NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó"

Átírás

1 FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright

2 Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart a kezében, vagy néz a számítógépe képerny jén. E jegyzetet a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott numerikus módszerek kurzusainkhoz írtuk. Az írás során mindvégig azt vettük gyelembe, hogy a jegyzet segítségével hallgatóink alapos ismereteket tudjanak elsajátítani a tárgy témájában és egyben eredményesebben tudjanak felkészülni a vizsgákra. A jegyzet elején összefoglaljuk a szükséges el ismereteket. Ezután a matematikai modellalkotással foglalkozunk, részletesen kitérve a számítógépes számábrázolásra és az ebb l ered hibákra. Ezután a klasszikus numerikus analízis egyes fejezeteit vesszük sorra: numerikus lineáris algebra, polinominterpoláció, numerikus deriválás és integrálás, közönséges dierenciálegyenletek kezdetiés peremérték-feladatai. A jegyzetet a parciális dierenciálegyenletek véges dierenciás megoldásainak bemutatásával zárjuk. A jegyzetbe nem akartunk több dolgot belezsúfolni, mint amir l egy két féléves kurzus során az el adásokon is szó lehet, de igyekeztünk azért az érdekl d hallgatóknak is kitekintést nyújtani az el adások anyagán túlmutató elméletek felvillantásával vagy az ezeket tárgyaló irodalom megadásával. Mivel ez a jegyzet elektronikus formában lesz elérhet, így kihasználtuk azokat a lehet ségeket is, amiket az elektronikus forma megenged. Így számos helyen megadtunk internethivatkozásokat valamilyen szemléltet programhoz, b vebb leíráshoz vagy életrajzhoz. Kulcsszavak: numerikus módszerek, numerikus lineáris algebra, numerikus deriválás és integrálás, interpoláció, dierenciálegyenletek numerikus megoldása

3 Támogatás: Készült a TÁMOP /2/A/KMR számú, a Természettudományos (matematika és zika) képzés a m szaki és informatikai fels oktatásban cím projekt keretében. Készült: a BME TTK Matematika Intézet gondozásában Szakmai felel s vezet : Ferenczi Miklós Lektorálta: Havasi Ágnes Az elektronikus kiadást el készítette: Horváth Róbert Címlap grakai terve: Csépány Gergely László, Tóth Norbert Copyright: , Faragó István, ELTE, Horváth Róbert, BME A terminusai: A szerz nevének feltüntetése mellett nem kereskedelmi céllal szabadon másolható, terjeszthet, megjelentethet és el adható, de nem módosítható. Második, javított kiadás, 2013

4

5 Tartalomjegyzék 1. El ismeretek Vektorterek Valós és komplex vektorterek Normált terek Euklideszi terek Mátrixok Mátrixok sajátértékei és sajátvektorai Diagonalizálhatóság Normák és sajátértékek M-mátrixok Sorozatok és függvények konvergenciájának jellemzése Sorozatok konvergenciasebessége Függvények konvergenciavizsgálata A MATLAB programcsomag A fejezettel kapcsolatos MATLAB parancsok Feladatok Modellalkotás és hibaforrásai Modellalkotás A modellalkotás hibaforrásai A hiba mérése Feladatok kondicionáltsága Gépi számábrázolás és következményei A fejezettel kapcsolatos MATLAB parancsok Feladatok Lineáris egyenletrendszerek megoldása Lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága Lineáris egyenletrendszerek kondicionáltsága Gauss-módszer LU-felbontás F elemkiválasztás, általános LU-felbontás, Cholesky-felbontás F elemkiválasztás Általános LU-felbontás Cholesky-felbontás Lineáris egyenletrendszerek klasszikus iterációs megoldása Jacobi-iteráció GaussSeidel-iteráció Relaxációs módszerek Iterációs módszerek konvergenciája Leállási feltételek Variációs módszerek

6 2 Tartalomjegyzék Gradiens-módszer Konjugált gradiens-módszer A QR-felbontás QR-felbontás Householder-tükrözésekkel QR-felbontás Givens-forgatásokkal Túlhatározott rendszerek megoldása Megoldás a normálegyenlet segítségével Megoldás a QR-felbontás segítségével Lineáris egyenletrendszerek megoldása a MATLAB-ban Feladatok Sajátérték-feladatok numerikus megoldása Sajátérték-feladatok kondicionáltsága A sajátértékeket egyenként közelít eljárások A hatványmódszer Inverz iteráció Rayleigh-hányados iteráció Deációs eljárások Householder-deáció Rangdeáció Blokk háromszögmátrix deáció A sajátértékeket egyszerre közelít eljárások A Jacobi-módszer QR-iteráció Sajátértékszámítás a MATLAB-ban Feladatok Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldása Nemlineáris egyenletek A gyökök elkülönítése Nemlineáris egyenletek megoldásának kondicionáltsága Geometriai módszerek Intervallumfelezési módszer Húrmódszer Szel módszer Newton-módszer Fixpont-iterációk Aitken-gyorsítás Mintafeladat Nemlineáris egyenletrendszerek megoldása Feladatok Interpolációs feladatok Globális polinominterpoláció Az interpolációs polinom Lagrange-féle el állítása A baricentrikus interpolációs formula Az interpolációs polinom el állítása Newton-féle osztott dierenciákkal Az interpolációs hiba Interpoláció Csebisev-alappontokon Hermite-interpoláció

7 Tartalomjegyzék Szakaszonként polinomiális interpoláció Szakaszonként lineáris interpoláció Szakaszonként kvadratikus interpoláció Szakaszonként harmadfokú interpoláció Trigonometrikus interpoláció Gyors Fourier-transzformáció Közelítés legkisebb négyzetek értelemben Interpolációs feladatok megoldása a MATLAB-ban Feladatok Numerikus deriválás A numerikus deriválás alapfeladata Az els derivált közelítése A második derivált közelítése A deriváltak másfajta közelítései Lépéstávolság-dilemma Feladatok Numerikus integrálás A numerikus integrálás alapfeladata NewtonCotes-féle kvadratúraformulák Összetett kvadratúraformulák Összetett trapézformula Összetett érint formula Összetett Simpson-formula Romberg-módszer Gauss-kvadratúra Numerikus integrálási eljárások a MATLAB-ban Feladatok A kezdetiérték-feladatok numerikus módszerei Bevezetés A közönséges dierenciálegyenletek kezdetiérték-feladata Egylépéses módszerek Taylor-sorba fejtéses módszer Néhány nevezetes egylépéses módszer Az explicit Euler-módszer Az implicit Euler-módszer A CrankNicolson-módszer Az általános alakú egylépéses módszerek alapfogalmai és pontbeli konvergenciája Az egylépéses módszerek pontbeli konvergenciája A RungeKutta típusú módszerek A másodrend RungeKutta típusú módszerek A magasabb rend RungeKutta típusú módszerek Az implicit Runge-Kutta típusú módszerek Az egylépéses módszerek egy tesztfeladaton A többlépéses módszerek A lineáris többlépéses módszer általános alakja és rendje A kezdeti értékek megválasztása és a módszer konvergenciája

8 4 Tartalomjegyzék Adams-típusú módszerek Retrográd dierencia módszerek A lineáris és a merev rendszerek numerikus megoldása A kezdetiérték-feladatok numerikus megoldása MATLAB segítségével Feladatok A peremérték-feladatok numerikus módszerei Bevezetés Peremértékfeladatok megoldása véges dierenciákkal A véges dierenciás séma felépítése A véges dierenciás séma megoldhatósága és tulajdonságai A véges dierenciás módszer konvergenciája Összefoglalás A közönséges dierenciálegyenletek peremérték-feladatának megoldhatósága A lineáris peremérték-feladat megoldhatósága A peremérték-feladat numerikus megoldása Cauchy-feladatra való visszavezetéssel A belövéses módszer Lineáris peremérték-feladatok numerikus megoldása A peremérték-feladat numerikus megoldása véges dierenciák módszerével Véges dierenciás approximáció Az általános alakú peremérték-feladat megoldása a véges dierenciák módszerével A lineáris peremérték-feladatok approximációja a véges dierenciák módszerével A lineáris peremérték-feladatok numerikus megoldásának általános vizsgálata A lineáris peremérték-feladatok M-mátrixokkal A diszkrét maximumelv és következményei A peremérték-feladatok numerikus megoldása MATLAB segítségével A modellfeladat: stacionárius h eloszlás homogén vezetékben A tesztfeladat numerikus megoldása MATLAB segítségével Feladatok A parciális dierenciálegyenletek numerikus módszerei A parciális dierenciálegyenletek alapfogalmai Lineáris, másodrend, elliptikus parciális differenciálegyenletek A Laplace-egyenlet analitikus megoldása egységnégyzeten Elliptikus egyenletek közelít megoldása véges dierenciák módszerével Általános kit zés és az alaptétel Az elliptikus feladatok numerikus közelítésének konvergenciája A numerikus módszer realizálásának algoritmusa Lineáris, másodrend, parabolikus parciális differenciálegyenletek Az egydimenziós h vezetési egyenlet analitikus megoldása A h vezetési feladat numerikus megoldása véges dierenciák módszerével A véges dierenciás közelítés konvergenciája A numerikus módszer realizálásának algoritmusa Egy másik véges dierenciás séma és vizsgálata Általánosítás és magasabb rend módszerek A parciális dierenciálegyenletek numerikus megoldása MATLAB segítségével A Poisson-egyenlet megoldása els (Dirichlet-féle) peremfeltétellel

9 Tartalomjegyzék A h vezetési egyenlet megoldása véges dierenciák módszerével Feladatok Tárgymutató 395 Irodalomjegyzék 397

10

11 El szó Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart a kezében vagy néz a számítógépe képerny jén. E jegyzetet a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott numerikus módszerek kurzusainkhoz írtuk. Az írás során mindvégig azt vettük gyelembe, hogy a jegyzet segítségével hallgatóink alapos ismereteket tudjanak elsajátítani a tárgy témájában és egyben eredményesebben tudjanak felkészülni a vizsgákra. Ezt a célt szolgálják a magyarázó ábrák, a szemléltet példák, az ellen rz kérdések, a gyakorló feladatok és a jegyzet végén található szószedet is. A jegyzetbe nem akartunk több dolgot belezsúfolni, mint amir l egy két féléves kurzus során az el adásokon is szó lehet, de igyekeztünk azért az érdekl d hallgatóknak is kitekintést nyújtani az el adások anyagán túlmutató elméletek felvillantásával vagy az ezeket tárgyaló irodalom megadásával. A jegyzetben a deníciókat és tételeket vastag vonallal emeltük ki. Azokat a példákat, amelyek a jobb megértést segítik bekeretezve közöljük. Szintén bekeretezve szedtük az egyes algoritmusokat és programrészleteket. A bizonyítások végét, a példák és megjegyzések végét pedig jel zárja. A deníciók, a tételek, a következmények és a megjegyzések fejezetenként folytonosan sorszámozódnak. A fontosabb fogalmakat d lt bet vel szedtük. Általában ezek kerültek a szószedetbe is. Mivel ez a jegyzet elektronikus formában lesz elérhet, így kihasználtuk azokat a lehet ségeket is, amiket az elektronikus forma megenged. Így számos helyen megadtunk internethivatkozásokat valamilyen szemléltet programhoz, b vebb leíráshoz vagy életrajzhoz. Természetesen mivel ezek internetes tartalmak, a jöv ben változhatnak és elérhetetlenné is válhatnak. A képletekre, tételekre vagy a szószedetbeli elemekre való hiperhivatkozások a pdf fájlban egy kattintással elérhet k, majd az ALT+ billenty vel visszatérhetünk ez eredeti olvasási helyhez. Köszönet illeti hallgatóinkat, akik az elmúlt félévek során alaposan átnézték a jegyzet korábbi változatait, megjegyzéseikkel hozzájárultak az anyag kialakulásához és végleges formába öntéséhez, és a korábbi változatokban lév hibákra felhívták gyelmünket. Köszönet illeti Dr. Havasi Ágnest értékes javaslataiért, aki a t le megszokott alapossággal nézte át a kéziratot. A jegyzet a TÁMOP /2/A/KMR: Természettudományos (matematika és zika) képzés a m szaki és informatikai fels oktatásban pályázat támogatásával jött létre. Budapest, január A Szerz k Nagyon köszönjük mindenkinek, hogy megosztotta velünk észrevételeit és javaslatait a jegyzettel kapcsolatban a hibabejelent oldalon. A második, javított kiadásban már gyelembe vettük ezeket. Budapest, augusztus A Szerz k 7

12

13 1. El ismeretek Ebben a fejezetben azokat az el ismereteket gy jtjük össze, amik nem tartoznak szorosan a numerikus módszerek tárgy témaköréhez, de ismeretük elengedhetetlen lesz a kés bbiekben. Ezek az ismeretek f leg a lineáris algebra és a funkcionálanalízis tárgyhoz tartoznak. Bevezetjük a vektor- és mátrixnorma fogalmát, igazoljuk a Banach-féle xponttételt, ismertetjük a GramSchmidt-féle ortogonalizációs eljárást, felsorolunk néhány nevezetes mátrixtípust és megvizsgáljuk a tulajdonságaikat. Szó lesz még a mátrixok sajátértékeir l és sajátvektorairól, ezek normákkal való kapcsolatáról, az M-mátrixokról ill. a diagonalizálható mátrixokról. Összehasonlítjuk a sorozatok és függvények konvergenciasebességét. A fejezetet a MATLAB programcsomag bemutatásával zárjuk. Azok a hallgatók, akik tanultak lineáris algebrát és funkcionálanalízist e fejezet nagy részét átugorhatják az olvasás során. Bár a jelölések megismerésének érdekében érdemes minden fejezetet átszaladni, nekik csak a Gersgorin-tételt ( tétel), a Banach-féle xponttételt ( tétel), a normák és sajátértékek kapcsolatáról szóló fejezetet, az M-mátrixokról szóló fejezetet és a konvergenciasebességr l szóló 1.3. fejezetet érdemes alaposan átnézni Vektorterek Valós és komplex vektorterek Jelentse a továbbiakban K vagy a valós számok (R) vagy a komplex számok (C) testjét deníció. Egy V halmazt (K = R esetén valós, K = C estén komplex) vektortérnek nevezünk, ha értelmezve van rajta egy összeadás és egy számmal való szorzás m velet az alábbi tulajdonságokkal: 1. x + y = y + x, x, y V, 2. (x + y) + z = x + (y + z), x, y, z V, 3. o V, x + o = x, x V, 4. x V, ˆx V, x + ˆx = o, 5. 1 x = x, x V, 6. α(x + y) = αx + αy, x, y V, α K, 7. (α + β)x = αx + βx, x V, α, β K, 8. α(βx) = (αβ)x, x V, α, β K. 9

14 10 1. El ismeretek A vektortér fenti axiómáiból könnyen nyerhet k az alábbi tulajdonságok: 0 x = o minden x V esetén, α o = o minden α K esetén és ˆx = ( 1) x minden x V esetén. Ez utóbbi tulajdonság alapján az x y különbségen az x + ( 1) y összeget értjük. Valós vektorteret alkotnak pl. a sík és a tér helyvektorai, az n-elem valós oszlopvektorok halmaza (R n ), az m-szer n-es valós mátrixok halmaza (R m n ), az [a, b] intervallumon folytonos függvények halmaza (C[a, b]), az [a, b] intervallumon legalább k-szor folytonosan deriválható függvények halmaza (C k [a, b]), a valós együtthatós polinomok halmaza (P ), a legfeljebb n-edfokú valós együtthatós polinomok halmaza (P n ) és ezek [a, b] intervallumra vonatkozó leszorításai (P [a, b], P n [a, b]) a szokásos m veletek esetén 1. Komplex vektorteret alkotnak pl. az n-elem komplex oszlopvektorok halmaza (C n ) és az m-szer n-es komplex mátrixok halmaza (C m n ). Ebben a fejezetben jelentsen a továbbiakban V egy adott (valós vagy komplex) vektorteret. V elemeit általánosan vektoroknak hívjuk deníció. Egy x V vektort az x 1,..., x k V vektorok lineáris kombinációjának hívunk, ha vannak olyan α 1,..., α k K konstansok, hogy x = α 1 x α k x k deníció. Egy V vektortér egy W részhalmazát a vektortér egy alterének hívjuk, ha W maga is vektortér a V -beli m veletekre nézve. Például a legfeljebb harmadfokú polinomok vektorterében a legfeljebb másodfokú polinomok alteret alkotnak. Jelölje lin(x 1, x 2,..., x n ) az x 1, x 2,..., x n V vektorok összes lineáris kombinációjának halmazát. Ekkor lin(x 1, x 2,..., x n ) a V vektortér egy altere lesz a V -beli m veletekre nézve deníció. Az x 1,..., x k V vektorrendszert lineárisan függetlennek mondjuk, ha az α 1 x 1 + +α k x k = o egyenl ségb l α i = 0 (i = 1,..., k) következik. Végtelen sok vektorból álló vektorrendszert akkor hívunk lineárisan függetlennek, ha bármely véges részhalmaza lineárisan független vektorokat tartalmaz. A nem lineárisan független vektorrendszereket lineárisan összefügg rendszereknek hívjuk deníció. Egy vektorrendszert a V vektortér bázisának hívunk, ha lineárisan független, és V minden eleme el állítható a vektorrendszer elemeinek lineáris kombinációjaként. Bázisvektorok lineáris kombinációjaként minden V -beli vektor pontosan egyféleképpen írható fel. Ha V -nek van véges sok elemb l álló bázisa, akkor V -t véges dimenziós vektortérnek hívjuk. Egy véges dimenziós vektortér minden bázisának egyforma az elemszáma. Ez a vektortér dimenziója. 1 A jegyzetben használt vektorokkal és mátrixokkal kapcsolatos jelöléseket és elnevezéseket az 1.2. fejezetben foglaltuk össze.

15 1.1. Vektorterek Normált terek deníció. A (V, ) párt normált térnek hívjuk, ha V egy vektortér, és : V R egy adott függvény, ún. norma, az alábbi tulajdonságokkal: 1. x = 0 x = o, 2. αx = α x, x V, α K, 3. x + y x + y, x, y V (háromszög-egyenl tlenség). Mivel a sík- ill. a térvektorok vektorterében a vektorok hossza normát ad meg, ezért általánosan is szokás egy vektor normáját a vektor hosszának nevezni megjegyzés. Könnyen igazolható, hogy a norma csak nemnegatív értéket vehet fel. Vizsgáljuk ugyanis egy tetsz leges x elem esetén az x x értéket! A norma második és harmadik tulajdonságát felhasználva azt kapjuk, hogy amib l következik az állítás. 0 = o = x x x + x = 2 x, Most felsorolunk néhány fontos példát normált terekre. A sík és a tér helyvektorai, ha a v norma a vektor szokásos hossza. A K n vektortér, ha egy x = [x 1,..., x n ] T vektor esetén a normát pl. az x p = p x 1 p + + x n p képlettel értelmezzük p = 1, 2,... esetén. A leggyakrabban használt normák ezek közül az 1-es vagy oktaédernorma x 1 = x x n és a 2-es vagy euklideszi norma x 2 = x x n 2, valamint a p határátmenettel nyert, -nel jelölt maximumnorma x = max{ x 1,..., x n }. A K n vektortéren megadott normákat vektornormáknak A C[a, b] vektortér, ha a normát pl. az hívjuk. f C[a,b] = max x [a,b] { f(x) } módon értelmezzük (maximumnorma), amely tulajdonképpen a függvénygrakon x-tengelyt l mért legnagyobb eltérésének nagyságát adja meg.

16 12 1. El ismeretek A K m n vektortér, ha a normát egy A = [a ij ] K m n mátrix esetén az A = max { a ij } i=1,...,m; j=1,...,n képlettel értelmezzük. A K m n vektortéren megadott normákat mátrixnormáknak hívjuk. Kés bb majd látni fogunk más fontos mátrixnormákat is. A norma alkalmas arra, hogy mérjük két folytonos függvény, két vektor vagy két mátrix "távolságát". Így mérni tudjuk, hogy pl. egy lineáris egyenletrendszer közelít megoldása "milyen messze" van a pontos megoldástól. A távolság segítségével konvergenciát is deniálhatunk deníció. Az x, y (V, ) vektorok távolságán az x y számot értjük. A távolság elnevezés jogosságát az alábbi tétel mutatja tétel. A fent deniált távolságra teljesülnek az alábbi tulajdonságok: 1. x y 0, x, y (V, ), x y = 0 x = y, 2. x y = y x, x, y (V, ), 3. x y x z + z y, x, y, z (V, ) (háromszög-egyenl tlenség). A háromszög-egyenl tlenség közvetlen következménye az alábbi tétel, ami azt mutatja, hogy két vektor normájának eltérése tetsz legesen kicsi lehet, ha a két vektor távolságát elegend en kicsinek választjuk tétel. Egy (V, ) normált térben x y x y minden x, y (V, ) esetén. Bizonyítás. Alkalmazzuk kétféleképpen a háromszög-egyenl tlenséget: y = (y x) + x y x + x, x = (x y) + y x y + y. Az els egyenl tlenségb l kapjuk, hogy y x y x, a másikból pedig hogy x y x y. Az utóbbi egyenl séget az y x y x alakba írva a két egyenl ség együttesen a y x y x y x alakot ölti, ami a bizonyítandó állítással ekvivalens deníció. Azt mondjuk, hogy az {x k } (V, ) sorozat tart az x (V, ) elemhez (konvergens), ha az { x k x } valós számsorozat nullához tart. Jelölés: x k x. Az x vektort a sorozat határértékének hívjuk. Könnyen igazolható, hogy a határérték egyértelm.

17 1.1. Vektorterek deníció. Azt mondjuk, hogy egy H (V, ) halmaz zárt, ha minden olyan {x k } H sorozatra, amely tart valamilyen x (V, ) elemhez, igaz, hogy x H. Egy H (V, ) halmaz nyílt, ha komplementere zárt deníció. Egy V vektortéren értelmezett és normákat ekvivalensnek nevezzük, ha vannak olyan c 1, c 2 > 0 konstansok, melyekre c 1 x x c 2 x, x V. Könnyen látható, hogy a normák ekvivalenciája ekvivalencia-reláció, azaz reexív, szimmetrikus és tranzitív. Ekvivalens normák ugyanazt a konvergenciát deniálják. Ez azt jelenti, hogy ha egy sorozat az egyik normában tart egy adott elemhez, akkor a másik normában is ahhoz az elemhez fog tartani. A kés bbiekben többször alkalmazzuk majd az alábbi tételt tétel. Véges dimenziós vektorterekben minden norma ekvivalens. Bizonyítás. Legyen V egy véges dimenziós vektortér a v 1,..., v n bázissal. Ebben a vektortérben minden x vektor egyértelm en írható fel x = n k=1 α kv k alakban, ahol az α k együtthatók K-beli egyértelm en meghatározott konstansok. Ekkor a vektortérben a µ(x) = n k=1 α k 2 függvény normát deniál ( feladat). Legyen egy tetsz leges norma az adott V vektortéren. A tétel igazolásához elegend megmutatnunk, hogy és µ ekvivalens normák, mert a normák tranzitivitása miatt így bármely két norma ekvivalens lesz. Legyen x egy tetsz leges V -beli vektor. Ekkor n n x = α k v k α k v k n α k 2 n v k 2 = c 2 µ(x), k=1 k=1 ahol c 2 = n k=1 v k 2 egy, az x vektortól független konstans. Az utolsó becslésnél a Cauchy Schwarz-egyenl tlenséget használtuk. Így a norma felülr l becsülhet a µ norma konstansszorosával. Az alsó becsléshez tekintsük az euklideszi normával ellátott K n teret, melyen deniáljuk az f : (K n, 2 ) R, f(χ) = f(χ 1,..., χ n ) = n k=1 χ kv k függvényt. Ez a függvény folytonos, ugyanis az tétel alapján tetsz leges γ = (γ 1,..., γ n ), β = (β 1,..., β n ) K n vektorok esetén n n n f(γ) f(β) = γ k v k β k v k (γ k β k )v k c 2 γ β 2. k=1 Mivel az f függvény tehát folytonos, így a k=1 k=1 k=1 G = {χ K n χ 2 = 1} korlátos és zárt gömbhéjon van legkisebb értéke. Legyen ez a legkisebb érték f. Az f érték nyilvánvalóan nagyobb nullánál, hiszen különben a v 1,..., v n vektorok nem lennének függetlenek. k=1

18 14 1. El ismeretek Mivel x o esetén µ(x/µ(x)) = 1, ezért x/µ(x) f, amib l következik, hogy x f µ(x). Ez mutatja, hogy c 1 = f megfelel választás. Ezt akartuk megmutatni deníció. Azt mondjuk, hogy az {x k } (V, ) sorozat Cauchy-sorozat, ha minden ε > 0 számhoz van olyan M N szám, melyre x n x m < ε minden n, m M esetén tétel. Minden (V, ) normált térbeli konvergens sorozat Cauchy-sorozat. A tétel megfordítása nem igaz deníció. Azt mondjuk, hogy a (V, ) normált tér Banach 2 -tér, ha minden (V, )-beli Cauchy-sorozat konvergens sorozat is egyben. A normált terekre korábban felsorolt példák egyben példák Banach-terekre is. Tehát pl. R n Banach-tér a felsorolt normákkal, és mivel ezen a vektortéren minden norma ekvivalens, ezért bármilyen más normával is. Ugyanakkor nem minden normált tér Banach-tér. Ha a C[a, b] vektortéren a normát az f = b f(x) dx módon deniáljuk, akkor az így nyert normált tér nem a lesz Banach-tér. Most igazoljuk azt a tételt, amely a kés bbi iterációs eljárások konvergenciáját fogja majd biztosítani tétel. (Banach-féle xponttétel) Legyen (V, ) egy Banach-tér, és H (V, ) egy tetsz leges nem üres zárt részhalmaz. Tegyük fel, hogy az F : H H leképezés kontrakció, azaz van olyan 0 q < 1 valós szám, mellyel F (x) F (y) q x y bármely x, y H elemek esetén. Ekkor F-nek egyértelm en létezik xpontja H-ban, azaz egy olyan x H elem, mellyel F (x ) = x. Tetsz leges x 0 H kezd elemmel az x k+1 = F (x k ) módon el állított sorozat x -hoz tart. Érvényes az becslés. x x m qm 1 q x 1 x 0 (1.1.1) 2 Stefan Banach (1892 (Lvov)-1945), lengyel matematikus. A modern funkcionálanalízis megalapítója. Eredményei jelent sen hozzájárultak a topologikus vektorterek, a mértékelmélet, az integrálás és az ortogonális sorok elméletéhez is. Részletes angol nyelv életrajz található pl. az Banach.html oldalon.

19 1.1. Vektorterek 15 Bizonyítás. Tekintsük egy tetsz leges x 0 H elem esetén az x k+1 = F (x k ) rekurzióval de- niált sorozatot, melynek nyilvánvalóan mindegyik eleme H-ban található. Ekkor a kontrakciós tulajdonság miatt x k+1 x k = F (x k ) F (x k 1 ) q x k x k 1... q k x 1 x 0. Tetsz leges két n > m természetes szám esetén x n x m = x n x n 1 + x n 1 x n x m+1 x m x n x n 1 + x n 1 x n x m+1 x m q n 1 x 1 x 0 + q n 2 x 1 x q m x 1 x 0 = (q n 1 + q n q m ) x 1 x 0 = (q n m 1 + q n m )q m x 1 x 0 = qn m 1 q m x 1 x 0 qm q 1 1 q x 1 x 0. Ez mutatja, hogy {x k } egy H-beli Cauchy-sorozat, hiszen 0 q < 1, és ε > 0 esetén ln(ε(1 q)/ x1 x 0 ) M = ln q (1.1.2) jó választás. Mivel Banach-terekben minden Cauchy-sorozat konvergens, ezért létezik olyan x (V, ), melyre x k x. H zártsága miatt x H is igaz. Most azt fogjuk igazolni, hogy x xpontja F-nek. Ha x 1 = x 0, akkor ez nyilvánvaló. Mivel F (x ) x k+1 = F (x ) F (x k ) q x x k 0 (k ), ezért x k+1 F (x ). Mivel x k+1 x is igaz, így a határérték egyértelm ségéb l következik, hogy F (x ) = x. Az egyértelm ség igazolásához indirekt módon feltételezzük, hogy van legalább két különböz xpont: x és x. Ekkor x x = F (x ) F (x ) q x x, ami nyilván csak úgy lehet (q < 1), ha x = x, ami ellentmondás. Az állítás harmadik részében szerepl becslés úgy igazolható, hogy az n indexszel végtelenhez tartunk az (1.1.2) becslésben. A tételben természetesen H lehet a teljes (V, ) normált tér is. Vegyük észre, hogy a tétel második állítása gyakorlati útmutatást is ad arra, hogy a xpontot hogy kell megkeresnünk. A harmadik részben szerepl becslés pedig a xponthoz tartó sorozat els két elemének távolságával és a q konstanssal ad fels becslést arra, hogy a sorozat m-edik eleme milyen messze van a határértékét l. Vegyük észre azt is, hogy az {x k } sorozat kezd eleme tetsz leges volt, így az x xpont tetsz leges H-beli kezd elemr l induló iterációs sorozat határértékeként el állítható deníció. Egy F : (V 1, ) (V 2, ) leképezés folytonos az x (V 1, ) pontban, ha minden {x k } (V 1, ) sorozatra, melyre x k x, következik, hogy F (x k ) F (x ) (V 2, )-ben. F folytonos, ha minden x (V 1, ) pontban folytonos. Fontos példa, hogy az F : (V, ) (R,. ), F (x) = x folytonos leképezés, hiszen tetsz leges x k x (V, )-beli sorozat esetén minden k indexre igaz, hogy x k x x k x ( tétel), azaz x k x.

20 16 1. El ismeretek deníció. Egy F : (V 1, ) (V 2, ) leképezés korlátos, ha van olyan K R + 0 F (x) K x minden x (V 1, ) esetén. szám, melyre deníció. Egy F : (V 1, ) (V 2, ) leképezést lineáris operátornak nevezünk, ha F (αx + βy) = αf (x) + βf (y) minden x, y (V 1, ), α, β K esetén tétel. Lineáris operátorokra a folytonosság és a korlátosság ekvivalens tulajdonságok. Ha egy lineáris operátor folytonos egy pontban, akkor folytonos (V 1, ) minden pontjában. Jelölje B(V 1, V 2 ) az összes korlátos L : (V 1, ) (V 2, ) lineáris operátor vektorterét, ahol a m veleteket az módon értelmezzük tétel. Az (L 1 + L 2 )(x) = L 1 (x) + L 2 (x), (αl)(x) = α L(x) L(x) L := sup x o x (a korlátosság miatt jól deniált) hozzárendelés normát ad meg a B(V 1, V 2 ) vektortéren, így B(V 1, V 2 ) normált tér. (Ha V 2 Banach-tér, akkor B(V 1, V 2 ) is Banach-tér.) Alkalmazzuk az el z tételt az L : (K n, ) (K m, ), L(x) = Ax lineáris leképezésre, ahol A K m n. A normák ekvivalenciája miatt ( tétel) az L leképezés folytonos, azaz korlátos. Ekkor az el z tételt alkalmazva az Ax A := L = sup (1.1.3) x 0 x hozzárendelés mátrixnormát ad meg. A vektornormákból a fenti képlettel származtatott mátrixnormákat indukált normáknak hívjuk tétel. Tegyük fel, hogy a K n és K m normált terekben is ugyanazt a vektornormát használjuk. Ekkor a korábban megismert vektornormák az alábbi mátrixnormákat indukálják: Oktaédernorma (p = 1): A 1 = max j=1,...,n m i=1 a ij (oszlopösszegnorma), Maximumnorma (p = ): n A = max i=1,...,m j=1 a ij (sorösszegnorma), Euklideszi norma (p = 2): A 2 = ϱ(a H A), ahol ϱ az A mátrix spektrálsugara, és A H az A mátrix transzponált konjugáltja.

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40

Mer legesség. Wettl Ferenc 2015-03-13. Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Mer legesség Wettl Ferenc 2015-03-13 Wettl Ferenc Mer legesség 2015-03-13 1 / 40 Tartalom 1 Pszeudoinverz 2 Ortonormált bázis ortogonális mátrix 3 Komplex és véges test feletti terek 4 Diszkrét Fourier-transzformált

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005.

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. március 1 A téma jelent sége

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat)

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat) Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok Példatár és elméleti kiegészítések I. Rész (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat mobidiák könyvtár Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben