KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé- A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye: Szerv zámjele PIR-törzzám zektor zakágazat A zerv megnevezée, zékhelye: zerv megnevezée, zékhelye: SEMMELWEIS... EGYETEM Budapet Üllői út 26 Irányító zerv: zerv: I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérlegképe regiztráció zám: vagy könyvvizgálói kamarai tagzám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felvilágoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezé 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 04 Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 21 Kiadáok tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költégvetéi előirányzatok egyeztetée 24 Pénzforgalom egyeztetée 34 Költégvetéi zerveknél telje é rézmunkaidőben foglalkoztatottak létzáma é rendzere zemélyi juttatáa 36 A költégvetéi engedélyezett létzámkeret funkciócoportonkénti megoztáa 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakuláa (az zakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az ezköz értékveztéének alakuláa 58 Követeléek állományának alakuláa 59 Kötelezettégek állományának alakuláa 75 Kötelezettégvállaláok állományának alakuláa a kinctári é a költégvetéi bezámoló BEVÉTELI eltéréének levezetée a kinctári é a költégvetéi bezámoló KIADÁSI eltéréének levezetée 98 Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée - 2 -

3 Üre űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezé 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée 27 Letéti zámla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az ezközök értékhelyebítéének alakuláa - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezé Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítá-átzervezé aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kíérleti fejlezté aktivált értéke (111-ből,112-ből) Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) Immateriáli javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriáli javak értékhelyebítée (119.) I. Immateriáli javak özeen ( ) Ingatlanok é a kapcolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezéek é felzereléek (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyézállatok (141.,142-ből) Beruházáok,felújítáok (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházára adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami kézletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi ezközök értékhelyebítée (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi ezközök özeen ( ) Tartó rézeedé (1711., 1751.) Ebből - tartó tárulái rézeedé (1711-ből, 1751-ből) Tartó hitelvizonyt megteteítő értékpapír ( ,1752.) Tartóan adott kölcön ( ből,1981-ből) Hozú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hozú lejáratú betétek bekerüléi (könyv zerinti) értéke (178) /b Hozú lejáratú betétek elzámolt értékveztée (1988) Egyéb hozú lejáratú követeléek (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi ezközök értékhelyebítée (179.) III. Befektetett pénzügyi ezközök özeen ( ) Üzemeltetére, kezelére átadott ezközök (161., 162.) Koncezióba adott ezközök (163., 164.) Vagyonkezelébe adott ezközök (167., 168.) Vagyonkezelébe vett ezközök (165., 166.) Üzemeltetére, kezelére átadott, koncezióba, vagyonkezelébe adott, illetve vagyonkezelébe vett ezközök értékhelyebítée (169.) 32 IV. Üzemeltetére, kezelére átadott, koncezióba, vagyonkezelébe adott, illetve vagyonkezelébe vett ezközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelé é félkéz termékek (253., 263.) Növendék-, hízó é egyéb állatok (252., 262.) Kéztermékek (251., 261.) Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített zolgáltatáok (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) Követelé fejében átvett ezközök, kézletek ( 233., 245.) I. Kézletek özeen ( ) Követeléek áruzállítából é zolgáltatából (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adóok (281., 2881.) Rövid lejáratú adott kölcönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartóan adott kölcönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül eedéke rézletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követeléek ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatái program előlegek (2871.) előfinanzírozá miatti követeléek (2876.) támogatái programok zabálytalan kifizetée miatti követeléek (2872.) nemzetközi támogatái programok miatti követeléek (2874.) garancia- é kezeégvállalából zármazó követeléek (2873.) egyéb hozú lejáratú követeléekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül eedéke rézletek (195-ből, 1982-ből) II. Követeléek özeen ( ) Forgatái célú rézeedé (295-ből, 298-ból) /a Forgatái célú rézeedé bekerüléi (könyv zerinti) értéke (295-ből) /b Forgatái célú rézeedé elzámolt értékveztée (298-ból) Forgatái célú hitelvizonyt megteteítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatái célú hitelvizonyt megteteítő értékpapír bekerüléi (könyv zerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgatái célú hitelvizonyt megteteítő értékpapír elzámolt értékveztée (298-ból) III. Értékpapírok özeen (53+56) Pénztárak, cekkek, betétkönyvek (31.) Költégvetéi pénzforgalmi zámlák (32.) Ebből: 2/a Költégvetéi pénzforgalmi zámlák bekerüléi (könyv zerinti) értéke (32-ből) /b Költégvetéi pénzforgalmi zámlák elzámolt értékveztée (329.)

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezé Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Elzámolái zámlák (33-34.) Idegen pénzezközök zámlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzezközök bekerüléi (könyv zerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzezközök elzámolt értékveztée (3599, 369) IV. Pénzezközök özeen ( ) Költégvetéi aktív függő elzámoláok (391.) Költégvetéi aktív átfutó elzámoláok (392., 395., 396., 398.) Költégvetéi aktív kiegyenlítő elzámoláok (394.) Költégvetéen kívüli aktív pénzügyi elzámoláok (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elzámoláok özeen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelébe vett ezközök tartó tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő ezközök tartó tőkéje (4112.) I. Tartó tőke (76+77) Kezelébe vett ezközök tőkeváltozáa (412.) Saját tulajdonban lévő ezközök tőkeváltozáa (413.) II. Tőkeváltozáok (79+80) Kezelébe vett ezközök értékeléi tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő ezközök értékeléi tartaléka (4172.) III. Értékeléi tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költégvetéi tartalék elzámoláa (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költégvetéi tartalék elzámoláa (4211.) előző év(ek) költégvetéi tartalék elzámoláa (4214.) Költégvetéi pénzmaradvány (4212.) Költégvetéi kiadái megtakarítá (425.) Költégvetéi bevételi lemaradá (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költégvetéi tartalékok özeen ( ) Vállalkozái tartalék elzámoláa (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozái tartalék elzámoláa (4221.) előző év(ek) vállalkozái tartalék elzámoláa (4224.) Vállalkozái maradvány (4222., 4223.) Vállalkozái kiadái megtakarítá (427.) Vállalkozái bevételi lemaradá (428.) II. Vállalkozái tartalékok özeen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hozú lejáratra kapott kölcönök (43512., ) Tartozáok fejleztéi célú kötvénykibocátából (43411-ből) Tartozáok működéi célú kötvénykibocátából (43412-ből) Beruházái é fejleztéi hitelek ( , , ) Működéi célú hozú lejáratú hitelek ( , ) Pénzügyi lízing miatti kötelezettégek (437-ből) Egyéb hozú lejáratú kötelezettégek (438-ból) Ebből: - hozú lejáratú zállítói tartozáok (4386) I. Hozú lejáratú kötelezettégek özeen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hozú lejáratra kapott kölcönök következő évet terhelő törleztő rézletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) beruházái, fejleztéi hitelek következő évet terhelő törleztő rézletei ( , , ) működéi célú hozú lejáratú hitelek következő évet terhelő törleztő rézletei ( , ) Rövid lejáratú tartozáok kötvénykibocátából (4341-ből, 457-ből) ( ) Ebből: - rövid lejáratú működéi célú kötványkibocátáok (457-ből) felhalmozái célú kötvénykibocátából zármazó tartozáok következő évet terhelő törleztő rézletei (43411-ből) működái célú kötvénykibocátából zármazó tartozáok következő évet terhelő törleztő rézletei (43412-ből) Kötelezettégek áruzállítából é zolgáltatából (zállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - tárgyévi költégvetét terhelő zállítói kötelezettégek tárgyévet követő évet terhelő zállítói kötelezettégek Egyéb rövid lejáratú kötelezettégek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozáok (444.) munkavállalókkal zembeni különféle kötelezettégek (445.) költégvetéel zembeni kötelezettégek (446.) helyi adó túlfizetée miatti kötelezettégek (4472.)

6 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezé Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték támogatái program előlege miatti kötelezettégek (4491.) előfinanzírozá miatti kötelezettégek (4495.) zabálytalan kifizetéek miatti kötelezettégek (4492.) nemzetközi támogatái programok miatti kötelezettégek (4494.) garancia é kezeégvállalából zármazó kötelezettégek (4493.) egyéb hozú lejáratú kötelezettégek következő évet terhelő törleztő rézletei (438-ból) tárgyévi költégvetét terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettégek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettégek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettégek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettégek özeen ( ) Költégvetéi pazív függő elzámoláok (481.) Költégvetéi pazív átfutó elzámoláok (482., 485., 486.) Költégvetéi pazív kiegyenlítő elzámoláok ( ) Költégvetéen kívüli pazív pénzügyi elzámoláok (488) Ebből: - Költégvetéen kívüli letéti elzámoláok (488-ból) Nemzetközi támogatái programok deviza elzámoláa (488-ból) III. Egyéb pazív pénzügyi elzámoláok özeen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Alapilletmények Illetménykiegézítéek 03 Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok é juttatáok Egyéb juttatá 07 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) Kézenléti, ügyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolgálat Egyéb munkavégzéhez kapcolódó juttatáok Telje munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai Munkavégzéhez kapcolódó juttatáok (14+15) Kereetkiegézíté fedezete 18 Végkielégíté Jubileumi jutalom Napidíj Biztoítái díjak Egyéb ajáto juttatáok Telje munkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai Foglalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) Ruházati költégtéríté, hozzájárulá 27 Üdüléi hozzájárulá Közlekedéi költégtéríté Étkezéi hozzájárulá Egyéb költégtéríté é hozzájárulá Telje munkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei Személyhez kapcolódó költégtérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) Telje munkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 35 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 36 Szociáli jellegű juttatáok (34+35) 37 Telje munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai Rézmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendzere juttatáai Különféle nem rendzere juttatáok özeen (37+38) Telje munkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendzere juttatáai ( ) Nem rendzere zemélyi juttatáok ( ) Állományba nem tartozók juttatáai Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatáai 46 Egyéb ajáto juttatáok Fegyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába nem tartozók juttatáai ( ) Külő zemélyi juttatáok (43+47) Személyi juttatáok özeen ( ) Szociáli hozzájárulái adó Korkedvezmény-biztoítái járulék Egézégügyi hozzájárulá Táppénz hozzájárulá Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó ( ) Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) - 7 -

8 03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Élelmizer bezerzé Gyógyzerbezerzé Vegyzerbezerzé Irodazer, nyomtatvány bezerzée Könyv bezerzée Folyóirat bezerzée Egyéb információhordozó bezerzée Tüzelőanyagok bezerzée 09 Hajtó- é kenőanyagok bezerzée anyagok bezerzée Kiértékű tárgyi ezközök, zellemi termékek bezerzée Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha bezerzée Egyéb anyagbezerzé Kézletbezerzé ( ) Nem adatátviteli célú távközléi díjak Adatátviteli célú távközléi díjak Egyéb kommunikáció zolgáltatáok Kommunikáció zolgáltatáok ( ) Váárolt élelmezé Bérleti é lízing díjak ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zolgáltatái díj fizeté Szállítái zolgáltatá díja Gázenergia-zolgáltatá díja Villamoenergia-zolgáltatá díja Távhő- é melegvíz-zolgáltatá díja Víz- é catornadíjak Karbantartái, kijavítái zolgáltatáok kiadáai Egyéb üzemeltetéi, fenntartái zolgáltatái kiadáok Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon kívülre 31 Pénzügyi zolgáltatáok kiadáai zolgáltatáok kiadáai 33 Szolgáltatái kiadáok ( ) Váárolt közzolgáltatáok Váárolt termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adója Kizámlázott termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adó befizetée Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak általáno forgalmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) 40 Működéi célú általáno forgalmi adó özeen ( ) Belföldi kiküldeté Külföldi kiküldeté Reprezentáció Reklám é propagandakiadáok Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok ( ) Szellemi tevéke végzééhez kapcolódó kifizeté Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített egyéb befizeté Felhaználára nem engedélyezett többletbevétel befizetée 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizeté 52 A költégvetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 53 A költégvetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 54 Egyéb befizetéi kötelezettég 55 Különféle költégvetéi befizetéek ( ) Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó Nemzetközi tagági díjak Rehabilitáció hozzájárulá Helyi adók, egyéb vám, illeték é adójellegű befizetéek Díjak, egyéb befizetéek Adók, díjak, egyéb befizetéek ( ) Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 66 Kamatkiadáok özeen ( ) - 8 -

9 03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Realizált árfolyamvezteégek Egyéb dologi kiadáok Dologi kiadáok ( )

10 04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 02 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 03 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 05 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 06 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 08 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 09 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 10 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 11 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre ( ) 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 13 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 14 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 15 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 16 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 20 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 21 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre ( ) 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 29 Működéi célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 30 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 31 Működéi célú támogatáértékű kiadáok ( ) Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 36 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 37 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 38 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 39 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 41 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre ( ) Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 43 Működéi célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 44 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 46 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 48 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 49 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 50 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 51 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek

11 04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) Működéi célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Orzágvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedéek 57 Tartalékok ( ) 58 Egyéb működéi célú kiadáok ( ) Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 60 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 61 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 62 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 63 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 66 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 67 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 68 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 69 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre ( ) 70 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 71 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 72 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 73 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 76 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 77 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 78 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 79 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre ( ) 80 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 81 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 82 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 83 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 86 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 87 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá nemzetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 88 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 89 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok ( ) 90 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 91 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 92 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 93 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 94 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 95 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 96 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 97 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 98 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 99 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre ( ) 100 Lakátámogatá 101 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak

12 04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Felhalmozái célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 103 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 104 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 105 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 106 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoknak 107 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 108 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 109 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 110 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 111 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 112 Felhalmozái célú céltartalék 113 Befektetéi célú rézeedéek váárláa Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 115 Befektetéi kiadáok özeen ( ) Egyéb felhalmozái célú kiadáok ( )

13 05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Ingatlanok felújítáa Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa Járművek felújítáa Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója Felújítáok ( ) Immateriáli javak váárláa Ingatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Földterület váárlá 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée Járművek váárláa, léteítée Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno forgalmi adó befizeté 17 Beruházáok ( )

14 06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzügyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzügyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzügyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre ( ) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jegyek 09 ebből: kárpótlái jegyek 10 Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai ( ) 15 Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi támogatá folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái támogatá folyóítáa 18 Központi, irányító zervi támogatá folyóítáa (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen ( ) 21 Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai ( ) 29 Alap é vállalkozái tevéke közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen ( ) 31 Függő kiadáok Átfutó kiadáok Kiegyenlítő kiadáok 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok özeen ( )

15 07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Áru- é kézletértékeíté ellenértéke Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke Egyéb aját bevétel Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke Bérleti é lízingdíj bevételek ebből: önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jog gyakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak Alkalmazottak térítée Kötbér, egyéb kártéríté, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló tb. kártérítée é egyéb térítée Egyéb aját működéi bevétel ( ) Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFÁ-ja Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek ( ) Működéi célú kamatbevételek államháztartáon belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereég bevétele Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen ( ) Intézményi működéi bevételek ( )

16 08 - Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Immateriáli javak értékeítée 02 Ingatlanok értékeítée (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakáértékeíté, lakótelek értékeíté 04 - ebből: vagyoni értékű jogok értékeítée 05 Termőföld értékeítée 06 Gépek, berendezéek é felzereléek értékeítée Járművek értékeítée Tenyézállatok értékeítée 09 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée áfa bevételek nélkül ( ) Beruházái kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 11 Felújítái kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 12 Felhalmozái célú ÁFA vizatérüléek (10+11) 13 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (09+12) Egyéb felhalmozái bevételek 15 Állami kézletek, tartalékok értékeítée 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetééből, koncezióból zármazó bevétel 17 Vagyonkezelébe adából zármazó bevétel 18 Oztalék- é hozambevétel ebből: - többégi tulajdonú táraágoktól kapott oztalék nem többégi tulajdonú táraágoktól kapott oztalék 21 Tartó rézeedéek értékeítée 22 Meglévő rézeedé tőkekívonáához, tőkelezállítáához kapcolódó bevételek Privatizációból zármazó bevétel 24 Vállalatértékeítéből zármazó bevétel 25 Felhalmozái kamatbevételek államháztartáon belülről 26 Felhalmozái kamatbevételek államháztartáon kívülről 27 Felhalmozái célú realizált árfolyamnyereég bevétele 28 Pénzügyi befektetéek bevételei ( ) Felhalmozái bevételek ( )

17 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté A települéi önkormányzatok működéének támogatáa 02 Megyei önkormányzatok működéének támogatáa 03 Óvodapedagóguok, é az óvodapedagóguok nevelő munkáját közvetlenül egítők bértámogatáa 04 Óvodaműködtetéi támogatá 05 Ingyene é kedvezménye gyermekétkezteté támogatáa 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatáának támogatáa 07 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Egye zociáli é gyermekjóléti feladatok támogatáa 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok támogatáa 11 Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok támogatáa 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művézeti zervezetek támogatáa 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeég megőrzéét zolgáló kiegézítő támogatá 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatá 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóágrendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamattámogatáa, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működéi célú központi támogatá 19 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 20 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 19. é a 20. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 22 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 23 Önkormányzat működéi célú költégvetéi támogatáa ( ) 24 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről ( ) 36 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 38 Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 39 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 43 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 44 Működéi célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 45 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 46 Működéi célú támogatáértékű bevételek ( ) Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól

18 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről ( ) Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 64 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 65 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) Működéi célú átvett pénzezközök ( ) Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett támogatá 72 Céltámogatá 73 Vi maior támogatá 74 Egyéb felhalmozái célú központi támogatá 75 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 76 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 74. é a 75. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 78 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 79 Önkormányzat felhalmozái célú költégvetéi támogatáa ( ) 80 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről ( ) 91 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 93 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 94 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek ( ) Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól

19 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 106 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 107 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről ( ) 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é nemzetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) Felhalmozái célú átvett pénzezközök ( ) Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről ( ) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele nemzetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről ( )

20 10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről ( ) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jegyek 09 Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jegyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú egyéb belföldi pénzügyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú igénybevétele Előző év vállalkozái maradványának működéi célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú igénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevéke közötti elzámoláok 20 Maradvány igénybevétele ( ) Államháztartáon belüli megelőlegezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú támogatá Központi, irányító zervi felhalmozái célú támogatá Központi, irányító zervi támogatá özeen (22+23) Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei ( ) 34 Finanzírozái bevételek özeen ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( )

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0300 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 9123 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 85 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 8036 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 85 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0200 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Időszak: 2013.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2013.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) omg (Teljes egyezés (több

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 88 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0008 27 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0400 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 360353 1251 07 9100 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Tartalmazza)

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Tartalmazza) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés PIR (Tartalmazza) 302722 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 7 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

ÖBC) ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÖBC) ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye:......... számjel 728614 1254 84115 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:... TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA......

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 0522 93 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

Készült: 2014.03.25 09:41. Éves beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2013.

Készült: 2014.03.25 09:41. Éves beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2013. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null Érték - 1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722865 1051 14 12/00 230869 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 16 42 94 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492917 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló Éves beszámoló

Éves beszámoló Éves beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 57671 1251 16 42 9329 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetős)) Összesen Összesítő riport Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 19 9100 30 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) OMG (Teljes egyezés (több lehetőség)) -

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 1 822 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329772 1051 20 05/00 230221 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár

Részletesebben