18 referencia megtérülési idővel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18 referencia megtérülési idővel"

Átírás

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják, hogy a korzerűítére fordított befekteté mennyi idő alatt térül meg.

2 Tartalom.1 Bevezeté Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez Javaolt rendzer kialakítá hűtéi rendzerekhez Kétcöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Kétcöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Kétcöve fűtéi rendzer hozú, alacony lakóépületben Kétcöve fűtéi rendzer maga lakóépületben Kétcöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Kétcöve fűtéi rendzer általáno lakóépületben Egycöve fűtéi rendzer alacony lakóépületben Egycöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Egycöve fűtéi rendzer középmaga épületben Haználati melegvíz ellátó rendzer hozú lakóépületben Haználati melegvíz ellátó rendzer hozú lakóépületekben Haználati melegvíz ellátó rendzer maga lakóépületben Hűtéi rendzer hatékonyágának özehaonlítáa általáno iroda épületben Hűtéi é fűtéi rendzer középmaga irodaépületben Légkezelők zivattyúzái költég özehaonlítáa kerekedelmi épületben (hűté) Vároi zintű energia megtakarítá Vároi zintű energia megtakarítá Vároi zintű energia megtakarítá 42

3 Tiztelt Olvaó! Az Ön kezében lévő kiadvány a Hydronic Balancing & Control divízió által özeállított anyag - elkézítéének elődlege célja volt, hogy válazt kapjunk egy alapvető kérdére: vajon érdeme-e víz alapú fűtéi, hűtéi vagy haználati melegvíz ellátó hálózatot mint épületgépézeti rendzereket korzerűíteni gazdaági megfontolából? Mennyi idő alatt térülnek meg a fent említett beruházáok? Fontonak érezzük megmagyarázni mit i jelent az anyag elkézítée kifejezé. Eetünkben az anyag elkézítée nem má, mint energia felhaználái információk özegyűjtée é rendzerezée (Danfo berendezéeket válaztott é felhaznált partnerektől) ok évre vizamenően korzerűíté előtti, é korzerűíté utáni időzakokra vonatkozóan. Ezeket az adatokat az elektromo-, gáz-, ill. távfűtéi zolgáltatók zámlái alapján kaptuk meg, így ezzel a hitele referencia anyaggal lehetőégünk nyílik megbecülni a korzerűíté várható hatékonyágát, mely a beruházái döntében fonto zerepet játzik. A kiadványban zereplő öze példában mindig az adott projektre vonatkozó való pénzügyi költégeket vettük figyelembe, mint tervezéi-, zereléi- beüzemeléi díjak é a berendezéek bezerzéi ára. Az adatgyűjté egyégeen történt minden projektnél, é külön figyelmet fordítottunk a különböző korzerűítéek mikéntjének é idejének ponto meghatározáára, leíráára. Nagyon gyakran a modernizáció több lépében történt (a pénzügyi keretek figyelembe vételével). Az általunk alkalmazott leírái módból egyértelműen kiderül, hogy melyik korzerűítéi lépé mit eredményez (pl. termoztatiku zelep beépítée, trangzabályzó bezerelée, tb.). Elhatároztuk, hogy (függően a partner beleegyezéétől) megadjuk az adott projekt helyét é címét ahol a korzerűítéeket végezték. Előorban ez lehetőéget ad a bemutatott adatok ellenőrzéére vagy akár kapcolat i felvehető közvetlenül a beruházá zervezőjével. Márézről, a beruházá helye megmagyarázza az eetlege költég eltéréeket, mind a felhaznált termékeknél, mind a zereléi vagy beüzemeléi költégeknél, de előorban az energia hordozó árában a különböző orzágoknál (Boznia, Cehorzág, Németorzág, Magyarorzág, Malajzia, Lengyelorzág). A zámítáok kézítéénél, az energia fogyaztái adatok özehaonlíthatóágának érdekében az általánoan alkalmazott kompenzáció módzereket haználtuk (éve hőfokhíd vagy nap-hőfok metódu). A bemutatott példákat coportokba rendeztük, nevezeteen: 2. fejezet: itt mutatjuk be a hagyományo kétcöve (központi) fűtée rendzereket ahol a korzerűíté termoztatiku radiátor zelep (RTD, RA é RTS) é automatiku trangzabályzó (ASV típuú nyomákülönbég-zabályozó) beépítéével történt. A nyomákülönbég-zabályozó tabil működéi feltételt biztoít a termoztatiku zelepek rézére melyek kiemelkedő komfortérzet mellett további energia felhaználá cökkenét teznek lehetővé. 3. fejezet: itt mutatjuk be az egycöve fűtéi rendzerek előnyeit. Ebben az eetben a rendzer peciáli jellege miatt, a termoztatiku zelepek haználata mellett má fajta automatiku trangzabályzót haználunk, az ún. automatiku térfogatáram korlátozót (AB-QM típuú). További energia megtakarítái célok elérée érdekében a zelep egédenergia nélküli érzékelővel i ellátható (AB-QT). Ily módon az egéz trang térfogatáramát tudjuk cökkenteni abban az eetben mikor rézterhelénél a termoztatiku zelepek zárnak é a vizatérő víz hőméréklete emelkedik. 4. fejezet: a haználati melegvíz ellátó rendzerek korzerűítéét termoztatiku cirkuláció zelepek (MTCV) beépítéével végezhetjük el. Ezek a zelepek automatikuan, termoztatiku úton végzik el hálózat bezabályozáát oly módon, hogy a keringetett vízmennyiég mindig a cőlehűlé mértékétől függően, minimum értéken tartott, ugyanakkor megfelelő capolái hőmérékletet biztoít a fogyaztóknál. 5. fejezet: víz báziú hűtéi-fűtéi rendzerek korzerűítéét mutatja be légkondicionálók légkezelőihez é fan-coil kézülékekhez. Ezekben a rendzerekben egy új fajta a rendzer nyomáváltozáaitól függetlenített trang- é hőméréklet-zabályzó zelepet alkalmaztunk (AB-QM). 6. fejezet: itt mutatjuk be a makró méretű modernizációk energia megtakarítái eredményeit. A vároi zintű globáli korzerűítéek magába foglalják mind a fűtéi é haználati melegvíz rendzer mind a falak é ablakok hőzigeteléét. Az ilyen nagy zabáú beruházáok elvégzééhez többnyire állami (vagy önkormányzati) támogatá zükége. Az itt bemutatott beruházáok megtérüléi ideje,5 é 6 év között változik, a rendzer kialakítától függően mint pl. az épület mérete, a zabályozá módja, tb. Fonto megemlíteni, hogy a példákban zereplő beruházáok kiemelkedő nyereégeégét a felhaznált hatékonyan működő Danfo berendezéek garantálták. Ez nem lehet hivatkozái alap má gyártmányokkal zerelt rendzerek eetén! Reméljük a felorolt példák egítéget nyújtanak Önnek a döntéhozatalban a modernizáció folyamán, hogy az Önök zámára leghatékonyabb beruházát ki tudják válaztani. Termézeteen a dönté önmagában nem jelenti azt, hogy nem lenne zükég a korzerűíté ponto megtervezéére, a kiválaztott zerelvények optimalizáláára, a precíz beépítére é üzembe helyezére! A Danfo egyúttal konzultáció lehetőéget kínál Önnek melynek keretében egítéget nyújtunk a korzerűíté minden lépéhez, figyelembe véve az elérendő célokat mint: maximáli energia megtakarítá, optimalizált rendzer működé é tökélete felhaználói komfort. Kívánunk Önnek ok zerencét energia megtakarítát célzó beruházáaihoz! Székely Tamá / Jedrzejewki Mariuz Hydronic Balancing & Control, Danfo.

4 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 1.1 Javaolt megoldá fűtéi rendzerekhez Fűtéi rendzer Egycöve rendzer Kétcöve rendzer Termoztatiku zeleppel, vagy anélkül Termoztatiku zeleppel, vagy anélkül Termoztatiku zeleppel Előbeállítá nélkül Előbeállítáal JAVASOLT MEGOLDÁS BEÁLLÍTHATÓ TÉRFOGAT ÁRAM SZABÁLYZÓ AB-QM, AB-QT ELFOGADHATÓ MSV-BD Leno, MSV-B/S/O Leno JAVASOLT MEGOLDÁS ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I JAVASOLT MEGOLDÁS ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M JAVASOLT MEGOLDÁS ASV-PV + MSV-F2 (impulzu cővel) 4

5 Ivóvíz hálózat Termoztatiku zelep nélkül Termoztatiku zelepe rendzerre nem átalakítható Termoztatiku zelepe rendzerre átalakítható Haználati melegvíz cirkuláció rendzer JAVASOLT MEGOLDÁS MSV-B/S/O Leno, MSV-BD Leno /USV I JAVASOLT MEGOLDÁS USV-M + USV-I (átalakítható) JAVASOLT MEGOLDÁS MTCV, CCR2 5

6 Javaolt rendzer kialakítá hűtéi rendzerekhez 1.2 Javaolt megoldá hűtéi rendzerekhez HŰTÉSI RENDSZER ÁLLANDÓ TÉRFOGATÁRAM Automatiku trangzabályozá Statiku trangzabályozá JAVASOLT MEGOLDÁS BEÁLLÍTHATÓ TÉRFOGAT ÁRAM KORLÁTOZÓ: AB-QM ELFOGADHATÓ MSV-F2, MBV-BD Leno, MSV-B/O/S Leno 6

7 VÁLTOZÓ TÉRFOGATÁRAM Nyomákülönbég zabályozó Kombinált nyomáfüggetlen zabályozó Fix nyomákülönbég Változtatható nyomákülönbég Szabályzó zelep motorral é automatiku beállítható térfogat áram korlátozó JAVASOLT MEGOLDÁS ASV-P + ASV-M JAVASOLT MEGOLDÁS ASV-PV + ASV-I JAVASOLT MEGOLDÁS AB-QM + TWA-Z AB-QM + ABNM-Z AB-QM + AMV(E) JAVASOLT MEGOLDÁS ASV-PV (karimá) + MSV-F2 (impulzu cővel) 7

8 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS 2.1 Kétcöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Középmaga épület Na Skarpie táraház, Kozalin, Lengyelorzág cím: Dąbrozczaków 3 Emeletek záma: 12 Lépcőházak záma: 1 Lakáok záma: 68 Fűtött tér: m 3 Radiátorok záma: 637 Strangok záma: 3 A projekt Az épület 1977-ben épült iparoított technológiával (panel épület). A korzerűíté több lépében történt: 1994-ben termoztatiku radiátor zelepek, 1995-ben a radiátorokhoz költégoztók lettek beépítve ben a külő falak zigeteléét végezték el, 22-ben Δp zabályozót építettek be a trangok aljába. A vizgált időzakban a külő hőméréklet zéle határok között mozgott, ezért az energia felhaználáok kalkuláláához a korrigált értékkel kell zámolni. RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (22.) A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: RTD-N + termoztát fej RTD Méret: DN 1-2 (637 db) ABPC ABPC SZIVATTYÚ HŐCSERÉLŐ B Nyomákülönbég-zabályozó a trang aljába: ASV-PV + ASV-M Méret: DN (1, 5, 1, 5 db) HŐFORRÁS FELŐL Termoztatiku radiátor zelep ABPC Automatiku nyomákülönbég-zabályozó 8

9 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá ASV beépíté Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ]* ,2 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 8,2 Megtérüléi idő [év] 1,6 Energiafelhaználá [GJ] Energia-megtakarítá [%] év * a zámítá a 21. éven alapul a közötti időzakkal özehaonlítva BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Δp zabályozó a trang aljába ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Korrigált energia felhaználá 6,7 C Megtakarítá %-ban 2. évhez vizonyítva Megtakarítá %-ban automatiku trangzab.-al 21. évhez vizonyítva Átlago külő hőméréklet [ C] Átlago energiamegtakarítá [GJ] Beavatkozá (korzerűíté) , ,5% 4, ,6% 16,7% 4,8 ASV beépíté ,1% 31,7% 4, ,5% 31,% 5, ,% 38,2% 4,5 Tető zigetelé 383, ,3% 4,7% 4, ,% 2,4% 6, ,1% 28,3% 5,7 ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A minden trang aljába beépített egyedi nyomákülönbég-zabályozó zelepek átlagoan 31,1% energia megtakarítát eredményeznek éve zinten. (Az egyedi ASV-PV zelepek trang aljába beépítéének évét a fenti táblázatban árga orral jelöltük.) A 22-e évben amikor az ASV zelepek beépítéére or került az energia megtakarítá még cak fele az azt követő éveknek, ugyani az automatiku zelepek hatáa még cak fél zezonban érvényeült. Alaconyabb külő hőméréklet eetén Δp zabályzók beépítéének közönhetően - a megtakarítá mértéke nagyobb (26). A tető zigetelée nem hozott ézrevehető megtakarítát. (Maga épület eetén ezen beavatkozá hatáa ok laká között ozlik meg, ugyanakkor növeli a felő lakáok komfortját, magaabb helyiég hőméréklet érhető el.) A Δp zabályzók beépítéének megtérüléi ideje nagyon rövid (keveebb mint 2 év!). 9

10 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 2.2 Kétcöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Középmaga épület Wpólny Dom táraház, Szczecin, Lengyelorzág cím: Chopina 4 Emeletek záma: 11 Lépcőházak záma: 1 Lakáok záma: 66 Fűtött tér: 9.88 m 3 Radiátorok záma: 389 Strangok záma: 26 A projekt Az épület 1982-ben épült iparoított technológiával (panel épület). A korzerűíté több lépében történt ban a radiátorok elé termoztatiku radiátor zelepek lettek beépítve. 24-ben a tető é falak zigetelée valóult meg. 23-ban költégoztókat zereltek fel a radiátorokra. (Ebben az időben az eredetileg beépített tatiku zelepek maradtak a rendzerben). További zigeteléek után, 25-ben az épület trangjaiba Δp zabályzókat intalláltak. A vizgált időzakban a külő hőméréklet zéle határok között mozgott, ezért az energia felhaználáok kalkuláláához a korrigált értékkel kell zámolni. RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (25.) A Termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: RTD-N + termoztát fej RTD Méret: dn 15 (389 db) ABPC ABPC SZIVATTYÚ HŐCSERÉLŐ B Nyomákülönbég-zabályozó a trang aljába: av-pv + av-m Méret: dn (26 db) HŐFORRÁS FELŐL Termoztatiku radiátor zelep ABPC Automatiku nyomákülönbég-zabályozó 1

11 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá ASV-PV/M Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] ,3 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ]* 13,2 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] év Megtérüléi idő [év] 1, * a helyi távfűtéi vállalat árai alapján zámított költég BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Δp zabályozó a trang aljába ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Korrigált energia felhaználá 5,1 C Megtakarítá %-ban évhez vizonyítva Megtakarítá a Δp zabályzónak közönhetően időzakra vetítve Átlago külő hőméréklet [ C] Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,% 5,1 beépíté (1996) ,3% 6, ,7% 4, ,1% 4, ,3% 3,74 HCA* beépíté ,3% 5,13 Fal é tető zigetelé ,% 5,63 ASV beépíté ,% 29,8% 3, ,3% 18,1% 6,2 276, ,9% 19,1% 6,2 * HCA költégoztó ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A falak é a tető zigeteléével jelentő energia megtakarítát lehetett elérni ennél az épületnél (2-25%). Költégoztók alkalmazáával az épület energia felhaználáa további 15%-kal cökkent. A minden trang aljába beépített egyedi nyomákülönbég-zabályozó zelepek átlagoan 22% extra energia megtakarítát tettek lehetővé éve zinten. (Az egyedi ASV-PV zelepek trang aljába építéének évét a a fenti táblázatban árga orral jelöltük.) A Δp zabályzók beépítéével elért energia megtakarítá kiemelkedő, alacony külő hőméréklet eetén (26). A megtérüléi idő rendkívül alacony (1 év). 11

12 JAVASOLT BERUHÁZÁS! 2.3 Kétcöve fűtéi rendzer hozú, alacony lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Hozú lakóépület Wpólny Dom táraház, Szczecin, Lengyelorzág cím: Zakole Emeletek záma: 5 Lépcőházak záma: 1 Lakáok záma: 73 Fűtött tér: m 3 Radiátorok záma: 542 Strangok záma: 14 A projekt Az épület 1976-ban épült iparoított technológiával (panel épület). A korzerűíté több lépében történt: 1996-ban termoztatiku radiátor zelepek () lettek a radiátorok elé beépítve. Költégoztók 23-ban kerültek fel a radiátorokra (ebben az időben az eredetileg beépített tatiku zelepek maradtak a rendzerben). 25-ben az épület trangjai automatiku nyomákülönbég-zabályzóval lettek felzerelve. Az épület zigetelée zintén több ütemben valóult meg: 1999-ben a végfalak, 24-ben a tető é 27-ben a homlok falak. A haználati melegvíz rendzer korzerűítéére 27-ben került or termoztatiku cirkuláció zelepek beépítéével (ld. 4.1 fejezet). RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (25.) A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-n + termoztát fej rtd Méret: dn 15 (542 db) ABPC ABPC SZIVATTYÚ HŐCSERÉLŐ B Nyomákülönbég-zabályozó a trang aljába: av-pv + av-m Méret: dn (14 db) HŐFORRÁS FELŐL Termoztatiku radiátor zelep ABPC Automatiku nyomákülönbég-zabályozó 12

13 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá ASV-PV/M Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] , Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ]* 13,2 Energia felhaználá [GJ] év Energia megtakarítá [%] Megtérüléi idő [év] 5,9 * a helyi távfűtéi vállalat árai alapján zámított költég. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Δp zabályozó a trang aljába ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Korrigált energia felhaználá 5,1 C Megtakarítá %-ban évhez vizonyítva Megtakarítá a Δp zabályzónak közönhetően időzakra vetítve Átlago külő hőméréklet [ C] Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,% 5,1 Végfal zigetelé* ,8% 6, ,9% 4, ,2% 4, ,% 3,74 HCA** beépíté ,3% 5,13 Tető zigetelé ,2% 5,63 ASV beépíté ,7% 18,7% 3, ,3% 6,7% 6,2 25, Homlokfal zigetelé ,8% 7,5% 6,2 * beépíté 1996-ban ** HCA költégoztó ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A falak é a tető zigeteléével jelentő energia megtakarítát lehetett elérni ennél az épületnél (15-2%). Költégoztók alkalmazáával az épület energia felhaználáa további 15%-kal cökkent. A mindegyik trang aljába beépített egyedi nyomákülönbég-zabályozó zelepek éve zinten átlagoan 11% extra energia megtakarítát tettek lehetővé. (Az egyedi ASV-PV zelepek trang aljába építéének évét a a fenti táblázatban árga orral jelöltük.) A Δp zabályzók beépítéével elért energia megtakarítá kiemelkedő, főként alacony külő hőméréklet eetén (26). A Δp zabályzó beépítéének megtérüléi ideje elfogadható (keveebb mint 6 év) figyelembe véve azt a tényt, hogy az épület alacony, é egy trangzabályzó mindöze 5 radiátor zelepet kezel. 13

14 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 2.4 Kétcöve fűtéi rendzer maga lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Maga épület Oiedle Młodych táraház, Poznań, Lengyelorzág cím: Tyiąclecia 7 Emeletek záma: 16 Lépcőházak záma: 2 Lakáok záma: 128 Fűtött tér: 19.5 m 3 Radiátorok záma: 576 Strangok záma: 42 A projekt Az épület 1983-ben épült iparoított technológiával (panel épület). A korzerűíté több lépében történt: 1994-ben termoztatiku radiátor zelepek, 1995-ben a radiátorokhoz költégoztók lettek beépítve ben a falakat zigetelték, 25-ben a trangok aljába Δp zabályozót építettek be. A vizgált időzakban a külő hőméréklet zéle határok között mozgott, ezért az energia felhaználáok kalkuláláához a korrigált értékkel kell zámolni. RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (1995. é 25.) A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-n + termoztát fej rtd Méret: DN 1-2 (576 db özeen) ABPC ABPC SZIVATTYÚ HŐCSERÉLŐ B Nyomákülönbég-zabályozó a trang aljába: ASV-PV + ASV-M Méret: DN (2, 4, 14, 2, 2 db) HŐFORRÁS FELŐL Termoztatiku radiátor zelep ABPC Automatiku nyomákülönbég-zabályozó 14

15 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá ASV beépíté Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ]* ,4 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 8,79 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] év Megtérüléi idő [év] 1, * zámítá alapja az e időzak, özehaonlítva évekkel BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Δp zabályozó a trang aljába ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Korrigált energia felhaználá 5,2 C Megtakarítá %-ban évhez vizonyítva Extra megtakarítá %-ban a trangokba zerelt ABV-nek közönhetően (22) Átlago külő hőméréklet [ C] Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,2 1995, 1996 költégoztó beépítée ,5% 6, ,5% 4,4 Épület zigetelé ,2% 5, ,5% 3, ,3% 3, ,7% 2, ,5% 3, ,5% 9,8% 4,4 p zabályozó beépíté ,5% 3,8% 2, ,5% 19,6% 5, 74, ,5% 27,9% 4,8 ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A minden trang aljába beépített nyomákülönbég-zabályozó zelepek éve zinten átlagoan 26,3% energia megtakarítát tettek lehetővé. (Az egyedi ASV-PV zelepek a trang aljába építéének évét a fenti táblázatban árga orral jelöltük.) A 25-e évben amikor az ASV zelepek beépítéére or került az energia megtakarítá még cak fele az azt követő éveknek, ugyani az automatiku zelepek hatáa még cak fél zezonban érvényeült. Az épület zigetelée nem hozott ézrevehető megtakarítát (mindöze növelte a lakáok komfortját azzal hogy, magaabb helyiég hőméréklet érhető el). A Δp zabályzók beépítéének megtérüléi ideje nagyon rövid (1 év!). 15

16 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 2.5 Kétcöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Középmaga épület Katowicka táraház, Katowice, Lengyelorzág Cím: Lubuka u. 7-9 Emeletek záma: 11 Lépcőházak záma: 2 Lakáok záma: 6 Fűtött tér: m 3 Radiátorok záma: 294 Strangok záma: 14 A projekt Az épület 1987-ben épült iparoított technológiával (panel épület). A korzerűíté több lépében történt: 1996-ban termoztatiku radiátor zelepek é költégoztók lettek beépítve (ebben az időben az eredetileg beépített tatiku zelepek maradtak a rendzerben). 2- ben a hőfogadó korzerűítée történt meg (központi nyomákülönbég zabályzót kapott az épület). Az automatiku nyomákülönbégzabályzók a 22. év folyamán lettek a trang aljába beépítve. A korzerűíté utoló lépéeként az épület önálló (indirekt) hőközpontot kapott. RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (1996. é 22.) A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-n + termoztát fej rtd Méret: DN 15 (294 db) ABPC ABPC SZIVATTYÚ HŐCSERÉLŐ B Nyomákülönbég-zabályozó a trang aljába: ASV-PV + ASV-M Méret: DN (4, 3, 4, 3 db) HŐFORRÁS FELŐL Termoztatiku radiátor zelep ABPC Automatiku nyomákülönbég-zabályozó 16

17 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá cak ABV H.f.** ASV-P/M Özeen Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] 365,7 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ]* 6,49 476,5,4 97,6 3,8 795,5 1,4 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] év Megtérüléi idő [év] 2,,4 3,8 1,4 * a helyi távfűtéi vállalat árai alapján zámított költég ** H.f. hőfogadó BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Radiátor zelep (RTD) Költégoztó Központi Δp zabályzó Δp zabályozó a trang aljába (ASV-PV, ASV-M) ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Korrigált energia felhaználá 2,4 C Megtakarítá %-ban évhez vizonyítva Megtakarítá %-ban automatiku trang zab.-al. a H.f.-ban 1999-hez vizonyítva Extra megtakarítá %-ban a trangokba zerelt ABV-nek közönhetően (22) Átlago külő hőméréklet [ C] ,4 Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,7% 2,1, HCA beépíté ,9% 3, ,9% 2, ,7% 3, ,8% 5,6 p zab. beépíté a H.f.-ba ,4% 23,3% 3,7 476, ,3% 23,3% 3,7 p zabályzók a trangokba ,6% 28,3% 6,6% 2, ,5% 29,4% 8,% 3, ,% 35,9% 16,5% 3,7 Önálló hőközpont kialakítá ,6% 46,2% 2, ,% 44,2% 5, ,1% 28,9% 5,4 365,7 97,6 ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Az energia megtakarítái potenciál hatalma ennél az épületnél. Termoztatiku zelepek alkalmazáával az energia felhaználá több mint 1%-kal cökkenthető. A hőfogadóban a központi automatiku nyomákülönbég-zabályzóval további 23% energiát lehet megtakarítani. A minden trang aljába beépített egyedi nyomákülönbég-zabályozó zelepek éve zinten további 6-8% többlet energia megtakarítát teznek lehetővé. (Az egyedi ASV-PV zelepek trang aljába építéének évét a fenti táblázatban árga orral jelöltük.) Ha a hőfogadóban nem történt volna központi nyomákülönbég zabályzó beépítére, az egyedi ASV-PV beépíté (trang aljába) eredményezte volna az öze trangzabályzának közönhető energia megtakarítát vagyi 3%-ot. A megtérüléi idő a trangzabályzók beépítéére vonatkozóan ebben a projektben nagyon alacony volt (keveebb mint két év). 17

18 JAVASOLT BERUHÁZÁS! 2.6 Kétcöve fűtéi rendzer általáno lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Nazora utcai táraházak, Tuluza, Boznia cím: Nazora u. 6 é 12 Emeletek záma: 5 Lakáok záma: 15 Fűtött tér: 1971 m 3 Radiátorok záma: 5 Strangok záma: 13 Kettő - ugyanolyan méretű é elhelyezkedéű - épület felújítá előtti é utáni állapot özehaonlítáa A projekt Az épületek 1962-ben épültek hagyományo építétechnológiával (tégla épületek). A modernizáció 25 nyarán történt, oly módon, hogy az egyik épület (Nazora u. 12) radiátorai termoztatiku zelepekkel, költégoztókkal valamint automatiku nyomákülönbég-zabályzóval lettek ellátva. A máik épület (Nazora u. 6) korzerűítée haonlóan történt, azzal a különbéggel, hogy a trangok aljában kézi (tatiku) bezabályozó zelepek lettek zerelve. Az épületeknél zigeteléi munkák nem történtek, a fatoko ablakok é ajtók i az eredetiek. Az épület távhővel van ellátva. RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (25.) A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: ra-n + termoztát fej RAE Méret: DN 15 (5 db) ABPC ABPC SZIVATTYÚ HŐCSERÉLŐ B Nyomákülönbég-zabályozó a trang aljába: av-p + av-m Méret: dn15-5 db, dn2-8 db HŐFORRÁS FELŐL Termoztatiku radiátor zelep ABPC Automatiku nyomákülönbég-zabályozó 18

19 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá ASV-P/M Beruházá költége [ ]* Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 3,38 Megtérüléi idő [év] ,9 4, Energia felhaználá (fűté) [GJ] 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Nazora u. 6 Nazora u. 12 Okt. Dec. Febr. Ápr. Okt. Dec. Febr. Ápr. Okt. Dec. Febr. Ápr. év: 24/5 év: 25/6 év: 26/7 *a beruházá költég különbég a két épület eetén: =613 EUR (a trangzabályozá különbégéből adódik) BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Megjegyzé Δp zabályozó a trang aljába Nazora u.12 Statiku trang zabályozá Nazora u. 6 Radiátor zelepek (RTD) Mindkét épületnél Költégoztó Mindkét épületnél ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Energia felhaználá (fűté) [GJ] Energia felhaználá (fűté) [GJ] Épület Nazora u. 6. Nazora u. 12. Hónap/Év 24/25 25/26 26/27 24/25 25/26 26/27 Október 2,7 7,7 7,1 2,5 6, 5,2 November 22,6 24,9 18,4 22,6 21, 14,2 December 3,3 26,5 29,5 3,8 23,2 24,4 Január 27,3 31,3 2,6 29,5 27,2 16,9 Február 29, 3, 18,7 3,7 25,7 14,4 Márciu 23,5 23,1 15,6 24,2 18,9 11,9 Áprili 12, 7,2 1,2 12,3 6,2 7,8 Özeen 147,4 15,7 12,1 152,5 128,2 94,8 Energia megtakarítá a Nazora u. 6. épülethez vizonyítva -3,3% 17,5% 26,7% ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Az energia megtakarítái potenciál jelentő. Mindöze a fűtéi rendzer korzerűítéével (termoztatiku radiátor zelep + automatiku trangzabályozá) 2-3% energia takarítható meg (zigeteléel é ablak-ajtó cerével további jelentő megtakarítáok érhetőek el). Nagyon jól látható a fenti diagramból, hogy az eredetileg nagyobb fogyaztáú épület fogyaztáa (bordó vonal) korzerűíté után - automatiku trangzabályzóval - jelentően cökkent. A beruházá megtérüléi ideje elfogadható, a telje fűtéi rendzer modernizációt figyelembe véve 4 év. Megfontolandó beruházá! A megtérüléi idő ebben az eetben nem kiemelkedő, de elég jó ahhoz, hogy érdeme beruházni. Figyelembe kell venni ugyani a relatív alacony energia hordozó árat valamint a növekvő komfortot. 19

20 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 3.1 Egycöve fűtéi rendzer alacony lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Alacony épület Táraház, Deelitzch, Németorzág cím: Sonnenwinkelweg u. 2-8 Emeletek záma: 5 Lakáok záma: 4 Fűtött tér: m 3 Radiátorok záma: 18 Strangok záma: 36 A projekt Az épület 1982-ben épült iparoított technológiával (panel épület). Az itt alkalmazott fűtéi rendzer ún. átkötő zakazo, egycöve fűtéi rendzer kézi zelepekkel a radiátorokon é elzárható kézi (tatiku) trangzabályzókkal. A fűtéi rendzer 1992-ben újra lett tervezve, a kézi zelepek termoztatiku zelepekre lettek cerélve (RA-D). Ugyanekkor a radiátorokat felzerelték költégoztókkal i mely lehetővé tette a méré zerinti elzámolát. Következő lépében, 1995-ben az épület hőzigeteléét é az ablakok ceréjét végezték el. 26-ban a fűtéi rendzer vízeloztáát korzerűítették oly módon, hogy a megfelelő vízeloztá biztoítáa érdekében automatiku térfogatáram korlátozó zelepeket építettek be (AB-QM) a trangok aljába. A zelepeket termomotorral láttak el, melyeket a trangra zerelt cőtermoztátról (AT) vezérelték. Ezzel a zabályozáal lehetőég nyílt a trangok vizatérő hőmérékletének zabályozáa rézterhelénél, mikor a termoztatiku radiátorzelepek zárnak, a fűtővíz lehűlé nélkül halad tovább a by-pa ágakban melegítve a vizatérő ágat. A felelege cirkuláció így cökkenthető. Egy közeli azono épületnél a trangzabályozá modernizációja elmaradt, így az energia felhaználáok változáa jól özehaonlítható. RADIÁTOROK RADIATORS AT RADIÁTOROK RADIATORS AT SZIVATTYÚ PUMP A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK PIBV PIBV A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: ra-d + termoztát fej raw Méret: dn 1-2 (18 db) B Automatiku térfogatáram korlátozó: AB-QM, TWA termomotor, AT cőtermoztát Méret: DN 15 (36 db) EXCHANGER HŐCSERÉLŐ FROM HŐFORRÁS HEAT SOURCES FELŐL Termoztatiku radiátor zelep PIBV Automatiku térfogatáram korlátozó AT Cőtermoztát 2

21 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá AB-QM (AT +TWA) Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 8 Megtérüléi idő [év] 3,3 MWh havi fogyaztá (MWh) Sonnenwinkelweg 2 8 Sonnenwinkelweg 1 16 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. év: 26 BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen AB-QM (TWA+AT) ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA 5. épület AB-QM+TWA é AT Sonnenwinkelweg u. 2-8, Sachen 6. épület tatiku trangzabályozáal. Sonnenwinkelweg u. 1-16, Sachen Felhaznált energia MWh különbég MWh-ban Átlago éve energia megtakarítá [GJ] 235 ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Az egycöve rendzerek korzerűítéének új koncepciója a trangok vizatérő víz hőmérékletének zabályozáa, mely további 2% energia megtakarítát i biztoíthat a fűtéi idényben. Nagyon fonto itt megjegyezni, hogy az átkötő zakazo egycöve fűté azt jelenti, hogy a radiátor termoztát záráa eetén, az cak a radiátoron átáramló fűtővíz útját zárja le, ugyanakkor az áramlá fennmarad a by-pa ágon. Ez a hatá eredményezi a vizatérő fűtővíz hőmérékletének emelkedéét a trang aljában. Az alkalmazott AT cőtermoztát érzékeli ezt a magaabb vizatérő hőmérékletet é engedi a trang térfogatáramának cökkentéét. Ezzel a megoldáal az egycöve fűtéi rendzereket okkal hatékonyabban működhetnek é rézben változó térfogatáramúvá válnak. A fenti diagramban láthatjuk a két épület energia felhaználáának változáát havi bontában. A beruházá megtérüléi ideje kedvező, alig több mint 3 év. 21

22 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 3.2 Egycöve fűtéi rendzer középmaga lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Középmaga lakóépület "Dąb" táraház Szczecin, Lengyelorzág cím: Kwietnia u. 26 Három haonló épület, mindegyik ugyanolyan paraméterekkel: Emeletek záma: 9 Lépcőházak záma: 5 Lakáok záma: 18 Fűtött tér: 3166 m 2 Radiátorok záma:79 Strangok záma: 97 A projekt Az épület 1976-ben épült iparoított technológiával (panel épület). Az itt alkalmazott fűtéi rendzer ún. Leningrádi rendzer, maga terv é a rendzer elemei Szentpéterváron kézültek, Orozorzágban. A fűtéi rendzer hagyományo átkötő zakazo egycöve rendzer, kétutú kézi zelepekkel zerelve. A radiátorok öntöttvaból kézültek. A hőforrá távhő, a tömbhőközpont 1 m-re helyezkedik el az épülettől é további két azono méretű é kialakítáú épületet lát el. Az épület(ek) korzerűítée 1994-ben kezdődött termoztatiku zelepek felzereléével (RTD-D típu) ben a tömb-hőközpontban időjárá követő zabályozát é nyomákülönbég zabályozát alakítottak ki. Anyagi megfontolából a trangok bezabályozáára hagyományo kézi (tatiku) bezabályozát haználtak mérőpereme megoldáal ben költégoztókat zereltek fel. A korzerűíté következő lépcőjében a falakat zigetelték (1 cm poliztirol) é kicerélték az ablakokat. A vizonylagoan még mindig maga fűtéi költégek (kétcöve rendzerhez mérten) miatt a tulajdono lakázövetkezet 29-ben azon gondolkozott, hogy az egéz rendzert kétcöveé alakítja, vagy automatiku trangzabályozát épít ki egédenergia nélküli termoztáttal (AB-QM + AB-QT). Végül ez utóbbi mellett döntöttek ugyani a beruházái költég ötödannyi volt. RADIÁTOROK RADIATORS RADIATORS RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (1994. é 29.) A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-d + termoztát fej rtd Méret: dn 15-2 ( 483, 37 db épületenként) B Automatiku térfogatáram korlátozó: AB-QM + AB-QT. Méret: DN 15-2 (57, 4 db épületenként), AB-QT (97 db.) QT QT SZIVATTYÚ PUMP PIBV PIBV HŐCSERÉLŐ EXCHANGER FROM HŐFORRÁS HEAT SOURCES FELŐL Termoztatiku radiátor zelep PIBV Automatiku térfogatáram korlátozó QT Segédenergia nélküli hőfok zabályzó 22

23 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá AB-QM + AB-QT Beruházá költége [ ] Átlago energia megtakarítá 3 fűtéi zezonban [GJ]* Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 9,7 Energia felhaználá [GJ] év (fűtéi idény) 26/27 27/28 28/29 29/21 Megtérüléi idő [év] 2,6 * AB-QM é AB-QT beépítée 29. decemberében történt BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Automatiku térf. korlátozó é egédenergia nélküli termoztát (AB-QM +AB-QT) 291* * a három épület özeen ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év (fűtéi idény) Energia felhaználá a fűtéi idényben (GJ) Korrigált energia felhaználá (hőfok-nap módzer) (GJ) Átlago külő hőméréklet (C) Átlago energia megtakarítá 3 fűtéi zezonban GJ Beavatkozá (korzerűíté) 26/ , ,8 6,1 27/28 143,5 9697, 3,9 28/ ,5 1,8 3,3 29/ ,6 9154,8 2, AB-QM, AB-QT beépíté ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Az egycöve fűtéi rendzerek korzerűítéének új koncepciója, a trangok vízmennyiégének zabályozáa a vizatérő víz hőméréklet alapján, lehetővé tezi az állandó térfogatáramú rendzer rézben változó térfogatáramúvá tételét. A trang térfogatárama (rézterhelénél mikor a termoztatiku zelepek zárnak) a trangzabályzóra zerelt egédenergia nélküli termoztáttal cökkenthető. Fonto megemlíteni, hogy a trangok közötti korrekt vízeloztát az AB-QM térfogatáram korlátozó biztoítja, az AB-QT termoztát a hőfokzabályozát végzi. A trangok közötti vízeloztá pontoágának nagy előnye, hogy a e kemény hidegben em merült fel reklamáció, alulfűté ehol em jelentkezett. A Danfo által ajánlott megoldá egycöve fűtéi rendzerekhez (AB-QM + AB-QT) javaolt minden régióban (orzágban) különöen ahol az energia ára maga. A megoldáal rendkívüli energia felhaználá cökkenét lehet elérni, maga zabályozái komfort mellett! A megtérüléi idő nagyon kedvező, keveebb mint 3 év! (A megtérüléi idő jelentően rövidebb azokban az épületekben ahol az AB-QM zelepek már be vannak építve.) Danfo által kivitelezett fenti eettanulmány kitűnő bizonyítéka a megoldá létjogoultágának. 23

24 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 3.3 Egycöve fűtéi rendzer középmaga épületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Középmaga épület "Vizafogó 19" táraház, Budapet cím: Népfürdő u. 19 Emeletek záma: 1 Lépcőházak záma: 6 Lakáok záma: 26 Fűtött tér: m 3 Radiátorok záma: 14 Strangok záma: 128 A projekt Az épület 1978-ban épült iparoított technológiával (panel épület). Az itt alkalmazott fűtéi rendzer aránylag modern, ún. átkötő zakazo, egycöve fűtéi rendzer, kézi zelepekkel a radiátorokon, é kézi (tatiku) trangzabályozáal. A korzerűíté nem telje körű, mindöze a trangzabályozá lett modernizálva. A tatiku zelepeket automatiku térfogatáram korlátozóra cerélték. Erre a lépére azért került or a távhőzolgáltatóval közö finanzírozáában, mert ok panaz érkezett alulfűtött trangokról, míg az épületben keringetett vízmennyiég a tervezett értéknél lényegeen nagyobb volt. A korzerűítét 22-ben hajtották végre a nyári leállái perióduban. RADIÁTOROK RADIÁTOROK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (22.) Térfogatáram korlátozó zelep minden trang aljába: ASV-Q (elődje az AB-QM zelepnek) Méret: DN (26, 68, 34 db) SZIVATTYÚ PIBV PIBV HŐCSERÉLŐ HŐFORRÁS FELŐL Korábbi megoldá MOSTANI megoldá Termoztatiku radiátor zelep PIBV Automatiku térfogatáram korlátozó 24

25 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá ASV-Q Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] ,5 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 11,99 Megtérüléi idő [év],8 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] év BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé db. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Térfogatáram korlátozó ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) GJ] Korrigált energia felhaználá 3,6 C-ra Megtakarítá %-ban 21. évhez vizonyítva Átlago külő hőméréklet [ C] Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) , ,7% 4,8 Térfogatáram korlátozó beépíté trangokba ,5% 2, ,9% 4, ,7% 3,4 1491, ,9% 3, ,3% 4,9 Új hőközpont ,8% 4,7 ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A beruházá éve nagyon jól látzik a fenti zámokból. 22-ben az energia megtakarítá még cak fele az azt követő éveknek, ugyani az automatiku zelepek hatáa még cak fél zezonban érvényeült. A megtakarítáok ki mértékben cökkennek 27 nyara után, mikor az épület új hőközpontot kapott. Ettől az évtől megvalóult a méré zerinti elzámolá. A magaabb átlago belő hőméréklet, valamint az aló zintek alulfűtöttégének megzüntetée érdekében az előremenő fűtővíz hőmérékletet ki mértékben megemelték. A trangok aljába beépített automatiku térfogatáram korlátozóknak közönhetően a vízeloztá tökéleteé vált é ezzel lehetőég nyílt ~11-13%-o energia megtakarítára. Az új hőközpont egített növelni a lakáok fűtéi komfortját. A megtérüléi idő (keveebb mint 1 év!) rendkívül rövid. 25

26 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 4.1 Haználati melegvíz ellátó rendzer hozú lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Hozú lakóépület Wpólny Dom lakázövetkezet Szczecin, Lengyelorzág cím: Zakole u , Szczecin, Lengyelorzág Emeletek záma: 5 Lépcőházak záma: 1 Lakáok záma: 73 Fűtött tér: m 3 Strangok záma: 4 A projekt Az épület korzerűítée 1996-ban kezdődött termoztatiku zelepek beépítéével. Ezután néhány további lépét követően 26-ban a haználati melegvíz rendzert modernizálták. Az energia megtakarítá zázaléko alakuláa nagyon jól látható az ozlop diagramban. Eredetileg a cirkuláció hálózat vízeloztáa kézi (tatiku) zelepekkel volt beállítva, ezért az ágakban túláram é maga vizatérő víz hőméréklet volt jellemző. Korzerűíté után a vizatérő víz hőméréklete zabályozottá vált, ezáltal jelentő energia megtakarítá vált elérhetővé. A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (26.) A Vizatérő víz hőméréklet korlátozó (alap típu) minden cirkuláció trang aljába: MTCV Méret: DN 2 (4 db) HMV FORRÁS (pl.: kazán, hőcerélő, vagy tároló) MTCV MTCV MTCV SZIVATTYÚ HIDEGVÍZ MTCV Multifunkció termoztatiku cirkuláció zelep 26

27 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá MTCV Beruházá költége [ ] 2353 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] 43,1 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 13, év Megtérüléi idő [év],41 BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen MTCV zelep a cirkuláció trangba ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Megtakarítá %-ban az közötti időzak átlagára vetítve Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,9% ,3% ,7% ,4% Egyre több fogyaztó tér át méré zerinti elzámolára ,% ,% ,6% ,7% MTCV beépíté ,8 16,3% ,4 33,9% 43,1 ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Az elő években ( ) az energia fogyaztá folyamatoan cökkent, ugyani egyre több lakó tért át méré zerinti elzámolára, é ez öztönzően hat a fogyaztá cökkentéére. A fogyaztá tabilizálódott a közötti időzakban. Az MTCV vizatérő hőméréklet korlátozó - zelepek beépítéének hatáa jól látható: 27-ben az energia felhaználá cökkené azonnal jelentkezett. Egy év tapaztalatzerzé után (27.) az MTCV zelepek újrazabályozáa zükégeé vált, a vizatérő hőmérékletet tovább cökkentették. Ennek hatáára az energia megtakarítá 16%-ról 34%-ra ugrott. A beruházá megtérüléi ideje rendkívül alacony, keveebb mint fél év. 27

28 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 4.2 Haználati melegvíz ellátó rendzer hozú lakóépületekben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Oiedle Młodych lakázövetkezet, Poznań, Lengyelorzág cím: Tyiaclecia u.16-42, 26-29, Emeletek záma: 5 Lépcőházak záma: 1 Épületek záma: 3 Strangok záma: 6 Hozú lakóépület A projekt Az épület korzerűítée 1994-ban kezdődött termoztatiku zelepek é költégoztók beépítéével. A haználati melegvíz rendzer 23-ban lett modernizálva. Eredetileg a cirkuláció hálózat vízeloztáa kézi (tatiku) zelepekkel volt beállítva, ezért az ágakban túláram é maga vizatérő víz hőméréklet volt jellemző. Korzerűíté után a vizatérő víz hőméréklete zabályozottá vált é az eltelt idő jól láthatóan mutatja az energia megtakarítá nagyágát a modernizációnak közönhetően. A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (26.) A Vizatérő víz hőméréklet korlátozó (alap típu) minden cirkuláció trang aljába: MTCV Méret: DN 2 (6 db) HMV FORRÁS (pl.: kazán, hőcerélő, vagy tároló) MTCV MTCV MTCV SZIVATTYÚ HIDEGVÍZ MTCV Multifunkció termoztatiku cirkuláció zelep 28

29 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ]* ,3 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 7,77 Megtérüléi idő [év] MTCV,63 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] év * zámítá: időzak özehaonlítva 23. évvel BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen MTCV zelep a cirkuláció trangba ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (fűté) [GJ] Megtakarítá %-ban az közötti időzak átlagára vetítve Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,% MTCV beépíté ,4% ,2% ,9% 92, ,6% ,% ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Elő években ( ) az energia fogyaztá jelentően nőtt, majd cökkent. A 23 év fogyaztáa megfelel az azt megelőző időzak átlagának ezért a özehaonlítát erre az évre vonatkoztattuk. Az MTCV vizatérő hőméréklet korlátozó - zelepek beépítéének hatáa jól látható, az energia felhaználá cökkené azonnal jelentkezik 24. évtől. Az éve energia megtakarítá jelentő (ki mértékben hullámzik, 2-35% között). A beruházá megtérüléi ideje rendkívül alacony, alig több mint fél év. 29

30 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 4.3 Haználati melegvíz ellátó rendzer maga lakóépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Oiedle Młodych lakázövetkezet Poznań, Lengyelorzág cím: Tyiąclecia u. 7 Emeletek záma: 16 Lépcőházak záma: 2 Lakáok záma: 128 Fűtött tér: 19.5 m 3 Strangok záma: 15 Maga lakóépület A projekt Az épület korzerűítée 1994-ban kezdődött termoztatiku zelepek beépítéével. Ezután néhány további lépét követően 23-ban a haználati melegvíz rendzer modernizáláa történt. Eredetileg a cirkuláció hálózat vízeloztáa kézi (tatiku) zelepekkel volt beállítva, ezért az ágakban túláram é maga vizatérő víz hőméréklet volt jellemző. Korzerűíté után a vizatérő víz hőméréklete zabályozottá vált é az eltelt idő jól láthatóan mutatja az energia megtakarítá nagyágát a modernizációnak közönhetően. A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (26.) A Vizatérő víz hőméréklet korlátozó (alap típu) minden cirkuláció trang aljába: MTCV Méret: DN 2 (15 db) HMV FORRÁS (pl.: kazán, hőcerélő, vagy tároló) MTCV MTCV MTCV SZIVATTYÚ HIDEGVÍZ MTCV Multifunkció termoztatiku cirkuláció zelep 3

31 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá MTCV Beruházá költége [ ] 1119 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ]* 292,4 Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ] 8, év Megtérüléi idő [év],44 * zámítá: időzak özehaonlítva évekkel BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen MTCV zelep a cirkuláció trangba ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA Év Energia felhaználá (HMV) [GJ] Megtakarítá %-ban az közötti időzak átlagára vetítve Átlago éve energia megtakarítá (GJ) Beavatkozá (korzerűíté) ,3% ,6% ,8% ,4% ,5% ,8% MTCV beépíté ,8% ,3% ,9% 292, ,6% ,6% ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS AZ e időzakban az energia felhaználá fluktuált de jól látható, hogy az átlago fogyaztá meglehetően maga. Az adatokból az MTCV zelep beépítéének éve i kitűnik, a felhaznált energia mértéke hirtelen ~26%-kal cökkent, az azt megelőző időzakhoz képet. Ettől az évtől kezdve a mért haználati melegvízre felhaznált energia nagyága ugyan elég zéle határok között mozog (felhaználói hozzáállá miatt) a korábbi időzakhoz haonlóan, de annál jóval alaconyabb zinten. Az átlago éve energia megtakarítá közel 3 GJ. Maga épületeknél (mint ennél az épületnél i), ahol az alap eloztó hálózat nem hozú, az energia megtakarítá lehetőége nem olyan nagy (ugyan a trang hoza ezt a hatát kompenzálja valamelyet), de ugyanakkor a beruházá költége i meglehetően alacony. Özeégében nagyon rövid megtérüléi időket kapunk, jelen eetben ez keveebb mint 6 hónap. Kitűnő beruházá! 31

32 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 5.1 Hűtéi rendzer hatékonyágának özehaonlítáa általáno iroda épületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Irodaépület "V Parku" irodapark Prága, Cehorzág cím: Prague-Chodov, Egyégek záma: 35 Fűtött tér: m 3 Emeletek záma: 4 Strangzabályozá típua: 1-e épület : Kézi bezabályozá é MCV az egyégeknél 2-e épület: az egyégeknél A projekt Az irodapark projekt építée 24-ben kezdődött. Az elő hat épület hagyományo zabályozá-technológiával lett kialakítva, állandó térfogatáramú hűtéi/ fűtéi rendzerrel. Ez azt jelenti, hogy a fan-coil kézülékek 3-járatú zelepekkel, NYIT/ZÁR zabályozáal, míg a légkezelők, -1 V arányo zabályozáal lettek ellátva. A hidraulikai bezabályozát kézi (tatiku) zelepekkel oldották meg. Magát a bezabályozát egy független zakértő cég végezte el. 27-ben a Danfo egy új zabályozái technológiát nyomá független trang- é hőméréklet-zabályozó zelepeket ajánlott. A beruházó úgy döntött, hogy a következő 12 épületet már ezekkel az AB-QM zelepekkel zerelik fel. A különböző rendzerek energia hatékonyága könnyen özehaonlítható, ugyani az épületek nagyága é felhaználá jellegük tökéleteen megegyezik. RC RC FAN-COIL EGYSÉGEK (FCU) RC HŰTŐ GERENDÁK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (27.) LK BMS A AB-QM nyomáfüggetlen trangzabályozó é térfogatáram-korlátozó fan-coilokhoz Méret: DN (3 db) SZIVATTYÚ SZIVATTYÚ HŰTŐGÉP B AB-QM nyomáfüggetlen trang- é térfogatáram-zabályozó légkezelőkhöz. Méret: DN 4-65 (5 db) SZIVATTYÚ VSD Nyomá független trang- é hőméréklet zabályzó zelep RC Szoba termoztát BMS Épület felügyeleti rendzer VSD Változó fordulatzámú zivattyú 32

33 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá Hagyományo AB-QM korzerűíté AB-QM beruházá Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] Energiaár (TÁVHŐ) [ /GJ]* 9, , ,12 Energia felhaználá [GJ] Energia megtakarítá [%] hónap Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept Megtérüléi idő [év] 5,2,6 Hagyományo zabályozá AB-QM zabályozá Megtakarítá % * helyi távhőzolgáltató 29. évi hatályo ára BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen Hagyományo zabályozá kézi trangzabályozáal Szabályozá AB-QM zelepekkel ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA 27. nyarán Év 27 Energia felhaználá (hűté) hagyományo zabályozáal [GJ] Energia felhaználá (hűté) AB-QM zelepekkel [GJ] Megtakarítá %-ban Áprili ,8% Máju ,7% Júniu ,8% Júliu ,7% Auguztu ,4% Szeptember ,7% Özeen ,2% ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A fenti zámokból jól látható, hogy AB-QM zelepeket haználva mintegy 4%-kal keveebb hűtéi energiát haználtak fel éve zinten a hagyományo, állandó térfogatáramú rendzerek alkalmazáához képet. Beruházói zemzögből tekintve, új építéű rendzer eetén a hagyományo kialakítá é az AB-QM zelepek alkalmazáa között a beruházái költég különbég jelentéktelen (mindöze 13% a hagyományo rendzer javára), így a megtérüléi idő rendkívül alacony,6 év, vagyi alig több mint egy fél hűtéi zezon. Üzemeltetői zemzögből, amennyiben egy meglévő rendzer elemeit kell lecerélni, nem várhatunk ilyen rövid megtérüléi időt. Azonban az így adódó 5,2 éve megtérülé még mindig jó beruházának zámít, különöen akkor, ha figyelembe vezük az AB-QM zelepekkel elérhető jobb munkahelyi komfortot. A modernizáció iránya nem kétége! 33

34 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 5.2 Hűtéi é fűtéi rendzer középmaga irodaépületben Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Különlege formájú középmaga irodaépület Bakát Center irodaház, Budapet cím: Ráday u. 51 Rendzer típua: négycöve fűtéi/hűtéi rendzer Fan-coil egyégek: 112 db, 56 db fűtére, 56 db hűtére Fűtött/hűtött tér: 431 m 3 Emeletek záma: 7 Bezabályozá típua: Eredetileg: Manuáli bezabályozá é zónazelepek a fan-coil egyégeknél. Rekontrukció: a fancoil egyégeknél. A projekt Az irodaépület 22-ben épült. Az épület fűtéi/ hűtéi rendzere négycöve, változó térfogatáramú rendzer. A fan-coil kézülékek NYIT/ZÁR zabályozáúak, zobatermoztátokról, termomotorokon kereztül vezérelve. Eredetileg a zabályozát fan-coil zónazelepek végezték, a vízeloztát kézi (tatiku) zelepek biztoították. A maga energia zámlák é a bérlők elégedetlenége miatt 27-ben az irodaház üzemeltetője tanulmányt kézíttetett a korzerűíté lehetőégeiről. A vizgálat rámutatott arra, hogy az elégtelen vízeloztá (roz hidraulika) okozza a problémákat. Ennek közönhetően a tulajdono úgy határozott, hogy a meglévő zabályozát (zobatermoztátok é a termomotorok megtartáa mellett) automatiku térfogatáram zabályozára (AB-QM-re) ceréli. Az épülethez tartozó kiebb teljeítményű légkezelő nem lett modernizálva. Az AB- QM zelepeket 28-ban építették be mind a fűtéi mind a hűtéi rendzerbe. RC RC FAN-COIL EGYSÉGEK (FCU) RC HŰTŐ GERENDÁK BMS LK A KORSZERŰSÍTÉSHEZ FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (27.) A AB-QM nyomáfüggetlen trangzabályozó é térfogatáram-korlátozó fan-coilokhoz Méret: DN 1-2 (56-56 db) SZIVATTYÚ HŰTŐGÉP SZIVATTYÚ SZIVATTYÚ VSD Nyomá független trang- é hőméréklet zabályzó zelep RC Szoba termoztát BMS Épület felügyeleti rendzer VSD Változó fordulatzámú zivattyú 34

35 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá Beruházá költége [ ] Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] / [kwh] Energiaár (gáz) [ /GJ] / [ /kwh] 5,53 Megtérüléi idő [év] AB-QM korzerűíté Fűté* Hűté , ,184 3,9,7 Energia felhaználá fűté [GJ] év Energia felhaználá hűté [GJ] év *A ténylege megtérüléi idő fűté eetén ennél rövidebb, ugyani a korzerűíté 28-ban cak fél zezonra vonatkozik. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen AB-QM zelepek fűtéhez AB-QM zelepek hűtéhez ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS 27. évre vetítve Energia felhaználá fűté [GJ] Energia felhaználá hűté [kwh] Beavatkozá (korzerűíté) Év Energia felhaználá* Korrigált energia felhaználá 4,9 C-ra Átlago külő hőméréklet [ C] Átlago éve energia megtakarítá [GJ] Energia felhaználá** Átlago éve energia megtakarítá [kwh] , 112, 4, , 176,2 4,7 43, AB-QM beépíté 29 93, 796,1 3,9 323, Átlag 183, * A fűtéi energia felhaználá tartalmazza a gázfogyaztát, beleértve a haználati melegvíz kézítét i. A fenti időzakban cak a fűtéi rendzer lett korzerűítve, így a kapott energia megtakarítá ennek eredménye. Az itt feltüntetett megtakarítá nem tartalmazza a keringeté cökkenő költégét. ** A hűtéi energia felhaználá tartalmazza a hűtőgép é a keringeté (zivattyú) fogyaztáát (öze fogyaztából levonva a világítá é lift kezelé). ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A fenti zámok jól mutatják, hogy jelentő mennyiégű energia takarítható meg AB-QM zelepek alkalmazáával, özehaonlítva a hagyományo, változó térfogatáramú zabályozáal (zónazelep + tatiku trangzabályzá). Itt nem tudjuk a megtakarítát zázalékoan kimutatni de azt mondhatjuk, hogy az átlago éve energia megtakarítá jelentő, fűté eetén ~2 GJ (gáz hőhordozóból), hűténél pedig 4 MWh (elektromo áram). Beruházái zempontból a bekerüléi költég nem maga, mindöze az AB-QM zelepeket kellett beépíteni a meglévő zónazelepek helyére. A megtérüléi idő fűténél 3,9 év jónak mondható vizont hűténél kiváló,,7 év. A korzerűítéel ezen kívül jelentően tudtunk a komforton javítani é cökkenteni a reklamációk zámát, így annak kezeléi költégét i. Ez az eet ragyogóan példázza a követendő modernizáció irányát. 35

36 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 5.3 Légkezelők zivattyúzái költég özehaonlítáa kerekedelmi épületben (hűté) FAN-COIL EGYSÉGEK (FCU) Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Középmaga épület Tampine beváárlóközpont, Szingapúr cím: Tampine Central 5 Légkezelő (LK) alkalmazá: 2 utú MCV 2 utú MCV 2 utú MCV 1. méré: légkezelő MBV hagyományo MBV MBV zabályozáal (tatiku trangzabályzó é motoro zelep) állandó MBV térfogatáramú rendzerben 2. méré: légkezelő zabályozáal HŰTŐ GERENDÁK (automatiku terfogatáram zabályzó zelep, AB-QM) változó térfogatáramú rendzerben MBV MBV MBV MBV 2 utú MCV 2 utú MCV 2 utú MCV A projekt A kiválaztott épület egy beváárló központ. A méré fő célja a -vel (nyomáfüggetlen térfogatáramé hőméréklet-zabályzó zeleppel) elérhető energia megtakarítá bizonyítáa, özehaonlítva hagyományo (motoro zelep + tatiku trangzabályozá), állandó térfogatáramú rendzerekkel. Elő lépéként megmértük a kiválaztott légkezelő kézülékek térfogatáramát é előremenő, vizatérő vízhőmérékleteit valamint a befújt é elzívott levegő hőmérékletét. Ezután megmértük ugyanezeket a paramétereket ugyanazokon a légkezelőkön korzerűíté után (AB- QM zelep beépítéével). A légkezelők zabályzáa arányo, -1 V zabályzó jellel történik. Méréek folyamán azono feltételeket biztoítottunk, mint haználat jellege, terhelé mértéke, időjárái vizonyok. MBV RC MBV 2 utú MCV RC 2 utú MCV LK SZIVATTYÚ RC HŰTŐGÉP SZIVATTYÚ FAN-COIL EGYSÉGEK (FCU) MBV HŰTŐ GERENDÁK A FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK (28) A AB-QM nyomáfüggetlen térfogatáram- é hőméréklet-zabályozó légkezelőkhöz. Méret: DN 4-65 (5 db) A következő oldalon található zámítáok egy légkezelőre vonatkoznak. MCV Motoro zelep MBV Mérő-bezabályozó zelep (tatiku) LK Légkezelő LK BMS SZIVATTYÚ HŰTŐGÉP SZIVATTYÚ SZIVATTYÚ VSD Nyomáfüggetlen térfogatáram- é hőméréklet-zabályzó zelep LK Légkezelő 36

37 MEGTAKARÍTÁSOK Beruházá Hagyományo AB-QM korzerűíté Beruházá költége [ ] Éve zivattyúzái költég [kwh/lk]* Átlago éve energiamegtakarítá [GJ] / [kwh] Energiaár (gáz) [ /GJ] / [ /kwh], ,84 Hőteljeítmény [%] Térf. [%] Megtérüléi idő [év] 3,4 Hagyományo zelep AB-QM * a hűtéi zezon időtartama 33 nap, munkaórák záma 16 óra/nap BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE Berendezé Mennyiég. Ár [ ] Beépítéi költég [ ] Özeen AB-QM beépíté Keringetett térfogatáram zámítá alapja a hűtéi teljeítmény é a hőméréklet eé a légkezelőn a különböző kapcoláoknál Térf. [l/h] Hűtéi teljeítmény[w] Hőm. eé [K] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 Térf. [l/h] Hagyományo zelep. Átlag: Térf. = 35. l/h, Cc = 87. W AB-QM. Átlag: Térf. = 16. l/h, Cc = 79. W Hagyományo zelep. Átlag: Térf. = 35. l/h, ΔT = 2,6 K AB-QM. Átlag: Térf. = 16. l/h, ΔT = 5 K ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A fenti diagramokból jól látható, hogy az állandó térfogatáramú rendzer állandó keringetett vízmennyiéget tart fenn függetlenül a ténylege hűtéi igénytől. AB-QM haználata eetén a várható átlago térfogatáram a zezon telje időtartamában keveebb, mint a fele a névlege térfogatáramnak. Ez jelentő energia megtakarítái potenciált jelent. A zivattyúzái energia igény 54%-kal keveebb. Má zavakkal mondhatjuk azt i, hogy a keringetéi költég mindöze 46% özehaonlítva a hagyományo kialakítáal. Beruházái zempontból a megtérüléi idő adhat iránymutatát. A mi eetünkben ez 3,4 év ami nagyon jó beruházái lehetőéget jelent. Különöen ha figyelembe vezük a hűtőgép növekvő hatékonyágát a nagyobb rendzer Δt-nek közönhetően é a növekvő komfortot. A modernizáció iránya nem megkérdőjelezhető. 37

38 KIFEJEZETTEN JAVASOLT HOSSZÚ TÁVÚ BERUHÁZÁS! 6.1 Vároi zintű energia megtakarítá Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Különböző lakóépületek Wpólny Dom, lakázövetkezet Szczecin, Lengyelorzág épületek záma: 149 többlakáo ház, 199 caládi ház 61 db maga (12 emelete) 88 db alacony (5 emelete) Lakáok záma: 12. Fűtött tér: 6. m 2 Lakók záma: 31. RENDSZER JELLEMZŐK KORSZERŰSÍTÉS ELŐTT: Eredeti fal rétegrendek é ablak kontrukciók az építékor érvénye zabvány zerinti. Fűté: kétcöve fűtéi rendzer kézi radiátor zelepekkel, a felzállókban kézi (tatiku) trangzabályzóval. Hőméréklet menetrend 9/7 C, távhőzolgáltató által biztoítva. Haználati melegvíz (HMV) (épületek 9%-a ellátva): cirkuláció vezetékbe épített tatiku bezabályzó zelepekkel. Szolgáltatái hőméréklet 55 C. RENDSZER JELLEMZŐK KORSZERŰSÍTÉS UTÁN: Falak é födémek hőzigetelve a jelenlegi zabvány zerint Minden radiátor termoztatiku zeleppel é költégoztóval felzerelve A fűtővíz eloztá automatiku zabályzókkal (nyomákülönbégzabályzóval, térfogatáram korlátozóval) optimalizálva A HMV cirkuláció rendzer trangjaiba termiku trangzabályzók beépítve A PROJEKT Az épületek 93%-a 1992 előtt épült. A modernizáció ben indult é 25-ig tartott. Ezalatt a 1 év alatt m2 falfelület, a tetők felületének a fele lett lezigetelve, valamint 1.7 ablakot ceréltek ki. Ugyanakkor a fűtéi é HMV rendzert i korzerűítették termoztatiku zelepekkel, automatiku trangzabályzókkal é a HMV rendzer cirkuláció ágába épített termiku trangzabályzókkal. Az energia takarékoág öztönzéére költégoztókat zereltek fel a radiátorokra. A projekt magába foglalta 128 db hőközpont felújítáát valamint 3 db tömb-hőközpont, 15 kiebb egyégre való felváltáát, új időjárá-követő zabályzók beépítéét. Az modernizáció a fenn rézletezettek alapján - épületenként lépéről lépére történt, átlagoan minden évben 8-14 házat korzerűítve. A korzerűítéi program eredményként a lakázövetkezet cökkenteni tudta a teljeítmény lekötéi díjat a hőzolgáltató felé: fűtéi rendzerre vonatkozóan 43%-kal, 51 MW-ról (1995) 29 MW-ra (25) haználati melegvíz rendzerben 72%-kal, 28 MW-ról (1995) 8 MW-ra (25) Ezek a megtakarítáok hatáal vannak a telje energia költégre amit végeredményben a hőzolgáltató a végfelhaználók felé zámláz. A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-n + termoztát fej rtd Méret: dn (37. db) B Nyomákülönbég-zabályozó a trangok aljába: ASV-PV + ASV-M Méret: DN (9.3 db Danfo é 53 db má gyártó) C Vizatérő víz hőméréklet korlátozó (alap típu) minden cirkuláció trang aljába: MTCV Méret: DN 15-2 (3. db) 38

39 MEGTAKARÍTÁSOK Fűté [GJ] Melegvíz [GJ] Fűté [MW] Melegvíz [MW] Energia fogyaztá 1995-ben Teljeítmény leköté 1995-ben várható megtérüléi idő Energia fogyaztá 25-ben Teljeítmény leköté 25-ben 29 8 minden beruházára vonatkoztatva 3,8 év Cökkené [%] 59% 52% 43% 72% Teljeítmény leköté a hőzolgáltató rézéről MW-ban fűtére é HMV-re Energia fogyaztá fűtére é HMV-re Teljeítmény leköté [MW] Energia felhaználá [GJ] év év Fűté Melegvíz Fűté Melegvíz Energia ár alakuláa (Lengyelorzág) EUR/GJ év Energia ár ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A lakázövetkezet telje fűtére fordított költége lengyel Zlotyiról (PLN) (1998), ra cökkent (25) mot a lakázövetkezet 15%-kal keveebbet fizet mint 1998-ban, annak ellenére, hogy az energia ára 52%-kal drágult ebben az időzakban. A lakázövetkezet telje haználati melegvízre fordított költége PLN-ról (1998), PLN-ra (25) cökkent. mot a Lakázövetkezet 24%-kal keveebbet fizet mint 1998-ban, annak ellenére, hogy az energia ára 52%-kal drágult ebben az időzakban. A Danfo-zal, mint megbízható é kompeten zállítóval kitűnő eredményeket lehet elérni energia é költég megtakarítá területén. A beruházáok becült megtérüléi ideje 3,8 év (jelenértéken zámolva). 39

40 KIFEJEZETTEN JAVASOLT HOSSZÚ TÁVÚ BERUHÁZÁS! 6.2 Vároi zintű energia megtakarítá Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Különböző lakóépületek Oiedle Młodych lakázövetkezet, Poznań, Lengyelorzág épületek záma: db 16 emelete 35 db 12 emelete 218 db 5 emelete Lakáok záma: Fűtött tér: m 2 Lakók záma: 9. RENDSZER JELLEMZŐK KORSZERŰSÍTÉS ELŐTT: Eredeti fal rétegrendek é ablak kontrukciók az építékor érvénye zabvány zerinti. Fűté: kétcöve fűtéi rendzer kézi radiátor zelepekkel, a felzállókban kézi (tatiku) trangzabályzóval. Hőméréklet menetrend 9/7 C, távhőzolgáltató által biztoítva. Haználati melegvíz (HMV) (épületek 9%-a ellátva): cirkuláció vezetékbe épített tatiku bezabályzó zelepekkel. Szolgáltatái hőméréklet 55 C. RENDSZER JELLEMZŐK KORSZERŰSÍTÉS UTÁN: Falak é födémek hőzigetelve a jelenlegi zabvány zerint Minden radiátor termoztatiku zeleppel é költégoztóval felzerelve A fűtővíz eloztá automatiku zabályzókkal (nyomákülönbégzabályzóval, térfogatáram korlátozóval) optimalizálva A HMV cirkuláció rendzer trangjaiba termiku trangzabályzók beépítve A PROJEKT Oiedle Młodych lakázövetkezetet 1958-ban alapították Poznanban A lakázövetkezet 1966-ban kezdett építkezni a Rataje kerületben ig ebben a kerületben minden épületet ( Stare Żegrze é Polan épületeket lezámítva) a helyi házgyárban kézített, előre gyártott elemekből építették között a Stare Żegrze é Polan épületek az ún. Szczecin technológiával kézültek, előre gyártott beton lapokból. A lakázövetkezet épületeinek több mint 6%-a gyenge hőzigeteléű, a fal 1,16 W/m2K, a tető,87 W/m2K hőátbocátái tényezővel rendelkezett. Ma már a falak é tetők tervezéénél olyan zigetelét alkalmaznak ami,25 W/m2K értéknél kiebb hőátbocátái tényezőt tez lehetővé. Az elő hőzigeteléi munkálatokat között végezték, mely kiterjedt az alábbiakra: Külő falak hőzigetelée a technológiai felújítáok keretprogramon belül. Ezekben az években a programot az állam finanzírozta viza nem térítendő támogatá é kedvezménye hitel formájában. Ezzel egy időben 33 épületet láttak el hőfogadóval/hőközponttal melyet időjárá követő zabályozóval é hőfogyaztá mérőkkel zereltek fel. A két hőmennyiég mérő egítégével lehetővé vált a fűtéi é haználati melegvíz fogyaztá különválaztáa. Ugyanakkor az egyéni vízmérő órák felzereléét i zorgalmazták. Ez a beruházá előorban aját forrából valóult meg. A épületek korzerűítéének következő lépée 1996-ban kezdődött, é 25-ig tartott. Ezalatt a 1 év alatt 76. m2 falfelület, é a tetők közel felének zigeteléét végezték el, valamint 65. ablakot ceréltek ki. Ugyanakkor a fűtéi é HMV rendzert i korzerűítették termoztatiku zelepekkel, automatiku trangzabályzókkal é a HMV rendzer cirkuláció ágába épített termiku trangzabályzókkal.. A lakók energia megtakarítái hajlandóágát költégoztók (radiátorra történő) felzereléével növelték. 27 végéig a lakázövetkezet özeen több mint 84. egyedi vízórát i beépített (meleg é hideg vízre özeen). A modernizáció a fenn rézletezettek zerint - épületenként, lépéről lépére történt. A termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-n + termoztát fej rtd Méret: dn (12. db) B Nyomákülönbég-zabályozó a trangok aljába: av-pv + av-m Méret: dn (7. db Danfo) C Vizatérő víz hőméréklet korlátozó (alap típu) minden cirkuláció trang aljába: mtcv Méret: dn 15-2 (4. db) 4

41 MEGTAKARÍTÁSOK Fűté [GJ] Fűté é HMV [MW] Energia fogyaztá 1998-ban 746,1 Energia fogyaztá 27-ben 56,9 Teljeítmény leköté 1997-ben Teljeítmény leköté 28-ban 2,7 119 Ebben az időzakban a haználati melegvíz felhaználá 49%-kal cökkent Cökkené [%] 32% 41% ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA [GJ] Hőfogyaztá a központi fűtée rendzerben, ezer GJ-ban Cökkené kb. 32% [MW] Energia felhaználá fűtére é haználati melegvízre MW-ban. Cökkené kb. 4% év év Hőfogyaztá Energia felhaználá [GJ] év Energia ár EUR/GJ (bruttó) Energia ár ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS Az adatok mutatják, hogy modernizálá előtt, mintegy 1,66 millió m² központi fűtéű terület energia költége 1997-ben az akkori állami árzabá mellett 42,4 millió lengyel Zlotyiba (PLN) került. (Az ártámogatá fedezte a különbéget a ténylege energia költéggel zemben.) Figyelembe véve az 5%-o energia ár növekedét é az azono mértékű bérlői ráfordítáokat ez az ár 63,6 millió PLN-re nőtt volna 28-ra. A ténylege éve fűtéi költég figyelembe véve a jelenlegi árakat é a hőfogyaztá változáát az évek alatt mindöze 29,5 millió PLN így 33 millió PLN megtakarítá realizálható éve zinten a fűtéi- é haználati melegvíz rendzer modernizációjából valamint az épületek hővédelméből adódóan. A Danfo-zal, mint megbízható é kompeten zállítóval, kitűnő eredményeket lehet elérni az energia é költég megtakarítá területén! 41

42 KIFEJEZETTEN JAVASOLT BERUHÁZÁS! 6.3 Vároi zintű energia megtakarítá Épület jellege A projekt megnevezée Fontoabb adatok Kép az épületről Varói Lakázövetkezet (VLSZ), Varó, Lengyelorzág épületek záma: 397 többlakáo épület, ebből 4% 12 emelete, 6% 5 emelete. Lakáok záma: Fűtött tér: m 2 Lakók záma: 1. Különböző lakóépületek RENDSZER JELLEMZŐK KORSZERŰSÍTÉS ELŐTT: Eredeti fal rétegrendek é ablak kontrukciók az építékor érvénye zabvány zerinti. Fűté: Kétcöve fűtéi rendzer kézi radiátor zelepekkel, a felzállókban kézi (tatiku) trangzabályzóval. Hőméréklet menetrend 9/7 C, távhőzolgáltató által biztoítva. Haználati melegvíz (HMV) (épületek 9%-a ellátva): cirkuláció vezetékbe épített tatiku bezabályzó zelepekkel. Szolgáltatái hőméréklet 55 C. RENDSZER JELLEMZŐK KORSZERŰSÍTÉS UTÁN: Falak é födémek hőzigetelve a jelenlegi zabvány zerint Minden radiátor termoztatiku zeleppel é költégoztóval felzerelve A fűtővíz eloztá automatiku zabályzókkal (nyomákülönbégzabályzóval, térfogatáram korlátozóval) optimalizálva A HMV cirkuláció rendzer trangjaiba termiku trangzabályzók beépítve A PROJEKT A Varói Lakázövetkezetet (VLSZ) 1921 December 11-én alapították A Danfo termoztatiku zelepek beépítée 1996-ban kezdődött A hőközpontokba hőmennyiégmérőket, a radiátorokra költégoztókat zereltek, a méré zerinti elzámolá érdekében. A VLSZ a modernizációt 1999-ben kezdte el, mely magába foglalta a házak hőzigeteléét (falak, tetők), az ablakok ceréjét valamint a fűtéi- é haználati melegvíz rendzer korzerűítéét. 27-ig bezárólag mintegy 1. termoztatiku zelepet, 3 pár ASV-PV/ASV-I automatiku trangzabályzót, 6 pár USV-I/ USV-M kézi trangzabályzót é kb. 1.5 MTCV zelepet építettek be a fűtéi é HMV rendzerbe. 27-ig 333 db 1995 előtt épült ház hőzigeteléét fejezték be. A közötti időzakban 25 ház telje mértékben modernizálva lett, a telje bekerüléi költég becült értéke 1 millió lengyel Zlotyi (25 millió Euró). A korzerűíté az alábbi folyamatokat foglalta magába: Kétcöve fűtéi rendzer kialakítáa házakban (ahol eddig nem volt), termoztatiku zelepek, költégoztók é trangzabályzók intalláláa a fűtéi rendzerekben, termiku trangzabályozá a haználati melegvíz cirkuláció hálózat ágaiba, a helyi hőeloztó hálózat korzerűítée (Varói Hőenergetikai Vállalat által), külő falak hőzigetelée 1 cm-e poliézter lapokkal, tető zigetelé, ablakok ceréje a lépcőházakban é pincékben (a lakáok ablakait a lakók maguk ceréltették). A fűtéi özköltég 2%-kal cökkent, mialatt az energia ára 18%- kal növekedett é a fűtött terület nagyága 78. m²-el nagyobb lett. 27-ben a VLSZ PLN-val keveebbet fizetett a fűtéi energiáért mint 23-ban. FELHASZNÁLT DANFOSS BERENDEZÉSEK a fűtéi é Hmv rendzer korzerűítéére ( ) A Termoztatiku radiátor zeleptet minden radiátorra: rtd-n + termoztát fej rtd Méret: dn (1. db) B nyomákülönbég-zabályozó a trangok aljába: av-pv + av-m Méret: dn (9 db) C vizatérő víz hőméréklet korlátozó (alap típu) minden cirkuláció trang aljába: mtcv Méret: dn 15-2 (1.5 db) 42

43 MEGTAKARÍTÁSOK Fűté [GJ] Haználati melegvíz [GJ] Energia fogyaztá 2-ben Energia fogyaztá 29-ben fűtéi költég cökkené kb. 2% MIKÖZBEN az Energia ár növekedé 18% Cökkené [%] 46% 34% ÉPÜLET ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA [GJ] év Energia fogyaztá fűté [GJ] [MW] Energia fogyaztá HMV [GJ] év fűté melegvíz Fűtéi energia költége (VLSZ) ben, millió Zlotyi-ban (1 millió PLN kb. 25 ezer Euró) év Özeen Központi fűté Haználati melegvíz ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS A modernizációnak közönhetően, a időzakban a telje hőenergia költég 2%-al cökkent 41-ről 33 millió lengyel Zlotyira A korzerűítére felvett hitel lehetőéget adott a fejleztéek konzekven végrehajtáára é anyagilag nem terhelte a lakókat. A lakóknak nem kellett emmilyen gazdaági kockázatot vállalni, a hitelért a VLSZ folyamodott, amelyhez a fedezetet a nem laká célú épületek bérleti zerződéei nyújtották. Az alaconyabb fűtéi költégekkel megtakarított pénz fedezte a hitel vizafizetéét. A gazdaági megfontoláokon túlmenően, a lakáok komfortja é az épületek kinézete okat javult, növelve az ingatlanok értékét. A Danfo-zal, mint megbízható é kompeten zállítóval, kitűnő eredményeket lehet elérni az energia é költég megtakarítá területén! 43

44 Helyzín: Sanghaj, Kína Projekt: Világkiállítá, Performance Centre Alkalmazá: AB-QM fűtére é hűtére Helyzín: Gdynia, Lengyelorzág Projekt: Sea Tower Alkalmazá: AB-QM fűtére é hűtére Helyzín: Frankfurt, Németorzág Projekt: Deutche Bank Alkalmazá: AB-QM fűtére é hűtére Helyzín: Frankfurt, Németorzág Projekt: Tower 185 Alkalmazá: AB-QM fűtére é hűtére Helyzín: Bangalore, India Projekt: Hotel Gardenia Alkalmazá: AB-QM fűtére é hűtére A katalóguokban, broúrákban é má nyomtatott anyagban található lehetége hibákért Danfo nem vállal felelőéget. Danfo fenntartja azt a jogát, hogy termékeit előzete érteíté nélkül módoíta. Ez a megrendelt termékekre i vonatkozik, amennyiben ezek a módoítáok elvégezhetők az elfogadott pecifikációban történő zükége változtatáok nélkül. Ebben az anyagban található öze védjegy a hivatkozott vállalat tulajdonát képezi. Danfo é a Danfo embléma a Danfo A/S védjegyei. Minden jog fenntartva. Danfo Kft Budapet Váci út 91. Tel.: Fax:

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Az Ön eszköze hatékony szabályozási megoldások tervezésére fűtési és hűtési rendszerekhez

Az Ön eszköze hatékony szabályozási megoldások tervezésére fűtési és hűtési rendszerekhez Alkalmazási segédlet Az Ön eszköze hatékony szabályozási megoldások tervezésére fűtési és hűtési rendszerekhez 18 alkalmazás Az általunk ajánlott fűtési és hűtési rendszer megoldásoknak köszönhetően nő

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

V5000, V5010 Kombi-3-plus STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK

V5000, V5010 Kombi-3-plus STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK V5000, V5010 Kombi-3-plu STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK TARTALOM ADATLAP Kombi-3-plu PIROS Felépíté... 2 Anyagok... 2 Alkalmazá... 2 Jellemzők... 2 Műzaki adatok... 2 Rendeléi információk... 3 Méretek...

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Legyen korszerűbb egycsöves fűtési rendszere

Legyen korszerűbb egycsöves fűtési rendszere Legyen korszerűbb egycsöves fűtési rendszere A Danfoss Korszerűsítés+ megoldása hatékonnyá teszi egycsöves fűtési rendszerét! 3 év Megtérülési idő ha felújítja egycsöves fűtési rendszerét a mi rugalmas

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. áprili 28-i üléére Napirend címe: Kézítette: Ellenőrizte: Tárgyalja: Véleményezi:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF - Márku Zolt marku.zolt@qo.hu Értelmezéek, munkapont beállítáok Negatív vizacatoláú rendzerek alapvető követelménye hogy: az x zabályozott jellemző a lehető legnagyobb mértékben közelíte meg az x a alapjellel

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma.

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma. M&A Navigátor ke ná dá lva cégé r t é á rl ö z e o cég v á á H-1026 Budapet, Paaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invecom.hu www.invecom.hu www.globalma.com tőkeb e v o

Részletesebben

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László

Tuza Ferenc. elnök. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Egerzóláti Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Egerzóláti Sportkör 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz Korábbi cikkünkben bemutattuk az új Danfoss nyomás-független térfogatáram- korlátozó

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szegedi Vasutas Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: SZVSE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szegedi Vauta Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SZVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 542 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

Integrált mikrorendszerek

Integrált mikrorendszerek Mizei Jáno "There i plenty of room at the bottom." (Odalenn rengeteg hely van.) R. P. Feynman Integrált mikrorendzerek 1. Bevezeté Az integrált mikrorendzer olyan, mikroelektronikai technológiákkal létrehozott,

Részletesebben

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt

8 0 9 5 Pákozd. Csordás Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 625 Pákozdi Sportegyeület Pákozd SE Áfa levonára

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍTŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENTÁLT MODELLEZÉSE Doktori értekezé téziei Buzá Jáno Gödöllő 2009 A doktori ikola megnevezée: Műzaki Tudományi Doktori Ikola

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Természetes összhang a hidraulikusan kiegyensúlyozott kétcsöves fűtési rendszer, és az energia-megtakarítás között

Természetes összhang a hidraulikusan kiegyensúlyozott kétcsöves fűtési rendszer, és az energia-megtakarítás között MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Természetes összhang a hidraulikusan kiegyensúlyozott kétcsöves fűtési rendszer, és az energia-megtakarítás között A Danfoss kínálja a legmodernebb automatikusan működő technológiát

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer MŰHELY Közgazdaág Szemle, LVIII. évf., 011. zeptember (79 805. o.) Szüle Borbála Portfólóelmélet modell zernt optmál nyugdíjrendzer Az optmál nyugdíjrendzer elmélete ránt az utóbb években folyamato érdeklődé

Részletesebben

Maradékos osztás nagy számokkal

Maradékos osztás nagy számokkal Maradéko oztá nagy zámokkal Uray M. Jáno, 01 1 Bevezeté Célunk a nagy termézete zámokkal való zámolá. A nagy itt azt jelenti, hogy nagyobb, mint amivel a zámítógép közvetlenül zámolni tud. A termézete

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0.

Kunszállás SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 9 4 0-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 9 0 0 0 2 5-1 3 0 0 0 0 2 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Ügyiratzám : be/sfp-6457/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kunzállá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kunzállá SE 2 Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata Proxy Cahe zerverek hatékonyág vizgálata Performane Evaluation of Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berze.tama@ifz.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, jztrik@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! 1 Tichelmann (fordított visszatérőjű) rendszer rövid története A korabeli fűtési rendszerek kialakításánál hagyományos (közvetlen visszatérőjű) rendszereket

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD Trimoterm tűzgátló zenvicpanelek TERMÉKCSALÁD TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ HOMLOKZATI PANELEK Trimoterm FTV EN 149 A Trimoterm FTV tűzgátló panelek zámo külő homlokzati burkolathoz, belő válazfalakhoz, tűzgátló

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A BFT 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE A BALATONI TURIZMUS 2012. I-IX HAVI EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI

ÖSSZEFOGLALÓ A BFT 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE A BALATONI TURIZMUS 2012. I-IX HAVI EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI BFT ülé, 2012. ecember 20. 8230, Balatonfüre, Blaha Lujza utca 2. 3. napireni pont ÖSSZEFOGLALÓ A BFT 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE A BALATONI TURIZMUS 2012. I-IX HAVI EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI 2012. ÉV

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A XIX. század közepétôl napjainkig az állattenyésztés már specializálódott

A XIX. század közepétôl napjainkig az állattenyésztés már specializálódott 23 A g a z d á l k o d á i f e l ad a t a A XIX. zázad közepétôl napjainkig az állattenyézté már pecializálódott Miért volt zükégzerû az állattenyézté fejlôdée? A várook é falvak zámának növekedéével é

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

A térfogatáram beállítása éppoly egyszerű, mint egy óra átállítása

A térfogatáram beállítása éppoly egyszerű, mint egy óra átállítása MAKING MODERN LIVING POSSIBLE A térfogatáram beállítása éppoly egyszerű, mint egy óra átállítása Pravda.dk Tökéletes szabályozás és automatikus vízelosztás egy szelepben _Brochure_HU_.indd 2 2008.03.07.

Részletesebben