - 1 fı beteghordó Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány: - 1 fı takarító - 2 fı szociális segítı - 1 fı karbantartó. Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ: - 1 fı rakódó - 1 fı takarító - 3 fı dajka Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.: - 6 fı takarító - 2 fı teremır Pécsi Médiaközpont Kft.: - 1 fı udvaros - 1 fı gondnok - 1 fı pénzügyes-könyvelı Pécs Holding Zrt.: - 10 fı közterületi ellenır - 2 fı adminisztrátor Cigány Kulturális és Közmővelıdési Egyesület - 1 fı kézbesítı - 1 fı karbantartó - 1 fı programszervezı - 1 fı takarító - 1 fı gépkocsivezetı - 1 fı irodai kisegítı Misina Természet- és Állatvédı Egyesület: - 1 fı parkgondozó - 1 fı udvaros-karbantartó - 1 fı adminisztrátor Nyugati Városrészi Óvoda: - 2 fı udvaros-karbantartó - 2 fı gyógypedagógiai asszisztens Patacsi Mővelıdési Egyesület: 9

10 - 1 fı karbantartó - 1 fı rendezvény-szervezı Bálicsi Integrációs Nevelési-Oktatási Központ: - 1 fı portás-karbantartó - 1 fı takarító - 1 fı gyógypedagógiai asszisztens. A megvalósulás a következıképpen alakult: évben a közfoglalkoztatásba bevonható rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülık havi átlagos létszáma: 2600 fı volt. Közülük összesen 570 fıvel került sor munkaszerzıdés megkötésére, 4 hónapos átlagos idıtartamra, 7 órás átlagos napi munkaidıt figyelembe véve. A közfoglalkoztatásban (közcélú foglalkoztatásban) havonta átlagosan 380 fı vett részt. A nem együttmőködık ellátása megszüntetésre került 439 esetben, ezen belül a munkahelyre történt kiértesítést követıen a konkrét munkavégzést nem vállalta 220 fı. Keresı tevékenység miatt összesen 873 fınek szőnt meg az önkormányzati ellátása. - A közfoglalkoztatás lebonyolítása során megjelenı önkormányzati többletfeladatok elvégzésére a városban - OFA támogatással - 8 közfoglalkoztatás-szervezı került alkalmazásra, akik a város 4 földrajzi területéhez igazodóan a 4 Szociális Központban nyertek elhelyezést. A szervezık segítséget nyújtottak a foglalkoztatóknak, a foglalkoztatottaknak, az önkormányzatnak, a munkaügyi kirendeltségnek, munkafeladataik részletesen az alábbiak voltak: adminisztrációs feladatokban történı segítségnyújtás a foglalkoztatók számára, a közcélú foglalkoztatásba bevonásra kerülık kiközvetítése a foglalkoztatókhoz, a foglalkoztathatóság, munkára kész állapot egyénre szóló felmérése, a foglalkoztató cégekkel történı folyamatos kapcsolattartás és beszámolók készítése, a célcsoport által jelzett problémák visszajelzése, megoldási javaslatok kidolgozása, a területi szociális központok, a családsegítı szolgálat és a munkaügyi központ szakembereinek tájékoztatása, adminisztrációjuk segítése, új foglalkoztatók megkeresése, kapcsolatok kiépítése és fenntartásának elısegítése, a foglalkoztatási és képzési koncepciók elkészítésének segítése a gyakorlati tapasztalatok alapján, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések összegyőjtése, továbbítása. Az Esztergár L. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat végezte a közfoglalkoztatás szervezık munkatevékenységének szakmai koordinálását. 10

11 II. A évi közfoglalkoztatás tervezett adatai A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv tıl életbe lépett módosítása hatályon kívül helyzete a közcélú foglalkoztatás fogalomkörét, s annak kötelezı bonyolítását elıíró szakaszokat, mely jogszabályhely alapján a az elmúlt évben a közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladataként került rögzítésre. Ugyanekkor foglalkoztatást elısegítı támogatás vonatkozásában a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei december 27-én pályázatot hirdettek rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása címmel, s január 1-én hatályba lépett a közfoglalkoztatások támogatásáról szóló 375/2010(XII.31.) Korm. rendelet. Ez alapján az önkormányzatok közfeladat ellátását segítı támogatás igényelhetı, a bérpótló juttatásban részesülık bevonásával. A támogatás forrása a Munkaerıpiaci Alap évi Közfoglalkoztatás kiadásai elıirányzatának megyékre decentralizált kerete. A pályázati kiírás ill. az említett rendelet részletezi a két különbözı típusú foglalkoztatást. Az Önkormányzat 20 saját fenntartású intézményi foglalkoztatóval, valamint 10 önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társasággal, ill. feladat átvállalási szerzıdéssel rendelkezı szervezettel kívánja megpályázni a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatását, e mellett a Polgármesteri Hivatala számára - postázó munkakörben, 10 fıre vonatkozóan a hosszabb idıtartamú (8 órás) foglalkoztatás támogatását. A rövid idıtartamú közfoglalkoztatás lényegi elemei: - a bérpótló juttatásban részesülık napi 4 órás munkaidıben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap idıtartamig foglalkoztathatóak, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelı összegő munkabérrel. - Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és ezek járulékai 95%-a, valamint a közvetlen költségek (munkaruha munkaeszköz, munkába járás költségei) bizonyos összege (legfeljebb munkavállalónként havonta a munkabér és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%-ának megfelelı összeg) igényelhetı. - A fennmaradó 5% az önrész mértéke. - Egy pályázó egy naptári évben maximum három pályázatot nyújthat be. - A pályázatban meg kell jelölni az ellátandó feladatot, az ahhoz kapcsolódó munkaköröket, a munkakörönkénti létszámokat, a kapcsolódó költségeket, a foglalkoztatás idıtartamát. - A pályázat támogatásáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt. - Pályázatot a helyi és kisebbségi önkormányzat (annak társulása) nyújthat be, illetve közfeladat ellátása esetén az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján a közfoglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott intézményekkel, kisebbségi önkormányzattal, önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyházi jogi 11

12 személlyel,( általa fenntartott intézménnyel), valamint civil szervezettel létesített munkaviszony alapján. - Az önkormányzat által benyújtott pályázatban nevesített tényleges foglalkoztatókkal a munkaügyi központ hatósági szerzıdést köt, melyben rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok, kötelezettségek, az elszámolásra vonatkozó szabályok. - A munkaügyi központ által a foglalkoztatókhoz kiközvetített álláskeresık foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történı beutalását az önkormányzat kezdeményezi, a vizsgálat költségét a munkaügyi központ finanszírozza. A hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás lényegi elemei: - Elsısorban bérpótló juttatásban részesülı, de más álláskeresıként nyilvántartott személy is foglalkoztatható, napi 6-8 órás munkaidıben, 2-12 hónap idıtartamig, a minimálbér, ill. a garantált bérminimumnak megfelelı összeggel, ill. annak 6 órára esı összegével. - A támogatás a munkabér és járulékai összegének %-ig terjedhet, valamint a foglalkoztatással összefüggı közvetlen költségek a bér és járuléktámogatás legfeljebb 20%-nak mértékéig igényelhetı. - Az önrész szükséglet a megállapított támogatás függvényében a munkabérek és járulékai összegének 0-30% -a közötti összeg lehet. - Évente 2 alkalommal nyújtható be pályázat. - A pályázatban részletesen meg kell jelölni az ellátandó feladatot, az ahhoz kapcsolódó munkaköröket, a munkakörönkénti létszámokat, a szakképzettségeket, a kapcsolódó költségeket, a foglalkoztatás idıtartamát, munkatervet és költségtervet kell készíteni. - A pályázat támogatásáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt, az elbírálást követıen a pályázóval a kirendeltség hatósági szerzıdést köt, a jogok és kötelezettségek és az elszámolási szabályok vonatkozásában. - Pályázatot a helyi vagy kisebbségi önkormányzat (annak társulása), illetve közfeladat ellátása esetén az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján egyház (általa fenntartott intézmény) és civil szervezet nyújthat be. Foglalkoztatás történhet önkormányzat által fenntartott intézménnyel, önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyház által fenntartott intézménnyel létesített munkaviszony alapján is. - A munkaügyi központ által a foglalkoztatókhoz kiközvetített álláskeresık foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történı beutalását az önkormányzat kezdeményezi, a vizsgálat költségét a munkaügyi központ finanszírozza. II.1.1. Rövid idıtartamú foglalkoztatás A bérpótló juttatásban részesülök minél nagyobb létszámú munkába állítása érdekében indokolt az önkormányzat részérıl a rövid távú közfoglalkoztatás megpályázása, figyelemmel arra is, hogy: - önkormányzati oldalról: ennek a formának a legkisebb a forrásigénye, valamint konkrét kiadás csökkentı tényezı az, ha a bérpótló juttatás összegének 20%- a helyett a közfoglalkoztatott munkabérének és járulékainak 5%át kell az önkormányzatnak finanszíroznia. 12

13 - A munkanélküli oldaláról: önbecsülést ad a munkából származó jövedelem a segély helyett, valamint a jogszabály a bérpótló juttatás folyósításának feltételeként írja elı az egy éven belül legalább 30 napos keresı tevékenységet, pl. a közfoglalkoztatásban való részvétellel. A pályázat benyújtása kapcsán a már korábbi két évben a közcélú foglalkoztatást bonyolító szervezetekkel - ezen új közfoglalkoztatási formára vonatkozóan - megállapodást kell kötni, korábbi (közcélú foglalkoztatás tárgyában készült szerzıdés egyidejő megszüntetése mellett) mivel ezek a foglalkoztatók közfeladatot ellátó önkormányzati intézmények és az önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok, illetve közoktatási, kulturális, szociális, gyermekvédelmi feladat ellátási szerzıdéssel rendelkezı civil szervezetek. Az Önkormányzat saját fenntartásában lévı intézmények számára kerül átvállalásra a pályázat szerinti 5%-os önrész (ld:1.2. pontban felsorolt szervezetek), a többi foglalkoztató ezt a költséget maga vállalja (ld: 1.3. pontban felsorolt szervezetek) Önkormányzati fenntartású intézmények(közfoglalkoztatási létszámigényeikkel): Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ: - 3 fı takarító Bóbita Bábszínház: - 3 fı mőszaki kisegítı - 3 fı raktáros(díszítı segédmunkás) - 5 fı kulturális menedzser - 6 fı nézıtéri felügyelı-ruhatáros Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: - 33 fı szociális asszisztens (középfokú végzettség) - 6 fı udvaros- karbantartó (8 általános végzettségő) - 15 fı biztonsági ır Életminıség-fejlesztı Szolgáltatások Intézménye: - 1 fı gépjármő vezetı - 6 fı takarító - 30 fı szociális asszisztens 3 fı 17 fı 54 fı 37 fı Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium: 4 fı - 4 fı karbantartó Hajnóczy József Kollégium: - 3 fı festı- karbantartó (szakmunkás) - 2 fı víz- és főtésszerelı - 1 fı villanyszerelı - 1 fı udvaros - 2 fı rendszergazda Integrált Nappali Szociális Intézmény: 9 fı 18 fı 13

14 - 6 fı udvaros karbantartó, - 12 fı takarító, Integrált Szociális Intézmény: - 9 fı mosodai kisegítı, - 48 fı takarító, - 3 fı festı, - 3 fı hidegburkoló, - 21 fı udvaros - 12 fı konyhai kisegítı Kisgyermek Szociális Intézmények: - 18 fı udvaros - 6 fı festı mázoló (szakmunkás) - 3 fı vízvezeték szerelı,(szakmunkás) - 6 fı asztalos (szakmunkás) - 3 fı rendszergazda (felsıfokú) - 3 fı rakodó, - 9 fı konyhai kisegítı, - 12 fı takarító - 3 fı dietetikus Kodály Zoltán Gimnázium: - 9 fı festı - 9 fı asztalos - 6 fı portás - 4 fı laboráns Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola: - 2 fı udvaros - 2 fı portás Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona: - 3 fı udvaros - 12 fı portás - 12 fı szociális gondozó - 12 fı ifjúságsegítı - 6 fı informatikus - 3 fı egészségügyi asszisztens - 6 fı ügyintézı Pécsi Kulturális Központ: - 4 fı kézbesítı - 3 fı portás - 2 fı udvaros - 9 fı gondnok-karbantartó - 9 fı takarító - 10 fı közterületi segédmunkás - 3 fı gazdasági ügyintézı - 3 fı általános ügyintézı 96 fı 63 fı 28 fı 4 fı 54 fı 57 fı 14

15 - 2 fı rendszergazda - 12 fı elıtér animátor Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola: - 2 fı udvaros-kertész Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola: - 3 fı karbantartó - 3 fı udvaros Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola: - 4 fı festı (szakképzett) - 2 fı burkoló (szakképzett) - 4 fı villanyszerelı 2 fı 6 fı 10 fı összesen: 462 fı 1.3. Önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek: Alajos Utcai Közmővelıdési Alapítvány - 3 fı informatikus - 1 fı ifjúságsegítı - 1 fı festı-mázoló Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft.: - 3 fı adminisztrátor - 6 fı gondnok (-karbantartó) Bálicsi Integrációs Nevelési-Oktatási Központ: - 2 fı portás-karbantartó - 2 fı takarító - 2 fı gyermekfelügyelı EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft: - 3 fı takarító - 6 fı diszpécser Fogd a Kezem Alapítvány: - 3 fı szociális gondozó Kerek Világ Alapítvány: - 6 fı szociális gondozó és ápoló - 2 fı udvaros-karbantartó 5 fı 9 fı 6 fı 9 fı 3 fı 8 fı Kertvárosiak az Élhetı Kertvárosért Egyesület: - 12 fı parkgondozó - 3 fı rendezvényszervezı - 1 fı festı - 2 fı kımőves 24 fı 15

16 - 2 fı asztalos - 1 fı tetıfedı - 3 fı takarító Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoportja Csilla Gondviselés Háza: 24 fı - 3 fı udvaros - 3 fı takarító - 12 fı szociális gondozó és ápoló - 3 fı gépkocsivezetı - 3 fı konyhai kisegítı Misina Természet- és Állatvédı Egyesület: - 9 fı állatgondozó Nevelık Háza Egyesület - 6 fı udvaros - 3 fı kertészeti kisegítı Patacsi Mővelıdési Egyesület: - 4 fı karbantartó - 4 fı mővelıdés szervezı Pécsbányáért Egyesület: - 2 fı takarító - 4 fı udvaros Pécsi Sport Nonprofit Zrt.: - 5 fı ruhatáros - 3 fı takarító - 5 fı rendezı - 10 fı udvaros - 20 fı udvaros-takarító Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft fı kommunális segédmunkás Támasz Alapítvány: - 33 fı takarító - 3 fı festı - 3 fı kımőves - 3 fı vízvezetékszerelı - 12 fı szociális asszisztens VOKE Vasutas Mővelıdési Ház - 3 fı általános adminisztrátor - 3 fı informatikus Zsolnay Örökség Kezelı Nonprofit Kft fı takarító-udvaros 9 fı 9 fı 8 fı 6 fı 43 fı 770 fı 54 fı 6 fı 12 fı 16

17 Összesen: 1005 fı. Ez alapján összesen: 1467 fı bérpótló juttatásban részesülı vonható be a közfoglalkoztatásba, 2-4 hónapos idıszakonként. A közfoglalkoztatás önkormányzati forrásigénye: nagyságrendileg:15 millió forinthoz közelít, az elızetes kalkulációk szerint. II.1.4. Hosszabb idıtartamú foglalkoztatás A évben közcélú foglalkoztatás keretében Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7 fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı munkanélküli személyt állított munkába, postázó munkakörben, a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján. Ezen feladat ellátást segítı munkakörök közfoglalkoztatás keretein belüli betöltésére továbbra is szükség van, legalább 10 fınyi létszámmal, 8 órás munkaidıvel, hosszú távú foglalkoztatással (11 hó). Így az Önkormányzat a hivatal számára a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatást e munkakörökre megpályázza A pályázatok önkormányzati önrészének forrása a város évi költségvetésének tervezetében a közfoglalkoztatás biztosítására elıirányzott keret. A közfoglalkoztatás önkormányzati forrásigénye: nagyságrendileg:15 millió forinthoz közelít, az elızetes kalkulációk szerint. III. Közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának lehetısége Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) ezévben is január 18-án - pályázatot hirdetett a közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának támogatására. Ez alapján 6 hónapi idıtartamra (2011. április-szeptember) vissza nem térítendı támogatás igényelhetı a munkába állított közfoglalkoztatás-szervezık munkabér és járulékai költségére, 6 órás munkaidıben való foglalkoztatásnál. A közfoglalkoztatásszervezık esetében a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok költsége az önkormányzatot terheli. Önkormányzat számára ezévben is mint az elmúlt 2 évben - indokolt közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazása, a közfoglalkoztatás szervezési teendıire figyelemmel, legalább 12 fıre vonatkozóan. (A tervezett rövidtávú - foglalkoztatotti létszámot a csatolt táblázat szemlélteti.) Pécs, január 19. Moór Eszter elnök Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Népjóléti és Sport Bizottsága 17

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

2008. január 1-i állapot

2008. január 1-i állapot KOLLEKTÍV SZERZİDÉS azoknak a munkavállalóknak a számára, akiket az egészségügyi és szociális szakmák munkáltatóit tömörítı szakmai egyesület tagjai foglalkoztatnak 2008. január 1-i állapot 2. A KOLLEKTÍV

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-1/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményében Elıterjesztı:

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól

-1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól -1- Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2003. /VII.30./ Kt. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól 2003. XLV. tv-el módosított a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében előírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 11954-8/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/721/2008. TÁRGY: ÁLLÁSHELYEK MÓDOSÍTÁSA A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Ungvár és Sárospatak

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı)

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı) 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek (fı) 2006. december 31-én 2007. december 31-én Ideiglenes hatállyal 15 24 elhelyezett Átmeneti nevelésbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató TÁJÉKOZTATÓ az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Pécs, 2009.12.28. Dr. Brebán

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 115/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat... 3 az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozásáról... 3 116/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 25. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 06-6-630-2/2010. TÁRGY: PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK MÓDOSÍTÁSA A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 06-6-630-2/2010. TÁRGY: PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK MÓDOSÍTÁSA A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 06-6-630-2/2010. TÁRGY: PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK MÓDOSÍTÁSA A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 24-I

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 11-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Beszámoló A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben 2011/2012 tanév során végzett munkáról Orosháza 2012. 06.12.

Beszámoló A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben 2011/2012 tanév során végzett munkáról Orosháza 2012. 06.12. Beszámoló A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben 2011/2012 tanév során végzett munkáról Orosháza 2012. 06.12. 1 Az intézmény rövid bemutatása A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben