Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ. Készítették: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ. Készítették: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT"

Átírás

1 IMIP Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ (intézmény neve) Készítették: Marácziné Joó Éva igazgató Dr.Bakucz Lászlóné igazgatóhelyettes Rásóné Zöld Gabriella Dr Bakucz Árpádné BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1

2 IMIP Az IMIP kiegészítésre vonatkozóan a Kt. a következőket határozta meg: 2

3 P ÉRTELMEZÉS IMIP = intézményi minőségirányítási program Ellenőrzési rendszer = az intézményműködés (benne a vezetői, dolgozói, tanulói teljesítmények) összevetése külső referenciapólussal. Értékelési rendszer = az intézményműködés (benne a vezetői, dolgozói, tanulói teljesítmények) összevetése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott, elfogadott alapelvekkel, célokkal, feladatokkal. Mérés = módszer az ellenőrzéshez, az értékeléshez. = eszköz az ellenőrzéshez, az értékeléshez. Modellünk az ellenőrzést, az értékelést és a mérést részben mint rendszert, részben mint szabályozandó folyamatokat értelmezi. Kapcsolatukat - értelmezésünk szerint - a következő halmazábra fejezi ki: ellenőrzés értékelés mérés IMIP 3

4 P A rendszer kontextusában az IMIP-ben a célok és a tartalmak (azaz a mérés, az ellenőrzés és az értékelés alanyának és tárgyának) mátrixát adjuk meg. Az IMIP-ben meg kell határozni, hogy ezt a mátrixot mikorra, kinek az irányításával, felelősségével tölti fel az intézmény. A mátrix és a mátrixból képzett szabályozás alkotja a mérési-, az ellenőrzési- és az értékelési rendszer szabályozását. A Kt. hivatkozott -a nem az ellenőrzéssel, hanem az értékeléssel kapcsolatos kiegészítendőket határozza meg. Ennek felel meg a jelen dokumentum CÉL: diagnosztikus szabályozó (formatív) összegző (szummatív) A szabályozás: mérés/értékelés/ellenőrzés mérés/értékelés/ellenőrzés mérés/értékelés/ellenőrzés bemenet folyamat kimenet adottságok folyamatjellemzők eredmények, teljesítmények erőforrások - diszpozíciók tervezés - szervezés (mozgósítás) célok telejesültsége hozzáadott A mérés/értékelés/ellenőrzés folyamatának érték INTÉZMÉNY tervezése, azaz a szabályozás tervezése, SZEMÉLYZET Szabályozása: VEZETÉS Határidő VEZETŐK Felelős igazgató Módszer, eszköz - egyéb vezetők Gyakoriság csoport Pl.: vezetőség PEDAGÓGUS Éves értékelés: egyén A mátrix celláinak besorolása. csoport egyéb alkalmazott Alanya, tárgya Határidő egyén Felelős csoport Módszer TANULÓK egyén Gyakoriság csoport Stb. PROGRAM szervezet Stb. A folyamat alanyának meghatározása. A folyamat tárgyának meghatározása. 4

5 P ÉRTÉKELÉSI MODELL AZ ÉRTÉKELÉSI MODELLBEN HASZNÁLT FOGALOMKÉSZLET alapelv cél célérték érték értékelés folyamat indikátor irányított folyamat kritérium kritérium-orientált értékelés Értékválasztás, értékek prioritásának deklarálása. Az értékválasztáson alapuló alapelvek az iskola kontextusában többek között a választott, vallott pedagógiát, minőségfelfogást, értékelési paradigmát azonosítják. Valamely elérendő konkrét eredmény, állapot. Valamely elérni kívánt állapotot, eredményt kifejező mutató, adat, jellemző. Választott, a (pedagógiai) gondolkodást és cselekvést vezérlő - nem feltétlenül erkölcsi! - "jó". Olyan folyamat, amely a várt és az elért eredményt, állapotot összevetve a kimenetnél értékítélettel (és fejlesztési javaslattal) zárul. Véges, meghatározott kezdettel (bemenet) és befejezéssel (kimenet) rendelkező történés-, cselekvéssor. Mutató megállapítható, mérhető adat. Tervezett, célorientált, ellenőrzött folyamat. Annak meghatározása, hogy egy dolog / jelenség mitől az ami. Valamely követelményhez, elváráshoz, szabályhoz történő viszonyítás. norma-orientált értékelés Egy mérési eredménynek a mért eredmények középértékéhez történő viszonyítása. referáló mutató referens mutató Az elért állapot, eredmény mutatója. Az elérni kívánt állapot, eredmény mutatója. 5

6 P ÁLTALÁNOS ALAPELVEK a nyilvánosság: azaz az érintettek számára az értékelési rendszer, valamint az értékelés folyamatában kialakult értéklet, értékítélet az eredmény tartalmától (előjelétől) függetlenül hozzáférhetők. a szakszerűség: azaz megbízható, érvényes, objektív mind a rendszer, mind az alkalmazott eszközök. VALIDITÁS = érvényesség RELIABILITÁS = megbízhatóság OBJEKTIVITÁS = tárgyszerű, pártatlan, tárgyilagos, elfogulatlan módszerek, a norma- és kritériumorientáltság: azaz normákhoz, és kritériumokhoz történő viszonyítás, értékletképzés megjelenik. a fejlesztő célú értékítélet alkotás: azaz az értékelés az objektív tények, adatok alapján a történő tervszerű javítás, fejlesztést szolgálja. a nyitottság: azaz minden olyan - nem kötelező külső értékelés, vizsgálat befogadható, integrálható az iskola értékelési rendszerébe, melynek célja, tartalma megfelel értékelési alapelveinknek, céljainknak. az egységesség: azaz az értékelési alrendszerek alapelvei, céljai, módszerei és eszközei koherensek. ÁLTALÁNOS CÉL Az értékelés céljait A Pedagógiai Program és az IMIP prioritásai (alapelvei, céljai) határozzák meg. Az értékelés általános érvényű azaz minden alrendszerre érvényes - célja, az, hogy a meghatározott pedagógiai szakaszra, illetve annak szereplőire fejlesztési javaslatokat tartalmazó értéklet készüljön. - Összegzés (szummatív értékelés) o Azaz az értékelés egy értékelési ciklus pl. egy tanév lezárásakor annak fejlesztő célú, összegző (szummatív) értékelését adja. - Diagnosztizálás (diagnosztikus értékelés) o Azaz az értékelés egy értékelési ciklus pl. egy tanév lezárásaként egyben egy új étékelési szakaszhoz szolgáltat bemeneti jellemzőket. - Folyamatkorrekció támogatása (formatív értékelés) o Azaz az értékelés egy értékelési ciklus pl. egy tanév lezárásakor egyben egy hosszabb értékelési szakaszon belül szolgáltat folyamatközi jellemzőket. 6

7 P KÖZÉPTÁVÚ ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ FORMATÍV ÉRTÉKELÉS ÖSSZEGZŐ DIAGNOSZTIKUS AKTUÁLIS TANÉV / ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ KÖVETKEZŐ TANÉV / ÉRTÉKELÉSI SZAKASZ AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Az értékelés az értékelendőt intézményt, vezetőt, pedagógust, tanulót, programot magába foglaló háromdimenziós értékelési térben történik. Az értékelési tér egyes dimenziói értékelendő területekre, a területek alterületekre bomlanak. A területekhez, alterületekhez kritériumok, referens azaz elérendő - és referáló azaz elért mutatók rendelődnek. A referens elérendő mutatók három viszonyítási értéket képeznek: - az értékelt korábbi eredménye / teljesítménye / állapota; - az értékelőnek az értékelttel szembeni elvárása (elvárt eredménye / teljesítménye / állapota); - az értékelt eredményének / teljesítményének / állapotának viszonya valamely csoportközéphez. Az értékletképzés a referens és a referáló mutatók összevetéséből képződik. Ha a referáló mutató megegyezik vagy jobb, mint a referens mutató, akkor az elvárásoknak való megfelelés, mint értéklet fogalmazódik meg Ha a referáló mutató alacsonyabb, rosszabb, mint a referens mutató, akkor az elvárásoknak való meg nem felelés, mint értéklet fogalmazódik meg fejlesztési javaslattal kiegészítve. 7

8 P AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE Az értékelés minden értékelt intézmény, vezető, pedagógus, tanuló, program esetében a következő MAGFOLYAMAT szerint fut le: DÖNTÉS AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJÁRÓL MIÉRT ÉRTÉKEL DÖNTÉS AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYÁRÓL MELY TERÜLETEKET ÉRTÉKEL DÖNTÉS AZ ÉRTÉKELT TERÜLETEK FONTOSSÁGÁRÓL SÚLYOZÁS DÖNTÉS A REFERENCIÁKRÓ AMIHEZ VISZONYÍT: VÁRT ÉRTÉK, ELŐZŐ TELJESÍTMÉNY, CSOPORTKÖZÉP A FENTIEK ISMERTETÉSE AZ ÉRINTETTEKKEL ADATGYŰJTÉS ADATELEMZÉS: MENNYISÉGI ÉS TARTALMI ELEMZÉS ÉRTÉKLET KÉPZÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT KONSTRUÁLÁSA AZ ÉRTÉKLET ÉS A FEJLESZTÉSI JAVASLAT ISMERTETÉSE AZ ÉRINTETTEL Minden konkrét értékelési folyamathoz egyedi intézkedési terv készül a magfolyamat és a 9. lapon bemutatott folyamatábra alapján. 8

9 P START IMIP - mátrix -indikátorrendszer 1. Az értékelés területeinek, szempontjainak, idejének, időtartamának meghatározása az IMIP alapján. Idő- és felelősség mátrix Terület és szempontlista Idő- és felelősségmátrix Indikátorrendszer Értékelési terv Értékelési terv szempontlista Feljegyzések az értékelésről. Értékelési lista 2. Az értékelést végzők kiválasztás. 3. Az értékelést végző megbízása 4. Az értékelési terv elkészíttetése a megbízottal. elfogadható? igen 5. Az értékelési terv ismertetése az intézmény vezetőjével/értékelttel mátrix-indikátor-rendszer Az ért k szempon 7. Adatgyűjtés-elemzés lis a sa 8. Értéklet Fejlesztési javaslat. nem Az értékelt területek listája Megbízások Időterv a beszámoláshoz Értékelési terv Jegyzőkönyv Feljegyzések Adatlisták Elemzési listák ÉRTÉKLET Értékelési lista Feljegyzések 9. Tájékoztatás az értékelés tapasztalatairól. Jegyzőkönyv Eredményes értékelés? nem igen 10. Az ÉRTÉKLET FEJLESZTÉSI JAVASLAT adattárba helyezése STOP 9

10 P INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS AZ ÉRTÉKELÉS GYAKORISÁGA AZ ÉRTÉKELÉS GYAKORISÁGA ÉRTÉKELT TERÜLETEK GYAKORISÁG: TÖBB ÉVENTE Törvényesség Az intézmény pénzügyi gazdálkodása Humánerőforrás gazdálkodás Célok teljesítettsége Feladatok teljesítettsége Biztonságos működés Innováció-PR Bevételek Kiadások IMIP ÖMIP Éves munkaterv IMIP ÖMIP Éves munkaterv Pályázatok száma Kollegák által írt cikkek, tanulmányok, tankönyvek Kollegák által tartott konferencia-előadás Sajtóban való szereplés Dokumentumok szintje Működés szintje Végzettségek Létszámok Pedagógiai program Pedagógiai program Üzemi baleset Tanulói baleset Oktatás Nevelés Tanulmányi eredmények, Versenyeredmények, Továbbtanulás minősége Az országos mérés Magatartás, Szorgalom, Hiányzások Felzárkóztatás, Tehetségfejlesz tés Partnerelégedettség Tanulók Szülők Tantestületi klíma Együttműködés az intézményegységek között 10

11 P ÉRTÉKELŐK Választott / megbízott értékelő csoport (ÉCS). AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Az intézménynek törvényesen működve úgy kell elérnie a kitűzött céljait, hogy alapelveit érvényesítve vívja ki a partnerek elégedettségét. Ennek megfelelően az intézmény értékelése a törvényességre, a dokumentumok és az iskolaműködés koherenciájára, valamint a partnerek elégedettségére irányul. A referens elérendő mutatók három viszonyítási értéket képeznek: - az intézmény korábbi eredménye / teljesítménye / állapota; - a vezetés, a tantestület intézményi eredményekkel / teljesítményekkel / állapotokkal kapcsolatos elvárásai; - az intézmény tanítási eredményeinek viszonya középértékekhez (OKM). AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI Az értékeléshez területenként rendelődik adekvát módszer és eszköz. Prioritást kap a kérdőíves vizsgálat és a leíró-statisztikai elemzés. AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA Az értékelés az általános értékelési magfolyamat szerint fut le. Minden egyes értékelési folyamathoz egyedi intézkedési terv készül. 11

12 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Törvényesség Az intézmény pénzügyi gazdálkodása Dokumentumok szintjén Működés szintjén Bevételek Kiadások Humánerőforrás gazdálkodás Végzettségek Létszám Fluktuáció Célok teljesítettsége pedagógiai program IMIP éves munkaterv ÖMIP Feladatok teljesítettsége pedagógiai program IMIP éves munkaterv ÖMIP Biztonságos működés Innováció - PR Oktatás Tanulmányi eredmények Versenyeredmények Továbbtanulás minősége Beválás Felzárkóztatás Tehetségfejlesztés Az országos mérés Nevelés Magatartás Szorgalom Hiányzások Rongálások Fegyelmik Partnerelégedettség Tantestületi klíma Tanulók Egyéb Szülők 12

13 VEZETŐÉRTÉKELÉS AZ ÉRTÉKELÉS GYAKORISÁGA 5.. évente minden terület AZ ÉRTÉKELTEK Igazgató, Igazgatóhelyettes munkaközösség-vezető ÉVENTE ÉRTÉKELT TERÜLETEK Igazgató nevelési eredmények lemorzsolódás/bukások SZAKMAI IRÁNYÍTÁS vizsgaeredmények OKM versenyeredmények továbbtanulás minősége VEZETŐK: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető 5 ÉVENTE ÉRTÉKELT TERÜLETEK igazgató, Igazgatóhelyettes munkaközösség-vezető Közművelődési Igazgatóhelyettes VEZETŐI KOMPETEN CIÁK Tudományos fokozat Szakvizsga Egyéb képzettség Tudományos fokozat Szakvizsga Egyéb képzettség Tudományos fokozat Szakvizsga Egyéb képzettség Tudományos fokozat Szakvizsga Egyéb képzettség SZAKMAI KÖZVÉLE MÉNY Vezetői csoport véleménye Tantestület véleménye Vezetői csoport véleménye Tantestület véleménye Vezetői csoport véleménye Tantestület véleménye Vezetői csoport véleménye Tantestület véleménye LAIKUS KÖZVÉLE MÉNY tanulói vélemény, szülői vélemény tanulói vélemény szülői vélemény tanulói vélemény szülői vélemény tanulói vélemény szülői vélemény TERVEZÉS- CÉLOK vezetői programcélok teljesítettsége, munkatervi célok teljesítettsége vezetői programcélok teljesítettsége, munkatervi célok teljesítettsége vezetői programcélok teljesítettsége, munkatervi célok teljesítettsége vezetői programcélok teljesítettsége, munkatervi célok teljesítettsége 13

14 GAZDÁLKO DÁS Humánerőforrás Tárgyi erőforrás Pénzügyi erőforrás INNOVÁCI Ó Pályázat újítás Pályázat újítás Pályázat újítás Pályázat újítás lemorzsolódás/bukások lemorzsolódás/bukások lemorzsolódás/bukások vizsgaeredmények vizsgaeredmények vizsgaeredmények SZAKMAI IRÁNYÍTÁS OKM versenyeredmények OKM versenyeredmények továbbtanulás minősége OKM versenyeredmények továbbtanulás minősége továbbtanulás minősége VEZETŐI KONTROL INTÉZMÉN YÉRTÉKEL ÉSI MUTATÓ ellenőrzés,értékelés ellenőrzés,értékelés ellenőrzés,értékelés ellenőrzés,értékelés tagság szakmai tagság szakmai tagság szakmai tagság szakmai szervezetben szervezetben szervezetben szervezetben vezetői tisztség szakmai vezetői tisztség szakmai vezetői tisztség szakmai vezetői tisztség szakmai szervezetben szervezetben szervezetben szervezetben szakcikk publikálása szakcikk publikálása szakcikk publikálása szakcikk publikálása VEZETŐI IMÁZS -PR szakkönyv publikálása előadás szakmai szakkönyv publikálása előadás szakmai szakkönyv publikálása előadás szakmai szakkönyv publikálása előadás szakmai konferencián konferencián konferencián konferencián pozitív tartalmú szakmai pozitív tartalmú szakmai pozitív tartalmú szakmai pozitív tartalmú szakmai szereplés médiában szereplés médiában szereplés médiában szereplés médiában JOGSZERŰ SÉG dokumentumok szintjén működés/cselekvés szintjén ÉRTÉKELŐK Választott / megbízott értékelő csoport (ÉCS). Az értékelt mint önértékelő. 14

15 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI A vezetői teljesítményt a jogszerűen végzett, elégedettséget kiváltó vezetéstervezés-irányítás függvényeként definiálja. A referens elérendő mutatók két viszonyítási értéket képeznek: - a vezető korábbi eredménye / teljesítménye / állapota; - a vezetés, a tantestület vezetői eredményekkel / teljesítményekkel / állapotokkal kapcsolatos elvárásai; AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI Az értékeléshez területenként rendelődik adekvát módszer és eszköz. Prioritást kap a kérdőíves vizsgálat, az alapadatgyűjtés, illetve a leíró-statisztikai elemzés. A területeket egyrészt belső szakmai értékelő csoport végzi, másrészt az értékelt, mint önértékelő. AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA Az értékelés az általános értékelési magfolyamat szerint fut le. Minden egyes értékelési folyamathoz egyedi intézkedési terv készül. AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI VEZETŐI KOMPETENCIÁK tudományos fokozat szakvizsga egyéb képzettség PARTNERI ELÉGEDETTSÉG szakmai közvélemény vezetői csoport véleménye tantestület véleménye klíma fluktuáció laikus közvélemény tanulói vélemény szülői vélemény 15

16 tanulói fluktuáció VEZETÉS-TERVEZÉS-IRÁNYÍTÁS TERVEZÉS-CÉLOK vezetői programcélok teljesítettsége munkatervi célok teljesítettsége GAZDÁLKODÁS humánerőforrás tárgyi erőforrás pénzügyi erőforrás INNOVÁCIÓ pályázat újítás SZAKMAI IRÁNYÍTÁS nevelési eredmények lemorzsolódás/bukások vizsgaeredmények OKM versenyeredmények továbbtanulás minősége beválás VEZETŐI KONTROL ellenőrzés értékelés INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI MUTATÓ VEZETŐI IMÁZS -PR tagság szakmai szervezetben vezetői tisztség szakmai szervezetben szakcikk publikálása szakkönyv publikálása előadás szakmai konferencián pozitív tartalmú szakmai szereplés médiában JOGSZERŰSÉG dokumentumok szintjén működés/cselekvés szintjén EGYÉB 16

17 PEDAGÓGUSÉRTÉKELÉS AZ ÉRTÉKELÉS GYAKORISÁGA 3.. évente minden terület.1. évente részterületek 1.. évente minden pedagógus ÉVENTE ÉRTÉKELT TERÜLETEK NEVELÉS OKTATÁS Normakövető magatartás Környezetkultúra A tanítványok ismerete Nevelési tevékenysége a közösségalakítás terén: A fegyelmezés hatékonysága Ifjúságvédelmi tevékenységben való részvétel Szakmai felkészültség Önképzés Pályán eltöltött évek Továbbképzéseken való részvétel Munkafegyelem: Eredményesség: Versenyekre való felkészítés A tanórák, foglalkozások irányítása, szervezése, differenciálás a tanórákon (SzMSz, Házirend, Pedagógiai Program) (Egyéni problémák, szülők, hátrányok, képességek) Szabadidő, csoport, osztály, tantestület, intézmény Határidők, órakezdés, befejezés, ügyelet, munkakezdés Bukások száma Félévi, év végi eredmények Országos kompetenciamérés ELLENÖRZŐ - ÉRTÉKELŐ MUNKA Osztályfőnöki tevékenység Munkaközösség-vezetői tevékenység Helyettesítés A tanulók írásbeli munkájának figyelemmel kisérése A tanulók értékelésének, osztályozásának rendszeressége Tájékoztató füzetek vezetése A szokások kialakításának következetessége 17

18 Az intézmény céljaival való azonosulás EGÜTTMŰKÖDÉS Kapcsolattartás: Elvállalt iskolai rendezvény megszervezése (.. a rendezvény megnevezése) Elvállalt iskolai feladat ellátása (.. a rendezvény megnevezése) Pl. mérési felelős Együttműködés az iskolavezetéssel A rábízott tanulókkal, gyerekekkel A csoportjában tanító kollégákkal A tantestülettel A szülőkkel, a szülői közösséggel Munkáját segítő szakemberekkel Más, nevelési, oktatási, egyéb intézményekkel Tanügyi dokumentumok vezetése Munkatervek, beszámolók: Félévi, év végi, programok beszámolói ADMINISZTRÁCIÓ Adatszolgáltatás Nyilvántartások vezetése Tehetséges tanulók gondozása TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG Gyengék felzárkóztatása Óralátogatás (munkaközösségén belül, leendő osztály, napközi, saját osztály) Ügyeleti munkában való részvétel Feladatvállalási készség Az iskola életéhez kapcsolódó feladatokban való részvétel Tantestületi programokon való részvétel Versenyekre, rendezvényekre való kísérés 18

19 Pályázat INNOVÁCIÓ INTÉZMÉNYI (ÁMK) PROGRAMOK SZERVEZÉSÉ HEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS, AZOKON VALÓ RÉSZVÉTEL Belső bevezetett újítás Publikáció Belső képzés tartása Intézményi szintű illetve intézményegységek közötti programok kezdeményezése, lebonyolítása, szervezése Segítséget nyújt a programok lebonyolításához Részt vesz a programokon 3. ÉVENTE ÉRTÉKELT TERÜLETEK PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG PEDAGÓGUS Belső megbízatásai Képzés-önképzés Külső szakmai szerepvállalás PEDAGÓGIAI EREDMÉNYEK Tanítás eredményessége Nevelés ELÉGEDETTSÉG Szakmai közvélemény Laikus közvélemény ÉRTÉKELŐK Értékelő csoport: igazgató / igazgató-helyettes / munkaközösség-vezető. Az értékelt mint önértékelő. AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI A pedagógus teljesítményét a - befektetett/elvégzett munka 19

20 - a munka produktuma, - valamint a partnerek ehhez kapcsolódó elégedettsége függvényeként definiáljuk. A referens elérendő mutatók két viszonyítási értéket képeznek: - a pedagógus korábbi eredménye / teljesítménye / állapota; - a vezetésnek a pedagógus eredményeivel / teljesítményével / állapotával kapcsolatos elvárásai; - a pedagógus eredményeinek viszonya középértékekhez (tantestületi teljesítmény-középértékek). AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI Az értékeléshez területenként rendelődik adekvát módszer és eszköz. Prioritást kap a kérdőíves vizsgálat, az alapadatgyűjtés, illetve a leíró-statisztikai elemzés. A területeket egyrészt belső szakmai értékelő csoport végzi, másrészt az értékelt, mint önértékelő. AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA Az értékelés az általános értékelési magfolyamat szerint fut le. Minden egyes értékelési folyamathoz egyedi intézkedési terv készül. 20

21 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Belső megbízatásai Osztályfőnök Munkaközösség-vezetés DÖK PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Külső szakmai szerepvállalás Képzés - önképzés Tanítás eredményessége Szakvizsga Kötelező továbbképzés Nyelvvizsga Szakcikk Konferencia előadás Szakkönyv, tankönyv Szakvezetés Szaktanácsadó Szakérő PEDAGÓGIAI EREDMÉNYEK ELÉGEDETTSÉG Nevelés Szakmai közvélemény Laikus közvélemény Belső mérés Külső mérés Országos kompetenciamérés Fegyelmezési ügyek Vezetésigazgató, helyettes Munkaközösség-vezető Tantestületi rang-sor Tanuló Szülők Dokumentált jogos tanulói panasz Dokumentált jogos szülői panasz I. NEVELÉS 1. Normakövető magatartás (SzMSz, Házirend, Pedagógiai Program) 2. Környezetkultúra 3. A tanítványok ismerete (Egyéni problémák, szülők, hátrányok, képességek) 4. Nevelési tevékenysége a közösségalakítás terén: Szabadidő, csoport, osztály, tantestület, intézmény 5. A fegyelmezés hatékonysága 6. Ifjúságvédelmi tevékenységben való részvétel 21

22 II. OKTATÁS 1. Szakmai felkészültség 2. Önképzés 3. Pályán eltöltött évek 4. Továbbképzéseken való részvétel 5. Munkafegyelem: Határidők, órakezdés, befejezés, ügyelet, munkakezdés Eredményesség: Bukások száma 6. Félévi, év végi eredmények Országos kompetenciamérés 7. Versenyekre való felkészítés 8. A tanórák, foglalkozások irányítása, szervezése, differenciálás a tanórákon 9. Osztályfőnöki tevékenység 10. Munkaközösség-vezetői tevékenység 11. Helyettesítés III. ELLENÖRZŐ -ÉRTÉKELŐ MUNKA 1. A tanulók írásbeli munkájának figyelemmel kisérése 2. A tanulók értékelésének, osztályozásának rendszeressége 3. Tájékoztató füzetek vezetése 4. A szokások kialakításának következetessége IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS 1. Az intézmény céljaival való azonosulás Kapcsolattartás: 2. 1 a rábízott tanulókkal, gyerekekkel 2. 2 a csoportjában tanító kollégákkal 2. 3 a tantestülettel a szülőkkel, szülői közösséggel 2. 5 munkáját segítő szakemberekkel 2. 6 más, nevelési, oktatási, egyéb intézményekkel Elvállalt iskolai rendezvény megszervezése 3. (.. a rendezvény megnevezése) Elvállalt iskolai feladat ellátása 4. (.. a rendezvény megnevezése) Pl. mérési felelős 5. Együttműködés az iskolavezetéssel V. ADMINISZTRÁCIÓ 1. Tanügyi dokumentumok vezetése 2. Munkatervek, beszámolók: félévi, év végi programok beszámolói 3. Adatszolgáltatás 4. Nyilvántartások vezetése VI. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG 1. Tehetséges tanulók gondozása 2. Gyengék felzárkóztatása 4. Óralátogatás (munkaközösségén belül, leendő osztály, napközi, saját osztály) 5. Ügyeleti munkában való részvétel 6. Feladatvállalási készség 7. Az iskola életéhez kapcsolódó feladatokban való részvétel 8. Tantestületi programokon való részvétel 9. Versenyekre, rendezvényekre való kísérés VII. INNOVÁCIÓ 1. Pályázat 2. Belső bevezetett újítás 3. Publikáció 4. Belső képzés tartása 22

23 VIII. INTÉZMÉNYI (ÁMK) PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS, AZOKON VALÓ RÉSZVÉTEL 1. Intézményi szintű illetve intézményegységek közötti programok kezdeményezése, lebonyolítása, szervezése 2. Segítséget nyújt a programok lebonyolításához 3. Részt vesz a programokon Közművelődési dolgozók éves munkájának értékelési területei I. SZAKMAI MUNKA 1. Felkészültsége: tervezésben, értékelésben 2. Szakmai tájékozottsága, tudása 3. Adott évi célfeladatok teljesítése 4. Önállósága 5. Terhelhetősége 6. Motiváltsága 7. Vállalkozó kedv, hallgatók fogadása 8. A biztosított továbbképzéseken való részvétel II. PROGRAMSZERVEZÉS 1. Vállalt programok lebonyolítása 2. Az iskolai programokhoz nyújtott segítség 3. Az iskolai programokon való részvétel III. EGYÜTTMŰKÖDÉS 1. Iskola céljaival való azonosulás 2. A tanulókkal való kapcsolattartás 3. A kollegákkal való munkakapcsolat 4. Információ átadás időben, pontosan 5. Együttműködés az iskolavezetéssel 6. A szülői közösség vezetőivel való rendszeres kapcsolattartás kezdeményezése 7. A vállalt feladatok időkorlátjainak pontos betartása adott feltételek melletti 8. Más intézményekkel, fenntartóval való kapcsolat 9. Értekezleteken való részvétel IV. ADMINISZTRÁCIÓ 1. Rendezvénytervek 2. Szerződések 3. Elszámolások 4. Egyéb információs anyagok 5. VII. Munkatervek, beszámolók: programbeszámolók, programtervek, év végi beszámolók, hosszabb és rövidebb távú célok INNOVÁCIÓ 1. Pályázat 2. Belső bevezetett újítás 3. A megszerzett új ismeretek alkalmazása 23

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Pedagógus teljesítményértékelés gyakorlata

Pedagógus teljesítményértékelés gyakorlata Pedagógus teljesítményértékelés gyakorlata Kiskrös 2010 teljesítményértékelésnek lehet motiváló hatása, ha segít megértetni és elfogadtatni a beosztottakkal az elvárt teljesítményszintet. Igen lényeges

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) megvalósulásának értékelése (2009-2010. tanév)

Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) megvalósulásának értékelése (2009-2010. tanév) Hajnóczy József Kollégium 7633 Pécs, Türr István u. 2. Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) megvalósulásának értékelése (2009-2010. tanév) A közoktatásról szóló törvény 40. (11) bekezdése, valamint

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN Tartalomjegyzék A teljesítmény-értékelés tárgya 3. Törvényi meghatározás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Eljárásrend. (Elfogadja: Nevelıtestület)

Eljárásrend. (Elfogadja: Nevelıtestület) Eljárásrend (Elfogadja: Nevelıtestület) A pedagógusképzés hallgatóinak összefüggı gyakorlati képzésének szervezéséhez I. CÉLOK Gyakorlati ismeretek Munkahely világába való bevezetés Szakmai ismeretek tanári

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Megvalósítás Ellenőrzés Az éves munkaterv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Minőségügyi kézikönyv I.

Minőségügyi kézikönyv I. Minőségügyi kézikönyv 2004 v.1.0 1 Minőségügyi kézikönyv I. a Kossuth Nevelési Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola fő folyamatainak és az azokat kiszolgáló folyamatok szabályozására Készült: 2004.08.17.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila út 65-67.

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila út 65-67. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazás alapján a 40. (2) bekezdésében kapott Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila út 65-67. belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben