Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium"

Átírás

1 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Tartalm I. Bevezetés 4 SZMSZ célja, tartalma 4 Jgszabályi háttér 4 SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi alapadatk 5 Intézményi aznsítók 5 Az intézmény tevékenységei 5 III. Az intézményi gazdálkdás jellemzői 7 IV. Szervezeti felépítés 7 1. A szervezeti egységek megnevezése Vezetők, vezetőség Vezetők közötti feladatmegsztás Helyettesítés rendje A pedagógusk közösségei Nevelő ktató munkát segítő alkalmazttak Tanulók közösségei Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcslattartás frmája A vezetők és az alkalmaztti közösségek Az önkrmányzati szerv, a diákképviselők, valamint az int. vezetők A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje Az intézményi sprtkör, valamint az intézmény vezetése A vezetők és az SZMK Vezetők és Intézményi tanács 3. Szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje Pedagógusk közösségei, tanulók közösségei Pedagógusk közösségei, szülői szervezetek Külső kapcslatk rendszere, frmája, módja Intézményi kapcslatk Kapcslat a pedagógiai szakmai szlgálattal és szakszlgálattal Isklarvs Gyermekjóléti szlgálat Intézményi tanács Plitikai kapcslatk 23 IV. Működés rendje Intézmény működési rendje Pedagógusk munkarendje A nevelési, ktatási munkát segítő alkalmazttak munkarendje Intézmény tanulóinak munkarendje Az iskla nyitva tartása A vezetők benntartózkdása Elektrnikus útn előállíttt nymtatványk Belépés és benntartózkdás azk részére, akik nem állnak jgvisznyban a nevelési-ktatási intézménnyel A tanórán kívüli fglalkzásk szervezett frmái A felnőttktatás frmái Ünnepélyek, megemlékezések rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Intézményi óvó, védő előírásk A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A dlgzók feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén Rendkívüli esemény estén szükséges teendők Katasztrófa, tűz-és plgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 34 2

3 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u A nevelési, ktatási intézményen belül működő pedagógiai szakszlgálat Egyéb kérdések A keresetkiegészítés feltételei Kéthavi tanítási időkeret Vagyni jgk átruházásakr a tanulót megillető díjazás Szakképző iskla esetén a munkaruha szabályzása Tanulók ügyeinek kezelésével kapcslats szabályk A pedagógusk Az isklai vizsgák eljárási szabályai Felmentések Ösztöndíjak Fegyelmi szabályk Jgellenes kárkzás Késés Hiányzás Dhányzás vagy alkhlfgyasztás Fegyelmi eljárás Egyeztető eljárás Intézményi dkumentumk nyilvánssága 47 Záró rendelkezések 47 MELLÉKLETEK Isklai könyvtár szervezeti és működési rendje 49 3

4 Általáns rendelkezések Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl 24 (1) bekezdésében, valamint a 25 (1) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a célja, hgy a Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium belső és külső kapcslataira vnatkzó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (tvábbiakban: SZMSZ) határzza meg. 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ törvénybe fglalt jgi magatartásk minél hatéknyabban érvényesüljenek a Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnáziumban. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jgszabálykkal, sem egyéb intézményi alapdkumentummal, nem vnhat el törvény vagy rendelet által biztsíttt jgt, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jgszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jgszabályi háttér A SZMSZ szabályzási körét meghatárzó jgszabályk: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (tvábbiakban (NkT.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (tvábbiakban: EMMI rendelet.) Az emberi erõfrrásk minisztere 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módsításáról évi CXCV. törvény - az államháztartásról a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXlll. törvény (Kjt.) a Munka Törvénykönyve évi l. törvény 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámgatás, valamint az isklai tankönyvellátás rendjéről 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól Tvábbi, az adtt intézmény működését meghatárzó fntsabb jgszabályk: az alapító kiratban fglaltakat a jgszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagytt SZMSZ-ben részletezni kell a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkr hatálys törvények évi CXCV. törvény - az államháztartásról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A nemzetiségek jgairól szóló évi CLXXIX. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel, a 2012.l.1-i módsítással a Krmány 180/2011. (IX. 2.) Krm. rendelete a diákigazlványról szóló 17/2005. (II. 8.) Krm. rendelet módsításáról 110/2012. (VI. 4.) Krm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Krmány 106/2012. (VI. 1.) Krm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Krm. rendelet módsításáról 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvű isklai ktatás irányelvének kiadásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 4

5 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u /1997. (XII. 22.) Krm. rendelet a pedagógus-tvábbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a tvábbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről az iskla-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, valamint Az emberi erőfrrásk minisztere 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelete a járási (fővársi kerületi) hivatalk kialakításával összefüggésben az emberi erőfrrásk minisztere feladatkörébe tartzó miniszteri rendeletek módsításáról Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (11) bekezdés b) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság rvsi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet évi XLII. törvény a nemdhányzók védelméről és a dhánytermékek fgyasztásának, frgalmazásának egyes szabályairól 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jgvisznyban álló személyekre, valamint mindazkra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkdás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. II. Intézményi alapadatk 1. Intézményi aznsítók a) Név: Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium b) Székhely: Budapest XIX., Simnyi Zsigmnd u. 33. c) Telephely: nincs d) Az intézmény létrehzásáról szóló határzat száma: (Főv. Kgy. hat.) : 1230/C/1992. VI. 1. (IX.24.) Főv. Kgy. e) Az intézmény törzskönyvi aznsítója: f) Alapító kirat kelte: któber 31. g) Alapító kirat aznsítója: 1658/2009. (X. 12.) h) Az alapítás időpntja: i) OM aznsító: j) KSH aznsító: k) PIR aznsító: l) Adóalanyiság: m) Adószám: n) Bankszámlaszám: 2. Az intézmény tevékenységei a) Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besrlása: Általáns középfkú ktatás Az intézmény alap szakfeladata nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, ktatás (9/KNY-12. évflyam) feladatmutató a képzésben résztvevők száma 5

6 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. frrás állami, önkrmányzati támgatás, saját bevétel Többi tanulóval együtt nevelhető, ktatható sajáts nevelési igényű, mzgásszervi fgyatéks tanulók isklai nevelése-ktatása. feladatmutató frrás a képzésben résztvevők száma állami, önkrmányzati támgatás Tvábbi szakfeladatk: szakfeladat: Isklai intézményi közétkeztetés feladatmutató az intézményi közétkezésben résztvevők száma frrás intézmény saját bevétele szakfeladat: középisklai, szakisklai tanulószbai nevelés feladatmutató : a fglalkzásn résztvevők száma frrás állami, önkrmányzati támgatás szakfeladat: Önkrmányzatk, valamint többcélú kistérségi társulásk elszámlásai szakfeladat: Középfkú ktatás intézményeinek, prgramjainak kmplex támgatása feladatmutató : a képzésben résztvevők száma frrás állami, önkrmányzati támgatás b) Oktatáshz kapcslódó kiegészítő tevékenységek tevékenység: Egyéb ktatást kiegészítő tevékenység feladatmutató frrás a képzésben résztvevők száma állami, önkrmányzati támgatás, állami, önkrmányzati támgatás. az intézmény saját bevétele tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladatmutató bérbeadtt órák száma frrás az intézmény saját bevétele tevékenység: feladatmutató frrás Munkahelyi étkeztetés étkezési ellátttak száma az intézmény saját bevétele c) Vállalkzási tevékenység Az intézmény az állami feladatk ellátása mellett vállalkzási tevékenységet nem flytat. 6

7 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. lll. Az intézmény gazdálkdásának jellemzői A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium nem önállóan gazdálkdó intzémény. Fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt (KLIK), működtetője Budapest Fővárs Önkrmányzata Gimnáziumk Gazdasági Szervezete (GGSZ). 1. Az intézmény gazdálkdással kapcslats jgköre Az intézmény gazdálkdással kapcslats jgköre a javaslattevésre és az ellenjegyzésre krlátzódik. 2. Az intézmény gazdálkdási feladatainak ellátása Az intézmény gazdálkdási feladatait szakmai kérdésekben és az ezzel összefüggésbe hzható ügyekben a Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt (KLIK), működtetési kérdésekben pedig a GGSZ látja el. Az intézményvezető a KLIK-es számlákat ellenjegyzi, a GGSZ-es számlákat a GGSZ alkalmazásában álló gndnk jegyzi ellen. Eszközbeszerzés, stb. kérdésekben a KLIK-hez az intézményvezető, a GGSZ-hez a gndnk frdul kéréssel és javaslattal. lv. Szervezeti felépítés 3. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata IV.1.1. Vezetők, vezetőség (a fenntartó által jóváhagytt tantárgyfelsztással, munkabesztással egyezően) A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium vezetőségének tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettes l. (tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes, intézményvezetőhelyettes ll. (nevelési intézményvezető-helyettes). Az isklavezetőség hetente egyszer (lehetőleg hétfői vagy csütörtöki napn) vezetőségi értekezletet tart. Az iskla életét jelentős mértékben beflyásló nagy hrderejű, startégiai kérdésekről lehetőleg a vezetőség közösen dönt. Amennyiben ilyen knszenzusn alapuló döntés meghzatalára nincs lehetőség, a döntés az intézményvezető jgköre és felelőssége. IV.1.2. Vezetők közötti feladatmegsztás IV.1.2. a) Az iskla vezetője (Köznevelési törvény 69. ) Az intézményvezető a Klebersberg Intézményfenntartó Közpnttal együttműködve: Ellátja a származtattt munkáltatói jgkból fakadó feladatkat. Javaslatt tesz a pedagógusk jutalmazására, bérfejlesztésére, kitüntetésére. Fegyelmi felelősségre vnást kezdeményezhet. Az intézményvezető a Gimnáziumk Gazdasági Szervezetével együttműködve: javaslatt tesz az intézmény hatékny és gazdaságs működtetésére, egyetértési jgt gyakrl az intézményt érintő szerződések esetében, javaslatt tesz az állagmegőrzésből, illetve a felújítási kötelezettségből adódó feladatk ellátására, 7

8 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. együttműködik az intézményben és a közpntban dlgzó GGSZ alkalmazttakkal. Az intézményvezető felel: a szakszerű és törvényes működésért, a pedagógiai munkáért a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk megszervezéséért, ellátásáért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, az ktatási és nevelőmunka egészséges és biztnságs feltételeinek kialakításáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztsítási rendszerének működéséért. Az intézmény vezetője a személyes felelősség megsztása nélkül felelős az iskla irányításáért. Ennek srán: rendszeresen tájékztatja az iskla fenntartóját az intézmény munkájáról, prblémáiról, és kérheti az isklai feladatk megldásáhz a szükséges segítséget, támgatást, gndskdik a jgszabályk, a felsőbb szervek határzatainak az isklára vnatkzó végrehajtásáról, kapcslatt tart az intézmény szellemi, anyagi patrnálása érdekében különböző isklán kívüli szervezetekkel, kapcslatt tart a diákmzgalmmal, a szülői munkaközösségekkel, az isklákkal, valamint az intézmény érdekképviseleti szerveivel, megszervezi az isklai rendezvényeket. Pedagógiai irányító munkájában az intézményvezető: tervezi, szervezi és ellenőrzi az isklában flyó ktatói-nevelői munkát, előkészíti a nevelőtestület jgkörébe tartzó döntéseket, majd megszervezi és ellenőrzi a szakszerű végrehajtásukat, gndskdik a nevelő-ktató munka állandó fejlesztéséről, biztsítja a nevelők állandó szakmai tvábbfejlődését és - lehetőség szerint - az önképzésükhöz megfelelő szakmai irdalmat, elkészíti - az érdekképviseleti szerv bevnásával, és a munkaközösség-vezetők javaslatait figyelembe véve - a tantárgyfelsztást, az intézményvezető-helyettesekkel egyeztetett terv szerint látgatja a tanítási órákat, az órán kívüli fglalkzáskat, vezeti a nevelési értekezleteket, gndskdik az isklai közösségek üléseinek jegyzőkönyvben történő dkumentálásáról. a nevelési intézményvezető-helyettessel és a rendszergazdával együtt flyamatsan biztsítja az intézmény infkmmunikációs hálózatának működőképességét és lehetőség szerinti fejlesztését. az intézményvezető-helyettesekkel együtt flyamatsan végzi az rszágs és fenntartói infkmmunikációs rendszerekkel való kötelező kapcslattartásból eredő feladatkat. rendszeresen kapcslatt tart a Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt XlX. tankerületének vezetőjével és a Gimnáziumk Gazdasági Szervezete vezetőjével. Az intézményvezető saját hatáskörében: elkészíti a tanulócsprtk kialakítását, besztását, gndskdik a tankötelesek nyilvántartásáról, beisklázásáról, megszervezi a kilencedik KNY sztálysk előzetes beírását, engedélyezi a biznyítványk másdlatának és az isklalátgatási biznyítványknak a kiadását, jgsult tanulókat felmenteni egyes tantárgyak ktatása alól. Az intézmény vezetője ügyviteli tevékenysége srán ellenőrzi a pedagógusk, az ügyviteli dlgzók adminisztrációs munkáját, különös tekintettel : jgszabályk nyilvántartására, naplók, leltárak, elszámlásk, nyilvántartásk vezetésére, 8

9 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. baleseti jegyzőkönyvek elkészítésére, isklai dkumentációk rendezettségére, iratk selejtezésére, figyelemmel kíséri az Ellenőrzési Naplóban a felügyeleti szervek megállapításait, utasításait, és gndskdik végrehajtásukról. Az éves belső ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési feladatkat lát el. Az ellenőrzés eredményeit írásba fglalja, saját és vezetőtársainak belső ellenőrzési tapasztalatait felhasználja a tervezés munkájában, elkészíti az intézményt bemutató írtt és elektrnikus tájékztatókat, a nevelési intézményvezető-helyettessel együtt gndskdik az iskla internetes hnlapjának flyamats fejlesztéséről és frissítéséről. Az intézményvezető egyéb feladataiból adódóan : helyetteseivel meghatárztt rend szerint tartózkdik az isklában, lehetőség szerint keddi csütörtöki munkanapkn megbeszélést flytat helyetteseivel az aktuális és az elkövetkező feladatkról. Az intézmény vezetője dönt minden lyan ügyben, amelyet a jgszabály, a közalkalmaztti szabályzat nem utal más hatáskörbe. A közktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Az intézményvezető jgsult a fenti feladatkat a személyes felelősség megtartása mellett esetenként vagy az ügyek meghatárztt körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazttjára átruházni. Az intézményvezető által leadtt feladat-és hatáskörök: Tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes: Felelős a beisklázásért, az érettségi vizsgák szakszerű lebnylításáért, felelős az iskla tanügy-igazgatási irattáráért, megszervezi és lebnylítja a javító-, sztályzó-, pótló- és különbözeti vizsgákat, elkészíti az ingyenes tankönyv-ellátásra jgsultak nyilvántását, ellenőrzi az sztályfőnökök és a szaktanárk adminisztrációs tevékenységét, megszervezi és ellenőrzi a tanárk helyettesítését. Nevelési intézményvezető-helyettes: Feldlgzza az iskla statisztikai adatait. (félévi és év végi statisztikák, KIR STAT, stb.), megszervezi és ellenőrzi a tanulók rvsi és fgrvsi vizsgálatát, elkészítteti a különböző másdlatkat, ellenőrzi ezek szakszerű iktatását és kiadását, az újnnan belépő spanyl anyanyelvű tanárkat bevezeti a magyar ktatási rendszer követelményeibe; munkájukat flyamatsan figyeli, szükség esetén segítséget nyújt. IV.1.2.b) Intézményvezető-helyettesek (munkaköri leírás-minták) Az intézményvezető munkáját két intézményvezető-helyettes, akik munkamegsztásn alapuló munkaköri leírás szerint önállóan, személyes felelősséggel végzik munkájukat. Az intézményvezetőhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az intézményvezető adja. Intézményvezető-helyettes csak az iskla határzatlan időre alkalmaztt pedagógusa lehet. Az intézményvezető-helyettesi megbízás az intézményvezetői megbízás időtartamával megegyező határztt időre szól. Intézményvezető-helyettes I. (tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes) A munkaközösség-vezetők véleményezése alapján jóváhagyja a tanmeneteket. Javaslatt tesz a pedagógusk jutalmazására, bérfejlesztésére, kitüntetésére. Fegyelmi felelősségre vnást kezdeményezhet. A munkaközösség-vezetők javaslata alapján előterjesztést készít eszközfejlesztésre. A munkaközösség-vezetők javaslata alapján, az intézményvezetővel együttműködve javaslatt tesz a tantárgyfelsztásra. 9

10 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Megszervezi és lebnylítja az rszágs tanulmányi versenyekre való jelentkezést és e versenyek isklai frdulóit. Felelős az érettségi vizsgák megszervezéséért, lebnylításáért és az ezzel kapcslats adminisztrációs feladatk elvégzéséért. Felelős az iskla tanügy-igazgatási irattáráért. Gndskdik a tanügyi dkumentumk év végi begyűjtéséről, megőrzéséről. Szervezi és lebnylítja az új kilencedik évflyam beisklázását. Szervezi és ellenőrzi az érettségi előkészítő csprtk létrehzását és működését. Szervezi és ellenőrzi a délutáni fglalkzásk csprtjainak létrehzását és működését. Irányítja az sztályfőnöki munkaközösséget. Megszervezi és lebnylítja a javító-, sztályzó-, pótló- és különbözeti vizsgákat. Elkészíti az ingyenes tankönyv-ellátásra jgsultak nyilvántartását. Segíti a végzős tanulókat a felsőktatásba való jelentkezésben. Ellenőrzi az sztályfőnökök és a szaktanárk adminisztrációs tevékenységét. Megszervezi és ellenőrzi a tanárk helyettesítését. A tantárgyfelsztás alapján elkészíti az iskla flysó-felügyeleti besztást. Felelős a túlórák, helyettesítések elszámlásáért. Az éves belső ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési feladatkat lát el. Az ellenőrzés eredményeit írásba fglalja, és javaslatt tesz a szükséges intézkedésre. Vezetői ügyeleti feladatkat lát el. Az intézményvezetővel és a másik intézményvezető-helyettessel együtt flyamatsan végzi az rszágs és fenntartói infkmmunikációs rendszerekkel való kötelező kapcslattartásból eredő feladatkat (KIR, KIFIR, stb). Elvégzi az egyéb szakmai feladatkat, amelyekkel az iskla intézményvezetője megbízza. Intézményvezető-helyettes II. (nevelési intézményvezető-helyettes) Kiemelt feladata a spanyl nyelv ktatási színvnalának flyamats figyelemmel kísérése minden évflyamn, kapcslattartás a spanyl anyanyelvű pedagóguskkal. Irányítja a spanyl nyelvtanárk munkaközösségét. Az újnnan belépő spanyl anyanyelvű tanárkat bevezeti a magyar ktatási rendszer követelményeibe; munkájukat flyamatsan figyeli, szükség esetén segítséget nyújt. A munkaközösség-vezetők véleményezése alapján jóváhagyja a tanmeneteket. Javaslatt tesz a pedagógusk jutalmazására, bérfejlesztésére, kitüntetésére. Fegyelmi felelősségre vnást kezdeményezhet. A munkaközösség-vezetők javaslata alapján előterjesztést készít eszközfejlesztésre. Irányítja és ellenőrzi a tanórán kívüli tevékenységet. Megszervezi és ellenőrzi a spanyltanárk helyettesítését. Irányítja az isklai rendezvények, ünnepélyek előkészítését, lebnylítását. Közreműködik az általáns isklákkal való kapcslattartásban. Megszervezi és lebnylítja a nyílt hetet. Közreműködik a spanyl nyelvű nagykövetségekkel és kulturális intézményekkel való kapcslattartásban. Közreműködik a magyarrszági magyar-spanyl tannyelvű tagzatkkal és a Spanyl Tanárk Szövetségével való kapcslattartásban (AHPE). Feldlgzza az iskla statisztikai adatait. (félévi és év végi statisztikák, KIR STAT, stb.) Megszervezi és ellenőrzi a tanulók rvsi és fgrvsi vizsgálatát. 10

11 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Elkészítteti a különböző másdlatkat, ellenőrzi ezek szakszerű iktatását és kiadását. Az éves belső ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési feladatkat lát el. Az ellenőrzés eredményeit írásba fglalja, és javaslatt tesz a szükséges intézkedésre. Vezetői ügyeleti feladatkat lát el. Az intézményvezetővel és a rendszergazdával együtt flyamatsan biztsítja az intézmény infkmmunikációs hálózatának működőképességét és lehetőség szerinti fejlesztését. Az intézményvezetővel és a másik intézményvezető-helyettessel együtt flyamatsan végzi az rszágs és fenntartói infkmmunikációs rendszerekkel való kötelező kapcslattartásból eredő feladatkat. (KIR, KIFIR, stb.) Az intézményvezetővel együtt elkészíti az intézményt bemutató írtt és elektrnikus tájékztatókat, valamint gndskdik az iskla internetes hnlapjának flyamats fejlesztéséről és frissítéséről. Ellátja a belső ellenőrzési vezető feladatait. Elvégzi az egyéb szakmai feladatkat, amelyekkel az iskla intézményvezetője megbízza. IV.1.3. Helyettesítés rendje (ezen belül a helyettesítő közalkalmaztt felelősségének, intézkedési jgkörének meghatárzása) Az intézményvezetőt akadályztatása esetén az tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes külön megbízás nélkül teljes jgkörrel helyettesíti. A nevelési intézményvezető-helyettes a munka akadályztatása esetén helyettesíti a tanügyigazgatási intézményvezető-helyettest. Amennyiben az intézményvezető és tanügy-igazgatási helyettese egy időben vannak távl, a nevelési helyettes veszi át az intézmény igazgatását. Az intézményvezető, illetve intézményvezető-helyettesek együttes távlléte, ill. akadályztatása esetén az sztályfőnöki munkaközösség vezetője gndskdik a vezetési feladatk ellátásáról. A helyettesítő felelősségi, intézkedési jgköre csak az intézmény működésével, a gyermekek és tanulók biztnságának megóvásával összefüggő aznnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. IV.1.4. Pedagógusk közösségei A nevelőtestület feladatkörébe tartzó ügyek átruházása (ezen belül a feladatk ellátásával megbíztt beszámlására vnatkzó rendelkezések) IV.1.4. a) A nevelőtestület A nevelőtestület a gimnázium pedagógusainak közössége, nevelési és ktatási kérdésekben az intézmény legfntsabb tanácskzó és határzathzó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelésiktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazttja, valamint a nevelő és ktató munkát közvetlenül segítő felsőfkú végzettségű dlgzója. A Köznevelési törvény 70. -a részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jgköreit. - Az intézményvezetőre ruházza az intézmény helyiségeinek használatra való átengedésével kapcslats döntési hatáskörét. - A szakmai munkaközösségre ruházza a tantárgyfelsztás előtti, a pedagógusk külön megbízásainak elsztásával kapcslats, valamint az isklai felvételi követelmények meghatárzásáhz biztsíttt véleményezési jgkörét. - Az sztályban tanító nevelők közösségére ruházza a tanulók magatartásának és szrgalmának minősítésével, a tanulók tvábbhaladásával, sztályzóvizsgák engedélyezésével kapcslats, döntési jgkörét. 11

12 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Az intézményvezető az átruháztt hatáskörben hztt döntéseiről a tanévzáró tantestületi értekezleten értesíti a nevelőtestületet. Részletesebb értékeléssel a félévi értekezleten (előző év gazdasági értékelése) ad tájékztatást. A szakmai munkaközösség az éves munkájáról szóló beszámló srán ad számt a nevelőtestületnek az átruháztt hatáskörök gyakrlásáról. A nevelőtestület értekezletei: A tanév srán a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, félévi és év végi sztályzó értekezlet, félévi értekezlet, egy-két alkalmmal nevelési értekezlet. Az állandó értekezleteken kívül az isklavezetőség a hatékny infrmációcsere érdekében havi rendszerességgel tart tantestületi megbeszélést. Ennek rögzített időpntjáról minden évben a tanévnyitó értekezleten születik döntés. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 %-a kéri, illetve ha az iskla intézményvezetője vagy vezetősége ezt indkltnak tartja. Ilyen esetekben az értekezlet időpntját legalább hárm nappal előtte ki kell jelölni. Ettől eltérni - az intézményvezető megítélése alapján - csak rendkívüli esetben lehet. A nevelőtestületi értekezlet akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jgszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület legalább 30%-ának kérésére - titks szavazással is dönthet. Minden lyan esetben, amikr a személyében érintett kéri, titks szavazást kell elrendelni. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestület döntései és határzatai az intézmény iktattt iratanyagába kerülnek. A tantestületi értekezletre vnatkzó szabálykat kell alkalmazni akkr is, ha az aktuális feladatk miatt csak a tantestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet például az egy sztályban tanító nevelők vagy az sztályfőnökök értekezlete. A nevelőtestületi tagk (pedagógusk) feladatai A Köznevelési törvény a tartalmazza a pedagógusk általáns jgait és kötelezettségeit. A tanár, a tantárgyat tanító szakember felelősséggel és önállóan, egységes elvek alapján, módszereinek szabad választásával végzi a munkáját. A nevelés hatéknysága érdekében szrsan együttműködik az sztályfőnökkel. A legfntsabbnak ítélt, helyi szabályzás alapján pntsíttt feladatai: Működjön közre a jó isklaközösség kialakításában és fejlesztésében. Figyeljen az isklai élet prblémáira, a közösség tagjainak emberi és pedagógiai nehézségeire, segítse a helyes kezdeményezések kibntakzását, a hibák megszüntetését. Javaslataival és bírálataival mzdítsa elő az iskla elvi, pedagógiai céljainak megvalósulását. Vállaljn részt a nevelőtestület (munkaközösség) újszerű kísérletéből. Fejlessze szaktárgyi és általáns műveltségét. Rendszeresen képezze magát önállóan vagy szervezett tvábbképzés keretében. Tanártársaival, a szülőkkel és tanulókkal való kapcslatában érvényesüljenek a kulturált érintkezés szabályai. Megkülönböztetett figyelemmel tanulmányzza a Köznevelési törvény titktartásra, az adatkezelésre, valamint a hátránys megkülönböztetésre vnatkzó rendelkezéseit. Tartsn rendszeres kapcslatt tanítványai szüleivel, ellenőrző könyv útján szükség esetén tájékztassa őket. Segítse a diákönkrmányzat tevékenységét, fejlődését, vállaljn részt tanulmányi, kulturális, sprt és egyéb feladatainak megvalósításában. 12

13 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Lehetőség szerint vegyen részt legalább egy munkaközösség munkájában. Egész tanévi munkáját tanmenetben tervezze meg, amelyet szeptember 20-ig a munkaközösség-vezetőnek kell bemutatnia. Minden tanár rendelkezzen önálló példánnyal tantárgyanként és évflyamnként. Szaktárgya tanításában tanmenete alapján haladjn. A két hetes elmaradást jelentse az intézményvezetőnek, megbeszélés alapján tanmenetét módsítsa. A munkaközösségek által meghatárztt témazáró és felmérő dlgzatkat a tanmenetében előre meghatárztt módn írassa meg. A dlgzatírás időpntját a naplóban is és a tanulóknak is előre jelezze legalább egy héttel. Az írásbeli dlgzatkat legkésőbb tíz munkanapn belül javítsa ki (ennek esetleges akadályát jelentse az intézményvezetőnek), a tanulókkal az értékelés szempntjait ismertesse, és javíttassa ki az adódó hibákat. Törekedjen a jó képességű tanulók versenyre való felkészítésére, jó szerepeltetésükkel is öregbítse isklánk hírnevét. Lássa el a munkaelsztás alapján rábíztt ügyeleti szlgálatt, helyettesítést, munkakörével kapcslats ügyviteli munkát, versenyeken való felügyeletet, ifjúsági és sprtnapkn, társadalmi munkákn, kiránduláskn, egészségügyi vizsgálatkn a tanulók felügyeletét. Vegyen részt az isklai ünnepélyeken, és tevékeny módn az értekezleteken, megbeszéléseken. Személyi adataiban és lakcímében történt váltzáskat, tvábbá szabadsága idején tartózkdási helyét jelentse be az isklában. Gndskdjn egészségi állaptának megóvásáról tanártársai és a tanulók érdekében. Vegyen részt a kötelező szűrővizsgálatn. A tanárnak a nevelő-ktató munkával és az iskla működésével összefüggő, tanítási órákn kívüli feladatait e működési szabályzat, tvábbá a pedagógusk munkaköri kötelezettségeiről kiadtt állásfglalás alapján az intézményvezető határzza meg, az egyenlő teherviselés figyelembevételével. Az isklában megbízási jgviszny alapján működő óraadó tanárnak is ismernie és alkalmaznia kell a működési szabályzat előírásait. Meg kell őriznie a szlgálati titkt. Fglalkztatásának ideje alatt részt vesz a nevelőtestület munkájában, de a szerződésben megjelölt tanítási (diákköri) órákn kívül más, működési pótlékkal járó munkával nem bízható meg. IV.1.4. b) A pedagógusk szakmai munkaközösségei (Köznevelési törv. 71. ) Az isklában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: magyar munkaközösség, történelem munkaközösség, matematika munkaközösség, természettudmányi munkaközösség, infrmatika munkaközösség, idegen nyelvi munkaközösség, spanyl nyelvi munkaközösség. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: javítják az intézményben flyó nevelő-ktató munka szakmai színvnalát, minőségét, fejlesztik a szaktárgyi ktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljáráskat, végzik a tantárgycsprtjukkal kapcslats pályázatk és tanulmányi versenyek kiírását, lebnylítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, 13

14 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. szervezik a pedagógusk tvábbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez összeállítják az intézmény számára felvételi-, próbaérettségi- stb. vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsrait, ezeket értékelik, az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek, javaslatt adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatk felhasználására, gndskdnak a számukra minden gazdasági év elején biztsíttt keret ésszerű, takaréks elköltéséről, támgatják a pályakezdő pedagógusk munkáját, irányítják a szaktanterem fejlesztését, berendezését, ellátását, az iskla anyagi lehetőségeinek figyelembevételével (Felelősek a szaktantermek állaptáért, a munkaközösség hatáskörébe tartzó anyagi eszközökért, szertári felszerelésekért.), javaslatt tesznek a szertárak fejlesztésére, szakmai segítséget nyújtanak a beszerzésekben, aktívan tevékenykednek az önállóan tervezett, és házilag kivitelezhető demnstrációs eszközök tervezésében és készítésében, feltárják a tantárgyak közötti integráció lehetőségét, javaslatt tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösség-vezető személyére, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészüléséhez. A szakmai munkaközösségek az iskla pedagógiai prgramja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállíttt egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza meg. A szakmai munkaközösség-vezető feladatai: összeállítja az intézmény pedagógiai prgramja és munkaterve alapján a munkaközösség éves prgramját összefglaló elemzést, értékelést, beszámlót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről elbírálja és jóváhagyásra javaslja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, módszertani és szaktantárgyi értekezleteket tart, bemutató fglalkzáskat (tanórákat) szervez, irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirdalm tanulmányzását és felhasználását, a tvábbképzést, javaslja az intézményvezetőnak a munkaközösségi tagk jutalmazását, kitüntetését, közalkalmaztti átsrlását, képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül, ellenőrzi a munkaközösségi tagk szakmai munkáját és munkafegyelmét, felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést. IV.1.4. c) Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk Az isklai munka egyes aktuális feladatainak megldására a tantestület tagjaiból munkacsprtk alakíthatók a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsprtt az intézményvezetőség hzza létre, erről tájékztatni kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsprtk tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg. 14

15 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. IV.1.4. d) Megbízás alapján ellátandó tanári feladatk Az isklavezetőség, a szakmai munkaközösségek, a tanári testület, az isklai társadalmi szervezetek, valamint a diákönkrmányzat az intézmény egészére háruló feladatk közül egyes teendőkre - az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegsztás szerintfelkérhet, megbízhat dlgzókat. Ezek a többletmunkák a következők lehetnek: egyes óraszámmal is kifejezhető feladatk (pl. szakkör, helyettesítés, énekkar vezetése, színjátszás vezetése, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószba, ügyelet stb), sztályfőnöki munka, isklai diákmzgalmat segítő tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, munka- és tűzvédelmi felelős, szertárvezetők, tankönyvfelelős, egyéb fel nem srlt vagy a gyakrlat srán felmerülő megbízatásk. Az sztályfőnök feladatai és hatásköre: A pedagógiai prgramban rögzített elveknek megfelelően neveli az sztály tanulóit, figyelemmel kíséri személyiségük fejlődését, együttműködik az sztály diákbizttságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, minden tanév elején és végén elkészíti a statisztikát. A statisztikában közölt adatk hitelességéért fegyelmi felelősség terheli. krdinálja és segíti az sztályban tanító pedagógusk munkáját, látgatja óráikat, gndt frdít a dlgzatírás, házi feladatk és egyéb tanulmányi elfglaltságk egyenletes elsztására az sztály számára (egy napn legfeljebb két témazárót írhat az sztály), aktív pedagógiai kapcslatt tart fenn az sztály szülői szervezetével, a tanítványaival fglalkzó tanárkkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel, évente legalább kétszer az első és a másdik félévben az éves munkatervben rögzített alkalmmal szülői értekezletet tart. figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az sztály fegyelmi helyzetét, beszámlót készít a félévi illetve év végi sztályzó értekezletre a következő szempntk alapján: a kezdő évflyamn az sztály teljesítményének összevetése az általáns isklai eredményekkel, 11. évflyamn az sztály teljesítményének értékelése a pálya, illetve a tantárgy választási követelmények tükrében, a 12. évflyamn az sztály teljesítménye a tvábbtanulás, a felvételi vizsgák tükrében, minden évflyamn beszáml a hiányzásk mértékéről, minden évflyamn beszáml az sztály közösségi munkájáról, minden évflyamn beszáml a kimagaslóan, illetve a gyengén teljesítő tanulókról, különös gndt frdít a hátránys helyzetű tanulók segítésére, minősíti a tanulók magatartását, szrgalmát, év végén minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti, negyedévenként megvitatja az sztállyal az sztály közösségi és magatartási helyzetét szükség esetén családt látgat, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, ellátja az sztályával kapcslats ügyviteli feladatkat (az sztálynaplók precíz vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatk szlgáltatását, a tvábbtanulással kapcslats adminisztrációt stb.), legalább havnta meggyőződik arról, hgy a tanulók pntsan vezetik-e az ellenőrző könyvüket, és hgy a szülők látták-e a tanári bejegyzéseket, saját hatáskörében - indklt esetben - hárm nap távllétet engedélyezhet sztálya tanulójának, igazlja a gyerekek hiányzását, figyelemmel kíséri, számn tartja sztálya hiányzásait. 200 óra hiányzás, illetve tanköteles tanuló esetén az első igazlatlan hiányzás után értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a tvábbi 15

16 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. hiányzásk következményeire. Ha a tanuló a tvábbiakban is igazlatlanul hiányzik, a gyermekvédelmi felelőssel együtt értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. jelzi az intézményvezető-helyettesnek, ha tanítványának hiányzása valamely tantárgyból eléri az évi óraszám 15 %-át, illetve 30 %-át, vagy összességében a 250 tanítási órát. (A jelzés alapján az intézményvezető-helyettes írásban értesíti a szülőket, ismertetve velük az ide vnatkzó törvényi előíráskat.), legkésőbb félév, illetve évvége előtt 30 nappal az ellenőrző útján értesíti az gyengén teljesítő tanulók szüleit. gndskdik sztálya kötelező rvsi vizsgálatáról, tanulóit rendszeresen tájékztatja az iskla előtt álló feladatkról, azk megldására mzgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, az első sztályfőnöki órán ismerteti a tanulókkal az intézmény éves munkatervét, majd a tvábbiakban rendszeresen tájékztatja az sztályt az isklavezetés, illetve nevelőtestület határzatairól. Minden év elején ismerteti a DÖK működési szabályzatát az érdekeltekkel egyetértésben javaslatt tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére, részt vesz az sztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatk elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét, a nevelő-ktató munkájáhz fglalkzási tervet készít, törekszik arra, hgy zökkenőmentes és flyamats legyen a kmmunikáció az sztályt tanító pedagógusk az isklavezetés és a szülők között. A diákmzgalmat segítő tanár A diákmzgalmat segítő tanárt az iskla intézményvezetője jelöli ki. Feladatai: szervezi, irányítja, ellenőrzi a diákmzgalm tevékenységét, közreműködik a diákmzgalm vezetősége és az intézményvezető, valamint a nevelőtestület kapcslatainak kialakításában és fenntartásában, segít az isklai diákparlamentek szervezésében, a diákmzgalmi vezetők kiválasztásában, tvábbképzésében, az érdeklődő tanulókkal összefgva segít a diákmzgalm működéséhez szükséges személyi és anyagi eszközök megteremtésében, figyelemmel kíséri és szrgalmazza a külső erőfrrásk megnyerését célzó pályázatk beadását, figyelemmel kíséri az ifjúság jgait meghatárzó felsőbb rendelkezések megtartását, tájékztatja a nevelési intézményvezető-helyettest (szükség esetén a nevelőtestületet) a diákmzgalm feladatairól, határzatairól, prblémáiról, segít a diákmzgalm hagymánys rendezvényeinek szervezésében, lebnylításában (békabál, farsangi bál, Kárlyi nap, stb.) biztsítja a rendezvényeken a tanulók zavartalan, kulturált szórakzásáhz szükséges feltételeket, fellép a tanulókat érő kárs hatásk (alkhl, drg) ellen, segíti az isklai nyilvánsság fórumának működését, fejlesztését (isklarádió, isklaújság), a magyar és spanyl szaktárgyi munkaközösséggel együttműködve segíti az isklai diákszínjátszás színvnalas működését; közreműködik a megemlékezések, ünnepségek prgramjának összeállításában, a felkészítésben, képviseli az isklát azkn az értekezleteken és tanácskzáskn, amelyeket a diákmzgalm feladataival, irányításával kapcslatban rendeznek, jutalmazási, kitüntetési javaslatt tehet a diákk diákmzgalmban végzett tevékenységének elismerésére, a tanulóifjúság egészét, vagy többségét érintő határzatk, intézkedések előtt véleményt nyilvánít, kérheti az ifjúság jgait sértő határzatk, intézkedések felfüggesztését és újbóli megtárgyalását. 16

17 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskla pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: az sztálykat felkeresve tájékztatja a tanulókat arról, hgy milyen prblémával, hl és milyen időpntban frdulhatnak hzzá, tvábbá, hgy az isklán kívül milyen gyermekvédelmi feladatt ellátó intézményt kereshetnek fel, a pedagógusk, szülők vagy tanulók jelzése, a velük flytattt beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál veszélyeztető kk feltárása érdekében családlátgatásn megismeri a tanuló családi környezetét, gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hgy az intézményvezető értesítse a gyermekjóléti szlgálatt, a gyermekjóléti szlgálat kérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, a tanuló anyagi veszélyeztetettsége estén kezdeményezi, hgy az iskla intézményvezetőja indítsn eljárást a tanuló lakó-, illetve tartózkdási helye szerint illetékes települési önkrmányzat plgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támgatás megállapítására, szükség esetén javaslatt tesz a támgatás természetbeni ellátás frmájában történő nyújtása érdekében, a gyermekjóléti szlgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető kk elhárítása érdekében együttműködik a gyermekjóléti, családsegítő szlgálattal, illetve biznys kérdésekben az ktatásügyi közvetítői szlgálattal, az isklában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatt ellátó fntsabb intézmények (gyermekvédelmi szlgálat, családsegítő szlgálat, ktatásügyi közvetítő szlgálat, nevelési tanácsadó, drgambulancia, ifjúsági lelkisegély telefn, gyermekek átmeneti tthna, stb.) címét, illetve telefnszámát, az iskla nevelés prgramja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes prgramk kidlgzása és végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskla intézményvezetőjénél, tájékztatás nyújtása a tanulók, szülők és pedagógusk részére. Különleges felelősségek: A gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst titktartási és ezzel párhuzamsan jelentési kötelezettség terheli. Az adtt eset tanulmányzása srán mérlegeli, mi szlgálja jbban a tanuló érdekét. A kiskrú tanuló szülőjével minden, a gyermekkel összefüggő adat közölhető, kivéve azt az esetet, amikr az adat közlése súlysan sértené, vagy veszélyeztetné a tanuló érdekeit. Az adat közlése akkr sérti vagy veszélyezteti a tanuló érdekeit, ha lyan körülményekre hivatkzik, amely a tanuló testi vagy erkölcsi fejlődését gátlja vagy akadályzza, és amely bekövetkezése a szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. Ebben az esetben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős haladéktalanul értesíti az iskla intézményvezetőjét, hgy a szükséges intézkedéseket megtegye. IV.1.5. Nevelő-ktató munkát segítő alkalmazttak Az iskla dlgzóit a magasabb jgszabályk előírásai alapján megállapíttt munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskla intézményvezetője alkalmazza a KLIK jóváhagyásával. Az isklai alkalmazttak közösségét az intézménnyel közalkalmaztti jgvisznyban, valamint munkavisznyban álló dlgzók alktják. Az isklai közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint az isklán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jgszabályk (MT, Kjt, valamint az Köznevelési törvény, illetve az ezekhez kapcslódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmaztti szabályzata rögzítik. Munkamegsztás szempntjából a nem pedagógus dlgzók kötelezettségeit a munkaköri leírásk tartalmazzák. 17

18 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. IV.1.6. Tanulók közösségei IV.1.6. a) A diákönkrmányzat és működési rendje A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az isklai diákönkrmányzat látja el, melynek működési feltételeit az isklavezetés minden körülmények között biztsítja. Az isklai diákönkrmányzat jgsítványait az isklai diákönkrmányzatt segítő tanár érvényesíti. Javaslattétel, véleményezés előtt aznban az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. Az isklai diákönkrmányzat a Köznevelési törvényben megfgalmaztt jgkörökkel rendelkezik. Az isklai diákönkrmányzat munkáját segítő nevelőt a pedagógusk és a diákk javaslatai alapján a nevelőtestület és az isklai diákönkrmányzat vezetőségének egyetértésével az intézményvezető bízza meg. Évente legalább egy alkalmmal össze kell hívni a diákközgyűlést, melyen a tanulókat tájékztatni kell az isklai élet egészéről, az isklai munkatervről, illetve annak teljesítéséről. A diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető felelős. IV.1.6. b) Osztályközösségek Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség, mint az intézmény diákönkrmányzatának legkisebb egysége, megválasztja az sztály diákbizttságának tagjait, valamint küldöttet delegálnak az intézmény diákönkrmányzatának vezetőségébe. Az sztályközösség ily módn önmaga diákképviseletéről dönt. Az sztályközösség élén, mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. IV.1.7. Szülői szervezetek (közösségek) Az isklában a szülőknek az ktatási törvényben meghatárztt jgaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az iskla szülői munkaközösségének tagjai az isklában tanuló gyerekek szülei. Az SZMK isklai felépítése: szülők sztály szülői szervezetek (a tvábbiakban OSZMK) a szülői munkaközösség (a tvábbiakban SZMK) az SZMK elnöke (a tvábbiakban Elnök) Az OSZMK az sztályban az isklai szülői szervezet alapegysége. Az OSZMK tagjai az sztályba járó gyerekek szülei. Az OSZMK hármtagú vezetőséget (egy vezetőt és két helyettest) választ, amit évente újra kell választani. Az OSZMK-k vezetői együtt alktják az iskla szülői munkaközösségét, amelynek vezetője az Elnök. Az SZMK ülésein állandó meghívtt az intézményvezető. Az SZMK üléseit szükség szerint tartja. Az SZMK első ülésén megválasztja tisztségviselőit, köztük az Elnököt és a helyettesét. Az SZMK szükség szerint meghatárztt feladatk ellátására munkacsprtkat is alakíthat, illetve választhat. Az sztályk szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választtt elnök vagy az sztályfőnök segítségével juttatják el az iskla vezetőségéhez. Az isklai szülői munkaközösséget az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jgk illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az isklai munkatervhez igazdva elkészíti saját munkatervét, 18

19 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. képviseli a szülőket és a tanulókat az ktatási törvényben megfgalmaztt jgaik érvényesítésében, véleményezi az iskla pedagógiai prgramját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azn pntjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcslatsak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben, egyetértési jga van az első tanítási órának legfeljebb 45 perccel krábban történő kezdésének bevezetésében, valamint a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek tankönyvrendelésbe történő felvételéről az isklai szülői közösség egyetértésével dönthet az intézményvezető, tartós tankönyv isklai könyvtárból történő kölcsönzési igény felméréséről, valamint a szciális szempntk alapján tankönyv-támgatási jgsultság igényeinek felmérési eredményeiről az intézményvezető tájékztatja a szülői szervezetet (minden év június 15- ig). A szülői szervezet véleményét kötelező kikérni a következő esetekben: az iskla megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltzásával, nevének megállapításával kapcslats fenntartói döntés előtt, az isklai tanév helyi rendjének nevelőtestületi elfgadásakr, az iskla vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavnásával kapcslats döntés előtt, tankönyvvásárlási támgatás módjával kapcslats nevelőtestületi döntés előtt. IV.1.8. Intézményi tanács Köznevelési törvény 73.. (3)-(6) (3) Az isklában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkrmányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azns számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes krmányhivatal delegáltjából álló intézményi tanács hzható létre. (4) Az intézményi tanács elnöke életvitelszerűen az intézmény székhelyével azns településen lakik. (5) Az intézmény vezetője félévenként egy alkalmmal beszáml az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcslats álláspntját megfgalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. (6) A szülői szervezet, az isklaszék és az intézményi tanács működésének részletes szabályait külön jgszabály állapítja meg. lv. 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje, frmája lv.2.1. A vezetők és az alkalmaztti közösségek közötti kapcslattartás frmái és rendje Az isklavezetőség és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcslattartása az intézményvezető segítségével a megbíztt pedagógusk és a választtt képviselők útján valósul meg. A kapcslattartás frmái: az isklavezetőség ülései, különböző értekezletek, megbeszélések. 19

20 Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Ezen fórumk időpntját az isklai munkaterv határzza meg. Az isklavezetőség az aktuális feladatkról a tanári szbában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékztatókn keresztül értesíti a nevelőket. Az isklavezetőség tagjai kötelesek: az isklavezetőség ülései után tájékztatni az irányításuk alá tartzó pedagóguskat az ülés döntéseiről, határzatairól, az irányításuk alá tartzó pedagógusk kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intézményvezetőség, az isklavezetőség felé. A pedagógusk kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaközösség vezetőjük illetve választtt képviselőjük útján közölhetik az iskla vezetőségével lv.2.2. A diákönkrmányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcslattartás frmái és rendje Az intézményvezető vagy az a helyettes, akihez a diákönkrmányzat tartzik, rendszeresen de legalább két havnta tájékztatja a diákönkrmányzat vezetőit az iskla egészének életéről, a munkatervről és az aktuális feladatkról. Ezeken a megbeszéléseken illetve a diákközgyűlésen, melyet évente legalább egy alkalmmal meg kell szervezni, a diákság vezetőinek alkalma van az általuk képviselt csprt érdekképviseletére. Az intézményvezető és helyettesei a flysón elhelyezett hirdetőtáblán, az iskla rádión keresztül illetve az sztályfőnökökön keresztül rendszeresen tájékztatja a tanulókat az őket érintő kérdésekről. A tanulók kérdéseikkel, véleményükkel, javaslatukkal szóban vagy írásban egyénileg is megkereshetik az intézményvezetőség bármelyik tagját. A Diákönkrmányzat évflyamnként delegált tagjai szavazati jggal rendelkeznek az ebédmenü kiválasztásánál. Az isklavezetés a diákönkrmányzat részére helyiséget, számítógépet, nymtatót és fénymáslót biztsít a zavartalan munkavégzéshez. A diákönkrmányzat a fénymáslatkért és a nymtatásért térítési díjat szedhet, az ebből származó bevétel a DÖK-öt illeti meg. A Diákönkrmányzat dönt az isklapóló/sapka/kitűző rendeléséről és értékesítéséről. Az értékesítési tevékenységből származó bevétel is a Diákönkrmányzatt illeti meg. lv.2.3. A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcslattartásának rendje: A szakmai munkaközösségek legalább fél évente kétszer (a félév munkatervének kidlgzása, a félév munkájának értékelése), de szükség estén sűrűbben is munkaközösségi értekezletet tartanak. A munkaközösségi értekezlet akkr határzatképes, ha azn tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A munkaközösség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. A munkaközösség személyi kérdésekben titks szavazással is dönthet. Minden lyan esetben, amikr a személyében érintett kéri, titks szavazást kell elrendelni. A munkaközösségi értekezleten született döntésekről és megállapdáskról a munkaközösség-vezető a nevelőtestületi értekezleten tájékztatja a pedagógusk közösségét. Szakmai kérdéseket a munkaközösségen belül kell megldani. Vitás szakmai kérdés esetében a munkaközösség-vezető egyeztet az isklavezetőséggel. Az isklavezetőség is a munkaközösség-vezetőtől kér szakmai segítséget vitás szakmai kérdések feltérképezéséhez és megldásáhz. A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnáziumban működő szakmai munkaközösségek a munkaközösség-vezetőn keresztül tartják a kapcslatt egymással. A szakmai munkaközösségek az iskla pedagógiai prgramjának végrehajtása érdekében- szrsan együttműködnek egymással. Vitás kérdések esetében a munkaközösség-vezetők az isklavezetőséghez frdulnak. 20

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben