AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA"

Átírás

1 Erdélyi Hngok Csk kkor születtek ngy dolgok H bátrk voltk, kik mertek (Ady: A tűz csiholój) AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2008 prilis

2 ERDÉLYI HANGOK TARTALOM Blogh András: Elnöki köszöntõ Dr Shokotu F.: A turáni népek Érdekközössége (levél) Rdics Géz: Nyelvlecke Blsko Peter: Nyilt levél Gyurcsányhoz Blogh András: Lesipuskások AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGO-i SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nyiri János: Szóvl mi végleg elmegyünk (levél) Blogh Év: Tllózó Jó tudni, hogy. Versek: Bõsze Évától és Mkki Ádámtól Blogh Év: Te Édes Élet Közhírré Tétetik. CÍMÜNK: Erdélyi Mgyrok Chicgo-i Szövetsége 608 Smith Ave Lke Bluff, IL U.S.A. Telefon: (847) Fx: (847) (Hivtkozássl z Erdélyi Szövetségre) Trnsylvnin HungrinFedertion of Chicgo Szerkesztõk: Blogh Év Blogh András Rdics Géz Demeter András Demeter Edithke TÁMOGASSUK AZ ERDÉLYI MAGYAROK CHICAGOI SZÖVETSÉGÉT Beküldött kézirtokt és fényképeket nem õrzünk meg és nem küldünk vissz.a szükséges jvítás és rövidítés jogát fenntrtjuk. A névvel láírt cikkek nem szükségképpen fejezik ki szerkesztõ és kidó álláspontját. Azokért mindenkor cikkíró felelõs. Minden nemzetnek olyn kormány vn, minőt érdemel. H vlmi oknál fogv ostob vgy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nykár, kkor nép zokt silány fickókt minél hmrbb pokol fenekére küldi. De h egy hitvány kormány huzmosn megmrd helyén, kkor bizonyos, hogy nemzetben vn hib. Akkor z nemzet ljs vgy műveletlen. Széchenyi István

3 Kedves Brátink, Mivel nem vgyunk hetilp, nem számolunk be npi eseményekről, ngyobb időegységben összegzünk, vgy összpontosítunk legfontosbb mgyr, ezen belül erdélyi életkérdéseinkre. Egy vérnélküli gzdsági háború cstzjábn és hngzvrábn igyekszünk kiszűrni sját hngunkt. Erdélyi mgyr létünk bár sjátos, de veszélyes lenne kiszkítnunk térség és világ eseményeiből. Ennek háborúnk vnnk és lesznek győztesei és vesztesei is. Mi nem lehetünk tétlen szemlélői z eseményeknek. Nemzetiségi mivoltunkból dódón lehetőségeink korlátozottbbk, mint ngyobb nemzettesteké, de nekünk is meglehetnek és meg is vnnk sjátos fegyvereink. H megmrdni és élni krunk, be kell állnunk sorb és fel kell vennünk hrcot. Tudtábn vgyunk nnk, hogy m élő népek és nemzetiségek, mguk helyén ezt tették és teszik m is. Nem várhtunk mindig másoktól segítséget. Mi mgyrok is zért létezünk még, mert eleink is ezt tették. Az élet áldozttl jár, már születésnél z ny fájdlmávl kezdődik. Az életért z egész élővilág küzd, benne z ember is. Leegyszerűsitve, törzsi viszonyok között is megküzdöttek vdászterületért, és még koldusok is megküzdenek egy-egy srokért fennmrdásuk érdekében. Áldozz te is, h másr nem futj, leglább egy imát népedért. A honfogllóknk sem volt egyszerű beékelődni véres hrcok árán környező birodlmk szorítási között, és sok száz éven keresztül Mgyrországot Európ ngyhtlmi tényezőjévé tenni külső és belső hrcok árán. A ngy kérdés m mi számunkr z: életképesek vgyunk-e egy kirjzolódni látszó gzdsági világbirodlombn helyünket megtlálni, és megmrdni. Aki m politiki szerepet válll csk kkor tegye, h öntudt mgyr és erős. A mi mgyr politikustól csk z várhtó el, hogy ezen vihros tengeren kifogj szelet mely vitorlásunkt továbbviheti, kármilyen keveset, de népe jvár fordíts. E tekintetben mieink már hosszú ideje rosszul vizsgáznk, mert z utolsó 25 évben tőlünk kármilyen égtájr figyelünk, országok, népek, vgy nemzetiségek mjdnem mind kivívták függetlenségüket, vgy önrendelkezésüket, mig mi egyhelyben mrdtunk, és bizonyos tekintetben vissz is léptünk. Hosszú lenne erről beszámolni, hogy mindez miért történt. Elgondolkodásr jánlv sűritem észrevételeimet, miközben nem törekszem teljességre, és nem zárom ki tévedés lehetőségét sem. 1-Elvetem sokk áltl szorglmzott elméletet mely szerint z első lépés gzdsági felemelkedés, csk ezt követheti függetlenség, vgy önrendelkezés. 2- Alptétel: mig bukszánk mások zsebében vn, ddig nincs lehetőség népünk jvár történő gzdsági felemelkedésnek. Az egész történelmi tény, másoké és miénk ezt bizonyítj. Sokszáz éves lárendeltségünkben szegények és rbok voltunk és kiegyezés után egy rövid 50 éves fellélegzésben gzdságunk európi szinvonlú lett. Mi városink központji ennek köszönhetően nyerték el m is láthtó rcukt 1910-ig. Fejlődő gzdságunkbn húzóágzt is megjelent, látsd vsutt, mely rövid idő ltt világelső lett és legtávolbbi szigeteken is épitett és termelt. Az utolsó 20 évben függetlenné vált nemzetek önrendelkezésük elnyerése után minden tekintetben ngyléptékű fejlődés felé hldnk nnk ellenére, hogy előtte elmrdottk és szegények voltk. 3- Történt néhány évvel ezelőtt NATO-b vló lihegés előkészítésekor, z Egyesült Állmok bukresti ngykövete chicgoi mgyrok képviselőit nemzetközi repülőtér elegáns szállójánk éttermébe megbeszélésre hívt össze, zt követően, hogy előző np román képviselőkkel tlákozott ugynott. Az estét betöltő központi gondolt témáj erdélyiekre vontkozón, hogy ő segíteni kr z erdélyi mgyrokon, és legyünk nyugodtk, mgunk módjn segítsük Románi betgolódását NATO-b, s mikor Románink mjd jól megy dolg, nekünk is jó lesz. Amikor Románi EU-s tgságánk z előkészítése került sorr, kkor Jeszenszky Géz volt külügyminiszter jelent meg nálunk, mint meriki ngykövet, nyilván reklám kedvéért, szinte zonos, kissé módósított szöveggel. Mgm személyesen

4 beszéltem vele z ő kérésére, hogy erdélyi fitlokt toborozzk másnpi elődásár. Beszélgetésünk lpgondolt, hogy nekünk erdélyi mgyroknk nem kell ggódnunk, mert ők tárgyltk román fél illetékeseivel és ők megigérték, hogy h közösségbe bejutnk, mindenben támogtni fognk bennünket, és h nekik jó lesz, nekünk is jó lesz. Erre én ezt feleltem: -Ngykövet Úr, gondolom, ön is tudj és ők is, hogy mit miért igértek, de mi z ő igéreteikben már nem hiszünk, s h mosolyognk, mi ttól már félünk.- A nem várt válsz rcán és szemén látv, meglepte őt. Közöltem továbbá, hogy mi jólétet nem csupán nygikbn mérjük. 4- Életbevágón fontos tudni zt, hogy frnci forrdlom ót írtln törvény régi királysággl szemben, hogy föld zé, ki benépesíti. Ilyen lpon jöttek létre z új nemzetrészek, igy lett Koszóvóból lbán terület, és legkézzelfoghtóbbn z Egyesült Állmokbn igy lett törvényesen is második nyelv spnyol. Ez is többségi elven működő demokráci trtozek. Az erdélyieknek, h megmrdni krnk, és hozzá jogokt is, legfontosbb, mi ebből következik, benépesíteni z őshonos területet. Erdély átdáskor román hivtlosságok is zt mondták, hogy e területet román nyáknk köszönhetik. 5- Kormánykeréknél ülve képtelenség érvényesiteni krtunkt, mert kormánytg esküvel kotelezi mgát román nemzetpolitik szolgáltár. Ez tudthsdásos állpot. A prlmentáris képviselet szükséges és fontos, hogy kimutthtó legyen bennünk rejlő erő, de ezúton sem nyerhetjük el joginkt, mert: ) többségi román prlmenterek ellenünkben egységesek, vgy meg sem hllgtnk, b) szvzásnl pedig ösztönszerűen, szinte 100%-osn leszvznk. 6- A politik mindig nélkülözte z erkölcsi korlátokt. Alpelve: z ellenfelet bármilyen eszközzel megtéveszteni, s ki ezt jól csinálj rr m felnéznek, és zt mondják, művészi szintre emelte politikát. Román brátink ebben szinte világelsők. Tnulság: őket mi sjátos lelki lktunkkl nem tudjuk lepolitizálni. Igz z is, hogy már mintegy száz éve z urlkodó világpolitik is nekik kedvez. 7- Kezdetben z erdélyi mgyr politiki strtégi egységes volt, és világosn látták végső célt. Azót z egység felbomlott, s célt homályosbbn látják. Meg kell vllnunk, ebbe belejátszott megmrdt ország politiki krt mellyel tudtosn megosztották z erdélyi mgyr politiki egységet. Cáfolhttlnul ott vn mindenhol kezük nyom, miközben be kell ismernünk sját gyengeségünket is. Politiki csoportosulások és pártok megjelenése élénkitheti lelssult erdélyi mgyr vérkeringést, h vigyázunk legfontosbbkr. A politikábn lehetünk ellenfelek, kik szbályosn versenyt futunk cél érdekében, de semi esetre sem lehetünk ellenségek. 8- Szinte humorb illő több mint évtizedes párbeszéd, melynek kpcsán eszembe jut rdi lelkészi szolgáltom idejéből egy kedves történet. Bözsi néni, ki munkhelyi zjártlom mitt hllássérült volt, egy kor tvszi npsütéses délelőtt, mikor kertben tkritottm, vártlnul elém toppnt és zt kérdezte: - A Tiszteletes Úr áss kertet?- Nem Bözsi néni, én felszánttom.- feleltem. Kisebb, ngyobb kihgyássl ez megismétlődik, és ő újr felteszi kérdést: - A Tiszteletes Úr áss kertet? - Nem Bözsi néni, én felszánttomválszoltm újr. Felrgyog szeme, és ezt mondj: - N milyen jó, mert én is ásom.vlhogy így képzelem Tőkésék és Mrkóék párbeszédét is hosszú éveken keresztül. Mikor Mrkó megkérdezte: - Mondd Lászlo, ti ntinómiáztok?- (áltlm formált műszó) - Nem Bél brátom, mi utonómiázunk.-

5 Mire eljutottk z utolsó fordulór, ismét hlltszott kérdés: - László, ti ntinómiáztok?- Nem Bél, mi utonómiázunk.- No, hát csk zért kérdeztelek meg kedves brátom, mert mi is ntinómiázunk.- 8- Divttá vált, hogy szétforgácsolódásbn mgyr politiki vezérek közös ellenséghez mennek segitséget kérni. Tnulság: Soh ne tedd ezt testvéreddel szemben, mert ez:. becstelenség b. gyengeségedre utl c. mindkettőtöket fogjul ejt és szolgájáv tesz. 9-Hosszú története vn nnk, hogy politiki pártok egyike kis lépéseket trtj fontosnk, míg másik ngyobb lépéseket, vgyis rdiklizmust. Önmgábn sem kis lépés, sem z úgynevezett rdiklizmus nem üdvös. A kettő együtt elfogdhtó, mivel nem vgyunk egyformák. Mindkettő hordoz mgábn veszélyt és kudrcot, de hsznot is, kár kis lépés, kár ngy lépés Mindkettőnek lptörvénye: következetes és htározott legyen. A rdiklizmusnk hszn lehet bbn, hogy tárgylási lpot és kényszerhelyzetet teremthet Veszelyhelyzet kkor következhet be mindkettőben, h könnyelműen cselekszenek. Ismertem egy kislépőt, mondhtom kislépések tyját, kivel hosszú ideig odhz, egy Mgyr közösségben éltünk és dolgoztunk.addig tipegett és topogott, mikor egyszer csk megpttnt, hátunk mögött és fejünk fölött egyenesen Neptumr pottynt. Ott ngy titokbn nemzetközi brátivl ittk medve bőrére, és sorsot vetettek köntösünkre. Mjd szélsebesen betotyogott miniszteri bársonyszékbe,s ott villámgyorsn semmit nem intézett el nyelvi és tnügyi törvényeinkből. Egy újbb fordultbn ngykövetként átpttnt Rigáb. Gondolom, zért, hogy kitnulmányozz, hogyn sikerült nekik villámgyorsn kivívni függetlenségüket. Meghányt-vetette ottni tpsztltit, bölcsességben gyrpodv továbbr is zt jvsolj válsztóink: Tityegjünk és totyogjunk mert célbjutni ugysem krunk, ki fut zt lerántjuk, közben ne motyorogjunk, még csk meg se mukknjunk, mindddig míg elfogyunk. Ezért támogtjuk mi zokt, kik nemzetben gondolkodnk, nem perc emberkék és nem hspártik, kik nem csk beszélnek, hnem cselekszenek is Jó munkát brátim. Blogh András A TURÁNI NÉPEK ÉRDEKKÖZÖSSÉGE Egy jpán tudós - Dr. Shokotu Fisi - levele. IGEN TISZTELT SZERKESZTÕ

6 ÚR! Tuljdonképpen nekem nem illene mgyr kérdésbe vtkozni, mivel jpáni fjú vgyok és jpáni nemzetséghez trtozom, kkor is, h jelenleg, mint USA állmpolgár Argentínábn élek. Miután zonbn egy igen jó brátom átolvsásr átdott néhány mgyr újságot és ezek egyikében Vsárnpi Levélben Dr. Frks László és Mgyr László urk olyn tónust ütnek meg sjá nemzetükkel kpcsoltbn, mely z áltlm tisztelt és szeretett mgyr "fjt" és "népet" teljesen elõnytelenül állítj be, kérem engedjék meg, hogy e történelmi kérdésben néhány szót mondhssk. Mi - néhányn - jpáni õstörténet kuttók bbn hitben nõttünk fel, hogy világ legnemesebb nemzete és fjtáj mgyr /: m - my-r. / Kérem definíciómr nem hitleri nominlizmust lklmzni!... A "Felkelõ Np" birodlmi ivdékink hittük és hisszük Önöket, kedves mgyr testvérek, kiket, történelmi krm messzire sodort el. Fji kiválóságukt és elsõ szerepüket elismerve érkeztünk nnk idején Budpestre, mgyrul tnulni Imok Dzsuicsiro vezetése ltt. Hrminc év szemléletével m meg kell állpítnom következõket: 1./ Igz Mgyr történelemírás sem Hbsburg, sem Horthy kormány ltt nem létezett. A Hbsburgok sját érdekükben elpusztítottk mindent, mi z õsi eredetre utl. A Horthy korszk illetékes szerve - Teleki Pál Történelmi Intézet sját nevelésû céhbeli tudósi pedig, Hómn Bálint vezetésével "átértékelték" z múgy is hiányos mgyr történelmet rómi ktolikus egyház és Hbsburg ház jvár. 2./ Vlóságos fji mítoszok lpján dolgozó történész - miképp görögöknél vn - ebben gárdábn nem létezik, mert, hogy értékelnék zok mítoszok erejét és igzságát, kik Nemzeti Krónikájuk hitelét is Mivel zonbn mgyr nemzet, fj és nép vgy nevezzék, hogy krják -történelmi kuttá lerontották?! Egyetlen Dr. Frks vgy Mgyr László történész sem hivtkozik Mgyr Krónikákr... Miért nem hivtkoznk biblikus Izrel fji hsonltosságokr?...izrel fj, nép és nemzetség - tehát ugynúgy mgyr, jpáni, görög, rb is fj, nép és nemzetség! És miért nem oldják meg végre Önök - mgyr tudósok - Bibliábn hemzsegõ mgyr elnevezések, nevek, földrjzi helyek problémáit? Innen messzirõl jobbn látszik z igyekezet is, meg hmisság is. Vlójábn mgyr fjt igen elkeveredett már, A "mgyr" történelemírás tudósi is ilyen kevert vérûek. Vn német-mgyr, szláv-mgyr, román-mgyr, izrelit-mgyr keveredésû történelemtudós is. Érdekes kívülrõl megállpítni zt, hogy ezek egyike sem z igz mgyr történelmet kuttj, hnem németek, szlávok, románok és izreliták jvár krj mgyr történelem igzságit elferdíteni. Ezzel kpcsoltbn csk egyetlen kérdést szeretnék intézni egyesekhez krtárskhoz és rjtuk keresztül minden mgyrhoz, nevezetesen: "Miért vn z, hogy világ egyetlen nemzete Mgyr, melynek szármzását, történelmét minden más népség elhomályosítni igyekszik...? És mik állnk e-mögött homályosító érdekszövetség mögött...? Addig is, míg erre önök válszolni fognk, mi jpánik és z összes turáni törzsekhez trtozók, Pkisztántól Szibériáig és Hindusoktól Burmáig - legõsibb "egynyelv" elemeit legtisztábbn megtrtó nyelven " mgyrul " írjuk ÉBRESZTÕNKET csknem 800 millió testvéreinkhez. És ezzel MAGYAR NÉPNEK, FAJNAK és NEMZETSÉGNEK krunk legõsibb szármzásáért és sok ezer éves trdícióiért tiszteletet dni...még kkor is, h Önök mgyrok ezt tényt erõszkkl megsemmisíteni kívánják! Egyet zonbn trtson szem elõtt minden mgyr - még kkor is, h...történetesen történelemtudós: A "NAP" z önök Istene is - keleten kél, és nyugton nyugszik. Dr Shokotu Fisi szempontjából csk olyn elbírálás lá kell hogy essen, mint többi nemzet fj és nép.

7 -Kérdezem Önöktõl, kedves mgyr történész krtársk, miért hivtkoznk mindig sját fjuk determinációs kérdéseiben hitleri nomáliákr?... GYIMÓTHY GÁBOR NYELVLECKE Egyik olszór során, Ím, kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez mgyr, Európáb hogy került? Elmeséltem, hogy tudtm, Mire képes mgyr. Elmondtm, hogy sok, sok rg vn, S hogy némelyik mit tkr, És szókincsben mi rejlik, A rengeteg árnylt, Példként vegyük csk itt: Ember, állt, hogy hld? Elmondtm, hogy mikor járunk, Mikor mondom, hogy megyek. Részeg, hogy dülöngél nálunk, S milyen, h csk lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál Gylogol, vgy kódorog, S sétáló szerelmes pár, Miért éppen ndlog? A vddisznó, hogy h rohn, Nem üget, de csörtet - és Bár lkr mjdnem olyn, Miért más törtetés? Mondtm voln még zt is hát, Aki fut, miért nem lohol? Miért nem vág, ki mezõn átvág, De tán vágtt vlhol. Aki tipeg, miért nem libeg, S ez épp úgy nem lebegés, -- Minthogy nem csk sánt biceg, S hebegés nem rebegés! Mit tesz ló, h poroszkál, Vgy pedig, h vágtázik? És kuvsz, h somfordál, Avgy kár bóklászik. Lábát szedi, ki kitér, A ridt őz elszökell. Nem ront be z, ki betér. Más nyelven, hogy mondjm el? Jó lett voln szemléltetni, Botldozó, mint hld, Avgy milyen őgyelegni? Egy szó - egy kép - egy zmt! Aki 'slttyog', miért nem 'lófrál'? Száguldó hová szld? Ki vánszorog, miért nem kószál? S ki kullog, hol mrd? Bndukló miért nem bktt? És h motyog, mit kotyog, Aki koslt, vgy kptt, Avgy császkál és totyog? Nem csk árnyék, ki suhn, S nem csk jármű robog, Nem csk z árdt rohn, S nem csk kocsi kocog. Aki cselleng, nem cstngol, Ki 'beslisszol' elinl, Nem 'bttyog' z, ki bitngol, H mégis: mese csl! Hogy kuty lopkodik, Sompolyog, mjd meglpul, S h ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjm ezt olszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, mjd elterül. Ráripkodsz, elódlog, Hogy mondjm ezt németül? Egy csvrgó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csvrog, Lődörög, mjd elvándorol, S többé már nem zvrog. Ám egy másik itt tekereg, Elárulj kósz nesz Itt kóvályog, itt ténfereg... Frnciául, hogy vn ez? S hogy tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vgy vonul, Vgy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjm ezt ngolul? Aki surrn, miért nem oson, Vgy miért nem lépeget? Mindezt csk mgyrul tudom, S tán csk mgyrul lehet....!

8 A nemzeteket úgy likvidálják mondt Hübl, hogy legelőször elveszik emlékezetüket. Megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket. És vlki másféle könyveket ír, más műveltséget nyújt, és másfjt történelmet gondol ki nekik. A nemzet ztán lssn elfelejti múltját, és nem érti jelenét. A környező világ még sokkl hmrbb felejt. Hát nyelv? Azt minek vennék el tőlük? Puszt folklórrá válik, és előbb-utóbb természetes hlálll kimúlik. (Milán Kunder: A nevetés és felejtés könyve, Európ, Bp oldl) Hogyn Európáb? került A Nyelvlecke című vers negyedik sorábn áll: Hogyn került Európáb?, mármint mgyr nyelv. Vjon mit mondhtott diákjink nyelvtnár? Beszélt Etelközről, Lebédiáról, Mgn Hungáriáról, z Urál mögötti őshzáról? A finnugor nyelvrokonokról? Avgy mondott-e vlmi olyt is, mi hiányzik mgyrországi tnkönyvekből?...tudtosodik, hogy vérségileg is od trtozunk. Az Urál mögötti őshzából indultunk el, és hosszú vándorlás után jutottunk Kárpátmedencébe, miközben ezt is, zt is eltnultuk más népektől. Elgondolkodttó fenti idézet A nevetés és felejtés könyvéből! Megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket. H vlmiről nem tudunk, z nem létezik. Tudtunkbn nem létezi. H vlmi nem létezik tudtunkbn, z olyn, minth vlóságbn se létezne. Így vgyunk mgyr, de lehet, hogy helyesebben mgyr történelemokttássl is, melyben bőségesen kd tudtos hmisítás, mellébeszélés, de leghtásosbb z, miről nem esik szó, tehát elhllgtják. Nemlétezővé teszik. A hjdni erős és ngy múltú mgyrság már félezer éve kiszolgálttottságbn él. Tudunk százötven éves török hódoltságról. Tudunk ngyobbrészt mgyrellenes Hbsburg politikáról is, de ebben már nem vgyunk egységesek. Vnnk, kik m is őket szeretnék mgyr királyi székbe ültetni. Tudunk bukott szbdsághrcinkról és vesztes háborúinkról, de népünknek csk egy vékony rétege tudj, ismeri Hbsburgok zon ármányát, mgyrellenes politikáját, melyet z es szbdsághrcunk leverése után vezettek be Mgyr Tudományos Akdémián. A Hbsburgok ekkor htározták el, hogy megsemmisítik régi könyveket, és helyükbe újkt írnk. Hiáb tiltkozott Széchenyi István börtönből, császár megtöltötte Mgyr Tudományos Akdémiát sját tudósivl, mint például Budenz Józseffel, ki csk törve beszélte nyelvünket, Hundorsfer (Hunflvy) Pálll, ki z Akdémi főtyistene lett, Szinnyei és többiekkel. Feldtuk z volt, hogy semmisítsék meg régit és írjnk mgyrságnk új történelmet, mi lehető legmélyebbre gázoljon lelkükbe, és szétrombolj nemzeti önismeretüket. A kiegyezés 1867-ben ugyn megtörtén, de e díszes társság továbbr is mrdt. A mgyr értelmiség trinoni ktsztróf után kezdett föleszmélni, és ennek z 1930-s és 40-es évek első felében kezdtek muttkozni egészséges hjtási ben jelent meg például Dr. Vrg Zsigmond Ötezer év távolából című htlms munkáj, melynek ngy htás volt z iskoli okttásr is. Vrg debreceni Kossuth Ljos Tudományegyetem tnár volt, ki z említett munkáért kdémii kitüntetés is kpott. E kibontkozási

9 folymtot vesztes II. Világháború utáni szovjet és kommunist megszállás gyökerestől elseperte. Ami jó volt Hbsburgoknk, z jó lett kommunistáknk is. Ami jó volt kommunistáknk, z 1990 után jó lett New Yorknk is. Itt trtunk m. Mit tudht egy mgyr tnár, kinek bból kell vizsgázni, képesítését megszerezni, mjd tnítni, mit nemzetellenes politiki htlom megkövetel? Azt, hogy nyelvünk finnugor nyelvcsládb trtozik, s mert egyébről nem eshet szó, ezért ismeretvilágábn z Számos nyugti tudós ember legngyobb elismeréssel írt vgy nyiltkozott mgyr nyelvről. Ilyen volt z ngol Sir John Bowring, z olsz bíboros, Giuseppe Mezzofnti, kndi Willim Dwson, z meriki Grover S Krntz vgy kár George Bernrd Shw, hogy csk legnevesebbeket említsem. Nem így mi nyelvészeink. Ők kisütötték, hogy mgyr nyelv egy szedett-vedett tákolmány, melyben egyetlen mgyr szó sincs. Vn benne szláv, német, héber, ugor és egyéb, de melyik egyikbe s trtozik, z ismeretlen. Nos, z ismeretlenek képviselik legngyobb százlékot. Az említett nyugti tudósok, és zok is, kik nem lettek megemlítve, megérdemlik, hogy elismerő nyiltkoztiknk lpot djunk, még mielőtt vlki tévelygéssel vádolná meg őket. Nos, de hogyn került mgyr nyelv Európáb? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy természeti kincsekben gzdg területe e világnk, melyet termékeny félholdnk nevez tudomány Hjdnábn Mezopotámiánk nevezték e vidéket, de melyiket demokráci nevében, npjink demokrtái porig bombáztk és kirboltk. Jó tíz-tizenegyezer évvel ezelőtt Észk-Mezopotámiábn, Tigris folym felső folyás vidékén, termeszteni kezdték vdbúzát és vdárpát. Később termesztették lencsét, bbot és dtolyát. A jobb étkezési lehetőség népesedési robbnást eredményezett. Ezen ősi földművesek terjeszkedésüket minden irányáb. megkezdték szélrózs Eljutottk Dél-Mezopotámiáb és Nílus vidékére is, hol lerkták z egyiptomi műveltség lpjit. Akik Antóli déli prtvidékén, mjd z Égei-tenger szigetein át nyugti irányb terjeszkedtek, kilencezer éve érték el Blkán délkeleti csücskét. Innen terjeszkedés legfontosbb útvonl Vrdr és Morv folyók völgye volt. Nyolcezer évvel ezelőtt benépesítették Dun-Tisz közét kb. Hódmezővásárhely mgsságáig, Tiszántúlt Berettyó vonláig és Erdélyt. Hétezer éve pedig már z egész Kárpát-medencét. Leglábbis, erről vllnk régészeti leletek. Ez után jön z, mi jól beiskolázott mgyr értelmiség gyáb már nem tlál kpszkodór. Történt, hogy egy ngol ktontiszt, Henry C. Rwlinson z 1830-s évek második felében, több évi munkávl, lemásolt háromnyelvű óperzs, méd és sszír-bbiloni iráni, Bihistum-i sziklfelirtot, melynek elolvsás fektette le sumer ékírás megfejtésének lpjit. Az ékírás megfejtésének úttörői Rwlinson mellett frnci Julius Oppert és z ír Edwrd Hinks volt. A sors különös játék, hogy Rwlinson munktárs mgyr Róni Jácint ki Hbsburg gyerekek nevelője is volt, Oppertté pedig Mátyás Flórián volt. A kezdeti sikereknek két mgyr is részese volt. Oppert sumérnek nevezte el z ékírás népét, Rwlinson pedig scyth, szitty nyelvet ismert fel sumer nyelvben. Az 1870-es évekre, mikor már szépen felgyülemlett megfejtett nyg, z ngol Archibld H. Syce és frnci Frncois C. Lenormnt kidolgozták sumer nyelv nyelvtnát, és rájöttek, hogy Dél-Mezopotámi ősi népe nyelvének nyelvének olvsásához mgyr nyelv legjobb

10 segédeszköz. Lenormnt Mgyrországr utzott nyelvünk jobb elsjátítás céljából, és úgy tudjuk, hogy ezt Syce is megtette. Ehhez még hozzá tehetjük, hogy Smuel Noh Krmer, múlt százd egyik legelismertebb sumerológus volt, kinek díszdoktorátus dományozott világ minden vlmire vló egyeteme, könyveiben rendre megemlítette sumer és mgyr nyel rokonságát. Hogy e rokonság milyen fokú, zt csk nyitott gondolkodású szkemberek tudnák eldönteni, de vnnk olyn tnulmányok, mint például Gosztony Kálmán, Sorbonne mgyr sumerológusánk munkáj, mely szerint sumer nyelv 53 nyelvtni sjátosságából 51 megvn mgyrbn. Vgy z 1050 szó összehsonlítás esetében több mint 900 megegyezik mgyrrl, míg török és finnugor nyelvek mgyrt kivéve 200 ltt vnnk. A többi pedig említésre se érdemes. Itt tehát párttln és elfogultln tudományos megállpításokról vn szó. Arr pedig, hogy eme ősi földművesek nyelve, ezer évek vihrin át megmrdhtott, Kárpát-medence természeti dottsági dnk válszt. Nincs Földnek tlán egyetlen más vidéke, melyiknek oly tökéletes víz- és folyórendszere lenne, mint Kárpát-medencének. Ez lehetővé tette z ősi földművesek ngyszámbn vló megtelepedését. A népsűrűség e medencében legkevesebb kétszeres, de inkább háromszoros volt z átlgnk. Ezentúl, Kárpátok koszorúj, nyugton z Alpok, délen Dinárihegység egy bizonyos elzártságot, védelmet is biztosított. A későbbi jövevények nyelve kik egyébként is, ngyobbrészt lplkosság nélküli hódítók voltk földművesek nyelvét ugyn ötvözhette, de megváltozttni nem tudt. A mgyr nyelv nem zért olyn gzdg és kifejezőképes, mert sumér nyelv rokon, hnem zért, mert tízezer éveken át ilyenné fejlődött. De ezt csk kkor érthetjük meg, h megismerjük mgyrság történetét, Kárpátmedence és mgyrság viszonyát. Az imént felsorolt tényezők tették lehetővé zt is, hogy z ind-európi népek megjelenése után, nyelvünk megmrdhtott Európ szívében, z ind-európi nyelvek tengerében. (O.F én.) Rdics Géz Blogh András Lesipuskások Hiszitek, vgy nem hiszitek, hogy immár több mint egy ezredéve orvvdászok pusztítnk széltében, hosszábn Kárpátok koszorúzt szép Hunniábn. Rejtőzve, osonv, először jöttek z álszent vdászok, segítő seregben, vllási köntösben, királyi csládok gyökértelenítésében,

11 friss hjtásiknk letépésében, mjd, lelki ereinknek felmetszésében. Követték százdok, véres hrcokbn, segítő szándékkl, Júdás csókokkl, mjd jöttek sorbn felszbdítók, mgukkl hozván jármot, rbszolgtrót. Több, mint másfél száz éve Tudományos Akdémi kiseprésével, MAGYARSÁGTUDAT áltudományos hirdetésével. A múltbn még meglpulv, gzdságbn, intézményben, kormánybn és prlmentben, egymást untig bökdösve és noszogtv: gyerünk pjtás, puffnts már! A jelenben változott helyzet, nem nógtnk, nem bökdösnek, bökdösők z élre álltk, kormányfők és miniszterek. Hjtóvdásztb kezdtek, boszorkánykonyháikbn kotyvolják mérgező söréteiket, célb vették mindzt, mi csíkos és sávos, és hirdetik: reszkessen csíkos gty, vdmlc, csíkos lm, csíkos fű és csíkos ing. Azt üzenik Mgyrhonbn, Csíkos Árpád, Sávos Árpád, árpádsávos, h volt is, többé nincs, mert z új honfogllók fogllás tetszik, vgy nem tetszik, egetverő, földrengető és dübörgő ngyléptekkel történik. Egy szép npon komám is megkérdezte, -mondd meg nekem, mi vn itt? Szép mdrunkt Kerecsenyt, Turult is ijesztik. M már nem rejtőznek kormánybn és intézményben ők vdászok és hjcsárok vezéri. Tisztes nevük Demszki, Gyurcsánszki és z egész Eszdéeszki le és felmenő ágon mindenki. Élvezettel lövöldöznek erdőn, mezőn, hegyeken, s z elszkdt részeken, különös ngy dühvel, kéjjel, z utcákon és tereken és szépséges Budpesten. Az emberek zt kérdezik megdöbbenve, mi bjuk Turulll, kedves mdár, ritk fjt, őshzáj Mgyrhon, mert nálunk szinte 100 százlékbn honol. (85 szzlek), mi nem nálunk vn, kirepült. Törvény védi és óvj. Nem kell nekik hús-vér és eleven, csk mely nem tojik és nem fészkel, és százdokon át mgs emlékoszlopokon mozdultln, kitárt szárnykkl, strázsál szüntelen, ugrásr készen. Tlán ettől félnek? Nem hiszem. Tlán, h rr járnk, fejükre ngyot pottynt? Ezt kétlem, múgy is ngyon szerencsések. -De ez mdár nem ehető! -Tévedsz pjtás, ez fjt jó étvágyú és mohó. Nem válogt, mindent lenyel hosszábn, keresztben, egészben. -Jj, hogy kdn.. Lement ott már htökör is, hát ez légy mit ártson! -Akkor megis mi bjuk? Hiszen páv is felszállot vármegye házr, Zilhi kszárnyár is rászállott góly, és vizet is vitt szájábn reguták számár. A kecskebék is felszállott, jobbn mondv felmászott fűzfár, és nnk is legmgsbb ágár,

12 mert z ugyebár nem olyn repülős fjt, onnn pislnt ngy lposkt árttln szemeivel, de neki senki sem mondná még zt sem, hogy hess mdár. Azt mesélik, ennek mdárnk lelke vn, ők pedig félnek minden lélektől, főleg, h úgy nevezik: néplélek. Lehet zért, mert bennük ilyen nincs, vgy, h mozog is vlmi, z nem egyéb, mint áporodott levegő. Ez lélek tiszt és fehér, de ők csk sötétet szeretik. A lélek szárnyl, sokszor elérhetetlenül mgsn, de ők inkbb zt szeretnék, h földön csúszn, mászn, hogy könnyen belerúghssnk, vgy eltposhssák. Ez lélek tud beszélni. Megszóll, ez tiszt lelkiismeret, ezt sem kedvelik, mert h bennük is megszólln, hlálr ijednének. A lélekben erő vn, és ők zt ellenőrizni krják, de lemérni nem tudják. A lélek vándorol lélektől lélekig, összeköti mgyrt világ széléig. Ő vitte hírt Emese ősnyánknk is álombn, mint z ngyl Máriánk, s Emese még álmábn se gondolt voln, hogy későbbi ezredévben vdászni fognk lelkunk mdrár. Félnek, mert úgy hírlik, mi kis Emesék tnulgtják rövid imát: Ó Turul mdár nálm szállj, Álminkr vigyázzál. A komám zt kérdezi, ki tudj ezeket ellenőrizni, megállítni? Hol vnnk vdőrök (vd őrök, vgy h úgy tetszik, enyhén rendőrök, Mgyr rendőrök) miért kpják fizetésüket? -N látod, ez ngyon jó kérdés, mert ők néh z utcákon, tereken flkákb verődve, megvdulv lövik szemeket, főleg, h sokn kcsintnk össze. -Ó, hogy z.., fkd ki komám keservesen. -Ne rgdtsd el mgd édes egy brátom, mert jön még z grkr is dér. Addig is üzenjük: el mncsokkl, ez mdár nem z mdár! Ti jómdrk! Tőkés Lászlót lett Kárpátmedencei Mgyr Autonómi Tnács elnöke Budpesten trtott ülését Kárpát-medencei Mgyr Autonómi Tnács (KMAT). Ezen, többek között bejelentették, hogy z Európ

13 Tnács Prlmenti Közgyűlésének segítségét kérik Székelyföld területi utonómiájánk elérése érdekében. A tnács ülésén z Ukrjni Mgyr Demokrt Szövetségen kívül vlmennyi jelentős htáron túli politiki szervezet képviseltette mgát. Tőkés László független európi prlmenti képviselő mindenekelőtt örömét fejezte ki mitt, hogy egyre bővül mgyrság törekvéseiért küzdők köre, zz felvidéki után immár délvidéki mgyr szervezetek esetében is tpinthtó ngyobb összefogás és jelenlét. A KMAT egyik leglényegesebb közös céljként említették nemzeti önzonosság megőrzését, és belső önrendelkezésen lpuló közösségi utonómiák rendszerének kiépítését. A püspök-képviselő egyúttl hngot dott zon ggodlmánk is, hogy mgyrok áltl lkott országokbn szinte mindenütt erősödik mgyrellenesség. Az utóbbi npokbn ez már nem csk verbális gresszió, hnem tettlegesség formájábn is egyre inkább megnyilvánul. Ennek kpcsán Tőkés László ismételten felhívt figyelmet csángókt érő, többféle módon megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetésre. mise egy klézsei udvron Mgyr Megjelent z Ameriki Külügyminisztérium legújbb emberi jogi jelentése 2007-es évre vontkozón. A románii jelentésben kétszer is megemlítik moldvi csángókt, egyrészt vllási szbdság korlátozás, másrészt z okttás kpcsán. Az első témához kpcsolódón következő áll jelentésben: rómi ktolikus csángó közösség, egy mgyr dilektust beszélő etniki csoport szerint jászvásári rómi ktolikus püspökség továbbr is elutsítj vllási szertrtások mgyrul történő megtrtását. Mindez nnk ellenére történik, hogy CNCD (Diszkriminációellenes Bizottság, Bukrest) egyik 2005-ben született döntése lpján, z nynyelven történő istentiszteletek megtgdás vllási szbdság korlátozását jelentik. Az okttás kpcsán megjelennek 2007/2008-s tnévre vontkozó dtok, vgyis, hogy moldvi régióbn élő rómi ktolikus csángó kisebbség, közösség folyttt z állmilg finnszírozott mgyr nyelvi iskoli csoportok működtetését. Ez fjt okttás 14 helységben működik, és 988 tnuló részesül mgyr nyelvi okttásbn. A KMAT korábbi elnökének, Jkb Sándor mndátumánk lejártávl tgok egyhngún Tőkés Lászlót válsztották szervezet új elnökévé. Az Ameriki Külügyminisztérium emberi jogi jelentése csángókról [ március 13., 22:37 ] A jelentésben kitérnek rr, hogy 66 diák zonbn nem részesülhetett ebben z okttásbn, mert egy iskoli és helyi htóságok áltl folyttott megfélemlítési kmpány következtében szülők visszvonták kérvényeiket. A meg nem nevezett települések Gjdár és Lujziklgor, hol jelenleg Moldvi Csángómgyrok Szövetségének három tnár iskolánkívüli tevékenységeket trt gyerekeknek. Az előző évi jelentésben még szerepelt,

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM 1 9 7 2. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10.

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

A válságból az új forradalmak felé

A válságból az új forradalmak felé VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Itthon diploáztk külföldön gyógyítnk? Az országbn ezer egészségügyi dolgozó kr külföldön unkát válllni, s z orvosokon kívül sok ápoló is úgy döntött, hogy elhgyj hzáját

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben